Search Documents

Filters

333 total results

 1. 51

  LetterT-S 10J30.8

  Letter possibly from the ḥaver Yehoshuaʿ b. ʿEli, in Ramla, probably to Yehuda b. Seʿadya here called Rosh Kalla, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. …

  1. ]גם[
  2. ]כתבתים [
  3. ]שיר הלא[
  4. ] ואז אק[
  5. ] גבר ירא אל[
  6. ] בשאנן ותהלה [
  7. ]וקיבול חין ותפלה [
  8. ] הנכבד שר הבינות מ[בורך
  9. ]ת צור ברחמיו ידע[
  10. יא]ריך ימיו כעומס […

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterT-S 8J18.14

  Letter from Yosef b. Yeshu'a, Alexandria, to Yosef b. Awkal (1028 or 1029).

  Recto

  1. כתאבי יאמולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך וסלאמתך וסעאדתך ואתם אלנעמה עליך
  2. ברחמתה ליומין בקין מן אלול אכתמה אללה עליך באברך כאתמה וצל כתאבך אלגלי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 53

  LetterT-S 13J29.9

  Letter from Isma'il b. Yosef b. Abī 'Uqba, Palermo, to his maternal uncle Yosef b. 'Awkal and to his brothers.

  Recto

  1. מן אטראבלס ואתקאצ'ית שי ממא לי ענד אלנאס ו[                  ] תמן [     
  2. חצל לך פי תמן אלפלפל פי אלמעאמלה מע אלדי אוביע [מנה] ת'ק' רוב' [
  3. כרג…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  LetterT-S AS 147.4

  Long fragment of a letter by a man who, among other things, discusses the learning of his son and expresses outrage that, despite an impeccable …

  Recto

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם
  2. נעמאה ומן תופיקה לא אכלאה תקדם אלי כתאבך
  3. נסכתין דכרת פיה אנני מא כתבת לך אש צח לך
  4. ואש בעתה לך וקלת פי …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 10J14.23

  Letter from Avraham b. Saadya to Moshe b. Avraham (Barhun) al-Taharti in Fustat, who is about to sail from Qayrawan to Jerusalem. The writer wants …

  recto

  1. ישלח עזרך [מ]קדש ו[מציון] יסעדך 
  2. ישלח מלאכו אתך ויצליח דרכך 
  3. כתאבי למולאי ושיכי וסידי תמם אללה אמלה ובלגה סנין [כתירה 
  4. ועאנה עלי מא המה עלי רו…

  recto

  1. אני כותב לך, אדוני ורבי ומנהיגי, יגשים אלוהים את תקוותך ויגיעך לשנים רבות
  2. ויעזרך במה שתקבל על עצמך ועל מה שתחליט(?) ויהיה לך עוזר, וכו'
  3. וי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterT-S 10J11.15

  Letter from the cantor Elazar ha-Hazzan b. Avraham to Mevorakh b. Saadya, before he became Nagid (thus, before 1078). Informing that three pieces of copper, …

  1. בשם ייי
  2. שלומות רבות וטובות מלובות ונעימות
  3. מטובות וחמלה וחנינה ורוח ורחמים והצלה
  4. ויושר פעולה ונועם משולה וברכות מלמעלה
  5. ושלומות //להכפילה// לשם ולתהיל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  LetterENA 2804.18

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1048.

  Recto

  1. אל אהובנו וחברנו וסגולתנו כגק מ ורב אפרים החבר ישמרו קד[ושנו]
  2. וינצרו משגבנו ויחזק ידו ויאמץ זרועו ויהי בעזרו ויכין צעדו בט[וב]
  3. וב[נועם] וחן וח…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 8. 58

  Legal documentHalper 336

  Record and validation of a deposition regarding a compound partly dedicated to the synagogues, ca. 1047. A deposition given by four witnesses, prominent persons, confrims …

  1. שהד אלשהוד אלמסמון פי הדא אלכתאב אנהם עאר[פין אן אלדאר]
  2. אלתי פי אלזקאק אלגיר נאפד אלמערוף בזקאק אלמסאכין אלדי [בקצר אלשמע]
  3. אלדי ב[פסט]אט מצר הי אלדא…

  Recto

  1.  The witnesses named in this deed testify that they know that the compound 

  2.  which is in the blind alley known as the Lane of the Poor in Q…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 9. 59

  LetterT-S 10J16.11

  Letter in calligraphic style from a community written by Sahlān b. Avraham. (Information from Goitein's index cards and CUDL)

  1. . . . . . . . . . . . . ] תשוקתינו אל חזות תארו וש . . .
  2. והשתאותינו אל מרוצת טורי מחקרו גם התודעינו בכל
  3. עת שלומו ושלום כלל קהל מבצרו ושאילתינו ותפלת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  LetterT-S 12.351

  Letter fragment from Eli Ha-Mumhe b. Avraham, approximately 1050.

  ....

  1. ]תאבע פנסל אל[
  2. ] וינסי פי אגל[
  3. ]בה ויבקיה[
  4. סיידנא] אלרייס מן אלרמ[לה ?
  5. ] פלמא כא[ן
  6. ]מלי עלי מ[
  7. ] כתאב ביד [
  8. ] ר יאשיה רביעי [
  9. ]ה אן יגעלהם […

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 11. 61

  Legal documentT-S 12.59.2

  Fol. 2: Deed fragment in which 'the people of Haifa's fortress' are mentioned, 11th century. CUDL description: Recto: the very beginning of a legal document …

  ....

  1. ] ואנשי מבצר חיפה החתומים עידותם למטה ב[
  2. ]ה ימים בירח מרחשון בשנה הששי[ת שלשבוע
  3. ] שנים ליצירת עולם איך שבא לפנינו

  ....

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 62

  LetterT-S 8.3

  Letter from Natan b. Avraham, probably Fustat, to Mevorakh b. David in Qayrawan, approximately 1037.

  1. שלום בכל אברים וישו[עה ] וברכות בלי מצרים וכלל כל המחמדים להרים
  2. לכבוד יקירנו כבירנו גדול[נו ] השר המכובד והידיד הנכבד אשר לא

  יערכנו

  1. זהב ורב פנינים…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 63

  LetterT-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

  Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi in Ramla on Palestinian affairs, probably 1029. He refers to the arrival of a letter from Yoshiyyahu. (Information from …

  A: TS LOAN 15B: TS 10 J 10, f. 5, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.384-387 (Doc. #210), C.B. 01-26-88 (p)Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Ramle, proba…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 14. 64

  LetterT-S 8J18.31

  Letter from Yeshu‘a b. Ismāʿīl, in Malīj, to Abū Yaʿqūb Yūsuf b. ʿAlī ha-Kohen. Dating: 11th century. Concerning business matters. The sender delivered something on …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ונעמאך מן אלמליג ען סלאמה ונעמה למוליהמא ואלשכר דאימא
  3. בעד וצולנא סאלמין ודפעה אלשכירה אלי ס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 65

  LetterBodl. MS heb. d 66/88

  Record of a deposition in court, written in the hand of the scribe Hillel b. Eli, ca. 1095. The record states that Perahya b. Ya'aqov …

  1. חצל לי מן גהה אבי נצר
  2. דידיע בן כיט אלבראדה
  3. הרון בן מבארך רחמה אללה
  4. בוגה צחיח //בנימוסי הגויים//ישהד בדלך
  5. אלכתב [[ערבי]] //אלתי// מעי ובידי
  6. ותחדידהא …

  Recto, column I

  1. In Thy Name, oh Merciful! etc. 

  2.  Here is what happened: There appeared before us al-Shaykh 

  3.  Abūʾl-Surūr, our Master and Leader…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 88 recto
  • 88 verso
  View document details
 16. 66

  LetterT-S 12.412

  Letter from an unknown person to Nahray b. Nissim. Around 1060 (Gil). The fragment contains several details about shipments of goods and money as well …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 17. 67

  LetterT-S 10J9.2

  Letter from Salmān b. Hārūn, al-Faḍl and Avraham b. Farrāḥ, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Early 1054 (Gil). Salmān b. Hārūn, who had married …

  recto

  1. כתאבי יאמולאי וסידי אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה ונעמתה וציאנתה

  2. מן אסכנדריה לנצף מן שבט ערפה אללה ברכתה וימנה וסעאדתה ואלחאל סל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  Legal documentT-S Misc.29.21

  Recto: Deed of sale for the purchase by Abū ʿAlī Ḥassān b. Ibrahim b. Azhar (the Jewish moneychanger) of two houses in Fusṭāṭ from Abū …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. هذا ما اشتری حسان ويكنا ابا على بن [ابرهيم بن ازه]ر الاسرائيلي الصيرفي من الشيخ ابي المنجا بهور بن شنوته بن بحاش النصراني ال…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 69

  Legal documentT-S 20.73

  Bill of release. Dating: signed on Wednesday, 29 Kislev 1377 Seleucid = 30 November 1065 CE. In which Natan b. Yeshuʿa ha-Kohen gives a bill …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterT-S 16.235

  Letter from Yehuda ha-Kohen b. Yosef to the fifth in the Yeshiva, probably 1064. The writer strongly advises against travel to a distant land (possibly …

  1. בשמ רחמ
  2. כנת [מ]תוקעא לורוד כתאב מולאי אלרייס אלחמישי נטרוהי
  3. מן שמיא וברכוהי ואורכונהי ליומיה מע ר ברוך ולם ארה
  4. ושגל דלך סרי וארגו אן דלך לכיר ישגל ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 16.261

  Recto: Letter from Shelomo b. Yehuda to Shelomo Ha-Rofe b. Eli, Tripoli (Lebanon), 1039. Shelomo b. Yehuda writes about Natan b. Avraham, a young challenger …

  1. השלומות התמימות המקוימות הרשומות החתומות ליקירנו וזקיננו
  2. וחשובנו כב קד מר ורב שלמה הזקן הרופא החכם והנבון העשוי נחת
  3. רוח במבצר סינים האוהב בעלי תורה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 72

  LetterT-S 8J19.10

  Letter of recommendation from Daniel b. Azarya to Avraham ha-Kohen b. Yitzhak b. Furat. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 672, #360). VMR

  1. בשמך רחמ
  2. מוצל הדה אלרקעה אטאל אללה בקא מולאיי אלשיך אלגליל שר העדה פאר הכהונה

  השר

  1. האדיר יברכהו אלהינו וישמרהו רגל מן אכיאר אלנאס וממן יגב אלנט[ר] …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 73

  LetterT-S 8J33.1

  Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a …

  1. ראש הסדר
  2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
  3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
  4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
  5. המק בה יפי[ ]
  6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
  7. ומעה כתאב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  Legal documentT-S 8J4.10

  Beginning of a court record. Location: Fustat. Dated: Tammuz 1402 of the Seleucid Era (1091 C.E.). Avraham b. Ṭoviyya ha-Levi is mentioned, no other details …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנחנא שהדי דחתמות ידנא
  2. לתחתא בשטרא דנן בתלתה בשבה דהוא תריסר יומין
  3. בירח תמוז דשנת אלפא וארבע מאיה ותרתין שנין למנינא
  4. דרגיליננא בי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 75

  LetterT-S 16.62

  Letter from Yaʿaqov b. Nissim of Qayrawan to the Tunisian port of Qabis, c. 1000. The letter concerns legal questions asked by the addressee from …

  Recto

  1. לכבוד התלמידים היקרים במדינת קאבס אוהבי תורה מסלסלי
  2. . . . . הדרה] מפלפלי תושיה מתלתלי קווצות משלשלי שבצות בוחרי נבחר
  3. . . . . .ח]ר א[. . . . . …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 76

  Legal documentT-S 10J7.8

  Legal deed concerning Yosef ha-Parnas the physician, who claims to be unable to support his daughter Sittūna, and her little son, after she was divorced …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 27. 77

  LetterT-S 18J2.3

  Letter in the handwriting of the Ascalon scholar and scribe Natan b. Mevorakh, from Avraham (Ibrahim) b. Ḥalfon b. Nahum to Eli ha-Kohen b. Yahya …

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב כגק מרנא ורבנא עלי הכהן הפרנס נאמן בית דין אטאל אללה בקאה

  ואדאם ת[איידה ונ]עמאה וחרס

  1. חובאה וכבת באלדל חסדתה ועדאה עלי שוקא מני אל…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  LetterT-S 8J7.21

  Letter from Yosef b. Farrah in Busir to Nahray b. Nissim in Fustat, c. 1055 CE.

  recto

  1. [לא ] ען סידי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה אלא אתר אלתכפיף ען קלבה לכתרה אשגאלה פלמא

  2. כל[ ] בקי אלאסטור [       ] אבי עמראן ומא כפי ענך …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  Legal documentBodl. MS heb. a 3/37

  Deposition in the Jewish Court of Tyre, ca. 1028. The rent of a compound in Aleppo has been dedicated by its owner, Hilla b. Joseph, …

  1. לאבירי ארץ ואליה ברורי ברה ובלוליה גדודי גבע וגאוליה דובבי דעת ודוליה
  2. הוגי הבינה והמוליה וועודי ווסת וקהליה זבודי זכיות וזבוליה חוקרי חכמה וחייליה
  3. ט…

  Recto

  1. To the mighty of the country and its dukes. The ones chosen of that which is the Choice, and mingled in It. The troops of Gaba and Its redeem…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 30. 80

  Legal documentT-S 16.115

  Legal document: deathbed declaration, made by a woman whose name is not preserved. The upper part of the document is missing, but the reconstruction, as …

  1. ומילולה נכ[ונים ולשונה סדור ומתוקן בפיה ושומעת ומדברת והיא יודעת]
  2. לישא וליתן [ודעתה מיושבת עליה כהוגן לשאול ולהשיב לומר על הן הן]
  3. ועל לאו לאו כשאר […
  1.  And her speech (was) correct and her language was right in her mouth and she could hear and speak and knew

  2.  what was being dealt with and her mi…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 81

  LetterT-S 8J16.10

  Letter to Abu Yaʿaqov Yosef the Dyer, from Perahya b. Yosef informing him that he arrived in Alexandria and found Yosef’s wife and children to …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך
  2. נעלמך אני קד וצלת אלי אסכנדריה ואגתמעת מע יעקוב
  3. וערפני כבר אהלך ואנהם טאיעין ומא להם נפקה
  4. ועליהם אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 82

  LetterT-S 8J16.11

  Epistolarium fragment in Hebrew. (Information from Goitein's index cards) EMS Part of a letter, with widely-spaced lines, probably 11th century and from Iraq. It addresses …

  1. כפתוחי חותם באקדח[י]ם . . . . . ק [
  2. קלחים וכבין קוצים כסוחים כשושנה [
  3. מלפניו נשלחים יצילם מצנים פחים ירצה מ[
  4. החוחים יברכם בכל חשחים ממגד גרש יר[חים

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 83

  LetterT-S 10J11.2

  Letter from 'Amram b. Moshe al-Barqi, sent via Alexandria, to Mevorakh b. Saadya (1094-1111) asking for assistance, which the recipient had already granted in the …

  1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול: ותאמר שרה
  2. צחוק עשה לי אלהים כל ה[שו]מע יצחק לי תחת אבותיך
  3. יהיו בניך תשיתמו שרים בכל הארץ: לפני אדונינו סלר נו

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  LetterT-S 10J11.28

  Letter opening in the handwriting of Avraham, son of the Gaon, to Yiṣḥaq Ha-Kohen b. Furat in Fustat, 11th century.

  1. שלום כגלי נהר פרת וישועות כבן פורת וישע מתעורר מבית
  2. לחם אפרת עם שאר כל האמוצים י[ה]יו נא נקבצים ומלוי כל
  3. חפצים ליקירנו וזקיננו וחשובנו כב קד מר ורב …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  LetterT-S 12.214

  Recto: Letter opening to Joseph the Nagid (יהוסף, probably the Nagid Joseph b. Samuel, from the second half of the 11th century CE). Only extensive …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 86

  Legal documentT-S 20.163

  Court record of an excommunication ban pronounced against Sulayman the blacksmith after he insulted the court when it failed to take his side in a …

  1. [מה שהיה ל]פננו אנו העדים החותמים
  2. [למטה בסוף ה]כתב הזה ביום חמישי בשבת
  3. [שהוא ] בחודש אלול שנת אלף ושלש
  4. [מאות וארבעי]ם ושתים למניין שטרות
  5. [שאנו רגילי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 87

  LetterT-S 20.178

  Letter from Shelomo b. Yehuda to David b. Aharon, ca. 1040, concerning an inheritance that was left by a person from Ramla (Mevaser) who had …

  1. ליקר פאר כגק מר ור דו[י]ד המשכיל המבין הזקן הנכבד
  2. והיקר יהי צור עזרו וצל סתרו ויפארו ובשיבה טובה
  3. וייטיב שמו וזכרו ויצו ראש אלונים שכרו וימציאו חן
  4. וש…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 88

  LetterT-S AS 146.206

  Letter of business written in the 11th century, mentioning the rīf (‘the (Egyptian) province’). (Information from CUDL.) Looks like the same handwriting as T-S 10J15.24 …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 89

  LetterT-S AS 146.276

  Letter written in the 11th century, mentioning Abū Isḥāq Barhūn. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 90

  LetterT-S AS 149.157

  Letter of business written in the 11th century by Yeshuʿa b. Ismaʿīl, sent to Alexandria to [...] b. Abī l-Ḥayy. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  List or tableT-S AS 151.4

  List of payments of rent on heqdesh houses collected in the presence of Efrayim b. Shemarya. Written by Yefet b. David. Dated 438/1046-7. (Information from …

  1. בשמך רח סנה תמאן ותלתין
  2. תבת מא גובי פי ארבע שהור מצת
  3. מנהא אול דלך סוהיל ארבעין דר
  4. סהלאן עשרין עלי סתה עשרי עלא
  5. אתני עשר טאוס אחד עשר מחאצר
  6. סתה עשר א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 42. 92

  Legal documentT-S 10J26.8

  Writ of agency (אביזאריה). Location: Tripoli (Syria). Between ʿUlla ha-Levi and Yeshuʿa "Pride of the Communities." Signed by Yehuda b. Natan ha-Kohen, Ḥalfon b. Aharon …

  1. ואו משב[ח] להון או דעביד פשרה בהדיהון או דמשתלם מנהון [ואית ליה]
  2. רשותא לעולה הלוי דנן למכתב להון אביזאריה ולפצויי אינון ולברויי אינון [ ]
  3. אחריות עלא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 93

  Legal documentT-S NS J259

  Legal document. Court record. Dating: 8th Iyyar 1406 (April 1095) (Lieberman reads 1410, but it's fairly clear it's 1406). Signed by Nissim b. Nahray, the …

  column 1

  1. בתרין בשבה דהוא תמניה יומין בירח אייר דשנת
  2. אתי למנינא דרגיליננא בפסטאט מצרים דעל
  3. נהר [מותבה] חצר למושב בית דין מ יחיי הלוי
  4. בן [ וטא]לב מ יפ…

  Recto Column 1

  1. On Monday, the eighth of the month of Iyyar of the year
  2. 1410, according to the count to which we are accustomed, in Fusṭāṭ Egypt,
  3. [situ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  LetterT-S 12.218

  Letter from Mūsā b. al-Majjānī to Yosef Raʾs al-kull b. ʿAwkal, spring 1011.

  Recto

  1. [כתא]בי אליך ישיכי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וציאנתך ליא בקי לאדר ען
  2. [חאל ס]לאמה ועאפיה לאללה אלחמד וען שוק למולאי אלשיך אדאם אללה עז…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 95

  LetterT-S 10J16.9

  Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from …

  T-S 10J16.9 2 verso (A)

  1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
  2. יושב נסתרים בסתרים
  3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
  4. נורא בחדרים
  5. גם הר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 96

  Legal documentT-S AS 146.7

  Court record of a case in which an orphan girl wishing to dispose of a piece of property that was held in trust by the …

  1. בתלתה בשבה דהוא תמניה יומין בירח תמוז דשנת אלפא ותלת מאה ות[סעי]ן
  2. ותלת שנין למנין דרגיליננא ביה בעיר המלוכה הסמוכה לפסטאט
  3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 47. 97

  LetterENA 3616.9

  Recto: Letter from the Qaraite Mahbub b. Nissim, Ramla, to Abu al-Faraj in Fustat, middle of the 11th century (12 Iyar). Mahbub has traveled from …

  1. אחייך אללה יאסידי ו[מולאי] וגלילי כתאבי אליך מן אלרמלה יב כ[לון מן]
  2. שהר אייר ומא ען חאל סלאמה ועאפיה ומא נקדר נצף לך מא [כאן שגלי]
  3. מן אן פרקתך ודלך …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 48. 98

  LetterENA 2591.1

  Sheet folded so as to form a booklet of 4 pages. But only one page, headed by the superscription 'In your name' (which indicates the …

  verso

  1. על שמך
  2. ר' חנין ג דנא[ניר
  3. טיבאן
  4. סלי[מ]אן הכהן ג ד[נאניר
  5. ה]רון אלזגאג דינ[אר
  6. אלשיך אבו א[ל]סרור
  7. פרח אלגהבד
  8. אלשיך אבו אלכיר אלצירפי
  9. פרג בן נחום
  10. ש…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 49. 99

  LetterT-S 16.229

  Letter fragment reporting about a dignitary in prison from whom a declaration was taken to be given both in a Jewish and a Muslim court. …

  1. . . . . . .]ל[. .] אם לה אנא אכתב אלי מולאי אלריס
  2. . . . . . . . . . .] אליהוד ותצורהם ואלוקת מא יחתמל
  3. ואלסלטאן פמא ימכן אצחאב אלסיוף מן אלצלם פבעד
  4. ד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 50. 100

  LetterENA 2804.3

  Letter from Shelomo ha-Kohen Gaon to Efrayim b. Shemarya, Fustat, 1025.

  1. ] בהצלחות אסומות עם עתרת שלום
  2. ] לעקור איבה: ולזרוע שלום
  3. ] משלה וכמוהם להכפילה לאוהב שלום
  4. ] בהוצל מכשר וברדף שלום
  5. ] ברצוי לרוב אחיו ודובר שלום
  6. ] אלימ…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details