Search Documents

Filters

4,480 total results

 1. 4451

  Legal documentT-S 16.222

  Lease of a date plantation owned by the Qodesh, ca. 1150 CE. A deed of lease is drawn up by the court, by which a …

  1. [לקנית מעכשיו ברצונו ]קנין גנור חמור בכלי הכשר לקנות בו
  2. בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין אנה קד אסתאגר אלבסתאן אלמדכור מדה תמאניה סנין כואמל אל

  Recto

  (We acquire from Hiba)

  1. . . . . as a complete and solemn acquisition, with an instrument that is proper to acquire with,

  2. (from now on, with his agreement), without any compulsion, declaring void any declarations or conditions, that he rents the above-mentioned plantation for a period of eight full years

  3. according to the dates mentioned above, their full account being of 88 dinars. He will pay 9 2⁄3 dinars every year, in the month of

  4. Tishri, after 1 2⁄3 dinars have been computed to his credit by monthly payments during the eleven previous months, to the end of his lease.

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 4452

  LetterT-S Misc.25.62

  Letter from Abū l-Khayr b. ʿIwāḍ, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The sender, an Ifrīqiyyan merchant, describes his problems with …

  recto

  1. בשמך רחמנא
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך אל גליל ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה
  3. ונעמתה וממא אעלמה אן מן וקת אן מצית מן ענדנא מא גרא עלי
  4. קליל מן …

  Recto

  1. In the name of God, the Merciful
  2. I am writing – May God prolong the permanence of my master, the splendid elder, and perpetuate his glory, his support , his happiness
  3. and his benefaction –  to inform [you] that since the time you left us, I have had not
  4. a little trouble on account of the jālah [i.e. jāliya]. In town, few of my acquaintances are going through
  5. what I have gone through.

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 4453

  LetterT-S 13J13.6

  Letter from the widow of the cantor Ben Nahman to a Head of the Jews (entitled Gaon) concerning the difficulties she is having with her …

  1. אלעבדה זוגה
  2. אלחזאן בן נחמן
  3. אלעבדה תנהי אלי הדרת הגאונות תכן משרתה לנצ[ח
  4. חאלהא הו וולדהא וגועהם ועריהם וכונהא להא אליום
  5. ענד? בין?] אלנאס משתתה ה שהור…
  Your slave's brothers are not able to show themselves in public on account of the poll tax. My husband did not pass away and forsake me without having me dwell in the house, sustaining myself and my son with whatever else comes from rental income.

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4454

  LetterT-S Ar.53.37

  This is apart from the grave danger of the travel itself and his anxiety on account of his old age and his wife—even though she herself would love to travel.

  Page B

  1. מע צביה [[נ]] צגירה ולהא חט ואיצא אליהוד מא
  2. יתחשוני ומא ענדי שי נכרג בה אליכם ואנא פי
  3. ג נפוס ואכשא אן נתקל עליכם ואכתר מא
  4. בשרתמוני אנכם מא תח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 5. 4455

  Legal documentT-S NS J11 + T-S 10J4.16 + T-S 16.158 + T-S 10J4.17

  Legal document. Agency agreement. Location: Fustat. Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. T-S 10J4.16: agreement granting Abū l-Riḍā Shelomo b. Mevorakh power of …

  Likewise, also, none of us has a claim upon the
 6. glorious Elder, this Abū al-Riḍā for the original accounting for this merchandise—neither regarding deceit in its purchase nor in raising
 7. the price of the precious objects, nor anything of the like, since all of us have attested before you effective immediately that he need not add
 8. anything.
 9. 4 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 10. 4456

  LetterT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב מל…
 11. Your slave woman, poor, wretched, woeful, worried, and afflicted
 12. on account of my sins—I cast my entrea[t]y  [...] before you, so that you heed the words of
 13. your slave, for many are my sighs and my he[ar]t is sick.
 14. 1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 4457

  State documentCUL Or.1080 J7

  Petition to al-Mustanṣir in Arabic, preliminary draft (possibly also in the hand of Efrayim b. Shemarya), complaining about the closure of the Palestinian synagogue in …

  Verso

  1. بسم الله الرحمن الرحيم العبيد ينهوا الى الموقف الشريف زاده الله شرف حالهم وذلك انه لما
  2. جرى على ريسهم واحبارهم منذ سنتين [[من الفا]] ما كان فيه…
  The slaves report their case to the noble presence, may God increase his nobility, as follows: When
 16. their leader and their scholars had suffered harm for two years the pure presence, may God make his rule eternal, charitably issued
 17. a mighty decree, on account of which the harm done to them ceased, until a man
 18. called Nātān ibn Ibrāhīm arrived from the West, claiming the position of thehead of our Academy, who had been head of this Academy for sixteen years.
 19. 1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 20. 4458

  Legal documentENA 3181.6 + T-S 16.34

  Legal document. Partnership release. Dated: 7 Shevat 1390. Location: Fustat. An olive-oil partnership is dissolved. This fragment contains two documents related to the same partnership …

  1. שרחה בראה פאצלה באוכד מא תקדם מן שרוט אל
  2. אלאבארי אלתי תקדם דכרהא מן רפע אלאימאן ואלאחריות
  3. ואלמחילה [. . .]. .ל לגמור .ות. . . אלמקדם דכרהא
  4. וכתבנא וח…
  Each of them absolved his fellow from all types of
 21. oaths which he (could) demand //that which// and from others, except for seven dinars remaining
 22. of this Ghālib b. Ḥalfōn as the remainder of the account , after they performed their reckoning.
 23. Each of them accepted //the reckoning// on the condition that this Ghālib would pay to this m(aster) Moses ha-Kohen the …
 24. to Meshullam b.
 25. 1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1
  View document details
 26. 4459

  LetterT-S 8J16.7

  Letter addressed to Abu Sahl b. Moshe, the cantor, in which the writer requests aid in a mixture of Hebrew and Judeo-Arabic. In a post-scripted …

  1. תו שלום וג'
  2. שלום רב לאהבי תורותך
  3. שלום שלום לירחוק (!) ולקרב
  4. סבב הדה אלרקעה ולכבר מן מר' ור'
  5. אלשיך אבו // סהל // החבר השר ה/א/דיר החכם
  6. והניבון (!) ומ…

  Verso

  By the religion of the Jews, on account of great hunger and fasting a veil has come across my eyes and a blot over my heart such that I do not know what I am writing.

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 27. 4460

  LetterT-S NS 320.42

  Letter from Avraham the son of the Gaon to Sahlān b. Avraham. (Identifications by Gil; whereas Goitein says that it is written in the "unmistakable …

  Recto

  1. عليها وقوف اﻻجوبه عنها وكتابي هذا يقتضي شرح جميع [ما جر]ى [وهو ان]
  2. قبل راس السنة بيومين وصل اب بيت دين والمغاربه ولما كان في راس السنة لم يكن …

  Recto

  1. .... This letter of mine comprises an account of all that happened.
  2. The president of the court and the Maghrebis arrived two days before the New Year.

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 4461

  Legal documentT-S 13J8.15

  Legal document. Partnership document. Location: Fustat. Dating: 1100 (per Goitein). This document, signed by Yitzhak b. Shemuʾel ha-Sefaradi, describes itself as a partnership document enacted …

  1. ]שו אכתבו ואכתמו ע[
  2. אלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני דזכוא[תא] ו]סלמו דלך אלינא ליכון ביד כל מנא עלי
  3. צחאבה לליום ובעדה חגה וותאק אן כל מנא מקר ענדכם באוכ…
  Each of us takes (upon himself)
 29. towards his fellow the fulfillment (of this agreement) in his lifetime and upon his heirs after his death, concerning all that which he took
 30. upon himself in this account , from beginning to end, and all that which is ascribable to him therein with the most certain
 31. and perfect of guarantees of [fulfillment.]
 32. 1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 4462

  Legal documentT-S 12.784

  Partnership deed regarding a money exchange store. Around 1085. Yahya b. Eli b. Yosef Kohen Fasi and Sason b. Natan agree to have a partnership. …

  recto

  1. נסחי למהוי לזכו ולראיה ודלך [ ]

  2. גאלטין ולא סאהיין ולא עלה בנא ולא מרץ ולא גיר דלך מן אלאעראץ אלמ[פסדאת אלא בלב]

  3. שלם ובנפש חפצה נחן מקרין …

  Sāsōn, my partner, will sit with me in the store under my supervision, will weigh and (do) any other part of our work, will go to court with those who owe us something, will deal with those with whom I shall allow him to deal, will make the accounts with the customers for me, but will not write promissory notes for anyone, be he a customer or not, nor object to my dealings with one customer in preference to another.

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 4463

  Legal documentMoss. Ia,1.2

  One may point out the words 'by, tys, zwyšt, pzyšt and the interesting use of zyst=Classical and Middle Persian jastan 'to jump', hence 'to occur, happen' and here in a sense like 'to accrue, to be added to an account'. (The Ahwāz document may also be Karaitic: it concerns the Tustarī brothers, according to Professor Goitein, and they are known to have been Karaites.) Finally, the said Samuel consented and was agreeable thus, by his own choice, and said: 'I consent and am agreeable that these Ḥayyim and Aharon, my brothers, make by themselves a search in our uncle's account-books, and whatever they say they have found there, whether it is for me or against me, their word will be true and accepted, and they are trustworthy in whatever they say concerning which they are well informed and which they have found in our uncle's books of that I owe.

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 4464

  LetterT-S Ar.53.67

  Continuation of a long business letter sent from Alexandria to Cairo. Dating: Ca. 1235 CE, based on the date of T-S Ar.54.66 which is by …

  1. לא יביע ולא ישתרי ואלממלוך
  2. יכלפך פיה לכונך שביה מן שבט
  3. ישכר ואלבצאיע מטלובה אלניל
  4. כב دينارا לובאן מן סבעה למא חולה
  5. קרפה יב בקם ס ומא ינחל אלאנסאן
  6. סר…
  Send a messenger to the Maghrebis as soon as the letters for them arrive. Charge my account for his payment and I shall charge theirs. If they have already left for Alexandria, open the letters and read them.

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 36. 4465

  Legal documentT-S 13J2.24

  Legal document connected with the tax-farmer of Atfīḥ. In the hand of Natan b. Shemuel. Location: Fustat. Dated: Adar 1450 Seleucid, which is approximately February …

  Recto

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו בתי דינים הממונים מבית דין הגדול בבית דינו של שרנו ומנ[היג
  2. דורנו כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו אדוננו שלמה השר הנעלה הגדול …
  This aforementioned exemption is from the aforementioned deed
 37. and from any other deed that should appear to this Abū l-Khayr Mevorakh
 38. among the gentile (courts) or a document in Hebrew script, and from any ḍamān of silk or other things, and from any accounting of which he is aware
 39. now or unaware now, whatever it might be or amount to.
 40. 1 Transcription 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 4466

  LetterT-S 12.392

  Letter from a novice India trader in a Red Sea Port to his brother, Libya. Dating: 1103. Complains in rhyme about the hardships of travel. …

  Recto

  1.  אנה] ולי דלך ואלקאדר עליה אן שא אללה
  2.  א]כי בל סיידי יום אלב לכד יומא כלון
  3.  [מן שהר] חשון סנה תתסד ערפנא אללה בר[כאת]       
  4. [לנא ולכל] ישראל …
  So I’m asking God and you
 42. to pray for me, and to forgive me,
 43. you and your maternal uncle Yaʿqūb, for
 44. … on account of
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. Verso

  1. to bring me letters in Tripoli addressed to me except for you.

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 4467

  LetterT-S 12.291

  Letter from Avraham b. Yosef al-Sabbāgh, Alexandria, to Yosef b. 'Awkal, Fustat. Dating: ca. 1020. Written by a copyist, Daniel ibn al-Shama. Includes details on …

  1. שיכי ורייסי ואלעזיז עלי ואלאתיר לדי אטאל אללה
  2. בקאך ולא אכלא מכאנך וזאד מן פצלה ואחסאנה לך
  3. נעלם שיכי אן וצלת סאלם ואתקדם (!) מני אליך כתאב ולם
  4. נרא לה…
  Please take care of this matter and take from him the price of five skins (filled with oil). The account is with Salama.

  Al-Sabbagh of Tripoli has bribed Bu Ί-'Ala the agent, and I shall unload my goods soon.

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 4468

  LetterUPenn E 16516

  Letter from ʿAmram ha-Kohen b. Aharon, in Damascus, probably to his father-in-law Ṣadoq b. Yoshiyahu, in Tyre. Dating: ca. 1093 CE.

  1. קד עלם בוחן ליבות וכליות אן לם יכ אמר סרי אן אקים בדמשק אלא אלמדה

  אליסירה באזא מא יחצל לי

  1. מן אלקהל נטרינון רחמ מא יסהלה תע ואעוד פכאן אלקהל משגולי…
  Things had come to such an impasse that I had to pawn the few remain- ing Bible codices with Fahd, the representative of the merchants, and with Fahd, the son of Fuhayd. And there are unaccounted debts not covered by collaterals. With what can I come back to the children and to an empty house, bare of everything.

  2 Transcriptions 1 Discussion

  View document details
 51. 4469

  Legal documentT-S 16.35

  Court record of a legal agreement between a husband, Abū l-Ḥasan Shelomo b. Menashshe, and his wife, Sitt al-Nasab bt. Abū l-Munā, in which he …

 52. And he accepted all of that upon himself, and consented to it, and obligated himself to it and to the fine mentioned for the poor

 53. on account of it. And we made him testify to it upon himself, and to his acceptance of all of it of his own volition and choice,

 54. without compulsion or coercion or force or negligence or by mistake, or due to illness from a disease, nor other

 55. such things that invalidate testimony.

 56. 1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 57. 4470

  LetterENA NS 18.33

  Letter from Yehuda ha-Levi, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: after mid-September 1140 CE. In which ha-Levi mentions the exaggerated honors the …

  Recto

  1. [יא מולאי] ו[סי]דִי ועמאדי וסנדי אדאם אללה עזך ואטאל עמרך
  2. [ו]קדרך [יע]לי אִלמ[...] ב[.] וִדי תקדם לי אלי חצרה מולאי סחאה ען
  3. גאיה אנחפאז אדכר ל…
  I have concerned myself . . . the soul I have occupied my mind with . . . the soul . . . open, on account of the quickness of the coming to light of as. . . .

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  View document details
 58. 4471

  LetterT-S 12.388

  Letter from Marduk b. Musa, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1045–96. Contains personal, business and communal news.

  Recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם נעמתה וכאן לה ומעה ולי וחאפץ מן אל
  2. מסתקר יום אל ב' לה' כלון מן שהר תמוז כתמה אללה עליך באחסן כאתמה וערפך
  3. ברכת…
 59. My lord, by God, by God, please draw up the account
 60. Recto, right margin

  1. and send him the balance without delay.

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 61. 4472

  Legal documentT-S H10.173

  Legal document: deed of sale in Arabic for the purchase of part of a house. Abū l-Faraj Ṣemaḥ b. Ṣedaqa b. Ṣemaḥ the money-changer buys …

  Recto, right side

  1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی

  2. هذا ما اشترى صيمح ويكنى أبا الفرج بن صدقة بن صيمح الاسرائيلي الـ[ـ…

  Should any claim be made  against Ṣemaḥ ibn Ṣadaqa ibn Ṣemaḥ, the Jewish money-changer,
 62. this buyer, regarding what was entailed by this sale, mentioned in this document, or any part  of it or of its rights,
 63. by any person, it is the duty of his uncle Dā'ūd ibn Ṣemaḥ, the Jewish indigo-dealer, this
 64. seller, to hand over whatever right is incumbent on him or he is bound by, on account of this aforementioned sale. (He is responsible) until he hands
 65. Verso, top right

  1. that over to his nephew, this buyer, according to the obligation that this sale,  which is mentioned in this document, places upon him.

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 66. 4473

  State documentT-S 28.8

  Two petitions to a Fatimid judge. The first concerns the incarceration of the family breadwinner, a certain Ḥabīb. An endorsement fixed to the end of …

  Verso

  1.        العبيد المماليك 

  2.        عاىلة حبيب الجارى 

  3. بسم الله الرحمن الرحيم 

  4. مماليك الحضرة السامية الاجلية الشيخية اطال الله بقاها وادام ت…

 67. The slaves of the lofty and glorious presence of the elder, may God make his life long, and cause to endure his support, his loftiness, his eminence, his sublimity, his power, his superiority, his influence

 68. and his strength and crush his enemies, kiss the ground before his gracious seat and report to his all-embracing mercy and benevolence the detention of his slave, their son, known

 69. as Ḥabīb, who is a servant in the office of the chamber, this being on account of the disappearance of the servant Nādir. The slaves swear by God, the exalted, that their aforementioned son does not know the whereabouts of the servant Nādir.

 70. 1 Transcription 1 Translation

  • 1v
  View document details
 71. 4474

  Legal documentT-S NS J259

  Legal document. Court record. Dating: 8th Iyyar 1406 (April 1095) (Lieberman reads 1410, but it's fairly clear it's 1406). Signed by Nissim b. Nahray, the …

  column 1

  1. בתרין בשבה דהוא תמניה יומין בירח אייר דשנת
  2. אתי למנינא דרגיליננא בפסטאט מצרים דעל
  3. נהר [מותבה] חצר למושב בית דין מ יחיי הלוי
  4. בן [ וטא]לב מ יפ…
  Japheth, and he said, “You only
 72. accounted for the …[…] and that of which you
 73. chose to take […]
 74. the Almoravid dinars …. at the time [I] paid the 300 dinars,
 75. I gave them to him, and they were new […]
 76. [exchan]ge rate for a third (of an Almoravid dinar) quarters [.]
 77. 1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 78. 4475

  Legal documentT-S Misc.28.263

  Legal document. Partnership agreement (copy). Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dated: Tishrei 1424 Seleucid = September/October 1112 CE. Same case as T-S …

  (his) h(onor,) g(reatness, and) h(oliness our) tea(cher) and m(aster) Ḥalfōn (may his) e(nd be) g(ood) came before us and said to us,
 79. [...] a number of years, and in th[e] year 1424 (of the Era) of Documents, each of us asked of his fellow a confirmation
 80. [...] between us, and we made all the assets into a single obligation and settled our mutual accounts concerning it. We confirmed the amount which
 81. [...] the new ... thousand seven hundred and fifty dinars, and we renewed the partnership (shirka)
 82. [...] transacting with it according to his will and preference.
 83. 2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 84. 4476

  LetterT-S 10J12.1

  Letter from a physician to his uncle. Tells the writer's sad story, which involved the death of his beloved wife, an unfortunate second marriage, and …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי ואלדי ואעז אלכלק עלי והו ענדי אלואלד עוץ אלואלד //חתי//
  3. אן מא מנהא וקת מן אלאוקאת יבלגני מנך תדכאר אלא וכאני
  4. ראית וגהך פאלל…
  She left behind for me this three year old boy and I became dependent on people on his account
 85. after the humiliation and the reuniting (with him?). As soon as I left the town after 18 days, mute (from grief), I

 86. and four other physicians (who came in) my honor, I was overtaken by expenses, for cloths,

 87. for shrouds, burial and reception.

 88. 1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 89. 4477

  Legal documentCUL Or.1080 J117

  Bill of sale dated December 481/1088 (original document), in which Khulayf b. ʿUbayd b. ʿAlī sells a house to Hārūn b. Khulayf b. Hārūn, the …

  Recto

  1. .....[       ]...[                                                               ]
  2. ولهذه الدار المنعوتة الموصوفة حدود اربعة يجمعهـ[ـا وتشتـ]ـم…
  There did not remain for the buyer any right of return on account of a  fault in this aforementioned house in any way whatsoever. This was witnessed.

  Witness clauses

  1. ʿAlī ibn ʿAbdaIlāh ibn Ibrāhīm ibn ʿAbd al-Qādir - valid - testified
  2. to the acknowledgement by the seller and the buyer of what is herein on its date.

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 90. 4478

  Legal documentT-S 20.3

  Legal document: a deed of gift, Adar 1117. A woman whose name is not preserved bequeaths a house, part of which she owns, to another …

  recto

  1. [ ]ען דכר אסתיפא חדודהא פי הדא
  2. [אלמעשה ] במתנה גמורה גלויה ומפורסמת מתנת בארי
  3. [לא כמתנת ש]כיב מרע מתנת [עלמין באוכד שרוט אלמתנות ] מן יומא דנ…
  (Nobody should) harass her in anything, little or much, important or trivial, even of the worth of a penny or more. God, the Almighty, shall account for anybody who shall harass her and act toward her contrarily to what I have decided by this
 91. (22-23) deed.

 92. 2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 93. 4479

  Literary textT-S 16.353

  You shall be held in honour on account of your own high station and the station of Ṣafiyya, the daughter of your Uncle.

  Fol. 1r:

  1. בסם אללה אלרחמאן אלרחים
  2. יא מעאשר אלמסלמין ואלמהאגרין ואלאנצאר יא אמה אלנבי
  3. ע אלס יא חמלה אלקראן יא אמה אלנבי ע אלס יא צואם שהר
  4. רמצאן אנא ר…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 94. 4480

  LetterT-S 24.78

  Letter containing the testimony of Makhlūf, a respectable merchant, who had to flee from Alexandria before an oppressive government official, 'the plundering monk,' Abu Najah, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כתאבי אטאל אללא בקא חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. ואדאם עזה ונעמאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת חסדתה ואעדאה אעלמה אן לו רמת אלי
  5. שרח אליסיר ממא גר…
 95. I am writing to you my lord, the most illustrious elder —
 96. may God prolong the life of your excellency and make permanent your honored position, affluence, highness, eminence and power,
 97. and humiliate your enemies and all who envy you — to inform you that if I tried to
 98. describe only a fraction of the troubles, tribulations and humiliations that I have endured in
 99. this world, the account would be too long; no letter could contain them
 100. and no epistle do them justice.
 101. 1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details