Search Documents

Filters

32 total results

 1. 1

  LetterDK 120

  Beginning of a letter from Daniel b. Azarya Gaon or David b. Daniel to a community, ca. 1092. NB: The shelfmark has since changed, and …

  1. במקהלות [ברכו אלהים].... [והמשכילים]
  2. יזהירו כזו[הר הר]קיע ומצד[י]קי הרבים ככו[כבים לעולם] ועד של[ום]
  3. אשר לא יתום ולא יכ[ב]ה מתגבר ועולה ומתעלה וברכו…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 2. 2

  LetterT-S 10J19.1

  Three lines of a calligraphic letter to the community of Sambutiyya. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח
  2. אתצל בנא איתהא אלגמאעה אלכרימה אלמקימון[ בעיר
  3. סמבוטיה בראשם כב גד קד מרנ ורבנ צדקה הלו[י

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterT-S 12.370

  Beginning of a letter, sent by Rav Sherira Gaon to Qayrawan. Dated ca. 970. (Information from Gil)

  Recto

  1. שרירא ראש הישיבה שלגולה בן חנניה ראש הישיבה שלגולה
  2. בן יהודה ראש הישיבה שלגולה בן שמואל נכד ראש הישיבה שלגולה
  3. אל איתני עמנו ומצוקי לאמנו אשר ע…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 4. 4

  LetterT-S 8J23.11

  Letter to a Nagid, R. Yosef, from a community, mentioning that a certain orphan, the son of Avraham, has nothing left for food or clothing. …

  1. . . . .]אע.[. . .]מים וכל הכ[. . .
  2. תרשמוה מפי כל נביא וחוזה וכהן [. . . .
  3. תאומצנה ותקובצנה ותבואינה ותהינה ל[.
  4. ועטרת וכליל וכותרת לצניף תפארת וא[.
  5. ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 5. 5

  LetterENA 2808.47

  Note of a Nagid to the 'noble congregation' of Fustat (same type as described in Mediterranean Society, II, App. C 101-112) asking them to complete …

  1. .[..].
  2. ...]..........אלשׁיך
  3. אלמכית? יסלם ... אלגמאעה
  4. אלכרימה תחת .... ויסתוחשׁ
  5. ...................................
  6. ען לסאני אן יגתהדו פי אמר
  7. אלסיום …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 6

  LetterT-S 13J6.6

  Beginning of an official epistle to a community headed by [Goitein left empty] b. Shela the judge (הדיין), the fifth judge in the group (Havura) …

  1. ]עזרו קדושינו
  2. עודדו משגבינו בר כבוד גדלת קדשת מרנו ורבנו שלה
  3. הדיין החמישי בחבורה זכ ל[ב] ואחריהם החזנים המומחים
  4. הקבועים לשרת עם יי ולהוציאם ידי חובה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 10J9.22

  Beginning of a letter by the Nagid Shemuel b. Hananya (in office 1140-1159) to the community of al-Mahalla, written in the hand of Shemuel b. …

  1. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד
  2. שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם צור יעקב לא עתה יבוש יעקב
  3. בראותו ילדיו עם קדוש למקדישם שומרי תורה עושי צדקות בעת[ם
  4. לאביוני…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S 18J4.5

  Letter (draft) from Elḥanan b. Shemarya, in Fusṭāṭ, to the Babylonian congregation in Damascus, sending greetings as part of his efforts to raise funds for …

  (Recto)

  1. אלחנן ראש הסדר בירבי
  2. אל אחינו יקירנו גדולנו אשר בדמשק. היועצים נדיבות,
  3. בעלי נתיבות, מצדיקי הרבים, מזהירים ככוכבים, שומרי
  4. מטהר, ו.... ר הר, ה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 9. 9

  LetterHUC 1017

  Fragment of an anonymous letter emanating from Babylonian Geonim or members of the schools. The content emphasizes the need of communal leaders and includes biblical …

  (Recto)

  1. שרי המלך הגבורים ואני התחזקתי ביד
  2. י'י אלהי עלי ואקבצה מישראל [ר]אשים
  3. לעלות עמי: ולמה נקרא כל אחד
  4. מן הראשים ראש לחמשה ענינים הענין
  5. הראשון כי …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 10. 10

  LetterT-S 10J24.9

  Letter, apparently to the holy congregation in Shafrir Misrayim (Fustat), similar to 10J24f. 9 recto. (Information from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ
  2. שמש ישועה זורחת וממלכה פורחת ושלוה בודחת וגילה אורחת ושם טוב . רוקח
  3. מרקחת ומזל . . . . בל יחת ומשאב מעיני מי נחת והליכת יושר רווחת ו . .
  4. מגן…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 11. 11

  LetterT-S 10J10.17

  Letter fragment. Beginning of a solemn letter addressed to the community, apparently of al-Mahalla, probably by Mevorakh ha-Nagid b. Saadya (1094-1111). Verso: Arabic jottings including …

  1. ] איש לא נעדר דגלי יעקב שבטי ישורון גאולי ייי
  2. ]ת בנים לא ישקרו זורעי צדקה קוצרי חסד ענוי
  3. ] בוחרי בטוב דורשי משפט מקבלי הלכה
  4. ] מקיימי מצוה מצדיקי רבי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 10J16.11

  Letter in calligraphic style from a community written by Sahlān b. Avraham. (Information from Goitein's index cards and CUDL)

  1. . . . . . . . . . . . . ] תשוקתינו אל חזות תארו וש . . .
  2. והשתאותינו אל מרוצת טורי מחקרו גם התודעינו בכל
  3. עת שלומו ושלום כלל קהל מבצרו ושאילתינו ותפלת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S 10J15.16

  Letter (communal) in the hand of Yosef b. Yoshiyyahu, writing on behalf of the community of Alexandria. Only the elegant rhymed prose opening of the …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 16.318

  Letter from the Babylonian community in Fustat to Hayya Gaon, acknowledging a letter he had previously sent to Avraham (Avraham b. Sahlan). The community refer …

  Recto

  1. [               ג]דולה רב האדר גדול הממשלה אשר אדרהו נורא עלילה 
  2. [                 ] מהוללה מסודרה בשפר ובנואי מכוללה ובבינה חדה
  3. [       ]ה וב…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterT-S 13J16.13

  Fragment of an opening of a letter by Shelomo b. Semah, Ramla, to the communities of Fustat, probably December 1033.

  1. לאצילי הקהלות אשר בשפריר מ[צרים ]
  2. לטוב ביושר מפעלות לחזק ידים רפו[ת לאמץ ברכים]
  3. כושלות הם הם המהוללות בכל מקה[לות ]
  4. חשובים וחורים ונדיבים הכול למ[ ]…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  List or tableT-S K15.34

  Calligraphic list of 29 persons (to be solicited), professions ranging from butcher to physician. A list of potentially related names in Arabic script appears on …

  1. מוסי בן דאווד נאצר בן תמים נאצר בן אלביאן
  2. נאצר בן אלמגרבי דאווד אלצבאג מוסי אלחגאזי
  3. יוסף בן ודינה מופק בן אלמנקי ישועה אלצאיג
  4. פאצל בן שעיא הל[א]ל? ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterBodl. MS heb. d 79/34

  Letter to Daniel b. ʿAzarya, gaʾon of Jerusalem, as identified by the titles “our Nasi, our Gaon.” Dating: 1051–62 (Daniel's gaonate). In which the correspondents …

  Verso

  1. [ א]פרים החבר נר אמא כותב אלא [
  2. אכבאר אחצרהא וקולך אן ראס אלמתיבה ננ קד רסם אשתמאענא פי
  3. ואחד פליס הוה כדא אנא [ ]רה ואפעלה אני פי כניסה אלעראק…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 34 verso
  • 34 recto
  View document details
 18. 18

  List or tableT-S K15.66 + T-S K15.14

  T-S K15.66 forms the upper part and T-S K15.14 the lower part, of one list of about a hundred persons, contributing or being asked to …

  T-S K15.66r, righthand page:

  1. מ]סלם אבן גלאב ואבן מימון
  2. רבאעיין
  3. הבה אכו מסלם רבאעיין
  4. הבה אכו יעקוב רבאעי ונצף
  5. אבן אלחבראוי רבאעי
  6. הבה אלארגואני רבאעי

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 19. 19

  List or tableT-S NS J256

  Upper part of a twin list in the hand of Shelomo b. Eliyyahu, seemingly a draft, one list with amounts, and one mostly without amounts. …

  1. אלשׁיך אבו אלמנגא אלעטאר
  2. אבו נצר רביב אלמשׁמיע
  3. אלשׁיך אבו אלבקא בן אלעואל?
  4. נפיס אבי אלגית
  5. אלרשׁיד צירפי בו אלחסן
  6. [ה]ב[ה] בן נעמאן אלכמר?
  7. א ה
  8. בן אליש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 10J30.5

  Letter fragment from the Yeshiva directed to 'all the communities of Israel in Palestine and in its fortresses, its town and villages...which have remained in …

  1. אל כל קהלות ישראל אשר בארץ ישראל במבצריה ועיריה וכפריה
  2. אדיריהם בחוריהם גבירהם דבריהם הדוריהם זכוריהם
  3. חשוביהם טוביהם יקריהם כשריהם למודיהם מלמדיהם
  4. מו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 8J9.15

  Letter of recommendation from the office of Yehoshua Maimonides to be read in "the two synagogues," to help an old man named Yeshuʿa to travel …

  1. ישועה
  2. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין
  3. במצר יברכם צורם אנס יעלמו אן
  4. מצות צדקה אגרהא עטים ב[ ]א
  5. תע וכצוצא למן יכון עני ובישן וזקן
  6. והו חאמלהא מר ישועה סט' פאל…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  LetterT-S 8J17.13

  Letter, possibly from the office of Yehoshua Maimonides, in which the nagid asks the community in Fustat to take up a charity collection for a …

  1. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין במצר יברכם
  2. צורם ויהיה בעזרם יוצרם אנס יעלמו באן
  3. מצות צדקה עטימה ענדה תע וכצוצא
  4. למן פיה ריח תורהו וקאצד אלתוגה אלי ירושלם
  5. עי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 23

  LetterT-S 16.251

  An epistle from the community of Alexandria to that of Mastuara (in Byzantium). The letter deals with the ransoming of Byzantine Jews taken captive, and …

  (recto)

  בשמ רחמנא

  1. אל [ ] שלום אל עמו יפרש סוכת שלומו אשר בה יחופפו כל חסי בו ועליה
  2. נ . . . כל הקרבנות ובה נתממו כל הברכות על אחינו אוהבינו חמדתינו

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  LetterMoss. IV,14.2 + AIU VII.E.119

  Letter from Mufaḍḍal, probably in Fustat, to Abū l-Majd al-Melammed, in Qūṣ. In Judaeo-Arabic. Dating: Uncertain, but perhaps ca. 1230s CE, since T-S 13J26.6 (1234 …

  Recto:

  1. ממלוכה מפצל
  2. יצל הדא אלכתאב אלי אלמולא אלאגל אלמנעם אלמתפצל עלי פי כל וקת
  3. חאצר וגאיב אלשיך אבו אלמגד אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  4. ונעמא|ה ומן חסן …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 8J17.30

  Official letter from either the office of Yehoshuaʿ Maimonides (r. 1310–55) or his father Avraham II Maimonides (served 1300 to ca. 1316). (Goitein favors the …

  1. ותכלי ביתך ובית אלשמש סלימאן יגבו
  2. מן אלנשים וכדלך אלגבאיה מא יגביה
  3. אלא אנת ותגתהד פיהא ומהמא ת
  4. מן אלגמיע תכליה ענדך חתי נערפך
  5. איש תעמל ומא נערף הדה …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  Legal documentT-S 8.161

  Testimony made by unknown members of the Jewish community (the signatures are either cut off or were never added). Location: Fustat. Dated: First decade of …

  1. נקול נחן אלשהוד [אלכא]תמון בהדה
  2. אלשהאדה אן למא כנא סכאן בירשלים
  3. אלמכרובה בעונותנו הרבים כאן ישועה
  4. הבחור הלוי [בן שלמה ה]לוי נע כאן יטלע
  5. ספר תורה לוי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S 10J32.5

  Letter opening from Shelomo b. Yehuda to the communities, first half of the 11th century.

  1. אללי לי כי הייתי כאספי קיץ וג אבד חסיד מן הארץ וג
  2. [ש]בר על שבר נקרא כי שודדה וג הוה על הוה תבוא וג
  3. אמרה אוי נא לי כי יסף יי יגון על מכאובי וג
  4. אל איל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 28

  LetterT-S 12.256

  Letter fragment from Yoshiyyahu Gaon to a community, approximately 1020.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. אל [ ]ל[ ] טובה ראייתם ואמרי שפר הגייתם
  3. ומצות וחוקים עשייתם והצנע לכת נתיבתם ודרכי שלום
  4. הליכתם ובתי כניסיות ב[צ]דק …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterT-S NS J92

  Fragment of an opening of a letter from Yoshiyyahu Gaon to the communities.

  TS NS J 92, ed. Gil, Palestine, p.68 (Doc. #40), C.B. 03-30-88 (p) Fragment of an opening of a letter from Joshiah Gaon to the communities of Fustat,…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 10J24.7 + T-S 10J29.4

  Letter from the office of the Gaʾon Sar Shalom b. Moshe ha-Levi (in office ca. 1176–95) to a certain community. Mainly in Judaeo-Arabic. Written by …

  1. תורה המקודש ותעלים אולאדכם אלתורה וקצא גמיע כדמכם ואסבאבכם
  2. ודלך בעד מא אחצרנאה וגעלנא מן פאתשה בין ידינא פי שחיטת חולין
  3. פאמא גמיע אלכתובות ואלגטים ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  LetterT-S 13J27.1

  Letter from the Nagid David I Maimonides (d. 1300) to the community of Ashmūm. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Concerning someone named Yosef who was in …

  Recto:

  1. הנה אל ישועתי וכול
  2. אל הקהל הקדוש הנכבד קהל אשמום
  3. ישמרם צורם ויאדרם יוצרם ויהיה
  4. בעזרם מאת דורש שלומם
  5. ומכבד מקומם אחיהם
  6. דוד ברבי אברהם זצל
  7. סבבה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  LetterT-S 13J19.6

  Letter from Yosef b. Moshe ha-Levi the Jerusalemite to Yefet ha-Neʾeman b. Elʿazar, the representative of the community of al-Maḥalla. Dating: לate 11th or early …

  1. יצר סמוך תצור שלום שלום מגדל עז שם ייי בו ירוץ צד ונשג
  2. שלומות וטובות וברכות מרובות ושישות רבות ומילוט מכאיבות
  3. ורפואות חונות מכל סביבות וניצול מכל חו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details