Search Documents

Filters

741 total results

 1. 1

  LetterT-S 13J28.21

  Draft of an appointment deed to Yeshua b. Yosef to a public role. The handwriting is that of Yeshua. According to the biography of Yeshua, …

  Recto

  1. [ ] קד אטלק ל[ ] אן יתיר בכורות
  2. ולם יטלק דלך לרב // למא ראי פי דלך מן אל עיאב// (עלי גמיעהם אלסלאם לל...)
  3. בחנת פי אלתלמוד (בחנת פי אלתלמוד וה.…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S NS 324.112 + Moss. VII,157

  Recto: Letter from Hayya Gaʾon to Neḥemya b. Avraham, in Fustat. Dated: Nisan 1348 Seleucid, which is April 1037 CE. Neḥemya had had a fight …

  1. האיי ראש הישיבה שלגולה בן שרירה ראש הישיבה שלגולה
  2. בן חנניה ראש הישיבה שלגולה בן יהודה ראש הישיבה של גולה
  3. לידידו וחביבינו ונכבדינו מרי ורבנא נחמיה רי…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterT-S NS 324.55a + T-S NS 324.55b

  Letter addressed to the Jewish community (probably Fustat) about an evildoer named ben Qayyuma and the troublesome things he did and said, and how the …

  1. מא כפי ען אלגמאעה אלכרימה ברוכים
  2. יהיו לשמים מא טרי פי הדה אלגמעה
  3. מן הדא אלזד אלרשע [[אלהדור]] //אליהיר// אלמערוף
  4. בן קייומא הקבה יקיים בו מא קאלה
  5. אלמ…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 4. 4

  LetterT-S NS J171

  Detailed letter sent by Meir b. Hillel b. Sadoq Av, written in between the lines and on the remaining blank spaces of a letter he …

  1. ]לסאמיה אלאגליה אלעאליה תבת אללה
  2. ] עדוהא וצדהא יקבל אלארץ וינהי שדה
  3. ]תיאחה נחוהא וכונה לא יפתר לסאנה
  4. ] ונהאר אללה תע יסתגיב מנה ומנא גמיע
  5. ]להא ולא ת…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  LetterBL OR 5566B.14

  Excerpt of letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, Jerusalem, to the Ḥaver in Fustat, probably Eli b. Amram, ca. 1060.

  1. כתאבי אטאל אלה [בקא] מולאי אלחבר [
  2. כסליו קד עלם אללה עוטם שוגל קל[בי
  3. פי אלבח[ר] ומן אלצרות ומא אטון בא[
  4. א[ ] אן קד גמע מדות אשבח וקד ער[
  5. עלי[ה]ם וקד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 6. 6

  LetterBodl. MS heb. c 28/70

  Letter from the yeshiva to Eli ha-Parnas b. Hayyim, Fustat, approximately 1065.

  1. בשמך רחמנא
  2. שלום שלום לדורש שלום ואוהבו וישע והצלה וחן
  3. וגאולה ויקר וגדולה לאבירינו וזקינינו כגק מר ור
  4. עלון הפרנס הישר החסיד ביר חייא נע הגיע מכתבו
  5. הי…

  1 Transcription

  Tags

  • 70 recto
  • 70 verso
  View document details
 7. 7

  LetterT-S NS 320.51

  Letter from ʿEli b. Yeḥezqel ha-Kohen, in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: ca. 1050 …

  1. [כתאבי אטאל אללה בקא אלחבר] אלמעולה ואדאם עזה ותאידה מן אלקודס
  2. [אלמעמור ען סלאמה ועא]פיה ושוקי שדיד אללה עז וגל יקרב אל
  3. [אגתמאע ביננא סורעה בר]חמתה …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 8. 8

  List or tableENA 2591.4

  List of contributions, calligraphically written, 32 names preserved, of the type common among Jews at the end of the Middle Ages, such as Nasr Allah …

  1. אלמקבוץ מן תפרידה
  2. אלדי בחצרה אל.א' בר'
  3. אלכ' אבר' ס.ק' 6 24
  4. אלח' יוסף עי' 12
  5. אלמע' סעיד ק' 25
  6. אלכ' סלימאן ס 12
  7. אלמע' מנצור צ 25
  8. אלח' סעיד .1
  9. אלמוסי ע…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 9. 9

  LetterT-S K15.90

  Ten weekly payrolls for the second through the tenth weeks and then again for the fourteenth week of the liturgical year, which begins after the …

  I (left side of verso)

  1. שׁבת אלה תולדות //נח// כרג אלכבז ואלרסום
  2. ופצל כרגת קרצה לאבי אלפרג אלדמירי
  3. כד יג?
  4. אתמאם גאליתה אד כאן לה נציבא
  5. כרגת אלג[באי]ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterJRL SERIES A 75

  Letter discussing communal matters, especially income derived from the market place by religious dignitaries. Mentioned are levies imposed for the purchase of new mats (see …

  A75-1 RECTO:

  1. …....[לה בחייאה א] ….........................
  2. ועומל פסיקה לחוצר גודד ופסיקה לזית יוקד כ] ….....
  3. בלבוכרה ובאלעשו אצטאר אלנאס ללצלוה וליס…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 11. 11

  LetterJRL SERIES B 4875

  Fragment of a document, primarily comprising names, concerning a matter that involved 'the synagogue of the Palestinians.' Those mentioned in the text include: Yosef \'the …

  1. ש]למה מ\' יוסף הפרנס ור\' ישועה ומ\' יעיש
  2. ]אברהם ומ\' שלמה הפרנס בר נתנאל
  3. ]הל מן [חו]ל אלכניסה אלדי ללשאמיין
  4. ] כבוד גדולת קדושת מו\' ור\' אפרים
  5. ]גדו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  View document details
 12. 12

  LetterENA 2804.11

  Letter from the first half of the eleventh century which contains an appeal for help in ransoming captives. The letter is from the community of …

  Recto

  1. [אל אחי]נו הקהל הקדוש הדרים בצוען מצרים
  2. [ובראש כבו]ד מ'ור' אפרים החבר בסנהדרין גדולה
  3. [ישמ' צו' בן]כב' גד' קד' מ'ור' שמריה נוח נפש ושאר
  4. [הזקנים…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 13. 13

  LetterT-S 8J41.4

  Small fragment of a letter to Yaakov ha-haver (member of the Sanhedrin) from Yusuf ha-Kohen. (Information from Goitein's index cards) VMR

  1. . . ] . . . הארץ [ . . . . ] . . . . . . . . . . . . . חובבי דעת ה. . . [ . . ] .
  2. הא הקהל הקדוש .ב. העדיות בקיי התבונה ישרי המעש
  3. קהל צובה אוהבי תורת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 14. 14

  LetterT-S Ar.30.53

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Reporting on Abū ʿImrān b. Abū l-[...] who stole six good orange trees (uṣūl nāranj min khiyār al-uṣūl) from a ruined …

  1. . .] מן בעדך ודאך אן למא כאן [בעד
  2. כרוגך מצא אבו עמראן בן אבו אל[. .
  3. אלי דוירה כראב וקלע מנהא סתה
  4. אצול ואכרג מן כיאר אלאצול
  5. ואכרב אלדוירה ואנשאהם פי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 15

  LetterCUL Add.3339c

  Letter of request sent by the head of the yeshiva in Damascus, which was burdened with debts, to a notable in Fustat, who had pledged …

  1. שר שלום ומכלל חכמנו(!) וחברינו אוהבי האמת
  2. והשלום כי כולנו בעד אחינו מעתירים לשפות
  3. להם שלום מכל עברים נצח סלה גיר כאן
  4. ענהם אדאם אללה איאמהם עטם אשואק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 16. 16

  LetterT-S 8J26.8

  Beginning and address of a letter from Tahor b. Avraham to the judge Eliyyahu b. Zechariah. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח עמי עשו אלממלוך טהור בר אברהם נע
  2. יכדם אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלראמי אלורעי
  3. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אדאם

  Right margi…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 16.24

  Letter from Shela b. Mevasser to the Nagid Mevorakh b. Saadya. Shela mentions complaints and rumors spread about him. He asks the Nagid to act …

  Recto:

  1. בש' רחמ'
  2. אתצל באלממלוך אדאם אללה חראסה חצרה סיידנא שר
  3. השרים נגיד הנגידים עוז כל בית ישראל חכם הישיבה
  4. אגתמאעהא פי אלמועדים אלמתקדמה מע שיוכנא …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterT-S 32.8

  An epistle from Avraham b. Sabbatai, the Ḥaver of Minyat Zifta, to Moshe Nagid b. Mevorakh, congratulating the recipient for his success in dealing with …

  Address (verso)

  1. יגיע להרגיע אל מושב הדרת יקרת [מ]רנו ורבנו עבדהא
  2. אדוננו משה הנגיד הגדול נגיד עם ייי צבאות
  3. שר השרים ונגיד הנגידים עטרת השרים /ותפארתם…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 13J24.7

  Calligraphic letter sent by Eliyyahu b. Khalaf to a man, evidently the head of the Jews in Fustat or Cairo, emphasizing that the community in …

  1. ומן וליהא מולאי אלאך אלשלישי ומן
  2. גמאעה אלקהאל צאלח אלאדעיה והם
  3. בחמד אללה לב אחד בבקאהא
  4. יושבים בטח ושלום כתו וישב עם
  5. בנות שלום ובמשכנות מבטחים וג
  6. ושל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 16.130

  Beginning of a circular letter by Nisi b. Shemuel, head of a congregation (of Rabbanites? Palestinians? Babylonians? Karaites?) to all Israel, emphasizing the duty to …

  1. ניסי בן שמואל ראש
  2. קהלת עדת אל
  3. לכל אחינו ישראל הדרים בכל מקומות מושבותיהם . . . . . . .א. . . [ . . .
  4. הקרובים והרחוקים החכמים הנבונים הידועים היקרים …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 16.253

  Letter in which a Kohen, who is in financial difficulties and is the father of girls, asks the Nagid Mevorakh to allow him to beg …

  1. . . . . . . .] עולם השמיע תפילת עניים ואביונים ודלים ומכים
  2. . .]ה[ם] מבקשים רחמיו וחסדיו בכל עת ולא ישוב דך נכלם
  3. . . . . .]שרחיים יתנו הוד הדריך: כטל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 22

  LetterT-S 16.271

  Letter sent from Damascus to ʿAllūn b. Yaʿīsh al-Firnās al-Hārūnī (aka the parnas ʿEli b. Yaḥyā ha-Kohen), in Fustat. Reporting among many other matters that …

  Recto:

  1. בשמך רח
  2. כתאבי אטאל אללה בקא נכבדנו ומשושנו הפרנס הנאמן ואדאם עזה
  3. ותאיידה ותמכינה וחראסתה מן דמשק ען מציבה צעבה וחזן שדיד
  4. וסלאמה פי אלנפס ושוק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 23

  LetterT-S 16.276

  Letter containing a complaint about a weak muqaddam (head of a local community). (Information from Goitein's index cards)

  1. לם ישתכיה בשר פקצי עליה תופא ואפתקד אנ. .[. . . . . . . .
  2. אגתמע גמיע אלעאמה ואסתגאתו אלי מתולי אלוקת לא[. . . .
  3. עאדה אלעואם אומות העולם יסתגיתו אלי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 24. 24

  LetterT-S 16.294

  Letter from Moshe b. Peraḥya, the muqaddam of Minyat Ghamr, to a prominent scholar in the capital. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 1230s–40s (the last years …

  1. מ[ולאי . . . . . מרנא ורב]נא שמ[עו]ן הלוי החכם והנבון ירא [שמים
  2. בנימוסו ינוב בשיבה ולרוב ידגה ויפרה וירבה וישגה
  3. ייי יסובהו וזכות תורתו בכל מהלך ילוה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 12.832

  Letter in the hand of Moses Maimonides containing instructions for a local judge on how to retrieve the assets of a murdered merchant who left …

  1. נעלם חצרה אלחבר אלגליל שצ
  2. אן וצלת אלכתב אלתי כתבת אלינא
  3. פימא יכצהא עלי יד אלשיך
  4. ברכאת אבן אסמאעיל אלבזאז נע
  5. והי תעלם מא גרי עלי אכיה
  6. נע הנהרג כאשר ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 26. 26

  LetterT-S 13J13.20

  Letter by Avraham Shabbetay to various communities of Lower Egypt that certifies that Yoshiyyahu b. Moshe makes ‘kasher’ cheese. (Eliyahu Ashtor, “The Number of Jews …

  1. בשמ רחמ
  2. סבב אצדארנא הדה אלאסטר אעלם(!) אלקהלות הקדושות
  3. ברוכים יהיו לשמים דמסיס וסמבטט// ובנהא וצהרגת הזקנים// בולב/י/ס וס/א/נית//
  4. הנבונים ובשמותיהם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S 13J15.10

  Letter to the judge Yiṣḥaq b. Shemuel the Spaniard of Fustat asking him to induce the Nagid to approach the wali (head of police) and …

  1. בשמך רחמ
  2. קד צדרת כתבי אלי חצרה רבנו הרב המובהק אטאל אללה בקאהא ו[אדאם עזהא
  3. וסמוהא וסנאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא ולם יצלני אלואחד מנהא גואב
  4. ומא או…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 28

  LetterT-S 13J18.24

  Document of legal import for a woman who has appointed a wakil. Composed in letter form and addressed to the community in Jerusalem. Probably late …

  1. . . . . . . . ואתם הדבק[ים בד' וג
  2. . . . . . . . אשרי משכיל אל דל וג
  3. שלומי עליון זרע איתנים רחמנים . . . . . [ . . . . . . . . .
  4. תמימים וישרים חסידים…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterT-S 10J8.10

  Letter from the leader of the Jewish community in a small town to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya (1094–1111) complaining about trouble he has had …

  1. הרבה הרבה [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אשר הם עקר כל שכן א . [ . . . . . . . . . . . . . . .
  3. לא העמדתי לך דבר על בוריו . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 12.122

  Letter in Hebrew from the community of Kiev on behalf of Yaʿaqov ben R. Hanukkah. He had been seized by Christian creditors (goyim) of his …

  1. ראשון שבראשון המעוטר בכתר אחרון וראשון
  2. שומע קול לחשון ומקשיב ניב ולשון ינצרם
  3. כאישון ויושיבם עם נחשון במרום מראשון
  4. אנשי אמת שנאי בצע גומלי חסד ורודפי…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • multispectral1
  View document details
 31. 31

  LetterT-S 12.360

  Letter in which Abu al-Majd Uzziel of Damira informs the judge Moshe b. Perahya that he would take up the post of teacher in Minyat …

  1. צדיקים יירשו ארץ וג עבד עבדו ומודה חסדו
  2. פרי צדיק יהגה חכמה וג השואל לשלומו השואף אל מקומו
  3. תורת אלהיו בלבו לא ימעד(!) עזיאל משרת מרינו ורבינו
  4. רננו צד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  LetterBodl. MS heb. f 56/130

  Fragment of a report on measures taken to save pious foundations from the rapacity of the finance minister, known as 'the Monk'' (active 1127-1129). (Information …

  1. והי סנה מצאדרתהם ללנאס ראי מן אלדא
  2. לא שך בעד משאורה רבינו המעולה
  3. זל אן יחצל הדא אלנצף ללעניים בהדא
  4. אלמבלג פצא אלוראק אקתרח
  5. עליה באן יכתב פי אלכתאב א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 130 verso
  View document details
 33. 33

  LetterBodl. MS heb. b 11/11

  Letter sent to Shemuel ha-Nagid dealing with the production of cheese in Bashmur and its transport to Fustat. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 124, …

  1. ממלוכהא שמריה בר
  2. יכין נע עיר אלמחלה הגדולה
  3. בשמ רח
  4. ממלוך הדרת יקרת צפירת תפארת כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו אדוננו
  5. ועטרת ראשנו וצניף תפארתנו ואור עי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 11 recto
  • 11 verso
  View document details
 34. 34

  LetterBodl. MS heb. d 66/19

  Letter by a cantor in a small town, addressed to Rabbi Eliyyahu the judge, complaining bitterly about his lack of opportunity for further study and …

  column 1

  1. וצל כתאב אלמולא אלואלד אלאגל אלמתפצל
  2. כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא אילה הדיין
  3. החכם והנבון שצ וקראתה ושכרת אללה עלי
  4. עאפיתך וסלאמתך ומא אשך פי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 19 recto
  • 19 verso
  View document details
 35. 35

  LetterBodl. MS heb. d 66/3

  Letter from Barukh b. Yiṣḥaq, the chief Rabbi of Aleppo, Syria, to a colleague, it seems in Fustat. Dating: ca. 1100. Asking him to send …

  1. . .א. אליהם מהמא אן לה [עליהם] מטאלבה צחיחה פי גהתה בעדים ברורים
  2. וכתב קד תבת(!) פי בית דין פלם ינצת אלי שי מן דלך המקום ברחמיו יצלחה לנפסה
  3. ואנא אסלה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 3 recto
  • 3 verso
  View document details
 36. 36

  LetterBodl. MS heb. d 66/85

  Calligraphic letter by a community leader who found out that the son of a scholar had married four couples, writing their marriage contracts and performing …

  1. ממלוך הדרת כקג מרינו ורבינו אור עינינו
  2. ומחמד נפשינו נשיא אלהים בתוכנו יהי אלהיו
  3. בעזרו ינהי אלי ולאלהא מא ענדה מן אלאסף עלי
  4. מפארקתהא ובעדה מן מלאחצתה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 85 recto
  • 85 verso
  View document details
 37. 37

  LetterBodl. MS heb. d 66/97

  Letter from Yosef b. Maḥfūẓ to the Nagid Shemuel b. Ḥananya, complaining about Abu Sa'id. (Information from Goitein's index cards)

  1. עבדהא יוסף בן מחפוץ
  2. בשמ רחמ
  3. אברך אל אשר לו הגדולה ואודה //לו// בהלל גם בשירה אשר גבר ועולה וגדל ורב טובו ואשר
  4. אשר אן לו חקירה ורואה כל ולו נראה לכל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 97 recto
  • 97 verso
  View document details
 38. 38

  LetterBodl. MS heb. d 74/39

  Complaint addressed to a Gaon by a son-in-law of a man who left one quarter of a house to an infant daughter and another quarter …

  1. אלממלוך[. . . . .].
  2. אלממלוך יקבל אלארץ וינהי אלי מגלס הגאנו[ת ירום הודה
  3. אן כאן לה צהר למא דנת ופאתה אוצא באן א[לנצף מן
  4. דארה לזוגתה באלמאוחר ואלבליות…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 39 recto
  • 39 verso
  View document details
 39. 39

  LetterBodl. MS heb. d 76/62

  A strongly worded letter by the head of a yeshiva to Yakhin ha-Levi b. Mevorakh demanding assistance for its cantor. (Information from Mediterranean Society, II, …

  1. . . . . . . . . . . . . .]. ה. ו. ואמת כי שגיתם ולא במזיד
  2. . . . .]. .ת[. . .]בדתה בני אדם אשר הבל וריק יעזורו
  3. ביראת ייי ועוזו וקבה יתוה עליך תיו של …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 62 recto
  • 62 verso
  View document details
 40. 40

  LetterENA NS 2.40

  Letter sent to Moshe ha-Kohen dealing with a loan he had given to the congregation and some public affairs. (Information from Goitein's index cards) . …

  1. אלשיך אלאגל אבו עמראן [. . . .
  2. ור משה הכהן הזקן הנכבד תפארת
  3. הכהנים נאמן הסוחרים חמדת השרים
  4. עין העדה תפארת ישראל ויהודה
  5. אללה עזה וחרס מגדה וגמע אלשמל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 41. 41

  LetterENA NS 22.7

  Widow with young children, a stranger in Egypt, describes her plight to the elders, it seems, of the Karaite community, asking them to help her …

  1. בשם א]ל רחום וחנון אבי יתומים ודין אלמנות
  2. קד קצדת אללה תעאלי וקצדת מואלי אלשיוך אלסאדה אלפצלא
  3. טול אללה אעמארהם ולא שתת להם שמל ול[א] איתם
  4. להם ולד ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 42. 42

  LetterT-S 10J25.6

  Very blurred letter to the Nasi and the Head of the Diaspora (David b. Daniel?) asking for assistance for hungry people. The needy person is …

  Recto:

  1. אני טרם אכלה לדבר ומלי העצב לחבר נפשי יצאה בדברו לאדוני
  2. נ . יא . . ם נשיא וראש כל גליות כל ישראל אלהי אברהם יהא בעזרך
  3. שמע נא אלי והקשב למלולי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 43

  LetterT-S 10J27.9

  Verso contains greetings and the name of the addressee, Nehemiah b. Perahya. Recto also contains the name of the addressee. The letter may have been …

  1. לאדירנו ואבירנו וגדולנו וחשובנו וחשק נפשינו ובבת אשונינו ומחמד עינינו כג קד
  2. מר ור נחמיה השליח המשכיל המצליח החכם והנבון המפולפל במעשיו הטובים [
  3. . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 44

  LetterT-S 8J20.29

  Letter to Peraḥya ha-Ḥaver about a visit of the carrier of the note, Abū l-ʿAysh, to the Nagid for the issue of whether he had …

  1. אל הדרת יקרת צפירת תפארת כגק' מרנו ורבנו פרחיה החבר החכם והנבון
  2. ישמרהו צורו ויהיה תמיד בעזרו אלסבב פי אצדאר הדה אלכדמה
  3. אלי גלאלה אלמחרוס חצור חאמלהא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 45

  Legal documentT-S 8J4.25

  Verso: Legal memorandum submitted by Avraham b. Shemaʿya to Avraham (b. Natan) ("Foundation of the Yeshiva"). He reports that Yosef and his wife appeared before …

  1. ממא אעלם חצרה מרנו ורבנו אברהם
  2. יסוד הישיבה נט רח מן שמיא אן חצרא
  3. יוסף מע זוגתה אלי בית דין וכאן חאצר
  4. אלשיך אבו סהל עטייה אלזקן אלנכבד
  5. פקאל זוגתה יוס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 46. 46

  LetterT-S 8J4.9

  Letter of appointment of Eli b. Yiṣḥaq Ha-Kohen Ghazal for a position of a beadle synagogue of the Babylonians in Fustat in the year 1099.

  1. אלתזם מ עלי בר מ יצחק הנקרא גזאל הכהן כדמה כניסה אלעראקיין
  2. ומקדמיהא וקהאלהא בגמיע מא יקתדר עליה ומא
  3. כאן יסלכה מ יוסף השמש נע מן נצאפה אלכניסה ומן
  4. אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 47

  LetterT-S 8J13.8

  Complete calligraphic letter without names or details, reminding some persons to induce the jamā‘a (community) to contribute to the collection (מן מאלהם במא אלהמהם אללה). …

  1. אכותי ואחבאב[י אל]אדימין אלפאצלין אלעזיזין אלאתירין שרף אל
  2. אכיאר ותאג אלאבראר שרף אללה קדרהם ועטם פטרהם ולא אכלא מכאנהם ופ
  3. עלי גלאלה נסבהם ופי מתל ד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 48

  LetterF 1908.44E

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Yaʿaqov Ha-Meʿuttad b. Yosef. Dating: probably end of 1015. The content emphasizes the need of communal leaders and includes …

  1. לאב[ירי ה]ארצות בשם צנופי עטרות אבירי תורות מורי להורות זקני מ[ ]
  2. מ[ק]דשות שם טוב לנקוב הוא כגק מר יעקב המעותד לשם בגאון יעקב
  3. כל עומד בחכמתו וירא אל…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 49. 49

  LetterMoss. II,124.1

  Fragment of a letter in the hand of Natan ha-Kohen b. Mevorakh concerning the disagreement about the Jewish community's leadership in Ashkelon. Describes how a …

  1. .....].ה פ..[...].ואב.[............
  2. אלח]זן ויחתאגו אן יתכפנו [..........
  3. ולואזמה פלמא איסו מנא מא אמכנ[וה מן
  4. אלכניסה בל אקאמו רגל מן אהל גזה א[סמה
  5. א…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 50

  LetterMoss. II,141.3

  Letter fragment (the end only) from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. Refers to a debt.

  1. [לכב] מר ורב אפרים החבר בסנהד גדולה ישמרהו
  2. [בור]אהו ויצליחהו בכל מעשהו ושלום רב ישקיטהו
  3. [ומחר]ב יצילהו ובסתר כנפיו יסתירהו וארך ימים [ישביעהו]
  4. [בן מ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details