Search Documents

Filters

185 total results

 1. 101

  Legal documentCUL Or.1080 J288 + T-S 8J5.15

  Legal document. Partnership dissolution. Dated: 1152. Location: Fustat. Under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Hiba al-Abzārī b. Abū Isḥaq al-Tawwazī and Abū …

  1. ] דחתמות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה פי אלעשר
  2. ] ארבע מאה ותלתא ושתין שנין לשטרות בפסטאט
  3. ]שותיה דאדונינו שמואל הנגיד הגדול יהי שמו
  4. ]תומים למטה אלשי…

  Recto

  1. Testimony which took place before us—we, the undersigned witnesses. Thus: in the first ten-day
  2. period of the month of Shevaṭ of the year one tho…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 102

  Legal documentT-S 8J11.9

  Folio from a court notebook. Recto: Statement about the debt of a parnas. Dating: ca. 1151 CE. The parnas Abū Saʿīd b. Ḥātim was in …

  1. אלדי עלי אלשיך אבי סעד אלפרנאס בן חאתם לרבע
  2. אלמקאדסה מן מסתהל רביע אלאכר סנה סתה
  3. וארבעין וכמסה מאיה ללתאריך אלערבי אלמואפק
  4. [מסת]ה[ל] אב משתא דאתסב(!…

  Recto

  1.  Owed by the elder Abū Saʿd the parnās, b. Ḥātim to the Estate

  2.  of the Jerusalemites: from the beginning of Rabīʿ al-ākhir of the year 

  3.  …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 103

  Legal documentBodl. MS heb. f 22/43

  Recto: (I) The upper text block is the bookseller's accounts, apparently referring to a woman (שפתל?). (II) Record of a deposition regarding donation of parts …

  Recto: second text block

  1. שהדת אנא ובוסרור בן אלצבאג
  2. ופצאיל אלחזאן מעאלי בן
  3. אלארבלי עלי סת ריאץ
  4. אלנאיחה ואשהדתנא עלי
  5. [[נפש]] ופסהא אנהא קד
  6. והבה מן //…

  Recto, second block of text

  1. (1-3) I, and (A)bū Surūr b. al-Ṣabbāgh, and Faḍāʾil al-Ḥazzān Maʿālī b. al-Arbilī are witnesses concerning Sitt Riyāḍ 

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 43 recto
  • 43 verso
  View document details
 4. 104

  LetterT-S 10J13.6

  Letter from Yeshua b. Yaʿaqov to Avraham Ibn Yiju regarding the death of Madmun b. Yefet, Dhu Jibla, 1151.

  1. שלומות להגדילה וברכות להכפילה
  2. ורוח והצלה ופדות וגאלה ושמחה
  3. וגילה מלפני שוכן מעלה יהיו כלם
  4. זר וִנִזִר ועטרה וצפירת תפארה
  5. לכג'קצת' מרנו ורבינו אברהם ה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 105

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.14

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1156. An unsigned and undated non-compete contract between Abū al-Makārim al-Dimashqī Nadiv b. Mevaser and an unnamed party. Nadiv agrees …

  1. יכתב שטר עלי אבו אלמכארם אלדמשקי נדיב בן
  2. מבשר אנה לא יתעארץ לשרי חריר ולא לביעה
  3. לא כאם ולא מצבוג ולא ישארך פיה ולא ירסלה ומתי מא
  4. תביין עליה שי מן דל…

  Recto

  1. A document was written concerning Abu al-Makārim al-Dimashqī Nadiv b.
  2. Mevaser, that he will compete in neither buying silk or selling it,
  3. neith…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 6. 106

  Legal documentT-S NS J27

  Court records and notes in the hand of the judge Natan b. Shemuel. Dating: Ca. 1143 CE. Entries include the estate inventory of Abū l-Barakāt …

  TS NS J 27v, fgt. 2 Gil, Documents, pp. 259 Doc. #48 Record of a payment to an amir ca. 1143 SH [1-28-87] (P)

  1. אלאמיר חצן אלדולה בן סיף אלדולה פי מרת…
  1. The Amīr Ḥiṣn al-Dawla b. Sayt al-Dawla, for two murattabs,

  2. seven waybas of wheat. Still due to him, eight 

  3. waybas of wheat, whose cost 

  4. of 7…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 7. 107

  List or tableT-S NS J292

  Recto: Account of the qodesh. Dating: ca. 1119–20 CE. Accounting written on the verso of a letter addressed to Judge Avraham b. Natan. The accounting …

  TS NS J 292v Gil, Documents, pp. 240 Doc. #42 Accounting of the Qodesh ca. 1119-20 SH [12-2-86] (P)

  1. [ ] נע ען אב וען אלול וען תשרי וען מרחשון
  2. [ ] חר…

  Verso

  1. . . . .  of blessed memory, for Av, Elul, Tishri, Marheshwan,

  2.  … nightwatch, and 2 dir. due for Nayrūz, and for nightwatch. Collected from …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 108

  Legal documentT-S 18J1.20

  Legal document concerning a wife agreement to the reduction of her delayed marriage gift from 70 to 20 dinars and renounces the title of trustworthiness …

  1. כאן סאלנא נחן אלשהוד אלמתבתון כטוטנא .[. . . . . .] מ ור שר שלום ש[מרו
  2. צור בן כ מ ור ישועה נע אלחצור אלדארה במחצר מן זוגתה [.]מאל[. . . .
  3. בת כגק מ ו…

  Recto

  1. (1-2) His H(onor), Mr. Sar Shalom, may the Rock [preserve him] b. his H(onor), Mr. Yeshuʿa m(ay he rest in) E(den), asked us, the witness und…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 9. 109

  State documentENA 3285.19 + ENA 3285.18

  Petition in Arabic, twelfth-century Fatimid. The petition is addressed to a military general at the time of al-Mustaʿlī or al-Āmir. The petitioner is most likely …

  1. [بسم الله الرحمن الرحيم]

  2. [صلوات الله وبركاته وافضل تحياته وسلامه على مولانا وسيدنا الامام المستعلي بالله امير المؤمنين وعلى ابائه الطاهرين]

  3. واب…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 10. 110

  LetterT-S 10J16.4

  Letter from the widow of the cantor Ben Nahman to a Gaon concerning the difficulties she is having with the son of her late husband …

  1. אלעבדה זוגה
  2. אלחזאן בן נחמאן
  3. אלעבדה תנהי אלי הדרת הגאונות תכן מ[שר]תה לנצח
  4. ח]אל אלעבדה וולדהא וג/ו/עהם ועריהם לאן ללעבדה
  5. משתתה הי וולדהא ען אלדאר ג ש…

  Your slave, the wife (= widow) of 

  [the] cantor Ben Naḥman 

  [I(n the name of the)] M(erciful) 

  Your slave informs your excellency the Gaon, may you…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 111

  Legal documentBodl. MS heb. b 11/2

  Legal document. Commenda. Dated: November 1132. Abū Zikrī Yehudah b. Yosef ha-Kohen and Ḥananel b. Nissim partner in a shop. The active partner performs a …

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 2 recto
  • 2 verso
  View document details
 12. 112

  Legal documentBodl. MS heb. d 68/100

  Account and agreement between the Qodesh and a partner, ca. 1156. A certain al-Nadiv, otherwise known as the perfume maker, tenant of a compound partly …

  1. אלדי דכרו מואלי אלשיוך אנהם
  2. תחאסבו מע אלנדיב פאכרג
  3. אלחסאב אן אלפאצל לה
  4. אלי נהאיה שעבאן פי אל
  1. [[נאיב]] //עלי// אלקדש מנהא עינא
  1. ארבעה שהור אכרהא ד…

  Recto

  1. The honorable elders declare that they 

  2. settled the account of al-Nādīv, the result 

  3. of the account being that there is a balance to his …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 100 recto
  • 100 verso
  View document details
 13. 113

  List or tableBodl. MS heb. f 56/129

  Report on a compound dedicated to the Qodesh ca. after 1127. A fragment of a report, or memorandum, about the compound known as Dar Naqa …

  a

  1. אלצעפא אלטאיפתין אלמדכורתין בנ/ס/בה
  2. מא תקדם דכרה במשארפה בית דין
  3. או מן ירתציה לדלך והו וקף מסתמר
  4. וחבס מובד עלי אלצעפי אלמדכורין
  5. חבס ותאביד לא אנקט…

  Recto

  1. the poor of the two above-mentioned congregations  concerning 

  2. the aforesaid matter, under the control of the Court 

  3. or of whom it would …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 129 recto
  • 129 verso
  View document details
 14. 114

  Legal documentBodl. MS heb. f 56/44

  Record of payment of rent, ca. 1186. A payment of 100 wariq dirhams (for a period of one year's rent) is received from Abu Ishaq …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 44 verso
  View document details
 15. 115

  LetterT-S 10J18.1

  Letter from Miryam to her brother, Moses Maimonides (1170-1204). Miryam asks her brother to enquire after the whereabouts of her son and to induce him …

  1. אלחכם אלמעטם רבנא משה שצ מלתזמה תעטימך (!) מרים אוכתך
  2. אדאם אללה רפעה מולאי וסידי ותאגי וצוי ופכרי ו (
  3. ועלא דרגתה ואסמי בהגתה וזין חצרתה בטאעתה ולא (…

  Recto

  1. (אל) החכם המהודר רבנא משה ש״צ (מאת) החייבת בהידורך מרים אחותך
  2. יתמיד ה׳ מעלת אדוני ומרי וכתרי ואורי ופארי ו(
  3. ויגדיל מעלתו וירים תפארתו ויקשט את…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 116

  List or tableENA NS 77.95

  List of distributions for charity, some of the entries similar to the T-S K15 lists, dated ca. 1107 (see Goitein, Mediterranean Society, II, Appendix B …

  1. ........] א' [
  2. .......]..סעיד אלצריר [
  3. .......] אלדלילין ו'
  4. ........] רומיה א
  5. ........] מערפה אלשיך אב[ו] //אל[
  6. ....] ו' אזהר אלצג[יר
  7. ....] ב'
  8. ....]…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 17. 117

  LetterENA 2808.66

  Letter from Avraham b. Natan Av, judge in Cairo, to al-Mumhe, i.e. "the specialist," meaning a permanent member of the court, whose name is not …

  ENA 2808, f. 66 ed. Gil, Documents, pp. 220 Doc. #35 Report concerning money of the qodesh after the death of its holder, ca. 1100. SH [11-19-86] (P)…

  Recto

  1. .... 

  2. ....appointed my friend, the son…

  3. .....it is easier for me to walk than to ride an animal, so that when 

  4.  . . . . my life, and th…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 18. 118

  Legal documentT-S 8.116

  Segment of a court testimony. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (Date: 1100-1138). Regarding dowry arrangements after the renewal of a lost ketubba. …

  1. [שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות] ידנא לתחתא כן הוה חצר אלינא

  אלשיך אבו אלפצל כגק מרור צדוק הזקן

  1. [הנכבד בן כגק מרור ה]זקן הנכבד נע בר חלפון בר …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 119

  List or tableT-S 8J33.10

  Statement of payments to a tenant of the Qodesh, ca. 1160. A certain al-Nadiv, otherwise known as the perfume maker, tenant of a compound partly …

  1. ותסלם איצא אלשיך אבו אלמכארם אלפרנס פי תתממה
  2. עמארה אלחאיט אלמדכור ומא אחתיג אליה פיה ופי
  3. גירה מן אלסכאן אלמסתעליה עליה ותרמים קנאה פי אל
  4. מכאן אן //י…

  Recto

  1. (1-4) Al-Shaykh Abūʾl-Makārim al-Parnās also received the above- mentioned 8 dinars, to complete the repairs of the said wall and anything el…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 120

  List or tableT-S J1.4

  Two lists similar to T-S K15, fols. 5, 15, 39, 50, written by the same scribe and having mostly same names; one of the lists …

  recto right side II

  1. וא[נ]פק איצא פיהם
  2. יום אלתלתא אלתאמן עשׁר
  3. מנה כמסה קנאטיר
  4. בן דניאל ח גאריה מכתאר ב
  5. אלבעלבכי ה אום כלף ג
  6. גאסלה מצריה ב בן שׁכניה ו…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 121

  List or tableT-S K15.85

  List of about sixty recipients of charity, some identical with those in T-S NS J293. One section is superscribed 'In the Tujib' (a quarter of …

  recto, right side

  1. אמראת ופא אלצריר
  2. וכתהא ומהא מעאלי
  3. בן סמחא בנת פסיתקא
  4. [[ו..א]] ומהא אכרא[הי]ם
  5. אלגר חפר יוסף אלטראבלסי
  6. אלצריר חמאת נקיה [[והוה]]
  7. והו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 122

  List or tableENA NS 28.15 + ENA 4011.29

  List, an account of expenditures, by Abū al-Munajjā al-Zariz, including clothing the poor (140 dirhams), money for the children of the nasi, for payment to …

  1. ...[......].[..]......
  2. עשרין דרהם ואיצא גהה אכר[י
  3. תלתין דרהם תכץ אלדיין יזכו? //ב[ה?]//
  4. מערפה אלדיין תלתין דרהם
  5. ואיצ[א] לאולאד אלנשיא עשרין דרהם
  6. אלג…

  2 Transcriptions

  Tags

  • recto
  • verso
  • 1
  View document details
 23. 123

  List or tableT-S K3.11

  Account for Siwan 1494 sel. ca. 1183. This very orderly written list of revenues and expenditures covers the revenue from 18 apartments and compounds, the …

  TS Box K 3, f. 11r, and v, col. I Gil, Documents, pp. 339- 341 Doc. #85 Accounting for Siwan 1494 sel. ca. 1183 SH [1-31-87] (P) a I

  1. תצקיע גבאיה אלש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 24. 124

  List or tableT-S K6.54

  Account of the compound of the Jerusalemites ca. 1191-93. Personal notes of the panason, in which they recorded rent payments by six tenants of Dar …

  TS Box K 6, f. 54 Gil, Documents, pp. 369-371 Doc. #97 Accounting of the compound of the Jerusalemites ca. 1191-93 SH [2-16-87] (P) a

  1. בשמ רחמ רחם
  2. דא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 125

  List or tableT-S K15.110

  Account of revenue from rent, ca. 1165. Written by Judge Hiyya b. Yitzhak. The total sum, written in Coptic, is 561 dirhams, but details of …

  I

  1. אלדאר אלמערופה בסלם אבו אלרצא
  2. יו וצף
  3. אלדאר אלמערופה בבן אלמודב ב
  4. תמן דאר ר ישועה א ורבע
  5. אלברג שרכה סאלם יז
  6. דאר אלזית ז
  7. רבע דאר בן אלחלאל ה
  8. סוק אלכ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 126

  Legal documentENA 4011.56

  Recto: Partnership agreement. Written and signed by Natan b. Shelomo ha-Kohen. Dated: Tammuz 1436 Seleucid = June/July 1125 CE. Settlement of a dispute of two …

  1. חצר אלי בית דין מוסי
  2. בן בשר אל[.] אל ואדעא עלי
  3. הבה אנה כאן שריכה פי עמל
  4. [[אלכבז]] אלכבז ואן כאן מעהם
  5. ד דנאניר לבן אלרצא אלשומר
  6. ותעישו בהא ואנהא גרקת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  View document details
 27. 127

  Legal documentT-S 8J12.2

  Deed of emancipation. Avraham b. Aharon frees his slave Nasiyya ('Youth') on Friday, October 8, 1176, Cairo. VMR Written by Mevotakh b. Natan. AA

  1. במעלי שבתא דהוא תלתא יומי לירח מרחשון
  2. דשנת אלפא וארבע מאה ותמאנין ותמניא שנין
  3. לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא
  4. מותבה אנא אברהם הכהן בר אהרן הכהן
  5. ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 128

  List or tableT-S Ar.6.8

  List, similar to T-S NS J422, but smaller, of persons donating one or two (dinars?), or not yet decided. dated 1140s. (Information from Mediterranean Society, …

  1. אלנגיב א`
  2. אולאד בן בקא ב`
  3. אלכהן אלבזאז
  4. בו אלפצל בן קמחה א`
  5. יוסף אלקאעה א`
  6. בו אלחסן אלוזאן א`
  7. .....].[........] א`

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 29. 129

  Legal documentT-S AS 147.1

  Record of a marriage contract mentioning a marriage gift of 5 dinars and payment of 10 dinars at termination of the marriage. The words of …

  1. ]ה וצהלה וחדוה //וגילה//
  2. ] ולחתן ולכלה
  3. ] כויבנו ויצליחו
  4. ]רגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה איך מר ור
  5. ]אינתו כדת משה וישראל ואנא …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 30. 130

  Legal documentT-S 10J28.10

  Legal document. Acknowledgement of loan. Dating: February 1135, in (new) Cairo. Document recognizing a loan of 10 dinars from Yosef ha-Levi to Yefet b. Yaḥyā …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . יפ]ת בר מ יחייה סט קנין גמור
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]עכשו בביטול כל מודעי
  3. . . . . . . . . . . . . . . .…

  Recto

  1. [… Japhe]th b. M(r.) Yaḥyā (may his) e(nd be) g(ood,) a complete qinyan
  2. […] now on, nullifying all secret dispositions
  3. [… he owes him, and has in…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 131

  Legal documentT-S 12.487

  Legal document. Agreements on prepayment of rent ca. 1180-81. Twenty years after agreements on repairs to be made jointly were signed between the qodesh and …

  a

  1. [ ופקרה[ ] וקע אל[ ]מדכורה פאצ[
  2. מדכור בגמלתה מע מא קרר עלי אכדה מן אגרה אלרבע אלמדכור פי עמארה

  אלטבקה אל

  1. מדכורה ותכמיל מא תדעוה אלצרורה אלי עמלה…

  Recto

  1. ... the whole of the above-mentioned .... Also, the decision to let him take a part of the rent of the above-mentioned estate for repairs i…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 132

  List or tableENA 2559.3

  Account for building operations. Dating: (mentions expenses for a period from Elul 1466 to Shevaṭ 1467 Seleucid, so likely shortly after Shevaṭ 1467 Seleucid, which …

  1. עמל אלמעגנה סבעה דראהם
  2. מלייט ורקאצין סבעה דראהם
  3. מא טין וסאס דרהמין
  4. וכיל פי תלאתה איאם ארבעה
  5. דראהם ונצף
  6. דאר אלכאזרוני רמי תראב

  II

  1. דאר אל[
  2. תלאת[ה
  3. גב…

  Recto, I

  1. For the kneading work, 7 dir. 

  2. A plasterer and helpers, 7 dir. 

  3. Water, clay, and oakum, 2 dir. 

  4. (4-5) An overseer for three days, 4 …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 33. 133

  Credit instrument or private receiptT-S AS 146.5

  Payment order from David ha-Nasi (not David b. Daniel, head of the Jews 1082-1094) ordering 3 communal officers to pay a quarter dinar to the …

  1. דוד הנשיא [ . . .
  2. ידפע מחפוט וסאלם ואבו עלי [ . . .
  3. ממא תחת ידהם מן אלחאצל ללמקדס לל
  4. צביאן רבאב אלסייד אלאגל אלאפצל
  5. רבע דינאר

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 34. 134

  List or tableBodl. MS heb. f 56/43–44

  Accounts of the qodesh. Gil edited 12 lists of revenue and expenditure pertaining to Abū l-Bayān al-Jābī b. Abu Naṣr Elʿazar ha-Levi al-Ḥalabī spanning the …

  a (f 56/43r)

  1. תצקיע אלרבע גבאיה אלשיך אבו אלביאן
  2. בן אלשיך אבו נצר אלחלבי נע לשהרין
  3. והמא אלול אתצב ותשרי אתצג אלמואפקה
  4. לרביע אלאכר וגמאדי אלאלול(!) סנ…

  Verso, part two

  1. Collected from Abū (I)sḥaq al-ʿAdanī, 100 dir. 

  2. waraq, of Egyptian tender, for the rent of his apartment in the ṭabaqa of the upp…

  1 Transcription

  Tags

  • 43 recto
  • 43 verso
  • 44 recto
  View document details
 35. 135

  List or tableT-S Ar.18(1).155

  Account of the qodesh, ca. 1165. A detailed accounting written in the hand of Judge Mevorakh b. Natan. The first part contains different expenditures for …

  a

  1. לעמאיר
  2. דאר אלסכרי עלי יד מפצל אלטיבי סט
  3. דאר עלי חמאם קרעה בחצור אלדיאן קנד
  4. דאר אמין אלדולה סלימאן מן ידה קכ
  5. דאר יחיי אלזגאג מן יד אלרב פא
  6. פנדק בין…

  a

  1. For the building operations: 

  2.  Dār al-Sukkarī, by Mufaḍḍal al-Ṭībī, 49

  3.  The compound which is above the bath house of Qirāʿa, the judge being…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 36. 136

  List or tableT-S J2.63

  Account for Nisan and Iyyar 1493 sel. ca. 1182. The usual items for accounts from Abu'l-Bayan are included in this one. There are 22 apartments …

  1. חסאב אבו אלביאן אלגאבי לשהרין והמא די אלקעדה
  2. ודי אלחגה דאר אלנגיד לו סכן בן אלחזן יח
  3. אלברג גח דאר אלצבאג לח בן יונה יד
  4. דאר סת גזאל יד דאר אלחיגי י ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 37. 137

  List or tableT-S K15.100

  Account of building operations ca. 1199. An accounting of repairs in the tabaqa of the compound called shirkat al-Dayyan R. Menashshe. The accounting, as prederved, …

  TS Box K 15, f. 100bGil, Documents, pp. 377 Doc. #100Accounting of building operations ca. 1199SH [2-16-87] (P)

  1. תבת מבלג אלעמארה אל[תי]
  2. אעמרת פי אלט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 38. 138

  Legal documentT-S 10J4.11

  Lease of land belonging to the Qodesh, ca. 1180. Written on the surviving upper part of a leaf, this is a draft of a deed …

  1. בשרח
  2. נקול אנו הזקנים הישרים הכשרים החתומים למטה אננא קד אמצינא
  3. ורצינא באן נחכר אלסאחה אלתי פיהא אלביר אלמעין אלדי בדמוה אלדי
  4. עלי אלטריק אלמגאורה ללכ…

  Verso

  1. In thy Name, oh Merciful! 

  2.  We, the undersigned honest and able elders, declare: We had once decided 

  3.  and agreed to lease the parcel in …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 39. 139

  List or tableT-S 8J5.22

  Verso: Record of the donation of one quarter of a compound by Sitt al-Naẓar bt. Ḥalfon to the qodesh. Dating: ca. 1161 CE. She also …

  1. אוקפת ללעניים
  2. סת אלנטר בת [[אפרים]] חלפון אלרבע מן אלדאר אלתי
  3. במהרה אלדאכלה פי אלדרב שרכה בומנעור בן מכארם
  4. בן אלמקאנעיה
  5. ואוהבת פצאיל בן עואיץ בן אלכ…

  Verso

  1. (1-4) Sitt al-Naẓar, the daughter of [Ephraim] Ḥalfōn, dedicated one quarter of the compound that is in Mahra, leading into the darb, (Dār) S…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 40. 140

  List or tableENA 4011.29 + ENA NS 28.15

  Account: record of payments of the qodesh in Cairo, ca. December 1181. The collector of the qodesh in Cairo, Kohen Abu al-Munajja, surnamed al-Zariz, submits …

  a

  1. אחצר אלכהן אלשיך אבו אלמנגא
  2. אלזריז גאבי רבע אלהקדש
  3. באלקאהרה אלמחרוסה רשותיה
  4. דארוננו גאוננו שר שלום הלוי
  5. גאון יעקב ירום הודו אמן
  6. מן אגרה אלרבע אלמד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  • recto
  View document details
 41. 141

  LetterT-S 8J7.23

  India Book III,2: Memorandum containing order of copper vessels from Yosef b. Avraham, Aden, to Avraham Ibn Yiju, Mangaluru, India, ca. 1134–37. The document details …

  Recto

  1. בשמֹ רחמֹ עבדה יוסף בן אברהם נֹעֹ
  2. אנפדת אלי אלשיך אברהם בר פרחיה יגו עלי יד אלשיך מימון אלגוי
  3. אלתאגר פי מרכב אלי (!) אלנאכדא מחרוז אלי מנגרור …

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 142

  Legal documentBL OR 5566D.24 + T-S 10J16.8

  Copy of a court record from Aden. Dating: Summer 1131 CE. Concerning a controversy over Jewish communal leadership in Yemen. Goitein thought that this copy …

  א

  1. ולמא כאן יום אלסבת תאני יום אלכלאם אשתמעו גמיע אצחאבנא
  2. אלגרבא וגאו אלי ענד אלשיך אבו סעיד וקאלו לה אש עולת
  3. אן תפעל פקאל להום לאני וחדי מא יגי מני …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 143

  List or tableT-S 8J33.10

  The beadle as cashier of the Qodesh, ca. 1162. The beadle Mahfuz, of the Synagogue of the Palestinians, receives the revenue from the orchard of …

  a

  1. קבץ מחפוט כאדם אלכניסה אלמעמורה כניסה
  2. אלשאמיין תמן תמרה אלבסתאן אלמביעה לשנת
  3. אתעג לשטרות ומבלג דלך אתני עשר דינארא
  4. יעקב הכהן בר יוסף ננ מנהם בר בר…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 2r
  View document details
 44. 144

  LetterT-S 10J17.16

  Letter to the Gaon Sar Shalom ha-Levi, head of the Palestinian yeshiva (in office ca. 1170–71 and 1173–95), in which the muqaddam of Qalyub (the …

  1. אלממלוך יקבל אלארץ בין ידי הדרת יקרת
  2. צפירת תפארת הוד ועטרת וצניף כותרת
  3. מר ור אד גאונינו שר שלום הלוי הגאון
  4. ראש ישיבת גאון יעקב אשר אהב
  5. סלה וינהי אנה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 145

  Legal documentCUL Or.1080 J189

  Legal document. Partnership. Dating: 1100-1138. Location: Fustat. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. This undated fragment concerns a partnership in money-changing; the active partner …

  1. מ]עשה שהי[ה בפנינ]ו אנו בית דין הקבוע בפסטאט מצרים הממונה מפי הדרת [
  2. מ]בורך אלוף הבינות חכם הישיבה סנהד[רא] רבה [שר] השרים ונגיד הנג[
  3. המערבי דגל הרב…

  Recto

  1. [An a]ccount of proceedings that took [place before u]s—we, the permanent court in Fusṭāṭ Egypt, appointed by his Excellency […]
  2. [M]evorakh, Cha…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 46. 146

  List or tableENA 2591.21

  Fragment of a list of recipients of bread (twelve out of 22 receive 2 loaves each). Ca. 1107 (Information from Mediterranean Society, II, p. 465, …

  ....].[....]. ג

  ...]יה טיב ד

  ...]. ועמה ב

  ..]כלה א

  ..]ה ב

  ....]אני ג

  ...........] ב

  ......]ן ד

  אלבעלבכי ג

  אבן אלסקא ב

  חמאה עיאש ג

  אם הלאלה ב

  צריר ב

  ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 47. 147

  List or tableENA 3124.13

  List of expenditures of the Qodesh ca. 1169-70. An accounting written in the hand of Judge Shemuel b. Saadya ha-Levi, on both parts of a …

  1. אלעראקיין ען תמן גיר א וען חמולה טוב נצף וען
  2. חראסה דאר עבלה שהר צפר נצף וען אגרה
  3. דעאמה לדאר עבלה עשרה ווהבה [ ] אצחאב
  4. ארבאע דרהמין בען חראסה קצר אלש…

  Recto

  1. The Babylonians, paid for lime, 1. For transportation of bricks, 1⁄2. For 

  2. nightwatch: Dār ʿAbla,' for the month of Ṣafar, 1/2. Rent 

  3. for…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 48. 148

  Legal documentT-S 10J28.13

  Legal document (written by Yosef b. Shemuel. AA) . Lease of an apartment of the Qodesh ca. 1194 and 1199. A deed of lease is …

  a

  1. [ ארבעה]
  2. ועשרין שהרא אולהא ח[דש כתב אלאג]ארה אלתי בידה והו חדש מרחשון
  3. שנת אלפא וחמש מאה ו[סתה] לשטרות אלמואפק לדו אלקעדה
  4. סנה תסעון וכמס מאיה לתארי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 149

  List or tableT-S K3.11

  Account for Tammuz and Av 1494 sel. ca. 1183. Only the revenue part of this account is presevred. It contains the sums from 22 apartments …

  TS Box K 3, f. 11vGil, Documents, pp. 342-343 Doc. #86Accounting for Tammuz and Av 1494 sel. ca. 1183SH [1-31-87] (P)

  1. תצקיע חדש תמוז ואב אתצד
  2. דאר אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 50. 150

  List or tableT-S J1.26

  Exact account of expenses for a distinguished, sick foreigner, showing also how these expenses were covered. Written by Natan b. Shelomo ha-Kohen (active in Fustat …

  left column

  1. שבט
  2. אלדי כרג יום אלגמעה
  3. מזונות ר אלעזר אלגריב
  4. מלחפה ללרפאיד ג ורבע
  5. שראב לגמעה ואלסבת ב
  6. דגאגתין ד דר ורבע
  7. זעפראן רבע דרהם
  8. סקא רבע דרהם
  9. זי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details