Search Documents

Filters

32 total results

 1. 1

  LetterT-S NS 169.11

  Letter from R. Sherira to R. Yaʿaqov b. Nissim from Qayrawan.

  .............................................(Recto)

  1. .................................. שולח
  2. ....................תחיל אלוף נט' רח' לתלמידיו
  3. ........…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterAIU VII.E.0

  Letter from Yishaq b. Avraham al-Mishmar (ha-Kohen?) from Fustat, to his son in Qayrawan (Ifrīqiya). The writer instructs his son to pay his debts and …

  Recto

  1.                           וסלא]מתך וכאן לך ולי וחאפץ' פי גמיע
  2. [אמורך ....] איאם בקין מן אלול ען סלאמה פי אלנפס ועאפיה
  3.            ] וען שוק אן …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 3. 3

  Legal documentCUL Or.1080 J6

  Court record in the record book of Fustat dealing with the remains of an inheritance in Qayrawan. Dated Adar 1345/March 1034.

  1. כתב לחיים בן שלמה בן אהרן כהן רחבי כתאב אלי גמאעה
  2. אלקירואן יתצמן וכאלה וכל חיים הדא [[לברהון]] ליצחק בן
  3. ברהון צבי יהודה ודלך אן אבוה חיים תופי באלקי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterBodl. MS heb. d 65/4

  Letter from Qayrawan to Efrayim b. Shemarya in Fustat. 23 July 1035.

  1. לא[הוב ] הנכבד במושבו הבקי בתעודה החרד ורץ לקיים מ[צווה]
  2. קלה וחמורה [העוסק בדברי תור]ה ומכבד לומדיה בלי לב ולב המקום יגן בעדהו ויקיי[ם בו הכתוב]
  3. ואת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 4 recto
  • 4 verso
  View document details
 5. 5

  Literary textENA NS 63.21

  Poem/prayer for Shabbetay b. Seʿadya b. Amitay of Qayrawān. Information from FGP.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 6

  LetterJRL SERIES B 3574

  Small fragment of a Judaeo-Arabic letter, probably mercantile, including the phrase "I sent it to Qayrawan"; an item of a specific color; and perhaps someone …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 8.3

  Letter from Natan b. Avraham, probably Fustat, to Mevorakh b. David in Qayrawan, approximately 1037.

  1. שלום בכל אברים וישו[עה ] וברכות בלי מצרים וכלל כל המחמדים להרים
  2. לכבוד יקירנו כבירנו גדול[נו ] השר המכובד והידיד הנכבד אשר לא

  יערכנו

  1. זהב ורב פנינים…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  Legal documentT-S AS 152.182 + JRL Gaster heb. ms 1863/4b

  Legal document. In Hebrew. Dating: ca. 1040s CE. Concering a commenda partnership between Faraḥ b. Yosef known as Ibn Bānūqa (who also features in CUL …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 9. 9

  Legal documentCUL Or.1081 J30

  Legal document with testimony of Farah b. Yusuf Banuqa regarding shipments to Qayrawan, which were received by Barhun b. Moshe Tahirti.

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנו העדים החתומים למטה כי פרח בן יוס[ף
  2. באנוקה אמר לפנינו דעו רבותי כי מזמן נשאתי במשלחת מיכאן עלי ידי יו[סף?
  3. בן סהלון תלתה א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 10

  LetterT-S 16.42

  Letter fragment from the brothers Yosef and Nissim the sons of Berekhya, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal, Fustat (sent in 1007-1013). (pp)

  1. פלא כתבה פי אגלך כמא עלאה
  2. כתב יאכינא וסידנא עלי טריק אלבר מד
  3. ונחן ואתקין באדאבך אן וצלת וקפת עלי אל
  4. צדיק אלותיק הו אלדי יצהר מא פי סרה
  5. וכמא קאל אלול…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 11

  LetterT-S Misc.28.207

  Letter from Yosef b. Labrāṭ al-Fāsī (identified on the basis of the handwriting), probably writing from Qayrawān, to Yaʿaqov b. Yosef Ibn ʿAwkal. Refers to …

  Recto

  1.               וסי]די בקאך ואדאם איאם סלאמתך ורעאיתך וציאנתך וכפאיתך וחראסתך
  2.     ] כתבת ישיכי וסידי ען אחואל אן תסרך ואמור אן תבהגך דלך פצ'ל אל…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 13J29.2

  Letter from Hārūn b. Yosef Ibn al-Ghazzāl, in Qayrawan, to Yosef Ibn ʿAwkal, in Fustat.

  recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי וגלילי אטאל אללה בקאך מסתהל ניסאן מן אלקירואן ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד 
  2. ומא תחב עלמה יאשיכי אן עדאת לי [פי] אול …

  recto

  1. מכתבי, אדוני ורבי וראשי ונכבדי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים (נכתב) בא' בניסן, מקירואן. שלומי טוב ואני בריא, תודה לאל.
  2. ומה שרצית לדעת, אצלנו: הג…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  Legal documentCUL Or.1080 J152

  Legal fragment (right half). Deed of sale of a house, probably from Qayrawān. (Information from Goitein's index cards)

  1. מעשה זה [
  2. השיני בשבו[
  3. שנת ארבעת [
  4. העולם בשי.[
  5. לפנינו אהרן [
  6. וחתמו בכל ל[
  7. שאני מודה ב[
  8. ברורה צלולה [
  9. ולא שעמום [
  10. בפניכם שכ[
  11. בן הנפח היא [
  12. בלכנדק ואלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 14. 14

  Legal documentT-S 12.468

  Testimony by Avraham b. Kabir concerning the heritage of Yiṣḥaq b. Avraham. Qayrawan, 978 A.D.

  (Recto)

  1. בא לפנינו אנו בית דין אברהם בר כביר ומסר כן ואמר כי יצחק בר אברהם
  2. ננ הניח עזבון אצל קימוי בר אלחסן במצרים והיא פרקמטיה ולאחר
  3. פטירת יצחק זה ה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  Legal documentT-S AS 146.57

  A much faded legal deed written by Efrayim b. Shemarya (see Bareket, The Jews of Egypt, p, 217). On recto description of a legal suit …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 16. 16

  LetterENA 3793.7

  Letter from Yosef b. Labrāṭ al-Fāsī (Qayrawan) to Yaʿaqov b. Yosef b. ʿAwkal (Fustat). The writer apologizes for a delay in returning a debt of …

  Recto

  1. אטאל אללה יאסידי וריסי וגלילי ואלעזיז עלי בקאך ואדאם סלאמתך ואיאם סעאדתך כתאבי

  2. אליך מן מדינת אלקיר[ואין ען סלאמה ועאפיה נחמד אללה אליך כתיר…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 17. 17

  LetterBodl. MS heb. b 3/24

  Letter from Avraham b. ʿAmram to Nahray b. Nissim (and Barhūn b. Ṣāliḥ?), Fustat, 1067 CE. The letter includes information about the Tahertis who are …

  1 Transcription

  Tags

  • 24 recto
  • 24 verso
  View document details
 18. 18

  LetterYevr.-Arab. I 4575

  The main documentary item under this shelfmark is a copy of a letter from Rav Hayya Gaon to Avraham b. ʿAṭā' the Nagid of Qayrawān. …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 19. 19

  LetterT-S 10G5.8 + T-S 20.100

  No. 1: Letter of condolence from a Gaon on the death of the addressee's son. (Bamerkazim, pp. 69-72); No. 2: Letter from Hayya Gaon to …

  No. 1(Recto)

  1. ...ב..נ.ו ו.......... [עד אשר ימרט משער]
  2. ראשו ככת' ואמר[טה משער ראשי]................
  3. הוא עושה בעצמ[ו... שהדאג]ה .......
  4. פעלתה ברוחך כל…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1v
  • 1r
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 16.64

  Letter from Yosef and Nissim, the sons of Berekhya, in Qayrawan, to the merchant, Yosef b. 'Awkal, in Fustat (was written after Avraham b. 'Ata' …

  Recto

  1. אטאל אללה יאכינא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם צ[יאנתך
  2. וכאן לך ולייא כתבנא לי' כלון מן טבת ען חאל סלאמה אדא[מהא אללה לך
  3. וקד כאן תקדמת כתבי יאסידי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 8.12

  Letter from Faraj, the emancipated slave of Barhun al-Taharti, Qayrawan, to Yosef b. Awkal and his two sons.

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ואתם
  2. נעמתה עליך ודפע אלאסוא ואלמכארה ענך ברחמתה מסתהל שבאט אסל
  3. אללה אן יגעלה עלי…

  My illustrious elder and master, may God prolong your life and make your well-being and happiness permanent, may he in his mercy always favor you and…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  LetterENA 2556.2b

  Verso: Letter from Moshe b. Barhūn al-Tāhirtī, in Qayrawān, to Yosef b. Yaʿaqov Ibn ʿAwkal, in Fustat. Dating: ca. 1010 according to Gil. Mentions consignments …

  verso

  1. כתאבי יאכי וסידי ועצרתי אטאל <אללה> בקאך ואדאם עזך ותאידך וסעאדתך וסלאמתך לארבע איאם בקין מן [ 
  2. ען חאל סלאמה ועאפיה ללחאל(!) חמד וחדה וקד [         …

  verso

  1. מכתבי, אחי ואדוני ומשענתי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את כבודך ואת תמיכתו ואת סיועו לך ואת שלומך, כשנותרו ד' ימים (מחודש) …
  2. שלומי טוב ו…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 23. 23

  LetterT-S 8.265

  Letter from Ismaʿīl b. Barhūn al-Tahartī (CUDL), Yosef b. Berekhya or Moshe b. Barhun al-Taharti, Qayrawān (PGP), to (Efrayim b.) Shemarya, Fustat. Discusses responsa of …

  1. ]נעמתך וסעאדתך ואתם
  2. תאיידך [ וען שוק לגהתך אלכרימה
  3. ?רי]אסתך אדאמהא אללה לך ולי פיך
  4. ]. אלתי טלקהא אלראיס בחצרתי
  5. ו]כאלה ולא יכפא ענך קול דוד ננ
  6. אללה א…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  LetterT-S 10J19.8

  Letter from Nahray b. Nissim from Fustat to a person in Qayrawan. Around 1045. Mentions galls, Camphor, and shipment of money. Nahray Also expresses his …

  recto

  1. ] ביעה רקד ךצלת 
  2. ] לסידי אבי אלפרג 
  3. ] אבי אסחק ברהון 
  4. ] פתרכת לך [                                    ]מעה [        ] סאלוך
  5. ] אן תדפע ללבית מא…

  recto

  1. …צרורות, והגיעו 
  2. …לאדוני אבו אלפרג' 
  3. …אבו אסחַק ברהון 
  4. …והשארתי לך
  5. …עמו
  6. …ביקשו ממך
  7. …שתמסור לביתם מה שרצו
  8. …עפצים (בשותפות) ביני ובין… הכול, הרו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterNLI 577.3/12

  Letter from ʿAllūsh b. Yeshuʿa (Qayrawan) to Ismaʿīl b. Avraham al-Andalusī (Fustat), ca. 1010. A cargo of best quality flax was stolen from a ship. …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וציאנתך וכפאיתך וזאד מן פצלה אליך וגמיל
  2. מואהבה לדיך ברחמתה לנצ' תמוז מן אלקירואן…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 26. 26

  LetterL-G Misc. 34

  Letter of appeal for charity. A needy man from Qayrawan had applied for assistance from his relative, the esteemed Ifrīqiyyan merchant and scholar, Nahray b. …

  Recto

  1. אהבת צדק ותשנא רשע על כן מ[
  2. שמן ששון מחבריך ותגזר אמר ויקם לך [
  3. נגה אור
  4. שיכי וריסי ומולאי אדאם <אללה> עזך א[נא] רגל מן אהל אלקירואן
  5. מן אלמערופין באל…

  Recto

  "You love righteousness and hate wickedness; rightly [has God, your God, chosen to] a[noint you] with oil of gladness over all your peers" (Psa…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 27. 27

  LetterAIU VII.D.108

  Letter from the head of the court of Palermo (perhaps Maṣliaḥ b. Eliyya) to his counterpart in Qayrawan, ca. 1050 CE. The letter details a …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 28. 28

  LetterT-S 12.99 + T-S 12.733

  Letter from Shemuʾel b. Hofni to the community of Qayrawan. Dateing: ca. 1008 CE. In which Shemuʾel reminds the community that the yeshibvot of Sura …

  Recto

  1. כי הרעב כאויבו גדול ולכן [                          ] ואמר הנה עין
  2. יי אל [יראיו] למיחלים לחס[דו להציל ממות נפש]ם ולהחיותם ברעב
  3. וכתוב ברעב [פרך…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 29. 29

  LetterT-S K25.85

  Letter from a man to his brother. In Judaeo-Arabic, in a lovely hand. Dating: 11th or 12th century. Refers to the addressee's pilgrimage the preceding …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 30. 30

  LetterENA 3765.10 + T-S 18J4.16

  Letter from Avraham b. David Ibn Sughmār (according to Gil), in Fustat, to the Nagid Yaʿaqov b. ʿAmram, in Qayrawān. Dating: Probably spring or summer …

  1. [ ] יוצרהו יתמכהו והדר
  2. יעטרהו [ ] צדקו יעלה זכרו יהיה עמו
  3. להכין ממשלתו יעצים עלצו יעשה חפצו יקובל עת
  4. יעתר יוצנף [[ ]] //צדק// בכתר בירבי עמרם נע עם …

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 2
  • 1r
  • 1
  View document details
 31. 31

  LetterBodl. MS heb. e 45/75

  Letter from a woman, in Qayrawān, to a benefactor, unknown location. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 11th century. The beginning is missing. Her children have nothing …

  Recto

  1. הדא אלכתאב והם ואללה מא ענדהם לא מא
  2. יאכלו ולא מא ילבסו ואנא יא מולאי יסירה
  3. קלילה אלחאלה ומא תם טאקה וקד אנכשפנא
  4. ולא תטן אלקירואן אנהם ירחמו וי…

  1 Transcription

  Tags

  • 75 recto
  • 75 verso
  View document details
 32. 32

  LetterT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה ב…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details