Search Documents

Filters

689 total results

 1. 551

  LetterT-S 16.278

  Letter from a husband, probably a merchant belonging to the elite, to his wife of a second marriage. In Judaeo-Arabic. He expresses his yearning and …

  Recto

  1. ב[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. הנכבד והנורא וממא [תרידי עלמה אנני
  3. אלאן עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיה בעד מקאסאת
  4. אמראץ מכת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 552

  LetterT-S 13J6.22

  Letter from Moshe b. Yaʿaqov, Jerusalem, to his wife's brother Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: June 1053 CE. The letter is mainly about arrangements for …

  Recto

  1. ב[שרת במגי סיידנא א]לינא בעד אלפסח וכאן דלך ענדי אכבר
  2. אלב[שרה ואחסן אלאכב]אר נגד למן נתפרג ובמן נאנס וכנת נתוקע
  3. [מגיה וסכנאה פי ביתי] תם בלגני…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 553

  LetterT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 4. 554

  LetterT-S 13J27.11

  Letter from Yehuda b. Aharon Ibn al-ʿAmmānī, in Alexandria, to Abū l-Majd Meir b. Yakhin ("the Glory of the Cantors and their strength"), in Fustat. …

  Recto

  1. בשמ' רחמ' מן שאכר תפצלה יה[ודה]
  2. וצלת כתב מולאי וסיידי אלשיך אב[ו למגד]
  3. מאיר החזן ירום הודו ויגדל כבודו גמע אללה
  4. אלשמל בנטרה אלשריף אמן אלהי אמ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 555

  LetterMoss. VII,138.2

  Letter fragment from Ḥalfon b. Menashshe's wife, in Fustat, to her brother Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel, probably in Bahnasa (based on T-S 13J21.18). In …

  1. וצל כתאבך יא מולאי אטאל אללה] בקאך ואדאם תאיידך ונעמאך ומן חסן
  2. אלתופיק לא אכלאך וכאן לך וליא] פי גמיע אמורך פכאן אגל ואצל וצל ווארד
  3. ] תעטים לקדרה [[…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 556

  LetterMoss. VII,182

  Letter from the cantor Yedutun ha-Levi, Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub. Narrow strips were torn from both the left and right …

  Recto:

  1. בש רח
  2. ותגזר אומר ויקם לך
  3. כי ייי יהיה בכסליך
  4. לא יאונה לצדיק כל און
  5. לא תאונה אליך רעה
  6. בש[וט ל]שון תחבא ולא
  7. תירא משוד כי יבוא
  8. השלך על ייי יהבך ו…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 7. 557

  LetterT-S 8J17.7

  Letter sent to Abū l-Barakāt Ibn Shalīda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The writer calls the addressee 'my uncle' (ʿammī). The purpose of this letter is …

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי אעלם בה חצרתה אן וצל אלי ענדי אלחזאן אבו סחק ודכר לי אנך
  3. פי חאל אן צעב מן אלוגע וקלי (=וקאל לי) פי גמלה חדיתה אנך קלת לה
  4. א]נני מא . ק .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 558

  LetterT-S AS 145.6

  Letter from Mevorakh b. Natan ha-Ḥaver (judge in Fustat, 1150–81) to Shabbetay b. Avraham (judge in Minyat Zifta, 1135–78). Concerning (1) a muqaddam who has …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 559

  LetterCUL Or.1080 J31

  Letter from a man from the land of the Persians, who, after the loss of his fortune, had come to Egypt to seek a post …

  Recto

  "For the Lord will be your trust; He will keep your feet from being caught"(Proverbs 3:26). 

  "The Lord will guard you from all harm; He will gu…

  1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 560

  LetterCUL Or.1080 J113

  Calligraphic family letter, sent from Giza, containing many names and detailed instructions. Dated to the 13th century. (Information from Mediterranean Society, I, 423, and from …

  1. יגמע אלשמל בה קריב גיר בעיד פי כיר ועאפיה
  2. אן קד וצל כתאבך מע אבן אלגלאגלי ושכרנא אללה תע
  3. עלי עאפיתך ופהמת מצמונה וקראה נגם אלדין ענדי
  4. פי אלגיזה וכתב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 561

  LetterBodl. MS heb. c 28/40

  Letter from Natan b. Nahray, from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: ca. 1063. Natan wrote the letter 10 days before Passover. The writer …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 40 recto
  • 40 verso
  View document details
 12. 562

  LetterT-S 8J22.31

  Letter, likely sent to Abū l-Majd Meir b. Yakhin, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: 1216/17 CE (1528 Seleucid). The writer urges the addressee to come …

  verso

  1. אדאם אללה [עז]ך וקרב אלאגתמאע בך אן לי מדה שהרין לם יגיני מנך כתאב
  2. ואשתגל קלבי לדלך ולמא גא כתאבך אלי אכוך הלאל הדה אלגמעה ונפדת
  3. לואלדתך . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 563

  LetterT-S 10J24.4

  Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The letter contains information about trade in silk …

  1. בש̇מ רח̇מ
  2. לו דהבת אצף לחצרה מולאי אלשיך אלאגל אלסייד אלנביל
  3. אלפאצל אטאל אללה בקאהא ואדאם תא[יי]דהא ועלאהא
  4. וסמוהא וארתקאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 564

  LetterBL OR 5542.20

  Letter from Yeshuʿa b. Ismaʿīl al-Makhmūrī (Alexandria) to Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1060. The writer is interested in buying tin because it is in …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 15. 565

  LetterT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב מל…

  Recto

  1. "May the Lord answer you in time of trouble, the name of Jacob's God keep you safe" (Psalm 20:2). 
  2. "May He send you help from the sanctuary, a…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 566

  LetterT-S 8J26.19

  Letter from the wife of Baṣīr (or rather Nuṣayr) the bell-maker (al-jalājilī) to the Nagid David II Maimonides, asking him to help return her husband, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. אל מושב אדונינו נגידנו דוד ירום הודו ויגדל כבודו
  3. אלממלוכה
  4. זוגת נציר
  5. אלגלאגלי
  6. תקבל אלארץ ותנהי אן פי חלקהא
  7. תלאת אטפאל וזוגהא קד הוי אל…

  Recto

  1. In your name, You Merciful.

  2. To the high Seat of our Lord the Nagid, may his splendor be exalted and his honor great.

  3. The maidservant

  4. th…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 567

  LetterT-S 8J28.5

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. On parchment. Referring either to the addressee's intimate relations with the Tustari brothers in Fustat or that he now equals them …

  1. וא[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. גמיע [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. יום כ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 568

  Legal documentT-S Ar.34.94

  Recto: Court record in Arabic script. Regarding a surgical operation by a physician. Nāṣir b. Jibrīl asks the Jewish physician Makārim b. Isḥāq to perform …

  Recto

  1. حضر الى مكارم بن اسحق بن مكارم اليهودى المتطبب

  2. ناصر بن جبريل وصحبته ابنته لصلبه المسماة ستيت

  3. وفى عينها اليسرى كمنة وسأل الطبيب

  4. المذكور …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details
 19. 569

  LetterT-S 8J27.17 + T-S 10J12.11

  Letter from a woman to her brother in Fustat expressing her loneliness. She gives advice regarding the recipient's relationship with their other brother. "You know …

  Recto. T-S 8J27.17

  1. בשמך רחמנ
  2. כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל
  3. אללה בקאך ואדאם עזך ונעמאך ומן חסן תופיקה

  T-S 8J27.17 and T-S 10J12.11

  1. לא אכלא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 570

  LetterT-S 13J22.24

  Letter from the physician Abū Zikrī, in Jerusalem, to his father Eliyyahu the Judge, in Fustat. Abū Zikrī reports that his masters, the princes al-Malik …

  Recto

  1. ודכר אלמולי ען אלבקיאר אנה קד אפדאה
  2. וטלב יסיירה פלא תסיירה אצלא פאני
  3. כנת פי מרצי אעול המכם בעד אלמות
  4. כיף יכון חאלכם אדא וצל אליכם מלבוס
  5. ולדכם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 21. 571

  LetterT-S 10J14.11

  Letter from Makhlūf b. Musa ibn al-Yatim, Alexandria, to Abu Yiṣḥaq Avraham b. Yahya Fasi, Fustat. The main part of the letter is an apology …

  Recto

  1. ק]ד עלם אללה סבחאנה מא עז עלי ספר חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  2. א]טאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וכבת חסדתה ואעדאה
  3. אלדי לם] נגתמע בה וסבבה אני מן אלמ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 572

  LetterDK 230.3 (alt: XIX)

  Letter from ʿAmram b. Yosef to Netanʾel b. Yefet regarding goods sent by Ḥasan b. Bundār. Location: Alexandria. Dating: 1094–97 CE. ʿAmram mentions his ophthalmia …

  II, 6 Verso:

  1. בש רח
  2. כגק מרנ ורבנ נתנאל ישמרהו שומר ישראל ויהיה בעזרו
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה
  4. ונעמתה ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק שדיד…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 23. 573

  LetterBodl. MS heb. c 64/8 + Bodl. MS heb. c 64/9

  Letter in Hebrew dated 1766/67 CE (527 = וה(י)כינו את (אשר) יביאו) from the Jewish community of Safed to the Jewish community of Pisa, begging …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 24. 574

  LetterAIU VII.A.18

  Letter from a man entitled “segan ha-yeshiva” to Aharon the Cantor. Dating: Possibly ca. 1035 CE, based on Goitein identification of the addressee with Aharon …

  Recto:

  1. סגן הישיבה
  2. מ׳ר׳ אהרן החזן תשא ברכה ושלום
  3. נאלני מרץ צעב ואנא אלי אלאן פי בקיתה
  4. מא אקדר אנהץ ואללה גל וע׳ אלמחמוד
  5. ברוך גומל לחייבים טובות ומע ד…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 25. 575

  LetterT-S Ar.39.9

  Letter from a sick man to a physician. In Arabic script. The verso is written at 90 degrees to the recto, which is unusual, but …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 26. 576

  LetterT-S 13J35.15

  Letter from Abū l-Faraj and his son Abū l-Majd in Bilbays to Eliyyahu the Judge (who is the cousin, ibn khāl, of Abū l-Faraj). They …

  Recto

  מן ענד ממלוכה אבו אלמגד וואלדה אבו אלפרג

  1. בשמ׳ רחומ׳
  2. כתאבי אלי אלאך אלשקיק אלריס
  3. אלפאצל אדאם אללה סעאדתה
  4. וירינא (?) עליה נעמתה וגמע שמלנא
  5. בטלעת…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 577

  LetterCUL Or.1080 J71

  Letter from the wife of Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat, to her husband Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Alexandria. The letter was …

  recto

  1. על שמך

  2. וצל כתאבך אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וען שוק אלי[ך]

  3. גמע אללה ביננא עלי אשר(!) חאל במנה וכרמה אנה ולי דלך וא[לקאדר עליה]

  4. אן…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 578

  LetterT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 29. 579

  LetterENA NS 18.35

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in Sūsa, to his younger brother Abū Zekharya Yehuda b. Moshe, in Fustat. Dating: August 1056 (Gil). This …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת יאכי וסידי ועזיז נפסי ועדיל רוחי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וחסן עקבאך וע[     ] לקא [     ]

  3. מן סוסה לו כלון מן אלול ערפך אלל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 30. 580

  LetterT-S 8J13.3 + T-S NS J250

  Letter fragment in the hand of Yiṣḥaq ha-Levi Nisaburi about his cost in an affair concerning Abu Sa‘id Makhlūf al-Nafusi. (Information from Goitein's index cards; …

  Recto of T-S NS J250:

  1. כאן תאכרהם . . . ף חאלהם קל . . . . . . . .
  2. אליום . ף ס׳ יום חתי //מא// תצרפת גיר פי הדה אל . מן
  3. ומא כתבת הדה אלכתאב אלא בכלפת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 581

  LetterCUL Or.1080 J1

  Letter from a woman named Archondou, in Alexandria, to her son Fuḍayl, in Fustat. Her main purpose in writing emerges at the end: she wants …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 582

  LetterDK 238.3 (alt: X)

  Letter (likely a draft) dictated by the wife and written by the son (Zayn al-Dār) of the India trader ʿAllān b. Ḥassūn, beseeching him to …

  Recto:

  1. בשמך רחמנה
  2. וצלת כתב חצרה מולי אלאגל אלואלד געלני אללה פדאה
  3. מן כל סו וופקה וגמע שמלי בה בפצלה ורחמתה
  4. אן שא אללה ואלדי תריד עלמה יא מולי אן נחן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 33. 583

  LetterDK 238.4 (alt: XIII)

  11th century letter from Avraham b. Yiṣḥaq near Tripoli to his son Mevorakh b. Avraham Ibn Sabra. See Oded Zinger’s dissertation, which mentions this letter …

  Recto:

  1. אלי ולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך וצאנך ווקאך ומן חסן תופיקה לא אכלאך נעלמך אן כרגת
  2. ענא כתב אללה סלאמתך וחסן צחאבתך ווצל כתאבך ווקפת עלי מא…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 34. 584

  LetterENA 1822a.50

  Letter of request in which the widow of Abu Sa'id b. Shalom, writing to a Nagid, expresses a cry for help on behalf of her …

  1. אלעבדה אלממלוכה
  2. אמראה אבו סעיד בן שלום נע
  3. בש רח
  4. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
  5. השקט ובטח עד עולם
  6. אן אללה תעאלי קד אהל סידנא אלנגיד
  7. ירום הודו ויגד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 35. 585

  LetterENA NS 48.6

  Letter of a woman, who was seriously ill, requesting her sister to provide her younger daughter with a proper education. Concerning the illness: "This is …

  1. אעלמך יאסתי יאכתי געלני אללה פדאך
  2. אנני קד וקעת פי מרץ צעב בעיד אלכלאץ
  3. מנה והודא ארי מנאמאת מקארבה
  4. לרוחי תדל עלי אלהלאך יאסתי אכבר
  5. וציתי ענדך אן קצא …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 36. 586

  LetterMoss. Ia,23

  Letter of condolence from a certain Yaʿaqov to Eliyyahu the Judge ("wherever he is"). Dating: Early 13th century. In Judaeo-Arabic and Hebrew. The orthography, including …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 587

  LetterT-S 12.234

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli, probably in a provincial town, to his cousin Natan b. Shelomo ha-Kohen, probably in Fustat. Dating: 1122–50, based on the …

  1. . . . . . קד על]ם סובחאנה כתרה שוקי אלי הדרת כגק
  2. מרנו ורבנו] נתן הכהן החכם והנבון ישמרו שומר יש[ראל
  3. ויעזרו וכאנת רקעתה קד [[וס]] וצלתני קדים ות . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 588

  LetterT-S 12.327

  Letter written by a sick man who asks the recipient to buy him a female slave, for "I have no one to give me medicine," …

  Recto:

  1. ] . . מן ספרהא (?) מא אקעדני ענך
  2. ] וגע . אללה יסתגיב מני פיך צאלח אלדועא (!)
  3. ]לם אנני וגיע כתיר ולא אחד יסקיני . . טת מא
  4. ]ולציגאר מטרוחין לא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 39. 589

  LetterT-S 12.372

  Letter from Yūsuf b. Faraḥ al-Qābisī, in Alexandria, to his nephew Abū l-Surūr Faraḥ b. Ismāʿīl b. Faraḥ, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: September 6, …

  1. יולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וכאן לך ומעך ולי וחאפץ
  2. (מן אלאסכנד)ריה לי' בקין מן אלול כתמה אללה עליך יולדי באלכיר וערפך
  3. .....כתא)בי א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 590

  LetterT-S 12.780

  Letter from a scholar from Ramla (who had lived for twenty years in Baghdad) to Nahray b. Nissim. Around 1095. Seems like a part of …

  Recto

  1. [                                                                                                                                             …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 591

  LetterT-S Ar.42.165

  Letter in Arabic script from a blind man, Barakāt al-Jiblī, to the man with whom his son Ḥassūn lives, Sābiq al-Kohen b. Maḥfūẓ, dictated to …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتابي الى سيدي ومولاي اطال الله بقاه وادام عزه وتمكينه وعلاه وكبت اعداه
  3. عن شوق اليك شديد وارتياح نحوك الله تعالى يقرب ا…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 592

  LetterBodl. MS heb. d 75/13

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen, in Fustat, to his father ʿEli b. Avraham ha-Kohen, in Banyas/Dan. Dating: May 28, 1112. The son and father …

  Recto:

  1. בשמך רחמ
  2. כתאבי א[ליך] יאואלדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ונעמך פי חאל סלאמה ועפיה ונעמה ושוק שדיד גמע
  4. אללה ביננא קר[י]בא עלי אסר חא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 13 recto
  • 13 verso
  View document details
 43. 593

  LetterT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במא …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 594

  LetterMoss. IIIa,11

  Letter from Yaʿaqov b. Salmān al-Ḥarīrī, in Alexandria, to his mother and father, in Qayrawān. Dating: ca. 1050 CE. The address bears the name of …

  recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

  2. כתאבי יאואלדתי אלעזיזה עלי אטאל אללה בקאהא ואדאם סלאמתהא וסעאדתהא

  3. מן אלסכנדריה סלך איאר ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 595

  LetterT-S NS J14

  Letter from the Gaon Shelomo b. Yehuda, in Ramle, to his son Abū Isḥāq Avraham, in Tyre or Damascus (Shelomo does not know which, so …

  TS NS J 14, ed. Gil, Palestine, pp. 208-210 (Doc #115),N.H. 2-23-88, (P). Letter from Solomon b. Judah, Ramle, to his son Abraham.

  1. כתאבי יאולדי אלעז…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 596

  LetterT-S 10J12.1

  Letter from a physician to his uncle. Tells the writer's sad story, which involved the death of his beloved wife, an unfortunate second marriage, and …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי ואלדי ואעז אלכלק עלי והו ענדי אלואלד עוץ אלואלד //חתי//
  3. אן מא מנהא וקת מן אלאוקאת יבלגני מנך תדכאר אלא וכאני
  4. ראית וגהך פאלל…

  Recto

  1. In (Your) Name, Merci(ful),

  2. My letter to my father, dearest to me of all people. You are to me the father substituting for (my) father to t…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 597

  LetterBodl. MS heb. f 102/52

  Letter probably from Yedutun ha-Levi, in Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyūb. (Identification is tentative, based on handwriting and typical phrases …

  1. אלדי אערף בה אכי בעד אלסלאם עליה
  2. ותקביל ידיה אן אלכבירה וצלת סאלמה וערפתנא
  3. מא אנת עליה פאללה לא ישגל לך קלב ואן אלשיך
  4. אבו אלברכאת נפד ליערף אלכבר וע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 52 recto
  • 52 verso
  View document details
 48. 598

  LetterT-S 8J41.12

  Business letter from Natan b. Nahray, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dated: ca. 1063 CE. Natan's son, and his son's eldest daughter, …

  recto

  1. פאעלמת[…אללה לא]

  2. יעדמנא בקאה ווקף אל[…אללה]

  3. יגמלנא בבקאה ויתב[קא] עליה [

  4. [                 ] ואני וכל ישראל [

  5. וקד וצלו מרכבין אנדלסיי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 599

  LetterT-S 10J9.16

  Letter by the Jewish community of the village of Qalha, Egypt, apparently to Eli ha-Kohen b. Yahya in Fustat, 2nd half of the 11th century. …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. נעלם סידי אלפרנס אטאל אללה בקאך ואדאם עזך
  3. ותאידתך וסעדתך וסלאמתך אן למא כאן יום סבעה עשר
  4. בתמוז וצל אלי ענדנא אשיך אבו עמרן מוסה בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 600

  LetterT-S 13J26.10

  Letter from Abū Saʿīd, in Palermo, to his brother Abū l-Barakāt known as Ṭāriq, in Fustat. Abū Saʿīd reports that he had fled the unrest …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וג
  2. ייי ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  3. ייי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם
  4. חצרה אכי וקרה עיני וסיידי ורייסי וגלילי ותאג …

  Recto

  1. And say to him: All your life - peace upon you, peace upon your house, etc.
  2. The Lord will guard you from all evil, he will guard your soul,
  3. T…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details