Search Documents

Filters

70 total results

 1. 1

  LetterCUL Or.1080 J182

  Letter from the scribe of the yeshiva to Yosef b. Avraham b. Bundar. Cairo, ca. 1128-39.

  II, 45

  1. מחנה השלום ומענה יהלום ומבנה
  2. הבא עוד [[י]]הלום מקנה ישע כולן ויחלום
  3. והזמן המתאנה במתג ורסן עדיו לבלום
  4. עם שאר מנעמי הברכות ישא שרינו
  5. כליל היופ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterENA 1822a.43

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: mutual assistance. Aden, ca. 1136.

  II, 30

  1. [... ]ן עדד כל צרה כ קטעה
  2. ואיצא קטעתין רצאץ וצרה צפר קצב
  3. אל וזן כמסין רטל וצחבתה איצא צרה פיהא
  4. ארבעין מתקאלא מצרייה וסבעין דינאר
  5. מלכיה קדם וצ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 3. 3

  LetterENA NS 48.8

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq about turmoil in Yemen and measures taken by Abu Zikri Kohen for ensuring Khalaf’s rights after the death of Abu …

  1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 4. 4

  LetterMoss. IV,7

  Letter on the forced conversion of Yemenite Jews, but business as usual. Aden, August 1199.

  II, 66

  1. דינ[...]
  2. דיננא
  3. עדן וסאעה וצולה אגצ[ב ...]
  4. וקאל לה תסלם או תקתל אכת[ר אליהוד]
  5. ובכא בכא שדיד ולם יגד וגה ללת[כלץ]
  6. סוי אנה אסלם וכאן קבל וצולה א…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  LetterMoss. Ia,26.2

  Letter of apology for a complaint that Madmun had mismanaged a trust. Aden, ca. 1135.

  II, 35

  1. ...
  2. יראם [...]
  3. [י]שאו רבותינו פארי קהלתינו רוב [ברכה ושלום מעושה]
  4. במרומיו שלום ומעולים ויורדים ב[סולם ... בית] אל
  5. ומן התורה הקדושה אשר היא תו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 6. 6

  LetterT-S NS 323.2

  Letter from Ḥalfon b. Madmun to Saadya b. Avraham, an Egyptian teacher. Aden, 1154.

  II, 63

  1. ושלום יוסיפו
  2. לך
  3. לך יובלון שלומות מעורבות בנעימות
  4. בברכות מתאמות אגודות אגודות ואלומות
  5. אלומות בגיל והנח רשומות בחדוה תאוה
  6. וענוה ורוממות בחיים א…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 13J8.17

  Letter from the rabbinical court of Fustat to Madmun b. Ḥasan regarding the estate of Ibn Jumayhir. Fustat, 1146.

  II, 70

  1. אנו בית דין חתומי מטה נועדנו במושב אדננו נגיד אל-ים בתוכינו נגידנו שמואל הנגיד
  2. יכון שמו לנצח להשתדל ולשקוד על עסק עזבון מר ורב חלפון בר שמריה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S NS J5 + T-S 13J7.13 + T-S K25.252

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ben Yiju. Dating: 1133–40 CE. This is the original in the hand of Maḍmūn. There is …

  Verso - Hebrew-script address

  1. אלשיך אלאגל מולאי אברהם
  2. בן ישו חרס אללה נעמתה 
  3. עבדה מצמון
  4. בן אלחסן בן בנדאר

  Verso - Arabic-script address

  1. الشيخ الأج…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1r
  View document details
 9. 9

  LetterAIU VII.E.35

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: first pick of merchandise for Bilal b. Jarir. Aden, between 1136-1138 or 1145-1149.

  1. בשמ רח
  2. וצל כתאב חצרה מולאי אלשיך אלאגל אטאל אללה
  3. בקאה ואדאם תאיידה ועלאה ורפעתה
  4. וסנאה ותמכינה וכבת אעדאה פכאן אסר
  5. וארד ואבהג ואפד וקראתה ופהמת מצמונ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 10. 10

  LetterT-S 8J15.24

  Letter from Mukhtar b. Yaʿaqov to Sa'id b. Naja describing Ḥasan b. Bundar's assistance. Aden, ca. 1100.

  II, 1

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם
  2. עזה ונעמאה וכבת אעדאה אעלמה שדה שוקי
  3. אליה וארתיאחי נחוה אסל מן אללה אן ימן באלאגתמאע
  4. עלי אפצל אלא…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 11

  LetterT-S 18J5.5

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq to a merchant in Egypt: Attack on Aden by the King of Kish. Aden, ca. 1135-6.

  II, 46

  1. [ ]רש[ ] ותאבי
  2. [...] ען אדא אלשהאדה פאלבארי תעאלי חא[ס]בהם
  3. וקד קאל אלכתאב לא אמונה בגוים ואמא אכבארנא
  4. ומא טרא עלינא בעד ספרכם פהו שי יטול שרח…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S Ar.40.56

  Letter from Bū ʿAlī b. Bū ʿUmar, in Upper Egypt, to his family (his son Abū l-Maḥāsin and his wife), probably in Fustat. In Arabic …

  II, 64

  1. شاكر اياديه
  2. بو على بن بو عمر
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. كتابي اطال الله بقا حضرة مولاى الشيخ الاجل السيد وادام
  5. تاييدها وعلاها ورفعتها وسناها ومن …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterCUL Or.1081 J6

  Letter from Shemarya b. David to a prominent Egyptian Jew. Aden, late twelfth century.

  II, 67a

  1. אלממלוך
  2. בשם רחמן
  3. שמריה בן דויד רית
  4. יכץ אלחצרה אלעאליה אלסאמיה אלשיכיה
  5. אלאגליה אלמאלכה אלמנעמה אלמתפצלה
  6. אלמופקה אלסעידה אדאם אללה עזהא
  7. וגדד ס…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterStras. 4078/31

  Letter from Ḥalfon b. Madmun to Ezekiel b. Natan acknowledging condolences on Madmun's death. Aden, 1152.

  II, 62

  1. וכהומים משאננים קרבות ולבבות עגומים
  2. ריחקו יגונות מסמפונות ורעיונות מחוץ ופנימים
  3. חזקו ידים ואמצו מתנים אמוץ מתאמים
  4. במו ברכות אגורים צמודים עם …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 15. 15

  LetterENA NS 48.9

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: freight jettisoned. Aden, ca. 1137–39 or 1145–49.

  II, 31

  1. בקאה וחרס [מדת]ה ... [... ומן חסן]
  2. תופיקה לא אכלאה וכבת חסד[ת]ה ואעדאה
  3. פקראתה ופהמתה וסרני עלם סלאמתה וצלאח
  4. חאלתה ושכרת אללה עלי דלך כתיר וסא…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 16. 16

  LetterBodl. MS heb. a 3/19

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Abu Zikri Kohen. Aden, 1130s.

  II, 32

  1. [...] יגי מעה [..................]
  2. ומא דכר{ה} מולאי מן סבב זכרי בן אבו אלפרג אלטראבלסי
  3. וקד וצל (!) עלא גמלה אלסלאמה ובאע ואשתרא ותכלץ
  4. וכרג פי…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  • 19 recto
  • 19 verso
  View document details
 17. 17

  LetterENA 3616.19 + CUL Or.1081 J3

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: two fragments. Aden, 1134. See also T-S AS 173.380 (PGPID 38566).

  Recto

  1. שלום עד אין קץ וברכה עד אין
  2. מספר ליקר אדוני מר ור אברהם
  3. בר כגק מר ור יגו נעג אהבך מצמון
  4. בר חסן נעג וצל כתאב מולאי
  5. וקראתה ופהמתה וסרני עלם סלאמ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterT-S AS 154.116 + T-S 24.66

  Letter from Madmun b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ben Yiju. Dating: 1133–40 CE. This is the scribe's copy of Maḍmūn's original found in T-S …

  II, 16

  1. ברחמתה ואנתהית אלי מא דכרה
  2. פי כתאבה אלעזיז מן אנפאדה פי
  3. מרכב אלנאכדא ראמשת מן אלפלפל
  4. אתני עשר בהאר באלצגיר וקד וצל
  5. דלך וצאר עבדה אלי קבצה ינח…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 19

  LetterMoss. II,160

  Letter from Khiyār b. Yaʿaqov to Netanʾel b. Yefet (aka Abū l-Mufaḍḍal Hibatallāh b. Ḥusayn). In Judaeo-Arabic. The letter concerns a consignment of mercury (zaybaq), …

  II, 9 Verso:

  1. [מול]אי אלשיך אבו אלמפצל שאכר תפצלה כיאר בן יעקב
  2. [הב]ת אללה בן חסין [[בן י]]נע נע
  3. [אט]אל אללה בקאה ואדאם עזה

  Postscript:

  (1) ונחב יא מ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterENA 4045.9

  Letter from Yosef b. Avraham b. Bundar to Sulayman b. Abu Zikri Kohen denying misappropriation of a deposit. Aden, 1152.

  II, 45a

  1. ראס [א]לספט [...]
  2. כטי ופיה מכתוב וגדת אלשדה מא ערפת מן
  3. אודעהא ענדי תבקא אלי //אן// יצלני טאלבהא פלדלך
  4. ערפו אלגמאעה אנהא אלדי לחצרתה פוחק מן …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1
  View document details
 21. 21

  LetterBodl. MS heb. e 98/67

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq to Egypt. Aden, ca. 1130-39.

  II, 52

  1. ג כתב מרבוטה בכיט ואחד אלואחד מנהא
  2. ללשיך אבי זכרי ואלתאני ללשיך אברהם
  3. אלעכאוי ואלתאלת למסלם אלכעכי אדא מן
  4. אללה תעאלי באלסלאמה כאן יסלם לכלן כ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 67 recto
  • 67 verso
  View document details
 22. 22

  LetterT-S 16.345

  One of two copies of a letter from Mahruz to Sulayman b. Abu Zikri Kohen before sailing back to India. Aden, ca. 1137-1147. The other …

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה
  3. בקאה ואדאם עזה ונעמאה וחראסתה וזלפאה
  4. וגבטתה וארתקאה ורפעתה וסנאה ועונה ועליאה
  5. ומן חסן תופיקה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 23

  LetterBL OR 5542.17

  Part of a copy of the same letter that is preserved in full in T-S 16.345 (PGPID 5447), a letter from Mahruz to Sulayman b. …

  1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 24. 24

  LetterT-S Misc.28.187

  Letter to a merchant away in the Far East, whose interests were protected by the 'Nagid David'. Aden, ca. 1180.

  Recto:

  1. חרס אללה עז חצרה אלשיך אלאגל אלסייד
  2. אלמולא אלמאלך אלמנעם אלמתפצל חראסה
  3. דאימה אלאתצאל בעידה אלאנפצאל מחרו'
  4. ס'ה ען אלזואל מקרונה באלעז ואלאקבאל…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterMoss. IV,21.1 + T-S NS J240 + T-S 20.137

  India Book, II,22 (T-S NS J240r) + II,22a (Moss. IV,21.1r) + II,23 (T-S 20.137r). Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. …

  II, 22a

  1. [... יו] קטעה אולוזן בהאר ונצף אלקימה
  2. [בעד] כרג אלפרצה תסעין דינ ופי מרכב
  3. אלנ[א]כדה ראשמת עלא ידי סיד[א]ן בן אבו אלפתח
  4. מן אלפצה סת מאיה וה ד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1r
  View document details
 26. 26

  LetterT-S NS J1

  India Book, II,24: Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. 1135 CE. There are fragments of four or five …

  recto

  1. ד דנ ותמן ואיצא פי מרכב אלנאכדא אבו אלחסן
  2. קטעה רצאץ אלוזן מאיתין וסתין רטל אלתמן
  3. סבעה עשר דינ ותלת וכרג אלפרצה תלת וביד
  4. במה באבה שרא מא וחואיג…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  Legal documentT-S 12.527

  Legal testimony. In Judaeo-Arabic. Location: Fustat. Dating: ca. 1156 CE. Sitt al-Ahl bt. Sayyid al-Kull, the widow of Hiba b. Abū Saʿd who had drowned …

  II, 72

  1. שהדותא דהות באנפנא אנ[ן שהדי דחת]מות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה בחדש [...]
  2. בפסטאט מצרים דעל נילוס [נהרא מותב]ה רשותיה דאדוננו שמואל הנגיד …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 28

  Literary textENA 1810.1

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  II, 69a

  1. לך אודה אדוני האדונים / עלי טובך וחסדך הנכונים /
  2. אשר תראה אלי דלות עדתך / אשר הנה נפוצה בהמונים
  3. ותשלח לה אנוש חיל וגיבור / להושיעה בעיתותי י…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • verso
  • recto
  View document details
 29. 29

  Literary textIOM D 55.10

  Three poems by Avraham Ibn Yiju in honor of Madmun b. Ḥasan, Aden, ca. 1140, who was expecting his third son.

  [ל]ה קול איצֹא תאני ימדח פיה אלשיך מצֹמון בן חסן נִעִ[ג]

  […] היום והשמחה לנו תאות

  באדני מצֹמון נגיד עם יֹי צב[אות]

  [אספ]וִ אחי וחדשו המלוכה

  לגיבור הח…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 30. 30

  LetterT-S 10J17.4

  Letter from Yosef b. ʿIwāḍ to Hananel b. Shemuel. Alexandria, probably 1214-1215.

  II, 74

  ב אלממלוך יוסף בן עלאן {עואץ}

  אלאסכנדרי

  1. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי
  2. ר חננאל החכם והנבון בר כבוד גדולת קדושת מר
  3. ור שמואל ה…

  Recto

  I(n the name of the) M(erciful) Your slave Joseph b. ʿAllān

  the Alexandrian 

  kisses the ground before the [l]ofty, most illustrious seat of the…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  Legal documentT-S NS J242

  Quittance by the rabbinical court of Fustat for money sent to Madmun II. Fustat, probably 1214.

  II, 73

  1. למא כאן יום אלאתנין תאני ע[שר] חדש ניסן ש[נת ...]
  2. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה [רשותיה דאדוננו ... אברהם]
  3. הפטיש החזק נר המערבי דגל הרבני…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  Legal documentT-S 12.19

  Power of attorney to Perahya ha-Kohen to recover in India goods entrusted to Abū l-Faraj Nissim al-Raqqī. Location: Fustat. Dating: early 1090s CE.

  II, 8

  1. גמורה גלויה ומפ[ור]סמ[ת יהי]בא ומשלמא [בי]דיה [מיומא ד]נן עד לעלם [ואגבן]
  2. אקמתה לי וכילא לימצי אלי דיאר אלהנד ויטאלב לי כב מר נסים אלמכני אבו …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 33

  LetterT-S 20.130

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju. Aden, 1133.

  Recto

  [וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל ... וחרס עליה]

  1. צאלח מא או[לאה] ו[…….וכ]בת [ח]ס[דתה ...]
  2. וכאן אסר כתאב ואבהג כטאב וקראה עבדה מסרור בקראת[ה]
  3. ראגב אל…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 34

  LetterT-S 28.11

  Letter from Madmun b. David: Murder of the 'Caliph' and return of Jewish life to normalcy. Aden, 1202.

  II, 67

  1. בשם רחמן
  2. כץ אלחצרה אלעאליה אלסאמיה אלשיכיה אלאגליה אלמאלכה
  3. אלמנעמה אלמתפצלה אלמופקה אלסעידה אלאמינה
  4. אדאם אללה עזהא וגדד סעדהא ובלגהא מן
  5. אלזמן…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 35. 35

  Paraliterary textMoss. Ia,26.2

  Magical text copied by Ibn Yiju, probably in Yemen around 1135. The text begins with a magical square (cf. sudoku) of which every line, row …

  III, 59

  [ח] [א] [ו]

  1. [ג] [ה] ז
  2. ד ט ב
  3. [הוציאה מ[מסגר נפשי להודות את שמיך בי יכתירו [צדיקים כי תגמול עלי]
  4. אחר לעינא בישתא בשם אל חולים ויסיר מן [פ'ב'פ'…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 36. 36

  LetterBodl. MS heb. b 11/22

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, Mangalore, to Abū Zikrī Yehuda b. Yosef ha-Kohen, Bharuch, Gujarat, ca. 1145–48. Abū Zikrī was a representative of the merchants …

  II, 55

  1. בשמ רח
  2. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי ורייסי אלשיך
  4. אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  5. וכאן לה ומעה ולי וחאפט פי גמיע אמ…

  Recto

  1. IN (YOUR) NAME, O MERCI(FUL)!
  2. "Your hand shall be lifted upon your adversaries, and all your enemies shall be cut off."
  3. I am writing to you, m…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  • 22 recto
  • 22 verso
  View document details
 37. 37

  LetterNLI 577.2/15

  Letter from the court to the community of Dhū Jibla in defense of Maḍmūn. Aden, ca. 1135.

  II, 36

  1. [...] והו [...]
  2. [...] מא הם עלא דא[לך ...]
  3. [...א]ן כאן מעכם ביינה או[ ]
  4. [...] אכואנה ל[כ]ם ועליכם פלם יכרג [...]
  5. [...] מא קאלו נחנא עלי וציה …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 38. 38

  List or tableENA 2728.2

  List of the honorary titles of the Bundar family of Aden, ca. 1120. Written by Halfon b. Menashshe Halevi. Names and titles in the list: …

  II 11b

  1. בנדאר שר הקהלות בר יפת ש[ר הקהלות …]
  2. ו[[חמודיו]] //עמומתה דוד[י]ו// אברהם שר הקהלות […]
  3. ואחיו יצחק נדיב [ה]קהלות ב[ר בנדאר …]
  4. וכלף חמודו חמדת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 39. 39

  LetterT-S 6J4.14 + T-S 18J2.7

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: three fragments of two copies. Aden, ca. 1130s.

  II, 13

  1. תרום ידיך על צריך וכל אויביך יכרתו
  2. ליקר מר ור אברהם זל בר כגק מר ור
  3. יגו נעג אהבך מצמון בר חסן נעג
  4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל וקראתה

  II, 14

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 40. 40

  Legal documentENA 2728.2

  Left side of inquiry with regard to an inheritance of a quarter of a house. (Information from Goitein's index cards). Written by Halfon b. Menashshe …

  1. ] אחצר זוג אלבנת אלצגירה אלכתובה אלד[י . .].[פי]ה אלשרט אלמדכור
  2. ]. .ל. מא אלואגב פי אלסתה דנא[ניר . . . .] עליה אלכדאם מנהא ד
  3. ]אדין אלכפן אא.ח אן מא…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 41. 41

  Literary textENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186. Untranscribed Arabic text at the bottom of recto

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. כמ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • verso
  • recto
  View document details
 42. 42

  LetterT-S 12.416 + JRL Gaster heb. ms 1863/13

  India Book II,15. Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Yijū, on the Mangalore coast of India. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130s CE. Join: …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 43

  Literary textT-S 8J31.1

  Poem by Avraham Ibn Yiju praising Madmun b. Ḥasan as a defender of the faith (and as a defender of Avraham Ibn Yiju himself). Aden, …

  Recto

  1. ולה איצא ימדח אלשיך מצמון נגיד עם יי
  2. בר יפת ירום הודו ויגדל יקרו
  1. אני אשיר באיש עשיר נפש ועוד אכשיר
  2. ואצפצף דברי שיר יכהימן וכלכול ודרדע
  3. אבות …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 44. 44

  Literary textMoss. VIII,119.2

  Dirge by Avraham Ibn Yiju on Madmun b. Ḥasan's death. Yemen, 1151.

  II, 41

  1. ולה קינה מתל דלך
  2. (א) אל מה ישראל סופדים בנפש מרה
  3. על שר כי נעדר ופס במהרה
  4. ועל מה ישראל בוכים ברוח נשברה
  5. על נגיד כי נפטר ונגנז ארון התורה
  6. ובטל …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 45

  LetterBodl. MS heb. a 2/16

  Letter of thanks from Ḥalfon ha-Levi b. Menashshe to Khalaf b. Yiṣḥaq. Fustat, ca. 1120s.

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. מה טובו אהלי משכנות ישרים. המצויינים בארחות מישרים. ובמעגלי צדק
  3. התקועים כאוהל בל יצען במקום נאמן.הנטועים כאהלים נטע יי להחסו[ת] בצלם
  4. ה…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 46. 46

  LetterT-S AS 158.393 + T-S NS J241

  India Book, II,21 (T-S NS J241) and II,21c (T-S AS 158.393). Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. 1135 …

  recto

  1. מכלוף בן עינין סרה אליתים מצאלחה
  2. ען מא כאן לה מעה בעד אלפתנה ואלתעב
  3. תלאת מאיה דינ וביד סידאן ק מתקאלא
  4. מצרייה אלתמן דתכ דינ וקימה בהאר
  5. ונצף דרכ…

  3 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 47

  LetterENA NS 48.2

  Copy of a letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: 1136–39 or 1145–49. Written by one of Maḍmūn's clerks, in …

  1. אלספר ביומין [...]
  2. גריב עלי ידה וע[לי ...]
  3. לצאחב דהלך פיה לשיך [...]
  4. בלאל בן גריר עלי אלרגל אל[די באע]
  5. אלדרכי אשתראה מנה לנפס[ה]
  6. וליס יקדר אחד יטלב …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 2
  View document details
 48. 48

  LetterT-S 12.355

  Memorandum from Yosef b. Avraham to Abu Nasr al-Halabi. Aden, ca. 1130-50.

  II, 43

  1. בשמ רחמ
  2. תדכ[ר]ה מבארכה ביד אלשיך אבו נצר בן מוסי אלחלבי
  3. כתב אללה סלאמתה. לעבדה יוסף בן אברהם
  4. אצחבת מולאי צרה פלפל אלוזן בהאר וארבעין רטל
  5. ו[..…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 49

  LetterL-G Misc. 9

  Memorandum from Yosef b. Avraham to Ishaq Nafusi. Aden, 1130s. See also Moss. IV,84.2 (PGPID 36651).

  II, 44

  1. בש רח
  2. ת[דכרה] תד[כר]ה אסחק נפו[סי ...]
  1. כמס מאיה וע[שר ...]
  2. מןّ ואיצא עדה עדל [...]
  3. יכרג מא ילזמהא מן [... מן אלמון]
  4. מן באב עידאב אלי [... מ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 50. 50

  Legal documentT-S NS 184.52 + T-S NS 184.55 + T-S NS 184.56

  Bill of sale for the purchase of a house by Maḥrūz. Constructed from three fragments: T-S NS 184 52, T-S NS 184 55 and T-S …

  II, 60

  1. מן צמאן דרכה ואחריות זבינין | אילין עלאי אנא ישועה הלוי ועלי ואלדתי
  2. מוכלתי ועלי וראתנא בעדנא ע|ל כל שפר ארג נכסין קנין וממון דאית
  3. לנא ודיהוי …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details