Search Documents

Filters

58 total results

 1. 1

  Legal documentT-S 8.4

  Fragment of a deed of sale for one half of a sugar factory which was held in partnership by the son of the Rav and …

  1. ]. . . . . . . . . . . .אידה . . . .תא קאל אליום ומא בעדה אנני
  2. ]ואותקהא פי צחה מני וגואו אמר טאיע מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה
  3. ג]מיע מפסדאת אלשהאדה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 2. 2

  Legal documentT-S 16.129

  Simha, daughter of Moshe b. Job, wife of Yosef al-Bali, sells a Pentateuch with gilded ornaments to Yiṣḥaq b. Avraham. Dated Iyyar 5159/April-May 1399. (Information …

  1. נחן אלכאתמון אספל הדא אשהדתנא עלי נפסהא בקנין שלם מעכשיו שמחה בת ר משה
  2. נע בן איוב הי זוגה לר יוסף אלבלי אנהא קבצת אלאן מן ר יצחק בר אברהם נע שור יגח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 3. 3

  Legal documentT-S 10J21.2

  Sale by two ladies, presumably cousins, in al-Mahdiyya, of a Bible codex worth 20 dinars. The ladies confirm their readiness to sell, accept receipt of …

  1. הדא מא אשהדנא [בה אסמ]על(!) ביר [ . . . . . . . . . ]ן חית[ה . . . .
  2. אבנת תנחום בן אליתים ומן [רחל אבנ]ת יחיה [ . . . . .
  3. אבא ימות אשתרא מנהם אלמצח[…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  Legal documentT-S 8J7.2

  Sales contract between Yosef b. Efrayim and Sadaqa b. David Ha-Kohen. Fustat, 1103. The verso contains a beautifully drawn-up poem by the Egyptian poet Sahlan …

  1. כאן עלי ועלי וראתי בעדי תכליצהם ותתבית הדא [אלאב]ארי בא
  2. תקאם בה ואנה תלזמהם פי דלך וצל כתבי בכל כתב ולשון
  3. דיפקון למדעם ולבטולא ית שטרא דא בטילין אינ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  Legal documentJRL Series A 1159

  Fragmentary record of sale; the script suggests that this was written in the Ottoman period.

  1. בהיות שמכר החכם המכונה כהרר מרדכי מיוחס נע מחצית חזקת החנות שבסוק אל...[
  2. לרהר יוסף הנז מכירה גמורה לחלוטין בשטר שזמנו ביום חמישי שלשה ועשרים יום ליר…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 6. 6

  Legal documentT-S 20.126

  Deed of sale given in Jerusalem and executed in Fustat, March 1066. Sittuna bat Yefet sells of a quarter of two shops (probably in Ramla) …

  recto

  1. [מה שהיה לפנינו אנו בית דין הגדול והז]קינים חוקקי כיר ידינו למטה כן היה כי סתונה ברת יפת
  2. [ באה קדמנ]א ואמרת לנא רבותי היו עלי שהדי וקנו ממני …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  Legal documentT-S 18J1.30

  Deed of sale of a female slave named Sa'ada. Dated Av 1501/ July 1190. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 139, 140, 434, and from …

  1. שהדותא דהוה באנפנא אנן שהדיא דחתימין שהדותנא לתחתא סוף שטר זביני דנן פי אל
  2. תאסע עשר מחדש אב יהפך אבלנו לששון ולשמחה שנת אלפא וחמיש מאה וחדא שנין למנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 8. 8

  Legal documentT-S 20.98

  Avraham b. Rason buys from Yeshua Abu al-Fadl b. Eliyyahu 9/24 of a sugar factory for 150 dinars. He permits him to buy it back …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנאן(!) ד[חת]ימין לתתא למא כאן פי אלעשר
  2. אלאול מן חודש שבט שנת אלפא ו[ח]מש מאות חמשין וחמש שנין למנין
  3. לשטרות למנינא דרגילנא לממני …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 9. 9

  List or tableT-S 12.573

  List of names with sums in two columns written on the reverse side of a deed connected with the sale of a house written in …

  1. סיידנא אל..ן אלמעלם הבה אללה בן אלכאתב
  2. ה ק ל
  3. אלח` הבה אללה אלח' שלמה אלש' אברהים
  4. ה ה ה
  5. אלש' עבדון אלש' סעיד אלמתסוק אלח' מפצל
  6. ל ה ה
  7. אלכ' נצר אללה אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 10. 10

  Legal documentT-S 8J35.5

  Yosef the cantor, son of Michael, sells a little house in Fustat, one half of which belonged to him and the other to his daughter, …

  1. בר קציה יוסף . . אט

  בנוע אלמלך

  1. למא כאן פי יום אלאתנין אלראבע עשר מחדש
  2. אדר ראשון אתסד חצר ר יוסף החזן בר מיכאל
  3. שצ ואקנינא אנן חתומי מטה מן ר יוסף
  4. ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 11. 11

  Legal documentT-S 13J25.19

  Legal document in which a woman whose name is not preserved sells, with the consent of her husband and father, one quarter of her father's …

  1. בב]טול כל מודעין ותנאין וק . . .לנא [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מר]נ ורבנ משה הזקן היקר אלדי כאן צירפי סט ב…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  Legal documentT-S 16.132

  An early legal document, in Hebrew rather than Arabic, in which a woman in al-Bana near Faqus, Nile Delta, sells a quarter of a third …

  1. זכרון עידות שהייתה בפנינו במושב בית דין שלנו בששי בשבת בחודש תשרי [ . . . . . . . .
  2. היא שנת ארבעת אלפים ושבע מאות וחמשים ותשע שנים ליצירת עולם וגם ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 13. 13

  Legal documentT-S 18J1.12

  Bill of sale in which a Nubian female slave named 'Salt' is sold for 15 dinars. Dated 24 Tammuz 1395/ July 1084. (Information from Mediterranean …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן [שהד]י דחתמות ידנא לתחתא בחד בשבה
  2. דהוה עשרין וארבעה יומי בירח תמ[וז דש]נת אלפא ותלת מאה ותשעין וחמש ש[נין
  3. למניינא דרגיליננא ב…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 14. 14

  Legal documentT-S 18J1.19

  Deed of sale of a female slave, signed by Avraham b. Shemaya and Ḥalfon ha-Levi b. Menashshe. Dated Av 1430/ August 1119.

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ואן יסתכדמהא [. . . . . . . . . . .
  2. למקנא ולא] קנואה ולאורות[ה ולאחסו]נא ולזבונא ולשח…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 15

  Legal documentT-S 12.773

  Fragment of deed of sale in Hebrew in which Esther bat Yosef b. Shalom, her husband Yosef, David b. Shalan and Dosa sell to each …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] מ . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  Legal documentBodl. MS heb. b 3/32

  Beautiful calligraphic fragment of deed of sale of a bathhouse in Zawilat al-Mahdiyya, Ifrīqiya, by one Jew to another. The seller describes the bath and …

  1. . . . . . . .]ור אלמסמ[א
  2. מא פי אלחמאם . . .[
  3. אל]די לי פיה הו אל[
  4. . . . .ס פהו שרא אכי בותיקה [
  5. בותיקה בכתאב אלשרי כמא[
  6. ואכתבו ואכתמו ואעטו לר דויד […

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 32 recto
  • 32 verso
  View document details
 17. 17

  Legal documentMoss. VII,69.2

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involves a Nubian female slave named ʿAlam, but it is not a deed of sale (or …

  1. ] מר ור דויד הכהן בר מר ור שלמה הכהן סט
  2. נ]וביה תדעא עלם מן מר ור נתן היקר בר מר ור יוסף
  3. ] אבו אלוחש סבאע אלארגואני יש צו ולמא כאן אלאן כלפתני
  4. ]קן בר…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 18. 18

  Legal documentT-S 8J8.16

  Recto: Deed of sale for a Nubian female slave. Her name is missing. Dating: 12th or 13th century. Seller: Hiba/Netanʾel. Buyer: Moshe ha-Talmid. Price: unclear …

  1. ולא[חסו]נה ולמשכונה ולזבונה ולמיהב יתה במתנה לכל מאן [דיצבי . . .
  2. פאקנינא מן הבה מר נתנאל אלבאיע אלמדכור בגמיע מא נסב אל[יה פיה קנין שלם . . . בכלי …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 19

  Legal documentT-S 8J8.4

  Deed of sale for a Persian (ʿajamiyya) female slave named ʿAbīr ("Perfume"). Written in the hand of Mevorakh b. Natan (active 1150–81). Buyer: the perfumer …

  1. אקנינא אנן חתומי מטה מן אלשיך אבי [אלחסן בן אבי] אלימן הזקן היקר נע'
  2. קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו [ ] ברצונו בלי אונס כלל
  3. בביטול כל מודעין ותנא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  Legal documentT-S 8J11.8

  Recto: Deed of sale of a house bought by Mufaddal. The house had been split into two apartments by the buyer. The description of the …

  1. ] ידי אלשיך
  2. ] רציתי ברצון נפשי אין אונס אותי כי
  3. ]וס מצרים ומכרתי לו בהם את הדירה אשר
  4. ]ימה גלויה ומפורסמת גמורה וחלוטה
  5. ]ה וסולמיה וקירותיה סביב לארבע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  Legal documentT-S 8J8.5

  Deed of sale for a female slave between Bu al-‘Izz b. al-Shaykh bu ‘Imran al-Sharabi and Bu al-Ḥasan, the teacher, executed in the presence of …

  1. אקני מן אלשיך בו אלעז בן אלשיך בו עמראן אלשראבי נע'
  2. אן כל גראמה אן יגרמהא אלשיך בו אלחסן אלמלמד
  3. מן סבב דהב אלעהדה בתאע אלגאריה אלדי אשתראהא
  4. אלשיך בו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  Legal documentT-S 18J1.16

  Deed of sale of a female slave named Shaʿal (or Shuʿl or Shuʿal). Written in the hand of Hillel b. ʿEli. Dated: Last third of …

  1. שהדותא דה]וה באנפנא אנן שה[די] דחתמות [ידנ]א לתחתא כן הוה חצר אלינ[א] מר ורב
  2. מנשה הכהן] בר מר [ו]ר ס[עדיה] הכהן נע דידיע אלשיך אבו אלחסן בן אלמצמודה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 23. 23

  Legal documentCUL Or.1081 J32

  Court record. Dated: Middle decade of Tammuz 1565 Seleucid = June/July 1254 CE . Conducted under the authority of Rabbenu Moshe the judge. Hilāl or …

  1. זכרון עדות
  2. חצר אלי מושב בית דין בע[יר
  3. ורבינו משה הדין המופלג . [
  4. הלאל ואקנא מנה ואשהד עלי נפסה
  5. אנה אבאע צהרה אלשיך אבו [
  6. צהרה נצף אלדאר אלדי לה מ. ב…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 24. 24

  Legal documentT-S 16.355

  Two deeds of sale for houses, written by ʿImmanuel b. Yeḥiʾel. They were erroneously combined under one shelfmark. Fol. 2r: Location: Fustat. Dated: 8 Adar …

  T-S 16.355 2r

  1. נקול נחן אלשהוך אלואצעין כטוט[נא אכ]ר הדא אלמסטור אן למא כאן פיאליום אלתאמן
  2. מן שהר אדר דשנת אלפא וחמש מאה [וס]בעין ותרתין שנין לשטרות …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2r
  • 2v
  • 1r
  View document details
 25. 25

  Legal documentT-S 13J3.16

  Document concerning the sale of a female slave named Saʿāda. Dated: 27 Nisan 1509 Seleucid, which is 5 April 1198 CE. (The main bill of …

  1. שהדותא דהות באנפנא [אנן ה]חתומין למטה כן הוה
  2. למא חצל עקד אלביע ללגא[רי]ה אלמדעוה סעאדה
  3. מן אלשיך אבי אלברכאת מר ור [יפ]ת הזקן היקר סט
  4. בר כגק מר ור מש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  Legal documentT-S 8J5.5

  Legal document. Iqrār (Hebrew script) in which Yūsuf b. ʿAlī buys a Maghribī female slave named Ḥadaq ("pupil [of the eye]") from Shelomo b. Ṣemaḥ …

  1. חצר אלינא אנן דחתימין לתתא //אלקאהרי// יוסף בר עלי נע
  2. ואקר אנה באע [גא]ריתה אלמדעאה חדק
  3. אלמגרביה מן שלמה בר צמח אלטביב //ביע גלב//
  4. בתמן מבלגה יד דינ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 27. 27

  Legal documentENA 4020.15

  Bill of sale for a house. Faded. Location: Damascus. Dated: Late Tevet 4874 AM = early January 1114 CE (beginning of second line one can …

  1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 28. 28

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/99

  Deed of sale of one half of a house in the al-Musasa quarter in Fustat, in which one owner sells his half to the other …

  1. שהדותא דהות באפנא(!) אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא כן הוה
  2. חצר אלינא כבוד גק מרנא ורבנא יפת הזקן הנכבד סט בר כבוד
  3. מרנא ורבנא סעדיה נע והו פי צחה מן עקלה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 99 recto
  • 99 verso
  View document details
 29. 29

  Legal documentT-S 6J1.32

  Deed of sale for a slave. Dated: Thursday, 28 Tammuz 1571 Seleucid = 8 July 1260 CE. Seller: the Bilbaysī Mūsā b. Abū l-ʿIzz al-Kohen. …

  זכרון עדות

  ע"א

  1. למא כאן בתאריך יום אלכמיס אלתאמן
  2. ואלעשרין מן חודש תמוז שנת אתקעא לשטרות
  3. אשהדנא עלי אלשיך מוסי אלכהן אלבלביסי
  4. אבן אבו אלעז אלכהן עלי נ…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  Legal documentT-S 12.694

  Legal document in the hand of Natan b. Shemuel. Dated Shevat 1450 Seleucid, which is approximately January 1139 CE, under the authority of Maṣliaḥ Gaʾon. …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתימין חתמות ידנא לתתא כן הוה בחדש שבט דשנת אלפא וארבע מאה וחמשין שנין
  2. לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  Legal documentT-S 16.188

  Bill of sale for a female slave. Location: New Cairo. Dated: Tuesday, 15 Ṭevet 1416 Seleucid = January 1105 CE. Abū Saʿd Ḥalfon (lines 18, …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתימין לתחתא בשטר זבנא דנן
  2. בתלתא בשבה דהוא חמש עשר יומין בירח טבת שנת אלפא וא[רבע
  3. מאה ושתת עשר שנין למנינא דרגילינאנא(!…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 32. 32

  Legal documentT-S 16.20

  Legal document. Elʿazar b. Yefet sells to Shelomo b. Ṣedaqa his female slave named Ṭāʾūs ('Peacock') and her 10 year old son, named Mubārak ('The …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתימין לתתא פי אלעשר אלאכיר מן
  2. חודש אלול דשנת אלפא וחמש מאה וחמשין ותרין שנין למנין שטרות למנינא
  3. דרגילנא (!) לממני ביה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 33

  Legal documentT-S 12.573

  Legal document. Location: Fustat. Dated: Ḥeshvan 1690 Seleucid = October/November 1378 CE, under the reshut of the Nagid ʿAmram. Concerning the sale of the part …

  1. למא כאן בתאריך [יום אלא]תנין אל . . . . [מן] חד[ש מ]רחשון שנת אלפא
  2. ושית מאה ותשעין שנין לשטרות למניינא [דר]גילנא לממני ביה הכא
  3. בפסטאט מצרים דעל נהר …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 34

  Legal documentT-S NS 320.29

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe (1100–38). Nafisa, the daughter of Kathir, the widow of Yaʿaqov ha-Kohen, sells the female slave Tawfiq, …

  1. אלבאיעה
  2. נפיסה בת מ כתיר דידיע בן עצפורה
  3. אלמנת מ יעקב הכהן דידיע בן אלמעוצה
  4. גאריה תופיק דון אלבלוג תדעא . .צון
  5. אלתמן יט אלא רבע ביע אלגלב
  6. ואן כאן תם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 35. 35

  Legal documentCUL Or.1080 J152

  Legal fragment (right half). Deed of sale of a house, probably from Qayrawān. (Information from Goitein's index cards)

  1. מעשה זה [
  2. השיני בשבו[
  3. שנת ארבעת [
  4. העולם בשי.[
  5. לפנינו אהרן [
  6. וחתמו בכל ל[
  7. שאני מודה ב[
  8. ברורה צלולה [
  9. ולא שעמום [
  10. בפניכם שכ[
  11. בן הנפח היא [
  12. בלכנדק ואלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 36. 36

  Legal documentT-S AS 148.15

  Legal document mentioning that a man in Fustat is prepared to pay 1000 dirhams for two and one-half out of twenty-four shares of a well-known …

  1. יתפ[צל] ר עמ . ל מ[ . ] . . . שטר ביע גאריה אסמהא טאווס אלנובייה אלג[
  2. סלימאן בן אלשיך אבו עלי ממא . . אע למווכלה וק . ץ מבלגהא תמאניה ותל[
  3. מן אלמשתר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 37. 37

  Legal documentT-S AS 150.1

  One party to this legal document sells to another party 9.5 qirat of a house and renounces right of preemption. The house was situated in …

  1. . . ]מ סעד נע וחצתהא[ . . . . . . . . . . . . . .
  2. . ] . אלדי גמיע חצצהם מן אלדאר אלמערופה
  3. בהם ובנא אלתי פי כט ביר גבר אלמלאסקה לדאר
  4. אבי אלמעאני בן א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 38. 38

  Legal documentMoss. VII,82.1

  Fragment of a document of sale in which Nahray b. Nissim, the well-known banker and communal lender (d. 1096), buys from his brother-in-law and the …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנו העדים החתומים למטה בשטר זבינ[י] דנן [
  2. ובכל לישאני דזכו[א]תא ואכת[בו] ואכתמו וסלמו דלך אלי [
  3. מן גמיע מפסדאת אלשהאדה אני ק…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 39

  Legal documentSassoon 1055b

  Document that is a continuation of Sassoon 1055A. Aharon al-Araki, who received a part of a house in Sana'a, sells his part to his brother …

  1. בתרין בשבא דהוא תשעה יומין לירח כסלו שנת אלפא ותשע מאה ושבעין ותמני שנין לשטרי [במדינת
  2. צנעא דעל בירין דמין נבעין מותבה ביומא דנן אתא לקדמנא אנן סהדי…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 40. 40

  Legal documentT-S 13J7.15

  Sale of a female slave. Seller: David Ha-Levi. 25 dinars. Probably 12/13 century. (Ashur estimation). VMR

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן ש[הדי
  2. שטרא דנן כן הוה בחדש [
  3. ותלתא שנין לשטרות באלמע[זיה
  4. מצרים דעל נילוס נהרא מ[ותבה
  5. הנגיד הגדול יהי שמו לעולם [
  6. למטה מן רב ד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 41

  Legal documentT-S 16.117

  Bill of sale in which a seller of potions sells to a perfumer 1/8 of a house in the great Bazaar in the Surayya Lane, …

  1. שהדותא דהות[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . . . . סט מחדש אב יהפך אבלו לששון ולשמחת ליבב דשנת [.…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 42. 42

  Legal documentCUL Add.2586

  Deed of sale in which a father sells to his son a quarter of the apartment belonging to him in a house in the al- …

  1. מעידים אנו חתומי מטה מה שהיה בפנינו באחד בשבת יום אחד ועשרים מחדש סיון בשנת אתקמד לשטרות
  2. למניננו אשר הורגלנו למנות בו פה בפסטאט מצרים אשר על נהר ניל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 43. 43

  Legal documentT-S 8J6.14

  Verso: Deed of sale in which Sitt al-Ikhwa bt. Futūḥ sells to her brother one eighth of a house belonging to her in Alexandria for …

  1. [[מה שהיה בפ]] מעידים אנחנו חתומי מטה מה שהיה בפנינו אן למא כאן פי
  2. אלעשר אלתאני מן חדש סיון שנת אלפא וחמש מאה וחמשין ותרתין שנין
  3. למנין שטרות אשר הור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 44. 44

  Legal documentT-S AS 148.19

  Deed of sale of a house. Dated 1483/1171-72. The 'Ha-rav ha-gadol be-yisrael' in line 2 is doubtless Moses Maimonides, who was at that time head …

  1. ] אתפג לשטרות בפסטאט מצרים דעל ניל[ום
  2. ]רב הגדול בישראל יהי שמו לעולם חצר אלינא [
  3. ]אע מ ור [ . . . . . . . ] הזקן היקר שצ בן מר איוב [
  4. ] מעכשיו [ . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 45

  Legal documentENA NS 72.18

  Bill of sale for a slave. Abū al-[Man]ṣūr al-Kohen purchases a female slave named Ṭ[...] for the price of 25 dinars.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 2
  View document details
 46. 46

  Legal documentT-S 13J4.2

  Document concerning the sale of a female slave named Ḍiyāʾ. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 1 Nisan 1537 Seleucid, which is 31 March 1226 CE, under …

  1. למא כאן פי יום אלתלתא ר]אש חדש ניסן דשנת אלפא וחמש מאה ותלתין ושבע שנין לשטרות
  2. בפסטאט מצרים דעל ] נילוס נהרא מותב[ה] רשותיה דאדוננו נגידנו אברהם הרב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 47

  Legal documentCUL Or.1080 J273

  Deed of sale for the sale of a female slave. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 1 Nisan 1537 Seleucid, which is 31 March 1226 CE, under …

  1. למא כאן פי יום אלתלתא ראש חדש ניסן משנת אלפא וחמש מאה ותלתין
  2. ושבע שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה
  3. דאדוננו נגידנו אברהם הרב הגדו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 48. 48

  Legal documentT-S 13J8.3

  Deed of sale for a male Abyssinian slave (ghulām ḥabashī) named Muqbil, a minor (dūn al-bulūgh), who was tattooed on a covered part of his …

  1. שהדותא דהות באנפנא שהדי דחתמות ידנא לתחתא בשטרא דנן כן הוה חצרה אלינא
  2. אנן חתומי //מטה// כגק מ ור ישועה השר הנכבד בן כגק מ ור מבשר השר הנכבד והמיוקר

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 49

  Legal documentT-S 16.146 + T-S 12.176

  The widow of Abu al-Barakat, the son of Yosef Lebdi, buys a sixth of two adjacent stores for 53 and three/fourths dinars. The widow was …

  I, 35 TS 16.146

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה פי אלעשר אלאול מן תמוז דשנת אלפא וארבע מאה וחמשין וארבע
  2. שנין לשטרות…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 50. 50

  Legal documentT-S 12.231

  Draft of sale contract for 12 out of 20 shares (the whole house constituted 24 shares) in the Qadi Badr alley of the al-Mamsusa quarter, …

  1. . . . . . . . . . . . ] .ע. כגק מר ורב שמואל הזקן היקר נע אלמערוף באבן נעמאן נע קנין
  2. . . . . . . . ] אלשיך אבו אלעלא כגק מ ור יצחק //הלוי// הבחור הי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details