Search Documents

Filters

325 total results

 1. 301

  State documentT-S AS 150.3

  State document, Mamluk period, 1442. Draft of a petition from the Jewish community of Fustat to the Mamluk government concerning the malpractices of ‘Abd al-Latif …

  recto

  1. אלממאליך גמאעה אליהוד רע[ייה
  2. אלמקאם אלשריף ואלאסלאם אל[כרים
  3. יקבלו אלארץ וינהו אנהם [פי] בל[א
  4. עטים מן יום תולא [[עליהם]] עבד לטיף
  5. אלמתטבב רייס …

  Recto 

  (1)Your slaves, the Jewish community, the su[bjects] of your noble highness and of [gracious] Islam 

  (3-5) kiss the earth and report that they…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 302

  State documentT-S Ar.40.16

  Petition to an Ayyubid sultan from a Jewish physician. "The slave Makārim b. Isḥāq, the doctor. In the name of God, the merciful and compassionate. …

  Recto

  1.                    المملوك 

  2.                    مكارم بن اسحق المتطبب

  3. بسم الله الرحمن الرحيم 

  4. يقبل الارض فينهى انه ممن نشا طبيبا ماهرا ف…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 303

  LetterT-S AS 170.226

  Letter/petition from a man to a group of judges asserting that he pays sufficient support to his wife [...] bt. Ḥayyim(?) b. [..]hā(?) and to …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 4. 304

  LetterT-S 8J22.13 + T-S 10J6.17

  Recto: Letter from Natan, a foreigner from Jerba (the island off the coast of Ifrīqiyya), who claims that he has been unjustly placed under house …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ת
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

  Recto

  [...h]onor, gre(atness and) hol(iness), our mas(ter) and tea(cher) the great Dignitary [...] his welfare, [...ho]nored and precious, and whose …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  View document details
 5. 305

  Legal documentT-S 8J4.13 + T-S 20.92

  Three unsigned court depositions. Location: Damascus. Dating: July 1094 CE and March 1095 CE. They have to do with properties owned by the Zawbaʿa ("Tempest") …

  A: TS 8 J 4, f. 13 B: TS 20.92

  1. אלגרב מלכה איצא (ומן) אלשרק מלך נהאיה ברת סקר זוגה / חפאט בן
  2. אלחבאל ומן אלשמאל איצא רואק משתרך ופיה אלבאב ואמא אלמרבט…

  1 Transcription 1 Translation 3 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 306

  LetterCUL Or.1081 J10

  Letter from Ibrāhīm, in Sunbāṭ, addressed to a Nagid. In Judaeo-Arabic. Requesting assistance for his family in time of need. His family members are all …

  1. עבדהא אברהים אלמקים
  2. בסנבאט
  3. עבד הדרת הנגידות תכון משרתה לנצח ינהי אלי סאמיהא
  4. אנה מקים בסנבאט וענדה אולאד ועאילה
  5. ואלכל מרצא וקד קצרת ידה אן ינפק עליהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 307

  LetterT-S Ar.40.187

  Letter of appeal in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to come …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 308

  LetterL-G Glass 15

  Calligraphic letter sent to a notable, possibly the Nagid Mevorakh b. Saadya, asking him to help Natan ha-Kohen, the legal representative of the writer's family, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . .]עיה ורעא[ה . . . [אללה
  2. תעאלי יגעל פיך אלברכה וימלא בך מקום
  3. אבותיך יא.[. . . .]חיאך אללה אנני אסאלך אן
  4. תפעל מעי ל[. . .…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 9. 309

  State documentCUL Or.1080 J7

  Petition to the caliph al-Mustansir concerning the schism of 1038–42 between Shelomo b. Yehuda, the gaʾon of Palestine, and a pretender to the gaonate, Natan …

  Verso, upside-down relative to Hebrew text

  1. بِسْم الله الرحمن الرحيم العبيد ينهوا الى الموقف الشريف  زاد الله شرف حالهم وذلك ان لما

  2. جرى على ريسهم …

  3 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1v
  View document details
 10. 310

  LetterT-S 10J20.8 + T-S 10J5.22

  Letter from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Dating: ca. 1051 CE. He is worried for his status and thinks that people will prefer Yosef …

  1. [ ]יה ותחקקה מעתקד [ ]
  2. [ ו]קת תצלני כתב סיידי אלשיך אבו אסחק
  3. [אברהם ישמרו] אלהינו [בר] דויד זכרו לברכה ממלוה בשכרה ادام الله

  تاييده

  1. משחנה באלדעא ל…

  4 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 311

  LetterENA 3754.11

  Petition. Dating: Late 16th or early 17th century, as it involves the well-known rabbi and judge Ḥayyim Kapūsī (1540–1631). The petitioner makes accusations against a …

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  View document details
 12. 312

  LetterT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 13. 313

  LetterT-S 13J21.3

  Recto: Letter from the teacher Abū Yaʿqūb to an unknown recipient. Written in a good hand and pleasant style. This letter implores the addressee to …

  1. כאדם חצרתה
  2. אלמעלם אבו יעקוב
  3. . . . . . ]ת אלכאלק תעאלי וחצרה
  4. מול]אי אלשיך אלגליל אלהי ישראל
  5. יצלח חאלה ויוסע רזקה ויכפיה
  6. מוונה כל אדם //רע// ויגן עליו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 314

  State documentT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل طائ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 315

  LetterT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב מל…

  Recto

  1. "May the Lord answer you in time of trouble, the name of Jacob's God keep you safe" (Psalm 20:2). 
  2. "May He send you help from the sanctuary, a…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 316

  LetterENA 1822a.50

  Letter of request in which the widow of Abu Sa'id b. Shalom, writing to a Nagid, expresses a cry for help on behalf of her …

  1. אלעבדה אלממלוכה
  2. אמראה אבו סעיד בן שלום נע
  3. בש רח
  4. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
  5. השקט ובטח עד עולם
  6. אן אללה תעאלי קד אהל סידנא אלנגיד
  7. ירום הודו ויגד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 17. 317

  LetterT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 18. 318

  LetterBodl. MS heb. d 66/16

  Recto: Petition to Masliah Gaon from a woman wishing to have a divorce. Probably 1127 CE. Discussed in detail, with translation, in Oded Zinger's dissertation, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. יענך יי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וג
  3. אעלם חצרה אדונינו גאונינו נזרינו וכתרינו ועטרת ראשינו
  4. מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו וי…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 19. 319

  LetterT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום העו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 320

  LetterCUL Or.1081 J8

  Letter of appeal in the name of an old woman, whose mantle was stolen while she was about to wash it in the Nile, asking …

  1. בש רח
  2. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה והח
  3. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  4. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
  5. אעלם מואלי אלדיאנין נר ואלגמאעה ברוכים
  6. יהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 21. 321

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the P…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 322

  State documentBL OR 5552.2–2a

  State document, Fatimid period. Dated: 4 Rajab 523H, which is 23 June 1129 CE. Reporting that two trustworthy witnesses from Alexandria had given testimony, and …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 23. 323

  LetterT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. (the "mysterious sign")
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ממ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 324

  LetterT-S 12.575

  Letter on behalf of a Byzantine woman named Rachel, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. The main part of the letter (in Judaeo-Arabic) …

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נזרו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 325

  LetterT-S 10J11.25

  Letter from a penniless woman, the widow of Abū Surrī, to Mevorakh b. Saadya (1094–1111). She begs him to come to her rescue in a …

  1. בש [רח
  2. אעלם חצרה [ס]ידנא אלרייס שר השרים נגיד הנגידים
  3. עוז כל ב[ית יש]ראל יברכו אלהינו וישמרו ויהיה בעזרו
  4. אני אמר[אה] אבו סרי רחמה אללה כנת קד זוגת א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details