Search Documents

Filters

611 total results

 1. 201

  LetterT-S 8J16.7

  Letter addressed to Abu Sahl b. Moshe, the cantor, in which the writer requests aid in a mixture of Hebrew and Judeo-Arabic. In a post-scripted …

  1. תו שלום וג'
  2. שלום רב לאהבי תורותך
  3. שלום שלום לירחוק (!) ולקרב
  4. סבב הדה אלרקעה ולכבר מן מר' ור'
  5. אלשיך אבו // סהל // החבר השר ה/א/דיר החכם
  6. והניבון (!) ומ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 2. 202

  LetterT-S 8J18.22

  Letter from Natan b. Avraham to Ḥalfon. Dating: ca. 1037 CE. The writer excuses himself for not seeing the recipient off. The writer was not …

  1. אל כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא חלפון
  2. [ ] החכם והנבון יברכהו אדון האדונים וינצריהו שוכן
  3. [עליו]נים וינחילו שומר אמונים חיים ארוכים ושנים נעימים
  4. לחדש ל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 203

  LetterL-G Misc. 25

  Letter from Hillel b. Yeshuʿa ha-Ḥazzan, in Tiberias, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. Dating: End of 1034 CE, per Gil. Soliciting funds on behalf …

  1. כל הפיות ילאו מספר עוצם תהלות שמם וגם כל הלשונות לא יספיקו להודות
  2. חולקם בגולמם כי כולם יתמו ותהילותיו והויידותיו יתנו[ ]

  ושלומו ואליו

  1. נאה להעתיר ב…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 204

  LetterT-S 8J16.14

  Recto: Letter fragment to a distinguished person named Abū l-Barakāt b. [...], titled Sar Menuḥa and Sar Shalom. Contains profuse well-wishes for the addressee's recovery …

  1. ] וכלא
  2. ]ע א[ ] צהרגת ולא
  3. ] את ממנה וקבעוני להם חזן זקנים ובחורים
  4. ] ואדוני הזקן הטוב אשר שמו אבי אלברכאת בן
  5. ] בשר מנוחה ושר שלום שמ צו ואני תמיד שואל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 205

  LetterT-S 12.80

  Letter from Shelomo b. Yehuda very early in his public career, when he was Av Bet Din, to a notable in Fustat, ca. 1025. He …

  ....

  1. ע[ ]ק[
  2. ג[ל]ויותיו [
  3. [ו]ירצה [
  4. לפניו ובית ישראל יעשו כטוב בעיניהם וטורים אלה [יבואו]
  5. לידו מיד חמוד יגיעיהו אל שלום וימציאהו שלום וישימהו
  6. שלום כי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 206

  LetterT-S 16.272

  Letter from an Alexandrian judge. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1180. Full of interesting details about the tensions in the community during the early years of …

  1. . . . . . . . .] אלי ודלך [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . .].יסה ומ. . . . . . לקעודי [. . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 207

  LetterT-S 16.281

  Letter from Safed, Palestine, written by a man from Cairo to his cousin (ibn ʿamm). He had traveled to Safed, mainly, it seems, to settle …

  1. . . . . . . . . . . . .]א[.]ת חזקני אלוקת ובקית כאיף מן אלדרכים [. .
  2. . . . . . . . . . . . . . . .ת פיה וקעדת שרמי(?) פי אלציע נחו שהרין
  3. . . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 8. 208

  LetterT-S 20.174

  Shelomo b. Eliyyahu writes to a relative (his father-in-law Abū l-Faraj?) complaining about the behavior of Abū l-Barakāt (Sitt Ghazāl’s paternal uncle and Shelomo’s first …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . .]ן אעיאן מצר נכשא
  2. אנני אדא בטלת אלצגאר פי מצר מא נציב מתלהם
  3. פי אסכנדריה ואיצא מן גהה אלגאליה אלשאמיה לאן
  4. אלאחואל מש…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 9. 209

  LetterT-S 16.288

  Letter by Yosef Yiju, in Mazara, to his sons Perahya and Moshe, in Fustat or Alexandria. In Judaeo-Arabic and Hebrew. Dating: Fall or Summer, 1156 …

  1. שלום רב לאוהבי תורתך וגמֹ
  2. אלי אולאדי ואלעזיזין עלי ואלדיהם אטאל אללה בקאהם
  3. וכאן להם עוזר וסומך ושומר ופֹדה ומציל אמן
  4. קתלני שוקכם וכופי עליכם ישמור צ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 210

  LetterT-S NS J29

  Letter from the physician Abū Zikrī, in Alexandria, to his father Eliyyahu the Judge, in Fustat. Dating: Shortly before 1227 CE. Abū Zikrī tries to …

  1. ולא עדם בקאה
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. וצלת [[כתב]] כתב אלמולי אלסייד אלאגל אלואלד
  4. אלאעז אלאכץ אלמפצל אלמכרם אלמחתרם
  5. אלמחסן אלמנעם אלמתפצ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 211

  LetterCUL Or.1080 J78

  Fragment of a letter from Yisrael b. Natan, Jerusalem, probably to Nahray b. Nissim, Fustat. The letter deals with trades, especially of fabrics. Yisrael b. …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בק[אך ואדאם]
  2. נעמאך מן אלקדס עמרה אללה יד כלון מן כסליו ואלח[אל סלאמה]
  3. ונעמה ושוק אליך קרב אללה אלאגתמ…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 212

  LetterDK 230.4 (alt: 11, I)

  Letter from Yaʿaqov b. Yosef b. Ismāʿīl al-Iṭrābulusi, Ascalon, to Nahray b. Nissim, Fustat. Circa 1060. Discusses the import and export of goods through Ascalon. …

  1. כתבת אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה וחראסתה
  2. וכבת אעדאה מן עסקלאן לד כלון מן תשרי אללה תעאלא יתקבל מנה פיה
  3. צאלח אלדעא ויעיד עליה שנים…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 13. 213

  LetterT-S 8J41.1

  Brief letter from a person in dire straits suffering from illness and lack of clothing, and unable to buy anything to eat for the upcoming …

  1. יקבל אלארץ וינהי בין ידי אל [ . . . . . . .
  2. אלאגל [ . . . . . . . . . . ] הבחור ביקר סט
  3. אלמנעם אלמתפצל עלי עבדה וגלט.
  4. פי כל וקת ואלממלוך שאכר מן
  5. . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 14. 214

  LetterT-S J2.79

  Letter fragment (lower part) from a muqaddam named Moshe, probably addressed to the dayyanim of Fustat, complaining that after the death of the Nagid Avraham …

  1. ובישעו וחסדו ירים [קרנ]ם ויחזק ידם ולבם לקיים
  2. ויאמץ לבבכם כל המיחלים לייי
  3. אלים(!) יענה שלום ושלוה ומנוח והשקט וחנינה
  4. לרבותי נגידי עם ייי וחכמיהם ושר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 15. 215

  LetterCUL Or.1080 J214

  Letter fragment from Shabbetay b. Avraham he-Ḥaver (the judge of Minyat Zifta, active 1135–78) to Natan b. Shemuel he-Ḥaver. This is the upper margin and …

  Recto:

  1. ואנא מריץ לאן כאן קד בקי פי רגלי
  2. עצם כרג בעד אן שדת עליה
  3. וקאסית מא הקבה עאלמה
  4. וללה אלחמד עלי חמיד אלעאקבה
  5. חצרתהא מכדומה באתם
  6. סלאם וגמיע מן ענ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 16. 216

  LetterT-S 24.37

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq, in Aden, to Ḥalfon b. Netanel. Dating: October 20, 1137 CE (Heshvan 3, 1449 Seleucid). Long letter in which Khalaf …

  ח25

  מכתב מאת ̇כַלַף אל חלפון, ובו בקשה לעזור בעסקים במצרים ודיווח על משלוח שעוכב בהודו

  עדן, ג' במרחשוון, אתמ"ט לשטרות, שהוא 20 באוקטובר 1137

  ד12. TS…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 217

  LetterT-S NS 320.11 + T-S NS J209

  Letter from Yiṣḥaq b. Simḥa al-Nīsābūrī ha-Levi to Abū l-ʿAlāʾ Salāma b. Hillel al-Ḥalabī. The sender reports that he arrived in Alexandria on Tuesday after …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 218

  LetterENA NS 4.17

  Family letter in Hebrew. May be in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi. The writer sends wishes for the recovery of a woman in …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 19. 219

  LetterENA NS 42.8

  Letter of appeal. The writer states, "The illness was enough for me, and then the capitation tax assailed me." The tone is aggrieved; he complains …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 20. 220

  Legal documentENA NS I.70

  Upper part of a letter by Berakhot b. Shemuel mentioning his being cut off from the recipent on account of his illnesses, including ophthalmia at …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 21. 221

  LetterENA NS I.28

  Letter in Judaeo-Arabic of a man to his social superior mentioning that a Nasi asked the writer's father to travel with him to Alexandria. The …

  Recto:

  1. ] צגר משמא . [
  2. ] . ואשד . . אלממלוך [
  3. ] דלך וללממלוך מ . . . [
  4. ] . גמיע מא מתלתה . . [
  5. ] . . . . אלכאלק ולולא . . . [
  6. ] למא פאק ואלממלוך קד צ…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 22. 222

  LetterENA 2727.35 + ENA 2560.9

  Letter from Natan ha-Kohen b. Mevorakh and one other person, in Ashqelon, to Avraham b. Elʿazar, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130 CE. Bottom missing. …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 23. 223

  LetterT-S 10J11.7

  Letter (draft) from individuals in physical discomfort, appealing for help. The writers may be lepers, as they refer to their flesh being damaged and their …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 224

  LetterBodl. MS heb. d 66/36

  Letter in Judaeo-Arabic from Avraham b. ʿAṭā' (=Natan), in Malīj, to Abū Zikrī Yehuda b. Mūsā. The writer is not the same person as the …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 36 recto
  • 36 verso
  View document details
 25. 225

  LetterBodl. MS heb. e 98/73

  Letter, Somewhat cryptic. "As for what you mentioned about the istiʿmāl and the musakhkhināt (warming drugs?) and the [...], and as the 'season' (of illnesses?) …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 26. 226

  LetterT-S Ar.50.85 + T-S NS J584

  Letter from an unknown sender to Eliyyahu the Judge (called Abū l-Faraj al-Dayyān), in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in both Judaeo-Arabic and Arabic …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 27. 227

  LetterT-S AS 152.34

  Letter to a doctor with his reply (CUDL). "Medical enquiry to a doctor with his reply. This document type is a responsa type dealing with …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 228

  LetterT-S 6J7.4

  Letter from Abū Saʿīd to his son. In Judaeo-Arabic. The son was ill. The letter concerns the forwarding of responsa. The writer is also in …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 229

  LetterT-S 8.258

  Letter in Judaeo-Arabic. Mentions a certain Abū l-Ḥasan b. Ḥassūn. The writer recounts the legal proceedings following somebody's death and various people bearing false testimony. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 230

  LetterT-S AS 147.54

  Letter to a woman. In Judaeo-Arabic. The addressee had left when she was ill (marīḍa). The writer mentions Sulaymān, whom they had not seen for …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 231

  LetterT-S AS 207.180 + T-S AS 207.198 + T-S AS 207.179 + T-S AS 207.178

  Letter in Judaeo-Arabic. All four fragments likely belong to the same letter. T-S AS 207.180 + T-S AS 207.198 is almost a direct join, and …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 32. 232

  LetterHalper 419

  Letter from an unknown man, unknown location (not Fustat or Alexandria), to his mother Umm Mufaḍḍal, in Alexandria. Written in Judaeo-Arabic with the address in …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 33. 233

  LetterCUL Or.1080 J41

  Recto, with address on verso: Letter from Saʿdān b. Ḥ[...] to his 'brother' Abū Zikrī Yaḥyā b. Yiṣḥaq(?). The addressee had sent a letter reporting …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 34. 234

  LetterYevr. III B 669

  Letter from Yeḥezqel b. Shemuel to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. He reports that Sitt ʿAnbar is very sick, and she has developed a delusion …

  1. אן סת ענבר מרצת מרצה שדידה
  2. וקד חצל להא תכייל פאסד מן
  3. גהתך ובתטן אן אלחצרה מריצה
  4. וקד סאלתני אן אסייר אערף
  5. אלחצרה במרצהא ובשגל
  6. קלבהא פתתפצל אלחצרה
  7. אמא…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 35. 235

  LetterMoss. IV,68.1

  Letter of appeal for charity addressed to Rabbenu Ḥananel. In Hebrew and Judaeo-Arabic. The writer has been paralyzed (marīḍ bi-l-fālij) for two and a half …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 36. 236

  LetterT-S NS 325.81a

  Letter from the Tiberias lepers.

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 37. 237

  LetterMoss. Ia,7

  One of two drafts (the other is T-S G1.26) of a curious and obsequious letter from a man whose handwriting is known, apparently to a …

  Recto:

  1. לבעצהם
  2. סאלת אלנדא (?) הל אנתהר (?) פקאל לא
  3. ולכנני עבד ליחיא בן כאלד
  4. וליס בתמן אשתראני ואנמא
  5. תוארתני ען ואלד בעד ואלד
  6. והדה בעץ אוצאף אלסייד אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 238

  LetterMoss. IV,40.1

  Recto: Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentions a sick woman. Verso: A few words in Arabic script.

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 39. 239

  LetterT-S NS J160

  Letter probably from Yefet b. Menashshe to his brother Ḥalfon b. Menashshe. Fragment (upper left corner of recto). The handwriting is better than usual. There …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 40. 240

  LetterT-S NS 324.73

  Letter. In Judaeo-Arabic. "Your friend, my brother Abū Bishr Al-Ṭabīb (the physician) sends his regards and asks you to honor him with whatever you need. …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 41. 241

  LetterMS 8254, fol. 21

  Verso: Letter of appeal from a poor man [...] ha-Levi addressed to the Nagid David I Maimonides (r. 1237–1300) or David II Maimonides (r. 1355–1410). …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 42. 242

  LetterJRL Gaster heb. ms 1770/19

  Letter of recommendation sent from Ramla, presumably to Fustat. In Hebrew. On behalf of Moshe b. Shemuel. His father Shemuel died this winter, as there …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 43. 243

  LetterT-S 13J15.2

  Letter from Shelomo b. Ḥayyim, in Alexandria, to Abū l-Faḍl Maṣliaḥ b. Yosef, in Fustat. Dating: Ca. first half of the 12th century (the same …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. שלומות משולכות וברכות מחוטבות לאלפים ולרבבות ורחמים מ[[שוכן//רוכב//]]
  3. ערבות עם כלל המעוזנים החביבות למשא נפשנו ואוהבינו ועטרת
  4. ראשנו כ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 244

  LetterENA 2808.30

  Letter in Judaeo-Arabic. Fragmentary (horizontal piece from the middle). Mentions a woman going up to Fustat and litigating over 20 dinars. "And if her travel …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 45. 245

  LetterBodl. MS heb. c 28/31

  Letter from Ḥalfon b. Netanʾel ha-Levi, in Alexandria, to Yiṣḥaq Ibn ʿEzra, in Spain. In Judaeo-Arabic. The letter deals with the death of Ḥalfon's brother …

  Recto

  1. יא מולאי וסידי עמאדי ודכירתי אלפאצ'ל אלאסעד אלחכים אלאמגד
  2. ומן אטאל אללה בקאה ואדאם נעמתה וארתקאה וסמוה וסנאה ובסטתה
  3. ונמוה ועלאה ובלגה ובלג פיה…

  4 Transcriptions

  Tags

  • 31 recto
  • 31 verso
  View document details
 46. 246

  LetterT-S 13J17.18

  Letter from Moshe b. Yaʿaqov, Jerusalem, to his wife's brother Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: 28 July 1053 CE. Additional echoes of what we found …

  Recto

  1. אטאל אללה יאסידי בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ותאיידך ונעמאך
  2. כתאבי מן אלוטן אלמקדס ואלמוצע אלמפצל יום אלד עשר כלון
  3. מן אב ען חאל סלאמה ונעמה למולא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 247

  LetterT-S 13J19.19

  Form of a recommendation letter to the emissaries of the lepers of Tiberias, probably 1025.

  1. שלום מפי חכמי [ ] ומקהל ישראל ויהודה ומזקני [
  2. ליקר הדר רבנא הזקן המהודר בן רבנא
  3. מנו אחיך המתפללים על אריכות חייך והמבקשים טובתך [המק בה ישמע]
  4. בך כל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 248

  LetterT-S 13J20.26

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: Ca. 1062 CE (Gil). Topics: trade in oil, cumin, paper, books; the serious …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמתה וכבת
  2. אעדאה מן אל מסתקר מסתהל ניסאן כתמה אללה עליך באחסן כאתמה וקבול אל
  3. מעוד (!) א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 249

  LetterT-S 13J22.4

  Letter from Mashā'il (=Misha'el?) b. Natan, location unknown, to Khalaf b. Barakāt b. al-Dayyān, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The writer has had no news of …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אליך יאכי וסידי וקרה עיני
  3. וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  4. עזך גמע אללה ביננא קריב אן שאללה
  5. וממא אעלמך אן מן יום כרגת מן
  6. ענדכם מא סמע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 250

  LetterT-S 13J23.13

  Letter from Natan Ha-Kohen Ha-Ḥaver b. Yoshiyyahu, Tiberias, to Eli Ha-Ḥaver Ha-Me'ulle (b. Amram ?) in Fustat, approximately 1050.

  1. שלום וחדוה ומילוי תאוה ואחרית ותקוה ושקט ושלוה עם חסד אלהים ורחמי
  2. עליון ורצון שוכני ס[נ]ה יהיו נא ליקירינו כבוד גדולת קדושת מר ור עלי החבר
  3. המועלה (!…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details