Search Documents

Filters

117 total results

 1. 51

  LetterYevr.-Arab. I 1700.17

  Entry in court notebook (#38). Note stating that a letter shall be written to 'our lord' to Amīn al-Dawla (and) to Ben Naḥman telling them …

  Main text

  1. יכתב לסידנא כתאב
  2. אלי אמין אלדולה אלי
  3. בן נחמן באלסואל ואל
  4. אפתקאד כתיר ויקאל
  5. להם אן קד וצלנא סתה ועשרין דינ>
  6. ויג קיראט ויסתוחש מנהמא

  Margin…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 2. 52

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.26v–27v

  Legal record (#63). Trousseau list (taqwīm). Groom: Yosef b. Netan'el ha-Kohen. Bride: Sitt al-Kafā'a bt. Bū l-Faḍā'il ʿOvadya b. Shemuel. "Another marriage agreement composed in …

  אלתקוים אלמבארך אלסעיד אלחתן: יוסף בר נתנאל הכהן

  סת אלכפאה הבתולה אבנה אלשיך בו אלפצאיל

  עובדיה בן שמואל אלמקדם נ אלמוכר ק

  אלשרוט אלמעלומא אלנאמנות במ…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 3. 53

  Legal documentBodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

  Court register. Bodl. MS heb. f 56/46v: A renewed betrothal contract dated Tammuz 1493 Seleucid = June/July 1182 CE. Groom: Abū l-Baqāʾ Sheʾerit b. Yefet. …

  1. למא כאן בחדש תמוז ̇א̇ת̇צ̇ג לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילס
  2. נהרא מותבה שידך אבו אלבקא מ̇ר ו̇ר שאירית הבחור היקר
  3. בר ̇כ̇ג̇ק מ̇ר ו̇ר יפת הזקן הנכבד ה̇ח וה̇…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 45 recto
  • 45 verso
  • 46 verso
  View document details
 4. 54

  Legal documentT-S NS J410

  Court register. Record of a dowry assessment (taqwīm). Groom: Yefet b. Ḥalfon. Bride: Qawāma bt. Shabbat. (See Goitein's index card for further information.)

  1 Discussion

  Tags

  View document details
 5. 55

  Legal documentENA NS 7.24

  Legal register from the rabbinical court in Fustat, signed by Efrayim ben Shemarya in uncharacteristically calligraphic Hebrew letters. Recto has two entries from Ḥeshvan 1339 …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 56

  Legal documentT-S NS J455

  Court record concerning a divorce. Location: Aleppo. Dated: 1189 CE. The husband, from Fustat but now in Aleppo, divorced his wife who had remained in …

  1. בבית דין שבצובה חצר מ ור אברהם התלמיד היקר בר מ ור חננאל [. . .
  2. אלאסכנדראני וא.[. . . .] וכאלה . .ס[. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. מטאלבת מ ור …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 7. 57

  Legal documentT-S AS 147.8

  Court record fragment of the sale of a European slave by a mother to her son. (Information from Mediterranean Society, III, p. 331, and Goitein's …

  1. ] גיר דלך מן גמיע [
  2. מקרה ענדכם באנני תסלמת מנה סת עשר דינ
  3. בהא אלממלוך אלדי לי אלרומי [ . . ] אלמדעא במ [
  4. ומשלמי ביד [ . . . ] ירתיה בתריה לעלם ו . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 8. 58

  Legal documentT-S 6J2.2 + T-S 8J11.17

  Court record. Location: Fustat. Dated: 16 Elul 1355 Seleucid, which is 13 August 1044 CE. Written and signed by the cantor Yefet b. David; also …

  044

  1. ]ו[
  2. ]שמים וארץ בכלי הכשר [
  3. ]וחתמנו היות זכות ל ך נכתב
  4. ] יתסר יומין לירח אלול שנת
  5. ]וחמשין וחמשה שנין למנינא
  6. ]בפסטאט מצרים דעל נילס (!) נהרה
  7. יפת ה…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 59

  Legal documentT-S 13J3.4

  Court record regulating the inheritance of the estate left behind by a Jewish merchant who drowned at sea near Alexandria. His estate was transferred to …

  Recto

  1. [ ] דחתימין [ ]ש לתחתא בכתבא דנן ען ה[ ]
  2. למא וצל אלתוקיע אלעאל זאדה אללה שרפא ועלוא פי מא תכץ בתרכה יוסף בר שמואל דיד[יע].
  3. בן צבאח אלדי גרק פי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  Legal documentT-S AS 146.7

  Court record of a case in which an orphan girl wishing to dispose of a piece of property that was held in trust by the …

  1. בתלתה בשבה דהוא תמניה יומין בירח תמוז דשנת אלפא ותלת מאה ות[סעי]ן
  2. ותלת שנין למנין דרגיליננא ביה בעיר המלוכה הסמוכה לפסטאט
  3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 11. 61

  Legal documentENA 4010.43

  Court record written by Efrayim b. Shemarya. Sitt al-Dār bt. Ḥusayn, the wife of Khalaf b. Isḥāq, claims from her husband 10 dinars given to …

  1. חצר בשר בן אפרים יערף בן אלעדל ואחצר
  2. שהדין(!) שהדו פי בית דין אן סת אלדאר בנת חסין
  3. זוגה כלף בן אסחק וכלתה עלי מטאלבה כלף זוגהא
  4. ואקנא(!) כלף הדא ובשר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 12. 62

  Legal documentT-S 13J6.7

  Bill of sale for a female slave. Sitt al-Ḥusn bt. Avraham, the wife of Yakhin, sells the female slave ʿUshshāq to Sitt al-Fakhr bt. Yaʿaqov …

  1. מבלג תמן עשאק אלמדכורה חוב גמ[ור
  2. מדכורה וידעי מלכייתהא ויסתנזעהא מן ידהא פאן עלי סת [אלחסן אלבאיעה
  3. מעכשיו לסת אלפכר אלמשתרייה במבלג תמן הדה אלגאריה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 63

  Legal documentT-S NS J259

  Legal document. Court record. Dating: 8th Iyyar 1406 (April 1095) (Lieberman reads 1410, but it's fairly clear it's 1406). Signed by Nissim b. Nahray, the …

  column 1

  1. בתרין בשבה דהוא תמניה יומין בירח אייר דשנת
  2. אתי למנינא דרגיליננא בפסטאט מצרים דעל
  3. נהר [מותבה] חצר למושב בית דין מ יחיי הלוי
  4. בן [ וטא]לב מ יפ…

  Recto Column 1

  1. On Monday, the eighth of the month of Iyyar of the year
  2. 1410, according to the count to which we are accustomed, in Fusṭāṭ Egypt,
  3. [situ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 64

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/109

  Leaf from a court ledger, with records in the hand of Natan b. Shemuel. Recto: Deals with the sale of a house in the al-Mamṣūṣa …

  Recto

  1. אלמקבוץ גיר[
  2. עש[
  3. דינ.[
  4. כמסה עשר[
  5. וסבעה רואי אללה[
  6. וסתא אלדנא וק.[.].ין . . . .[. .
  7. צארת אלי [[.]] אבו סעד בן אבו אלחסין

  _____________________…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 109 recto
  • 109 verso
  View document details
 15. 65

  Legal documentCUL Or.1080 J49

  Court record containing a complete list of items of a trousseau (without prices) returned to Sitt al-Hasab on the order of the Nagid. Dated Tishri …

  1. אלדי תסלם אלשיך אבו אלסרור רב פרחיה
  2. ה]לוי הזקן בן רב בנימין הזקן שצ
  3. ב]אמר הדרת הנגידות ה ירומם
  4. ואמר בתי דינים מן אלנדוניא אלמכתצה
  5. בסת אלחסב אבנה שרנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 66

  Legal documentT-S Misc.24.137.1

  Three court records dealing with the same conflict over bay windows of two confronting houses which were touching. Dated: Tuesday, last decade of Shevaṭ, 1419 …

  1. חצר אלי בית דין אלשיך אבו עלי אלתפארת
  2. וקאל לי שהאדה וזכות אריד מן בית דין
  3. אסתמאעהא פחצר מ עולה בר מ יוסף [[1]] קאל
  4. אנא דכלת דרב אלשופט זכ לב מד תמני…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 17. 67

  Legal documentT-S 13J2.14

  Court record. Dated: Middle decade of Ṭevet 1417 Seleucid, which is December 1105 CE. Describing a married woman—Mudallala aka Sitt Baghdād—depositing part of her jewelry …

  מסירת הצהרה של מדללה על ידי עולה הלוי הפרנס בר יוסף בענין תמאתיל

  וטבעות שוות עשרה דינרים שהחזיקה בהן במקום עשרה דינרים, שהגיעו לה

  1. חצר אלי בית דין אב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  Legal documentBodl. MS heb. f 103/41

  Legal record in the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Tuesday night, 27 Kislev 1471 = 9 December 1159 CE. The blind woman Sitt Ṣāfī …

  1 Discussion

  Tags

  • 41 recto
  • 41 verso
  View document details
 19. 69

  Legal documentT-S 13J1.2

  Court record from 1015 concerning a woman in Ramla appointing a representative to sue her Damascene husband who had disappeared two years earlier without leaving …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנו בית דין והעדים החתומים
  2. למטה ביום ששי בשבעה ימים בחודש אייר בשנה ראשונה
  3. שלשבוע ב דהיא שנת ארבעת אלפים ושבע מאות ושבעים וח…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  Legal documentT-S 13J8.31

  Court record from 22 Sivan (4)802 A.M. (June 1042) regarding the marriage of a minor.

  1. חצר פי בית דין נוחים אבן מימון וכוליף אבן פוריח זברג פי אסבוע ופאת
  2. סרורה אבנה נוחים זוגה כוליף אבן פוריח וסאלאנא אלחצור ענדהמא פי
  3. מלאך סת אלדאר אבנה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  Legal documentT-S 13J5.5

  Court record concerning a widow who has received back her dowry but is still owed her marriage gift, in Bilbays, Elul 1515/August 1204 (Elul 12th …

  1. למא כאן יום אלתלאתא אלתאני עשר מן חדש אלול שנת
  2. אתקיה לשטרות בעיר בלביס הסמוכה לארץ גשן מותבה
  3. חצרת אלינא סת אלנעם ברת מ ור סעדיה הזקן נע' ארמלה
  4. מר ור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  Legal documentBodl. MS heb. f 56/53

  (c) Trousseau list. Dated: Sivan 1185 CE. Bride: Nasab bt. Abū l-Khayr al-Zayyāt. Groom: Munajjā Abū Saʿd al-Labbān. 10 + 25. Total value: 90 dinars. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 53 recto
  • 53 verso
  View document details
 23. 73

  Legal documentBodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

  Court register. Bodl. MS heb. f 56/46r: Deed of gift. Dated: First decade of Nisan 1493 Seleucid = March 1182 CE. Abū Manṣūr Elʿazar b. …

  1 Discussion

  Tags

  • 45 recto
  • 45 verso
  • 46 recto
  View document details
 24. 74

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.14

  Legal record (#30). Trousseau list. Groom: Bū l-Barakāt al-ʿAṭṭār. Bride: Sitt at-Dār bt. Yefet ha-Kohen b. Menashshe ha-Dayyan. See Goitein's notes for the items enumerated. …

  1. ברכות בר טוביה
  2. תקוים אלש בו אלשרכאת אלעטאר
  3. סת אל [[ימן]] דאר בת יפת הכהן בר מנשה הדיין החבר
  4. ואלשרוט
  5. זוג אבר דהב אהליה מכללה בלולוג>
  6. זוג אבר נשאשיב ד…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 25. 75

  Paraliterary textYevr.-Arab. I 1700.22

  Entry in court notebook (#54). Prescription. Recipe for preparation of an ointment consisting of powdered litharge (martak masḥūq); calf suet (shaḥm kulā ʿijl); aged, fine …

  [[יוכד שחם אלכלי]]

  1. מרהם גבלי [מרהם כלי? מרהם נכלי?]
  2. מרתק מסחוק נאעם ושחם כלי //עגל//
  3. מסלי וזית טייב עתיק מן כל
  4. ואחד גזו באלקטאר מח/רו/ק
  5. וזן רבע אלמר…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 26. 76

  Legal documentYevr.-Arab. I 1701

  Legal document in a gathering of the Karaites in Cairo, mentioning the instrument of the herem to elicit information concerning a rumor some women had …

  1. באגתמאע טאיפה אלקראיין באלקאהרה ואחרם חרם אכיד
  2. על כל מי שיודע
  3. אבו סעד בן אבו אלפרג אלטחאן
  4. אבו סעד ראה אלמזאח אלרצי ואל מגון אלקריח
  5. ואלאלפאט אלפאחשה …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 27. 77

  List or tableT-S AS 149.244

  Accounts, mentioning houses, sums of money in dirhams and names such as [...] b. Sulaymān and Ibn Bashāra. According to Bareket it is a register …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  Legal documentT-S NS J51

  Recto: Court record concerning Yaʿaqov b. ʿAyyāsh, a minor reaching maturity who wishes to marry his widowed sister-in-law (in a levirate marriage), but she refuses …

  1. מן שהר אלול שנת [אשלח] לשטרות בפ[סטאט . . . . . . . . . . . . .
  2. שמואל הכהן בר אברהם הידוע בן אלמזויק וכיל חסאנה
  3. בת עלון אלמערוף בן אלמנפוכה ות.ל וכא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  Legal documentT-S 10J27.3.1

  Betrothal (erusin) document. Location: Cairo. Dated: 19 Sivan 1418 Seleucid, which is 1107 CE. Fiance: Yosef ha-Levi b. Berakhot. Fiancee: Sitt al-Kull bt. Yefet. Wedding …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 30. 80

  Legal documentT-S 16.35

  Court record of a legal agreement between a husband, Abū l-Ḥasan Shelomo b. Menashshe, and his wife, Sitt al-Nasab bt. Abū l-Munā, in which he …

  Recto

  1. Testimony that took place before us, we the undersigned, as follows: when the Creator, exalted be His invocation

  2. and sanctified be His name…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 81

  List or tableBodl. MS heb. d 66/83

  Verso: Document in Arabic script, some sort of an agricultural account or survey. Mentions al-maydān al-baḥrī, potholes for sowing, pomegranate and, olives. "fī l-maydān al-baḥrī... …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 83 verso
  View document details
 32. 82

  Legal documentT-S 8J5.18

  Bifolium from a court register. Fol. 1v: Verbatim copy (nuskha... naqalnāhā mila be-mila) of a marriage contract. Dated: Tuesday, 19 Elul 1468 Seleucid = 27 …

  1. נסכה כתובה טאהר בן אבו אלימן עלי בנאת
  2. בנת מ חלפון נקלנאהא מלה במלה
  3. בתלתא בשבה דהוא תשעה עשר יומי לירח אלול דשנת
  4. אלפא וארבע מאה ושתין ותמניא שנין לשט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 33. 83

  Legal documentCUL Or.1080 5.14

  Court record about a debt. Location: Alexandria. Dated: Tuesday, 6 Iyyar 4836 AM = 12 April 1076 CE. Yefet b. Yeshuʿa b. Qasāsa ha-Kohen declares …

  recto

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא כדת [וכד]ין כן הוה חצר אלינא

  2. [מך ור י]פת בר כלף נע אלמערוף בן עוכל והו פי צחה עקלה ובד[נה וגואז] אמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  Legal documentT-S Ar.41.81

  Court record, or deposition of witnesses. Written on cloth by Avraham ben Yiju. Location: India, perhaps Mangalore. Dating: 1132–39 or 1145–49 CE, based on ben …

  III, 36

  1. חצ[ר] אלי [בי ד]ינא [דחתימין] מטה פל בן פל
  2. וקאל לנא פל הדא קד כאן תקאל עליי
  3. […]לע[…] אלפץ ב..
  4. או סקט ו[ט]אלמא //אנא// דפעה מן אנני תלפט[ת]
  5. פ…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  Legal documentENA 4020.14

  Bifolium from a court notebook. Dating: One entry is dated Shevat 1411 Seleucid, which is January 1100 CE. The four pages have four different cases …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 36. 86

  Legal documentT-S 20.38

  Court record. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 21 Adar II 1377 Seleucid, which is 21 March 1066 CE. Maymūn b. Yaʿaqov declares that he acted as …

  recto

  1. שהדותא דהות באנפנא בתלתה בשבה דהוא עשרין וחד יומי בירח אדר שני דשנת אלפא

  2. ותלת מאה ושבעין ושבע שנין למנינא דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל ני…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 87

  Legal documentT-S 8J6.16

  Legal document. Dated: Tuesday, 13 Tishrei 1564 Seleucid = 17 September 1252 CE. Signed by Efrayim b. Shemuel the teacher. Stating that Nissim b. Sar …

  1. אן נסים בר [שר שלום הלוי] .... בחצרתנא ובי' אלהי ישראל
  2. בביטוי שפתיו [א]נה לא יעוד בכלאם אלמתגרצין פי זוגתה
  3. ולא ישתמהא ולא יצרבהא ואנ[ה] יסלך מעהא מס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 38. 88

  List or tableBodl. MS heb. f 56/52

  Account of the expenditures, recorded by Judge Shemuel b. Saadya, made on one day in Dar al-Zayt, ca. 1182. The note is for building materials, …

  1. יום אלגמעה אליז סיון אתצג בדאר אלזית טין ב גבס ב
  2. קצריה ובכלה
  3. מוהוב וצבי ז רקאצין ה וכיל א< אלגמלה ל O/
  4. גבאיה אלכסוה שנת
  5. אתצז
  6. ביד אלשיך אלמבין

  Recto

  1. Friday, 17 Siwan 1493, in Dār al-Zayt: Clay, 2. Gypsum, 2 1⁄2 1⁄3.

  2. A jar and a buckle, 1⁄2 1/3. Food, 1 1/2. A ladder, ¼ ⅓. Removal of garb…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 52 recto
  • 52 verso
  View document details
 39. 89

  List or tableMoss. I,106.1

  Inventory of books. Dating: Likely 13th century. Mentions a book in the handwriting of al-Shaykh Abū l-ʿIzz, whom Frenkel identifies as possibly identical with Abū …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 90

  Legal documentBodl. MS heb. f 56/45 + Bodl. MS heb. f 56/46

  Court register. Bodl. MS heb. f 56/45r: Deathbed will. Dated: Wednesday, 18 Nisan 1493 Seleucid = 24 March 1182 CE. Testator: Abū l-Faraj b. Moshe …

  left column

  1. למא כאן פי יום אלארבעא אלתאמן עשר מחדש ניסן אתצג
  2. חצרנא אלי אלשיך אבו אלפרג השר הנכבד החכם והנבון בר
  3. כגק מר ור משה הזקן הנכבד דידיע בן אל…

  Recto

  On Wednesday, the eighteenth of the month ofNisan 1493 we were present with the sheikh Abū ʿ1-Faraj, the esteemed notable, the wise and prudent…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 45 recto
  • 46 recto
  • 46 verso
  View document details
 41. 91

  Legal documentMoss. IIIa,2

  Two legal records in a court register. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dated: Thursday, 14 Kislev 143[9] Seleucid, which is 1127/28 CE, under …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 42. 92

  Legal documentT-S 13J8.1

  Court record concerning a grain dealer who promises to pay his former wife 4 dirhams every week for his five-year-old son, who was staying with …

  1. בתרין בשבה כד בתשרי שסד חצר בבית דין ר יוסף בן ר צדקה
  2. אלפאמי ומטלקתה גניה בת ר חסן ואקנינא מנה לרצונו ותאותו
  3. בלא אונס אן ידפע אלי ר סלאמה אלזיאת באל…

  Recto

  1. On Monday, 24 Tishrei (1)364 AG (= 21 September 1052 CE), R. Joseph b. R. Ṣedaqa 

  2. the keeper of a grain store and his divorcee Gh[aniyya] b…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 93

  Legal documentT-S 8J4.8 + T-S 10J5.25

  Court record in the hand of Hillel b. ʿEli (ca. 1066–1108). Dated: Tammuz 1387 Seleucid, which is 1076 CE. Location: Fustat. Record of a partnership …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בארבעה
  2. בשבה דהוא עשרין ותלתה יומי בירח תמוז דשנת אלפא ותלת מאה
  3. ותשעין ושבע שנין למניינא דרגיליננא ביה …

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  Legal documentENA 2559.6

  Bifolio of a court notebook with legal and communal entries. (1) In which the goldsmith Bū l-Faraj b. Bū Isḥāq Ibrāhīm al-Maghribī grants permission to …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 45. 95

  List or tableT-S J1.18

  Accounts in Hebrew and Ladino on dated alphanumerically on 1v and 7v as 5600AM (התר) which is 1839/1840CE. There is a large title on 1r …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 46. 96

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.18

  Legal record (#43 and #44). Engagement contract, outline. Dated: Thursday, 14 Sivan 1467 Seleucid. In the hand of Meovrakh b. Natan (like the rest of …

  1. אלשרוט אלמסתקרה עלי אלשיך אבו סעיד
  2. אלחתן לזוגתה סת אלנצר בת נתנאל הכהן
  3. אנה לא יבדל עליהא שי מן אלאעיאד ואל
  4. מוכאיל ולא ידכל דארה שי ממא יחרמוה
  5. טאיפה …

  3 Transcriptions

  Tags

  View document details
 47. 97

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.14

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1156. An unsigned and undated non-compete contract between Abū al-Makārim al-Dimashqī Nadiv b. Mevaser and an unnamed party. Nadiv agrees …

  1. יכתב שטר עלי אבו אלמכארם אלדמשקי נדיב בן
  2. מבשר אנה לא יתעארץ לשרי חריר ולא לביעה
  3. לא כאם ולא מצבוג ולא ישארך פיה ולא ירסלה ומתי מא
  4. תביין עליה שי מן דל…

  Recto

  1. A document was written concerning Abu al-Makārim al-Dimashqī Nadiv b.
  2. Mevaser, that he will compete in neither buying silk or selling it,
  3. neith…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 48. 98

  Legal documentT-S AS 146.66

  One of four fragments from the court ledger of the Babylonian congregation of Damascus (T-S 16.181, T-S AS 146.66, T-S NS 320.108, and T-S 12.592). …

  A

  1. [בש]שה יומין בירח ניסן שתה ג דשבועה ושנת ד אלפים ושש מאות ותשעים ושלוש [שנים]
  2. [לבריות עולם] בדמשק נתן חותם ערבון שמואל בן אברהם הפרסי על כיריה הבת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 99

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.13

  Legal record. Partnership agreement. Dating: 1156. Summary of contract terms wherein Abū al-Faraj b. Ghilāth invests 150 dinars and Tamīm al-Sukkarī, the active partner, invests …

  1. יכתב עקד שרכה
  2. בקס דינ סלם אבו
  3. אלפרג בן גלאת קנ
  4. לתמים אלסכרי ואצא[ף
  5. אליהא עשרה יסאפר
  6. באלגמיע אלצעיד
  7. וישתרי מא אכתארה
  8. ואלפאידה נצפין באלסויה
  9. ופצלה
  10. בנצ…

  Recto

  1. He wrote a partnership (shirka) agreement
  2. for 160 din(ars), of which Abū
  3. al-Faraj b. Ghilāth handed over 150
  4. to Tamīm al-Sukkarī, who adde[d]
  5. ten …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 50. 100

  Legal documentT-S NS 321.12

  Court register, fragment. Upper left corner of a legal record. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dating: 1127–39, under the reshut of Maṣliaḥ Gaon. …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details