Search Documents

Filters

689 total results

 1. 151

  LetterT-S 13J17.6

  Letter from Moshe b. Yaʿaqov, in Damascus, to Abū l-ʿAlā Yūsuf b. Dā'ūd b. Shaʿya, in Fustat. Dating: 29 December 1057 CE (Gil) or ca. …

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולי אלשיך
  2. ואדאם עזה מן דמשק סלך שואל
  3. ען סלאמה פי נפס ושגל פי אלקלב מן
  4. אנקטאע כתב מולי וכתב אלאהל ולא
  5. חילה ואלאכבאר ענדנא …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 152

  LetterT-S 13J21.13

  Letter sent by a son to his father in a silk shop in Minyat al-Qa'id. He inquires about the eye disease of the addressee and …

  recto

  1. בשמך רחמנה
  2. קד עלם אללה תעלי מא עלי קלבי מן חצרה
  3. מולי אלואלד אלאגל אטאל אללה בקאהא
  4. ואדאם תאיידהא ועלאהא ותמכינהא
  5. וכבת אעדאהא ומציהא עלי תלך
  6. אלח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 153

  LetterT-S AS 154.326

  Family letter sent to Moshe, Yaʿaqov and Avraham. In Judaeo-Arabic. The sender fell off of a stair or ladder (sullam) and hurt their back and …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 154

  LetterT-S 12.345

  Letter from Abū ʿAlī to his father Abū l-ʿIzz. In Judaeo-Arabic. He reports that his mother and Yūsuf arrived safely after four days of travel …

  1. בש רח
  2. בעד חמד אללה וכדמה אלואלד אלעזיז אבי אלעז
  3. אעזה אללה תע ינהי אלממלוך אן אלואלדה וצלת
  4. סאלמה הי ויוסף ואקאמה/ם/ פי אלבחר ד איאם
  5. ונחן ואלחמד לל[ה]…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 155

  LetterENA NS I.14

  Letter from Abū Manṣūr to his father Yaʿaqov. In Judaeo-Arabic. He complains about his terrible misfortunes this year ("everything that I had is buried," perhaps …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 156

  LetterT-S 13J7.12

  Verso: Letter in the handwriting of Moshe b. Levi ha-Levi. He has arrived safely (presumably from Fustat to Qalyub). He tells the addressee to take …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 7. 157

  LetterT-S AS 215.344

  Petition from a woman to a group of men, presumably communal leaders: [...] wa-sādatī wa-l-ʿazīzīn ʿalayya wa-ʿindī. She says "I am perplexed (wa-anā ḥāʾira) and …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 8. 158

  LetterMoss. II,163.1

  Letter from a woman to a female family member. In Judaeo-Arabic. Mentions: Ibn al-Rayyis Abū l-B[arakāt] (=Shelomo b. Eliyyahu); the addressee's sister; "he does not …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 9. 159

  LetterENA NS 31.5

  Letter, possibly a draft, from a man to his family members Moshe and דאני(?). The relationship is unclear: at one point he addresses "my father" …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 10. 160

  List or tableT-S Ar.4.10

  Verso: Account of payments to a physician (al-Rayyis) by five patients: Bū ʿAlī, Ibn Shahrīn or Shahrayn (a 2-month-old boy?), Muslim, Muḥsin, and Karīm. He …

  1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 11. 161

  Legal documentT-S Ar.38.87

  Legal query in Arabic script. Question addressed to a Muslim jurisconsult (faqīh) with regard to a man who was frightened by another man concerning the …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 
  2. ما يقول سيدنا الفقيه و فقه الله 
  3. في شخص شارب دوا من اول يوم و هوا
  4. في بيته و عرض عرض احوجه الخروج من
  5. بيته ليقضى حاجة لن…

  Recto

  1. In the name of God, the merciful and compassionate.  
  2. What does our lord, the jurisconsult, may God grant him prosperity, say 
  3. regarding the f…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 162

  LetterT-S 12.31

  Letter sent from a village to the capital asking for news and discussing shipments as well as what appear to be seasonal laborers. The writer …

  Recto:

  1. בשמך רח
  2. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלואלד [ . . . . ] אללה [ . . .
  3. כמא לא אשך בוקופה עליהא ואלדי אוגב אצדאר הדה אלאחרף תוגה
  4. מיכאל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 163

  LetterT-S 16.297

  Letter. The hand and style resemble those of Abū Zikrī the son of Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic, high register, rhymed prose. The contents are …

  1. בש
  2. שויתי ייי לנגדי תמיד לנגדי תמיד כי מימי[ני בל אמוט]
  3. וצלת מכאטבה אלמולי אלחסנה ומכא[טבה . . . . . .
  4. אללסאן ען גואב ממא טלבתה וטיב נפסה [... אללה]

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 164

  LetterT-S 18J4.2

  Letter from Shelomo b. Ḥayyim b. Shelomo to Avraham ha-Sar b. Natan ‘the Seventh’. Dating: Ca. 1100 CE. Information from CUDL. There is a rhymed …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 165

  LetterT-S 8J20.1

  Letter from Natan b. Avraham, probably in Damietta, to Natanel b. Ravah, in Fustat. In Hebrew. Dating: Probably Spring 1038 CE. Natan is on his …

  1. שלום חשובנו ובבת עינינו מרנא ורבנא נתנאל תלמידנו יגדל
  2. לעד וטובות יופק סלה נפרדנו ועינינו מטיפות דמע ולבינו
  3. יהמה על פרידתנו ממך יען כי הייתה לנו למשי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 166

  LetterT-S 8J22.6

  Letter from Mevorakh b. Yiṣḥaq from Alexandria to his father in law, Seror (Surur) b. Ḥayyim b. Sabra in Fustat. Written a month after another …

  Recto

  1. [ ] ועלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך ונעמאך מן אלאסכנדריה לג' בקין
  2. [סל]אמה ונעמה ושוק אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמאע עלי אחסן אלאחואל במנה

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 167

  LetterT-S 8J24.16

  Letter in which Shelomo, who was appointed to a new post, complains that he found only opponents and asks advice of the Nagid. He also …

  1. כאדמה
  2. שלמה
  3. ] סאמי אלאגלי אלסיידי אלאוחדי אלעאלמי
  4. ס]יידנא הנגיד הגדול ירום הודו ויגדל
  5. ]חין וצולה אלי הדא אלמוצע אלי אלאן
  6. ]ת מן אלאעדא אלדי מא ביני וב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 168

  LetterT-S 8J40.5

  Letter from Yefet b. Shemuel to Moshe ha-Sar b. Peraḥya. In Judaeo-Arabic. Regarding the affairs of scholars and inquiring about the needs of a little …

  1. ממלוכה ואכוה
  2. יפת ביר שמואל
  3. . . . שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע
  4. . . . כל הנסתרים בש יעלם שדה אשתיאקה ללמולא אל[דיי]ן אלגליל
  5. כגק מרינו ורבינו …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 169

  LetterCUL Or.1081 J13

  Letter sent from al-Mahalla by a man who is sought by the controller of revenue, asking a friend to obtain for him a letter from …

  1. אלממלוך יקבל אלארץ בין ידי אלמולי אלשיך
  2. אבו נצר חפטה אללה תעאלי ואקאם גאהה ותבת
  3. סעאדתה ויא מולאי לא תסאל מא אנא פיה מן
  4. אלמרץ וצעף אלקוה ואלקלה ואלכו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 170

  LetterBodl. MS heb. d 66/129

  Letter from Nissim b. Shela to the teacher Yiṣḥaq b. Ḥayyim Nafūsī. In Judaeo-Arabic. Contains detailed information about the sending and selling of books. People …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי אעלם בה מולאי אלמלמד נט ר[ח
  3. אן אלשמש תאבת אלכהן כאן קד סלם אלדפאתר
  4. אלדי לך ללחבר פלמא וצלת אעלמני בדלך
  5. פאנפדת אלי חמוה אבו אלחסי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 129 recto
  • 129 verso
  View document details
 21. 171

  LetterBodl. MS heb. d 74/46

  Letter from Nahray b. Nissim, in Būṣīr, to Abū Isḥāq Barhūn b. Ṣāliḥ al-Tahirti and his cousin Barhun b. Mūsā, in Fustat. Dating: February 11, …

  (יש כ?ן דברימ ש?י ? ברורי? מן הטקסט המודפס ויש לבדוק בכתב היד, ?ך ל?

  מצ?תי ?ותו)

  1. כת?בי י? סידי ומול?י ?ט?ל ?ללה בק?ך ו?ד?? סל?מתך וסע?דתך וצרף ?ל
  2. ?ס…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 46 recto
  • 46 verso
  View document details
 22. 172

  LetterENA 3796.11

  Letter from a man, in Fustat, to his brothers Yūsuf and Ibrāhīm, unknown location. He blames his delay on the ״כר״ that belongs to Baqā', …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 23. 173

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/126

  Legal query addressed to Avraham Maimonides. Reuven b. Yaʿaqov married a widow. He sickened and died, when she was 6 months pregnant. He left behind …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 126 recto
  • 126 verso
  View document details
 24. 174

  LetterT-S 10J16.3

  Letter. Postscript to a letter addressed to the Nasi Shelomo by the scion of the house of David in Mosul who also wrote Bodl. MS …

  1. פצל
  2. . . ל . דאם טלה אנה למא לם יחצל לולדנא שיא אצלא מן אליהוד
  3. . . לא מתל הדא אלצבי אלעגמי ולא מתל גירה מן אקל אלעניים
  4. אלוארדין אלי הדא אלבלד ותחקקת …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 175

  Legal documentMS 8254, fol. 14

  Responsum by Moshe Maimonides. A copy. The responsum corresponds to #355 in Blau's edition ("I am very troubled by various matters, and my body is …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 26. 176

  LetterENA 2808.26b

  Letter in Judaeo-Arabic. Writer and addressee are unknown. The letter is an appeal for private charity. The writer is under duress from difficult times (awqāt …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 27. 177

  LetterT-S Misc.25.65

  Letter from Khalaf b. Ghanīma, probably in Alexandria, to 'my brother' Bū Yaʿqūb b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The writer reports that he went …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 28. 178

  LetterYevr.-Arab. II 1458

  Letter from David Ḥazzan, in Jerusalem, to Eliyya Levi, in Fustat/Cairo. Written in Judaeo-Arabic. The writer describes the difficult financial state of himself and of …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 29. 179

  LetterUPenn E 16522

  Letter from a Jewish shipowner from Alexandria. Dating: ca. 1212 CE. He provides an exciting story about traveling to Cyprus but being diverted by a …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 30. 180

  LetterT-S NS 338.50

  Verso: Letter addressed to a certain Abū l-Faraj. In Judaeo-Arabic. The writer has been sick ever since he last saw the addressee, and his illness …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 31. 181

  LetterT-S 13J22.13

  Invitation by Shelomo b. Eliyyahu to his father to spend the Sabbath with him. Shelomo has "turned toward health" after an illness.

  1. ולדה שלמה געל פדאה
  2. אלממלוך יקבל אלארץ צאיעא
  3. ללה תע אמאם אלמגלס אלסאמי
  4. אלואלדי דאם עזה וינהי כתרה אלשוק
  5. אליה ואלי אלואלדה אלעזיזה דאם עזהא
  6. ואלי אלצגא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 182

  LetterT-S 8.11

  Letter from the muqaddam of Malij, congratulating R. Aharon ha-Qarawi (or: "who is called") Abu l-Ḥasan on God's miracles and Aharon's deliverance from wicked people. …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 183

  LetterT-S 8.258

  Letter in Judaeo-Arabic. Mentions a certain Abū l-Ḥasan b. Ḥassūn. The writer recounts the legal proceedings following somebody's death and various people bearing false testimony. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 184

  LetterBodl. MS heb. a 3/12 + T-S 24.39

  Letter in the hand of Yehoshuaʿ Maimonides (d. 1355), or at least by the same person as PER H 129 (PGPID 9391), which Goitein identified …

  T-S 24.39

  1. איש גירך ען מחבתך אשגלך אלדולאב וכתרה
  2. אלאשגאל ואתסאע אלצבנה יאתרי למן ולמא דא .
  3. ]ק לנפסך ואנהץ תכסב אלדניא ואלאכרה אלאנסאן
  4. מא יאמן אלמות ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 12 verso
  • 1v
  • 12 recto
  View document details
 35. 185

  LetterStras. 4110/90

  Complete letter in the same unmistakeable hand as several others (see the tag). In other letters, he writes to his father in Minyat Qa'id and …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 36. 186

  LetterT-S 10J11.7

  Letter (draft) from individuals in physical discomfort, appealing for help. The writers may be lepers, as they refer to their flesh being damaged and their …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 187

  LetterT-S 12.298

  Letter from Ṭoviyya b. ʿEli ha-Kohen, in the Rīf, to his cousin and brother-in-law Natan b. Shelomoha-Kohen. Mainly to ask him to settle a debt …

  Recto:

  1. מוגב הדה אלאסטר אערף הדרת
  2. רבינו יחי לעד אן וצלת רקעתה צחבה
  3. אלדי אנפדת מעה אלדקיק ולם ארא
  4. פי אלכתאב גואב ען אלמכדה אלדי
  5. גלטו בהא פי קמאש בן כא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 188

  LetterT-S 12.179

  Letter sent from Saʿd, in Egypt, to his son-in-law Aharon, in Seleucia in Byzantine Asia Minor. Saʿd had believed his son-in-law to be dead, killed …

  1. בשמ רחמ
  2. שלום רב לאהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. שלום טב מריבונא טבא דמיטוביה מטיב לעלמיה ושלומות
  4. כנהרים כלם יחולו על ראש כב ג קדש מר אהרן החבר
  5. וכל הנלוי…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 189

  LetterT-S Ar.42.146

  Letter of condolence from Abū Naṣr to his brother's son ʿImrān. In Arabic script. Aodeh notes that the introduction contains formulae similar to those in …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 40. 190

  LetterT-S Ar.48.113

  Letter fragment to an unidentified physician. In Judaeo-Arabic. The format is notable: written in a narrow column, with the width of the margin almost equal …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 41. 191

  LetterT-S Ar.7.28

  Letter probably from a man, in Jerusalem, probably to a woman named Marḥaba, perhaps in Fustat. In Judaeo-Arabic, with many colloquial forms (incl. the suffix …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 42. 192

  LetterT-S AS 147.54

  Letter to a woman. In Judaeo-Arabic. The addressee had left when she was ill (marīḍa). The writer mentions Sulaymān, whom they had not seen for …

  1. אללה ב]קאהא [ואדאם עזהא . . . . . . . . . . . . . . . . ומן
  2. חסן תופיק[ה לא אכלאהא . . . . . . .] וגמע [אללה ביננא
  3. עלי אסר חאל במנה וכרמה וסוי דלך [

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 193

  List or tableT-S J1.49

  Various accounts. In Judaeo-Arabic. One section may list the expenditures for a funeral, items include the gravediggers (ḥaffārīn) and the perfume for the corpse or …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 44. 194

  LetterT-S AS 148.7

  Shelomo b. Eliyyahu asks Abu l-Ḥasan to give the (medicinal) syrup that he kindly cooked to the young boy for delivery. (Information from Goitein's index …

  Recto.

  1. אלמולי אלשיך אבו אלחסן שצ ידפע ללצגיר
  2. אלשראב אלדי תפצל אלמולי בטביכה פאן
  3. אלממלוך שאכר לה אבתדא ואנתהא שלמה
  4. עבדו

  Verso.

  1. ...בה אללה שצ

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 195

  LetterENA 2964.19

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. Mentions an illness and Manṣūr al-Ḥarīrī. Also mentions Shimʿon and "fulān" suggesting it could be a draft or something legal. On …

  No Scholarship Records

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 46. 196

  LetterT-S AS 177.599

  Informal note from Abū l-Faraj. In Arabic script. He complains about his illness and inability to go out (on account of the jāliya?). He asks …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 47. 197

  LetterENA 4010.32

  Letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, approximately 1030. The writer cites his illness as an excuse for something (recto, 18–19).

  1. שלום וברכה ומרפא וארוכה ועט[רה
  2. רע לחסכה וימיו בטוב להאריכה [
  3. אפרים החבר ההולך תמים ופועל [
  4. בר שמריה תנצכה אעלם מולאי אל[חבר אן פי]
  5. יומי הדא טלע אשכא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 48. 198

  LetterT-S 13J26.20

  Letter from an unknown writer to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. The writer rebukes the addressee for failing to write with his news. Everyone has …

  1. בשמ רחמ
  2. כאבי(!) אליך וג ען שוק שדיד עגבנא מנך יא מולאי אלוף תעלם
  3. מן תעלק קלבנא בך ואלתטלע אלי אכבאר חצרתך ולם תכתב
  4. לנא חרפין תערפנא כיף כאן וצולך ומ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 49. 199

  LetterT-S 16.163

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: August 3, 1063, based on Gil's assessment. …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן אלמהדיה ה(!) כלון מן אלול
  2. ען סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך פי אלמראכב ווק…

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 50. 200

  LetterMoss. VII,154.1

  Business letter in Judaeo-Arabic. Fragment. Dating: 11th century. The sender excuses himself from something on account of his illness (ḍuʿfī) and worry (shughl sirrī). Mentions …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details