Search Documents

Filters

746 total results

 1. 301

  LetterT-S AS 151.20

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, probably to Efrayim b. Shemarya.

  ....

  1. ישר[אל ]באו ב[
  2. ומביאים והולכים בס[ך] רבים המרו[בים ?
  3. הוא [ ] אלא יה[י]ו כחלומ[
  4. [ ] והוא יר[ ]ומהו כמו וישובב ויש [
  5. להקיצהו [ ] להשמיעהו והנה עו…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 2. 302

  Legal documentT-S J2.78

  Draft of document of Maimonides' installation as Ra'is al-Yahud.

  TS Box J 2, f. 78, ed. S. D. Goitein, "Moses Maimonides, man of action,a revision of the Master`s biography in light of the Geniza documents",Hommage…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 3. 303

  LetterT-S K25.190

  Letter from the office of Yehoshua the Nagid (d. 1355), a grandson of a grandson of the Rambam, to the Jerusalemite synagogues concerning an erection …

  TS Box K 25, f. 190, ed. S. D. Goitein, "The synagouge building and its furnishing according to the records of the Cairo Geniza", Eretz Israel, 7(196…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 304

  LetterT-S Misc.35.10

  Letter fragment from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

  1. יאשיהו ראש יש[יבת גאון יעקב בירבי]
  2. שלום אביעה וברכות ארגיעה [
  3. בכל שעה ואורה וישועה א[ל אהובנו רב אפרים]
  4. המומחה מפינו אנו בית ד[ין הגדול בשער הישיבה …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 5. 305

  LetterT-S Misc.25.132 + T-S Misc.25.139

  Letter from Daniel b. Azarya to Eli b. Amram in Fustat.

  1. [ אל]מפרד ואלגמי[ע]
  2. [ אבו אל]חסן ירום הודו
  3. [ ח]צרתה //מא// פאן אסתקר
  4. [ ] עלי א[חראם א]לגמיע פיפעל ואן ראי מן אלצואב
  5. תקדים חרם בן שכניה ותאכיר חרם או…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 6. 306

  List or tableT-S Misc.8.3

  Accounts of the Jewish community. Location: Cairo. Dated: 18 Elul 1809 Seleucid, which is 1498 CE (not 1495 as Ashtor thought). Expenses include a lot …

  TS Misc. Box 8, f. 3, ed. Ashtor, Mamluks, vol.3, pp.121-122 (Doc.#68), Accounts of the Community, Cairo, 1495 Z.F. 1-23-90 (p)

  1. אליתומים יעקוב אלפאו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 307

  LetterT-S NS J91

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda to a personality in Fustat, approximately 1050. He quotes 1 Samuel 2:30 and signs his name with his motto …

  TS NS J 91r, ed. Gil, Palestine, p.267 (Doc. #149), C.B. 02-12-88 (p)Fragment of a letter from Solomon b. Judah to a personality in Fustat,approximat…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 308

  LetterT-S 10G5.8 + T-S 20.100

  No. 1: Letter of condolence from a Gaon on the death of the addressee's son. (Bamerkazim, pp. 69-72); No. 2: Letter from Hayya Gaon to …

  No. 1(Recto)

  1. ...ב..נ.ו ו.......... [עד אשר ימרט משער]
  2. ראשו ככת' ואמר[טה משער ראשי]................
  3. הוא עושה בעצמ[ו... שהדאג]ה .......
  4. פעלתה ברוחך כל…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1v
  • 1r
  View document details
 9. 309

  LetterT-S 10J13.14

  Letter (copy) from pietist disciples in Alexandria to Avraham Maimonides, complaining about persecutions by their co-religionists, who prevented them from practising their prayer rites. (Information …

  1. נסכה כתאב
  2. חונה מלאך יי סביב ליראיו ויחלצם רבות רעות
  3. צדיק ומכלם יצילנו יי
  4. בעד תסטיר אלכתאב אלמעטוף עלי הדה אלאחרף
  5. קבל כתמה וצל מכתובה אלכרים אלמורך ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 310

  LetterT-S 10J20.9

  Letter from Eliyyahu b. Aharon Ha-Ḥaver b. Yoshiyyahu, the president of court, to Efrayim B. Shemarya, approximately 1030.

  1. כי לך יי הוחלתי
  2. כתאבי אטאל אללה בקא סידי אלחבר אלמעולה ואדאם תאידה וחראסתה ואתם נעמתה
  3. עליה וענדה מן עכא ען חאל סלאמה ועאפיה למוליהמא דואם הדה אלמנה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 311

  LetterT-S 10J25.5

  Letter from Daniel b. Azarya to Eli b. Amram, Fustat. Daniel instructs Eli how to summon to the court. On the other side the letter …

  1. ]בשפר[יר מצרים ] דעל נהר נילוס וזולתם
  2. ] על בני אדם מת[ ] ומאחרים [ ] ומהו
  3. ] אל נכבדנו החבר המעולה שצ [א]לה ותדע שמ[ ]
  4. ]נו ואם ירצה להזמינם לדין יזמי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 312

  LetterT-S 10J9.14

  Letter from Eliyyahu b. Kalev b. Leon, a Byzantine, to the Egyptian Nagid Shemuel b. Hananya. Written en route to Cairo, Eliyyahu complains of the …

  Address (verso)

  1. יובל לכבוד אדוננו ומרנו ורב[נו ש]מואל נגיד
  2. הנגידים ושר השרים רכב יש[ראל] ופרשיו
  3. עטרת ראשנו כליל תפ[ארתנו] מגדל עוזנו
  4. מני אליה בר כלב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 313

  LetterENA NS 19.3

  Letter in the hand of Elḥanan b. Shemarya (who refers to himself as "Head of the Row / Rosh ha-Seder") addressed to a cantor named …

  1. ראש הסדר
  2. מרי ורב אברהם יקר החזנים ונגהם
  3. לא נדהם ולא כהו. .ם אלא כספיר ושוהם
  4. תבורך ותחיה ולשארית תהיה
  5. כבד מכ. .תה ויה. .תה . . . . . . לרבנים
  6. נס . . …

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 14. 314

  LetterBodl. MS heb. e 98/68

  Letter from the office of Yehoshuaʿ Nagid (d. 1355) (in Cairo) to the community of Fustat about a conflict between two butchers who had caused …

  1. בסם אלרחים
  2. הנה אל ישועתי וכולי
  3. גמאעה אלזקנים ברוכים יהיו יעלמו
  4. הצור אלשיך מופק אלי ענדנא ודכר
  5. אן אלטבאכין יפסדו חאלה פלא סביל
  6. לאחד יגייר עליה עאדה א…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 15. 315

  LetterT-S 10J15.29 + T-S 10J15.32

  Letter in the hand of Shabbetay b. Avraham addressed to the Nagid Shemuel b. Hananya. Asking him to obtain a caliphal rescript stopping the local …

  1. בשמ רחמ
  2. עבד אלחצרה אלסאמיה אלאגליה אלעאליה אלרייסה אלשיכיה תבת
  3. אללה קואעד מגדהא וצאעף סעדהא וכבת באלדל אלמהין
  4. ואלצגאר כאפה חסאדהא ועדאהא ותוג כאפה י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 16. 316

  LetterT-S 10J16.6

  Letter of complaint from the administrator of the Quppa (the bread basket of the community) in Alexandria to R. Avraham the Nagid. Alexandria had a …

  באלכסנדריה הייתה נהוגה קופת צדקה שחולקו ממנה כיכרות לחם לנזקקים. כותב מכתב זה היה 'מֻפרק אלקופה', כלומר המנהל האחראי על חלוקת הכיכרות. המכתב מופנה אל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 317

  LetterT-S NS J103 + T-S 10J17.6

  Verso: Letter from Daʾūd (probably muqaddam of Bilbays) to the judge Eliyyahu b. Zekharya. This is a petition in which the sender expresses his alarm …

  Top left margin, diagonal lines. Tarjama.

  1. אלממלוך אלאצגר דאגר

  Recto.

  1. ברוך הגבר אשר יבטח בייי
  2. ורבצת ואין מחריד
  3. ינהי אלי חצרת אלסאמיה אלאגליה
  4. אלעאלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 18. 318

  LetterT-S 10J20.21

  Letter written by Mevōrākh b. Natan and signed in full by the Gaon Sār Shālōm ha-Levi. The latter rebukes the muqaddam, or head of the …

  1. עזרי מעם ייי עושה שמים וארץ
  2. מן שר שלום הלוי גאון יעקב החוסה
  3. בשם ייי ביר משה הלוי גאון יעקב
  4. ביר נתנאל הששי בחבורה זצל
  5. אלדי נעלם בה אדירנו נכבדנו וחשו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 319

  LetterT-S 10J24.9

  Letter fragment to the congregations of Fustat and in particular to the dayyan Elazar. (Information from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ
  2. אל אצילי אלי הצדק מטע ייי להתפאר אוהבי עליון ברוכי שדי [ . .
  3. חסד דוברי צדק הגוני מעש ונאים ומתנאים זכי פועל
  4. חשובי מר. טובי עין ישרי דרך כלול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 320

  LetterENA 1822a.13

  Letter addressed to a Nagid (Avraham Maimuni or his son David), reporting about payments.

  1. יחיט עלם אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלנגיד [. .
  2. ירום ונשא וגבה מאד ויו עמו אן אלדי וצל מן אלמו[. .
  3. פי גיבה כאדמה אול סבת סאפר סיד אלמולי.[. .
  4. ותאנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 21. 321

  LetterENA 1822a.4

  Letter/petition/recommendation to a Nagid. In Judaeo-Arabic. The sender asks him to help the bearer, Ibrāhīm b. Abū Dāʾūd al-Ashqar al-Bilbaysī, who betrothed (amlaka) a woman …

  1. קריב.[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. חצרה רבינו אלנגיד [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. וקד סבבך אללה תע לכל [. . . . . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 22. 322

  LetterMoss. VII,149

  Letter of recommendation for charity. In Judaeo-Arabic. The writer asks the addressee to arrange a collection (jibāya) to raise funds for the letter-bearer, the cantor …

  1. בשמ רחמ
  2. מוצל הדה אלאחרף אטאל אללה
  3. בקא מולאי רבנו ואדאם עלא[ה
  4. וכבת עדאה(!) אלחזן אלעזר בן יאש[יה
  5. אנפדתה אליה ליתפצל במא לם
  6. יזל ויפעל פי באבה מא הו לא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 323

  LetterT-S 8J9.12

  Letter from Damietta to the Fustat community (קהלת מצר) to collect money for alimony and travel expenses, it seems, to Palestine, for two individuals. David …

  1. מן וזנו ענה אלק . . . . [
  2. ופעלו מעהם מא וצלת אליה אלקדרה וקד תוגהו
  3. אלי מואליי קהלות מצר ברוכים יהיו ליעודו
  4. מן ענדהם אלי דמיאט . . . . . אלי דיארהם
  5. ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 324

  LetterCUL Or.1080 J281

  Letter from a local Dayyan to Avraham Maimonides. Dating: ca. 1229/30 CE.

  CUL (ULC) Or 1080 J 281, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp. 326-330, N.H.06-15-88, (P).Letter to Abraham Maimonides by a local Dayyan, approximately …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 325

  LetterL-G Ar. II.79

  Petition from a woman named Umm Hilāl bt. Ibn al-Muhandiz the ḥaver, who is living in the synagogue of the Palestinians. In Judaeo-Arabic, with the …

  1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 26. 326

  LetterENA 4020.34

  Petition to Shelomo ha-Nasi from a man whose name is missing, reporting that a pesiqa (pledge drive) in his favor had brought a substantial sum, …

  1. כאדמה [. . . . .
  2. אבו .[. . . .
  3. אלמסאול מן אללה תע ומן מושב הד יק צפ[ירת
  4. מר ור אדונינו מלכינו נשיאנו שלמה הנש[יא
  5. הגדול נשיא גליות כל ישראל ירום הודו …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 27. 327

  LetterT-S 24.43

  Letter from Shelomo Ha-Kohen Gaon b. Yehosef to a notable in Fustat and to its Jewish communities. This is the second leaf of a longer …

  1. [ ] שלום אל רב[נ]א [י]פ[ת] בן רבנא טוביה הידוע אלנילי
  2. [ ] הזכירך בכתב[יו ] באהבה ואל דויד בן

  [י]צחק

  1. [ ] בעדו [ ]שלמה בן חכים אלפאסי

  ולכל

  1. עוזרי א…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 328

  LetterT-S 6J3.31

  Letter from the people of the Palestine Yeshiva to the community (qahal) of Fustat, probably approximately 1080.

  .... ב

  1. [ ] ואבות לכל שכן [ ]
  2. [ ] שהיה בה ומסר בענש
  3. [ ] כי רבו כבד אבלינו על
  4. [ ]ה וזקני עם האלהים

  א

  1. יש לאל ידכם ולעשות למען יו אלהים ו[למע]ן בית מק…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 329

  LetterT-S 8.106

  Letter from a Damascene Karaite to a Karaite leader in Fustat, approximately 1040.

  ....

  1. [ ] דעא[ה
  2. תיאב בלדי והו מן אלמעישה אלדי אתעיש אנא בהא ואכת[ר]
  3. צנאע הדה אלצנעה יהוד ומא פיהם מן אלק/ר/איין גירי פמצו
  4. אלצנאע סעו בי אלי מתולי אלא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 30. 330

  LetterT-S 12.17

  Letter to the Gaon, probably from Aleppo, complaining that the Gaon is paying too much heed to those who slander the writer, approximately 1035. Verso: …

  1. [ ] לב ונפש ומוח [
  2. [ ]ל ונפש אעיד בעצמי לפניו ובנערי [ ]
  3. דב[ ]לפני בוראינו כן לב האדם לאדם מרגישים ומגידים [
  4. ועתה אד גאון [והנ]ה לנצח תריב בלא חטא ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 31. 331

  LetterT-S 12.247

  Letter from Babylonia to Shelomo b. Yehuda, approximately 1026.

  1. [ורבנא] שלמה הנכ[בד בעל ח[ ] אי[ש
  2. הסברה ויראת[ו] הטהורה מסלתו הי[שרה כשמש]
  3. מאירה בן רבנא יהודה נוחו עדן
  4. שא שלום גדול עמנו מושך והולך בארבעה רא[שים]

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 332

  LetterT-S 12.328

  Letter from Shelomo b. Yehuda to a group of people in Alexandria, approximately 1025.

  ....

  1. [ ] כי [
  2. [ ]ובו מאנשים [
  3. ר[ ]ם ויושיבם במשכנות מבטח[ים]
  4. ובמנוחות שאננים ויטע השלום ביניהם וישמיעם רגל[י]
  5. מבשר משמיע שלום וקול צופים קול נושאים …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 333

  LetterT-S 12.543

  Statement concerning contributions to a public appeal in Minyat Zifta, a small town in the Delta, written in summer, 1266. A special drive was arranged …

  1. נקול נחן קהל מנייה זפתא גואד אן למא ורד עלינא גזירת
  2. המלך בעוונותינו הרבים בחדש אב [שנת אתק]עו לשטרות
  3. אכרגנא מן אלצעף קווה ושארכנא ישראל פי שדאיידהם

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 334

  LetterT-S 16.267

  Letter to a hazzan, Ben Sadoq, who is asked to intervene on behalf of the writer, Menashshe nin Shemaiah, before Sar Salom, head of the …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . והחזן זקן תורה אלוף [י]רא[ה]. . . .
  2. . . . . . .הנטועה והיתד הקבועה הנקוב בשם טוב והמעוט[ר] . . . לקח
  3. . . . והנבון וה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 335

  LetterT-S 16.293

  Letter from the judge R. Hanan'el b. Shemuel to notable in Alexandria. AA

  עבדו חננאל

  1. סבב אצדאר הדה אלאחרף לכבוד גדולת
  2. קדושת יק{רת} צ{פירת} ת{פארת} מרנא ורבנ משה החבר
  3. היקר השר הנכבד החכם והנבון שצ
  4. אולה תהנייתהא באלפרע אלנגי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 36. 336

  LetterT-S 16.296

  The Nagid R. Yehoshuaʿ warns against disqualified kosher butchers. Middle of the 14th century.

  1. יברכם
  2. [אלמקי]מין במצר
  3. [נא]צר אלגואלי ביחרק
  4. שונאי ישראל מן אלאצל
  5. הם שנוא ותמעיר
  6. אנתבהו לאנפסכם ותזנו כל אחד גאליתה
  7. ואלמגרם אלדי נאבהם ותעלמו אן אחד מ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 337

  LetterT-S NS 99.20 + T-S 16.30

  Fragment of a letter written by Daniel b. Azarya, probably in 1051. A complaint about harassment by the brothers Yosef and Eliyyahu ha-Kohanim, sons of …

  TS 16.30r

  1. [ ]ליה
  2. [ ]שול [
  3. [ ]אפכאם אליהוד שכוא
  4. [ ] אללה תעאלי ענה ואגנאהם כצמהם קד כאן ינזלה
  5. [ ] ערצה לשהואתה אלי אן בלגהא בי אללה
  6. [ ] מא אשך אן כאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 38. 338

  LetterT-S 18J3.9

  Letter in which Shelomo b. Semah, Ramla, describes the earthquake, probably to Efrayim b. Shemarya, or to the community of Fustat, December 1033. The letter …

  ....

  1. יצאו מן הבתים לרחובות כי ראו הבתים הכתלים מטים ועומדים והקורות

  יוצאות

  1. נפרדות מן הקירות ושבות חוזרות והבינינ[ו]ת המחוזקות נופלות והדירות

  החדש…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 339

  LetterT-S 12.9 + T-S 16.196

  Rescript of the judges of the court appointed by the Nagid Mevorakh to the community of al-Mahalla, advising the community in strongest terms to take …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] כל
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]נהם ר יוסף אלמעולה פענד דלך
  3. . . …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 40. 340

  List or tableT-S Ar.54.59

  Fragment (lower part) in the same hand [Shelomo b.Eliyyahu's] as T-S K15.74; T-S K15.88; T-S NS J256. List of cash receipts, arranged according to days …

  recto, left-hand page

  1. ................בן פ..[
  2. ....................] ה
  3. ......רק
  4. .......]מ.. ה`
  5. ..[.......]ה אלנאכודה
  6. ג ½
  7. ומנצור אלסופר כהן בו אלמגד ס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 41. 341

  List or tableT-S AS 145.9

  List of prospective contributors. The persons whose names are crossed out probably already had been approached. Notice that most of the numbers are added above …

  right hand page

  1. [[אבן אדאבת? ..............]] ביד ובדיו אחרים
  2. [[ בן אלדבאג א` בן ...בו גל..]] א`
  3. [[ואלשראבי א` בן תמאם]]
  4. [[אבו אלברכאת]] דלך? זע` דר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 342

  List or tableT-S K15.2

  Accounts for 54 dirhams (not 64 as per Goitein) received by the collector (called Sulayman ha-Levi), plus 30 donated by Avraham the Pious (d. 1223) …

  verso I(Solomon b. Elijah)

  1. גמלה מא קבצת מן אללוי
  2. סלימאן אלגאבי [א]ללוי פרשׁת
  3. ויקהל סט ומן אלשׂיך ר'
  4. אברהם החסיד ל
  5. צט
  6. אלמצרוף
  7. כבז ואכר אלנהאר עלי יד …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 43. 343

  List or tableT-S K15.25

  Account of expenditure for the distribution of bread (100 pounds costing 31 1/2 dirhams) and for payments to a nasi, to teachers, and other officials …

  1. פרשׁת ויגשׁ אתקנג
  2. גאבי אלמזונות הזקין היקר מר'
  3. מחרז סט' אלמתחצל אתנין וכמסין דרה'
  4. כרג מן דלך תמן קנטאר כבז
  5. אחד ותלאתין דרה' ורבע אלבאקי
  6. אחד ועשׁרי[ן…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 44. 344

  List or tableT-S K15.88

  List of pledges arranged in two sections, separated by a blank space. Thirteen donations are in the first group and ten in the second; two …

  1. ג ג
  2. אבו אלחסן //מס'// אלשיך אלאסעד //בן אלת[
  3. א ב
  4. אלשיך מפצל אולאד אלנשאדרי
  5. ג ג
  6. בו מנצור וואלדה
  7. ב
  8. אלכהן אבו אלמגד עאני? אלרשיד //אללוי//
  9. ה ה ב ה
  10. אלמה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 45. 345

  List or tableT-S Misc.28.42

  List of persons, headed by R. Nahray (Nahray), on the payroll of the community. Goitein says: scholars on the payroll of the Cairene commuity. Similar …

  1. ר ניהראי אלדיין אברהם
  2. יוסף שׁלמה ר יוסף אלפרנס
  3. אהרן ר יוסף אבן שׁכניא
  4. אלזמן אבן עלי אבן מרהט
  5. אבן אלעמאני אבן אל
  6. קצאעי אבן אלמנגם
  7. שׁמואל אלברקי
  8. אלחגא…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 46. 346

  List or tableT-S Misc.8.100

  Payroll [similar to T-S K15.9] in the hand of Shelomo b. Eliyyahu, for the seventh and eighth weeks of the liturgical calendar. Mostly same names …

  1. שׁבת ויצא עט
  2. בו אלחסן אלחזן ר יפתח שׁומר שׁמשׁים
  3. ז ו ½ ד ד
  4. אלנגיב בית אלמבין בית ר ישׁו[עה
  5. ג ½ ג ג
  6. [[בית]] בו אלפצל ר מנשׁה
  7. ג ב ½
  8. עביד חסנה אלנזיר ז…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 347

  List or tableT-S NS J105

  Account of payments to officials and to the families of deceased officials during the sixteenth week of the liturgical year. R. Menashshe, so frequently mentioned …

  1. שבת בשלח אלגאבי פיהא
  2. ר שמואל בר שלמה זל
  3. שריך ר חלפון שץ
  4. אלחאצל פי אלגבאיה מד ½
  5. אלמצרוף מנהא כבז וחמולה יו
  6. יוסף שומר ד
  7. ר ידותון ז
  8. שמש אבו אלטאהר ד
  9. בי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 48. 348

  List or tableT-S NS J221

  Communal records, perhaps defective, consisting in payments to specified persons (all in promissory notes, ruq'a), to three officials, for bread, and for the transport of …

  1. ומן אלשיך אלתקה בחצרה סיידנא ירום הודו
  2. יום אלג' אלתאלת עשר מן תשרי אתקלא לש' והו רגב
  3. כח ור
  4. אלמצרוף חמל גריד ביד אלשמש לעטיה
  5. ג דרא'
  6. לאלמאירקי ברקעה
  7. ג…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 349

  List or tableL-G Misc. 20

  List of collections, all crossed out. Recto contains a letter requesting payment or distribution of bread to various young women?

  1. אלשיך אבו //אל...//
  2. רבע אלמהדב
  3. קבץ מן עוץ אלצבאג
  4. יד
  5. מן פתוח אלצבאג
  6. ד
  7. מן אברהים מן אגרה
  8. אלמכין א ½
  9. וען שהרין איצא
  10. ג

  שוליים: ומן אלרנע אלכביר תכון אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 50. 350

  List or tableBodl. MS heb. e 94/20–21

  List, incomplete and partly defective, of about 33 contributions in gold. Late 11th or early 12th century. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 476-477, App. …

  20b

  ...עמ[

  אלשיך אבו אלרצא דינאר

  בן אבו אלדס

  אבו סהל ולד אבו אלרצא רבע

  אלשיך אבו אלרצא רבע

  אלוכיל

  בן אלבצרי שריך רבע

  בן כלאם

  ולד בנאיא נצ[ף

  אבו זכרי …

  1 Transcription

  Tags

  View document details