Search Documents

Filters

741 total results

 1. 151

  LetterT-S J2.26

  Almost poetic letter of a Gaon, perhaps Shelomo b. Yehuda. A woman deserted by her husband for many years had brought up her only son …

  1. שקר ואחר ימלא פיהו חצ[צים
  2. וכמה מעשיות יש בחסידים שניסרו
  3. בבניהם אבל אשרי מי שנלקח בנו
  4. והוא רצוי לפני בוראו ואיך להרהר
  5. אחר מידות יוצרנו המשאל ממנו
  6. לכב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 152

  LetterT-S 16.347

  Letter from Yeshua ha-Kohen b. Yosef in Alexandria to the community of Fustat. The handwriting is Yeshua's and the letter is written in rhymed prose. …

  1. [ ] ארץ ומכובדיה זיקני עם קודש וחמודיה. בני אצילים
  2. [ ]יה גדוליה ושריה זקיניה וסלריה סופרי המלוכה ת[ ]
  3. [ ] אסוריה וא[זל ] טובתם וחיותם לא תחדל. ישרי …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 153

  LetterT-S 8J23.3

  Left side of a letter of appeal for charity, from Shaul ha-Levi. What is preserved seems to contain learned discussion of charity. (Information from Goitein's …

  1. ] ונעמתה אלקאיל בפצלה אעזה אללה ואטאל בקאה
  2. שאול הלוי
  3. ]. . . ומן אטאל אללה בקאה ודאם עזה
  4. ].ק. . . . . . . ואלעלא וגעלך סבבא אלי
  5. ]. לקצר לסאני וצל אלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 4. 154

  LetterT-S 8J27.3

  Letter to the Nagid by a woman who had taken steps to convert to Judaism requesting that he accept her conversion, which, she assures him, …

  Recto

  1. [. . . . . . . ] חצרה אלאגליה ואן ע [ . . . . . . . . ]
  2. [. . . . . . . ] לם אבדל לא עיד ולא סבת
  3. [. . . . . . . ] אן אמות פי מדהב ישראל ופ [ . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 5. 155

  LetterT-S 8J28.4

  Letter in Hebrew, complete but letters smudged on right side and crossed out in line 7. Apparently an appeal for charitable assistance.

  1. יבא דבר אדוננו אם יצלח לי
  2. . . . . . . . . . . המתוק בעת אשר
  3. . . . . . . . עומד אל עם רמון
  4. ואמוץ מימיו אם //אכל// לחמו בתוך
  5. . . . עמים עדיין אני עומד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 6. 156

  LetterT-S 16.134

  Letter from Elḥanan b. Shemarya to the community of Malīj. He has received the petition (ruqʿa) of the Alexandrian woman whose divorced husband is not …

  Recto:

  1. אלחנן ראש הסדר שלכל ישראל
  2. בן שמריה אב בית דין שלכל ישראל
  3. בן אלחזן הרב הראש
  4. אחינו יקירינו גדולינו חשובינו אהובינו אשר במליג
  5. יברכם שדי ויעזרם ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 7. 157

  LetterT-S 13J21.8

  Fragments of letters of the Nasi Shelomo b. Yishay. The recto is a fragment of a letter sent to the Nasi Shelomo b. Yishay (originally …

  1. פצל
  2. אשתהי מן אנעאם אלמולי אן יוצל
  3. סלאמי וכדמתי ועטים שוקי אלי האדה
  4. אלמואלי בני רבנו מנחם זצל בראשם
  5. שני השרים החכמים ונבונים הדיינים
  6. רבנא יצחק הדיין …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 158

  LetterT-S 16.186

  In the form of a legal document (see lines 3-4), a fragment of a petition to a Nagid from a small town, signed by twenty-six …

  1. . . . . . . . . . . . . . . ] . . . נא [ . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]פה טאע[ . . . . . . ] דא [ . . . . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 9. 159

  LetterT-S 16.9

  Strongly worded circular letter sent by Moses Maimonides to the country-side community, soliciting them to contribute to the ransom of captives. The two senior judges …

  Recto

  1. יחצל באלהוינא בל ינבגי אן יקף [שיו]ככם ותלאמדכם ומקדמיכם וכלכם
  2. פי הדא אלאמר אלוקוף אלדי אמר בה אלשרע וישד בעצכם מן בעץ
  3. חזק ונתחזק בעד עמינו וב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 160

  LetterT-S 12.657

  Letter of notification by a senior of the academy, probably Nahray b. Nissim, written by Yehuda b. Yosef ha-Kohen, saying that the Nasi (David b. …

  1. יהודה הכהן בן יוסף הכהן
  2. בשמ רחמ
  3. כאנת חצרה סידנא אלנשיא אלאגל נשיא כל ישראל נטרוהא
  4. מן שמיא וברכוהא ועלוהא תקדמת אלי אלחזן רב הלל נט רחמ
  5. אן יעלם רבנו …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 161

  LetterT-S 13J14.22

  Letter in Hebrew to all congregations, mentioning David, “Head of the Captivity.” Directions on verso in Arabic script, mostly lost. (Information from Goitein's index cards.) …

  1. בשמ רח מן כדמה אלחזן [יו]סף [ . . . . . . . . . ] מולה
  2. ולו אני לי אך כאן יכון אליה
  3. אל אחינו יקרינו ברורינו בעלי בתינו שומרי משמרתינו קהלות
  4. הקודש גאו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 162

  LetterT-S 13J21.11

  Complaint submitted to the Nagid, quite possibly Avraham b. Maimonides (1205-1237), regarding Siba al-Faqusi who had interrupted the synagogue service. The writer apologizes for troubling …

  1. מצת פי גמ[לה
  2. מואסם עלי ופק מראדה וקצדה
  3. אלא אן] למא כאן יום שבת
  4. בראשית וקת אלקראה פי ספר
  5. תורה כאן תם שכץ זקן גריב קד
  6. אסתגד לה ולד וגרת אלעאדה אן
  7. ידעי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 163

  LetterT-S 12.258

  Letter addressed to Sar Shalom, written by a man whose wife and son had been in captivity by Edom (Christians) and who had lost all …

  1. שפא [ . . . . . ] . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ראש לו . לי לתפא[רת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. ורבנא …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 14. 164

  LetterT-S 12.341

  Hebrew letter, sent by Shemuel b. Shelomo of Lucena, Spain, to Mevorakh b. Saadya requesting assistance. (Information from Goitein's index cards)

  1. מגדל עז שם ייי בו ירו{ץ} צדי{ק} ונש{גב} רבות רעו{ת} צדי{ק} [ומכלם יצילנו ייי
  2. כי תע{בור} במים אתך אני ונה{רות} לא יש{טפוך} כי תלך במו אש ל[א תכוה
  3. במה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 165

  LetterT-S 12.354

  Letter from X b. Menahem to Elazar ha-Kohen b. Meshullam asking for assistance after losing 350 nasiri and 25 dinars at sea. (Information from Goitein's …

  1. ראש אדונינו ונזר ראשינו ועטרת תפארתינו נחל
  2. . . . . . . ]ן התכונה נר ישראל אור מזרח ונר מערב
  3. מ]עין המתגבר יריח ברום עולם ומשוש חתנ [ . .
  4. תפ[אר]ת ישור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 16. 166

  LetterBodl. MS heb. a 3/2

  Very long letter dated ca. 1100, issued by the two judges of the capital in the name of the Nagid Mevorakh, in which a circuit …

  1. نسخة كتاب الرئيس الاجل
  2. بخط רבנו אלדאיב الی عند الشوفاط
  3. בשמך רח
  4. כתאבנא אנו שני הדיינים הקבועים בפסטאט מצרים הממנים
  5. מפי כגק מו מבורך אלוף הבינות חכם ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2 recto
  • 2 verso
  • 2(a) recto
  View document details
 17. 167

  LetterHalper 379

  Petition appealing for help from Shemuel ha-Nagid (1140-1159). A woman asks him for help paying the capitation tax for her husband, who is in detention …

  1. אלעבדה תנהי אלי הד[רת
  2. שמואל הנגיד הגדול [
  3. ימין המלוכה גביר ה[תורה תכון]
  4. משרתה לנצח אן מ[
  5. אלגאליה בעד אן כאן [
  6. טויל לעל יסהל אללה תע[אלי
  7. אלי שי ועליה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 18. 168

  LetterT-S 8J9.20

  Beginning of a petition from Yosef b. Moshe asking the addressee, his lord and master (mawla and sayyid) for a favour, describing himself as modest, …

  1. בש]מך סלאמה בן חננאל חזאם
  2. ]האדי אלרקעה לסידי ומולאי לשיך אטל
  3. אללה בק]אה ואדם נעמה ואנא מחתשם פי מא
  4. א]עלם אני אדקל עליה ואנת אהל אלמקצד
  5. ] למולאי סלמה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 169

  LetterCUL Or.1080 J285

  Letter from a file of Avraham Maimonides, written to Nissim Ha-Dayyan (judge).

  CUL Or 1080 J 285, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.237-240,N.H. 04-26-88, (P). Letter from a file of Abraham Maimonides, written to Nissim Ha-Dayya…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 170

  LetterBodl. MS heb. e 94/27

  A bashful pauper informs the judge Rabbi Eliyyahu b. Zechariah who was in charge of public charity, that he had not eaten anything for two …

  1. ממלוכה . . .
  2. . הבה.
  3. אלדי יעלם בהי ר אליה הדיי[ן
  4. באן ממלוכה יקים הונא ומא
  5. לי שי יקום בי ולי אליום יומי[ין
  6. מא אכלת שי ואלממלוך [ליס
  7. לה וגה יכלם אחד ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 27 recto
  • 27 verso
  View document details
 21. 171

  LetterT-S 10J14.18

  Letter in Hebrew with introductory phrases of appeal. Closes with verses about the ephemeral nature of wealth and the mitzvah of charity. (Information from Goitein's …

  1. פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים:
  2. ויהי ייי משגב לדך משגב לעתות בצרה:
  3. רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד:
  4. קראו לפתחי תום ושערי רחמים יפי מגוריכם…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 172

  LetterT-S 10J15.16

  Letter (communal) in the hand of Yosef b. Yoshiyyahu, writing on behalf of the community of Alexandria. Only the elegant rhymed prose opening of the …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 173

  LetterT-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

  Letter. Appeal written from prison by the son of Avraham to Yosef, Yiṣḥaq and Yehuda, sons of Menahem, in Hebrew. (Information from Goitein's index cards)

  1. קול אומר קרא ואומר מה קרא כי אין בלשוני מלה לדבר ולא בפי תהלות לחבר
  2. כי אני סום בשפה ולשוני רפה וב . . . . סרעפי בקרבי רעדה אחזתני ואמרתי
  3. בלבי א . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 24. 174

  LetterT-S 10J15.28

  Letter from a community written in calligraphy to a muqaddam who had been disobeyed and humiliated in his new post asking him to return to …

  1. אל[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מן אלכיר ואלאחסאן עלי חסב [ . . . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 175

  LetterT-S 10J20.2 + T-S 13J25.17

  The beginning of two drafts of eloquent complaint against Zikri b. Musallam Ibn al- Naja al-Tabib, to the Nagid Avraham and two of the chief …

  T-S 10J20.2, recto:

  1. זורו רשעים מרחם תעו מבטן דוברי כזב [ . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אל הדרת הצדק שושנת החדק פלי הבדק מחלפת האליל מרימת
  3. דגל . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 176

  LetterT-S 8J18.28

  Letter from Yahya b. ‘Ammar (basis for identification unclear), who had reached Jerusalem with the help of a benefactor in Fustat, petitioning for assistance so …

  Recto:

  1. קצדתך וקצדת פצלך אן תעינני באיש מא סהל אללה עלי אלמקאם פי
  2. הדא אלמוצע אלשריף פאסל אללה תע יכתר כירך ויזידך מן דלך מזיד
  3. כל כיר ויכתר פי אלאמה מ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 177

  LetterT-S 8J20.24

  Letter from a certain Efrayim concerning consignments of wheat and sums of money, written in a very polite form with many Hebrew phrases, among them …

  1. וכתאב לחצרתך [
  2. אשתכית מן תפצלך ותבעת לעבדך ד אראדב קמח מנהא ארדבין ונצף מן תמנהם

  // מקארב מן סער סו דרהם אלארדב // וארדב ונצף

  1. תתצרף בהא עלי עבדך ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 178

  LetterT-S 8J33.1

  Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a …

  1. ראש הסדר
  2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
  3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
  4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
  5. המק בה יפי[ ]
  6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
  7. ומעה כתאב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 179

  LetterT-S 8J41.11

  Letter from Ascalon to the Nagid in Egypt concerning a dispute in the community over synagogue expenditures, 1st half of the 12th century.

  1. [ ]נא לא מא יעמר בהא אלא [י]שתרא מנהא חצר [לל]כניסה
  2. יקעדו אלגמאעה עליהם (!) פכאן גואב אלגמאעה לה מן אראד
  3. יקעד עלי חצור יוגמע תמן אלחצר מן אלגמאעה כמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 180

  LetterT-S 8J13.7

  Recto: Note from a certain ʿUzziel. In Judaeo-Arabic. Explaining that the collection of pledges (pesiqa) has been delayed because it was mismanaged from the outset. …

  1. בר
  2. וצל אלמכתוב אלכרים וקבלה אלממלוך קבל אלוקוף
  3. עליה ואמא מא אשאר אליה אלמולי מן אמר אלברכה
  4. פאן מנד קלב אלמולי טב עלינא פאלברכה ענדנא
  5. ואמא אמר אלבסיק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 181

  LetterT-S 8J14.25

  Letter by Ḥalfon to the Dayyan Yosef explaining that the Nagid told him that the daughter of the late Mufaddal b. al-Dimyati al-Kohen was otherwise …

  1. עבדו חלפון
  2. ] אלכאדם לכבוד גדולת קדושת יקר צפיר תפא מרנו
  3. ורבנו יוסף הדיין המופלא החכם והנבון שצ אן קד
  4. אתפק במצר זיגה צבייה מן ענדכם ללשיך אבו
  5. אלמעאני…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 32. 182

  LetterT-S 8J16.30

  Letter requesting charity in which the petitioner describes that he is unemployed, starving, from a distant land (al-Raḥba), and has ‘uncovered his face’ to the …

  1. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל{טהו} ייי
  2. אשרי שומרי משפט עושה צדקה ב{כל} ע{ת}
  3. אשרי איש ירא את ייי במצותיו חפץ מ{אד}
  4. כתבת הדה אלאחרף לחצרה מולאי אלשיך

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 183

  LetterT-S 8J17.17

  Letter. Strongly-worded admonition to a Muqaddam to deal with the estate of a widow and her daughter, in accordance with instructions by the Nagid. (Information …

  1. קדושת מרנו ורבנו ו[אור עינינו ר' אברהם]
  2. הרב המובהק הפטיש החזק הנגיד ה[גדול]
  3. המעוז המגדול נר המערבי יחיד הדור ופלאו
  4. ירום הודו ויגדל כבודו ואמר אן יוכ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 184

  LetterMoss. II,137.1

  Letter of ʿEli ha-Mumḥe (‘the Adept’) b. Abraham in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya in Fusṭāṭ (c. 1045 CE), with the continuation and, inverted, the …

  1. [כתאבי אלי סיידי אל]חבר אלמעולה
  2. [ ] מן אלקודס ען
  3. [חאל סלאמ]ה ושוק אליה שדיד גמע
  4. [אללה ביננא פי] אכץ אלמואצע ברחמתה:
  5. [ ] אני מא אקטע אלמסלה ען
  6. [סלאמת…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 185

  LetterMoss. II,197.1

  Letter (beginning only) from Muṣā b. Yosef to Yoshiyyahu Gaon. Dating: ca. 1020. Conveys extensive greetings. Information from CUDL.

  1. החיים והשלום עם שאר כל
  2. הברכות הכתובות והרשומות
  3. על יד כל נביא וחוזה תהיינה
  4. תבאנה תאתנה לראש אדונינו
  5. ואדירנו נזרינו וכתרינו מחמד
  6. נפשינו ועטרת ראשינו
  7. מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 36. 186

  LetterMS 8254, fol. 7

  A circular of Maimonides on the ransoming of captives. Dated: Summer (Tammuz) 1169 CE. With Maimonides' signature.

  1. בסתר כנפיו יסתירם גמיע[
  2. יברכם אלהי[נו עלי] מא פעלוה פי אמר אלשבויים יתיר אלהינו
  3. מאסרם וקד [אנפד]נא אליכם כתאב צחבה נכבדנו כגק
  4. מרנא ורבנא אהרן הלוי ה…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 37. 187

  LetterPER H 94

  Letter from the community of Gaza to the court in Fustat, the second quarter of the eleventh century.

  1. ....
  2. [ ] וברכות [ ] מי [יכול] למלל גבורותיו
  3. [ ] נפלאותיו כאומר מי ימלל גבורות
  4. יי ישמיע כל תהלתו מגמת מכתבינו אליכם אחינו
  5. עבור מבורך בן נתן העזתי אשר…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 38. 188

  LetterT-S 13J16.13

  Fragment of an opening of a letter by Shelomo b. Semah, Ramla, to the communities of Fustat, probably December 1033.

  1. לאצילי הקהלות אשר בשפריר מ[צרים ]
  2. לטוב ביושר מפעלות לחזק ידים רפו[ת לאמץ ברכים]
  3. כושלות הם הם המהוללות בכל מקה[לות ]
  4. חשובים וחורים ונדיבים הכול למ[ ]…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 189

  LetterT-S 13J16.24

  Letter from Yusuf ha-Kohen b. Shelomo Gaon, writing from Jerusalem or Ramla, informing the Jewish chief justice of Aleppo that it had taken seven months …

  1. שלום שלום ורוב שלום ועתרת שלום מאדון השלום
  2. לאנשי השלום האוהבי שלום לשפות בינותימו שלום
  3. בשערימו שפוט אמת וש[לום ]ים הלאה אל מקומם להביא שלום
  4. הם המה ה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 190

  LetterT-S 13J20.17

  Letter to Eli b. Amram from a junior colleague, as court scribe, specifying the fees received for writing documents (marriage contracts, divorce documents, a power …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
  2. קד עלם הקדוש ברוך הוא מא עלי קלבי ומא אגדה לגיבה
  3. מולאי אלחבר המעולה שצ והוא ברחמיו הרבים יושיעהו
  4. ויצילהו ויסתיר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 191

  LetterT-S 13J21.21

  Letter to a Nagid mentioning Jewish communities in various towns and villages of Galilee. The first five lines are very faded.

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 192

  LetterT-S 13J26.16

  Letter from Yoshiyyahu Gaon to the community of Damietta, approximately 1015.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. שלום בכל מסעדינו וברכות בכל סומכיהם וש[לומות בכל]
  3. עת ורחמים בכל זמן ושם טוב בכל דור ואחרית [טובה]
  4. ושלום לאחינ[ו] יש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 193

  LetterT-S 13J9.6

  Letter to the head of the Academy, Avraham b. Mazhir, from [Natan] b. Shemuel ha-Haver. Dated Marheshvan 1453 sel. (October 1141).

  1. בשם רחמ
  2. מלך במשפט פדה ציון ובצדקת[ם ]ה שובבם מיד שוביהם
  3. .החזיקו בם ולשלחם מיאנו עמד וימודד עשתונותיו ראה ויתר מחשבות
  4. הזמן וי....צו הררי זממיו שחו גב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 194

  LetterT-S 13J7.7

  Opening of a letter to the communities of Egypt from the community of Ramla.

  1. חנונו חנונו אתם אחינו בית יש כי יד נגעה בנו <<
  2. כתאבנא אטאל אללה בקא סאדתנא אלשיוך ואדאם עזהם ותאידהם וסעאדתהם ונעמתהם וכבת
  3. אעדאהם מן אלרמלה מוסתהל חוד…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 195

  LetterT-S NS 257.75

  Letter fragment concerning disbursement of funds to members of the Yeshiva.

  TS NS Box 257, f. 75 Gil, Palestine, pp. 16-17 Doc. #13 Fragment of letter concerning disbursement of funds to members of the Yeshiva SH [11-9-87] (P…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 46. 196

  LetterT-S 12.239

  Letter from Tiberias considering appointments which were made in one of the communities in north of Palestine or in Syria.

  1. אין רשות ל[כל] מי שיבוא אליכם מן דיין וא[דם
  2. מאנשי ביתי ומשפחתי ואפילו דודי ו[
  3. בני אדם לדון דין או לכתוב שטר א[
  4. לחלוץ או לעשות דבר מכל מעש[י] בית ד[י…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 197

  LetterT-S 12.242

  Letter of a local Jewish leader to his superior in the Egyptian capital. The first part of the letter is irrelevant to polygyny, thus it …

  1. ואיצא
  2. אערף חצרתה אן ענדנא אנסאן יסתגית ויקול לי מע זוגתי
  3. סנתין ולם תמכני מן נפסהא פאחצרנאהא וקאלת אלדי קאל צחיח
  4. ומא לי קדרה אן ילתזק אליה רגל ועמר ה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 198

  LetterENA 2739.18

  Letter in the hand of Daniel b. Azarya, ca. 1051-1062.

  ENA 2739, f. 18, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p. 700 (Doc. #383), C.T., 6-25-86 (P) Fragment in the hand of Daniel b. Azarya, ca. 1051-1062.

  1. זקיננו וח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 49. 199

  LetterENA 2804.1

  Letter from Josiah (Yoshiyahu) Gaon, apparently to Efrayim b. Shemarya, ca. 1015.

  1. היו עוזרים להם מאנשי רמלה [ ומכ]ל מקום נשבתו מרב צרה ודוחק אשר הדביקום ואזלת יד [וקצנו]
  2. בחיינו מפני הרעות האלה :[ ] שמואל בן ה[ר]וקח יעזרכם אלהים יח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 50. 200

  LetterENA 2804.19

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Shemuel Ha-Kohen b. Avtalyon concerning a trial that took place in Ramla ca. 1030.

  ENA 2804, f. 19, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.198-199 (Doc. #107), C.B. 02-25-88 (p) Letter from Solomon b. Judah to Samuel Ha-Kohen b. Avtalyon con…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details