Search Documents

Filters

688 total results

 1. 601

  LetterENA NS 19.31

  Letter from Mevorakh b. Natan to Thiqat al-Mulk. In Judaeo-Arabic. Mevorakh describes his financial difficulties and asks for help obtaining wheat. He complains that al-Shaykh …

  1. בשמ רחמ ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור
  2. ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים
  3. ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדיך
  4. לם יכף נסאל אלמולא אלואלד אלאגל תקה אלמלוך…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  • 1
  View document details
 2. 602

  LetterT-S 12.30 + JRL SERIES B 2367

  Fragment of a letter composed circa 1236 CE by Abu l-Ḥasan Yedutun b. Abu Sahl Levi, at one time the cantor of the Palestinian synagogue …

  T-S 12.30, recto:

  1. תופא ואלדנא מר ורב לוי החב{ר} זל פי יום אלאתנין כד מן תשרי שנת אתק[כג לשט׳
  2. אלמואפקה לשנת דתתקעב ליצירה והי אליג׳ מן מחזור רסב ותם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 3. 603

  LetterT-S 10J5.10 + T-S 10J11.13

  Letter from Abun b. Sedaqa in Jerusalem to Nahray b. Nissim in Fustat. Dating: November 1064 CE. The main subject is the tension between the …

  1. וצל כתאב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה סאעה כתאבי הדא
  2. אליה והו יום אלאתנין יומין בקין מן תשרי אעאד אללה עליה הדה אלאעיאד שנים רבות…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 4. 604

  LetterT-S 12.271

  Letter fragment addressed to Ḥusayn al-Ṣabbagh al-Ḍāmin in formal style and in curious script of large characters, asking the recipient to pay 1/6 dinars for …

  1 Discussion

  Tags

  View document details
 5. 605

  LetterT-S 12.435

  Business letter by a young Spanish merchant writing from Fez to his father Yefet b. ʿUlla ha-Levi in Almeria, Spain, revealing that he preferred not …

  1. בשמ רחמ
  2. אערף חצרה סידי ומולאי ועדתי ומעתמ[די . . . . . .
  3. אטאל אללה בקאה וא[דאם עזה ונעמאה . . . . . . . . . . . .
  4. וסנאה וכבת חסדתה [ . . . . . . . .…

  IN (YOUR) NAME, O MERCI (FUL).

  To my master and lord, my succor and supp[ort], may God prolong your life and m[ake permanent your high rank] and loft…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 606

  LetterT-S Ar.42.165

  Letter in Arabic script from a blind man, Barakāt al-Jiblī, to the man with whom his son Ḥassūn lives, Sābiq al-Kohen b. Maḥfūẓ, dictated to …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 607

  LetterT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 8. 608

  LetterMoss. Ia,23

  Letter of condolence from a certain Yaʿaqov to Eliyyahu the Judge ("wherever he is"). Dating: Early 13th century. In Judaeo-Arabic and Hebrew. The orthography, including …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 609

  LetterDK 238.4 (alt: XIII)

  11th century letter from Avraham b. Yiṣḥaq near Tripoli to his son Mevorakh b. Avraham Ibn Sabra. See Oded Zinger’s dissertation, which mentions this letter …

  Recto:

  1. אלי ולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך וצאנך ווקאך ומן חסן תופיקה לא אכלאך נעלמך אן כרגת
  2. ענא כתב אללה סלאמתך וחסן צחאבתך ווצל כתאבך ווקפת עלי מא…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 10. 610

  LetterENA 2727.15d + T-S Ar.7.16

  Letter in the hand of Yehuda b. Ṭoviyyahu (muqaddam of Bilbays, active 1170s–1219). In Judaeo-Arabic. Containing a complaint about illness. The purpose of writing seems …

  ENA 2727.15d, recto:

  1. כי אתה תברך צ[דיק ייי
  2. שלום העמוס(?) יופרש על [
  3. מרנו ורבנו אליהו הדיין [
  4. יהי אלהיו עמו בענגו(?) ו . [
  5. ישראל טוב בשם(?) כל ח . [

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 11. 611

  LetterT-S 12.327

  Letter written by a sick man who asks the recipient to buy him a female slave, for "I have no one to give me medicine," …

  Recto:

  1. ] . . מן ספרהא (?) מא אקעדני ענך
  2. ] וגע . אללה יסתגיב מני פיך צאלח אלדועא (!)
  3. ]לם אנני וגיע כתיר ולא אחד יסקיני . . טת מא
  4. ]ולציגאר מטרוחין לא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 12. 612

  LetterT-S 13J28.10

  Letter of appeal for charity from Yeḥezqel b. Ibrāhīm (the writer) and the former judge Moshe b. Shemarya to Abū ʿImran Mūsā b. Abī l-Ḥayy, …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. סבב כתאבנא הדא אלי סידי הזקן היקר המכובד סגלת הישיבה
  3. הקבה יאריך ימיו בטוב ויתן לו חן וחסד ורחמים ויזכה לח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 13. 613

  LetterT-S 13J26.10

  Letter from Abū Saʿīd, in Palermo, to his brother Abū l-Barakāt known as Ṭāriq, in Fustat. Abū Saʿīd reports that he had fled the unrest …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וג
  2. ייי ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  3. ייי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם
  4. חצרה אכי וקרה עיני וסיידי ורייסי וגלילי ותאג …

  Recto

  1. And say to him: All your life - peace upon you, peace upon your house, etc.
  2. The Lord will guard you from all evil, he will guard your soul,
  3. T…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 614

  LetterT-S 13J22.14

  Letter from an unknown writer, in al-Maḥalla, to Nahray b. Nissim, presumably in Fustat. The body of the letter is in Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: …

  recto

  1. וצל כתאב חצרה רבנו אור ישראל ימיו

  2. ימשכו עד בלתי גב[ול]ים ויראה כל תאות

  3. נפשו מן טוב העולם הזה והעולם הבא

  4. ובנו מחמדו יראה שמחתו בקרוב וקר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 615

  LetterMoss. IIIa,11

  Letter from Yaʿaqov b. Salmān al-Ḥarīrī, in Alexandria, to his mother and father, in Qayrawān. Dating: ca. 1050 CE. The address bears the name of …

  recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

  2. כתאבי יאואלדתי אלעזיזה עלי אטאל אללה בקאהא ואדאם סלאמתהא וסעאדתהא

  3. מן אלסכנדריה סלך איאר ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 616

  LetterT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במא …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 617

  LetterT-S 12.372

  Letter from Yūsuf b. Faraḥ al-Qābisī, in Alexandria, to his nephew Abū l-Surūr Faraḥ b. Ismāʿīl b. Faraḥ, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: September 6, …

  1. יולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וכאן לך ומעך ולי וחאפץ
  2. (מן אלאסכנד)ריה לי' בקין מן אלול כתמה אללה עליך יולדי באלכיר וערפך
  3. .....כתא)בי א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 618

  LetterT-S 12.780

  Letter from a scholar from Ramla (who had lived for twenty years in Baghdad) to Nahray b. Nissim. Around 1095. Seems like a part of …

  Recto

  1. [                                                                                                                                             …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 619

  LetterENA NS 7.43

  Letter of appeal from a woman whose husband had abandoned her with Muslims. "In this fragmentary letter a woman bitterly describes her marital misfortunes. Her …

  Verso

  1. [...] the sick [...] of the bereavement and the illness 

  2. [...] news. Joseph was there 

  3. [...] told me, “Cut your hair and ransom yourself”…

  1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 20. 620

  LetterENA 1822a.49

  Letter from an unknown sender, in Fustat, to his nephew (ibn ukht) Mūsā, in Qalyūb. Dating: Unknown, but perhaps dateable on the basis of the …

  1. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלשיך מוסי ופקה אללה תע
  2. ועווצה כיר ורדה לאפצל מא עוודה מן עואידה
  3. אלגמילה וינהי כתרה שוקה אליה ואלי גמיע מן ענדה
  4. גמע אללה אלשמל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 21. 621

  LetterT-S 10J14.20 + T-S 10J19.20

  Letter from the sister of Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, in Tripoli, Libya, to her brother Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī. In the handwriting of ʿAllūsh the …

  recto

  1. אטאל אללה יאכי ואלעזיז עלי בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ומן תופיקה לא

  2. אכלאך כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי נצ אלול ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק

  3. אלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 22. 622

  LetterT-S 16.277

  Letter from Surūr, in Bilbays, to his widowed mother, in Cairo, who lives with her two other sons Faraj Allāh and Rashīd. The letter deals …

  1. עמי עשו שקר החן והבל היופי אשה יראת וגו
  2. אלי חצרה אלואלדה אלעזיזה אלמופקה אלסעידה ופקהא אללה תע
  3. ואטאל בקאהא ואדאם עזהא ולא אוחש מן כדמתהא וקריב
  4. ליס ב…

  (My) help comes) f(rom the) L(ord, who) m(ade) h(eaven) and earth) Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord (is to be pr…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 623

  LetterT-S 13J20.18

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyub, to Gaon Sar Shalom ha-Levi, in Fustat. In Hebrew. After a poem in praise in the Gaon …

  Recto:

  1. בש רח וח
  2. שלום רב לאוהבי וג׳ שלום שלום לרחוק וג׳ וללוי אמר וג׳ יורו משפטיך וג׳
  3. ישימו קטורה באפיך וג׳ ברך ייי וג׳ מחץ מתנים קמיו וג׳ כי ייי יהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 624

  LetterT-S NS J430

  Public appeal of a blind woman to the congregation of Fustat to pay the fee of 4 dinars charged by a Muslim physician for the …

  1 Discussion

  Tags

  View document details
 25. 625

  LetterT-S NS 329.999

  Letter from an unknown writer, probably in Qūṣ, to an unknown addressee, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century, but this is a …

  1. ]ך פיה[
  2. ] פארקה כדמה אלמולי ואללה
  3. אלעטים מא יחסן אלממלוך או יצף בעד
  4. מא יגדה מן אלשוק ואלוחשה אלי מלאזמה
  5. כדמה מולאה פאללה תע יקרב גמע שמל
  6. אלממלוך בכד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 26. 626

  LetterT-S 10J17.9

  Letter from Yeshūʿa ha-Kohen b. Avraham ha-Galili, in Shubra Damsīs, to Efrayim b. Meshullam (judge, active 1142–54). Dated: 1142 CE (month of Av). The writer …

  1. בשמ ר]חמ
  2. ערף] אלקדים סבחאנה מא ענדי מן שגל
  3. אלקלב ו]אלשוק ואלארתיאח אלי חצרה רב
  4. . . . . . . ] מרי ורבי אפרים השר הנכבד החכם
  5. . . . . . . ] התלמיד המופ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 627

  LetterT-S 16.305

  Letter from Yehuda ha-Melammed b. al-Ammani, in Alexandria, to Avraham Maimonides in Fustat. Dated: Adar 1528 Seleucid, which is 1217 CE. Yehuda devotes the bulk …

  Recto

  1. עבדו ומשרתו
  2. יהודה המלמד
  3. בשמ' רחמ
  4. ותשועת צדיקים מיי' וגו'
  5. תרום ידך על צריך וגו'
  6. מתהלך בתומו צדיק וגו'
  7. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלרייסי

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 628

  LetterT-S 16.174

  Letter from Nissim b. Yiṣḥaq al-Tāhartī, in Sūsa, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: ca. 1052 CE. The letter mentions the connections that Nahray …

  recto

  1. כתאב[י יא]סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ותאיידך ונעמתך

  2. וכאן לך [ול]יא וחאפצא פי גמיע אמורך ואצרף אלאסוא ענך ברחמתה מן סוס…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 629

  LetterBodl. MS heb. d 74/37

  Letter of appeal from an elderly, blind woman, mother of several sons and grandsons, to the Gaon Maṣliaḥ. Dating: 1127–38, based on the tenure of …

  1. ולתתך ע]ליון על כל הגוים אשר עשה
  2. לתהלה] ולשם ולתפארת ולהיותך עם
  3. קדש] לייי אלהיך כאשר דבר:
  4. אלממלוכה] תעלם חצרת אדונינו גאונינו מצליח הכהן ראש
  5. ישיבת ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 30. 630

  LetterT-S 13J24.10

  Letter from Simḥa ha-Kohen (in Alexandria) to his parents-in-law Eliyyahu the Judge and Sitt Rayḥān (in Fustat). In Judaeo-Arabic. Simḥa describes in moving terms the …

  Recto:

  1. ממלוכה אלאצגר ר שמחה
  2. בש רח צדקת יי עשה ומשפטיו וג
  3. רננו צדיקים ביי לישרים נואה(!) תהלה וג
  4. אלי חצרה כגק מור אליהו הדין החכם והנבון השר
  5. היקר המפ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 631

  LetterT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום העו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 632

  LetterCUL Or.1081 J8

  Letter of appeal in the name of an old woman, whose mantle was stolen while she was about to wash it in the Nile, asking …

  1. בש רח
  2. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה והח
  3. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  4. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
  5. אעלם מואלי אלדיאנין נר ואלגמאעה ברוכים
  6. יהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 33. 633

  LetterBodl. MS heb. d 66/141

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli, in a provincial town, to his cousin Natan b. Shelomo ha-Kohen, probably in Fustat. Dating: 1122–50, based on the dated …

  1. בשמ רח
  2. וצלת אלרקעה אלדי אנפדתהא הדרת רבנו ישמרה
  3. צור אלדי פיהא אלצפה יסתעלם מנא כיף הי
  4. תתפצל תקבל יד הדרת מולאי אלרייס אלאגל
  5. אבו אלבהא עני וינעם עלי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 141 recto
  • 141 verso
  View document details
 34. 634

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the P…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 635

  LetterT-S 24.72

  Letter in the hand of Abū Zikrī, physician to the sultan al-Malik al-ʿAzīz (Saladin's son and successor), sent to his father Eliyyahu the Judge. In …

  recto

  1. גמיע אלמלבוס אלדי כאן עלי לם יבק עלי שי יסתר סוא
  2. אלחזה ואלעמאמה נצפהא עלי ונצפהא פי אלטין מרמיה
  3. וכל מן יבצרני פי דלך אלחאל ימשי כלפי ויטלב אן

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 636

  State documentAIU VII.E.166

  Recto: Informal note in difficult Arabic script, scrawled basmala on top, possibly a memorandum to do with land tenure? Needs further examination. Verso: Informal note …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 37. 637

  LetterCUL Or.1080 J24

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Middle of Adar (1451 Seleucid) = February 1141 …

  1. בשמך רח̇מ
  2. קד עלם אלבארי גלת קדרתה מא וגדתה לפראק
  3. חצרה מולאי כבוד ג̇ד ק̇ד מר̇נ ורב̇נ חלפון
  4. הלוי הקהתי החכם והנבון הירא שמים מנעוריו
  5. אטאל אללה בקאהא ו…

  4 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 638

  LetterT-S 20.176

  Letter in Judaeo-Arabic, probably 13th-century or later, from a physician or druggist to a respected person named Avraham who also has a son named Shelomo. …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 639

  LetterT-S Ar.3.4

  Interesting letter from a sick man to Mevorakh, probably his brother. The language is Judaeo-Arabic with Hebrew vowels (!). The writer revised the letter, probably …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 40. 640

  LetterYevr.-Arab. II 1457

  Letter from a woman named Harja (הרגה), somewhere in Syria, to her mother, the wife of Mūsā Ibn Fayrūz, in Cairo. In Judaeo-Arabic. Dating: Late, …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 41. 641

  LetterENA 2738.23

  Two letters. (a) Letter from Yaʿaqov b. Yosef [..]ān al-Barqī to Shemarya b. Shemuel. He decribes the difficult winter they have had, not to mention …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 42. 642

  LetterT-S NS J3

  Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  Recto:

  1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
  2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
  3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
  4. [אעל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 643

  LetterT-S 12.431

  Letter from an unidentified writer to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. The writer conveys condolences for a death in the family of Eliyyahu (r6–9). He …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 44. 644

  LetterENA NS I.33

  Letter written to "my brother," apparently from Qus, dealing primarily with family members' medical issues. There are many eccentric spellings. Recto 4-12: The writer has …

  Recto:

  1. בש רח
  2. אלי אכי ואעז אלכלק עלי וענדי מן אלשוק ואלוחשה
  3. כתיר גמע אללה בינא עלי אסר חאל ואלדי
  4. תחב עלמה אן לי מן חין כרגת מן ענדכם
  5. מא וק . . . . . …

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 45. 645

  LetterBodl. MS heb. d 66/16

  Recto: Petition to Masliah Gaon from a woman wishing to have a divorce. Probably 1127 CE. Discussed in detail, with translation, in Oded Zinger's dissertation, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. יענך יי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וג
  3. אעלם חצרה אדונינו גאונינו נזרינו וכתרינו ועטרת ראשינו
  4. מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו וי…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 46. 646

  LetterENA 4194.3

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, in Fustat, to his in-law Abū Zikrī Kohen, in Alexandria. Dating: Sunday, 15 Jumāda = 16 Adar, which is probably …

  II, 59

  1. [... א]טא[ל] אללה בקאה ואדאם עזה וסו[אלי מן]
  2. [אללה תעאלי אן יגמע] ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה וממא אעלמך
  3. [...]ם ראס אלמתיבה בכרה יום אלאחד א…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 47. 647

  LetterT-S 16.287

  Letter dated 15 Sivan 1208 from Yehuda b. Aharon b. al-'Ammani (Alexandria) to Abu l-Majd Meir b. Yakhin (Fustat). The first part (r.6-17) deals with …

  Recto:

  בשמ רחמ כאדמה יהודה המלמד

  1. אלי חצרה אלמולא אלסייד אלאגל אלשיך בו אלמגד תפארת החזנים
  2. ועוזם [א]דאם אללה פי אעלא אלכיר בקאה ואדאם תאיידה
  3. ועלאה ור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 648

  LetterBodl. MS heb. e 45/75

  Letter from a woman, in Qayrawān, to a benefactor, unknown location. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 11th century. The beginning is missing. Her children have nothing …

  Recto

  1. הדא אלכתאב והם ואללה מא ענדהם לא מא
  2. יאכלו ולא מא ילבסו ואנא יא מולאי יסירה
  3. קלילה אלחאלה ומא תם טאקה וקד אנכשפנא
  4. ולא תטן אלקירואן אנהם ירחמו וי…

  1 Transcription

  Tags

  • 75 recto
  • 75 verso
  View document details
 49. 649

  LetterENA NS 35.12

  Hebrew letter from Yiṣḥaq b. Zeraḥya known as Faryol (?), a physician, to Avraham Talmid (known from other letters, fl. ca.1600). The first part of …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 50. 650

  LetterT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. (the "mysterious sign")
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ממ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details