Search Documents

Filters

338 total results

 1. 101

  LetterENA 2591.1

  Sheet folded so as to form a booklet of 4 pages. But only one page, headed by the superscription 'In your name' (which indicates the …

  verso

  1. על שמך
  2. ר' חנין ג דנא[ניר
  3. טיבאן
  4. סלי[מ]אן הכהן ג ד[נאניר
  5. ה]רון אלזגאג דינ[אר
  6. אלשיך אבו א[ל]סרור
  7. פרח אלגהבד
  8. אלשיך אבו אלכיר אלצירפי
  9. פרג בן נחום
  10. ש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 2. 102

  Legal documentT-S 10J7.8

  Legal deed concerning Yosef ha-Parnas the physician, who claims to be unable to support his daughter Sittūna, and her little son, after she was divorced …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 3. 103

  LetterCUL Or.1080 J37

  Letter from Musa b. Abi l-Hayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1055. Mentions details about changing coins and business between the two …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא

  3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה לד בקין מן אב ען חאל סלאמה ושוק אליך …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 104

  LetterT-S NS 324.104

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the community of Fustat. Dating: ca. 1025 CE. On verso there is a fable about a king and a …

  TS NS Box 324, f. 104, ed. Gil, Palestine, pp.122-124 (Doc. #71), C.B. 03-15-88 (p) Letter to the community of Fustat, approximately 1025. }

  1. אל כל ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 105

  LetterENA 3616.9

  Recto: Letter from the Qaraite Mahbub b. Nissim, Ramla, to Abu al-Faraj in Fustat, middle of the 11th century (12 Iyar). Mahbub has traveled from …

  1. אחייך אללה יאסידי ו[מולאי] וגלילי כתאבי אליך מן אלרמלה יב כ[לון מן]
  2. שהר אייר ומא ען חאל סלאמה ועאפיה ומא נקדר נצף לך מא [כאן שגלי]
  3. מן אן פרקתך ודלך …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 6. 106

  LetterT-S NS 320.16

  Fragment of a letter from Avraham the son of the Gaon probably to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. (Identifications by Gil; Goitein understands this to …

  ....

  1. ] و[يغ]فر(؟) ما لعله يكون صنع من الله
  2. ] اليه وجلال شاكر ذاكر باث بشكره
  3. ] يجتهد في صلاح شانه فالله يحرسه وﻻ يخلي منه
  4. ] ت شرح ل לשון קדש כל המתחד…

  1 Transcription 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  View document details
 7. 107

  LetterT-S 8J21.6

  Letter to Efrayim b. Shemariah from his friend Yiṣḥaq, who asks for money to pay the tax-collector and so prevent his being imprisoned. Dating from …

  (recto)

  1. שלום לך ושלום לעזרך וג'
  2. אלי אח וריע וגדל דיע אהוב וחביב וקשור נפש בנפש
  3. וחקוק בלב הוא אדירי וכבירי ועין ימיני וזרוע עזי
  4. כבוד גדו קדו מרי ורבי…

  Recto

  1. "And peace with you and peace with Him who support you," etc. (1 Chronicles 12:19). 
  2. To brother and friend, / great in knowledge, / beloved an…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 108

  LetterBodl. MS heb. d 66/88

  Record of a deposition in court, written in the hand of the scribe Hillel b. Eli, ca. 1095. The record states that Perahya b. Ya'aqov …

  1. חצל לי מן גהה אבי נצר
  2. דידיע בן כיט אלבראדה
  3. הרון בן מבארך רחמה אללה
  4. בוגה צחיח //בנימוסי הגויים//ישהד בדלך
  5. אלכתב [[ערבי]] //אלתי// מעי ובידי
  6. ותחדידהא …

  Recto, column I

  1. In Thy Name, oh Merciful! etc. 

  2.  Here is what happened: There appeared before us al-Shaykh 

  3.  Abūʾl-Surūr, our Master and Leader…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 88 recto
  • 88 verso
  View document details
 9. 109

  LetterT-S 12.412

  Letter from an unknown person to Nahray b. Nissim. Around 1060 (Gil). The fragment contains several details about shipments of goods and money as well …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 10. 110

  LetterT-S 10J9.2

  Letter from Salmān b. Hārūn, al-Faḍl and Avraham b. Farrāḥ, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Early 1054 (Gil). Salmān b. Hārūn, who had married …

  recto

  1. כתאבי יאמולאי וסידי אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה ונעמתה וציאנתה

  2. מן אסכנדריה לנצף מן שבט ערפה אללה ברכתה וימנה וסעאדתה ואלחאל סל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 111

  LetterT-S 8J18.31

  Letter from Yeshu‘a b. Ismāʿīl, in Malīj, to Abū Yaʿqūb Yūsuf b. ʿAlī ha-Kohen. Dating: 11th century. Concerning business matters. The sender delivered something on …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ונעמאך מן אלמליג ען סלאמה ונעמה למוליהמא ואלשכר דאימא
  3. בעד וצולנא סאלמין ודפעה אלשכירה אלי ס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 12. 112

  Legal documentT-S Misc.29.21

  Recto: Deed of sale for the purchase by Abū ʿAlī Ḥassān b. Ibrahim b. Azhar (the Jewish moneychanger) of two houses in Fusṭāṭ from Abū …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. هذا ما اشتری حسان ويكنا ابا على بن [ابرهيم بن ازه]ر الاسرائيلي الصيرفي من الشيخ ابي المنجا بهور بن شنوته بن بحاش النصراني ال…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 113

  LetterT-S 16.62

  Letter from Yaʿaqov b. Nissim of Qayrawan to the Tunisian port of Qabis, c. 1000. The letter concerns legal questions asked by the addressee from …

  Recto

  1. לכבוד התלמידים היקרים במדינת קאבס אוהבי תורה מסלסלי
  2. . . . . הדרה] מפלפלי תושיה מתלתלי קווצות משלשלי שבצות בוחרי נבחר
  3. . . . . .ח]ר א[. . . . . …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 114

  LetterT-S 16.229

  Letter fragment reporting about a dignitary in prison from whom a declaration was taken to be given both in a Jewish and a Muslim court. …

  1. . . . . . .]ל[. .] אם לה אנא אכתב אלי מולאי אלריס
  2. . . . . . . . . . .] אליהוד ותצורהם ואלוקת מא יחתמל
  3. ואלסלטאן פמא ימכן אצחאב אלסיוף מן אלצלם פבעד
  4. ד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 15. 115

  LetterT-S 8J26.4

  Letter regarding business from Yaḥyā b. Mūsā al-Majjānī, probably in Mahdiyya, to Nahray b. Nissim (c. 1045 CE). On verso is the continuation of the …

  1. מולאי אלי וצול כתאבך תדכר סלאמתך אדאמהא אללה לך במנה ותדכר וצול מפרג

  וקד

  1. אנה אקלע מן ברניך ועדא ארגו מן אללה יגעלה פי חיז אלסלאמה תם סמעת

  אן נזלו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 116

  LetterCUL Or.1080 J104

  Letter from a merchant in the Maghreb to his business partner in Fustat (might be a person from the Tahirti family). The beginning of the …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 17. 117

  Legal documentCUL Or.1080 J187

  Fragment of a marriage contract concerning the remarriage of Moshe b. Yiṣḥaq and his wife Sittat, containing details about the dowry. Dated 1378/ 1066-1067. (Information …

  1. ] יבנו ויצליחו
  2. ]נת אלפא ותלת מאה ושבעין ותמני שנין למנינא
  3. ] הדא מותבה איך מר משה בר יצחק נע אמר
  4. ] לאנתו כדת משה וישראל על מנת כתובתיך [. . .
  5. ] א אחר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 18. 118

  Legal documentT-S 8J10.4

  Legal document, testimony from a woman concerning her debt and her husband's inheritance. In the hand of Yefet b. David, the scribe of Efrayim b. …

  1. ]ץ [
  2. ] פוס שלי על כל דין ודברים של
  3. ]ל תביעה מה שהניח אישי והוא
  4. ]ילך יוסף אליו ויפשפש על אכ
  5. ] אשתו ויזכה בכל גם לילך אל די חנ
  6. ] שהניח בעלי אהרן אצל מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 119

  LetterT-S 10J10.25

  Letter from Mevorakh b. Yisrael Januni in Palermo to Nahray b. Nissim in Fustat. July 31, 1052. The writer tries to take care of shipments …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 120

  LetterT-S 10J10.5 + T-S Misc.35.15

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Head of the Court of the Yeshiva of the Land of Israel, in Ramla to Efrayim b. Shemarya, probably …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 21. 121

  LetterT-S 10J11.3

  Letter. Family letter dealing with grain and payments, and extending greetings. Largely effaced. (Information from Goitein's index cards)

  1. . . . . . . . . . . . . . . יאסיי]די אטאל אללה בקאך ואדאם ע[זך . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ף מן טבת ען סלאמה ונעמה [ . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 122

  LetterT-S 10J15.25

  Letter from Nahray b. Nissim, Fustat, to Abu al-Faraj Yeshu'a b. Ismail, Upper Egypt. The recipient is buying goods. Nahray writes with the news of …

  1. כתאבי [יא סידי] ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל אסוא ענך ברחמתה
  2. מן מצר ליו כלון מן שבט ערפך אללה ברכתה וסעאדה מא יליה ואל חאל סלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 123

  LetterT-S 10J20.9

  Letter from Eliyyahu b. Aharon Ha-Ḥaver b. Yoshiyyahu, the president of court, to Efrayim B. Shemarya, approximately 1030.

  1. כי לך יי הוחלתי
  2. כתאבי אטאל אללה בקא סידי אלחבר אלמעולה ואדאם תאידה וחראסתה ואתם נעמתה
  3. עליה וענדה מן עכא ען חאל סלאמה ועאפיה למוליהמא דואם הדה אלמנה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 124

  LetterT-S 10J25.2

  Letter fragment of thanks from Daniel b. Azarya (1051-1062) to the parnas.

  1. מעלתו כי הוא אחי ע[צ]מי ובשרי מלך הכבוד יתעלה יראינו פניו בקרוב
  2. ואנחנו שמחים וטובי לב פתחקק יא משושנו הפרנס אחייך אלהינו
  3. אן חמדי עלי מא בדרת אליה מן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 125

  LetterT-S 12.328

  Letter from Shelomo b. Yehuda to a group of people in Alexandria, approximately 1025.

  ....

  1. [ ] כי [
  2. [ ]ובו מאנשים [
  3. ר[ ]ם ויושיבם במשכנות מבטח[ים]
  4. ובמנוחות שאננים ויטע השלום ביניהם וישמיעם רגל[י]
  5. מבשר משמיע שלום וקול צופים קול נושאים …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 126

  LetterT-S 12.347

  Letter from Toviyya b. Moshe, Jerusalem, to Perahya b. Muʾammal, Fustat, probably 1048.

  1. שלום רב לאוהבי תורתך וג
  2. שלומות רבות וישועות עצומות ובשורות נאומות ושנים נעי[מות]
  3. וברכות רשומות מיודע תעלומות לאד ומרי כב גד ק[דושת]
  4. הדרת יקרת תפארת …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 127

  LetterT-S 12.334

  Letter fragment (missing the upper right corner), mercantile, from someone to "my maternal uncle [...] Avraham b. Salih b. [...]," probably 11th century. The writer …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 28. 128

  Legal documentT-S 12.59.2

  Fol. 2: Deed fragment in which 'the people of Haifa's fortress' are mentioned, 11th century. CUDL description: Recto: the very beginning of a legal document …

  ....

  1. ] ואנשי מבצר חיפה החתומים עידותם למטה ב[
  2. ]ה ימים בירח מרחשון בשנה הששי[ת שלשבוע
  3. ] שנים ליצירת עולם איך שבא לפנינו

  ....

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 129

  Legal documentT-S 12.570

  Acknowledgement made in front of the rabbinical court of Denia, Spain, by Yiṣḥaq b. Avraham. Yiṣḥaq states that a certain Ḥasan b. Ḥasan had received …

  1. חצר אלינא נחן שלשה מקבלי עדות מ יצחק בר מ אברהם וקאל
  2. אלינא אלדי נשהד בחצרתכם אן נעלם אן פי אל . ם אלדי אקלעת
  3. מן דאניה פי מרכב אלחאגב אידה אללה אלי א…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 130

  LetterT-S 12.74

  Recto: Letter from Yefet b. David, Tyre, to his father, David b. Shekhanya, Fustat, informing him of his arrival in Tyre and expressing his disappointment …

  1. בשמך רח
  2. כתאבי יאסידי ומולאי ומן גועילת פדאה אטאל אללה לך
  3. בקאך ואדאם עזך מן צור לתסעה מצת מן שהר טבת
  4. ואעלמך אנני וצלת אלי צור יום אל/א/תנין וכאן באלע…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 131

  LetterT-S 12.17

  Letter to the Gaon, probably from Aleppo, complaining that the Gaon is paying too much heed to those who slander the writer, approximately 1035. Verso: …

  1. [ ] לב ונפש ומוח [
  2. [ ]ל ונפש אעיד בעצמי לפניו ובנערי [ ]
  3. דב[ ]לפני בוראינו כן לב האדם לאדם מרגישים ומגידים [
  4. ועתה אד גאון [והנ]ה לנצח תריב בלא חטא ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 32. 132

  LetterT-S 12.222

  Letter from Hillel Ha-Ḥaver b. Yeshuʿa Ha-Hazzan, Tiberias, probably to Efrayim b. Shemarya, Fustat, approximately 1050.

  1. [ ] ובקשת רחמים [
  2. [ החב]ר היקר תפילה להרב[ות
  3. ]ה מבתי כניסיות אל צור [
  4. [ ] מצ[ ]כי לא נעלם מן החבר [
  5. [ ]מר ור אלעזר הלוי [ ] ישמר עושה במרומ[יו נפשו]…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 133

  LetterT-S 12.247

  Letter from Babylonia to Shelomo b. Yehuda, approximately 1026.

  1. [ורבנא] שלמה הנכ[בד בעל ח[ ] אי[ש
  2. הסברה ויראת[ו] הטהורה מסלתו הי[שרה כשמש]
  3. מאירה בן רבנא יהודה נוחו עדן
  4. שא שלום גדול עמנו מושך והולך בארבעה רא[שים]

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 134

  LetterT-S 10J11.12

  Letter from Saadya b. Avraham in Hebron to Yeshu'a b. Yakhin in Fustat, approximately 1080.

  ....

  1. עטרה [ ]
  2. האדיר האציל המהודר המוכתר בכתרי מהללים שלושה הוא
  3. כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא ישועה הירא את יי מרבים
  4. אשר יראתו ידועה וענותו מיודעה ובימ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 135

  LetterT-S 10J29.13

  Letter from Shelomo b. Semah, Ramla, to Efrayim b. Shemarya, ca. 1030.

  ....

  1. [ ]ק[ ]ד
  2. [ ]לה אננא מ[ ]ג ול[נ]א
  3. [ ע]נדנא מן [מ]א ערפנאך
  4. [ ]ק ואלתקדם אלי אלנאס
  5. בלטף אן גמיל [אן ] ענו ושפל רוח וכאן מן
  6. אצדקאנא ואחבא[נא ] אלאנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 136

  LetterT-S 8J19.9

  Letter from Yisrael b. Natan, Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat.

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך מן אל
  2. קדס עמרה אללה לי כלון מן ניסן ערפך אללה ברכתה ויגעלה עליך ועלינא
  3. אימן שהר ואבר…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 137

  LetterT-S 8J18.16

  Letter from Barhun b. Yiṣḥaq ha-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to a younger relative. Around 1050. Barhūn informs that a shipment of goods is on its way, …

  1. . . . . . . . . [. . . . . .] עלי אל אלאכבאר ואלדי אעדפך בה אני אסתכרת
  2. אללה וחמלת פי הדה אלקאפלה מחמד בן סלומה בן אלולדה(?) אלגמאל אלגביני
  3. גואדה פיה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 138

  LetterT-S 8J20.17

  Letter from Marduk b. Musa from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. In the handwriting of Avraham b. Farah, August 10, 1046. Information about ships …

  Recto

  1. בסם אללה אלעטים
  2. כתאבי יאסיידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסלאמתך
  3. מן אלמסתקר לה כלון מן אלול ואל חאל סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלע…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 139

  LetterT-S 8J20.2

  Letter from Ismāʿīl b. Faraḥ, Alexandria, to Yosef b. Eli, Fez. 6 November 1056. Discusses goods arriving from al-Andalus, Italy and the Maghrib; mentions cotton, …

  recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך וכאן לך ומעך עוזר

  2. וסומך מן אלאסכנדריה לה בקין מן מרחשון ואלחאל סלאמה ושוק אליך קרב א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 140

  LetterT-S 18J3.9

  Letter in which Shelomo b. Semah, Ramla, describes the earthquake, probably to Efrayim b. Shemarya, or to the community of Fustat, December 1033. The letter …

  ....

  1. יצאו מן הבתים לרחובות כי ראו הבתים הכתלים מטים ועומדים והקורות

  יוצאות

  1. נפרדות מן הקירות ושבות חוזרות והבינינ[ו]ת המחוזקות נופלות והדירות

  החדש…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 141

  Legal documentT-S 20.103

  Writ of agency, probably written in Acre, probably the first half of the eleventh century.

  1. ....
  2. ....
  3. לנא וכתבו וחתמו ותנו לו למבורך בן יחזקאל הידוע [
  4. [ ] שאני מודה בשמו בפניכם הודאה גמורה
  5. ק[ימ]ת וברורה ש[נ]ת[תי] לו במתנה ארבע אמות קרקע שלי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 142

  LetterT-S 20.69

  Letter from Barhun b. Ishaq Tahirti (Mahdiyya) to Nahray b. Nissim (Fustat) June, 1047.

  recto

  1. כתאבי יאכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה ען סלאמה [ונעמה
  2. לה' בקין מן אב מן אלמהדיה וקד תקדמת כתבי אליך…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 143

  Legal documentT-S 24.18 + T-S 12.634

  Power of attorney from Yisrael b. Yosef Januni to Nahray b. Nissim to collect the debt owed by Menashshe b. David, Qayrawan, ca. 1055 CE. …

  1. [ ] מעכשו [
  2. [ ] דית ולראיה [ ]אונס כי אם בלב [
  3. [ ]פיצה הלם לב בר נפש ציר[ ]יי ואצלי ובידי שבעים

  ואחד [

  1. [ ]לים טובים שקולים חוב גמור [ ] חזקות שחזק…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 144

  LetterT-S NS 99.20 + T-S 16.30

  Fragment of a letter written by Daniel b. Azarya, probably in 1051. A complaint about harassment by the brothers Yosef and Eliyyahu ha-Kohanim, sons of …

  TS 16.30r

  1. [ ]ליה
  2. [ ]שול [
  3. [ ]אפכאם אליהוד שכוא
  4. [ ] אללה תעאלי ענה ואגנאהם כצמהם קד כאן ינזלה
  5. [ ] ערצה לשהואתה אלי אן בלגהא בי אללה
  6. [ ] מא אשך אן כאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 45. 145

  Legal documentT-S 16.375

  Marriage contract (ketubba) in the Palestinian style, probably from Tyre, ca. 1089–99. Mann notes that the Greek term אקוליתוס (ἀκωλύτως), "without hindrance," appears in the …

  1. ............ [...]
  2. ... אתנ]ון ואתרצון ביניהון תרין אפיא וקיבלון עליהון תנאי בית דין מראש ועד
  3. סוף ... למקני]א ביה על כל מה דכתיב ומפרש לעילא וקיים שר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 146

  Legal documentT-S 16.53

  Marriage contract (ketubba), in the Palestinian style, from Ṣā, Egypt (Sa al Hajar, a village on the east bank of the Rosetta branch of the …

  1. על שמך בריין חתן וכלה יבנו ויצליחו
  2. ביום שני בשבא דהוא תלתא יומין לירח ניסן משנת דתתמא
  3. ל[ב]רית עלמא במדינת צא דעל נילוס מותבה את[כת]ב הדין
  4. [ש]טר פרנא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 147

  Legal documentT-S 16.78

  Marriage contract (ketubba); line two begins with the phrase "on the river," the only clue to establishing the provenance of the document. Dated 4844 A.M. …

  recto

  1. [...] ושב[י ] ומצלחין
  2. [... מצ]א טוב [שו]ש אשיש ביי תגל ויאמרו כל העם אשר נפשי
  3. [...] מיי' באלהי כי הלבישני בגדי בשער והזקנים עדים וג' ישע וג' …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 148

  LetterT-S 6J5.8

  Letter fragment from Yisrael b. Natan, in Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1060, the 17th of Tamuz. Mentions Ramla. (Information from Ed. Gil, …

  1. [כתאבי יאסידי] ומולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך [ואדאם נעמאך מן]
  2. [אלקדס עמרה] אללה יום שבעה עשר בתמוז אלהי
  3. [ישראל יזכנו ויזכיך לחגים] ולמועדים טובים…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 149

  Legal documentT-S 8J11.1

  Deed of compensation from the court of Efrayim b. Shemarya and in his handwriting. Concerning people from Tyre and a partnership, starting with an Arabic …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין וה[
  3. בכתב הזה כי הביא לפנינו מ [
  4. בעדיו מוחזק בקיום בית דין ה [
  5. הנפטר נע צוה כי יש לו עד ש [
  6. ומאחר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 150

  Legal documentT-S 10J18.14 + T-S 10J21.9

  Legal testimony given in court recording a lively dispute between Mubarak, Hillel, Habib b. Khalaf and Salama b. Mundhir mentioning the sums of sixteen, nine, …

  1. ] מנהם
  2. עלי ט]ריק אלחדית לא עלי טריק אלשהאדה
  3. ] . ם אלחבר אפרים עלי מן יעלם
  4. ] וא אלשאהדין אלמסמאין אלי בית
  5. ] גמאעה אנתמא אקנית[מא] מן
  6. ] רה כמסין דינר …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  View document details