Search Documents

Filters

741 total results

 1. 701

  List or tableT-S K3.11

  Account for Tammuz and Av 1494 sel. ca. 1183. Only the revenue part of this account is presevred. It contains the sums from 22 apartments …

  TS Box K 3, f. 11vGil, Documents, pp. 342-343 Doc. #86Accounting for Tammuz and Av 1494 sel. ca. 1183SH [1-31-87] (P)

  1. תצקיע חדש תמוז ואב אתצד
  2. דאר אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 2. 702

  List or tableT-S Ar.51.144

  Account of revenue from rent ca. October 1201. A double leaf of a notebook, of which only the upper part is preserved. It was originally …

  a

  1. תצקיע אלמסכון לחדש
  2. מרחשון והו מחרם סנה חצ
  3. אלמסטאח י>
  4. דאר אלברג בקא בן מחפוט ב
  5. זוגה ופא ב
  6. אבנה ברכה בן נפיע [ ]
  7. דאר אלנגיד ז
  8. אבו סחק אלזיאת י
  9. דאר א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 3. 703

  LetterT-S 12.493

  Letter from a woman to the Head of the Jews, in Fustat. Dating: Early twelfth century (see explanation below). The writer asks the addressee to …

  1. לנצח אן [
  2. סתהם קד [תופית וליס מן]
  3. ידברהם גי[רי ] אן הדה אלדינארין אלדי תוכד
  4. פי מאונת[הם מא יחצל] מנהא גיר כסרה כבז פקט עלי
  5. מ]וצע אלאמור ואיצא אן הונ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 704

  State documentT-S AS 150.3

  State document, Mamluk period, 1442. Draft of a petition from the Jewish community of Fustat to the Mamluk government concerning the malpractices of ‘Abd al-Latif …

  recto

  1. אלממאליך גמאעה אליהוד רע[ייה
  2. אלמקאם אלשריף ואלאסלאם אל[כרים
  3. יקבלו אלארץ וינהו אנהם [פי] בל[א
  4. עטים מן יום תולא [[עליהם]] עבד לטיף
  5. אלמתטבב רייס …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 705

  LetterT-S 6J8.4

  Letter in the hand of Avraham Maimonides (d. 1237) or his son David asking a cantor to arrange a collection in the synagogue on a …

  1. אמת
  2. אלחזן אבו אלרצא שצ
  3. ידבר חאמלהא פי
  4. פרוגין וכבז יום
  5. אלכמיס פי בית
  6. הכנסת תחצלהם לה
  7. ענד כרוג ספר
  8. תורה המקודש
  9. לאנה עני וזקן וחולה
  10. ואין לאל ידו ושלום

  2 Transcriptions 2 Translations

  Tags

  • 1r
  View document details
 6. 706

  List or tableT-S Ar.39.449

  List of 31 contributors in Arabic and Coptic numerals (1, 1 1/2, 2 2 1/2, 3, 4 4 1/2, 5, 8, 9) but no denominations …

  recto right-hand page

  1. אבו עמר בן אבו ..... 8
  2. אבו עמראן אלעראקי 1 8
  3. אבו אצחאק אלעטאר ½ 4
  4. צהר מנשא 4
  5. חסין 2
  6. אבו אלפצל 2
  7. מעאלי .........
  8. תלת תארס?
  9. ....…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 707

  List or tableT-S K15.94

  List: “Register (thabat) of the names of the elders who...” written upside down on the reverse side of a list of payers of incomplete capitation …

  1. בשמך רחם א.. אלשיך .......
  2. ..
  3. .. ע.. גרידה אלצע[ף]א מנהם
  4. ...........]ד[.........................
  5. א]לשיך אבו....ה]כה[ן.......
  6. אולאד? אכוה ר' אהרן הכה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 708

  List or tableT-S NS 226.8

  Three, much damaged columns, seemingly in the hand of the scribe of App. C 1, 2, containing about sixty names of male persons, recipients of …

  recto (left side only)

  I

  1. ה
  2. ..........
  3. החב]ר? תשר? וי[
  4. ..ק. יגב[
  5. אל]שׁיך אלמנגא [
  6. אבו נצר .[
  7. נתן [
  8. אבו [גא]לב בן[
  9. אה[ר]ן ושׁלמה י[
  10. לוי ואבנה [
  11. מנחם א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 709

  LetterL-G Glass 15

  Calligraphic letter sent to a notable, possibly the Nagid Mevorakh b. Saadya, asking him to help Natan ha-Kohen, the legal representative of the writer's family, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . .]עיה ורעא[ה . . . [אללה
  2. תעאלי יגעל פיך אלברכה וימלא בך מקום
  3. אבותיך יא.[. . . .]חיאך אללה אנני אסאלך אן
  4. תפעל מעי ל[. . .…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 10. 710

  LetterMoss. IV,9 + T-S NS 312.98 + T-S 8J31.4 + T-S 6J9.12

  Letter from Yeḥiel b. Yiṣḥaq ha-Ṣarfati, in Jerusalem, to a certain Menaḥem (probably the judge Menaḥem b. Yiṣḥaq b. Sasson), probably in Cairo. Dating: Early …

  Page 1 }

  1. לקח הרצועה שהקדשנו ולא החזירה
  2. ואינו מבקש מחילה אין זה ושב ורפא
  3. לו והשם יודע כי מיד שראיתי כתב
  4. כבודך אמרתי לקהל למחר אלך לבית
  5. הכנסת להתיר הנ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 11. 711

  LetterT-S 13J18.18

  Letter from the wife of Maʿānī. Desperate letter of appeal to the 'courts' (judges) from a blind woman whose husband had fled to Alexandria and …

  1. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה(שור) והח(מור)
  2. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד'
  4. ד' ישמרהו ויחייהו ואשר בארץ וא…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 712

  LetterCUL Or.1081 J10

  Letter from Ibrāhīm, in Sunbāṭ, addressed to a Nagid. In Judaeo-Arabic. Requesting assistance for his family in time of need. His family members are all …

  1. עבדהא אברהים אלמקים
  2. בסנבאט
  3. עבד הדרת הנגידות תכון משרתה לנצח ינהי אלי סאמיהא
  4. אנה מקים בסנבאט וענדה אולאד ועאילה
  5. ואלכל מרצא וקד קצרת ידה אן ינפק עליהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 713

  LetterT-S 10J14.3

  Letter from Sahlān b. Avraham perhaps to Efrayim b. Shemarya. Dating: ca. 1030 CE. Written in a calligraphic hand and beautiful biblical style. Only the …

  1. . כומות השלומות לה חב[
  2. רצופות להחפות ולהגבר [
  3. מ . ו // . //תכם לכב גד קדש מר[
  4. יושמר משד ושבר ויאתא ל[
  5. נוחו בגן בישתני:[
  6. והפעם הראשונית שתה הרופא[
  7. נת…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 714

  LetterT-S 10J20.8 + T-S 10J5.22

  Letter from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Dating: ca. 1051 CE. He is worried for his status and thinks that people will prefer Yosef …

  1. [ ]יה ותחקקה מעתקד [ ]
  2. [ ו]קת תצלני כתב סיידי אלשיך אבו אסחק
  3. [אברהם ישמרו] אלהינו [בר] דויד זכרו לברכה ממלוה בשכרה ادام الله

  تاييده

  1. משחנה באלדעא ל…

  4 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 715

  LetterT-S 13J8.26

  Letter concering the apperance of a prophet, and inauguration of the messianic age in 1226 with the appearance of Elijah, of the messiah in 1233, …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 716

  LetterT-S Ar.18(2).193 + T-S 24.21 + ENA NS 10.31 + T-S Ar.30.306 + T-S Ar.30.314

  Letter from Araḥ b. Natan (aka Musāfir b. Wahb), in Alexandria, to the Nagid Mevorakh, in Fustat. The sender and addressee are not named in …

  Verso

  1. [ ] גרי [ ] לה מעהם
  2. ]תהדדהם ללנאס כמא גרת אלעאדה
  3. ]הם אלי יכון אלגואב מנהם עלי דלך מא קדמת דכרה מן אלספה על לאלשתימה לי ואלי תש[כ]רי מן צבר להם…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • recto
  View document details
 17. 717

  LetterT-S NS 309.12

  Document that tells the story of Aharon ha-Levi and Ḥalfon, who collected money on behalf of the Rambam (Maimonides) for ransom of captives. They sent …

  TS NS Box 309, f. 12, Goitein, Palestinian Jewry, pp.317-318, C.B. 05-09-88 (p)

  1. ]הדיין המ[ופלא נתתי לו ד אמות שלי
  2. שבארץ ישראל ואגבן [הרשיתיו וכו'
  3. בת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 18. 718

  List or tableENA 2808.63

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. List of expenses, beautifully written by Yefet b. David b. Shekhanya. Materials for the construction of a …

  Gil, Documents, pp. 187-188 Doc. #18, ENA 2808, f. 63Building expenditures ca. 1040SH [10-24-86]

  1. דרהם תמן סבעה חזם שועב ארבעה עשר דר תמן חזמ[ה]
  2. חבל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 19. 719

  List or tableENA 4011.62

  Verso: Account of the qodesh. Dating: ca. 1215 CE, according to Gil. This document records sums deposited by several collectors of the qodesh with its …

  1. תלאתה מאיה [[גיר ג']]
  2. [[וענדי ק וג']]
  3. אלבאקי פי גהתה ללגבאיה סז<
  4. תמאנין גיר דרהם
  5. אלדי קבצה מנה אלשיך בו אלחסן
  6. אלהוד מן אלגבאיה פי דפוע עדה
  7. אלף דרהם ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 20. 720

  List or tableT-S K15.13

  Account for Shevat and Adar 1495 sel. ca. 1184. This is a single leaf from the notebook of Shemuel b. Saadya, written in two columns. …

  I

  1. תצקיע גבאיה אלשיך [אבו אלביאן

  לשהרין והמא שבט ואדר]

  1. אלמואפקאן לשואל ודי אלק[עדה]
  2. דאר אלנגיד כב אל[

  Margin:

  סכן ר יעקב יח

  1. דאר אלזית ית
  2. סכן בן י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 721

  List or tableBodl. MS heb. b 11/5

  Account of the Qodesh: computation of total yearly revenue from rent, ca. 1041. A draft, written in Arabic characters apparently by Yefet b. David b. …

  1.              ]على موجب المشروح من
  2.           اثن]ين وثلثين واربعماية
  3.             ا]لعين تسعه عشر دينار ونصف قيراط
  4. ومن الورق الف واحده وماتين واحدى عش…

  1 Transcription

  Tags

  • 5 verso
  View document details
 22. 722

  List or tableT-S K15.93

  List of about ninety persons receiving subsidies for their capitation tax obligation, similar to T-S K15.14 + T-S K15.66, Apps. 4-5. Many names and sums …

  recto

  1. בן אל[.]ך.. נצף בשׁר בן מרה אלאלתי נצף
  2. בן ויעה[י]ם? מן אלפסיקה רבע בן חב... נצף
  3. אברהים אלאקרע תלת בן כתיר רבע ותמן
  4. אסמעיל אנדלסי נצף שׁועה בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 723

  LetterT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב מל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 724

  LetterENA 4007.6

  Letter from Avraham ha-Reviʿi b. Shemuel ha-Shelishi, probably in Ramla, to Shelomo b. Yehuda, in Jerusalem. In Hebrew. Dating: Ca. 1040 CE. The letter is …

  ....

  1. הפסח יודיעני רבינו הגע[תם
  2. אני לרבינו גאון בעבור משה בן מבשר
  3. אחי נתן בן מבשר אוהביו ודורשי שלומו
  4. כי משה זה בן מבשר נושא כתבים [הביא]
  5. בעבורו הידו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 25. 725

  LetterT-S AS 145.6

  Letter from Mevorakh b. Natan ha-Ḥaver (judge in Fustat, 1150–81) to Shabbetay b. Avraham (judge in Minyat Zifta, 1135–78). Concerning (1) a muqaddam who has …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 726

  LetterT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 27. 727

  LetterENA 1822a.50

  Letter of request in which the widow of Abu Sa'id b. Shalom, writing to a Nagid, expresses a cry for help on behalf of her …

  1. אלעבדה אלממלוכה
  2. אמראה אבו סעיד בן שלום נע
  3. בש רח
  4. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
  5. השקט ובטח עד עולם
  6. אן אללה תעאלי קד אהל סידנא אלנגיד
  7. ירום הודו ויגד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 28. 728

  LetterT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 29. 729

  State documentT-S 24.21 + T-S Ar.18(2).193 + T-S Ar.30.306 + T-S Ar.30.314 + ENA NS 10.31

  State document in Arabic script, an internal memorandum or report containing multiple hands. Containing (on the last fragment) the signature of the vizier Ḥusayn b. …

  T-S Ar.18(2).193 + T-S 30.306

  1. لـ[مو]لانا صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين الرأى العالي في خروج 

  2. [التوقـ]ـيع المعظم فيما راه الحضرة من مسرقة هذ…

  3 Transcriptions 3 Translations 3 Discussions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  View document details
 30. 730

  LetterT-S 10J9.16

  Letter by the Jewish community of the village of Qalha, Egypt, apparently to Eli ha-Kohen b. Yahya in Fustat, 2nd half of the 11th century. …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. נעלם סידי אלפרנס אטאל אללה בקאך ואדאם עזך
  3. ותאידתך וסעדתך וסלאמתך אן למא כאן יום סבעה עשר
  4. בתמוז וצל אלי ענדנא אשיך אבו עמרן מוסה בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 731

  LetterCUL Or.1081 J8

  Letter of appeal in the name of an old woman, whose mantle was stolen while she was about to wash it in the Nile, asking …

  1. בש רח
  2. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה והח
  3. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  4. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
  5. אעלם מואלי אלדיאנין נר ואלגמאעה ברוכים
  6. יהי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 32. 732

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 733

  LetterBodl. MS heb. d 74/37

  Letter of appeal from an elderly, blind woman, mother of several sons and grandsons, to the Gaon Maṣliaḥ. Dating: 1127–38, based on the tenure of …

  1. ולתתך ע]ליון על כל הגוים אשר עשה
  2. לתהלה] ולשם ולתפארת ולהיותך עם
  3. קדש] לייי אלהיך כאשר דבר:
  4. אלממלוכה] תעלם חצרת אדונינו גאונינו מצליח הכהן ראש
  5. ישיבת ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 34. 734

  LetterT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום העו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 735

  LetterBodl. MS heb. d 66/16

  Recto: Petition to Masliah Gaon from a woman wishing to have a divorce. Probably 1127 CE. Discussed in detail, with translation, in Oded Zinger's dissertation, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. יענך יי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וג
  3. אעלם חצרה אדונינו גאונינו נזרינו וכתרינו ועטרת ראשינו
  4. מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו וי…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 36. 736

  LetterT-S 16.305

  Letter from Yehuda ha-Melammed b. al-Ammani, in Alexandria, to Avraham Maimonides in Fustat. Dated: Adar 1528 Seleucid, which is 1217 CE. Yehuda devotes the bulk …

  Recto

  1. עבדו ומשרתו
  2. יהודה המלמד
  3. בשמ' רחמ
  4. ותשועת צדיקים מיי' וגו'
  5. תרום ידך על צריך וגו'
  6. מתהלך בתומו צדיק וגו'
  7. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלרייסי

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 737

  LetterT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. (the "mysterious sign")
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ממ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 738

  LetterT-S 8J16.3

  Letter from Avraham b. Rav Shelomo the Yemeni, in Jerusalem, to Eliyyahu the Judge in Fustat. Avraham lives with Eliyyahu's son, the physician Abu Zikri, …

  1. תקתי באללה וחדה אלממלוך אלאצגר אברהם בירבי שלמה
  2. הרב אלימני זצ"ל
  3. יגדל שלומך וירבה נעמך ולעד צור ירוממך ואלהים יהיה (בעזרך)
  4. אתה הוא אדונינו ואור עינינ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 739

  LetterT-S 12.575

  Letter on behalf of a Byzantine woman named Rachel, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. The main part of the letter (in Judaeo-Arabic) …

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נזרו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 740

  LetterENA NS I.78

  Letter from Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Alexandria, to Abū Bishr Azhar b. Manṣūr (aka Avraham), in Fustat, ca. 1075. Mentions a shipment of …

  recto

  1. תקדמת כתבי למולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עלאה וכב[ת]

  2. עדוה עדה גואבא ען כתבה אלואצלה אגבתה ען כל פצל פיה[א ואמא]

  3. מא דכרה מן קבצ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 41. 741

  LetterT-S 10J11.25

  Letter from a penniless woman, the widow of Abū Surrī, to Mevorakh b. Saadya (1094–1111). She begs him to come to her rescue in a …

  1. בש [רח
  2. אעלם חצרה [ס]ידנא אלרייס שר השרים נגיד הנגידים
  3. עוז כל ב[ית יש]ראל יברכו אלהינו וישמרו ויהיה בעזרו
  4. אני אמר[אה] אבו סרי רחמה אללה כנת קד זוגת א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details