Search Documents

Filters

185 total results

 1. 51

  Legal documentCUL Or.1080 J8

  Legal document. Written and signed by Mevorakh b. Natan. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Iyyar 1484 Seleucid, which is 1173 CE, under the authority …

  1. למא כאן פי אלעשר אלאוסט מן חדש אייר אתפד לשטרות
  2. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדוננו
  3. גאוננו שר שלום הלוי גאון יהי שמו לעולם חצר אלשיך אב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 2. 52

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. I.54

  Order of payment issued by Abū Zikrī Kohen, advising the elder Munajjā to give out three ūqiyyas of rose and lemon (preserve). (Information from CUDL)

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 53

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. I.56

  Order of payment issued by Abū Zikrī Kohen, advising the elder Munajjā to give out two ūqiyyas of rose and lemon preserve. (Information from CUDL)

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. I.57

  Order of payment issued by Abū Zikrī Kohen, advising the elder Munajjā to give out two ūqiyyas of rose (preserve) and two ūqiyyas of lemon …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. I.61

  Recto: Order of payment issued by Abū Zikrī Kohen, advising the elder Munajjā to give out two ūqiyyas of lemon and one ūqiyya (of lemon) …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterT-S 10J14.2

  Letter from Yeshua ha-Kohen b. Yaʿaqov, in Dhu Jibla, Yemen, to Avraham Ibn Yiju regarding the renting of a house. Around 1150-51.

  III, 33

  1. שלומות להגדילה / וברכות להכפילה /
  2. וחן וחסד וחמלה / ורוח והצלה /
  3. ופדות וגאולה / ושמחה וגילה /
  4. מלפני שוכן מעלה / יהיו כלם
  5. זר ונזר ועטרה / וצפי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  List or tableT-S 12.125

  Recto: Trousseau list. Location: Al-Maḥalla. Mentioned in Med Soc. IV, section IX, B, 2, notes 465, 472, 486–88. Dating: ca. 1155 CE (based on?).

  1. מה שהיה בפנינו אנו ביתדין הקבוע באלמחלה הגדולה
  2. מלפני (
  3. ( ) מחבס חדידה יבדהב ג' זוג תכאני י'
  4. עו חואיג כיום ב' זוג באברתלתה ונצף
  5. עקד תסעה פרדה סואר לו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 58

  List or tableT-S Ar.52.247

  Account of expenditures in Dammuh (ca. 1182-3) by Sayyid al-Ahl, consisting of a list of disbursements made at the plantation in Dammuh in the course …

  recto right side: d

  1. תבת מא אמלאה אלשׁיך סיד אלאהל בן אל[....] אנה
  2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שׁנת אתצד א[למופ]קה
  3. לסנה תמאן וסבעין וכמסה מאיה לתאריך אל…

  Recto, right side:

  1. Record, as dictated by al-Shaykh Sayyid al-Ahl b. al- .... 

  2. of expenditures made by him on the account of the plantation at Da…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 9. 59

  LetterT-S 18J3.5

  Letter of a refugee from Acre, who lives in Alexandria and who is experiencing problems with the community there, to Yosef b. Yahya, Fustat. Approximately …

  1. בשמך רחמ
  2. מגדל עוז שם יי בו ירוץ צ[דיק ונשגב]
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רע[ה ימלטהו יי]
  4. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך ש[נות חיים]
  5. אריכות שנים וימים ורוב שלו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  LetterT-S 8J20.11

  Letter addressed to Abū l-Fakhr al-Saʿadya from Zekharya b. Ḥayyim in Palermo (‘al-madīna’) concerning commercial matters; dated September 1172. (S. D. Goitein and Mordechai Friedman, …

  1. כתבת לחצרה סיידי אלשיך אלאגל אלאמגד אלאכרם אלאוחד אלעזיז עלי אלאתיר
  2. לדי אלאחב מן נפסי אלי חרס אללה מהגתה ונוך בהגתה ותאבע מסרתה
  3. וגבטתה וקד עלם אללה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  LetterCUL Or.1080 J86

  Letter (with Fatimid petition/report formulary) sent by the shammash (beadle) of Sunbāṭ in the center of the delta to Shemuel ha-Nagid (1140–59) describing a brawl …

  1. בשמך רחמ
  2. מגדל עוז שם ייי בו ירוץ צדיק ונשגב
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימליטהו יט
  4. אלעבד אלממלוך יקבל אלארץ לפני הדרת יקרת צפירת
  5. תפארת כבוד גדולת קדוש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 62

  LetterT-S 10J5.21

  Letter from Natan Ha-Kohen b. Mevorakh in Ascalon, to Ulla Ha-Levi Ha-Parnas b. Yosef in Fustat, probably ca. 1110.

  1. בשמ רחמ
  2. כאן כתאבי צדר נחו חצרה מולאי אלש[יך אלאגל כג]ק מר ור עולה הלוי הפרנס אטאל אללה בקאה
  3. ואדאם תאיידה ונעמאה מקתרן בכתב עדה אלי הדרת הנגידות יכון…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 63

  Legal documentBodl. MS heb. f 56/53

  (c) Trousseau list. Dated: Sivan 1185 CE. Bride: Nasab bt. Abū l-Khayr al-Zayyāt. Groom: Munajjā Abū Saʿd al-Labbān. 10 + 25. Total value: 90 dinars. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 53 recto
  • 53 verso
  View document details
 14. 64

  LetterT-S 12.9 + T-S 16.196

  Rescript of the judges of the court appointed by the Nagid Mevorakh to the community of al-Mahalla, advising the community in strongest terms to take …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] כל
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]נהם ר יוסף אלמעולה פענד דלך
  3. . . …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 65

  Legal documentT-S 13J23.20

  Fragment of a learned opinion on different subjects. The last section, preserved here and transcribed by Goitein, is against the 'direct method' in teaching children …

  1. ודכר איצא אנהא אוצת ללכניסה אלמעמורה בבקא
  2. ישראל בתוב צקלאטון ואן בעץ אלנאס ילבסה פי כל סבת והדא לא
  3. יחסן ולא יגב אלדין ואלואגב אן יבאע וישתרא בתמנה מ…

  Recto

  You also mentioned that a teacher in your place instructs the boys with out (first teaching them) the alphabet and the vowel signs. This is by …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 66

  Literary textT-S 10G5.7

  Fihrist copy of Saadya Gaon’s works sent to Fustat by the gaon’s sons Sheʾerit and Dosa in 953. The copy is dated 2 October 1113. …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 17. 67

  Legal documentT-S 8J19.2

  Prenuptial agreement in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. (Ashur, "Engagement and Betrothal documents", 42, no.144). Groom: Aharon. Bride: Sitt al-Ḥusn. VMR

  1. ]ואס[תקר
  2. ]המא פי דלך אלי אלשרור ואלאנפצאל באלטריק[
  3. ]מן בעצהמא בעץ ואשתכא כל מנהמא מן צאחבה אדא ע[
  4. מנהמא בדרך שלום אלי אן אצלחנא בינהמא ואסתקר אן תחט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  LetterCUL Or.1080 J112

  Petition in the hand of Makhlūf b. Mūsā, possibly in Alexandria, addressed to a judge, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Makhlūf was active ca. …

  Recto

  1. ]גב כלאצי
  2. מן אלנביל אלפאצל אלמשהור פי אל
  3. בלאד למא ראיתה תתעוק מן אבו אל
  4. מכארם בן בקא ומע יוסף בן איוב פי
  5. ורטאת הי אפעאלה וטראיקה כשית
  6. אן יפותנ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 69

  Legal documentT-S 16.214

  Legal agreement between spouses on the issue of second wife, in the hand of Natan b. Shemuel Ha-Ḥaver, Fustat. The groom, Saʿadya b. Siman Tov, …

  1. [ ] ן קד אכדתהא זוגת[ה ]
  2. [ ] מן גמלה כתובתה אלמכתובה עלי מר סעדיה מן זוגתה
  3. [ ] פחצרת ואלדה אלצבייה ו [ ] וער[פ]הא וערפת
  4. [ זוגה] מר סעדיה בן מר סימן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  Legal documentT-S 16.63

  Legal. Appointment of a general administrator of the qodesh, ca. 1150. Copy of a decision taken in the court presided over by Nagid Shemuel b. …

  (ר' ישעיה הלוי הזקן)

  1. היקר בר מר' ( ) בט מן שמיא
  2. פי תוליה אלהקדש (ברשות...הדרת) הנגידות המעול(ה)
  3. אדונינו שמו (אל בן...חנניה...) שים לברכה ובית
  4. דינו נ…

  Verso, section a

  1.  …our dear… b. R...., may God preserve him, 

  2.  concerning his appointment as administrator of the heqdēsh, under the authority of…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 21. 71

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. I.55

  Order of payment issued by Abū Zikrī Kohen, advising the elder Munajjā to give out three ūqiyyas of lemon and rose drink. (Information from CUDL)

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. I.60

  Order of payment issued by Abū Zikrī Kohen, advising the elder Munajjā to give out three ūqiyyas of lemon and two ūqiyyas of sorrel. (Information …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 73

  LetterENA 2727.7a

  Letter from Aharon ha-Levi, Yosef ha-Borsaqī ("the tanner") to Abu'l-Ma'ali, ca. 1120. A certificate regarding the Estate of the Jerusalemites. The bearer of the letter …

  1. ממא אערף מולא אלשיך
  2. אבו אלמעאלי נט רח אן הדא
  3. מ אהרן הלוי הזקנ בן מ יוסף
  4. הלוי הבורסקי נע ופאץ כנאה
  5. פי דאר אלפד פי אלקדס
  6. תבנה במהרה בימינו ובימי
  7. כל עמ…

  Recto

  1. I inform our Master al-Shaykh 

  2. Abūʾl-Maʿālī, may God preserve him, that this 

  3. our Master Aaron ha-Levi ha-Zāqēn the son of our Master Jos…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  View document details
 24. 74

  Legal documentT-S 8J5.5

  India Book I,26. Court proceedings in the case of al-Wuhsha (or al-Wahsha) against Yosef al-Lebdī. Wuhsha's representative, Moshe b. Yeshuaʿ, sues al-Lebdī for her share …

  I, 26

  1. בחמשה בשבה דהוא חמשה יומי בירח תמוז דשנת
  2. אלפא וארבע מאה וחמש עשר שנין למניינא דרגיליננא
  3. ביה [בפס]טאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה
  4. חצר אלי…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1v
  • 2r
  View document details
 25. 75

  Legal documentT-S NS 154.165

  Declaration of a father and husband, testifying that he had not married anyone before the mother of his first-born and that he had not sired …

  1. מא תזוגת קבל אתצאלי בואלדתה באמ[ראה
  2. ולא רזקת מעודי ולד קבלה וכל דפע [
  3. הדא אלכלאם ובדלך אשהד ואקטע אל[
  4. ארתיאב בהא והדא מא ענדי מן הד[
  5. דאשהיד קדמנא אנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 26. 76

  Legal documentT-S NS 320.22 + CUL Or.1080 J121

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1108. Location: Fustat. Written in the hand of the court clerk Hillel b. ʿEli. An agreement between Abū al-Faḍl Mevorakh …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא [...........
  2. בשבה דהוא עשרין ושיתה יומי בירח סיון דשנת אלפא ואנרבע.....
  3. שנין לניינא דרגיליננא ביה בפסט…

  T-S NS 320.22

  1. Testimony which was given before us, we the undersigned witnesses […]
  2. of the week, which was the twenty-sixth day of the month of Sivan…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 77

  LetterT-S 10J14.16

  Letter from Moshe b. Yosef Yiju, in Alexandria, to his brother Perahya in Fustat. Sent to the shop of Abū l-Fakhr b. Avraham the perfumer/pharmacist. …

  III, 47 recto:

  1. אלי אכי אל עזיז עלי אטאל אללה בקאה וצאנה ווקאה ומן
  2. חסן אל תופיק לא אכלאה וכאן לה ולי ונאצר וחאפט
  3. פי גמיע אמורה וכפאה במא יהמה וצד ענה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  LetterT-S 10J10.15

  India Book III,29: Letter written by the India trader Avraham Ibn Yiju after his arrival in Aden, to his brothers and sisters in al-Mahdiyya or …

  III, 29

  1. [... אלדי] אעלמך בה יאכי אנני מא אדרי מא אכתב בה [אליך]
  2. מן כתרת אל שוק ועצמה אל תוק פאסאל אללה פי קרב אל אגתמאע בכם עלי אפצל אחואל
  3. אלדי נעלמ…

  2 Transcriptions 2 Translations 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  LetterT-S NS J287

  Petition from Cairo to Gaon Sar Shalom (ca. 1177-1195) in which the wife of Abu al-Ḥasan, the miller, requests that the latter not be permitted …

  }

  1. ור]בצת ואין מחריד וחלו פניך רבים:
  2. כי ייי יהיה בכסלך ושמח רגלך מלכד
  3. ייי ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  4. ייי ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד
  5. עולם כי אורך ימים…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 30. 80

  State documentENA 3285.18 + ENA 3285.19

  Petition in Arabic, twelfth-century Fatimid. A join for this fragment appears in the neighboring shelfmark ENA 3285.19r (Matthew Dudley). Both of these state fragments were …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 31. 81

  Legal documentPER H 20

  Dowry deed from Fustat, October 1171 CE (17 Heshvan 1483 Seleucid). It was customary to bring together all the objects of the dowry and to …

  1. [...]מִןִ אסבאב אלו[צלה] בין אבו אלמ[נגא] אלקזאז הבחור ב̇ר ̇מ יפת הזקן [...]
  2. [...] עליה בנדוניה אלקימה […] סתה [וכמס]ין דינר <שוי דינר בדינר קרן בלא [כפל]> תקרר בינהמא כתאבתה [כא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 32. 82

  LetterT-S 10J11.27

  Letter from Avraham Ṣiqillī b. Moshe from somewhere in Iberia to Ḥalfon b. Natanʾel, probably in Algeria. Contains a long Hebrew preface with Aramaic quotations …

  Verso

  1. .ואלדהִ ̇ר חלפון
  2. הלוי
  3. ב̇ר
  4. [...]... [..]דרת הלויה אוהבו בכל לב ובכל
  5. [...]רת ב[נ]ם שלקדושים נפש אברהם ב̇ר
  6. [... החכ]ם והנבון הלוי בירבִיִ משה ̇ר̇…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 83

  LetterT-S 10J15.2

  Letter from a member of the Ibn Muhājir family, probably in Seville, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1128 CE. There are many …

  1. אלחכם אלאגל אלרייס אלאכמל ̇ר חלפון אטאל אללה בקאה נאשר מעאליה אלשיק אליה אבן מהא̇גר
  2. יאמולאי וסידי ועמאדי וסנדי ומן אטאל אללה בקאה ווצל ג'בטתה
  3. וסנאה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  LetterT-S 10J11.1

  Letter from Mūsā b. al-Lukhtūsh, probably in Granada, to Ḥalfon b. Netanel. Dating: ca. 1120s CE. The sender mentions among other things that he has …

  1. ממלוכה אלנאשר לפ̇צאילה אדאם אללה עזה מוסי בן אללכתוש1
  2. יִאִ מולאי אִלִאִעלי אלִאע̇טם וסידי אלאסני אלאכרם וסנדי אלאעצם אלאפכם וטודי אל
  3. אשם אלאתם ומן א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  List or tableBodl. MS heb. f 56/52

  Account of the expenditures, recorded by Judge Shemuel b. Saadya, made on one day in Dar al-Zayt, ca. 1182. The note is for building materials, …

  1. יום אלגמעה אליז סיון אתצג בדאר אלזית טין ב גבס ב
  2. קצריה ובכלה
  3. מוהוב וצבי ז רקאצין ה וכיל א< אלגמלה ל O/
  4. גבאיה אלכסוה שנת
  5. אתצז
  6. ביד אלשיך אלמבין

  Recto

  1. Friday, 17 Siwan 1493, in Dār al-Zayt: Clay, 2. Gypsum, 2 1⁄2 1⁄3.

  2. A jar and a buckle, 1⁄2 1/3. Food, 1 1/2. A ladder, ¼ ⅓. Removal of garb…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 52 recto
  • 52 verso
  View document details
 36. 86

  Legal documentT-S 10J14.30

  Legal document. Court records made by Abū l-Khayr and Peraḥya about a physical argument between the leader Abū l-Bahā and Abū l-Wafā in front of …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 87

  List or tableJRL SERIES A 859

  Account of a parnas, ca. 1152. Details of rent collection, written in the hand of the Judge Hiyya b. Yiṣḥaq. (Information from Gil, Documents, pp. …

  1. [ ]יבק[
  2. [ תל]תא ונצף [
  3. [ ]
  4. [ אלדאר] אלתאניה
  5. [ ] בית תאני
  6. [ ]ת 20 אלגמלה ¾ 20
  7. [ ]הם [ ]נעהא ½ 5
  8. [ ] אלדאר אלתאלתה
  9. ק[א]עה 50 טבקה אולה 10
  10. תאניה סכן בי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 38. 88

  LetterT-S 13J20.15

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen to his cousin the Judge Natan b. Shelomo ha-Kohen regarding alleged arrears in a compound of the Qodesh, ca. …

  a

  1. בשם רחם
  2. סבב הדה אלאסטר אערף הדרת
  3. רבנו יהי לעד אן וצלני כתאב הדרת
  4. הגאונות תכון תאמרני אן אסתדעי
  5. אבו אלחסן בן אלחזן ואטאלבה
  6. בכרא דאר מן דור אלקודש א…

  Recto

  1. In Thy Name, oh Merciful! 

  2. The purpose of these lines is to inform Your Honor, 

  3. our Master may he Live for ever, that I received a letter…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 89

  Legal documentT-S 24.44

  Legal deed. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: Av 1413 Seleucid, which is July/August 1102 CE. The blind teacher Abū Saʿīd …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא] כן הוה חצר אלינא אבו סעיד מר חלפון המלמד סגיא נהור בר מבורך נע
  2. וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשו ואכ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 40. 90

  Legal documentT-S 10J28.9

  Legal agreement between spouses on the question of a second wife. Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Location: Fustat. Dating: 1130–38 CE.

  1. [שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא למט]ה כן הוה למא סהל אלכאלק תעאלי
  2. [ותבארך אסבאב אלוצ]לה בין אלשיך אבו אלברכאת כגק
  3. [מרור אברהם הלוי בן כגק] …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  Legal documentENA 4020.9

  Legal document. Apprenticeship agreement. Dated: Ṭevet 1462 Seleucid = December 1150 / January 1151 CE. Location: Fustat. Written in the jurisdiction of Shemuel b. Ḥananya …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]לקנות קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].אין אן ענדה ופי …

  Recto

  1. […] to effect a complete and weighty qinyan, with an item suitable for doing so, effective immediately
  2. […] that he owes him, and that he has in …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 42. 92

  Legal documentT-S 8J32.3

  Legal document. Court record from Fustat. Dated: Tuesday, 4 Av 1473 (17 July 1162). Incomplete record of proceedings of the court of Netan’el ha-Levi (ga’on …

  Recto

  1. On Tuesday the fourth of the month of Av
  2. 1473 (of the Era) of Documents, in Fusṭāṭ Egypt, situated on the Nile River,
  3. jurisdiction of his glorio…

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 93

  Legal documentT-S 13J22.2

  Legal document. Deathbed will of the wife of a scholar, ca. probably 1151. A personal record of an anonymous writer, apparently a member of the …

  Recto

  1. דכלת יום אלסבת אלכאמס עשר פי
  2. סיון מע אלנזר ר נתן בר שמואל החבר
  3. נע ומעי רבי יהודה הכהן נזר
  4. הכהנים ומעוזם חדות הנשיאות
  5. בר כב גד קד מרינו ורבינו …

  Recto

  1. (1-12) Saturday, the 15th Siwan, together with "the Diadem" (of the Scholars) R. Nathan b. R. Samuel, the ḥāvēr, of blessed memory, while the…

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  Credit instrument or private receiptT-S AS 148.13a

  Order of payment by Abū Zikrī Kohen to Abū l-Khayr Khiyyār to pay the bearer of the note one dinar and a carat. Dated Adar …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 95

  Credit instrument or private receiptT-S AS 148.13c

  Order of payment by Abū Zikrī Kohen to Abū l-Khayr Khiyyār to pay to the leader (‘al-raʾīs’) 2 dinars. Circa 1141 CE. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 96

  LetterT-S 10J20.5

  Petition from Hibatallāh b. Bū l-Faḍl Ibn al-Shofeṭ to Moshe Maimonides. Dating: ca. 1180 CE. The sender complains concerning a part of the revenue of …

  1. מפתח חרצובות ומשלחף עצבות ומ[ר]חק אובות[
  2. להקים חוקי משנה ולהסיר תואנה ולהדוך רוש ולענה יזכהו שוכן
  3. מעונה לבנין עיר חנה ולחזות ישועה ולשננה אני יי בעת…

  Recto

  1. looses the bands, removes sadness, dismisses the ghosts . . .

  2. (2-3) to confirm the rules of the Mishnā, to abolish any pretext, to pull dow…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 47. 97

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.13

  Legal record. Partnership agreement. Dating: 1156. Summary of contract terms wherein Abū al-Faraj b. Ghilāth invests 150 dinars and Tamīm al-Sukkarī, the active partner, invests …

  1. יכתב עקד שרכה
  2. בקס דינ סלם אבו
  3. אלפרג בן גלאת קנ
  4. לתמים אלסכרי ואצא[ף
  5. אליהא עשרה יסאפר
  6. באלגמיע אלצעיד
  7. וישתרי מא אכתארה
  8. ואלפאידה נצפין באלסויה
  9. ופצלה
  10. בנצ…

  Recto

  1. He wrote a partnership (shirka) agreement
  2. for 160 din(ars), of which Abū
  3. al-Faraj b. Ghilāth handed over 150
  4. to Tamīm al-Sukkarī, who adde[d]
  5. ten …

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 48. 98

  Credit instrument or private receiptT-S AS 148.13b

  Order of payment by Abū Zikrī Kohen to Abū l-Khayr Khiyyār to pay 10 dinars to the family of Rayḥān. Dated Sivan 1452 Seleucid era …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 99

  LetterT-S 10J13.3

  Recto: Letter sent to al-Mahalla concerning various business matters and dealing with the sale of sugar, chewing gum (mastaka) and rice. Dated 1165. Mentions a …

  1. . . . . . . ] ואפקה פי אל[ . . . . ] גרץ משתרי
  2. אלעדד . . ל גייד מכבור וצבגה ודפעה
  3. לשכץ יעמלה עשרין דראע והו יצל אליה
  4. עאגל ענד רגוע אלעבד אלי אלמחלה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 100

  Legal documentCUL Or.1080 J288 + T-S 8J5.15

  Legal document. Partnership dissolution. Dated: 1152. Location: Fustat. Under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Hiba al-Abzārī b. Abū Isḥaq al-Tawwazī and Abū …

  1. ] דחתמות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה פי אלעשר
  2. ] ארבע מאה ותלתא ושתין שנין לשטרות בפסטאט
  3. ]שותיה דאדונינו שמואל הנגיד הגדול יהי שמו
  4. ]תומים למטה אלשי…

  Recto

  1. Testimony which took place before us—we, the undersigned witnesses. Thus: in the first ten-day
  2. period of the month of Shevaṭ of the year one tho…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1v
  View document details