Search Documents

Filters

348 total results

 1. 51

  LetterT-S 8J16.12

  Letter opening, fragmentary, from Yosef ha-Kohen b. Shelomo Gaon to a friend (11th century).

  1. [ ירושלים] תבנה ותיכונן כמב[ ]
  2. [ מתא]בלים משתטחים בעד [ ]
  3. [ ] ויועברו תחת השבט מה[ ]
  4. [ ] מראשית אחרית בשלוח נס[ ]
  5. [ ]רוף ובכיבוס בורית לכרות למו עוצ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterT-S 8J10.6

  Letter from Jerusalem written on recto and verso to someone addressed as 'my son and master' (probably Avraham ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat). First half …

  Recto:

  1. בהא אנא אסל ולדי אלעזיז ומולאי אל
  2. שיך אבא אסחק אדאם אללה עזה וכתר
  3. עליה אלסלאמה ואנגח גמיע מ . . . יך . .
  4. ודניא אלא יקף עלי הדה אלאסטר אלא
  5. אלמ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 3. 53

  LetterENA 4020.6

  Letter from Natan b. Avraham to Berakha b. Ravah, Fustat, February 1039.

  Recto

  1. נתן ראש ישיבת גאון יעקב
  2. בירבי אברהם זכרו לברכה
  3. ליקירנו חשובנו נכבדנו מרנא ורבנא ברכה תלמידנו החכם
  4. והנבון החרד במצות אלהי ישראל ישמרו קדושנו וי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 4. 54

  LetterT-S 6J9.2

  Letter from Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon to David Nasi b. Hizqiyyahu. Ca. mid-11th century.

  1. ] יקר החן ועל שפתיו הוצק חן
  2. ] בעל המשרה הוד התפארה נזר
  3. [עטרה כבוד] קדו ג מרינו רבינו //דויד// [[חזקיהו]] הנשיא
  4. ] נר אלהים בן אדונינו יחזקיהו
  5. סותם] ה…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 10J11.23

  Letter from Ismail b. Barhun al-Taharti in Mahdiyya to his brother, Abu al-Surur Ishaq b. Barhun, reporting what Tahir and his partner, who were the …

  1. אערף מולאי אלעריף אדאם אללה עזה ועלוה וסעאדה במא חל עלי
  2. וקד רגותך בעד אללה אלכרים אן תנצפני אולא מן מרכב בן אלאסכנדר
  3. ממא יעאמלוני בה בצאחבה טאהר ושר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterENA 2804.18

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1048.

  Recto

  1. אל אהובנו וחברנו וסגולתנו כגק מ ורב אפרים החבר ישמרו קד[ושנו]
  2. וינצרו משגבנו ויחזק ידו ויאמץ זרועו ויהי בעזרו ויכין צעדו בט[וב]
  3. וב[נועם] וחן וח…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 7. 57

  LetterENA 3616.9

  Recto: Letter from the Qaraite Mahbub b. Nissim, Ramla, to Abu al-Faraj in Fustat, middle of the 11th century (12 Iyar). Mahbub has traveled from …

  1. אחייך אללה יאסידי ו[מולאי] וגלילי כתאבי אליך מן אלרמלה יב כ[לון מן]
  2. שהר אייר ומא ען חאל סלאמה ועאפיה ומא נקדר נצף לך מא [כאן שגלי]
  3. מן אן פרקתך ודלך …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 8. 58

  LetterT-S 20.178

  Letter from Shelomo b. Yehuda to David b. Aharon, ca. 1040, concerning an inheritance that was left by a person from Ramla (Mevaser) who had …

  1. ליקר פאר כגק מר ור דו[י]ד המשכיל המבין הזקן הנכבד
  2. והיקר יהי צור עזרו וצל סתרו ויפארו ובשיבה טובה
  3. וייטיב שמו וזכרו ויצו ראש אלונים שכרו וימציאו חן
  4. וש…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 59

  LetterT-S NS 320.16

  Fragment of a letter from Avraham the son of the Gaon probably to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. (Identifications by Gil; Goitein understands this to …

  ....

  1. ] و[يغ]فر(؟) ما لعله يكون صنع من الله
  2. ] اليه وجلال شاكر ذاكر باث بشكره
  3. ] يجتهد في صلاح شانه فالله يحرسه وﻻ يخلي منه
  4. ] ت شرح ل לשון קדש כל המתחד…

  1 Transcription 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 60

  LetterCUL Or.1080 J37

  Letter from Musa b. Abi l-Hayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1055. Mentions details about changing coins and business between the two …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא

  3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה לד בקין מן אב ען חאל סלאמה ושוק אליך …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  LetterENA 2591.1

  Sheet folded so as to form a booklet of 4 pages. But only one page, headed by the superscription 'In your name' (which indicates the …

  verso

  1. על שמך
  2. ר' חנין ג דנא[ניר
  3. טיבאן
  4. סלי[מ]אן הכהן ג ד[נאניר
  5. ה]רון אלזגאג דינ[אר
  6. אלשיך אבו א[ל]סרור
  7. פרח אלגהבד
  8. אלשיך אבו אלכיר אלצירפי
  9. פרג בן נחום
  10. ש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 12. 62

  LetterCUL Or.1080 J145

  Short letter sent from Yosef b Avraham to Ismail b. Yaʿaqov al-Andalusi, mentioning that the writer sent textiles marked with his name, and asking Ismail …

  1. כתאבי יאכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך
  2. ען סלאמה ונעמה ללה אלחמד ודארך וצביאנך פי כל עאפיה
  3. ארגו מן אללה אן יגמע בניך ובינהם עלי אסר אלאחואל וקד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 63

  LetterT-S 12.351

  Letter fragment from Eli Ha-Mumhe b. Avraham, approximately 1050.

  ....

  1. ]תאבע פנסל אל[
  2. ] וינסי פי אגל[
  3. ]בה ויבקיה[
  4. סיידנא] אלרייס מן אלרמ[לה ?
  5. ] פלמא כא[ן
  6. ]מלי עלי מ[
  7. ] כתאב ביד [
  8. ] ר יאשיה רביעי [
  9. ]ה אן יגעלהם […

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 14. 64

  LetterT-S 16.235

  Letter from Yehuda ha-Kohen b. Yosef to the fifth in the Yeshiva, probably 1064. The writer strongly advises against travel to a distant land (possibly …

  1. בשמ רחמ
  2. כנת [מ]תוקעא לורוד כתאב מולאי אלרייס אלחמישי נטרוהי
  3. מן שמיא וברכוהי ואורכונהי ליומיה מע ר ברוך ולם ארה
  4. ושגל דלך סרי וארגו אן דלך לכיר ישגל ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 65

  LetterT-S 16.261

  Recto: Letter from Shelomo b. Yehuda to Shelomo Ha-Rofe b. Eli, Tripoli (Lebanon), 1039. Shelomo b. Yehuda writes about Natan b. Avraham, a young challenger …

  1. השלומות התמימות המקוימות הרשומות החתומות ליקירנו וזקיננו
  2. וחשובנו כב קד מר ורב שלמה הזקן הרופא החכם והנבון העשוי נחת
  3. רוח במבצר סינים האוהב בעלי תורה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 66

  LetterT-S 16.42

  Letter fragment from the brothers Yosef and Nissim the sons of Berekhya, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal, Fustat (sent in 1007-1013). (pp)

  1. פלא כתבה פי אגלך כמא עלאה
  2. כתב יאכינא וסידנא עלי טריק אלבר מד
  3. ונחן ואתקין באדאבך אן וצלת וקפת עלי אל
  4. צדיק אלותיק הו אלדי יצהר מא פי סרה
  5. וכמא קאל אלול…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 67

  Legal documentT-S 20.163

  Court record of an excommunication ban pronounced against Sulayman the blacksmith after he insulted the court when it failed to take his side in a …

  1. [מה שהיה ל]פננו אנו העדים החותמים
  2. [למטה בסוף ה]כתב הזה ביום חמישי בשבת
  3. [שהוא ] בחודש אלול שנת אלף ושלש
  4. [מאות וארבעי]ם ושתים למניין שטרות
  5. [שאנו רגילי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  LetterT-S 24.59

  Letter from one of the followers of Natan b. Avraham. Dating: probably 1042 CE. On verso there are astronomical calculations regarding the position of the …

  ....

  1. ואלסנין [ ]אבי
  2. סהל נאתאן אבן אברהים יחי לעד וטהר ללנאס דינה
  3. ופצלה ועלמה ומערפה אלנאס בגלאלה אלביתה ותחדרת
  4. אלי אלרמלה אטלב פצל אללה ו[פצ]ל אלאמה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 69

  LetterT-S 16.229

  Letter fragment reporting about a dignitary in prison from whom a declaration was taken to be given both in a Jewish and a Muslim court. …

  1. . . . . . .]ל[. .] אם לה אנא אכתב אלי מולאי אלריס
  2. . . . . . . . . . .] אליהוד ותצורהם ואלוקת מא יחתמל
  3. ואלסלטאן פמא ימכן אצחאב אלסיוף מן אלצלם פבעד
  4. ד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterT-S 10J11.15

  Letter from the cantor Elazar ha-Hazzan b. Avraham to Mevorakh b. Saadya, before he became Nagid (thus, before 1078). Informing that three pieces of copper, …

  1. בשם ייי
  2. שלומות רבות וטובות מלובות ונעימות
  3. מטובות וחמלה וחנינה ורוח ורחמים והצלה
  4. ויושר פעולה ונועם משולה וברכות מלמעלה
  5. ושלומות //להכפילה// לשם ולתהיל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 10J11.2

  Letter from 'Amram b. Moshe al-Barqi, sent via Alexandria, to Mevorakh b. Saadya (1094-1111) asking for assistance, which the recipient had already granted in the …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול: ותאמר שרה
  2. צחוק עשה לי אלהים כל ה[שו]מע יצחק לי תחת אבותיך
  3. יהיו בניך תשיתמו שרים בכל הארץ: לפני אדונינו סלר נו

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  Legal documentT-S 8J9.6

  Legal document draft in which Mevorakh b. Shelomo, known as Ibn al-Natira, declares to owe Meshullam b. Mevasser b. Pinhas al-Damiri 120 and one-half dinars. …

  1. אקר בחצרתנא אנן דחתמין לתתא ר מבורך
  2. בר שלמה הידוע בן אלנטירה הלוי אן פי כאצתה
  3. ומלכתה לר משלם בר מבשר הידוע בן פינחס אלדמירי
  4. מאה דינאר ועשרין דינאר ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 23. 73

  LetterT-S 10J16.11

  Letter in calligraphic style from a community written by Sahlān b. Avraham. (Information from Goitein's index cards and CUDL)

  1. . . . . . . . . . . . . ] תשוקתינו אל חזות תארו וש . . .
  2. והשתאותינו אל מרוצת טורי מחקרו גם התודעינו בכל
  3. עת שלומו ושלום כלל קהל מבצרו ושאילתינו ותפלת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  LetterT-S 10J16.9

  Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from …

  T-S 10J16.9 2 verso (A)

  1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
  2. יושב נסתרים בסתרים
  3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
  4. נורא בחדרים
  5. גם הר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 75

  LetterT-S 8J18.31

  Letter from Yeshu‘a b. Ismāʿīl, in Malīj, to Abū Yaʿqūb Yūsuf b. ʿAlī ha-Kohen. Dating: 11th century. Concerning business matters. The sender delivered something on …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ונעמאך מן אלמליג ען סלאמה ונעמה למוליהמא ואלשכר דאימא
  3. בעד וצולנא סאלמין ודפעה אלשכירה אלי ס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 26. 76

  LetterT-S 8J19.10

  Letter of recommendation from Daniel b. Azarya to Avraham ha-Kohen b. Yitzhak b. Furat. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 672, #360). VMR

  1. בשמך רחמ
  2. מוצל הדה אלרקעה אטאל אללה בקא מולאיי אלשיך אלגליל שר העדה פאר הכהונה

  השר

  1. האדיר יברכהו אלהינו וישמרהו רגל מן אכיאר אלנאס וממן יגב אלנט[ר] …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 77

  LetterT-S 8J19.25

  Letter from Mevasser b. David from Busir, to Yaaqov b. Avraham b. Alan, Fustat. Around 1052. The writer makes merchandise in Busir to ship to …

  1. תוכלת עלי אללה
  2. כתאבי יא מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה

  וסלאמתה מן אבו

  1. ציר לתסע איאם בקין מן שעבאן ואלחאל סלאמה ואלחמד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  LetterT-S 8J20.12

  Letter from the Karaite Natan b. Yiṣḥaq, Jerusalem, to his teacher Shelomo b. David b. al-'Arishi, Fustat, approximately 1050.

  1. למולאי אלמעלם שלמה בן דויד בן אלערישי סלמה אללה מן תלמידה נתן בן

  יצחק:

  1. כתאבי אליך יא מולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך ונעמאך
  2. מן אלקדס מאצי ל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  LetterT-S 8J21.6

  Letter to Efrayim b. Shemariah from his friend Yiṣḥaq, who asks for money to pay the tax-collector and so prevent his being imprisoned. Dating from …

  (recto)

  1. שלום לך ושלום לעזרך וג'
  2. אלי אח וריע וגדל דיע אהוב וחביב וקשור נפש בנפש
  3. וחקוק בלב הוא אדירי וכבירי ועין ימיני וזרוע עזי
  4. כבוד גדו קדו מרי ורבי…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 80

  LetterT-S 8J33.1

  Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a …

  1. ראש הסדר
  2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
  3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
  4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
  5. המק בה יפי[ ]
  6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
  7. ומעה כתאב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 81

  LetterT-S 8.3

  Letter from Natan b. Avraham, probably Fustat, to Mevorakh b. David in Qayrawan, approximately 1037.

  1. שלום בכל אברים וישו[עה ] וברכות בלי מצרים וכלל כל המחמדים להרים
  2. לכבוד יקירנו כבירנו גדול[נו ] השר המכובד והידיד הנכבד אשר לא

  יערכנו

  1. זהב ורב פנינים…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 82

  LetterT-S 8J16.10

  Letter to Abu Yaʿaqov Yosef the Dyer, from Perahya b. Yosef informing him that he arrived in Alexandria and found Yosef’s wife and children to …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך
  2. נעלמך אני קד וצלת אלי אסכנדריה ואגתמעת מע יעקוב
  3. וערפני כבר אהלך ואנהם טאיעין ומא להם נפקה
  4. ועליהם אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 83

  LetterT-S 8J16.11

  Epistolarium fragment in Hebrew. (Information from Goitein's index cards) EMS Part of a letter, with widely-spaced lines, probably 11th century and from Iraq. It addresses …

  1. כפתוחי חותם באקדח[י]ם . . . . . ק [
  2. קלחים וכבין קוצים כסוחים כשושנה [
  3. מלפניו נשלחים יצילם מצנים פחים ירצה מ[
  4. החוחים יברכם בכל חשחים ממגד גרש יר[חים

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  LetterT-S 10J11.28

  Letter opening in the handwriting of Avraham, son of the Gaon, to Yiṣḥaq Ha-Kohen b. Furat in Fustat, 11th century.

  1. שלום כגלי נהר פרת וישועות כבן פורת וישע מתעורר מבית
  2. לחם אפרת עם שאר כל האמוצים י[ה]יו נא נקבצים ומלוי כל
  3. חפצים ליקירנו וזקיננו וחשובנו כב קד מר ורב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  LetterT-S 10J19.19

  Letter from Efrayim b. Isma'il al-Jawhari, probably in Alexandria, to Yosef b. 'Awkal, in Fustat, ca. 1030. Mentions Palermo and Mahdiyya; ships of Ibn Daysūr …

  1. כתבת אטאל אללה ............ לה כלת מן סי[ון]
  2. והו ערבה עצרת דרך אללה מולאי אמתאלה ואעאדה עליה סנין כתירה
  3. וחבס חיותה עלינא כלנא ען חאל סלאמה ונעמה בבק…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 86

  LetterT-S 10J32.8 + T-S NS 310.43 + T-S 10J32.9

  Letter from the Gaon Shemuel b. Yosef ha-Kohen perhaps to Shemarya b. Elḥanan. (Gil revised his guess as to the letter's writer after Menahem Ben-Sasson …

  א

  ....

  1. [ ]גם ראוי לכמותו שיהיו בכל
  2. עת אגרותיו תדורות כווסתו הקדומה כי אכן
  3. הוסיף שבח וכבוד בכל קהלה וקהלה ולולי שאנו
  4. מכירים שמחתו באגרותינו לא התדרנו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 37. 87

  Legal documentT-S 10J4.3

  CUDL: Part of a legal ruling from Ramla, mid-11th century CE, in which the brothers Joseph and Nahum, sons of Yannay b. Nahum al-Baradānī the …

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו בית הגדול כי באו לפנינו אל שער הישיבה ר יוסף ור נחום בני ר ינאי ביר נחום אלברדאני
  2. החזן קובלים ואומרים כי הזקן רבנא נחום החזן אל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 88

  LetterT-S 12.218

  Letter from Mūsā b. al-Mughanī to Yosef Raʾs al-kull b. ʿAwkal, spring 1011.

  1. כתאבי אליך ישיכי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וציאנתך ליא בקי
  2. ס]לאמה ועאפיה לאאלה אלחמד וען שוק למולאי אלשיך אדאם אללה עזה קרב אללה אל
  3. אגתמע (…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 89

  Legal documentHalper 336

  Record and validation of a deposition regarding a compound partly dedicated to the synagogues, ca. 1047. A deposition given by four witnesses, prominent persons, confrims …

  1. שהד אלשהוד אלמסמון פי הדא אלכתאב אנהם עאר[פין אן אלדאר]
  2. אלתי פי אלזקאק אלגיר נאפד אלמערוף בזקאק אלמסאכין אלדי [בקצר אלשמע]
  3. אלדי ב[פסט]אט מצר הי אלדא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 40. 90

  LetterT-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi in Ramla on Palestinian affairs, probably 1029. He refers to the arrival of a letter from Yoshiyyahu. (Information from …

  A: TS LOAN 15B: TS 10 J 10, f. 5, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.384-387 (Doc. #210), C.B. 01-26-88 (p)Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Ramle, proba…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 41. 91

  LetterBodl. MS heb. d 66/88

  Record of a deposition in court, written in the hand of the scribe Hillel b. Eli, ca. 1095. The record states that Perahya b. Ya'aqov …

  1. חצל לי מן גהה אבי נצר
  2. דידיע בן כיט אלבראדה
  3. הרון בן מבארך רחמה אללה
  4. בוגה צחיח //בנימוסי הגויים//ישהד בדלך
  5. אלכתב [[ערבי]] //אלתי// מעי ובידי
  6. ותחדידהא …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 88 recto
  • 88 verso
  View document details
 42. 92

  Legal documentT-S Misc.29.21

  Recto: Deed of sale for the purchase by Abū ʿAlī Ḥassān b. Ibrahim b. Azhar (the Jewish moneychanger) of two houses in Fusṭāṭ from Abū …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. هذا ما اشتری حسان ويكنا ابا على بن [ابرهيم بن ازه]ر الاسرائيلي الصيرفي من الشيخ ابي المنجا بهور بن شنوته بن بحاش النصراني ال…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 93

  Legal documentT-S 20.73

  Bill of release, dated 1066 in Fusṭāṭ (29 Kislev 1377), in which Natan ha-Kohen b. Yeshuʿa gives a bill of divorce to his fiancée Sittān …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  LetterT-S 12.214

  Recto: Letter opening to Joseph the Nagid (יהוסף, probably the Nagid Joseph b. Samuel, from the second half of the 11th century CE). Only extensive …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 95

  LetterT-S 10J14.10

  Letter fragment written by Sahlān b. Abraham, quoting from Jeremiah 17:17 and Zephaniah 3:12. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 96

  LetterT-S 20.45

  Letter from Elijah (probably in Salonika) to his brother, a scholar (probably in Fusṭāṭ), written in the 11th-century. The letter mentions Elijah’s compatriot, Abū ʿAlī, …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 97

  Legal documentT-S NS J259

  Legal document. Court record. Dating: Iyyar 1410 (May 1099). Signed by Nissim b. Nahray, the judge Yiṣḥaq b. Shemuel ha-Sefaradi and Hillel b. ʿEli. The …

  column 1

  1. בתרין בשבה דהוא תמניה יומין בירח אייר דשנת
  2. אתי למנינא דרגיליננא בפסטאט מצרים דעל
  3. נהר [מותבה] חצר למושב בית דין מ יחיי הלוי
  4. בן [ וטא]לב מ יפ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 98

  LetterT-S 8J4.11 + T-S NS J6

  Verso: Letter in Arabic script. Probably related to the legal document on recto, since some of the same names appear. At the top the names …

  1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1v
  View document details
 49. 99

  Legal documentT-S AS 146.7

  Court record of a case in which an orphan girl wishing to dispose of a piece of property that was held in trust by the …

  1. בתלתה בשבה דהוא תמניה יומין בירח תמוז דשנת אלפא ותלת מאה ות[סעי]ן
  2. ותלת שנין למנין דרגיליננא ביה בעיר המלוכה הסמוכה לפסטאט
  3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 50. 100

  Legal documentCUL Add.3422

  Document regarding claims made at court. Persons named as concerned (line 1) are Ibn Hadida and Abu al-Ala al-Halabi and in the body of the …

  1. יכתץ באבן חדידה ואבו אלעלא אלחלבי
  2. בחמשה בשבה דהוא שיתה יומין בירח ניסן דשנת אתט לשטרות חצר
  3. לבית דין הקבוע בפסטאט מצרים מ אהרן בר משה ואדעי עלי מ שלמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details