Search Documents

Filters

337 total results

 1. 201

  LetterT-S 10J32.5

  Letter opening from Shelomo b. Yehuda to the communities, first half of the 11th century.

  1. אללי לי כי הייתי כאספי קיץ וג אבד חסיד מן הארץ וג
  2. [ש]בר על שבר נקרא כי שודדה וג הוה על הוה תבוא וג
  3. אמרה אוי נא לי כי יסף יי יגון על מכאובי וג
  4. אל איל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 202

  LetterT-S 10J14.26

  Letter from Natan b. Nahray, in Rashid, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Around 1061. The writer writes about purchasing wheat before Passover. (Information from …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה וסעאדתה

  2. ונעמאה מן רשיד יום אלאחד בעד משקה אן עצימה אן ללה

  3. אלחמד אלדי כאנת אלעאקבה ללכ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 203

  LetterT-S 10J15.5

  Letter from Yosef b. Sahl ha-Bardani in Tripoli, Lebanon, to Nahray b. Nissim in Fustat, ca. 1060.

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמתה מן

  טראבלס ליד

  1. כלון מן שהר [[תמוז]] //אב// ואלחאל סלאמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 204

  LetterT-S 10J19.16

  Letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, Jerusalem, to Eli Ha-Kohen B. Hayyim, Fustat, approximately 1060.

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך מן אלקודס לח כלון מן אלול וחאלי
  2. סלאמה ועאפיה ושוקי שדיד אללה יקרב אלאגתמאע ברחמתה ואעלם יאמולאי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 205

  LetterT-S 10J20.17

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat.

  1. [כתאבי אטא]ל אללה בקא מולאי אל שיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמתה
  2. [וסעאדתה] וכבת חסדתה ואעדאה לי מצא מן כסליו כתמה אללה עלי
  3. מולאי באחסן כאתמה וערפה ברכת…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 206

  LetterT-S 10J27.2

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality in Fustat, ca. 1025. This letter describes a difficult and very brief visit to Jerusalem …

  ....

  1. [ ] ושלום
  2. [ ] [[ ]] עד
  3. [ ] ידרוש בעם בהק[ ] הים
  4. [ לכת]וב בספרים ב[מ]ו ולהיות כמנה[יג] ולהעיר
  5. [ ]ה העוזרים איש את אחיהו לרדוף
  6. [ ] שמות האנשים הא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 207

  LetterT-S 8J19.17

  Letter of petition, draft, addressed to “our lord” Mevorakh during his first term in office, from the “holy community of Malij and its cantor.” Only …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למ. מכ
  2. שלום שלום מאדון השלום העושה במרומיו שלום וברכות
  3. עד אין חקר ועוז ותעצומות ורני פלט עם שאר הברכות
  4. האמורות על יד הנבי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 208

  LetterT-S 8J20.1

  Letter from Natan b. Avraham, probably in Damietta, to Natanel b. Ravah, in Fustat. In Hebrew. Dating: Probably Spring 1038 CE. Natan is on his …

  1. שלום חשובנו ובבת עינינו מרנא ורבנא נתנאל תלמידנו יגדל
  2. לעד וטובות יופק סלה נפרדנו ועינינו מטיפות דמע ולבינו
  3. יהמה על פרידתנו ממך יען כי הייתה לנו למשי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 209

  List or tableT-S Ar.54.45

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. probably 1043. This record written by Yefet b. David b. Shekhanya still refers to "the four months" …

  Recto

  1. In Thy Name, oh Merciful! The list of what was collected of the arrears: 

  2. Suhayl, 4 months, 40 dir. 

  3. The sister of Sahlān, 3 (months), 15…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 210

  LetterT-S AS 149.27

  Letter opening from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, before 1048.

  1. לאהובנו וחבירנו ויקירנו כגק מר ורב אפרים החבר
  2. [המע]ולה ישמרו צורו וינצרו יוצרו ויהיה בעזרתו בן מר רב
  3. [שמ]ריה המלמד נוחו ע[דן י]שא חברנו שלום גדול מצ…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 11. 211

  LetterT-S AS 149.60

  Letter opening from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

  1. [יאשי]הו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. שלום [נ]אחה יגדל ולא יידחה יוחק לא יימחה ירום ולא ישחה
  3. יסובב כגוחה ליקירינו ואהובינו כלבבנו [ ] אפרים [ ]
  4. איש הבי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 212

  List or tableT-S Misc.24.39

  Accounts of Abu Zikri Tabib in the hand of Nahray b. Nissim (Goitein) or Yehuda b. Saadya (Gil). A leaf folded to four pages, of …

  1. למולאי אלשיך אבי זכרי אלטביב אדאם אללה עזה
  2. ספתגה סלמאן מ דינ
  3. ספתגה אבן אלאסכנדראני כה דינ
  4. וען ר נתן כ אלא קיר
  5. וען ספתגה אבו גאלב כו ותלתיי ותמן
  6. וען …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 13. 213

  LetterT-S Misc.35.11

  Letter fragment from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality in Fustat. Dating: ca. 1029 (Gil). Concerning the excommunication of the Qaraites.

  TS LOAN 11, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.158-159 (Doc. #85), C.B. 03-08-88 (p)Fragment of a letter from Solomon b. Judah to an unidentifiedpersonali…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 214

  LetterT-S Misc.35.14

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the head of the Babylonian community in Egypt, Sahlan b. Avraham, thanking him for forwarding a donation of ten …

  1. ליקר פאר כגק מר ור סהלאן ה[נקוב בא]רבעה כינויי של כבוד
  2. יהי צור עזרו וצל סתרו ויעטרו [ויפ]ארו ויתן לו תאות לבו וסברו
  3. ויעמיד ממנו מקים שמו וזכרו [בן כ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 215

  LetterT-S Misc.35.35

  Letter from Tyre to David b. Daniel, Fustat, probably 1092.

  TS LOAN 35, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.521-525 (Doc. #603), C.B. 12-07-87 (p)Letter from Tyre to David b. Daniel, Fustat, probably 1092. א

  1. אותות …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 216

  Legal documentT-S 16.123

  Ketubba for the remarriage of a couple, Ramla, 1052. This ketubba is cancelled, implying that the couple later divorced for a second time. Verso: Calculations …

  recto

  1. שמיה דבריין נעשה ונצליח
  2. ביום חד בשובה דהוא עשרין יום ותרן יומין בירח טבת בשתא תליתיתא דשבועא מה דהיא שנת ארבעה אלפין ותמני
  3. מאוו[ן ו]תרן עשר שנ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 217

  List or tableT-S K15.109

  Account, on parchment and much dilapidated, containing weekly revenue and expenditures (small related costs), in the elaborate hand of Aharon 'the expert cantor' b. Efrayim …

  1. יום אלא' ב'
  2. יום אלב' ד'
  3. יום אלג' פציל ח
  4. שלימן ג'
  5. הארון ב'
  6. אלקיסרני ה'
  7. אפרים ד'
  8. אסחק ו'
  9. אלקמאח ו' ד' ול' ראס?

  ------------------------

  1. יום אלו' פצי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 218

  LetterCUL Or.1080 6.25 + T-S 13J17.16

  Letter from Yosef b. Kulayb, Ramla, to the gaonic pretender (here titled ra's al-mathība) Natan b. Avraham, probably in Tyre, May 1041. He reports the …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتابي اطال الله بقا سيدنا راس المثيبة وادام عزه وتاييده وكبت عداه

  وحساده وزاد في فضله

  1. وتاييده [وج]ﻻ لته من المستقر وهوﻻربع …

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1v
  View document details
 19. 219

  LetterT-S 8J20.7

  Letter from Yehuda b. Salāma, in an unknown location, to Yosef b. ʿEli ha-Kohen Fāsī, in Fustat. Dating: Ca. 1054 CE. Concerning money shipments. The …

  Recto:

  1. כתאבי [יא סי]די ומולאי אטאל אללה בקאך וא[דאם] סלאמתך וסעאדתך וציאנתך וזאד
  2. אחסאנה אליך וגמיל צנעה לדיך יום אלב לו כלון מן גמאדי אלאכיר וקד [וצ…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 220

  LetterT-S 10J10.24

  Letter from Yisrael b. Natan in Jerusalem to Nahray b. Nissim in Fustat. November 29, 1061. Concerning copying books and family matters. Mentions Zakkai ha-Nasi, …

  Recto

  1. כתאבך יאסיידי ומולאי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  2. נעמאך [ ] אל[נצ]ף מן סיון ואלחאל סלאמה
  3. ונעמה ללה אלחמד [ ] ואליום שהרין מא קראת
  4. לך כתאב …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 221

  LetterT-S 10J11.29 + T-S 10J11.30

  Letter from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality in Fustat, expressing gratitude for funds sent to the community in Jerusalem, and requesting the intervention …

  ....

  א

  1. וי[ ]
  2. ב[ ]
  3. ציורה לבוקר [טו]ב [ ]
  4. בשבע כתות ישיבתו תיסקר [ ]
  5. ויסור ממאני לסור ועל מכת אבל לא דובבת [ ] ואין
  6. מפגיע ואין משיב ואין מקשיב ואין גו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 22. 222

  LetterT-S 12.14

  Letter requesting aid for the poor of Palestine, 11th century. Recto: Fully vocalised poetry in a very crude (almost unreadable) hand. (Information from CUDL)

  ....

  1. [ ] ואין משדל נשדל לא שמטה
  2. [ ] אשר הם צעקות ברננות
  3. [ ] מכורים ואין מקבל מוספיה
  4. [ ] שקר מכוער לאין חקר כנואם [ ]
  5. [ ]מו וירחם עמ[ו] אשר בחר נאמן …

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 23. 223

  LetterT-S 10J5.12

  Letter of business from Isma'il b. Ishaq al-Andalusi, in Tyre, to Nahray b. Nissim. The writer alludes to his great losses at sea while simultaneously …

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי וראייסי אלשיך אלגליל ואדאם עזה ותאיד[ה ונעמאה]
  3. וסלאמתה מן צור לי בקין מן מרחשון כתבה אללה עליה באחסן אל [ ]

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 224

  LetterT-S 12.775

  Letter from Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon to the trustee of a Yeshiva in an unidentified place, approximately 1055.

  1. בכיר
  2. שלום ופתח תקוה וחן וכבוד וחמלת יי ושלום ושקט
  3. וארך ימים ושנות חיים ויקר לאדר היקר הנחקר ונסקר
  4. הוא כגק מרב הנאמן לבית דין הגדול ישמרו צו[רו]
  5. [י]ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 25. 225

  LetterT-S NS J92

  Fragment of an opening of a letter from Yoshiyyahu Gaon to the communities.

  TS NS J 92, ed. Gil, Palestine, p.68 (Doc. #40), C.B. 03-30-88 (p) Fragment of an opening of a letter from Joshiah Gaon to the communities of Fustat,…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 226

  LetterT-S AS 146.3 + DK 242 (alt: XXI)

  Letter draft from the Rabbanite leaders of Fustat/Cairo to the Rabbanite leaders of Ashqelon. Dating: Summer 1099 CE. The letter recounts how the Nagid Mevorakh …

  א

  1. בשמ רח
  2. אל אילי הצדק ברוכי עליון גומלי חסד דורשי משפט
  3. הזורעים על כל מים הוגי דת משולת מים הזהירים במצו[ת]
  4. החרדים על דברי אלה[[ינו]] טובי השם והשמוע…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 227

  Legal documentT-S NS 99.45

  Tyrian marriage contract with a peculiar proposal formula borrowed from Malachi 2:14 (‘my companion and wife in covenant’). Mid eleventh century. (Information from CUDL)

  TS NS Box 99, f. 45, ed. Friedman, Jewish Marriage, vol.2, pp. 213-214(Doc. #20) N.T. 03-04-89 (p)Companion and wife in covenant

  1. [על שמיה ד]בריין [ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 228

  LetterT-S 16.302

  Letter from Awad b. Hananel from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1060. In the handwriting of Avraham b. Abi al-Hayy and concerning business …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם
  2. עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמתה
  3. ונעמתה וכבת עדווה מן אלמסתקר
  4. באלאסכנדריה ען סלאמה ונעמה
  5. ושוקי אליה שדיד גמע אללה ביננא ע…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 229

  LetterT-S 10J9.28

  Letter by Daniel b. Azarya, apparently in Ramla, to Avraham ha-Kohen b. Ishaq b. Furat, ca. 1054.

  1. בשמך רחמ
  2. וצלת רקעה מולאי אלשיך אלגליל שר העדה פאר הכהונה יברכהו אלהינו וישמרהו
  3. וקראתהא ותגמלת בהא וסאלת אללה תעאלי אן יחרסה ויעצד בחיותה וקד
  4. עולת על…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 230

  LetterT-S 12.256

  Letter fragment from Yoshiyyahu Gaon to a community, approximately 1020.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. אל [ ]ל[ ] טובה ראייתם ואמרי שפר הגייתם
  3. ומצות וחוקים עשייתם והצנע לכת נתיבתם ודרכי שלום
  4. הליכתם ובתי כניסיות ב[צ]דק …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 231

  List or tableT-S 12.427

  Expenditures of the Jewish court in Fustat, early 11th century.

  a

  1. [ ] ברורה שרירה וקיימת כי אנחנו יודעים
  2. [ ס]עדיה זכרו לברכה ידענוהו מקדם לכן
  3. [ ] ענין השחיטה ערום מבין תלמיד חכמים
  4. [ ]ם הטובים ולא מצרכי הציבור כי …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 32. 232

  LetterT-S 13J10.13

  Recto: poetic letter with an acrostic spelling ‘Ḥalfon ben Mevoraḵ (מבוכר), Saʿadya ha-Mumḥe’. Evidently a line is in the wrong sequence in the poem, which …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 233

  Legal documentT-S 24.18 + T-S 12.634

  Power of attorney from Yisrael b. Yosef Januni to Nahray b. Nissim (ca. 1045-96) to collect the debt owed by Menashshe b. David, Qayrawan, ca. …

  1. [ ] מעכשו [
  2. [ ] דית ולראיה [ ]אונס כי אם בלב [
  3. [ ]פיצה הלם לב בר נפש ציר[ ]יי ואצלי ובידי שבעים

  ואחד [

  1. [ ]לים טובים שקולים חוב גמור [ ] חזקות שחזק…

  4 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 234

  LetterT-S 8.257

  Incomplete letter from Abun b. Sadaqah, Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat. October 1065 according to Gil. Deals with the sale of quarter dinars. Two …

  Recto

  1. תקדם כתאבי למולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואד[אם עזה
  2. מן אלמסתקר פי אלגמעה אלמאציה משרוח שרח [שאפי במא לא יושך אל]
  3. וקוף עליה ארגו וצולה וגואבה מני…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 235

  LetterT-S 16.304

  Later document: Petition/letter of recommendation from an unidentified sender, apparently in Fustat, to Yoshiyyahu Gaon. In Hebrew. Dating: Ca. 1020 CE. This is a letter …

  1. [ש]לום אגביר וברכות אשגיר
  2. [ליקי]ר ואביר מידי אד[ם] לאיש
  3. שם בהקו כל שם [ ] הוא
  4. יסוד ולא סוד //איש// רב [תבו]נה
  5. שלום יהא לו מכל עבריו שלום
  6. לאנשיו ועוז…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 236

  Legal documentT-S 13J5.2

  Legal document. Transfer of money to the poor of Jerusalem, 1085 CE. Shelomo b. Hayyim, one of the leaders of the Palestinian Jews, had forwarded …

  1. בשמך רחם
  2. יקול שלמה בן כגק מרנור חיים השביעי בחבורה זצל אן קבצת מן מר
  3. ור עלי הכהן הפרנס הנאמן ביר יהיה נע עשרין דינארא גיאדה עינה ואזנה
  4. נקד מצר מן גמ…

  Recto

  1. In Thy Name, oh Merciful! 

  2. Solomon, the son of His Honorable and Great Sanctity, our Master and Leader, Ḥayīm, “the seventh of the ḥavūrā”,…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 237

  Legal documentT-S 8J32.8

  Legal document. Partnership dissolution. Dated: March 1029. Location: Fustat. This document, emerging from the court of Abraham b. Sahlān, records the dissolution of a partnership …

  1. יום אלכמיס ד מן ניסן שנת שמ
  2. חצר אסחק בן אליה הידוע בן אלקשאש
  3. ואקר לסמחון בן תמים בסתה דנא גיאד
  4. ואתקיים ידפעהא אליה סוף חדש תשרי
  5. שנת שמא ויבריה סמחון…

  Recto

  1. Thursday 4 Nisan of the year (1)340
  2. Isḥaq b. Elijah known as “(I)bn al-Kashshāsh” came
  3. and atttested for Samḥūn b. Tamīm to the six excellent din…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 38. 238

  LetterENA 4010.32

  Letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, approximately 1030. The writer cites his illness as an excuse for something (recto, 18–19).

  1. שלום וברכה ומרפא וארוכה ועט[רה
  2. רע לחסכה וימיו בטוב להאריכה [
  3. אפרים החבר ההולך תמים ופועל [
  4. בר שמריה תנצכה אעלם מולאי אל[חבר אן פי]
  5. יומי הדא טלע אשכא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 39. 239

  LetterT-S 10J18.16

  Secondary use: Letter from ʿIwāḍ b. Ḥananʾel to Nahray b. Nissim. Dating: 1045–96. Dealing with numerous business matters. He reports that Shemuel dropped a vessel …

  על שמך

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל חבר
  2. ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה
  3. ונעמתה ומא אעלמך אן וצל
  4. כתאבך עלי יד שמואל ווקפת מנה
  5. עלי סלאמתך וסלאמת ולדך
  6. אדאמהא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 240

  Legal documentT-S 10J6.14

  Testimony signed by Aharon ha-Kohen b. Amram and two others regarding the kashruth (ritual lawfulness) of some cheese made by the Karaites (of Samaritiqa), ca …

  1. בשמך רחמנ
  2. אודיע לרבותינו אשר בארץ מצ[רים]
  3. כי בא יפת בר משולם שהוא מכת הקראים
  4. אשר בסמרתקה וקנה שלושים רטלין גבינין
  5. ממעשה הר זיתים והם כשרים וטובים לק…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 241

  LetterT-S 12.388

  Letter containing personal, business and communal news from Marduk b. Musa, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1045-1096.

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם נעמתה וכאן לה ומעה ולי וחאפץ מן אל
  2. מסתקר יום אל ב' לה' כלון מן שהר תמוז כתמה אללה עליך באחסן כאתמה

  וערפך

  1. ברכת מא …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 242

  LetterT-S 10J16.2

  Letter from Amram b. Yosef, probably from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1075. Regarding a shipment of palm leaves that arrived from outside …

  II, 7

  1. תקדם כתאבי לחצרה מולאי אלחבר אל גליל גדול הישיבה
  2. אטאל אללה בקאהא ואדאם סלאמתהא וסעאדתהא ותאיידהא ונעמאהא
  3. צחבת אבו פתיאן פי גמלת כתאב ר עלאל ומ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 243

  LetterT-S 10J18.16

  Verso (original use): Left half of an Arabic-script letter with wide line-spacing. Refers to the wages owed for transport of wheat. Reused for a letter …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 44. 244

  Legal documentT-S 12.760

  Fragment of a ketubba (שטר פרנא). Location: Likely Tyre. Dating: ca. 1090s. The handwriting of the scribe seems to be identical with T-S 16.198, T-S …

  1. [... ויצלי]חו בשמיה ד[בריין]
  2. [...] לביריתיה דעלמא אתכתב שטר פרנא ה[דין ...]
  3. [...] ברת מ צבאח סט ולמתן לה במהרה וכתובתה מאת[ים ...]
  4. [...]ין ית נשיהון…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 245

  LetterT-S 16.163

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: August 3, 1063, based on Gil's assessment. …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן אלמהדיה ה(!) כלון מן אלול
  2. ען סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך פי אלמראכב ווק…

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 46. 246

  Legal documentT-S 20.162

  Court record in the hand of David b. Daniʾel and Hillel b. Eli (draft). This is the testimony of Yefet b. Menashshe, acting as power …

  1. בש[מ רחמ]
  2. אדעא יפת בן מנשה ו[כי]ל בנאת בת [יפת
  3. אלמ[כנא] אבי אלרצי אלדמשקי אן כאן בין אביה[א
  4. ו[בין מס]אפר בן שמו[א]ל שרכה מבלגהא אלף דינ
  5. מנהא כמס מאי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 247

  Legal documentT-S 20.152

  Legal query addressed to the Gaon and Nasi Daniel b. ʿAzarya in Jerusalem with regard to the goods of a merchant, Moshe b. Yehuda ha-Ma'arvi, …

  recto

  1. שאילה לבית דין הגדול לכ[בוד מא יקול] אדוננו דניאל הנשיא והגאון
  2. יחי לעד פי ראובן מצרי [ יכו]ן לראובן אלתלתי ולשמעון אלתלת וכתב
  3. עליה בדלך שטר …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 248

  List or tableCUL Or.1080 15.68

  Private account written by Nahray b. Nissim and one of his partners. Around 1059. Account for shipping wood from Egypt to the Maghreb via Mayadiya. …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 249

  LetterT-S 10J10.14

  Letter from Abū l-Ḥayy b. Ṣāliḥ al-Ṣabbāgh, in Palermo, to Barhūn b. Mūsā al-Taherti. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1050 CE. The sender came to Palermo …

  1. על שמך
  2. אטאל אללה יאסיידי ומולאי ורייסי וגלילי ואתירי ומן אנא מעתרף בגמילה בקאך ואד[אם
  3. עזך וסעאדתך וציאנתך ואצרף גמיע אלאסוא ענך ואחלהא דונך ען סלאמה…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 250

  LetterT-S 10J10.30

  Letter from Nissim b. Ḥalfon in Tyre to Nahray b. Nissim in Fustat, ca. 1055.

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה ותאידה
  2. וסלאמתה ונעמתה מן צור לג כלת מן אב ען סלאמה פי
  3. אלגסם ושגל קלב לא יעלם עלמה גיר אללה עז וגל מן…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details