Search Documents

Filters

689 total results

 1. 601

  LetterT-S 13J22.14

  Letter from an unknown writer, in al-Maḥalla, to Nahray b. Nissim, presumably in Fustat. The body of the letter is in Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: …

  recto

  1. וצל כתאב חצרה רבנו אור ישראל ימיו

  2. ימשכו עד בלתי גב[ול]ים ויראה כל תאות

  3. נפשו מן טוב העולם הזה והעולם הבא

  4. ובנו מחמדו יראה שמחתו בקרוב וקר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 602

  LetterT-S 13J26.4

  Letter from Yisrael b. Natan, Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: March 1062 CE. Among other matters, Yisrael reports that he is in bad …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה ב[קאך ואדאם]
  2. נעמאך מן אלקדס עמרה אללה מסתהל ניסן ע[רפנא אללה ברכתה]
  3. ומא יליה מן אלשהור ואלחאל סלאמה ו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 603

  LetterENA 4020.49

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-Barakāt, the uncle of Sitt Ghazāl. He writes of the terrible sickness that has not relented ever since …

  1. אתה ייי לא תכלא ר[חמיך ממני [. . . . . . . . .
  2. אלממלוך אלאצגר שלמ[. . . . . . . . . . . . . . . .
  3. אלדי אערף בה אלמולי אלסייד אלאגל אלתלמיד [. . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 4. 604

  LetterT-S 8J15.18

  Letter from Avraham b. Ya'akov in Jerusalem to his son in Fustat. Around 1040, in the handwriting of Moshe b. Yitzhak from the Karaite community. …

  1. ]לולד מ חרסה אללה
  2. כתאבי אליך יא ולדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. סלאמתך ועאפיתך מן אלקדס מסתהל שבט
  4. ען שוק שדיד וען צעובה אחואל ואלחמד ללה
  5. עלי כל חאל. ומא א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 605

  LetterT-S 10J5.10 + T-S 10J11.13

  Letter from Abun b. Sedaqa in Jerusalem to Nahray b. Nissim in Fustat. Dating: November 1064 CE. The main subject is the tension between the …

  1. וצל כתאב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה סאעה כתאבי הדא
  2. אליה והו יום אלאתנין יומין בקין מן תשרי אעאד אללה עליה הדה אלאעיאד שנים רבות…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 6. 606

  LetterT-S 8J17.6

  Letter from Yeshuʿa ha-Melammed b. Avraham, in Minyat Zifta, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1236 CE (Iyyar 4800+196 = 4996 AM, …

  1. בשמא
  2. לכבוד גד קד הד יק צפ תפ מר ור אליה הדיין המשכיל
  3. נזר הדיינין יחיהו שוכן מעונים אדאם אללה סעאדתה
  4. ועלא מגדה ולא יפגע ישראל פיה אלממלוך יקבל אלארץ

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 607

  LetterT-S 16.284

  Letter from a son to his mother describing the events of his journey from Alexandria to Fustat and mentioning the illness of his uncle. Much …

  1. .] שיויתי ייי לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט
  2. ו]לדהא אבו אלברכאת געל פדאהא כתאבי אלי
  3. ח]צרה אלואלדה אלעזיזה אלכרימה אלמכרומה
  4. . . .] כ[. . . . .] אלמחתרמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 8. 608

  LetterT-S 13J18.14

  Letter on behalf of Yaḥyā b. ʿAmmār of Alexandria addressed to ʿŪlla ha-Levi b. Yosef, a.k.a. Abū l-ʿAlā' Ṣāʿid b. Munajjā, a parnas (social welfare …

  עבדהא יחיי אלאסכנדראני

  בן עמאר

  1. בשמ רחמ
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו וגו
  3. אלכאלק תעאלי דכרה ותקדסת אסמאה יסתגיב פי חצרה אלשיך אלגליל אבו אלעלא
  4. צאע…

  Recto

  1. Your slave Yaḥyā the Alexandrian 

  b. ʿAmmār 

  1. In (your) name O M[e]rc(iful)

  2. “Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 609

  LetterENA NS 19.31

  Letter from Mevorakh b. Natan to Thiqat al-Mulk. In Judaeo-Arabic. Mevorakh describes his financial difficulties and asks for help obtaining wheat. He complains that al-Shaykh …

  1. בשמ רחמ ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור
  2. ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים
  3. ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדיך
  4. לם יכף נסאל אלמולא אלואלד אלאגל תקה אלמלוך…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  • 1
  View document details
 10. 610

  LetterT-S 12.30 + JRL SERIES B 2367

  Fragment of a letter composed circa 1236 CE by Abu l-Ḥasan Yedutun b. Abu Sahl Levi, at one time the cantor of the Palestinian synagogue …

  T-S 12.30, recto:

  1. תופא ואלדנא מר ורב לוי החב{ר} זל פי יום אלאתנין כד מן תשרי שנת אתק[כג לשט׳
  2. אלמואפקה לשנת דתתקעב ליצירה והי אליג׳ מן מחזור רסב ותם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 11. 611

  LetterT-S 13J19.13

  Letter from Yeḥezqel b. Netanel, in Qalyūb or Fustat/Cairo, to his brother Ḥalfon b. Netanel, probably in Alexandria. Dating: November 17, 1140 CE. In Judaeo-Arabic. …

  1. פארקת מולאי ואכי ומן געלת פדאה ואנא
  2. משגול אלקלב כיף מכנתה מן אלאנחדאר פי
  3. מר̇ץ וחדה וליס מעה לא ראכב ולא תאגר
  4. וכאן לה כטר ע̇צים ה̇ק ב̇ר הוא יעקב דלך

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 612

  LetterENA 2727.15d + T-S Ar.7.16

  Letter in the hand of Yehuda b. Ṭoviyyahu (muqaddam of Bilbays, active 1170s–1219). In Judaeo-Arabic. Containing a complaint about illness. The purpose of writing seems …

  ENA 2727.15d, recto:

  1. כי אתה תברך צ[דיק ייי
  2. שלום העמוס(?) יופרש על [
  3. מרנו ורבנו אליהו הדיין [
  4. יהי אלהיו עמו בענגו(?) ו . [
  5. ישראל טוב בשם(?) כל ח . [

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 13. 613

  LetterT-S 12.271

  Letter fragment addressed to Ḥusayn al-Ṣabbagh al-Ḍāmin in formal style and in curious script of large characters, asking the recipient to pay 1/6 dinars for …

  1 Discussion

  Tags

  View document details
 14. 614

  LetterT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 15. 615

  LetterT-S NS J14

  Letter from the Gaon Shelomo b. Yehuda, in Ramle, to his son Abū Isḥāq Avraham, in Tyre or Damascus (Shelomo does not know which, so …

  TS NS J 14, ed. Gil, Palestine, pp. 208-210 (Doc #115),N.H. 2-23-88, (P). Letter from Solomon b. Judah, Ramle, to his son Abraham.

  1. כתאבי יאולדי אלעז…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 616

  LetterT-S 13J26.10

  Letter from Abū Saʿīd, in Palermo, to his brother Abū l-Barakāt known as Ṭāriq, in Fustat. Abū Saʿīd reports that he had fled the unrest …

  Recto

  1.              וא'מרתם כ'ה' ל'חי' וא'תה' ש'לום' וביתך שלום וג'
  2.             י'י ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  3.             י'י ישמר צאתך ובואך מעתה ו…

  Recto

  1. And say to him: All your life - peace upon you, peace upon your house, etc.
  2. The Lord will guard you from all evil, he will guard your soul,
  3. T…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 617

  LetterT-S 12.372

  Letter from Yūsuf b. Faraḥ al-Qābisī, in Alexandria, to his nephew Abū l-Surūr Faraḥ b. Ismāʿīl b. Faraḥ, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: September 6, …

  Recto

  1. כתאבי יולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וכאן לך ומעך ולי וחאפץ'
  2. [וצרף] אלאסו[א ענך מן אסכנדר]יה לו' בקין מן אלול כתמה אללה עליך יול…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 618

  LetterT-S 8J18.33

  Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya, in Tinnīs, to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī al-Maghribi, in Fustat, both prominent in the Geniza correspondence of the …

  Recto

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך ונע[מאך]
  2. מן תניס ען סלאמה ונעמה אעלמתך אן לי מדה מא קרית לך כתאב ארגו

  3. שגל כיר וקד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 619

  LetterT-S 8J28.5

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. On parchment. Referring either to the addressee's intimate relations with the Tustari brothers in Fustat or that he now equals them …

  1. וא[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. גמיע [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. יום כ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 620

  LetterBodl. MS heb. e 45/75

  Letter from a woman, in Qayrawān, to a benefactor, unknown location. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 11th century. The beginning is missing. Her children have nothing …

  Recto

  1. הדא אלכתאב והם ואללה מא ענדהם לא מא
  2. יאכלו ולא מא ילבסו ואנא יא מולאי יסירה
  3. קלילה אלחאלה ומא תם טאקה וקד אנכשפנא
  4. ולא תטן אלקירואן אנהם ירחמו וי…

  1 Transcription

  Tags

  • 75 recto
  • 75 verso
  View document details
 21. 621

  LetterENA 1822a.49

  Letter from an unknown sender, in Fustat, to his nephew (ibn ukht) Mūsā, in Qalyūb. Dating: Unknown, but perhaps dateable on the basis of the …

  1. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלשיך מוסי ופקה אללה תע
  2. ועווצה כיר ורדה לאפצל מא עוודה מן עואידה
  3. אלגמילה וינהי כתרה שוקה אליה ואלי גמיע מן ענדה
  4. גמע אללה אלשמל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 22. 622

  LetterENA NS I.33

  Letter written to "my brother," apparently from Qus, dealing primarily with family members' medical issues. There are many eccentric spellings. Recto 4-12: The writer has …

  Recto:

  1. בש רח
  2. אלי אכי ואעז אלכלק עלי וענדי מן אלשוק ואלוחשה
  3. כתיר גמע אללה בינא עלי אסר חאל ואלדי
  4. תחב עלמה אן לי מן חין כרגת מן ענדכם
  5. מא וק . . . . . …

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 23. 623

  LetterENA NS 7.43

  Letter of appeal from a woman whose husband had abandoned her with Muslims. "In this fragmentary letter a woman bitterly describes her marital misfortunes. Her …

  Verso

  1. [...] the sick [...] of the bereavement and the illness 

  2. [...] news. Joseph was there 

  3. [...] told me, “Cut your hair and ransom yourself”…

  1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 24. 624

  LetterT-S 10J14.20 + T-S 10J19.20

  Letter from the sister of Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, in Tripoli, Libya, to her brother Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī. In the handwriting of ʿAllūsh the …

  recto

  1. אטאל אללה יאכי ואלעזיז עלי בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ומן תופיקה לא

  2. אכלאך כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי נצ אלול ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק

  3. אלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 25. 625

  LetterT-S 13J20.18

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyub, to Gaon Sar Shalom ha-Levi, in Fustat. In Hebrew. After a poem in praise in the Gaon …

  Recto:

  1. בש רח וח
  2. שלום רב לאוהבי וג׳ שלום שלום לרחוק וג׳ וללוי אמר וג׳ יורו משפטיך וג׳
  3. ישימו קטורה באפיך וג׳ ברך ייי וג׳ מחץ מתנים קמיו וג׳ כי ייי יהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 626

  LetterT-S 16.305

  Letter from Yehuda ha-Melammed b. al-Ammani, in Alexandria, to Avraham Maimonides in Fustat. Dated: Adar 1528 Seleucid, which is 1217 CE. Yehuda devotes the bulk …

  Recto

  1. עבדו ומשרתו
  2. יהודה המלמד
  3. בשמ' רחמ
  4. ותשועת צדיקים מיי' וגו'
  5. תרום ידך על צריך וגו'
  6. מתהלך בתומו צדיק וגו'
  7. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלרייסי

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 627

  LetterBodl. MS heb. d 74/37

  Letter of appeal from an elderly, blind woman, mother of several sons and grandsons, to the Gaon Maṣliaḥ. Dating: 1127–38, based on the tenure of …

  1. ולתתך ע]ליון על כל הגוים אשר עשה
  2. לתהלה] ולשם ולתפארת ולהיותך עם
  3. קדש] לייי אלהיך כאשר דבר:
  4. אלממלוכה] תעלם חצרת אדונינו גאונינו מצליח הכהן ראש
  5. ישיבת ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 28. 628

  LetterT-S 13J24.10

  Letter from Simḥa ha-Kohen (in Alexandria) to his parents-in-law Eliyyahu the Judge and Sitt Rayḥān (in Fustat). In Judaeo-Arabic. Simḥa describes in moving terms the …

  Recto:

  1. ממלוכה אלאצגר ר שמחה
  2. בש רח צדקת יי עשה ומשפטיו וג
  3. רננו צדיקים ביי לישרים נואה(!) תהלה וג
  4. אלי חצרה כגק מור אליהו הדין החכם והנבון השר
  5. היקר המפ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 629

  LetterT-S 16.174

  Letter from Nissim b. Yiṣḥaq al-Tāhartī, in Sūsa, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: ca. 1052 CE. The letter mentions the connections that Nahray …

  recto

  1. כתאב[י יא]סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ותאיידך ונעמתך

  2. וכאן לך [ול]יא וחאפצא פי גמיע אמורך ואצרף אלאסוא ענך ברחמתה מן סוס…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 630

  LetterT-S 10J17.9

  Letter from Yeshūʿa ha-Kohen b. Avraham ha-Galili, in Shubra Damsīs, to Efrayim b. Meshullam (judge, active 1142–54). Dated: 1142 CE (month of Av). The writer …

  1. בשמ ר]חמ
  2. ערף] אלקדים סבחאנה מא ענדי מן שגל
  3. אלקלב ו]אלשוק ואלארתיאח אלי חצרה רב
  4. . . . . . . ] מרי ורבי אפרים השר הנכבד החכם
  5. . . . . . . ] התלמיד המופ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 631

  LetterT-S 16.277

  Letter from Surūr, in Bilbays, to his widowed mother, in Cairo, who lives with her two other sons Faraj Allāh and Rashīd. The letter deals …

  1. עמי עשו שקר החן והבל היופי אשה יראת וגו
  2. אלי חצרה אלואלדה אלעזיזה אלמופקה אלסעידה ופקהא אללה תע
  3. ואטאל בקאהא ואדאם עזהא ולא אוחש מן כדמתהא וקריב
  4. ליס ב…

  (My) help comes) f(rom the) L(ord, who) m(ade) h(eaven) and earth) Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord (is to be pr…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 632

  LetterT-S 12.431

  Letter from an unidentified writer to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. The writer conveys condolences for a death in the family of Eliyyahu (r6–9). He …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 33. 633

  LetterBodl. MS heb. d 66/16

  Recto: Petition to Masliah Gaon from a woman wishing to have a divorce. Probably 1127 CE. Discussed in detail, with translation, in Oded Zinger's dissertation, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. יענך יי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וג
  3. אעלם חצרה אדונינו גאונינו נזרינו וכתרינו ועטרת ראשינו
  4. מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו וי…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 34. 634

  LetterENA 2738.23

  Two letters. (a) Letter from Yaʿaqov b. Yosef [..]ān al-Barqī to Shemarya b. Shemuel. He decribes the difficult winter they have had, not to mention …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 35. 635

  LetterYevr.-Arab. II 1457

  Letter from a woman named Harja (הרגה), somewhere in Syria, to her mother, the wife of Mūsā Ibn Fayrūz, in Cairo. In Judaeo-Arabic. Dating: Late, …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 36. 636

  LetterT-S Ar.3.4

  Interesting letter from a sick man to Mevorakh, probably his brother. The language is Judaeo-Arabic with Hebrew vowels (!). The writer revised the letter, probably …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 37. 637

  LetterT-S 20.176

  Letter in Judaeo-Arabic, probably 13th-century or later, from a physician or druggist to a respected person named Avraham who also has a son named Shelomo. …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 638

  LetterT-S 24.72

  Letter in the hand of Abū Zikrī, physician to the sultan al-Malik al-ʿAzīz (Saladin's son and successor), sent to his father Eliyyahu the Judge. In …

  recto

  1. גמיע אלמלבוס אלדי כאן עלי לם יבק עלי שי יסתר סוא
  2. אלחזה ואלעמאמה נצפהא עלי ונצפהא פי אלטין מרמיה
  3. וכל מן יבצרני פי דלך אלחאל ימשי כלפי ויטלב אן

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 639

  LetterT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום העו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 640

  LetterCUL Or.1081 J8

  Letter of appeal in the name of an old woman, whose mantle was stolen while she was about to wash it in the Nile, asking …

  1. בש רח
  2. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה והח
  3. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  4. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
  5. אעלם מואלי אלדיאנין נר ואלגמאעה ברוכים
  6. יהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 41. 641

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the P…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 642

  LetterBodl. MS heb. d 66/141

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli, in a provincial town, to his cousin Natan b. Shelomo ha-Kohen, probably in Fustat. Dating: 1122–50, based on the dated …

  1. בשמ רח
  2. וצלת אלרקעה אלדי אנפדתהא הדרת רבנו ישמרה
  3. צור אלדי פיהא אלצפה יסתעלם מנא כיף הי
  4. תתפצל תקבל יד הדרת מולאי אלרייס אלאגל
  5. אבו אלבהא עני וינעם עלי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 141 recto
  • 141 verso
  View document details
 43. 643

  State documentAIU VII.E.166

  Recto: Informal note in difficult Arabic script, scrawled basmala on top, possibly a memorandum to do with land tenure? Needs further examination. Verso: Informal note …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 44. 644

  LetterT-S 16.287

  Letter dated 15 Sivan 1208 from Yehuda b. Aharon b. al-'Ammani (Alexandria) to Abu l-Majd Meir b. Yakhin (Fustat). The first part (r.6-17) deals with …

  Recto:

  בשמ רחמ כאדמה יהודה המלמד

  1. אלי חצרה אלמולא אלסייד אלאגל אלשיך בו אלמגד תפארת החזנים
  2. ועוזם [א]דאם אללה פי אעלא אלכיר בקאה ואדאם תאיידה
  3. ועלאה ור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 645

  LetterT-S NS 329.999

  Letter from an unknown writer, probably in Qūṣ, to an unknown addressee, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century, but this is a …

  1. ]ך פיה[
  2. ] פארקה כדמה אלמולי ואללה
  3. אלעטים מא יחסן אלממלוך או יצף בעד
  4. מא יגדה מן אלשוק ואלוחשה אלי מלאזמה
  5. כדמה מולאה פאללה תע יקרב גמע שמל
  6. אלממלוך בכד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 46. 646

  LetterT-S NS J3

  Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  Recto:

  1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
  2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
  3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
  4. [אעל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 647

  LetterENA 4194.3

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, in Fustat, to his in-law Abū Zikrī Kohen, in Alexandria. Dating: Sunday, 15 Jumāda = 16 Adar, which is probably …

  II, 59

  1. [... א]טא[ל] אללה בקאה ואדאם עזה וסו[אלי מן]
  2. [אללה תעאלי אן יגמע] ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה וממא אעלמך
  3. [...]ם ראס אלמתיבה בכרה יום אלאחד א…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 48. 648

  LetterT-S NS J430

  Public appeal of a blind woman to the congregation of Fustat to pay the fee of 4 dinars charged by a Muslim physician for the …

  1 Discussion

  Tags

  View document details
 49. 649

  LetterCUL Or.1080 J24

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Middle of Adar 1451 Seleucid = February 1141 …

  1. בשמך רח̇מ
  2. קד עלם אלבארי גלת קדרתה מא וגדתה לפראק
  3. חצרה מולאי כבוד ג̇ד ק̇ד מר̇נ ורב̇נ חלפון
  4. הלוי הקהתי החכם והנבון הירא שמים מנעוריו
  5. אטאל אללה בקאהא ו…

  4 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 650

  LetterENA NS 35.12

  Hebrew letter from Yiṣḥaq b. Zeraḥya known as Faryol (?), a physician, to Avraham Talmid (known from other letters, fl. ca.1600). The first part of …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details