Search Documents

Filters

70 total results

 1. 51

  LetterT-S 13J7.27

  Brief letter from Yosef b. Avraham in Aden to Avraham b. Yiju, ca. 1147 or 1148. The letter discusses some business matters and mentions the …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייו יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד. יוי
  3. שמרך יוי צלך על יד ימיניך. יוי ישמרך
  4. מכל רע ישמר את נפשך. ישמר צאתך
  5. ובאך מעתה ועד עולם. יומם השמש לא

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  Legal documentT-S G2.59

  Responsa in Avraham Ibn Yiju's hand: legitimacy of a manumitted female slave's marriage and status of her children, Yemen, ca. 1140. Description from PGPID 1313: …

  III, 29b

  1. בשמ רחמ
  2. הדה אל רואיה קד גאת ען מר יהודאי גאון זצל קאל פי שומרת
  3. יבם שנשאת בלא חליצה אן אלדי תזוגהא אן כאן לם יולדהא
  4. כאן עליה אן יטלקהא ואן י…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 53

  List or tableT-S 8J7.23

  Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141-44.

  III, 28a

  1. וקד סאהל אללה תעאלי ואבעת לה מן אלפלפל אלואצל והו סתין
  1. צח אלקימה תמאן מאיה וארבעה וסתין דינאר כרג באבת
  2. אל וזאן ואל דלאל ד דנאניר חצל תמאן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 4. 54

  List or tableT-S 8.19

  Account written by Avraham Ibn Yiju in Yemen around 1149-52 detailing a compensation in kind to Khalaf b. Yiṣḥaq and Yosef b. Avraham.

  III, 25

  1. בקימה אלפלפל אלדי כאן פי גליפקה
  2. לשיך (!) כלף אבן יצחק מן אלד אבהרא (!)חדיד כופי אלדי כאנת
  3. פי מרכב אבן אלמקדם אלגדיד אלעאטב בהאר חדיד //כופי/…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 5. 55

  List or tableHalper 472

  List of Ibn Yiju's deposits and expenditures after arriving in the Egyptian capital.

  III, 42 List A, in the margins:

  1. ולי ענדה //ודיעה// אלפצה ואללולו ואלדהב אל מסאג ואל נחאס אלדי פלצתהא מן אלצנאעה
  2. וג מכאחל בלואר ופישתין דהב אל וזן כ …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 6. 56

  LetterT-S 16.288

  Letter by Yosef Yiju, in Mazara, to his sons Perahya and Moshe, in Fustat or Alexandria. In Judaeo-Arabic and Hebrew. Dating: Fall or Summer, 1156 …

  1. שלום רב לאוהבי תורתך וגמֹ
  2. אלי אולאדי ואלעזיזין עלי ואלדיהם אטאל אללה בקאהם
  3. וכאן להם עוזר וסומך ושומר ופֹדה ומציל אמן
  4. קתלני שוקכם וכופי עליכם ישמור צ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.28

  Legal record (#64). Trousseau list (taqwīm). Groom: Peraḥya b. Yosef Yiju. Bride: Sitt al-Dār ('Mistress of the House'), the daughter of Peraḥya's paternal uncle, Avraham …

  III, 54

  1. תקוים אלש בו אלסרור //פרחיה// בן יוסף ידיע בן יגו
  2. סת אלדאר בנת עמה זל אברהם
  3. אלמקדם עשרין אלמוכר כמסין
  4. ושרוט בנאת ישראל אלמעלומה
  5. חדידה דהב בג…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 8. 58

  Legal documentIOM D 55.10

  Deed of manumission for Ashu, an Indian female slave, written by Avraham Ibn Yijū, Mangalore, October 17, 1132. On the verso and on the margins …

  III, 17

  1. בשני בשבת דהוא שיתא יומין לירח מרחשון דשנת אלִ[פא]
  2. וארבע מאה וארבעין וארבעה שנין למניאנא דשטרות
  3. שאנו רגילין למנות בו במדינת מנגרור דבא[רץ הו…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 9. 59

  Legal documentT-S K25.285

  Responsa in Avraham Ibn Yiju's hand: legitimacy of a manumitted female slave's marriage and status of her children, Yemen, ca. 1140. When he first published …

  III, 29c

  1. נתכלם בעון אללה פי הדה אלורקה עלי אלמסאלה
  2. בעינהא בגיר קיאס שי אלי שי ולא מטאבקה שי אלי
  3. שי ולא מגאנסה שי אלי שי אלא נקל אלמסטרה כלמה
  4. כלמה וב…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  List or tableT-S 12.235

  Three sundry accounts written by Avraham Ibn Yiju. Yemen, apparently 1140-44, 1149-1152.

  III, 27 A

  1. [[סבעה דראהם ענד אלשיך אבו סעד בקיה אלדינ'
  2. ... .... דרהמין מנצוריין ודרהמין אלואחד חוסיני
  3. ואלתאני אחמדי אלגמיע ג דראהם ופלסין וסלם לידי דר…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  Legal documentT-S 12.458

  Instructions for manumission of a female slave written by Avraham Ibn Yiju. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom …

  III, 40b

  1. כשם ש[אין] גט אשה כשר אלא בסופר מזומן ועדים מזומנין לחתום ועידי מסירה שהם
  2. שלוחי האיש כך גט חירות הזה צריך האדון ליתן רשות לסופר לכתוב ולעדי…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 12. 62

  Legal documentT-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

  Secondary use: Fragment of three responsa written by Ibn Avraham Ibn Yiju, most probably in Yemen. Dating: ca. 1151 CE. Written on a reused letter …

  TS 10 J 9, f. 24

  1. אלדי ידל עלי //צחה// דלך הו קול קדמאינא זֹלֹ אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט וקאלו פי שרח דלך
  2. פי הדא אלבריתא תנו רבנן אמירתי לגבוה כאיִ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  View document details
 13. 63

  List or tableENA NS 48.2

  Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141-44.

  III, 28

  1. [בר] אבעת אלפל[פ]ל סער כה דינ
  2. צח כד בהאר באלצגיר אלקימה סת מאיה
  3. דינאר מלכיא (!) ואלחדיד אלמחדת יב בהאר
  4. ונצף ותלתין [ר]טל מנה בהארין סער יח
  5. ו…

  Verso

  1. [. . .] I sold the pepper for 25 dinars,
  2. which makes, for 24 bahārs of small measure, 600
  3. Malikī dinars; the ‘refurbished’ iron, 12 1/2 bahā…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1
  View document details
 14. 64

  LetterT-S 13J20.7

  Letter from Moshe Yiju, [after leaving] Tyre, to his brother Perahya, in Fustat. Dating: 14 April 1155 CE. When Moshe sent his previous letters from …

  III, 46

  1. בשמ רחמ
  2. שוש אשיש בי' תגל נפשי באי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה וג'
  3. אים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות [[ו ]]
  4. אים לנו מחסה ועוז עזרה…

  Recto

  1. This is to inform you, my brother, that
  2. I intend, God willing to come. I have taken out a (passpo…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 65

  List or tableCUL Or.1080 J95

  Accounts of Avraham Ibn Yiju's workshop for bronze vessels, India 1132-1139, 1145-1149. The verso of this document is III, 21.

  III, 19

  1. ענד אל סבאכין //אלארגאל לנתן (?)// אל עיא[רי]
  2. וולדה לנבי ד דנא מ[לכיה]
  3. ונצף ולהם בקיה חסאב ופל [...]
  4. להם //ד אפלאל זאיד עלי אלחסאב// עמל פרא…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details
 16. 66

  List or tableT-S 12.458

  List of customs paid in Aydhab by Avraham Ibn Yiju, around 1152. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom …

  III, 40a

  1. בשמ רחמ
  2. מכס אלקאטר ג' וסדס ונצף קיראט עליה נצפה אלכולנגאן א' ותלת ורבע
  3. אל לובאן ה' ונצף אל צבר ז' ותלתין וקיראט ונצף עליה תלתה יבקא
  4. עלינא ה…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details
 17. 67

  List or tableENA 1822a.66

  Accounts. Perhaps in the hand of one of Ben Yijū’s workers, but not his handwriting. Similar to India Book III 19 (shelfmark CUL Or.1080 J95). …

  III, 20

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי לה פ[י]ליה כולמי
  3. תסעה ותלתין פילי כול[מי]
  1. א //ען סבעה ונצף ותמן//
  2. ופנמין קבץ מן דלך
  3. זבדה עשרה פיליה
  4. וקבץ זנגפר וברמה
  5. צפר כמסה…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 18. 68

  LetterENA 4020.1

  Letter from Peraḥya b. Yosef Yijū, in al-Maḥalla, to Abū l-Fakhr Saadya b. Avraham Ibn al-Amshāṭī, in Fustat. Dating: 1161–72 CE. Peraḥya conveys his happiness …

  1. והסיר יי ממך כל חולי וגֹ
  2. עבד הדרת כגק מרנֹ ורבנֹ סעדיה הזקן הנֹ ישֹ אלהינו ויצליח דרכיו ויישר
  3. תהלוכיו ויחיה כלל חמודיו ויזכהו לתורתם ולחופתם יקבל יד…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 19. 69

  LetterT-S 13J6.15

  Letter from Yosef b. Peraḥya Yijū, in Mazara, writing to an important merchant, also in Sicily., ca. 1154. Yosef states that his sins are the …

  III, 57

  1. אטאל אללה בקא מולאי וסיידי ואדאם ו[קאה וצאנ]ה וחרמתה קד ג.....
  2. רייסי ו.ל...גא ורגא לגמלה מן אל ראגבין פי פצלה ואל ראגיין ... [...]
  3. אבקא אללה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterENA 2557.151

  Letter from Perahya b. Yosef Ibn Yiju (which he wrote in his and his brother Moshe's name) in Messina to his father Yosef Ibn Yiju …

  1. ואלדי אל עזיז עלי אלאתיר ואל[… אטאל אל]לה בקאה וצאנה
  2. [ווק]אה וכפאה מא יהמה וצד ע[נה] מא יגמה וקרב אסבאב
  3. אללקא בה במנה ופצלה אעלמך סלמך אללה אן קד וצ…

  This is to inform you - may God... (keep) you- that we arrived in Messina in safety and good health - for which we must thank God, and not ascribe it…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  View document details