Search Documents

Filters

326 total results

 1. 201

  LetterT-S 13J17.4 + T-S 10J10.9

  Letter from Shelomo b. Yehuda (or Avraham son of the Gaon?) to Efrayim b. Shemarya. In Hebrew. Asking Efrayim to organize the Jewish community in …

  1. שלומות להרבות וישועות קרובות ומגדים ותנובות
  2. וששונות וטובות והצלחות עריבות ליקירנו וחשוב[נו]
  3. [ו]אהובינו וגדולינו כב גד קד מרנא ורבנא אפרים
  4. החבר בסנה[…

  Recto

  1. This man was one of the notables of his community in his place, and he was rich.
  2. The ruler of his land imposed a punishment upon him, so he fl…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 202

  LetterENA 4020.34

  Petition to Shelomo ha-Nasi from a man whose name is missing, reporting that a pesiqa (pledge drive) in his favor had brought a substantial sum, …

  1. כאדמה [. . . . .
  2. אבו .[. . . .
  3. אלמסאול מן אללה תע ומן מושב הד יק צפ[ירת
  4. מר ור אדונינו מלכינו נשיאנו שלמה הנש[יא
  5. הגדול נשיא גליות כל ישראל ירום הודו …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 3. 203

  State documentT-S K25.214

  Petition from Ṣāliḥ al-Khaybārī, a Jew from the community of Baghdad, to the Fatimid amīr Tāj al-Dawla. In Arabic script. Ṣāliḥ petitions regarding a miserable …

  Recto

  1. عبده وغلامه صلح الخيبرى البغدادي
  2. بسم الله الرحمن الرحيم 
  3. عبد مولاى الامير تاج الدولة اطال الله بقاه وادام تاييده وعلاىه وكبت حسدته وعداه
  4. رجل …

  Recto

  1. .In the name of God, the merciful and compassionate.
  2. The slave of my master the amīr Tāj al-Dawla, may God prolong his life and cause to endur…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details
 4. 204

  LetterT-S NS 321.99 + CUL Or.1080 J192

  Letter addressed to ʿEli the Parnas. In Judaeo-Arabic. The sender petitions on behalf of a divorcee who came to him "complaining and crying" that her …

  Recto:

  1. אלס[גל?]ת ר עלי הפרנס הנאמן ירבה ויסגא לעד
  2. אן כאנת מכאתבתי מנקטעה ען מולאי אלפרנס . [
  3. ואדאם עלוה ותמכינה ופסח פי מדתה פאלק[
  4. טאמחה ויתצל בי אכ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 5. 205

  LetterT-S NS J393

  Letter/petition from Yehuda(?), probably in Cairo, to an important person called Sayyidnā, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Rudimentary orthography. Dating: Probably late 12th or early …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 6. 206

  LetterT-S 10J12.9

  Letter. Petition in Hebrew of which only the first 20 lines, containing introductory wishes, have been preserved. The letter contained a request for help. The …

  1. תמים החבר בר טוביה ננ תנצבה
  2. בייי יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל:
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד
  4. אמיתת שלומות אגורות מכל נאימות לירש בם שני עולמות
  5. ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 207

  LetterT-S 10J4.1

  Letter to 'al-haver al-Me'ulle Hakkam ha-Yeshiva' (the Nagid Mevorakh b. Saadya, 1095-1112) regarding business matters. Verso: Petition to a caliph.

  1. בש רח
  2. כתב עבד מולאי אלחבר אלמעולה חכם הישיבה אדאם אללה עלוה וחרס
  3. עזה יעלמה אן קד וצל כתאבה מע אבו סעד אלחלבי ופי טי אלכתאב ספתגה
  4. בעשרה דנאניר ותפצל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 208

  LetterMoss. II,176.1

  Letter in Hebrew written on an irregular piece of vellum from prison. David appeals to Avraham ha-Sar to try to bring about his release from …

  1. למרבה המשרה. ומקל תפארה. צר תעודה חתום תורה. עזרא
  2. ביהודים האמללים מרנו ורבנו אברהם השר. המזג ממך לא יחסר
  3. ותיכון שררותך כמי השילוח קופת הרוכלים עליך …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 9. 209

  LetterT-S 8J14.1

  Letter/petition. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: 12th century, during the tenure of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. The sender asks the addressee to assist him …

  1. ] פודה אליסורים בעונות[ינו ה]רבים ואלדין
  2. ]ד אלשי פי מתל הדא אלמועד ואסעה
  3. חצר אלממ בין ידין סידנא יסתמטר
  4. אנפאדה באן יעטדה ענד בעץ אלגמאעה
  5. בתדביר ס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 210

  State documentMoss. IV,21.3

  Recto: Petition draft in Judaeo-Arabic. Abū ʿAlī b. Abū l-[ʿIzz al-Yahūdī] kisses the ground before al-maqām al-ʿālī al-sulṭānī al-malikī al-sayfī al-ʿādilī, and reports that he …

  Recto

  1. אלממלוך אבו עלי אבן אבי אלעז
  2. יקבל אלארץ באלמקאם אלעאלי אלסלטאני
  3. אלמלכי אלסיפי אלעאדלי כלד אללה מלכה
  4. וינהי אנה רגל פקיר לא יקדר עלי אלקיאם
  5. בגאל…
  1. The slave Abū ʿAlī b. Abī l-ʿIzz
  2. Kisses the ground in the elated, mighty,
  3. powerful, brave, and just presence [of al-ʿĀdil] may God perpetuate his re…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 11. 211

  State documentT-S Ar.35.48

  State document: End of a Fatimid petition or report from the period of al-Ḥākim (996–1021) or earlier.

  1. [صلوات الله عليه وعلى اباىه الطاهرين وابناىه الـ] 

  2. منتظرين والاجابة عن ذلك له في غيرها ذلك و[رايـ]ـها [العالـ]ـي 

  3. فيما سله بثقته ان شا الله تعال…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 12. 212

  LetterT-S 8J14.6

  Letter/petition from Asher, Yisachar, and Dan, three Jewish converts in Malīj. In Judaeo-Arabic. Dating: No earlier than 13th century and probably later. They express their …

  1. יענך ייי ביום צרה וג'
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך וג'
  3. אלממאליך אלגרים והם אשר ויששכר ודן
  4. אלמקימין במליג יקבלו אלארץ בין ידי
  5. מולאנא וסיידנא ירום הודו ויגדל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 213

  LetterT-S NS J36

  Petition from Ḍiyāʾ bt. Yūsuf al-Qamrī (or possibly "bayt Yūsuf al-Qamrī" = his wife) to her relative Abū l-Ḥasan ʿAllūn al-Firnās (=ʿEli b. Yaḥyā ha-Kohen). …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. כתאבי אליך יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. תאידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך וכאן לך
  4. וליא וחאפצא ונאצרא אנה ולי דלך ואלקאצר עליה
  5. ואלד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 214

  LetterT-S 16.256

  Recto: A woman complaining to the Nagid Mevorakh about her inefficient brother-in-law who was unable to secure her children's estate from his partner, expresses the …

  1. נחן מסתגיתין באללה תע[אלי . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. קדשת מרינו ורבינו מבורך [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. שר השרים נגיד הנגידים [. …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 215

  LetterENA 2727.29

  Letter from Aharon b. Naḥum ha-Tinnisi the scribe. The writer is in need. He lost his job and prices are high, so he left Tinnis …

  1. ] אעלם מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  2. ] סלאמתה ונעמתה אני רגל מן אהל תניס
  3. צ]אקת מעישתי ודאם עליי גלא אלסער פלם אגד לי מלגא אל[א
  4. אלכ]רוג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 16. 216

  State documentT-S 13J20.5

  Petition, draft, addressed to al-Malik al-ʿĀdil (aka the vizier Ibn al-Salār), in the handwriting of Natan b. Shelomo ha-Kohen, asking that he release the estate …

  Recto

  1. ינהון אן ואלדהם סק[ט באלופאה ]

  2. צגאר ואן מתולי אלמע[ונה ]

  3. ואלדהם וואלדתהם ולמ יבקי אלמאל [ ]

  4. בה וכלף להם דוירה יסתקרון פיהא [ ]

  5. מן אלמ…

  Recto

  1. They report that their father has died [leaving three] .

  2. small [children] and that the head of the police [ ]

  3. their father and their mot…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 217

  State documentBL OR 5566B.19

  Petition from al-Ḥasan b. Abū Saʿd probably to a vizier (several of the titles are similar to those of Ṭalāʾiʿ Ibn Ruzzīk). He complains of …

  1. المملوك

  2. الحسن بن ابو سعد

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

  4. خلد الله تعالى ايام المجلس السامي السيدي الاجلي الناصري

  5. الـعادلي ناصر الائمة كاشف الغ…

  1. The slave
  2. al-Ḥasan b. Abū Saʿd  
  3. In the name of God, the merciful, the compassionate
  4. May God, may he be exalted, prolong the days of the lofty, lord…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 18. 218

  LetterENA 3961.9

  Beginning of a petition -tarjama, basmala, formulae, on the right side 4 lines diagonally- from a Jewish woman (al-mamlūka [...] Abū l-Majd Ibn al-Ḥaver). In …

  No Scholarship Records

  Tags

  • recto
  View document details
 19. 219

  LetterT-S 8J19.17

  Letter of petition, draft, addressed to “our lord” Mevorakh during his first term in office, from the “holy community of Malij and its cantor.” Only …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למ. מכ
  2. שלום שלום מאדון השלום העושה במרומיו שלום וברכות
  3. עד אין חקר ועוז ותעצומות ורני פלט עם שאר הברכות
  4. האמורות על יד הנבי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 220

  LetterT-S AS 215.344

  Petition from a woman to a group of men, presumably communal leaders: [...] wa-sādatī wa-l-ʿazīzīn ʿalayya wa-ʿindī. She says "I am perplexed (wa-anā ḥāʾira) and …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 21. 221

  LetterT-S 16.304

  Later document: Petition/letter of recommendation from an unidentified sender, apparently in Fustat, to Yoshiyyahu Gaon. In Hebrew. Dating: Ca. 1020 CE. This is a letter …

  1. [ש]לום אגביר וברכות אשגיר
  2. [ליקי]ר ואביר מידי אד[ם] לאיש
  3. שם בהקו כל שם [ ] הוא
  4. יסוד ולא סוד //איש// רב [תבו]נה
  5. שלום יהא לו מכל עבריו שלום
  6. לאנשיו ועוז…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 222

  LetterCUL Or.1081 J13

  Letter sent from al-Mahalla by a man who is sought by the controller of revenue, asking a friend to obtain for him a letter from …

  1. אלממלוך יקבל אלארץ בין ידי אלמולי אלשיך
  2. אבו נצר חפטה אללה תעאלי ואקאם גאהה ותבת
  3. סעאדתה ויא מולאי לא תסאל מא אנא פיה מן
  4. אלמרץ וצעף אלקוה ואלקלה ואלכו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 23. 223

  LetterT-S 12.14

  Letter requesting aid for the poor of Palestine, 11th century. Recto: Fully vocalised poetry in a very crude (almost unreadable) hand. (Information from CUDL)

  ....

  1. [ ] ואין משדל נשדל לא שמטה
  2. [ ] אשר הם צעקות ברננות
  3. [ ] מכורים ואין מקבל מוספיה
  4. [ ] שקר מכוער לאין חקר כנואם [ ]
  5. [ ]מו וירחם עמ[ו] אשר בחר נאמן …

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 24. 224

  LetterT-S 13J17.9

  Letter of appeal for charity addressed to Abū Naṣr David b. Yiṣḥaq. In Hebrew. The sender explains that he had been forced to flee from …

  1. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וש]מחותיו
  2. וטובותיו יגלמוהו גלום ויתברך מעתה ועד
  3. עלמי עילום בזכות אתא ממזרח ובא
  4. מאורח וחלם חלום…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 225

  State documentT-S Ar.41.83

  Long letter from one government official to another. In Arabic script. The name Abū l-Ṭāhir appears in the address (likely the addressee). It seems that …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 26. 226

  State documentPUL Garrett Additional 20.12

  State document or a legal document beginning with invocations and blessings upon Fatimid caliph al-Mustanṣir. The layout of the document in different from typical Fatimid …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 27. 227

  State documentT-S NS 305.97

  Petition from Ḥātim to Nuwayr al-Dīn(?) In Arabic script. Dating: Perhaps Ayyubid or early Mamluk-era. The first ~6 lines are preserved.

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 28. 228

  LetterT-S NS 31.8

  Petition of a widow whose only remaining son had been killed by the Ghuzz (Seljuks), while her four other grown-up sons had died as well, …

  1. בש[מך רחמ]נא
  2. אנא אסל הקבהו ואסל
  3. ישר אן ינטרו פי חאלי פאני
  4. אמרא]ה מנקט[ע]ה כ[אנת ו]כאן
  5. לי] כמסה אולאד . . . . . . . . . .
  6. קתלוה אלגז וכאן רגל מלתחי
  7. ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 29. 229

  State documentT-S Ar.40.125

  Petition, draft. in Arabic script. Arranged in four columns on a bifolio, with additional text at 90 degrees in the space between columns. It seems …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 30. 230

  State documentT-S Ar.34.197

  Petition, draft, from an ex-government servant asking for work, from the period of the Fatimid caliph al-Ḥākim (996–1021) or possibly earlier. Recto, from later reuse: …

  Verso

  1.   عـ[ـبدها ]

  2. [بسم الله ا]لرحمن الرحيم

  3. [عبدها ومملوكها ينهـ]ـي الى جلالها حرس الله عزها وضاعف سعدتها

  4. [وكبت حسادها وضعفها] وينهي انه من ج…

  3 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 31. 231

  State documentENA NS 71.12

  Tax receipt, Fatimid, from the archive of Abū l-Ḥasan b. Wahab with a registration mark "al-ḥamdu lil-lāh ʿalā niʿamih" dated 25 dhū l-ḥijja 403. On …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 32. 232

  State documentPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.29 (Michaelides 29)

  Petition from a group of Sufis written in the style of a testimony with a dozen witness statements, addressed to someone referred to as "mawlānā …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 33. 233

  LetterT-S 8J18.19

  Letter from a widow, with one orphaned daughter and whose house had collapsed, petitioning a high-ranking official in the community for assistance. The woman employs …

  1. עבדתה אלדאעיה לה
  2. יתימה בן אלעאבד נע
  3. בשמך
  4. אעלם חצרה מולאי אלריס אלאגל אדאם אללה תאיידה
  5. אן קד וקעת אלדאר אלדי כנת אנא ואליתימה נתאוא פיהא
  6. וקד בקינא חא…

  Recto

  Your slave who prays for you 

  The orphan girl, son [sic] of al-ʿĀbid, (who) r(ests in) E(den) 

  In your name, O Lord 

  I inform my master the mos…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 234

  LetterT-S 13J14.14

  Complaint of a ḍāmin (tax farmer) in al-Minya about competitors from Tyre, submitted to the Nagid Mevorakh around 1096–97 (Goitein, perhaps on the basis of …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. אללה תעלא ישמע מן אלעבד מא ידעי לחצרה אדנינו
  3. כגק מר ור מבורך אלוף הבינות חכאם(!) השיבה(!)
  4. סנהדרה רבא עוז בית ישראל שר השרים נגיד
  5. הנ…

  Recto

  1. In your name, merciful one.
  2. May God the exalted listen to what his servant implores of his excellency our lord,
  3. his honor, greatness and holin…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 235

  State documentENA 1822a.60

  Petition in Arabic script from a physician employed in the hospital in Cairo who had received orders to the effect that his pay would be …

  Verso

  1. وانه من جملة الطب المستخدم بالبيمارستان بالقاهرة المحروسة يجاز هذا …..

  2.  ....لا يفوز باوده وانه كان حصل له من المجلس العالي خلد الله سلطانه …

  1. And he is among the physicians in the hospitals of Cairo that this is approved...
  2. ...He does not make enough to survive, and he has obtained from h…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 2
  View document details
 36. 236

  State documentT-S Misc.8.67 + Halper 465

  Two fragments from the middle and bottom of a petition to a vizier. Dating: likely 1051–62 CE, as Daniel b. ʿAzarya seems to be Gaʾon …

  Verso

  1. . . . ها فيها في كف القوم الذين قد ذكر رجالهم عما يعتمدون وقصرهم [
  2. عنه والامر بالشد من الـداوودي وتقوية يده ومنته وتنفيذ كلمته
  3. لـيستثمر بذلك ح…

  1 Transcription

  Tags

  • p. 2
  View document details
 37. 237

  LetterENA NS 2.21

  Letter of request for money addressed to the Qaraite community on occasion of a circumcision. (Information from Goitein's index cards). Goitein may have identified it …

  1. בר
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ייי
  3. ייי אלהי אבתיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים
  4. כנת קד כתבת עדה רקאע ללגמאעה ברוכים
  5. [יהיו] לשמים ערפתהם //פיהא// אח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  • 1
  View document details
 38. 238

  State documentT-S Ar.22.140 + T-S K25.221

  Report to a Fatimid vizier. Dating: fifth/eleventh century. Khan published T-S K25.221 as the end of petition. Marina Rustow later found the join to the …

  Lower fragment

  1. ولمولانا الوزير الأجل صفى أمير المؤمنين وخالصته ادام الله علاه وكبت اعداه 

  2. الراى العالي في ذلك ان شا الله

  3. والحمد لله وصلواته على…

  1. To my master, the mighty vizier, the sincere and intimate friend of the commander of the faithful, may God cause his exaltation to endure and crush…

  2 Transcriptions 2 Translations

  Tags

  • 1v
  View document details
 39. 239

  LetterT-S NS 110.26

  Blessings on the Fatimid caliph al-Āmir bi-aḥkām Allāh (1101-31 CE) and on the Gaon Masliah b. Shelomo ha-Kohen, head of the Jerusalem Yeshiva, which then …

  TS NS Box 110, f. 26 + Mosseri L 62, ed. S. D. Goitein, "Prayers from the Geniza for Fatimid Caliphs, the head of Jerusalem Yeshiva, the Jewish commu…

  1. In (Your name, o) Me(rciful). 
  2. And we pray for the life of our lord, the g(reat) k(ing), //
  3. the prince of the sons of Kedar, our master and lord, th…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 240

  State documentENA 3923.2 + ENA 3923.1

  Original use: Two lines from a petition or report about property rights, mentioning an alley (zuqāq) in Fustat and something under the name of al-qāḍī …

  Verso

  1. فـ[ـسطاط مصر بزقاق بني نكير بحافة جلنار يعرف بالقاضي السد[يد

  2. ]ـها …. في موضعها ومن حقوق كلية العبد كوم كان منها قديما صفية(؟) مرقل(؟)

  3.    …

  1 Transcription

  Tags

  • verso
  • recto
  View document details
 41. 241

  State documentENA 3700.1

  Petition or report to the Fatimid chief qāḍī and chief dāʿī (القاضي الاجل المكين سيد الوزرا وتاج الاصفيـ[ـا قاضي القضـ]ـاة وداعي الدعاة علم المجد عمدة …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله

  2. كتب مملوك سيدنا القاضي الاجل المكين سيد الوزرا وتاج الاصفياء

  3. قاضي القضـ]ـاة وداعي الدعاة علم المجد عمدة ا…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  View document details
 42. 242

  LetterENA 2738.3

  Petition in Judaeo-Arabic with a Hebrew beginning for financial assistance addressed to Rabbenu Avraham, can be dated by script to around the 13th century (i.e. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 43. 243

  State documentBodl. MS heb. b 18/23

  Petition to the Fatimid ruler Sitt al-Mulk. Dating (Rustow): 411–14/1021–24. In which an official of a congregational mosque, perhaps the chief khaṭīb, complains about delayed …

  Verso

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. لمولاتنا السيدة الكريمة خلد الله ملـ[ـكها وحرس عـ]ـزها وادام عـ[ـلاها]
  3. وكبت اعداها في اصطناع المعروف وفعل الخير 
  4. عواىد …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 23 verso
  View document details
 44. 244

  LetterT-S 10J16.4

  Letter from the widow of the cantor Ben Nahman to a Gaon concerning the difficulties she is having with the son of her late husband …

  1. אלעבדה זוגה
  2. אלחזאן בן נחמאן
  3. אלעבדה תנהי אלי הדרת הגאונות תכן מ[שר]תה לנצח
  4. ח]אל אלעבדה וולדהא וג/ו/עהם ועריהם לאן ללעבדה
  5. משתתה הי וולדהא ען אלדאר ג ש…

  Your slave, the wife (= widow) of 

  [the] cantor Ben Naḥman 

  [I(n the name of the)] M(erciful) 

  Your slave informs your excellency the Gaon, may you…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 245

  LetterT-S Ar.40.84

  Verso (secondary use): Petition/letter of appeal for charity in Arabic script. From Manṣūr. The sender and his family have perished from illness (maraḍ, awjāʿ), poverty, …

  Margin:

  1. [المملوك]
  2. منصور

  Top:

  1. يقصد الله تعالى ويقصد مولانا

  Margin:

  1. المملوك
  2. منصور

  Main text:

  1. قد علم الله تعالى ان ما له وجه يتجه به اليه
  2. الى باب…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 46. 246

  LetterT-S 13J17.8

  Begging letter from Fuḍayl, the brother of Abū l-Ḥasan, and from Abū Saʿd, to his relative Abū l-Khayr Ṣedaqa b. Ṣammūh b. Sasson requesting help …

  1. מתן בסתר יכפה אף וג לא יועיל הון ביום עברה
  2. וצדקה תציל ממות
  3. בשמ רחמ
  4. חצרה מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה וכבת אעדאה וצאנה
  5. ווקאה וחפצה וצאנה ומא אעל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 247

  LetterT-S NS 288.179

  Recto: A private petition/letter in Arabic script from ʿAbdallāh b. Ṣāʿid to the son of al-Shaykh al-Thiqa, in Minyat Ziftā Jawād. Most of the addressee's …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 48. 248

  LetterT-S 12.470

  Letter in Arabic to a certain Amīr [...] al-Dawla wa-[...]hā, perhaps reporting on business setbacks and the imposition of a new tax. The sender begins …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 

  2. عدل مولاي الامير الجليل رشيد(؟) الدولة وموصيها (؟) اطال الله بقاه وادام 

  3. تاييده وتمهيده  وقدرته ورفعته وسلطانه وس…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 49. 249

  LetterENA NS I.55 + ENA NS 55.9

  Letter from a widow in Safed regarding her property in Egypt, to a communal leader. In Hebrew, late and beautifully written. The writer seems to …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 1
  • 2
  View document details
 50. 250

  State documentENA 2917.1

  Petition or report, Fatimid, fragment from near the beginning containing end of blessings, the taqbīl clause, and part of the qiṣṣa. Dating: 1100–71.

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details