Search Documents

Filters

144 total results

 1. 101

  LetterENA NS 21.12

  Letter from the office of Yehoshua Maimonides dealing with the capitation tax and with the kashrut of meat, first half of the 14th c.

  1. כק ונוגשיך צדקה וכאצה אלגאליה אנהא
  2. ען דם אלאנסאן ובהא יעמל אלישראלי
  3. דינה שבת ומועדים וכפור וגמיע מא
  4. יכתאר פי דינה ולא לאחד ישוש עליה השם
  5. למען שמו יפ…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 2. 102

  LetterENA NS 45.2

  Letter in Judaeo-Arabic. Likely in the same hand as T-S 13J7.24. Describing difficult circumstances: The slave of the king came . . . 30,000 dinars …

  Recto:

  1. ] יכתב(?) מכאן(?) כלפה(?) . . . .
  2. פיה אללה יעינך ויגע{ל}ני פדאך מן כל באס
  3. ומא וצל מן ענד אלמולא כתאב מן חין(?)
  4. סאפרת אלא פרד כתאב וגמ/י/עהם מ…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 3. 103

  LetterT-S NS 99.10

  Recto: Abū l-Faḍāʾil the cantor begs for money from Sitt Futūn, who also helped fund the construction of the synagogue (!), since he owes four …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 4. 104

  LetterT-S 18J3.3

  Letter probably from Shelomo b. Eliyyahu, probably in Fustat, to his paternal aunt (Umm Dāʾūd) and paternal uncle (Abū Manṣūr), probably in Alexandria. He says …

  Recto:

  1. כתאבי לחצרת אלסת אלגלילה אלרשידה עמתי
  2. אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא ונעמהא
  3. ומן חסן אלתופיק לא אכלאהא וגמעני
  4. בהא עלי אחואל סארה ואעין קארה
  5. במנה ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 105

  LetterCUL Or.1081 2.4

  Letter in Judaeo-Arabic to a certain Abū Ṭāhir containing interesting technical details of the capitation tax administration. The writer heard from Manṣūr al-Dimashqī "may God …

  Recto

  1. [בש ר]חמ

  2. אלדי אעלם חצרה מולאי אל[שיך אלא]גל אטאל

  3. אללה בקאהא ואדאם ת[אי]ידהא ועלאהא וכבת אעדאהא

  4. [  אבו א]ל מנצור אלדמשק[י] נטריה רחמנא ו…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 6. 106

  LetterT-S Misc.25.62

  Letter from Abū l-Khayr b. ʿIwāḍ, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The sender, an Ifrīqiyyan merchant, describes his problems with …

  recto

  1. בשמך רחמנא
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה 
  3. ונעמתה וממא אעלמה אן מן וקת אן מצ'ית מן ענדנא מא גרא עלי 
  4. קליל מן…

  recto

  1. בשמך רחמנא; 
  2. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתך ואת עזרתו לך ואת אושרך
  3. ואת חסדו לך, והריני מודיע לך כי מאז י…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 107

  LetterT-S 10J15.17

  Letter (petition) asking for help to free the writer’s brother who apparently had been incarcerated for failing to pay the capitation tax (here, called kharāj). …

  1. ואלרחמה לכל אחד סימא למן יערפוה והוא ברכאת ותר . . . . יוסף אבן
  2. אלמלהמי אכו סאביק אלחזן ר אל וקד כאן . עש פי פעל מולאי אשיך
  3. וגאהוה עליה אילא אין מאת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 108

  LetterT-S 13J24.4

  Letter from the office of the Nagid Yehoshua Maimonides (d. 1355), to the Jewish community in Cairo. He is ordering them to pay back to …

  שבת....

  הנה אל ישועתי וכולי

  1. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין במצר
  2. [י]ברכם צורם ויהיה בעזרם יוצרם אנס
  3. יעלמו באן לא תסאלו מא גרי עלינא בסבב
  4. תגליק אלגואלי ואנת…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 109

  LetterT-S 10J10.10

  Letter from Ibrāhīm b. Isḥāq, evidently of al-Maḥalla, to Abu Saʿd Hibatallāh (aka Netanʾel b. Yefet Rosh ha-Qahal), in Cairo. The beginning is in Hebrew …

  1. כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת
  2. איש זקן מכובד . בברכות יוזבד . בתפארת עטרה יורבד . כעטה מכנסי בד שהוא
  3. לבד . השר היקר . הנברר ונחקר . ובצדק וזוריח כאור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 110

  Legal documentCUL Add.3417

  Recto and verso: Draft of a legal document. Abu Saʿd al-Levi undertakes to provide his elderly father Shemuel with food and drink and the money …

  1. . . . אמונה אטעמה ואסקיה ואזן ענה נצף גאליתה אן דאמת
  2. עלי הדא אלצרף //אעני באלפלוס// ואן עאדת אלי אלמנהאג אלאולי מן דינארין אלי דון דלך
  3. פאזנהא ענה כא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 111

  LetterPER H 17.2

  Letter from a European Jew whose ship sank en route on his way to fulfill a vow to visit Jerusalem, and lost all his belongings …

  1. תפול נא תחינתי לפני קהל הקדוש המרחמים על אחיהם
  2. המחזיקים ידי נבוכים את צרתי וצערי אגיד לפניכם מה ש[גרמו
  3. לי בעוונותי הרבים נדרתי לילך לירושלים ונכנסתי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 12. 112

  State documentENA 3901.5

  State petition regarding a Maghribī Jewish trader caught drinking with a Muslim woman and imprisoned. Cuts off right before the request: there arrived from the …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 2
  View document details
 13. 113

  LetterT-S NS 324.48

  Business letter from a father, probably in Alexandria, to a son, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Fragment. Dating: Looks 12th century, but this is a …

  1. חסדתך ואעדאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע
  2. אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה אן שאללה ואלדי
  3. תריד עלמה אן יא ולדי אני קד וגהת לך עדה כתב
  4. ולם יצלני להא…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 14. 114

  List or tableT-S Misc.8.67 + Halper 465

  Secondary use: Two fragments from a list of male persons, mostly craftsmen or foreigners (Goitein surmises that they are people for whom the capitation tax …

  Right column:

  1. ..] בן יוסף טואף ס
  2. ..]. בן סלימאן דמשקי

  Left column:

  1. יוסף בן אבראהים צבאג
  2. יחזקאל בן אסחק
  3. יוסף בן עמראן [[...]]
  4. צח יעקב בן מוסי חלבי …

  2 Transcriptions

  Tags

  • p. 1
  View document details
 15. 115

  LetterT-S 10J17.19

  Letter from the son of the Nezer (i.e., Mevorakh b. Natan b. Shemuel) to the notable Netanʾel b. Avraham, a physician living in the Rif …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  3. שלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלהיך
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  5. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך ש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 116

  LetterT-S 12.289

  Letter of recommendation from Yehuda to Avraham ha-Zaqen about a righteous silk weaver named Tahor al-Talmid from the pupils of Avraham Maimonides (min jumlat aṣḥāb …

  recto

  1. עבדו ומודה חסדו
  2. יהודה
  3. וכהניה אלביש ישע וג
  4. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלחבר כגק' מר ור
  5. אברהם הזקן היקר השר הנכבד החכם והנבון תפארת ה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 117

  LetterT-S 12.414

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat, dealing with sundry small business matters. He orders walnuts, sugar, and Sinnārī …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 18. 118

  LetterT-S 13J20.12

  Letter from Tamīm to his two brothers. In Judaeo-Arabic (for the body) and Hebrew (for the learned blessings). Dating: Unknown. Goitein identifies the handwriting with …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עבדהם תמים שאכר
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך: והמשכילים
  3. יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים
  4. לעולם ועד וקווי ייי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 119

  Legal documentT-S K25.240.54

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the cantor Abū l-Ḥasan (=Yedutun ha-Levi?) 9 dirhams. T-S K25.240 consists of small written …

  1. ב
  2. אלשיך אחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללחזן אלגליל אלשיך
  4. אבו אלחסן שצ` ען אלמתובה?
  5. ל. מן רסם אלמזונות תסעה
  6. ושלום דרהם

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 20. 120

  List or tableT-S K15.94

  List: “Register (thabat) of the names of the elders who...” written upside down on the reverse side of a list of payers of incomplete capitation …

  1. בשמך רחם א.. אלשיך .......
  2. ..
  3. .. ע.. גרידה אלצע[ף]א מנהם
  4. ...........]ד[.........................
  5. א]לשיך אבו....ה]כה[ן.......
  6. אולאד? אכוה ר' אהרן הכה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 121

  Legal documentT-S K25.240.11

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to expedite the payment of 81 dirhams to the Muslim Judge Shams al-Din. This …

  1. ב
  2. אלשיך אבו אלמגד שצ' יעגל בתסלים
  3. אחד ותמאנין דרהמא ללקאצי שמס אלדין
  4. תגליק מא בקי לה מן גואלי סנה ארבע
  5. ועשרה וסת מאיה יא` אלעגמה (עלעגמד/ר/י?) …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 122

  LetterT-S Ar.40.187

  Letter of appeal/private petition in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to …

  Recto

  مملوكه فضائل اليهودي بن بقيلة

  2 بسم الله الرحمن الرحيم

  3 عبدها يقبل يديها ويعرفها بان عبدها له اليوم

  4 في اسكندرية ستة سنين مقيم باودي والجالية…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 123

  LetterENA 2738.37

  Petition in Judaeo-Arabic from Yaʿqūb b. Abū l-Yaman to the Nagid. The writer was sick for 8 months and is hiding at home because of …

  Recto:

  1. עבדהא יעקוב
  2. בן אבו אלימן
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל׳
  4. קד עלם אללה תע מא עבד הדרת
  5. הנגידות תכון משרתה לנצח //עליה// וינהי
  6. אלי סאמיהא חאלה ופק…

  Recto

  Your slave Yaʿqūb 

  b. Abuʾl-Yumn 

  ln (your name, O Mercifu)l

  "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep him…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 24. 124

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.24

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 10 dirhams to Yeshuʿa for teaching Ibn al-Ziftāwī through the end …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללשיך ר` ישועה שצ`
  4. מן גהה וקף אלמהדב ען
  5. תעלים אבן אל.... אלי אכר
  6. פסח אתקכט עשרה דרהם ושלום

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 25. 125

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.21

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the judge 20 dirhams apparently on account of the closure of …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 26. 126

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.12

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to send to al-Shaykh al-Thiqa quickly ('and by any stratagem') the payment of …

  12

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלאגל אבו אלמגד שצ` יוצל ללשיך
  3. אלאגל אלתקה שצ` מן גהה אלרבע כמסה ותלאתין
  4. דרהמא ען תגליק בקיה מא בקי עלי אלקאדרי
  5. לדיואן אלסלטאן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 27. 127

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.46

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Mainly in Arabic script with some Hebrew script. Abū l-Majd is to do something for the …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 28. 128

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.13

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Written in a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script. Dated: 2 Iyyar 1529 Seleucid, which is …

  13

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ' {למוצלהא אלשיך
  3. פצל אלרשיד? ........ בסבב גבאיה
  4. אלגואלי עשרין? ... תאני} אייר אתקכט
  5. ושלום

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 29. 129

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.53

  Small scrap with ~2 words of Arabic script. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 30. 130

  List or tableT-S NS 226.8

  Three, much damaged columns, seemingly in the hand of the scribe of App. C 1, 2, containing about sixty names of male persons, recipients of …

  recto (left side only)

  I

  1. ה
  2. ..........
  3. החב]ר? תשר? וי[
  4. ..ק. יגב[
  5. אל]שׁיך אלמנגא [
  6. אבו נצר .[
  7. נתן [
  8. אבו [גא]לב בן[
  9. אה[ר]ן ושׁלמה י[
  10. לוי ואבנה [
  11. מנחם א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 131

  State documentT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل طائ…

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is d…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 32. 132

  LetterHalper 410

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to an unidentified benefactor. Shelomo asks him to help him out with the payment of the capitation tax, as he …

  1. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל יי ישמרך מכל רע
  2. אלממלוך אלאצגר שלמה המלמד ברבי אליה הדיין סט
  3. ינהי אלי אלמולא אלמנעם אלמתפצל אלצדיק אלותיק
  4. אלרשיד א[ב…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 33. 133

  List or tableT-S K15.93

  List of about ninety persons receiving subsidies for their capitation tax obligation, similar to T-S K15.14 + T-S K15.66, Apps. 4-5. Many names and sums …

  recto

  1. בן אל[.]ך.. נצף בשׁר בן מרה אלאלתי נצף
  2. בן ויעה[י]ם? מן אלפסיקה רבע בן חב... נצף
  3. אברהים אלאקרע תלת בן כתיר רבע ותמן
  4. אסמעיל אנדלסי נצף שׁועה בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 134

  LetterT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 35. 135

  LetterENA 3754.11

  Petition. Dating: Late 16th or early 17th century, as it involves the well-known rabbi and judge Ḥayyim Kapūsī (1540–1631). The petitioner makes accusations against a …

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  View document details
 36. 136

  LetterT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 37. 137

  LetterENA 1822a.49

  Letter from an unknown sender, in Fustat, to his nephew (ibn ukht) Mūsā, in Qalyūb. Dating: Unknown, but perhaps dateable on the basis of the …

  1. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלשיך מוסי ופקה אללה תע
  2. ועווצה כיר ורדה לאפצל מא עוודה מן עואידה
  3. אלגמילה וינהי כתרה שוקה אליה ואלי גמיע מן ענדה
  4. גמע אללה אלשמל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 38. 138

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the P…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 139

  LetterT-S NS J3

  Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  Recto:

  1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
  2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
  3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
  4. [אעל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 140

  State documentT-S NS 234.50

  Order or report in multiple hands to do with 131 dīnārs paid to the treasury (bayt al-māl). Person mentioned is Saʿd al-Mulk Ilyās, possibly a …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 41. 141

  LetterT-S 13J18.27

  Abū ʿAlī b. ʿImrān, Alexandria, writes to the son of his dead sister, to Abū Mūsā Hārūn b. al-Muʿallim Yaʿaqov, Fusṭāṭ, the shop of Abū …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 142

  LetterHalper 415 + Halper 416

  Letter draft from an anonymous shaliaḥ, in Fustat/Cairo, to an unknown addressee, in Jerusalem. In Hebrew. Dated: Monday, 22 Raḥamim, 5595 AM, which is 1835 …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 43. 143

  LetterCUL Or.1080 J27

  Letter of appeal from a cantor to a certain Moshe ha-Sar who is in government service. The letter also addresses Ṣedaqa ha-Sar. He asks for …

  1. בש רח
  2. ומצא חן ושכל טוב וג
  3. כי ארך ימים ושנות חיים וג
  4. ותגזר אמר ויקם לך וג
  5. לכבוד גד קד מר ור משה השר הנכבד העשה
  6. כמה חסדים וכמה טובות יעזרהו אלהינו ויש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 144

  LetterT-S 24.38

  Recto: Letter from somebody, in Minyat Zifta, to the Nagid Avraham Maimonides, in Fustat/Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1230s. The purpose of the …

  1. נוטה ]קו הפליל מסלפת ממלכת האל[וף
  2. מרי]מה דגל דת משה המבארת תלמוד רב
  3. רבינא ורב אשי המחביר המהדיר יגדיל תורה
  4. ויאדיר הוא אדונינו צניף תפארתינו הודינו ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details