Search Documents

Filters

335 total results

 1. 151

  LetterT-S 6J5.8

  Letter fragment from Yisrael b. Natan, in Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1060, the 17th of Tamuz. Mentions Ramla. (Information from Ed. Gil, …

  1. [כתאבי יאסידי] ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך [ואדאם נעמאך מן]
  2. [אלקדס עמרה] אללה יום שבעה עשר בתמוז אלהי
  3. [ישראל יזכנו ויזכיך לחגים] ולמועדים טובים…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 152

  Legal documentT-S NS 320.34b + T-S NS 320.34a

  Recto: fragment from a Qaraite ketubba for Ghāliyya bt. Yosef b. Avraham and Thābit b. Yaʿaqov. The bride’s father acts as her agent. Ca. 11th …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 3. 153

  LetterT-S 10K7.1

  Megillat Evyatar, probably composed by Evyatar Gaon and was read in synagoges. Probably was composed in 1094. (The scribe might be Shmuel b. Ya'aqov- a …

  (page 1)

  1. עזרי ביי עושה שמים וארץ מכתב לאביתר הכהן אשר נקרא שם יי עליו בן גאון בן גאון ועל מורם כסא[ו]
  2. יי צבא לו ולכל בני הישיבה ולכל יש להקדיש את קד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 4. 154

  LetterT-S 10J15.12

  Letter from Yisrael b. Natan from Jerusalem to Ismail b. Yitzhak al-Andalusi from Fustat. Yisrael b. Natan expresses his worries because of the absence in …

  Recto

  1. [כת]אבי יאסידי ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך מן אלקדס עמ[רה]
  2. אללה לד בקין מן אדר שיני ערפך אללה ברכתה ומא יליה מן אלשהור ואלחאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 155

  LetterT-S 10J27.7

  Letter fragment from Yosef Ha-Kohen Ha-Ḥaver b. Yaʿaqov, the head of the Jewish community in Tyre, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat, approximately 1040, concerning …

  ....

  1. [ ]וע [ ]
  2. קרא לשמע השוא אשר הושמע בימי הקייץ יאולם
  3. משמיעו בראשון ותכרת השפה אשר הוציאתו תחילה
  4. וכשניתברר לנו שיקורה וכיזובה אז נחה הנפש
  5. ונתקוררה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 156

  LetterT-S 20.106

  Poem on the occasion of a marriage, followed by a letter from Shelah b. Nahoum, probably from Tyre, to Abu al-Khair Efrayim ca. 1085, which …

  1. [אני] שלה הששי בן נחום חרטתי שיטתויים הללו במשאת
  2. [חן וחסד] וברכה ותפארת וגדולה וחיים עד העולם למרינו ורבינו
  3. [אפ]רים הוא גם הוא הנקוב בשם אבו כייר יה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 157

  Legal documentT-S NS J51

  Recto: Court record concerning Yaʿaqov b. ʿAyyāsh, a minor reaching maturity who wishes to marry his widowed sister-in-law (in a levirate marriage), but she refuses …

  1. מן שהר אלול שנת [אשלח] לשטרות בפ[סטאט . . . . . . . . . . . . .
  2. שמואל הכהן בר אברהם הידוע בן אלמזויק וכיל חסאנה
  3. בת עלון אלמערוף בן אלמנפוכה ות.ל וכא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 158

  LetterT-S 24.43

  Letter from Shelomo Ha-Kohen Gaon b. Yehosef to a notable in Fustat and to its Jewish communities. This is the second leaf of a longer …

  1. [ ] שלום אל רב[נ]א [י]פ[ת] בן רבנא טוביה הידוע אלנילי
  2. [ ] הזכירך בכתב[יו ] באהבה ואל דויד בן

  [י]צחק

  1. [ ] בעדו [ ]שלמה בן חכים אלפאסי

  ולכל

  1. עוזרי א…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 159

  Legal documentT-S 12.646

  Legal document: will, fragmentary, of the Qaraite mother of two girls, before delivering another child. Concerns in particular her valuable jewelry. Goitein surmised that the …

  1. .ד]רכמונים עם ש[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ובהם [
  2. הדרכמונים שצויתי ו[ . . . . ]ע . . . א . [ . . . . . ]ה[ . . . . ]ם בכתב . [
  3. הכתב …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 160

  LetterCUL Or.1080 J104

  Letter from a merchant in the Maghreb to his business partner in Fustat (might be a person from the Taharti family). Beginning of the 11th …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 11. 161

  LetterMoss. II,141.1 + T-S 13J22.17 + Moss. II,141.5 + T-S 10J13.22

  Letter from Shelomo b. Yehuda Gaʾon or from Avraham, the son of Shelomo b. Yehuda (Gil identifies the hand differently for different fragments of the …

  ....

  1. ] הכאב
  2. אסיפת גאון אשר [
  3. הכפיל האון והאפיל ה[
  4. [הג]און הקדמון הנאסף לנוחו [
  5. והנה ברוב עונות עוד לא נחה נפשינו ולא שקטה [
  6. לא יתנני השב רוחי ישביענ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 162

  LetterT-S 10J11.12

  Letter from Saʿadya b. Avraham, in Ḥevron, to Yeshuʿa b. Yakhin (aka Yeshuʿa b. Thābit), in Fustat. Dating: ca. 1080 CE (Gil) or 1075 CE …

  ....

  1. עטרה [ ]
  2. האדיר האציל המהודר המוכתר בכתרי מהללים שלושה הוא
  3. כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא ישועה הירא את יי מרבים
  4. אשר יראתו ידועה וענותו מיודעה ובימ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 163

  LetterT-S 8J26.3

  Letter in the hand of Efrayim b. Shemarya. Dating: Ca. 1026 CE. Referring to a speech made by Abū Isḥāq (Avraham b. Sahlān), a member …

  1. [ ] וקד א[
  2. [ ] עמר אעו[ ] אללה [
  3. ואנה קד [ ] אליהם אלחוכם מן קבלה //ומנהם// {ולה}
  4. כביר בליג פלמא פרג אבו אסחק אלוף איש [
  5. מן קראה אלכתאב קאל מעאשר אצ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 14. 164

  LetterT-S 13J17.4 + T-S 10J10.9

  Letter from Shelomo b. Yehuda (or Avraham son of the Gaon?) to Efrayim b. Shemarya. In Hebrew. Asking Efrayim to organize the Jewish community in …

  1. שלומות להרבות וישועות קרובות ומגדים ותנובות
  2. וששונות וטובות והצלחות עריבות ליקירנו וחשוב[נו]
  3. [ו]אהובינו וגדולינו כב גד קד מרנא ורבנא אפרים
  4. החבר בסנה[…

  Recto

  1. This man was one of the notables of his community in his place, and he was rich.
  2. The ruler of his land imposed a punishment upon him, so he fl…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 165

  LetterT-S 10J11.9

  Letter fragment in the hand of Avraham b. Farah al-Iskandarani, in Alexandria, to one of the merchants in Fustat, regarding shipments being forwarded to the …

  1. . . . . . . . . . . . . . . ]ע[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . ] באן בקי ענדי מ[ . . . . . . . . ] אלעטים…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 166

  LetterT-S 10J14.17

  Letter from Farah b. Yosef Qabisi in Alexandria to Abu al-'Ala Sa'id b. Naja al-Dimashqi ('Ulla ha-Levi b. Yosef). Dating: ca. 1065. Concerns the dispatch …

  1. לי מדה טוילה לם ארא למולאי אלשיך אלגליל
  2. כתאב אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה ונעמאה
  3. אללה ישגלה פי אלכיר ויגעלה פי חיז אלסלאמה ואנא
  4. נעלם אנני אכרמה בכתבי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 167

  LetterT-S 20.172

  Letter from the merchant Abū l-Riḍā ha-Kohen in Tiberias to his brother Seʿadya, in Jerusalem. In Judaeo-Arabic with the address mainly in Arabic script on …

  1. אכוה אלכהן
  2. אבו אלרצא
  3. יוי נסי
  4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל
  5. אלסיד אלאך אלאעז אדאם אללה
  6. סעאדתה וערפת מא דכרה
  7. ומא כאן אלאמר בינה וביני
  8. הדא אלא כאן קאל תכר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 168

  Legal documentT-S AS 147.25

  Fragment of a marriage contract between ʿEzra b. Menahem and Jawhara bt. [...], a virgin. Dating: mid-11th century, since ʿEzra b. Menaḥem signed T-S 10J28.2 …

  1. ] . . .תי שנין למנינא
  2. עזרה ] בר מנחם אמר לה לגוהרה
  3. ] כדת משה וישראל ואנא אפלח ואיזון ואיקר
  4. ] דפלחין ומיקרין ומסוברין ית נשה[ . . . . . . . . . . .
  5. ]…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 169

  Legal documentENA 3181.6 + T-S 16.34

  Legal document. Partnership release. Dated: 7 Shevat 1390. Location: Fustat. An olive-oil partnership is dissolved. This fragment contains two documents related to the same partnership …

  1. שרחה בראה פאצלה באוכד מא תקדם מן שרוט אל
  2. אלאבארי אלתי תקדם דכרהא מן רפע אלאימאן ואלאחריות
  3. ואלמחילה [. . .]. .ל לגמור .ות. . . אלמקדם דכרהא
  4. וכתבנא וח…

  Verso

  1. its interpretation, a terminating release, proceeding with the most certain of the aforementioned stipulations
  2. of release, removing oaths and r…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1
  View document details
 20. 170

  LetterT-S 8.106

  Letter from a Qaraite leader in Damascus to a Qaraite leader in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Goitein suggests ca. 1000 CE, likely too early; Gil’s …

  Recto

  1. [ ] דעא[ה
  2. תיאב בלדי והו מן אלמעישה אלדי אתעיש אנא בהא ואכת[ר
  3. צנאע הדה אלצנעה יהוד ומא פיהם מן אלק/ר/איין גירי פמצו
  4. אלצנאע סעו בי אלי מתולי אלא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 21. 171

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/4 + T-S 10J26.1

  Power of attorney. From the court of the Gaʾon Eliyyahu b. Shelomo ha-Kohen. Location: Ramla. Dated: Sunday, 7 Elul 4825 AM = 11 August 1065 …

  T-S 10J26.1 1r

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנו ב[ית די]ן והעדים החתומים למטה בשטר הזה באחד בשבת שהוא
  2. שלושה ימים בחודש אלול בשנת [ארבעת] אלפים ושמונה מאו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 4 recto
  • 1v
  View document details
 22. 172

  LetterT-S 8J19.15

  Letter fragment written by a communal official concerning the “rabbi from Rum” who was potentially threatened. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 5:236-7, 571) EMS Written …

  1. ..... עלי החבר
  2. אעלם מולאי אלשיך אלאגל שר העדה פאר הכהנה הוד הזקנים
  3. השר האדיר האציל ישמרהו צור ישראל ויחיש בימיו הגואל
  4. اعلمه كبت الله اعداها والمفسدي…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 173

  LetterT-S 10J19.3

  Letter from Ibrāhīm b. Farrāḥ, Fustat, to [ ] b. Isḥạq b. ʿAlī Majjānī in Alexandria. Mentions an ullaba (container) holding bible codices, details about …

  1. בסם אללה אלעטים
  2. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ונעמך וסעאדתך [ . . . . . . . . ] . . . ך מן אל
  3. אסכנדריה ליא כלון מן תמוז ואלחאל סלאמה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 174

  Legal documentT-S Misc.35.13

  Ketubba or marital dispute resolution involving a Rabbanite wife and Karaite husband (Sarah bt. Efrayim and Yosef b. Avraham). Location: Fustat. Dated 24 Kislev 1364 …

  2 Discussions

  Tags

  View document details
 25. 175

  Legal documentENA NS 17.35

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1007–55 (speculative). This document records a partnership agreement between Manṣūr b. Yisraʾel ha-Levi and Mas‘ūd b. Mevorakh, who placed 200 …

  Recto

  1. Record of testimony which was before us, we the [undersigned …]
  2. day of the month of Marḥeshvan, of the year one thousand and three [hundred …]
  3. a…

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 26. 176

  Legal documentT-S 12.451

  Ketubba (marriage contract) fragment, clearly in the Palestinian tradition, 1034.

  1. על שמה דב[ריי]ן
  2. בששי בשבת בירח אלול בתלת עשר יומין בה ב[שנת ...]
  3. אלפין ושבע מאוון ותשעין וארבע שנין לביריתה ד[עלמה...]
  4. [..]ה אנה יפת בן אברהם אמרת מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 177

  Legal documentT-S 16.136

  Marriage contract (ketubba) from Tyre, ca. 1079.

  1. ומייקרין [...]
  2. כחלכת נשייא [...]
  3. ונקיו ומני[ית לה הדה] סת [אלבית]....[...]
  4. דשמריה דנן ורצת [וצבת] בכל דהוא עבד ב[עסק זיווגה ...]
  5. [ת]ריין שהדין קדמינ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 178

  LetterT-S 10J10.25

  Letter from Mevorakh b. Yisrael Januni in Palermo to Nahray b. Nissim in Fustat. July 31, 1052. The writer tries to take care of shipments …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 179

  LetterT-S 10J15.33

  Letter from Yahya b. Musa al-Majjani, al-Mahdiyya, to Barhun b. Salih al-Tahirti, Cairo, asking him to intervene on his behalf against Ibn Farah al-Fasi and …

  recto

  1. כתאבי יאכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ורעאיתך וכפאיתך וזאד מן

  2. פצלה ואחסאנה לדיך ועליך טו איאם כלת מן אדר ראשון ען אחואל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 180

  LetterT-S 8J20.17

  Letter from Marduk b. Musa from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. In the handwriting of Avraham b. Faraḥ. Dated 5 Elul, early or mid-August. …

  Recto

  1. בסם אללה אלעטים
  2. כתאבי יאסיידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסלאמתך
  3. מן אלמסתקר לה כלון מן אלול ואל חאל סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלע…

  Recto

  1. In the name of God the almighty.
  2. I am writing, my lord and master — may God lengthen your existence and preserve your glory, support and wellb…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 181

  List or tableT-S Misc.8.65

  Two pages of a large account written for a partner, divided into sections. The account mentions sales of linen, lacquer, precious stones, ammonia, clothing and …

  1. ולה ען תמן ח אמנא ונצף ורד לר יוסף דינ ונצף ורב
  2. ולה תמן ד מנאדיל מגרבי'ה דינ ונצף ורבע
  3. פדלך גמלה מא לה קטכ דינ אלא חבה
  4. עליה מא דפעה לבן רגא פי תמן ל…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 182

  LetterT-S 10J12.21

  Letter from Masliah b. Yehuda of Alexandria to Nahray b. Nissim in which he asks for help retrieving some money that his associates in Fustat …

  1. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אל[פא]צל אטאל אללה בקאה [מחפוצא]
  2. מן כל אפה מחרוסא מן כל חאדתה דאים אלעז ואלתאיד ואל
  3. סעאדה ואלסלאמה ואלנעמה מן אלמסתקר ב…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 183

  LetterT-S 8J26.4

  Letter regarding business from Yaḥyā b. Mūsā al-Majjānī, probably in Mahdiyya, to Nahray b. Nissim (c. 1045 CE). On verso is the continuation of the …

  recto

  1. [סררת יא]מולאי אלי וצול כתאבך תדכר סלאמתך אדאמהא אללה לך במנה ותדכר וצול מפרג וקד

  2. [וצלני] כתאבה אנה אקלע מן ברניק ועדא ארגו מן אללה יגעלה פ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 184

  LetterT-S 8J18.27

  Letter from Ezra b. Hillel to Nahray b. Nissim instructing him to exchange the 50 dinars sent to him by the writer, which are “out …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סעאדתך וסלאמתך ונעמתך
  2. מן אל מסתקר ליג` כלת מן תשרי ערפך אללה ברכתה ואסעדך פי מא יליה
  3. ואנא אהני לך בהדא אל …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 185

  Legal documentT-S 12.570

  Acknowledgement made in front of the rabbinical court of Denia, Spain, by Yiṣḥaq b. Avraham. Yiṣḥaq states that a certain Ḥasan b. Ḥasan had received …

  1. חצר אלינא נחן שלשה מקבלי עדות מ יצחק בר מ אברהם וקאל
  2. אלינא אלדי נשהד בחצרתכם אן נעלם אן פי אל . ם אלדי אקלעת
  3. מן דאניה פי מרכב אלחאגב אידה אללה אלי א…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 186

  LetterT-S 10J15.25

  Letter from Nahray b. Nissim, Fustat, to Abu al-Faraj Yeshu'a b. Ismail, Upper Egypt. The recipient is buying goods. Nahray writes with the news of …

  1. כתאבי [יא סידי] ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל אסוא ענך ברחמתה
  2. מן מצר ליו כלון מן שבט ערפך אללה ברכתה וסעאדה מא יליה ואל חאל סלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 187

  LetterT-S 20.69

  Letter from Barhūn b. Isḥāq al-Tāhartī, in al-Mahdiyya, to Nahray b. Nissim in Fustat. Dating: June, 1047.

  recto

  1. כתאבי יאכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה ען סלא[מה

  2. לה בקין מן אב מן אלמהדיה וקד תקדמת כתבי אליה עדה…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 188

  LetterT-S Misc.35.49

  Letter of recommendation written by Avraham b. Yiṣḥaq, 'av bet dinsellekol yisra'el', for Yehoshuaʿ b. Eli and David b. Shemuel.

  Recto

  1. אל רבי העדה ואצילי הצבור [
  2. ואחד לשארם כולם לפי פאירם ו[               ] מבחרם
  3.      שלום אהבה ברכה רחמים השקט מבטחה אב[
  4. המבר נוטרי ביר ונוצרי ח…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 189

  Legal documentT-S NS J150

  Legal document in which the rabbinical court in Fustat, having to evaluate a workshop for purple making left to an orphan, invites non-Jewish experts to …

  1. מה דהוה קדמנא אנן בידינא דחתמות ידנא לתתא בחתמא דנן
  2. כן הוה בארבעה בשבה דהוא תשעה יומין בירח סיון שנת אלפא
  3. ו[א]רב[ע] מאה וע[שר] שנין למניינא דרגיליננ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 40. 190

  LetterT-S NS 320.42

  Letter from Avraham the son of the Gaon to Sahlān b. Avraham. (Identifications by Gil; whereas Goitein says that it is written in the "unmistakable …

  Recto

  1. عليها وقوف اﻻجوبه عنها وكتابي هذا يقتضي شرح جميع [ما جر]ى [وهو ان]
  2. قبل راس السنة بيومين وصل اب بيت دين والمغاربه ولما كان في راس السنة لم يكن …

  Recto

  1. .... This letter of mine comprises an account of all that happened.
  2. The president of the court and the Maghrebis arrived two days before the N…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 191

  Legal documentCUL Add.3358

  Lease of a ruin belonging to the Great Synagogue of Ramla, ca. 1038. The "people of the Great Synagogue," i.e. the representatives of the congregation …

  1. זכרון העדות שהיתה בפנינו אנו בית דין והעדים החתומים למטה בשטר
  2. הזה כך היה כי אנשי כנסת הגדולה אשר במדינת רמלה החכירו את
  3. חצי החורבה אשר לכנסת אשאמיין(…

  Recto

  1. (1-2) Record of the testimony given before us, we the Court and the witnesses, who have signed at the bottom of this deed. This happened to p…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 192

  LetterT-S 8J36.10

  Recto: Letter addressed to Shelomo b. Yehuda, the gaon of the Palestinian yeshiva. Dating: 1025–51 CE. This is a fragment containing 12 lines from the …

  1. אגדי השלומות להצ[עיד] ומגדי הנעימות להתמיד
  2. חמדי נחמדים להחמיד ונכדי עם ניני להעמיד
  3. לאיש הראש ושר ואמיר ומחכים גם משכיל ומלמיד
  4. לכל חכם ושכל ותלמיד בח…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 43. 193

  Legal documentCUL Add.3430

  Karaite marriage contract of the groom Hezekiah and the bride Sarwa written in Shevat 1339/ February 1028 in Jerusalem. (Information from Mediterranean Society, III, pp. …

  1. בשם אל חי ויבנו ויצליחו בייי יצדקו וית וג ושבי יהודיא בנין ומצלח.
  2. ביום ששי בשבוע בששה ועשרים יום לחדש שבט בשנת אלף ושלוש מאות ושלושים ותשע שנים למספ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 44. 194

  Legal documentBL OR 5566B.7

  Legal document. Deed of dedication of a house in Damascus to the Great Synagogue, ca. 1090. A certain Meshullam, known as Ibn Shurayq al-Dimashqi, i.e. …

  1. וארבע מ[אות ] למנינא דרגיליננא [ לממניה ביה בפסטאט מצרים דעל]
  2. נילוס נהרא מותבה כן הוה חצר בבי דינא רבא //אלי// כב גד קד מר ורב אדני[נו]
  3. דויד הנשיא ה…
  1. .... and four hundred according to the era to which we are accustomed here in Fustat of Egypt which 

  2. is situated on the Nile River. This happened…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 45. 195

  LetterT-S 10J10.22

  Letter from Shelomo b. Yehuda to one of the personalities in Fustat, concerning the fate of Rabbanite prisoners and the future of the Rabbanite community …

  ....

  1. [ ] ויחיו הנכבד[ים] ת[
  2. מצפה ע[ ] כ[ ] חמודי אומר ירא אני כי לא תהא ממנו
  3. תוחלת כי אל פאה אשר תפנה הנה היא סגורה ויכאב מאד לבי
  4. ואשבה משומם ואאנח …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 196

  LetterT-S 10J12.9

  Letter. Petition in Hebrew of which only the first 20 lines, containing introductory wishes, have been preserved. The letter contained a request for help. The …

  1. תמים החבר בר טוביה ננ תנצבה
  2. בייי יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל:
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד
  4. אמיתת שלומות אגורות מכל נאימות לירש בם שני עולמות
  5. ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 197

  LetterT-S 10J16.10

  Letter from Avraham b. Yitzhak al-Andalusi, Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1065.

  Recto

  1. כתבת אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וחראסתך מן אל
  2. קדס אלמעמור לה בקין מן ניסן ערפך אללה ברכתה ואעאהד עליך
  3. סנין אן בכתרה ואלחאל סלאמה ללה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 198

  LetterT-S 10J32.5

  Letter opening from Shelomo b. Yehuda to the communities, first half of the 11th century.

  1. אללי לי כי הייתי כאספי קיץ וג אבד חסיד מן הארץ וג
  2. [ש]בר על שבר נקרא כי שודדה וג הוה על הוה תבוא וג
  3. אמרה אוי נא לי כי יסף יי יגון על מכאובי וג
  4. אל איל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 199

  LetterT-S 10J14.26

  Letter from Natan b. Nahray, in Rashid, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Around 1061. The writer writes about purchasing wheat before Passover. (Information from …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה וסעאדתה

  2. ונעמאה מן רשיד יום אלאחד בעד משקה אן עצימה אן ללה

  3. אלחמד אלדי כאנת אלעאקבה ללכ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 200

  LetterT-S 10J15.5

  Letter from Yosef b. Sahl ha-Bardani in Tripoli, Lebanon, to Nahray b. Nissim in Fustat, ca. 1060.

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמתה מן

  טראבלס ליד

  1. כלון מן שהר [[תמוז]] //אב// ואלחאל סלאמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details