Search Documents

Filters

532 total results

 1. 301

  LetterBodl. MS heb. b 11/22

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, Mangalore, to Abū Zikrī Yehuda b. Yosef ha-Kohen, Bharuch, Gujarat, ca. 1145–48. Abū Zikrī was a representative of the merchants …

  II, 55

  1. בשמ רח
  2. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי ורייסי אלשיך
  4. אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  5. וכאן לה ומעה ולי וחאפט פי גמיע אמ…

  Recto

  1. IN (YOUR) NAME, O MERCI(FUL)!
  2. "Your hand shall be lifted upon your adversaries, and all your enemies shall be cut off."
  3. I am writing to you, m…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  • 22 recto
  • 22 verso
  View document details
 2. 302

  LetterBodl. MS heb. a 2/16

  Letter of thanks from Ḥalfon ha-Levi b. Menashshe to Khalaf b. Yiṣḥaq. Fustat, ca. 1120s.

  Recto

  בשמ רחמ

  1 מה טובו אהלי משכנות ישרים. המצויינים בארחות מישרים. ובמעגלי צדק

  2 התקועים כאוהל בל יצען במקום נאמן.הנטועים כאהלים נטע יי להחסו[ת] בצל…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 3. 303

  LetterT-S 10J15.2

  Letter from a member of the Ibn Muhājir family, probably in Seville, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1128 CE. There are many …

  1. אלחכם אלאגל אלרייס אלאכמל ̇ר חלפון אטאל אללה בקאה נאשר מעאליה אלשיק אליה אבן מהא̇גר
  2. יאמולאי וסידי ועמאדי וסנדי ומן אטאל אללה בקאה ווצל ג'בטתה
  3. וסנאה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 304

  LetterNLI 577.2/15

  Letter from the court to the community of Dhū Jibla in defense of Maḍmūn. Aden, ca. 1135.

  II, 36

  1. [...] והו [...]
  2. [...] מא הם עלא דא[לך ...]
  3. [...א]ן כאן מעכם ביינה או[ ]
  4. [...] אכואנה ל[כ]ם ועליכם פלם יכרג [...]
  5. [...] מא קאלו נחנא עלי וציה …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 5. 305

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/47–48

  The engagement contract of Abu Mansur, Semah b. Yefet, to Sitt al-Khassa in Fustat, 1146. Sitt al-Khassa was the daughter of Abu Barakat, son of …

  I, 36

  1. הדא נסכה מלאך אבו מנצור צמח בן רבנא יפת אלשיך
  2. אבו עלי אלעטאר עלי סת אלכאצה אבנה אלשיך אבו אלברכאת בן אללבדי
  3. בתרי בשבה דהוא חמשה יומין לירח כסל…

  48 Recto

  1.  This is a copy of the engagement contract of Abū Manṣūr Ṣemaḥ., son of Rabbānā Japheth [known as] the elder
  2. Abū ʿAlī, the perfumer, to Sit…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 48 recto
  • 48 verso
  • 47 recto
  View document details
 6. 306

  Paraliterary textAIU IV.C.486 + T-S 8J16.23

  Two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. T-S 8J16.23 is written in the hand of Ben Yiju …

  1. [ ]ה
  2. [ ]בדיקה [ ]
  3. ה[לו]א [את ] סדים והזב[ ] והענק[ ] עניקה [ ]
  4. והם עשו כמעשה בית יעזר להם בשת הפנים ולך הצדקה
  5. משכתיך בעבותות האהבה להודיעך כוחי שאין…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 307

  LetterT-S 12.416 + JRL Gaster heb. ms 1863/13

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Yijū, on the Mangalore coast of India. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130s CE. There are two copies …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 308

  Legal documentT-S 10J27.4

  India Book I, 9: Draft of court proceedings from Fustat dealing with the dispute between Yosef ha-Lebdi the India trader and Yequtiʾel b. Moshe, 'the …

  I, 9

  1. בחמשה בשבה דהוא תמניה יומי בירח תמוז דשנת
  2. אלפא וארבע מאה ותשע שנין למניינא דרגיליננא ביה
  3. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה
  4. חצר אלי בית ד…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 309

  LetterT-S 13J19.17

  Page from a letter sent by Abū Naṣr b. Avraham from Alexandria to Ḥalfon b. Netanel in Cairo on the 23 of October 1140. The …

  1. עונך יארב
  2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
  3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע2 אלנהי תם
  4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
  5. מעה פי אלמרכב ודפע3 לה אלק…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 310

  LetterJRL Series B 4089 + T-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + T-S NS J240 + T-S 20.137 + T-S NS J1

  India Book, II, 21a (T-S NS J241). See PGPID 5479.

  II, 21a

  1. [...].ב.
  2. [...]בלג ח ע ולא
  3. יקדר עליה [...] ולא יקדרו
  4. עליהא וקד לישתמע [...] מן ענדי
  5. [...]בהם אלשיך אבו גאלב אלרבאן ובאללה
  6. לקד אהדית לה מן ענד…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1r
  View document details
 11. 311

  LetterT-S 10J15.3

  Letter from Ḥalfon ha-Levi b. Netanʾel to Ibn Barukh, Almeria. Asks him to handle a shipment that the judge Elʿazar al-Qaṣabī has sent from Fustat …

  1. יא מולאי וסידי עלקת הדה אלאחרף עלי קדם לצרורה אתפקת
  2. ודלך אן אלדיין אלאגל רבי אלעזר אבן אלקצבי שצ ארסל רסאלה אלי אכיה
  3. אלי אליסאנה ואתפק ראי גמיענא אן…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 312

  Legal documentENA 4010.3

  Power of attorney by Shemuel Ibn al-Lebdi from late tenth-early eleventh century Fustat. Shemuel appoints a man (only 'son of Ḥalfon' survives) to sue Nissi …

  I, 43b

  1. [עדות שהיתה בפנינו] אנו החתומים למטה בחמישי
  2. [בשבת ... ] בחדש תמוז שנת אלף ושלש מאות
  3. [ ... לשטרו]ת למנין שאנו רגילין למנות בו
  4. [בפסטאט מצרים דע…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 13. 313

  LetterT-S 28.11

  Letter from Madmun b. David: Murder of the 'Caliph' and return of Jewish life to normalcy. Aden, 1202.

  II, 67

  1. בשם רחמן
  2. כץ אלחצרה אלעאליה אלסאמיה אלשיכיה אלאגליה אלמאלכה
  3. אלמנעמה אלמתפצלה אלמופקה אלסעידה אלאמינה
  4. אדאם אללה עזהא וגדד סעדהא ובלגהא מן
  5. אלזמן…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 14. 314

  Literary textENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. כמ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • verso
  • recto
  View document details
 15. 315

  Paraliterary textMoss. Ia,26.2

  Magical text copied by Ibn Yiju, probably in Yemen around 1135. The text begins with a magical square (cf. sudoku) of which every line, row …

  III, 59

  [ח] [א] [ו]

  1. [ג] [ה] ז
  2. ד ט ב
  3. [הוציאה מ[מסגר נפשי להודות את שמיך בי יכתירו [צדיקים כי תגמול עלי]
  4. אחר לעינא בישתא בשם אל חולים ויסיר מן [פ'ב'פ'…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 16. 316

  LetterJRL Gaster heb. ms 1760/14

  Lower fragment: Letter in Judaeo-Arabic. Opens with a poem in Hebrew mourning separation and praising the addressee (אהה עלי אחים אשר היו אגודה והפרידם זמן …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 17. 317

  Legal documentMoss. V,374

  The testimony of Arus b. Yosef about Lebdi's partnership with his brother Shelomo Lebdi. After Shelomo Lebdi drowned in the spring of 1099 on his …

  I, 20

  1. בחמשה בשבה דהוא שבעה עשר יומי בירח סיון
  2. דשנת אלפא וארבע מאה ועשר שנין למניינא
  3. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
  4. נהרא מותבה כן הוה חצר אלי ב…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 18. 318

  Legal documentENA 2728.2

  Left side of inquiry with regard to an inheritance of a quarter of a house. (Information from Goitein's index cards). Written by Halfon b. Menashshe …

  1. ] אחצר זוג אלבנת אלצגירה אלכתובה אלד[י . .].[פי]ה אלשרט אלמדכור
  2. ]. .ל. מא אלואגב פי אלסתה דנא[ניר . . . .] עליה אלכדאם מנהא ד
  3. ]אדין אלכפן אא.ח אן מא…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 19. 319

  List or tableENA 2728.2

  List of the honorary titles of the Bundar family of Aden, ca. 1120. Written by Halfon b. Menashshe Halevi. Names and titles in the list: …

  II 11b

  1. בנדאר שר הקהלות בר יפת ש[ר הקהלות …]
  2. ו[[חמודיו]] //עמומתה דוד[י]ו// אברהם שר הקהלות […]
  3. ואחיו יצחק נדיב [ה]קהלות ב[ר בנדאר …]
  4. וכלף חמודו חמדת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 20. 320

  LetterT-S 8.60 + T-S AS 147.62

  Letter from Ḥalfon b. Netanel, in Alexandria, to his brother Yeḥezqel b. Netanel, probably in Qalyūb. Dating: Prior to 21 February 1140 CE. Mentioning Qalyūb, …

  Recto

  1. עלקת הדה אלאחרף אלי מולאי אכי וסידי ואנא עלי חפז לסרעה
  2. אלרסול מעלמא לה אנני קד ארסלת לה פימא תקדם עלי ידִ אבו
  3. אלכיר אלברקי עשרה ארטאל חריר רפי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 321

  List or tableENA 2592.28

  Memorial list for the family of Yosef b. Perahya Yiju, Egypt, early thirteenth century.

  1. זכרון טב וניחות נפשת
  2. לזכר המ המיחסת משפחת החכמים
  3. מר ורבינו יוסף הח והנבון רוח י יי תנ
  4. ושלשת חמודיו בראשם הד יק צפ תפ
  5. מרינו ורבינו פרחיה הדיין המעולה…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 22. 322

  LetterT-S 10J14.2

  Letter from Yeshua ha-Kohen b. Yaʿaqov, in Dhu Jibla, Yemen, to Avraham Ibn Yiju regarding the renting of a house. Around 1150-51.

  III, 33

  1. שלומות להגדילה / וברכות להכפילה /
  2. וחן וחסד וחמלה / ורוח והצלה /
  3. ופדות וגאולה / ושמחה וגילה /
  4. מלפני שוכן מעלה / יהיו כלם
  5. זר ונזר ועטרה / וצפי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 323

  Paraliterary textT-S Misc.29.4a

  Poem by Avraham Ben Yiju in honor of Judge Labrāṭ II (aka Labrāṭ b. Moshe b. Labrāt Ibn Sughmār. Location: Yemen. Dating: Possibly ca. 1140 …

  III, 29a

  1. ראש מקהלות ישראל הוגה דת יקותיאל
  2. בן אבהן ואוריאן מבין כרב ושמואל
  3. יברכך צור בחופן היד הגדולה ויואל
  4. הוד והדר ללבושיך ורוחך עול מסלפת
  5. פז הבינה…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 24. 324

  LetterT-S 10J14.16

  Letter from Moshe b. Yosef Yiju, in Alexandria, to his brother Perahya in Fustat. Sent to the shop of Abū l-Fakhr b. Avraham the perfumer/pharmacist. …

  III, 47

  1. אלי אכי אל עזיז עלי אטאל אללה בקאה וצאנה ווקאה ומן
  2. חסן אל תופיק לא אכלאה וכאן לה ולי ונאצר וחאפט
  3. פי גמיע אמורה וכפאה במא יהמה וצד ענה מא
  4. יגֹ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 325

  Paraliterary textT-S 20.26

  Prayer written by Ibn Yiju on fabric in India.

  1. גבהו[...]
  2. מיוצר התבל וממעל לשמים ממלאכים ומ[...]
  3. ומאופנים ומרוחות ומברקים ומרעמים ומעננים ומאש וממים [...]
  4. ומשלג ומקיטור ומ[ר]ק/י/עים ומשמש ומירח ומ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 326

  LetterT-S 12.320

  Business letter from Yosef b. Avraham, in Aden, to Avraham Ibn Yiju, on the Malabar Coast of India. Dating: ca. 1137–40. The letter goes into …

  1. בשמֹ רחמֹ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי וכאן אסר כתאב ורד
  3. ואבהג כטאב ופד וקראתה ופהמתה וסרני עלם סלאמתה
  4. וִצִלִאִח חאלתה וחמדת אלרב עלי דלך כתירא פ…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 27. 327

  LetterT-S 10J10.15

  Letter from Avraham Ibn Yiju to his brothers and sisters after his safe return from India to Aden, 11 September, 1149. Alternate description: Letter written …

  III, 29

  1. [... אלדי] אעלמך בה יאכי אנני מא אדרי מא אכתב בה [אליך]
  2. מן כתרת אל שוק ועצמה אל תוק פאסאל אללה פי קרב אל אגתמאע בכם עלי אפצל אחואל
  3. אלדי נעלמ…

  2 Transcriptions 2 Translations 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 328

  LetterCUL Or.1080 J23

  Letter from a man who might be Perahya b. Yosef Ibn Yiju, probably in Fustat, to his wife, in al-Maḥalla. She is the daughter of …

  III, 56

  1. כתאבי אליך יאסתנא אל עזיזה עלינא תאג ראסנא
  2. ועזנא לא עדמנאך פלא תסאל (!) ען שוקנא אליך אלבארי
  3. תעאלי יסאהל מא עסר ויקרב מא בעד פהו תעאלי
  4. אלעאל…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 329

  Legal documentT-S Ar.41.81

  Court record, or deposition of witnesses. Written on cloth by Avraham ben Yiju. Location: India, perhaps Mangalore. Dating: 1132–39 or 1145–49 CE, based on ben …

  III, 36

  1. חצ[ר] אלי [בי ד]ינא [דחתימין] מטה פל בן פל
  2. וקאל לנא פל הדא קד כאן תקאל עליי
  3. […]לע[…] אלפץ ב..
  4. או סקט ו[ט]אלמא //אנא// דפעה מן אנני תלפט[ת]
  5. פ…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 330

  LetterT-S 8J36.3

  Letter of Perahya b. Yosef Yiju to his father in Mazara Sicily, probably June 1154. (India Book III, 45)

  1. עלקת אליך הדה אלסטרין ען חאל סלאמה ועאפיה [...] לילהً אלאתנין מן
  2. גמעהً ויקח קרח בתנא פי אלמרכב ונזלת יום אלב[...] פי חואיג פאלתקא
  3. ביי אנסאן גא [מן] …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 331

  LetterT-S 8J21.10

  Distrust between associates and disruption of family life, on the way to Egypt. Aydhab, probably 1152. (India Book III, 39)

  1. בשֹ רחֹ
  2. כי יי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד ותֹגֹזר אומר וֹיֹקם לֹך וגמֹ
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי אלשיך אלאגֹל אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  4. ען חאל סלאמה ועא…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 332

  Legal documentENA NS 16.27

  Rental contract for a Jewish woman, Umm al-ʿIzz bt. Zurʿa to Yosef Yiju. The contract is for an apartment in Sicily, for 40 years, paid …

  1. חצרת אלינא נחן אל כאתמין פי הדא אל כתאב אם אל עז בנת זרעה
  2. וקאלת לנא אשהדוא עלי ואקנוא מן ידי מעכשיו בכל לסאן חגה 
  3. ואכתבוא ואכתמוא עלי דלך במא הודא א…
  1. There appeared before us, we the signatories to this document, Umm al-{Izz d. Zur{a.
  2. She said to us: "Testify to me and perform with me the symboli…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 33. 333

  Legal documentENA 4010.2

  Partnership agreement. Dated: 11 Sivan 1347 Seleucid, which is May/June 1036 CE. Gil identifies the handwriting as that of Sahlān b. Avraham. The contents are …

  recto

  1. [אק] חצר ר שמואל בן סהלאן אלברקי [ושרט עלי נפסה]

  2. [ברצאה בלא אונס] וקאל לנא אנה כאן אנפ[ד] מעי פראח

  3. בן סהלון [מעי] מרגאן מן אלקירואן ווצלת…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 34. 334

  LetterT-S 16.255

  Enthusiastic letter by Yaʿaqov b. Yeshaʿyahu ha-Kohen, a leader of the Jews of Yemen, to Mevorakh b. Saʿadya, congratulating him on his appointment as Head …

  1. נז[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מרע אדונינו ומ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 35. 335

  Legal documentENA 4020.26

  Legal testimony about the customs of the merchants of Fustat regarding partnerships. The testimony describes how partnerships are established. Dated: middle decade of Iyyar 1452 …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  View document details
 36. 336

  Legal documentBodl. MS heb. b 12/17

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. David b. Yiṣḥaq Ibn al-Ṣafaṭ (? אלצפט) acknowledges receipt of a sum of money from Abū …

  1 Transcription

  Tags

  • 17 recto
  • 17 verso
  View document details
 37. 337

  LetterT-S 8J13.6

  Letter from a certain Maḥāsin, in ʿAydhāb, to his "brother" the cantor Abū Isḥāq b. al-Mumḥe, in Fustat. Sent to the shop of Abū l-Munajjā …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 338

  Legal documentT-S Ar.30.258

  Text of the oath that Bū ʿImrān must swear to his brother Abū l-Maʿānī concerning his mercantile activities, the price of a house, and the …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 339

  Legal documentMoss. VII,77

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involving Abū l-Baqā' and the late Abū l-Riḍā, who had business dealings in Yemen. Needs further …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 340

  List or tableMoss. VII,55

  Inventory of what was found in the house of a certain Yiṣḥaq. Written in Judaeo-Arabic. Written on textile (cotton?). Scribed by Avraham b. Ismāʿīl al-Maghribī. …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 341

  LetterBodl. MS heb. f 103/39

  Letter of recommendation for charity for the judge Avraham b. Yosef. The addressee is on a boat and about to set out for a voyage. …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 39 recto
  • 39 verso
  View document details
 42. 342

  LetterT-S Ar.30.178

  Business letter. Introduction in Hebrew, body in Judaeo-Arabic. Mentions the arrival of the Yemeni merchants (v3). Also mentions R. Shemuel Ismāʿīl b. Yūsuf and someone …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 43. 343

  Legal documentT-S NS 224.40 + T-S NS 184.67

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Ṣāfī b. Yakhin appoints [Yaʿ]aqov(?) b. Yiṣḥaq(?) al-Sijilmāsī as his agent to collect aloe from another …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 44. 344

  Legal documentL-G Misc. 48

  Legal deed. On parchment. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. In which Abū ʿAlī Ḥasan al-Tinnīsī (aka Yefet b. Shemarya) appoints Makārim b. Shelomo …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 345

  LetterT-S NS J23

  Letter from an India trader, probably in Yemen. In Judaeo-Arabic. He recently came from India (Kullam, recto margin l. 15) and intends to return to …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 346

  List or tableT-S 10J30.12

  Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Payment for customs in the Red Sea ports of ʿAydhāb, Bāḍiʿ, and Sawākin. Commodities include: lac; boxthorn; myrobalan; …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  View document details
 47. 347

  Legal documentENA 4020.14

  Bifolium from a court notebook. Dating: One entry is dated Shevat 1411 Seleucid, which is January 1100 CE. The four pages have four different cases …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 48. 348

  List or tableT-S 8K22.2

  Karaite Nesiim. A memorial list.

  (fol. 1 recto)

  1. דכרן טאב לניחא נפשתה לזיכר
  2. המשפחה המיוחשה משפחת בית
  3. דויד הנשיאים השרים הנכבדים
  4. עד כבוד גק מו נו וע רו יפת הנשיא
  5. הגדול וכגק מור נו וע …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 49. 349

  LetterMoss. Ia,18

  Business letter from Aden to ʿAydhāb, mentioning Yīṣḥaq al-Nafūsī and Hiba Ibn al-Dabbāgh (‘the tanner’), referring to ships and dinars. (Information from CUDL.) [NB: PGP …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 350

  LetterCUL Or.1080 J178

  Letter from Barakāt b. Khulayf to ʿArūs b. Yosef. In Judaeo-Arabic. Concerning a shipment of tartar and a report about the arrival of ships from …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details