Search Documents

Filters

92 total results

 1. 51

  LetterT-S 8J10.13

  Recto: Letter in which the writer discusses a visit to the qadi and business matters; mentions Ibn Abu al-‘Aysh. Verso: Letter discussing business matters concerning …

  1. ג אנני
  2. בעד אלסלאם עליך ותקביל [איאדיך] אערפך
  3. דכלת יום אלב' כמסה מאל שי
  4. ואן יום אלתלתא מצינא אלי צאחב אל
  5. קאל אלמסלמין אנמא ירד מעיוב מכסור
  6. ומצינא אלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterT-S 8J13.12

  Letter addressed to Abū Manṣūr b. Yefet ha-Kohen Ibn Qasāsa with orders for scammony (maḥmūda) and camphor. Verso mentions Abu l-Ḥusayn and/or Abū l-Ḥasan, the …

  1. רקעתי אליך יאכי וסידי ואלעזיז עלי אטאל אללה
  2. בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסעאדתך ומן
  3. תופיקה לא אכלאך וממא אעלמך בה וארגו
  4. באן לם אקטע אלסואל ענך תם אן גמני…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 53

  LetterT-S 10J13.26

  Letter from Meʾir ben Naʿim, mentioning business matters and the name Abraham Ashkenazi. End of 18th century. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  LetterT-S 10J11.3

  Letter. Family letter dealing with grain and payments, and extending greetings. Largely effaced. (Information from Goitein's index cards)

  1. . . . . . . . . . . . . . . יאסיי]די אטאל אללה בקאך ואדאם ע[זך . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ף מן טבת ען סלאמה ונעמה [ . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 10J12.10

  Letter from Meir b. al-Hamadani to the judge Eliyyahu, asking that he provide a person the writer had met with certain supplies. Dated to the …

  1. בר צעי]ר עבדי אדוני
  2. בר מאי]ר בן אלהמדאני
  3. שלום רב לאוהבי תורתיך וג
  4. עתרת השלומות הערוכות בארבע נהרי גן עדן מסוכות ובימין צדק צור
  5. תמוכות וכללי מללי הבר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterT-S 10J12.3

  Letter concerning several business matters. Contains details about prices of grain. The writer also mentions the local wali (chief of police) and 'amil (finance official). …

  1. אלדי אערף אלחצרה אלסאמיה אלאגליה אלשיכיה אדאם אללה
  2. תמכינהא וכבת עדוהא אן כציר לם ידפע לעבדה שי ומא
  3. אקדר אעוק לה גלה ואמא אבן מחסן פקד קאל לי כד
  4. נ אר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  LetterHUC 1034

  Business letter from Avraham Kolon (קולון) to Yosef Ardiʿa (ארדיעה). In Hebrew. Dating: Monday, 5 Adar [5318 AM], which is 1558 CE (see A. David's …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 8. 58

  LetterT-S 10J18.22

  Letter from Yosef b. Nadiv the cantor, in Bilbays, to Eliyyahu b. Zekharya the Judge in Fustat. In Judaeo-Arabic. Mostly about business in wheat. The …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 59

  LetterT-S 10J9.8

  Business letter from Yisraʾel. Yosef Ibn Bānūqa to Nahray b. Nissim, in Fustat. The letter was written when Nissim, Nahray's father, was still alive. The …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי וריסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ונעמאך מסתהל
  2. כסלוי(!) ערפך אללה ברכתה וסאיר אוקאתה כל[הא] ואלחאל סלאמה ועאפיה
  3. לא אכלי אללה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  Legal documentT-S NS J268

  Legal record. Dated Friday, 3 Av or July 4, 1231. Scribal notes for a draft of a partnership contract. The notes state that Abū Sa‘d …

  חוזה שותפות שנעשה לאחר שאחד מארבעת שותפים חלה ולא יכול היה לצאת עם

  חבריו

  1. אלדי ללשיך אבו סעד פג //אלא קיראטין// מע מנצור //בן נין // וסלימאן //בן עמר…

  Recto

  1. The Elder Abū Sa‘d has 83 //less two qirāṭs// with Manṣūr //b. the great-grandson// and Suleymān //b. ‘Imrān// and Futūḥ
  2. b. (A)bū al-‘Izz, the …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  Legal documentT-S NS J203 + T-S 10J14.21

  Legal document containing the wording of the vow to be made by Bū Isḥāq Ibn Kathīr. Also mentions ʿOvadya b. Aharon and the wife of …

  T-S NS J203:

  1. בשמך ר
  2. אלדי יחלף עליה [א]בו אסחק אלמערוף
  3. באבן כתיר אלגזי [אנה] //מן// יום אתפק שרכה
  4. עובדיה בן אהרן [אלח]בר זל ושרכה הדא
  5. אלמסמא פי הדה […

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 62

  LetterT-S AS 158.173

  Letter in Judaeo-Arabic. Probably a Maghribī business letter of the 11th century. Fragment (lower half of recto). Mentions the qāḍī Ibn al-[...] and someone called …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 13. 63

  LetterT-S 10J12.6

  Letter concerning business matters. Deals with the forwarding of 15 dinars and an order for three ounces of ink (midād) and other smaller items. (Information …

  Recto

  1. لے
  2. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אטאל
  3. אללה בקאה ואדאם תאידה ועלה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת אעדאה ען שוק אליהא שדיד גמע אללה ביננא
  5. עלי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 64

  LetterMoss. V,330

  Letter from Zakarya b. Yaʿaqov al-Shama (Tripoli, Libya) to Nahray b. Nissim (Fustat), ca. 1050. The letter discusses the movement of goods from Tripoli to …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם עזה ותאיידה וסלאמתה ונעמאה מן אלמסתקר לי כלון מן ניסאן ואלחאל סל[אמה ונעמה ואלחמד]

  2. ללה [רב] אלעאלמין וצלת כ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 15. 65

  LetterENA NS 36.19

  Business letter. Dated: 12 Tamuz 5559 AM, which is 15 July 1799 CE. Dealing mainly with shipments of silk. Niether writer nor addressee are named.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  View document details
 16. 66

  LetterT-S 10J4.1

  Letter to 'al-haver al-Me'ulle Hakkam ha-Yeshiva' (the Nagid Mevorakh b. Saadya, 1095-1112) regarding business matters. Verso: Petition to a caliph.

  1. בש רח
  2. כתב עבד מולאי אלחבר אלמעולה חכם הישיבה אדאם אללה עלוה וחרס
  3. עזה יעלמה אן קד וצל כתאבה מע אבו סעד אלחלבי ופי טי אלכתאב ספתגה
  4. בעשרה דנאניר ותפצל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 67

  LetterT-S 8J15.19

  Lower part of a letter, following a complete letter. The writer, in Damira, sends 18 dirhams because the recipient, a relative in Fustat, had sold …

  1. וקד סייר לבין ידיה יח דרהם אלדי כאנת ענד
  2. ממלוכה יתסלמהא ויסלם אלכתאב למוצלהא
  3. ויעלמה איצא אנהם דמו אלחריר מדמה כתיר
  4. ועתבו אלממלוך עתב שדיד ונסבוה ללע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  List or tableT-S AS 149.61

  Bifolio of accounts, dealing with taxes related to sugar and communal matters. Dating: ca. 13th century. Headings include "the collection of Cairo" (jibāyat al-Qāhira) and …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 69

  LetterT-S 10J13.3

  Recto: Letter sent to al-Mahalla concerning various business matters and dealing with the sale of sugar, chewing gum (mastaka) and rice. Dated 1165. Mentions a …

  1. . . . . . . ] ואפקה פי אל[ . . . . ] גרץ משתרי
  2. אלעדד . . ל גייד מכבור וצבגה ודפעה
  3. לשכץ יעמלה עשרין דראע והו יצל אליה
  4. עאגל ענד רגוע אלעבד אלי אלמחלה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  Legal documentT-S 18J1.9

  Legal document. Court proceeding. Location: Fustat. Dated: last decade of Shevaṭ 1471 = January/February 1160 CE. Ḥiyya b. Yiṣḥaq (b. Shemuel ha-Sefaradi) invested 65 dinars …

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין החתומים למטה ודלך אן למא כאן פי אלעשר אלאכיר מחד[ש] שבט
  2. דשנת אלפא וארבע מאה ושבעין וחד שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל ניל…

  Recto

  1. Proceedings (of what) took place before us—we, the undersigned court—Thus: in the last ten-day period of the mon[th] of Shevaṭ,
  2. of the year one …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 8J16.16

  Letter addressed to Shelomo Ḥalafta Yerushalmi and Meir Ashkenazi, concerning business, the commodity saffron (זעפראן)" is mentioned. R. Yiṣḥaq Luria (ha-Ari) was a part of …

  Recto:

  1. סלאם אללה תעלא ורחמתה עאלי אלא . . אלעזיז . . .
  2. אלכתב אליך מן אבוך ואמך ואוכתך ומלכ . נסאלם עליך
  3. כתיר ונעלמך יום אלכמיס אך' פי אדר גא צהרך ור…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  LetterT-S Ar.18(1).113

  Letter from Berakhot b. Shemarya, in Damietta, to his parents or at least elder relatives or in-laws (ואלדיה). The address is made out to his …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 73

  LetterT-S 8J14.22 + T-S NS J431

  Letter from Yusuf b. al-Lukhtūsh, probably from Granada, to Ḥalfon, after leaving Granada. After October 1138. The writer writes about his willingness to see Ḥalfon …

  1. ]עתאה ומן אעלי אללה קדרה ואחסן דכרה פקדם
  2. ]אלאגל אדאם אללה רפעתה ממא קד וקף לא שך
  3. ]סאעאת אלמתאכר מע אללחטאת חתי אן יתצל
  4. ]עלי מולאי אלאגל פי אלגואב סנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  LetterENA 3904.1

  Letter addressed to al-Shaykh al-Ajal al-Raʾis Abū ʿĪmrān Mūsā (Shelomo b. Mūsā al-Mahdāwī in al-Mahdiyya) from his business associate (Peraḥya b. Yosef in Fusṭāṭ) regarding …

  Recto

  1. مملوكه

  2. ابن [

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

  4. عبد حضرة مولاي الشيخ الاجل الريس ابو 

  5. عمران موسى اطال الله بقاك وادام عزك ونعماك

  6. ومن حسن التوفي…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 25. 75

  LetterNLI 577.3/2

  Letter from Nahray b. Nissim to Yosef ha-Kohen b. Eli Alfasi, Tyre. Around 1067. Abu Yaakov Yosef b. Eli ha-Kohen is on a ship on …

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא
  2. ענך ברחמתה מן מצר ליג כלון מן מרחשון ואלחאל סלאמה ונעמה ושוק שדיד אליך
  3. קרב אללה …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 26. 76

  LetterBodl. MS heb. c 50/20

  Fragment of a family/business letter in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 13th century. Mentions: a wālī; business dealings and losses; small sums of money between 3–10 dirhams; …

  Recto

  1. . . . 
  2. ענד אלואלי וקאל לי קם אחסר(?)
  3. צהרך וכסרנא אלגעל ואקסמנא
  4. באנה יגי אלגמעה אלגאייה ואמא
  5. חדית אלראונד מא וגדת ענד
  6. בן אלעודי אלא שוי מסוס ול…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 20 recto
  • 20 verso
  View document details
 27. 77

  LetterT-S 13J22.22

  Letter from Muslim to his son ʿIwaḍ. In Judaeo-Arabic. Concerning sugar cane molasses (quṭāra) and wine. "Stop occupying yourself with marriage plans and such idle …

  recto

  1. בשמ' רחמ ואלדה מסלם
  2. אלולד אלעזיז אלשיך עוץ אני קד
  3. נפדת לך כתאב מן אגל אלקטארה
  4. אללה אללה מהמא גאבך אלשיך
  5. מעאפא תנפד תערפני סרעה
  6. מן כל בד אלי קד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  LetterT-S 10J10.6

  Letter from Hassun b. Yiṣḥaq to a partner. Business letter discussing payments and shipments, apparently of flax and textiles. Dated ca. 1050. (Information from Gil, …

  Recto

  1. [                                 ] אבן פרח נע מן קבל מרדוך
  2. [                       אל]שיך אבי צחק אנך לם תדפע לה סוא
  3. [                       …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  Legal documentT-S 12.546

  Partnership agreement dated Sivan 1735 CE (5495), to last for eight years, it seems for a business venture dealing in etrogim. The six partners are …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 30. 80

  LetterBodl. MS heb. c 28/50

  Business letter from the North African merchant Benāya b. Mūsā (Alexandria) to Shelomo b. Mevorakh (Fustat), containing inter alia information about the movement of ships …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 50 recto
  • 50 verso
  View document details
 31. 81

  LetterT-S 10J17.3

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi (active 1190s–1212 CE), in Qalyūb, to a family member in Fustat. Moshe requests a silver mirwad (stick for applying …

  Recto:

  1. لے
  2. בעד אלסלאם עליכם ותקביל איאדיכם אשכו
  3. אליכם בעץ שוקי אליכם פאללה תע לא יכליני
  4. מנכם למען שמו וסוא דלך אתפצלו וסירו לי
  5. צחבה חאמלהא אלמרוד אלפ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 82

  LetterT-S 8J17.33

  Letter from a man troubled with private and public disasters, including business concerns and his wife’s illness, leading him to write that "Could I find …

  1. ולא עלא מא ידעא עלי בה וכאצה פי הדא
  2. אלבאב מרה צעיפה ובן בית ירד מנכסיו ואנמא
  3. יא סידי תרוח אלמאל ותבקת המתה וחק אללה
  4. לקד נבקא פי הדה אלמדה נהאראת אן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 83

  LetterT-S 10J16.15

  Letter. Memorandum from Abu Zikri Kohen to Mahruz. Alexandria, ca. 1136-1149.

  II, 58

  1. בשמ
  2. תדכרא (!) למולאי אלשיך אלאגל מחרוז בן יעקב נע אטאל אללה פי אלכיר
  3. בקאה ואדאם סעאדתה ונעמאה וכבת באלדל חסדתה ואעדאה וכאן לה
  4. ומעה ולייא וחאפ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  LetterT-S NS J38

  Letter, fragmentary and calligraphic, regarding business. Mentionins dealings in corals, storax, and zaituni (silk), and merchants of the second half of the eleventh century (Joseph …

  Recto:

  1. ] אלשיך אבו [
  2. ]תקצא עלי צחה דלך ואמא מא דכרתה מן אלמזאיר
  3. . . . צחבת אלשיך אבי סעיד אידה אללה פסאלתה אנא ען דלך וקאל תרכתהא
  4. ענדך לאן לם יתמכן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 35. 85

  LetterT-S 10J13.29

  Letter from Avraham Haman and Gavriel Hefez to Karo y Frances concerning business matters. Dated 168 (5568 of the Era of Creation = 1807 CE), …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 36. 86

  LetterT-S 10J20.5

  Verso: Autograph letter from Moshe Maimonides to al-Shaykh al-Wathīq, i.e. Avraham b. Yaḥyā al-Najib, the tenant of a parcel of land near Dammūh belonging to …

  1. סררת בעאפיה חצרה אלשיך אלותיק שצ
  2. וקד נפדת להא ארבעין דרהמא
  3. מע מוצלהא תתם מנהא רמי
  4. אלתראב ותאכד לנפסהא עמא
  5. תקדם מן איאם אלעמארה דרהמין
  6. פי כל יום וגיר…

  Verso

  1. שמחתי בהחלמת הדרת הזקן ״הותיק״ ש״צ (שמרו צורו)ֿ.
  2. והריני שולח לו ארבעים דרהם 
  3. עם מוסר זה. שישה מהם להשלכת
  4. העפר, ויקח נא לעצמו על חשבון 
  5. ימי העמ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 37. 87

  LetterT-S 10J16.35

  Letter of business from Avraham Haman and Gavriel Ḥefez (חפז) to Merkado Karo and Shim'on Frances, dated 1797 CE (looks like 7 Adar II 5557 …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 2r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 38. 88

  LetterT-S 32.7

  Letter from Abū l-Bayān either to his father or to a distinguished elder. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. The father is titled …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 89

  LetterT-S Ar.48.270

  Letter from Ḥalfon b. Netanel, ‘Aydhab, to his brother ʿElī b. Netanʾel, Fustat, 1132 (Gil) or end of summer or fall 1131 (Goitein/Friedman). Ḥalfon is …

  1. עלקת למולאי אכי הדה אלאחרף מכת[ובה עלי חפז]
  2. לסרעה מסיר חאמלהא אעלמה פיהא תבת [א]לִ[לה]
  3. מגדהא אנני בחמד אללה ופ̇צלה וצלת עידאב עלי
  4. גמלה אלסלאמה ואלעא…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 40. 90

  LetterT-S 13J26.22

  Letter from Abū l-Manṣūr b. Ṭāhir al-Kohen, in Alexandria, to Abū ʿAlī Manṣūr b. Yiṣḥaq al-Dimashqī, in Fustat. Dating: 1170s CE. The addressee was just …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. אלדי נעלם בה חצרה מולאי וסידי אלשיך אלאגל אבן אלמנצור
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה ומן חסן תופיקה לא
  4. אכלאה געלני אללה מן גמיע אלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  LetterT-S 8J18.33

  Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya, in Tinnīs, to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī al-Maghribi, in Fustat, both prominent in the Geniza correspondence of the …

  Recto

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך ונע[מאך]
  2. מן תניס ען סלאמה ונעמה אעלמתך אן לי מדה מא קרית לך כתאב ארגו

  3. שגל כיר וקד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 92

  LetterT-S 10J12.24

  Letter in which a physician, probably named Abū l-Baqā', writes from somewhere outside of the capital to his son-in-law (?) Abū ʿImrān, probably in Fustat, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כי ייי יהיה בכסלך ו[שמר רגלך מלכד
  3. והסיר ייי ממך כל חלי וג [
  4. ואתה שלום וביתך שלום וג [
  5. תרדדת כתבי אלי חצרה אלולד אלעזי[ז . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details