Search Documents

Filters

491 total results

 1. 451

  List or tableT-S 8.19

  Account written by Avraham Ibn Yiju in Yemen around 1149-52 detailing a compensation in kind to Khalaf b. Yiṣḥaq and Yosef b. Avraham.

  III, 25

  1. בקימה אלפלפל אלדי כאן פי גליפקה
  2. לשיך (!) כלף אבן יצחק מן אלד אבהרא (!)חדיד כופי אלדי כאנת
  3. פי מרכב אבן אלמקדם אלגדיד אלעאטב בהאר חדיד //כופי/…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 2. 452

  List or tableT-S 8J7.23

  Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141-44.

  III, 28a

  1. וקד סאהל אללה תעאלי ואבעת לה מן אלפלפל אלואצל והו סתין
  1. צח אלקימה תמאן מאיה וארבעה וסתין דינאר כרג באבת
  2. אל וזאן ואל דלאל ד דנאניר חצל תמאן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 3. 453

  List or tableT-S 12.235

  Three sundry accounts written by Avraham Ibn Yiju. Yemen, apparently 1140-44, 1149-1152.

  III, 27 A

  1. [[סבעה דראהם ענד אלשיך אבו סעד בקיה אלדינ'
  2. ... .... דרהמין מנצוריין ודרהמין אלואחד חוסיני
  3. ואלתאני אחמדי אלגמיע ג דראהם ופלסין וסלם לידי דר…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 454

  List or tableT-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S NS J1 + T-S 20.137

  India Book III, 18: Five accounts written by Ibn Yiju in India, 1136-1139, 1145-1149. These accounts are written on the other side of a letter …

  III, 18 A

  1. באקי חסאב מן אלבצארה ג מתאקיל
  2. וכאן לה ענד אלכאדאר (!) לענה אללה יד מתקאל
  3. עלי בהארין היל מא דפע היל אשתרית לה
  4. בהארין עוצהא מן פנדרינה ביז מ…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 5. 455

  Legal documentT-S Misc.27.3.2 + ENA 4020.41

  Legal query to Avraham Maimonides about a trader who travelled to India (Bilād al-Hind), remained there for fifteen years, and reportedly drowned in Fanṣūr, a …

  1. מא תקול הדרת יקרת צפיר|ת תפארת מרנו ורבנו אברהם הרב המובהק
  2. הפטיש החזק נר המע|רבי דגל הרבני יחיד הדור אור העולם ירום הודו
  3. פי אנסאן מסאפר אלי בל|אד אל…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1
  • 1v
  View document details
 6. 456

  LetterT-S 8J18.3

  Letter previously thought to be from Abū Yaʿqūb Ibn al-Najera, somewhere in Spain, to Ḥalfon b. Netanel, likely in Lucena. Dating: likely August 1138 CE. …

  1 עמאדי אלאע̇צם אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מא ביננא אעזך אללה

  2 <<גנאני2>> מן אלאדלאל יו̇גב אלאסתרסאל ואנא אדאם אללה עזך ענת לי

  3 אליך חא̇גה אגב3 מן פ̇צלך ק̇צאה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 457

  LetterENA 2557.151

  Letter from Perahya b. Yosef Ibn Yiju (which he wrote in his and his brother Moshe's name) in Messina to his father Yosef Ibn Yiju …

  1. ואלדי אל עזיז עלי אלאתיר ואל[… אטאל אל]לה בקאה וצאנה
  2. [ווק]אה וכפאה מא יהמה וצד ע[נה] מא יגמה וקרב אסבאב
  3. אללקא בה במנה ופצלה אעלמך סלמך אללה אן קד וצ…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  View document details
 8. 458

  LetterENA 4020.1

  Letter from Peraḥya b. Yosef Yijū, in al-Maḥalla, to Abū l-Fakhr Saadya b. Avraham Ibn al-Amshāṭī, in Fustat. Dating: 1161–72 CE. Peraḥya conveys his happiness …

  1. והסיר יי ממך כל חולי וגֹ
  2. עבד הדרת כגק מרנֹ ורבנֹ סעדיה הזקן הנֹ ישֹ אלהינו ויצליח דרכיו ויישר
  3. תהלוכיו ויחיה כלל חמודיו ויזכהו לתורתם ולחופתם יקבל יד…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 9. 459

  LetterT-S 13J6.15

  Letter from Yosef b. Peraḥya Yijū, in Mazara, writing to an important merchant, also in Sicily., ca. 1154. Yosef states that his sins are the …

  III, 57

  1. אטאל אללה בקא מולאי וסיידי ואדאם ו[קאה וצאנ]ה וחרמתה קד ג.....
  2. רייסי ו.ל...גא ורגא לגמלה מן אל ראגבין פי פצלה ואל ראגיין ... [...]
  3. אבקא אללה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 460

  LetterT-S Misc.28.33

  Awaiting description - see Goitein notes linked below. This letter may be continued in Bodl. MS heb. d 66/14 (identified by Oded Zinger).

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 461

  LetterCUL Or.1081 J2

  Mercantile letter sent possibly from Aden to India. In Judaeo-Arabic. Fragment (lower part of recto). The sender received a basket (zanbīl) of pepper which he …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 462

  LetterT-S AS 149.3

  Letter from an India trader in Quṣ. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably end of 11th or early 12th century, based on Goitein's assessment. The writer departed …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 463

  LetterT-S 12.7

  Letter from [...] b. Avraham ha-Kohen to Abū l-ʿAlā' Ṣāʿid b. al-Munajjā al-Neʾeman. In Judaeo-Arabic (recto) and Arabic script (verso; the text block containing 8 …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 464

  LetterT-S 12.392

  Letter from a novice India trader, ʿAydhāb, to his brother, Libya. Dating: 1103. Complains about the hardships of travel from Fustat to ʿAydhāb. He had …

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 465

  Legal documentT-S 12.582

  Legal document detailing how Ṣāfī, the slave (ghulām) and agent of the Jewish Academy in Fustat, insulted a notable in ʿAydhāb, Ibn Jamāhīr, in the …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה. חצרנא פי
  2. עידאב וכאן יום אלתלאתה אלחאדי ואלעשרין מן חדש טבת שנת דכל אבו סעיד
  3. בן מחפוט אלמערוף ב…

  3 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 466

  LetterT-S 13J23.10

  Letter from ʿAmram b. Yosef, in Alexandria, to Nahray b. Nissim. Asking Nahray to intervene with Ḥasan b. Bundār. Dating: 1094–97 CE. "This is the …

  II, 2

  1. לכבוד גד קד מרינו ורבינו נהוראי חכם הישיבה החבר בסנהדרין גד
  2. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה ונעמתה
  3. ען שוק שדיד לטאלעתהם אל שריפה ח…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 467

  List or tableENA 1822a.66

  Accounts. Perhaps in the hand of one of Ben Yijū’s workers, but not his handwriting. Similar to India Book III 19 (shelfmark CUL Or.1080 J95). …

  III, 20

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי לה פ[י]ליה כולמי
  3. תסעה ותלתין פילי כול[מי]
  1. א //ען סבעה ונצף ותמן//
  2. ופנמין קבץ מן דלך
  3. זבדה עשרה פיליה
  4. וקבץ זנגפר וברמה
  5. צפר כמסה…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 18. 468

  List or tableT-S 12.458

  List of customs paid in Aydhab by Avraham Ibn Yiju, around 1152. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom …

  III, 40a

  1. בשמ רחמ
  2. מכס אלקאטר ג' וסדס ונצף קיראט עליה נצפה אלכולנגאן א' ותלת ורבע
  3. אל לובאן ה' ונצף אל צבר ז' ותלתין וקיראט ונצף עליה תלתה יבקא
  4. עלינא ה…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details
 19. 469

  List or tableCUL Or.1080 J95

  Accounts of Avraham Ibn Yiju's workshop for bronze vessels, India 1132-1139, 1145-1149. The verso of this document is III, 21.

  III, 19

  1. ענד אל סבאכין //אלארגאל לנתן (?)// אל עיא[רי]
  2. וולדה לנבי ד דנא מ[לכיה]
  3. ונצף ולהם בקיה חסאב ופל [...]
  4. להם //ד אפלאל זאיד עלי אלחסאב// עמל פרא…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 470

  LetterT-S 8.32

  Letter from a man, in Fustat, to his brother, probably in ʿAydhāb. In Judaeo-Arabic. The sender urges him to return quickly; their mother fasts out …

  Recto

  1. קלובנא מן אלשוק ולוחשה [
  2. ובלעני מא טרא עליך ובקינא פי חאל אלא יעלמה
  3. אלא אללה תעאלי מן נכד אלעיש וציק אלצדר ולם
  4. נקעד פי דכאן חתי לטף אללה תעאלי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 471

  LetterT-S 6J2.10

  Letter from a certain Ḥ[alfon] (?) to Shemarya b. David requesting an appointment as a religious functionary. Egypt, 1213 (?). He cannot work because of …

  II, 68

  1. אלעבד חל[פון...]
  2. יק צפ תפ הוד ועטרת וצניף כותרת מ[רנא ורבנא]
  3. שמריהו הנגיד הגדול נגיד הנגידים וראש
  4. החסדים וינהי אנה מן בעץ צנאיעה דאעי
  5. לאללה ת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 472

  LetterT-S 13J25.6

  Letter from Ḥalfon b. Menashshe to Avraham b. Bundār. Location: Fustat. Dating: Early 12th century. Ornate thank you letter and narrative in which Ḥalfon b. …

  II, 11a

  1. בשמ רח
  2. לאלוף השרים. ונזר אדירים. וכתר אבירים. ודגל גבורים.
  3. ולגדול המשרה. וצניף ועטרה. ומקל תפארה. שאו שלום הרים.
  4. וענדוהו ענוד. ביקר גם כבוד.…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 473

  LetterCUL Or.1080 J109

  Letter from a certain ʿEli, unknown location, to the cantor Isḥāq, in Damietta. Addressed specifically to the shop of Abū l-Surūr al-Ṣayrafī. In Judaeo-Arabic with …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 474

  LetterMoss. VII,17

  Recto, with the address on verso: Business letter addressed to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. In Arabic script. Dating: Before the beginning of 1136 CE. Concerning …

  ח97

  מכתב מסחרי באותיות ערביות אל חלפון

  כנראה מצרים, לפני ראשית שנת 1136

  Mosseri VII.17

  חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 14 x 20.3 ס"מ.

  זהו מכתב מסחרי של…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  View document details
 25. 475

  LetterT-S 13J20.10

  Letter from an unknown writer to Abu Zikri Yehuda ha-Kohen b. Yosef. The main purpose of the letter is to ask Abū Zikrī to send …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 476

  LetterSassoon 713

  Letter from Shelomo Kohen b. Abū Zikrī Yehuda b. Yosef ha-Sijilmasi, in Fustat, to his father, most likely in Aden while on his return journey …

  Recto:

  1. ואומר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה וגו׳
  2. אל תירא כי אתך אני אל תשתע כי אני אלהיך וגו׳
  3. מגדל עוז שם [ייי] בו ירוץ צדיק [ונשגב]
  4. כי תעבור במי…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 27. 477

  Paraliterary textT-S Misc.35.22

  Maqāma-like work in rhymed Hebrew prose by a certain Shelomo b. Yehuda (not the 11th-century gaʾon, as this fragment is probably 12th–13th century), describing how …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 478

  LetterENA 3903.5

  Business letter. Probably from Aḥmad b. ʿAbd al-Karīm al-Maghribī al-Tūnisī (upper right of recto). In Arabic script, in an experienced hand. Dating: Possibly Mamluk-era. On …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 29. 479

  LetterENA 2558.30a

  Letter from an unidentified sender, in India, to an unidentified addressee, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 12th century. This fragment begins cryptically: "...and he …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 30. 480

  Legal documentT-S 8J5.23

  Conditional bill of divorce. In the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Av 1480 Seleucid, which is 1169 CE. The trader Bū Saʿd Moshe b. …

  1. בחד בשבה דהוא ש[
  2. אב דשנת אלפא וא[
  3. לשטרות באלמ[
  4. לפסטאט מצר [
  5. אנא משה בר [
  6. וחניכא דאית [
  7. אניסנא ות [
  8. ליכי אנתי פכ [
  9. וחניכא דאית [
  10. דנה וכדן תר [
  11. רשאה ו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 481

  LetterT-S 13J15.16 + T-S 13J15.20

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel, in Fustat. Dating: 24 Elul [1451] Seleucid = 8 September 1140 CE. The writer …

  Verso continuation (T-S 13J15.16)

  1. אלשריפה אללִהִ תע ייכתבם (!) בספר זכרון ובספר
  2. מחילה וסליחה ולחוג את חג הסוכות בירושלים ולחזות בנועם ייו ולבקר בהכל…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 482

  LetterBodl. MS heb. c 28/37

  Letter from Yehuda Ibn Sighmar, at Alexandria, to Nahray b. Nissim, at Fustat, from the year 1097. The letter contains three parts: First, blessings over …

  Recto

  1. וצל כתאב חצרה רבנו הרב גדול הישיבה אטאל אללה בקאהא ואדאם עלאהא
  2. ותאיידהא וכבת עדוהא ושפאהא באל עואפי וכאן ענדי וקופי עליה
  3. כמים קרים על נפש עייפ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 33. 483

  LetterDK 230.3 (alt: XIX)

  Letter from ʿAmram b. Yosef to Netanel b. Yefet regarding goods sent by Ḥasan b. Bundār. Location: Alexandria. Dating: 1094–97 CE. ʿAmram mentions his ophthalmia …

  II, 6 Verso:

  1. בש רח
  2. כגק מרנ ורבנ נתנאל ישמרהו שומר ישראל ויהיה בעזרו
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה
  4. ונעמתה ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק שדיד…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 34. 484

  LetterT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 485

  LetterT-S 8J20.8

  Letter apparently from Abū Zikrī Kohen, in Fusṭāṭ, to an unidentified addressee, apparently in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Containing news about Aden. Commodities include: pearl (luʾlūʾ), …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 486

  LetterT-S 13J19.17

  Page from a letter sent by Abū Naṣr b. Avraham from Alexandria to Ḥalfon b. Netanel in Cairo on the 23 of October 1140. The …

  Recto

  1. עונך יא רב
  2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
  3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע אלנהי תם
  4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
  5. מעה פי אלמרכב ודפע ל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 487

  LetterT-S 13J19.13

  Letter from Yeḥezqel b. Netanel, in Qalyūb or Fustat/Cairo, to his brother Ḥalfon b. Netanel, probably in Alexandria. Dating: November 17, 1140 CE. In Judaeo-Arabic. …

  ח78

  מכתב מאת יחזקאל אל אחיו חלפון אחרי שנסע לאלכסנדריה לפגוש את יהודה הלוי

  כנראה קַלְיוּבּ, יום ראשון, ה' בכסלו, שהוא 17 בנובמבר 1140

  ד61. TS 13 J 1…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 488

  LetterENA 4194.3

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, in Fustat, to his in-law Abū Zikrī Kohen, in Alexandria. Dating: Sunday, 15 Jumāda = 16 Adar, which is probably …

  II, 59

  1. [... א]טא[ל] אללה בקאה ואדאם עזה וסו[אלי מן]
  2. [אללה תעאלי אן יגמע] ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה וממא אעלמך
  3. [...]ם ראס אלמתיבה בכרה יום אלאחד א…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 39. 489

  LetterCUL Or.1080 J24

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Middle of Adar (1451 Seleucid) = February 1141 …

  ח79

  מכתב מאת עמרם בר יצחק אל חלפון לאחר עזיבתו עם יהודה הלוי

  אלכסנדריה, אמצע אדר (אתנ"א), שהוא סוף פברואר 1141

  ד69. CUL Or. 1080 J 24

  חומר הכתיבה: נ…

  4 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 490

  Legal documentENA 4020.2

  Page of the record book of the rabbinical court of Fustat, in the hand of Hillel b. ʿEli (or possibly Ḥalfon b. Menashshe). Trimmed at …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 41. 491

  LetterF 1908.44i

  Letter from a man in Egypt to his brother or brother-in-law, an India trader in Aden. In Judaeo-Arabic. Frenkel identifies the writer's location as Alexandria, …

  Recto:

  1. בש רח
  2. כתאבי אליך יא אכי ואלעזיז עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ועלאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע אללה ביננא
  4. עלי אסר חאל במנה וכפי לטפה א…

  3 Transcriptions

  Tags

  View document details