Search Documents

Filters

740 total results

 1. 51

  LetterT-S 13J11.9

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the community of Tatay, approximately 1030.

  1. לכל אחינו ויקירינו וזקנינו הקהל הקדוש אשר בתטאי בראש החזן
  2. והזקנים ושאר הקהל ישמרם צור ויברכם שאו שלום גדול
  3. מצור יעקב יתרומם וממנו ומחמודנו ומסמוכי י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterT-S 13J15.10

  Letter to the judge Yiṣḥaq b. Shemuel the Spaniard of Fustat asking him to induce the Nagid to approach the wali (head of police) and …

  1. בשמך רחמ
  2. קד צדרת כתבי אלי חצרה רבנו הרב המובהק אטאל אללה בקאהא ו[אדאם עזהא
  3. וסמוהא וסנאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא ולם יצלני אלואחד מנהא גואב
  4. ומא או…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 53

  LetterT-S 13J13.17

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1030.

  1. שלום מאדון השלום ליקר פאר כב גד קד מר ור אפרים
  2. החבר המעולה אשר בכל הון יקר לא יסולא ומכל
  3. חכמה הוא ממולא יהי צור עזרו וצל סתרו בן כב
  4. גק מר ור שמריה נ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  LetterT-S 13J14.10

  Letter from Yoshiyyahu Gaon to the community of Jerusalemites in Fustat, approximately 1020.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. שלום אאפידה אל קהל ועדה נחלת חמדה עם ישראל ויהודה יבורכו משחקים ממלאכים מצדיקים
  3. ומחסידים וצדיקים ומלבבות מנוקים: יג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 13J15.11

  Letter from Shelomo b. Yehuda, concerning a dispute, an excommunication of "this wicked man", greetings to the communcal leaders etc. According to Gil it dates …

  1. [ ] יראת יען [כי] לא יראו אים ולא פחדו ל[
  2. [ בי]ת הדין אליו אקרא ואליו אתחנן וכא[
  3. וזאת והי[טו א]ת לבך מדברי ת[ורה] ישאו חטאם
  4. ואתה תגי[ל ביי בקדוש] יש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterT-S 13J18.28

  Letter from Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat.

  1. בר]כות מגברות וטובות מכפלות ונחלת שני
  2. [עולמות ]הק יכונה בנתיבות מעולות הוא כב גק מור
  3. [אפרים החבר] בס גד יחיהו נורא עלילות וישמריהו
  4. [ ב]ן מר שמריהו ה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  List or tableENA 2591.4

  List of contributions, calligraphically written. With Greek/Coptic numerals. 32 names are preserved, of the type common among Jews at the end of the Middle Ages …

  1. אלמקבוץ מן תפרידה
  2. אלדי בחצרה אל.א' בר'
  3. אלכ' אבר' ס.ק' 6 24
  4. אלח' יוסף עי' 12
  5. אלמע' סעיד ק' 25
  6. אלכ' סלימאן ס 12
  7. אלמע' מנצור צ 25
  8. אלח' סעיד .1
  9. אלמוסי ע…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 8. 58

  LetterENA NS 2.31

  Letter from the office of the Palestinian Gaon Daniel b. ʿAzarya (r. 1051–62) to an unidentified addressee in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1055 (unclear …

  ENA NS 2, f. 31 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 680-681 (Doc. #366), C.T., 6-23-86 (P) Fragment of a letter from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to someon…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 9. 59

  LetterT-S K15.90

  Ten weekly payrolls for the second through the tenth weeks and then again for the fourteenth week of the liturgical year, which begins after the …

  I (left side of verso)

  1. שׁבת אלה תולדות //נח// כרג אלכבז ואלרסום
  2. ופצל כרגת קרצה לאבי אלפרג אלדמירי
  3. כד יג?
  4. אתמאם גאליתה אד כאן לה נציבא
  5. כרגת אלג[באי]ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  LetterBodl. MS heb. b 11/11

  Letter sent to Shemuel ha-Nagid dealing with the production of cheese in Bashmur and its transport to Fustat. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 124, …

  1. ממלוכהא שמריה בר
  2. יכין נע עיר אלמחלה הגדולה
  3. בשמ רח
  4. ממלוך הדרת יקרת צפירת תפארת כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו אדוננו
  5. ועטרת ראשנו וצניף תפארתנו ואור עי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 11 recto
  • 11 verso
  View document details
 11. 61

  LetterENA 2808.8

  Verso: Opening of a letter from Sherira Gaon sent to Qayrawān. Dating: ca. 970 CE. This is a continuation from the first part of the …

  Verso

  1. [  ] ל[  ]ות לב שלם ומעמ[   ] כלוחות אבן שאין נמוכה אמ[                   ]
  2. ומיודעים ומודעים קראו [       ] לבינה יאמצם משגבנו ויחזי[ק]ם ויהיה…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  View document details
 12. 62

  LetterENA 4020.23

  Letter from Yoshiyyahu Gaon to the banker (ha-Shulḥani) Netanel b. Aharon, Fustat (?). Dating: ca. 1020 CE.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקוב בירבי
  2. שלום ומסמכיו להפדו וברכות לא י[ ]כות ל[ ]
  3. ושם טוב לעודדו ואחרית טובה לאשרו ויגדל
  4. למאד יקרו עם כלל כל הברכות לראש מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 13. 63

  LetterENA NS 77.256

  Small fragment from the beginning of a communal letter. In Hebrew. Reporting that the addressee's letter was read to the congregation. The rest is missing.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 14. 64

  LetterT-S NS 324.55a + T-S NS 324.55b

  Letter addressed to the Jewish community (probably Fustat) about an evildoer named ben Qayyuma and the troublesome things he did and said, and how the …

  1. מא כפי ען אלגמאעה אלכרימה ברוכים
  2. יהיו לשמים מא טרי פי הדה אלגמעה
  3. מן הדא אלזד אלרשע [[אלהדור]] //אליהיר// אלמערוף
  4. בן קייומא הקבה יקיים בו מא קאלה
  5. אלמ…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 15. 65

  LetterJRL SERIES A 75

  Letter discussing communal matters, especially income derived from the market place by religious dignitaries. Mentioned are levies imposed for the purchase of new mats (see …

  A75-1 RECTO:

  1. …....[לה בחייאה א] ….........................
  2. ועומל פסיקה לחוצר גודד ופסיקה לזית יוקד כ] ….....
  3. בלבוכרה ובאלעשו אצטאר אלנאס ללצלוה וליס…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 16. 66

  LetterJRL SERIES B 4875

  Fragment of a document, primarily comprising names, concerning a matter that involved 'the synagogue of the Palestinians.' Those mentioned in the text include: Yosef \'the …

  1. ש]למה מ\' יוסף הפרנס ור\' ישועה ומ\' יעיש
  2. ]אברהם ומ\' שלמה הפרנס בר נתנאל
  3. ]הל מן [חו]ל אלכניסה אלדי ללשאמיין
  4. ] כבוד גדולת קדושת מו\' ור\' אפרים
  5. ]גדו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  View document details
 17. 67

  LetterT-S 16.253

  Letter in which a Kohen, who is in financial difficulties and is the father of girls, asks the Nagid Mevorakh to allow him to beg …

  1. . . . . . . .] עולם השמיע תפילת עניים ואביונים ודלים ומכים
  2. . .]ה[ם] מבקשים רחמיו וחסדיו בכל עת ולא ישוב דך נכלם
  3. . . . . .]שרחיים יתנו הוד הדריך: כטל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 18. 68

  LetterT-S 16.276

  Letter containing a complaint about a weak muqaddam (head of a local community). (Information from Goitein's index cards)

  1. לם ישתכיה בשר פקצי עליה תופא ואפתקד אנ. .[. . . . . . . .
  2. אגתמע גמיע אלעאמה ואסתגאתו אלי מתולי אלוקת לא[. . . .
  3. עאדה אלעואם אומות העולם יסתגיתו אלי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 69

  LetterT-S 8J20.29

  Letter to Peraḥya ha-Ḥaver about a visit of the carrier of the note, Abū l-ʿAysh, to the Nagid for the issue of whether he had …

  1. אל הדרת יקרת צפירת תפארת כגק' מרנו ורבנו פרחיה החבר החכם והנבון
  2. ישמרהו צורו ויהיה תמיד בעזרו אלסבב פי אצדאר הדה אלכדמה
  3. אלי גלאלה אלמחרוס חצור חאמלהא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterT-S 8J26.8

  Beginning and address of a letter from Tahor b. Avraham to the judge Eliyyahu b. Zechariah. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח עמי עשו אלממלוך טהור בר אברהם נע
  2. יכדם אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלראמי אלורעי
  3. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אדאם

  Right margi…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 8J41.4

  Small fragment of a letter to Yaakov ha-haver (member of the Sanhedrin) from Yusuf ha-Kohen. (Information from Goitein's index cards) VMR

  1. . . ] . . . הארץ [ . . . . ] . . . . . . . . . . . . . חובבי דעת ה. . . [ . . ] .
  2. הא הקהל הקדוש .ב. העדיות בקיי התבונה ישרי המעש
  3. קהל צובה אוהבי תורת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 72

  LetterENA NS 6.39

  Letter in Hebrew and Judaeo-Arabic. Small fragment. Wide space between the lines.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 23. 73

  LetterT-S 10J8.10

  Letter from the leader of the Jewish community in a small town to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya (1094–1111) complaining about trouble he has had …

  1. הרבה הרבה [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אשר הם עקר כל שכן א . [ . . . . . . . . . . . . . . .
  3. לא העמדתי לך דבר על בוריו . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  LetterT-S 13J8.16

  Letter addressed to the Nagid Yehuda b. Saʿadya, expressing a declaration of fellowship. (Information from Goitein's index cards.) For the Arabic document on verso, see …

  1. בשמך רחמ'
  2. שלום אמת ושלות השקט וגאון שבעת לחם וריווי נפש
  3. ..... אלהים ... ..... ותלבשת יקר ותפארת
  4. וגדולה עם שאר כל מחמדי העין ותאוות הלב
  5. תאגדנה ותהיינ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 25. 75

  List or tableT-S K15.15 + T-S K15.5 + T-S K15.39 + T-S K15.50

  Part of a booklet, a section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and …

  recto right IV

  1. שׁלמה סופר [ג] מעאלי ג'
  2. גארה אלדבאג ב' חמולה ג'
  3. מע' אבו כתיר ד' אם אברהם ב'
  4. אהרן ד' צריר אבו ב'

  סעיד

  1. ואנצאף לשׁמיעה א' [[כג]] ולבנת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 26. 76

  LetterBodl. MS heb. c 72/21

  Letter from the Nagid Shelomo b. Yosef to the community of Alexandria. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: Probably 1470s or 1480s. The letter reports that …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 27. 77

  LetterBodl. MS Heb. c 72/30

  Letter probably from the office of the Nagid to the community of Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dating: Last quarter of the 15th century. Deals with the …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 28. 78

  LetterENA 2594.12

  Letter from Alexandria, the writer is a person from Ramla (who lived for twenty years in Baghdad). He writes to Mevorakh b. Se’adya ha-Nagid or …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 29. 79

  Legal documentT-S 13J6.23

  Fragmentary record of communal dispute in which Shelomo ha-Kohen, Head of the the Yeshiva, became involved; written in Fustat.

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו העדים ה[
  2. בשבת שהוא תשעה עשר יום לחודש [
  3. ל]מנות בו בפסטאט מצרי[ם
  4. .א.ה אבי עמראן משה בן אסמאע[יל
  5. ... .... ... .... אלתאבות ווקפ.

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 80

  LetterT-S 16.130

  Beginning of a circular letter by Nisi b. Shemuel, head of a congregation (of Rabbanites? Palestinians? Babylonians? Karaites?) to all Israel, emphasizing the duty to …

  1. ניסי בן שמואל ראש
  2. קהלת עדת אל
  3. לכל אחינו ישראל הדרים בכל מקומות מושבותיהם . . . . . . .א. . . [ . . .
  4. הקרובים והרחוקים החכמים הנבונים הידועים היקרים …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 31. 81

  LetterT-S Misc.28.62

  Official letter to a communal leader. In Judaeo-Arabic. Narrow page. Wide space between the lines. The sender asks the addressee to deliver an enclosed letter …

  1. ווקפנא [עליה] וקד כתבנא אלי יקירינו
  2. ראש הקהל כתאב והו דרג האדה
  3. אלאחרף ואנת תקף עליה ותוצלה
  4. אליה ותערפנא מא ינפעל ויצדר אלינא
  5. כתאבך במגארי אמורך וסוא…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 32. 82

  LetterT-S Misc.36.140

  Opening of a letter from the yeshiva, probably fall 1053.

  TS LOAN 140, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.760-762 (Doc. #411), C.B. 04-07-88 (p)Opening of a letter from the yeshiva, probably fall 1053.

  1. יצא והקרב…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 33. 83

  LetterENA NS 40.20

  Letter in Hebrew, draft, addressed to the congregation(s) of Fustat (or Egypt).

  No Scholarship Records

  Tags

  • 2
  View document details
 34. 84

  LetterT-S NS J171

  Detailed letter sent by Meir b. Hillel b. Sadoq Av, written in between the lines and on the remaining blank spaces of a letter he …

  1. ]לסאמיה אלאגליה אלעאליה תבת אללה
  2. ] עדוהא וצדהא יקבל אלארץ וינהי שדה
  3. ]תיאחה נחוהא וכונה לא יפתר לסאנה
  4. ] ונהאר אללה תע יסתגיב מנה ומנא גמיע
  5. ]להא ולא ת…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  LetterT-S NS 320.51

  Letter from ʿEli b. Yeḥezqel ha-Kohen, in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: ca. 1050 …

  1. [כתאבי אטאל אללה בקא אלחבר] אלמעולה ואדאם עזה ותאידה מן אלקודס
  2. [אלמעמור ען סלאמה ועא]פיה ושוקי שדיד אללה עז וגל יקרב אל
  3. [אגתמאע ביננא סורעה בר]חמתה …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 36. 86

  LetterT-S NS 309.10

  Copy of a the opening of a letter from the head of the Gola (Rosh ha-Gola), ca. 915. Mentions the Gaon of Sura’s Yeshiva, Ya’aqov …

  recto

  1. כתאב ראס אלגלות אלי אלשאם
  2. מן דויד בן זכאי ראש גליות כל יש
  3. יעקוב הכהן בן נטרונאי ראש ישיבה 
  4. שלעיר מחסיה צמח אב בית דין
  5. בן כפנאי בן ראש ישיבה לכ…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 37. 87

  LetterT-S NS 308.122

  Letter from the yeshiva in Pumbedita to two people from Qayrawan, around 850. The yeshiva members complain about the economic support that they get from …

  Recto

  1. [האיי] בן דויד ראש[כלה( ?) לרבנא           ]ם בן רבנא הנניה ולרבנא יהודה בן רבנא שאול ולשאר כל קהל הדרין 
  2. [בקירואן] שבארץ אפריק[י]ה האהובים וה…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 38. 88

  LetterT-S 13J24.7

  Calligraphic letter sent by Eliyyahu b. Khalaf to a man, evidently the head of the Jews in Fustat or Cairo, emphasizing that the community in …

  1. ומן וליהא מולאי אלאך אלשלישי ומן
  2. גמאעה אלקהאל צאלח אלאדעיה והם
  3. בחמד אללה לב אחד בבקאהא
  4. יושבים בטח ושלום כתו וישב עם
  5. בנות שלום ובמשכנות מבטחים וג
  6. ושל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 89

  LetterT-S 13J25.5

  Fragment of a letter from Sharira Gaon. Around 970. The content is similar to his letters in T-S 28.24 and T-S 10 J1, in which …

  recto

  1. [מוד]ים לשם קדשו על פדותה ככת תרננה שפתי כי אשמרה לך ונפשי אשר פדית 
  2. ומודיעים כי אם אתם אחינו מחמדי עינינו ומשושי לבנו וידידי רוחנו שכחתם 
  3. אות…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 90

  LetterT-S 13J28.21

  Draft of an appointment deed to Yeshua b. Yosef to a public role. The handwriting is that of Yeshua. According to the biography of Yeshua, …

  Recto

  1. [ ] קד אטלק ל[ ] אן יתיר בכורות
  2. ולם יטלק דלך לרב // למא ראי פי דלך מן אל עיאב// (עלי גמיעהם אלסלאם לל...)
  3. בחנת פי אלתלמוד (בחנת פי אלתלמוד וה.…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  LetterENA 2891.34 + ENA 2891.33

  Letter from Avraham, son of the Gaon and people from Fustat to Shelomo b. Yehuda

  ב

  1. ושלומותיו [
  2. והצלחות בכ[ל
  3. וחן נטוי [
  4. וגם חסד [
  5. [ ]ותיו [
  6. ששונותיו תמודים לא פוסקים
  7. שמחותיו כמו שמחת [
  8. והגילה והדיצה וחדוה [
  9. והשקט והשלוה יבואו [
  10. לא…

  1 Transcription

  Tags

  • recto
  • verso
  • recto
  View document details
 42. 92

  LetterT-S 10G5.8 + T-S 20.100

  Copy of a letter from Hayya Gaon to Qayrawan, probably to Ya’aqov b. Nissim. (Part of the same letter is T-S 20.100r). The original letter …

  recto

  1. [                          ]ה אכן כן הדבר באמונה ומי כמוהו עיקר שמוצ[אים] 
  2. [               הל]א תכן לבות הוא יבין הלא אלהים יחקר זאת והזכרת 
  3. […

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 43. 93

  LetterT-S 13J16.18

  Letter from Yehoshua ha-Ḥaver b. Eli, Caesarea, to the Nagid Mevorakh b. Saadya.

  1. כי רם יי ושפל יראה וג
  2. שלום מלפני אדון האדונים המושל בעליונים ובתחתנים הרואה
  3. ומקשיב צעקת האביו[נ]ים המקיים לעמו ברית איתנים הוא
  4. ישמור ויעזור וינצור א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  LetterT-S 20.100 + T-S 10G5.8

  No. 1: Letter of condolence from a Gaon on the death of the addressee's son. (Bamerkazim, pp. 69-72); No. 2: Copy of a letter from …

  recto

  1. [                                        ] אשר שבחו גדול מלמנות וחכמתו 
  2. [                                       ] שלומם והטורים האלה אליהם…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 45. 95

  LetterT-S 28.24

  Recto: copy of a letter from Sharira Gaon to Fustat, around 970. The writer asks to renew the community’s support for the Yeshiva. The letter …

  recto

  1.      ] אתכם אנחנו מקבלים עולו ומכניסים [                 ] גזירת מלך על חכמי הגלות ליסרס
  2.       ] ככת ומן המשכילים יכשלו לצרף [בהם] ולברר ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 96

  LetterT-S AS 148.147

  Fragment of a letter from the Yeshiva in Sura. Regarding donations to the Yeshiva. Mentions the relationships between the community and the Yeshiva in the …

  Recto

  1. ה]גיעו לפני מר רב הילאי גאון שלנו בן מר רב נטרונאי גאון שלנו זכרם לברכה תהא נשמתם [ 
  2. ט]רחנו [                                              ]וה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 97

  LetterT-S AS 148.49

  Fragment of a letter from Sharira Gaon to two brothers, probably al-Ḥasan and Abu Ali al-Husain b. Yusuf. September 971. (Gil, Kingdom, vol. 2, Doc. …

  Recto

  1. [שרירא ר]אש [ה]ישיבה [ש]לגולה 
  2. [בן חנניה רא]ש הישיבה שלגולה 
  3. [              ]ינו ואנשי סוד[ינו ובעלי] בריתנו ונושאי [דג]לנו ומורשי לבבנו וידיד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 98

  LetterT-S NS 321.36

  Letter in Judaeo-Arabic, with some Hebrew. Dating: Probably not long after 1470 CE, and certainly no later than 1570 CE; in the course of reprimanding …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 49. 99

  LetterT-S AS 165.74

  Letter or petition from a group of people in Fustat. Headed by a biblical verse, then the rest is in Judaeo-Arabic. "We the undersigned of …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 50. 100

  LetterENA 2806.5

  Letter in Hebrew. The writer is asking from the official (maybe the head of the Jews himself) to support Mevaser ha-Parnas, who claimed that he …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details