Search Documents

Filters

4,902 total results

 1. 51

  List or tableT-S NS 228.3

  A bookseller keeps books, some of them borrowed from others. (Information from Goitein typed text and Goitein's index cards)

  1. אלדי לי פי אלכזאנה
  2. אבות דר נתן ומא הי לי הי ללשיך
  3. אבו מנצור בן אלצבג
  4. דפתר ערקי פיהא אלאול אלמנצוריה
  5. פי אלתוחיד . . . . . . . לשיך אבו עלי
  6. תשו[בות י]…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 52

  List or tableT-S NS 320.26

  Memorial list of successive members of the community of Fustat embedded in one of the regular prayers. (Information from Bareket)

  1. ותהון זהירין לדלאה משיב הרוח ומוריד הטל יהי רצון לברכה
  2. ולא לקללה [[צ]] לשלום ולא למלחמה //לחיים ולא למות// לשובע
  3. ולא לרעב ממית ומחיה ואין דומה לך ית…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 3. 53

  List or tableT-S Ar.30.215

  Private account written by Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1055. Details about business with Abū Sahl ha-Kohen (probably Menashshe ha-Kohen b. Avraham) as well as …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 54

  List or tableT-S 16.230

  Large fragmentary list of ca. 70 men; possibly people who are unable to pay the capitation tax. Many individuals are mentioned together with their brothers …

  1. . . . . . . . . . . . .]ן [. . . . . . . . . . . .
  2. בן תאבת בו אלעלא בן אלטייב עמאר
  3. בן צוצילא מפצל בן הלל מפצל
  4. אלנקוש סעיד בן שמואל ובנה
  5. מנצור בן ארח…

  T-S 16.23

  1. whether in Jewish law or gentile law, since nothing remains for us with him, nor to [his] credit […]
  2. in all that which proceeded between him…

  1 Transcription 1 Discussion

  • 1r
  View document details
 5. 55

  List or tableT-S Ar.54.15a

  Account of building operations ca. 1200. List of expenditures, recording the daily amount of construction work lasting two weeks, of which the details for six …

  I

  1. יום אלכמיס
  2. תראבין> סאס ו נאשוש ב
  3. גדא צנאע ב> ד רקאצין יב>
  4. חמל גיר ו> בנאין י
  5. רקאצהם יום ב גבאס>
  6. מזרב ג בנאהם א
  7. מו
  8. יום אלגמעה
  9. חמל בלאט > רקאץ >
  10. גבא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  List or tableT-S Ar.7.3(2)

  Private account written by Nahray b. Nissim. 1065. Details about trading pearls. Mentions partnership with Nahray’s circle of friends. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  List or tableT-S AS 147.26

  List of books with names of persons and prices. Names include: [...] b. Abū l-Fakhr; al-Maḥallī; Yosef al-Maghribī; al-Muʿallim Avraham b. [...]; Mukram; al-Shaykh al-Muhadhdhab. …

  1. כרארס מן כתובות . . . .ת ארוס בן אבי אלפכר
  2. עלי אלמחלי

  יא

  1. עלי ר יוסף אלמגרבי סדר נזיקים משנה

  ק דרא

  1. עלי ר יוסף איצא מן תרכה בן אלנזר
  2. ספר איוב מקרא…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 8. 58

  List or tableT-S AS 147.28

  Bill of lading by Nahray b. Nissim specifying goods sent from the Maghreb and Sicily to Egypt, mainly textiles and silk. (Information from Gil)

  1. רב סלם ובלג ברחמתך רזמה ברסם מימון ויהודה בני [ . . .
  2. פי וצטהא רזמה פיהא סב קטעה סוסי מנהא ל מתלתה [ . . .
  3. צ. . . .ח כאם ופיהא ו עמאים ופיהא מפרמה צ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 9. 59

  List or tableT-S AS 151.4

  List of payments of rent on heqdesh houses collected in the presence of Efrayim b. Shemarya. Written by Yefet b. David. Dated 438/1046-7. (Information from …

  1. בשמך רח סנה תמאן ותלתין
  2. תבת מא גובי פי ארבע שהור מצת
  3. מנהא אול דלך סוהיל ארבעין דר
  4. סהלאן עשרין עלי סתה עשרי עלא
  5. אתני עשר טאוס אחד עשר מחאצר
  6. סתה עשר א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 60

  List or tableT-S Ar.43.71

  Memorandum (tadhkira) for a trader named Mufliḥ b. Binyamin Ibn Ahwāzī. In Judaeo-Arabic. In which he orders a scarf (radda) with his son’s name (Yaʿaqov …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  List or tableT-S NS J438

  Account of the qodesh, ca. 1220. A double leaf of a notebook. The list contains mainly expenditures, mostly for the synagogues and for scholars and …

  recto right

  1. אל]פאצל ב א
  2. ..שׁבת במדבר אלגאבי צאחב אלמילה
  3. לו ½
  4. כרג כבז אלחזן אלמנקי אלשׁמשׁ ומחאסן
  5. יד ½ ר וכרובה ז ד ד אב ב
  6. בן כליל באלפצל זביב ללכניס…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 12. 62

  List or tableT-S Ar.39.399

  Accounts in Arabic script. Detailing the arrival of various consignments of Oriental goods like lacquer, frankincense, and pepper, it all seems to be by caravan. …

  Recto

  1. ]ـــل ووصل من سنة ذي القعدة من هذه السنة عدل فيه

  2. ] الوزن ماتي وتسعين

  3. ووصل سلخ ذي القعدة سنة ثلث وثمانين وثلمائة من جهات محمد بن علي

  4. احد…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 13. 63

  List or tableENA 2559.3

  Account for building operations. Dating: (mentions expenses for a period from Elul 1466 to Shevaṭ 1467 Seleucid, so likely shortly after Shevaṭ 1467 Seleucid, which …

  1. עמל אלמעגנה סבעה דראהם
  2. מלייט ורקאצין סבעה דראהם
  3. מא טין וסאס דרהמין
  4. וכיל פי תלאתה איאם ארבעה
  5. דראהם ונצף
  6. דאר אלכאזרוני רמי תראב

  II

  1. דאר אל[
  2. תלאת[ה
  3. גב…

  Recto, I

  1. For the kneading work, 7 dir. 

  2. A plasterer and helpers, 7 dir. 

  3. Water, clay, and oakum, 2 dir. 

  4. (4-5) An overseer for three days, 4 …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 14. 64

  List or tableT-S NS J221

  Communal records, perhaps defective, consisting in payments to specified persons (all in promissory notes, ruq'a), to three officials, for bread, and for the transport of …

  1. ומן אלשיך אלתקה בחצרה סיידנא ירום הודו
  2. יום אלג' אלתאלת עשר מן תשרי אתקלא לש' והו רגב
  3. כח ור
  4. אלמצרוף חמל גריד ביד אלשמש לעטיה
  5. ג דרא'
  6. לאלמאירקי ברקעה
  7. ג…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 65

  List or tableT-S J1.53

  Account of Khalaf b. Yiṣḥaq, Aden, written for Ḥalfon b. Netanʾel in Bharuch, and the only account that survived in the Geniza that a merchant …

  Recto

  1. חסאב מולאי אלשיך אבו סעיד חלפון בר נתנאל ̇נ̇ע
  2. לה קימה ̇ח כוארג ו̇ח אתואב מקצור ̇ק̇צ̇ח דינאר ו̇י̇ד קיראט
  3. ולה קימה  〚מחאבס זיאדִ〛 עשרה כוארג מחא…

  Recto

  1. An account for my lord the elder Abū Saʿīd Ḥalfon bar Netanʾel, may his resting place be Eden.
  2. To his credit: the value of 8 kawārigh and 8 at…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 66

  List or tableBodl. MS heb. e 94/20–21

  List, incomplete and partly defective, of about 33 contributions in gold. Late 11th or early 12th century (Information from Mediterranean Society, II, pp. 476-477, App. …

  1. אבו אלמנא אלשראבי רבע
  2. אבו אלפצל בן אכת רבע
  3. זריק
  4. א]בו [א]לפרג אלבזאז תמן
  5. אבו עמר/א/ן אלכהן תמן
  6. עטיה אלדלאל תמן
  7. אב]ו אלכיר [..]. רבע
  8. אבו] אלפצל בן צגי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 20 recto
  • 20 verso
  • 21 recto
  View document details
 17. 67

  List or tableENA 2591.6

  Collection for the capitation tax - jibayat al-jawali (verso) (for the 6th week of the liturgical year, usually falling in November). As the very small …

  1. גבאיה אלגואלי ש׳ ואלה תלדת יצا
  2. אבי אלפכר לוי עטאר ורק
  3. ולדה אבי אלפצל ורק ⅓ ½
  4. //אולאד אלעודי// ⅓ ½
  5. אבו עמראן לוי עטאר
  6. אבו עמראן כהן עטאר 1/3
  7. אל]מבין …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 18. 68

  List or tableT-S Ar.18(1).155

  Account of the qodesh, ca. 1165. A detailed accounting written in the hand of Judge Mevorakh b. Natan. The first part contains different expenditures for …

  a

  1. לעמאיר
  2. דאר אלסכרי עלי יד מפצל אלטיבי סט
  3. דאר עלי חמאם קרעה בחצור אלדיאן קנד
  4. דאר אמין אלדולה סלימאן מן ידה קכ
  5. דאר יחיי אלזגאג מן יד אלרב פא
  6. פנדק בין…

  a

  1. For the building operations: 

  2.  Dār al-Sukkarī, by Mufaḍḍal al-Ṭībī, 49

  3.  The compound which is above the bath house of Qirāʿa, the judge being…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 19. 69

  List or tableENA NS 2.3

  List of contributors, including several moneychanger/bankers, a Ben Netira, a ghulam (slave-boy or factor), 'two foreigners', a broker (dallal), a parnas, a Marwan.

  Verso

  1. בשמ׳
  2. אלשיך אבו אלמפצל א
  3. מולאי אלתפארת
  4. אלשיך אבו אלבשר רבע די׳
  5. אלשיך אבו סהל ב
  6. אלשיך אבו נצר
  1. אלשיך אבו סחק א
  2. אלעטאר א אלעטאר
  3. אלשיך אבו אלחסין…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 3
  • 4
  View document details
 20. 70

  List or tableT-S 8J5.14

  A, b, and c of this folded piece of paper contain List. 'Distribution of money and clothing,' superscribed 'The rest through Abu'l-Bayan' (the parnas). Since …

  1. אלבאקי ביד אבו אלביאן 1 אבנה [[מכתאר]] //פרח// ב

  --------------------- 2 אבנה אבו נצר ג

  1. * בית אלשׁבראוי ה
  2. * ארמלה פהד אלחז [כך] ה
  3. אם אבו אלכיר ה
  4. א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 2r
  View document details
 21. 71

  List or tableT-S K15.58

  List, neatly written, of 26 people pledging gifts of 5 to 60. The ten most generous donors remain anonymous, the relevant entry being 'mattan,' which …

  recto, left hand page

  1. אלש' פרג אללה אלכרזי ½ 5
  2. מתן ½ 7
  3. אברהים ידיע היתון? 14
  4. מתן 25
  5. אלח' פכר אלכאפי 2
  6. אלכהן יעקוב א' ענאב 9
  7. אל]ח' עפיף אנשאדרי [כך] …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 22. 72

  List or tableT-S Misc.8.25

  Part of a booklet, with section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and …

  recto I right side, in Arabic characters

  1. {בסם אללה אלרחמאן אלרחים
  2. וצל כתאב חצרה מולאי
  3. אלשיך אלאגל...........
  4. ואדאם תאיידה ובקאה ו...
  5. ואולאה}

  II lef…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 23. 73

  List or tableCUL Or.1080 J119

  Private account of Yosef b. Eli Kohen al-Fasi. Dating: around 1057 (Gil). Contains details about partnership between the writer and Barhūn b. Ṣāliḥ regarding purchasing …

  recto - left side

  1. بسم

  2. אלדי אכרגת בבוציר ען מא יכצני מן אלורק

  3. קיח דר //וכרג// אלי בן אללכלאכי יג ותולת

  4. פי תמן…לעבד אללה וזנה יז קיר וחבה

  5. כז …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 74

  List or tableBL OR 5566B.11

  Verso: Four (?) interesting accounts in Arabic script, one mentioning "wāṣil al-ḍamān". Dated: Jumādā II 513 AH, which is September 1119 CE. (Information from Goitein's …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 25. 75

  List or tableT-S J1.47

  Account of the qodesh ca. 1234. This is a double leaf from a notebook, containing four columns of items. Both revenue from rent and building …

  1. תסקיע אלרבע ראבע אייר [ ]
  2. רגב סנה אלתר שנת אתקמה
  3. אבו אסחאק אלגזולי כרא ביתה
  4. סכן רבי אברהם אלמגרבי 10
  5. אלמקבוץ מן אלנצארא מן אלמתולי
  6. וען חסאב 11
  7. ודלך …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 76

  List or tableHalper 472

  List of Ibn Yiju's deposits and expenditures after arriving in the Egyptian capital.

  III, 42 List A, in the margins:

  1. ולי ענדה //ודיעה// אלפצה ואללולו ואלדהב אל מסאג ואל נחאס אלדי פלצתהא מן אלצנאעה
  2. וג מכאחל בלואר ופישתין דהב אל וזן כ …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 27. 77

  List or tableT-S K15.64

  List of around sixty "houses" (bayt) and of eight male individuals, each followed by Coptic numerals. Includes an entry for "the house of the rayyis, …

  1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 78

  List or tableT-S K15.102

  Large, calligraphic alms list. Dating: first half of the twelfth century. According to Goitein, written for the purpose of allocating communal assistance. Cohen: "What kind …

  1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  List or tableT-S AS 151.3

  Small fragment of trousseau list of the bride Zayn bt. Yiṣḥaq. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 132, and from Goitein's index cards)

  1. בשמך רח אלחתן
  2. אלכלה זין בנת יצחק אלמקד[ם
  3. כאתמין פצה וזוג חלק דהב ומעגר[
  4. וטרחה מקצבה ותוב דביקי מע[
  5. לטאף ומולאה דביקי שרביה וק[
  6. זוג צנאדיק חאכמיה ומר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 30. 80

  List or tableBL OR 5557A.7

  Genealogical list with the heading : 'Bayt al-Kohen'.

  1. בית אלכהן
  2. מצליח הכהן גאון ביר שלמה גאון ביר
  3. אליהו גאון ב[יר של]מה גאון ביר יהוסף
  4. בית דין ביר מנחם כהנא רבה
  5. ביר אליהו גאון ביר מרדכי גאו[ן]

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 31. 81

  List or tableBodl. MS heb. d 65/18

  An account for Yosef b. 'Awkal followed by a short letter, probably to Ibn 'Awkal.

  1. שרח חסאב אלשיך אבי אלפרג יוסף בן יעקוב בן עוכל
  2. לה יא חמל ונצ' וחמל לאבי אלחי ווגה מע יוסף מדלל
  3. חמל פלפל ועלו ניל לאבי אלחי
  4. מא לזמה ען יב חמל ונצ' וא…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 18 recto
  • 18 verso
  View document details
 32. 82

  List or tableBodl. MS heb. f 56/52

  Account of the expenditures, recorded by Judge Shemuel b. Saadya, made on one day in Dar al-Zayt, ca. 1182. The note is for building materials, …

  1. יום אלגמעה אליז סיון אתצג בדאר אלזית טין ב גבס ב
  2. קצריה ובכלה
  3. מוהוב וצבי ז רקאצין ה וכיל א< אלגמלה ל O/
  4. גבאיה אלכסוה שנת
  5. אתצז
  6. ביד אלשיך אלמבין

  Recto

  1. Friday, 17 Siwan 1493, in Dār al-Zayt: Clay, 2. Gypsum, 2 1⁄2 1⁄3.

  2. A jar and a buckle, 1⁄2 1/3. Food, 1 1/2. A ladder, ¼ ⅓. Removal of garb…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 52 recto
  • 52 verso
  View document details
 33. 83

  List or tableBodl. MS heb. c 28/24

  Two lists of partly identical persons, the first without, the second with sums, ranging from 1 through 11 dirhams and 1/4 dinar. The first list …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 24 recto
  • 24 verso
  View document details
 34. 84

  List or tableBodl. MS heb. d 66/62

  List of persons on payroll of the community, headed by Sayyiduna al-Nasi, referring, it seems, to the head of the Jews David b. Daniel (ca. …

  1. סידנא אלנשיא ר' יוסף ר' אליהו כדמי? חבר אלחבר בן גדר
  2. אלחבר שמעיה אלחבר אהרון בן אלשלישי ואכוה אבן אלכאמכי
  3. אלחזן מברך בן זהרא מברך אלששי אלחזן אבן אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 62 verso
  View document details
 35. 85

  List or tableBodl. MS heb. e 94/22

  Collection made at a circumcision feast. The ba'al ha-mila, or father of the boy, gave 1 (presumably: dirham), a few others did the same, most …

  1. ..................]נצף
  2. ...............].

  ----------

  1. ...........]בן זעבור ... נצף

  ---------------

  1. בן צדקה אלעטאר נצף אבו נצר אלעטאר

  ------------…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 22 recto
  • 22 verso
  View document details
 36. 86

  List or tableT-S 8J11.2

  Recto: Memorial list (ancestry tree) of Maimonides’ wife’s ancestors. Written in 13th century handwriting (Goitein). Verso: List mentioning Netan'el, his son Berakhot and grandson Menakhem, …

  Verso

  1. כבוד גדולות [[ק]] מרנו ורבנו נתנאל
  2. הוד המלכות זצל' וחמודו זכר
  3. כבוד גד קדוש מרנו ורבנו ברכות
  4. החסיד בעודו זצל' וחמודו כגק'
  5. מרנו ורבנו מנחם החכם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 87

  List or tableBodl. MS heb. f 56/48

  Accounting of a single foundation ca. 1186.

  1. תבת חסאב רבע אלדאר אלתי בתגיב אלדי אוקפתה נטר אבנה
  2. עבדאללה זוגה אבו אלחסן אלצבאג אול מדה [[ארבעה]] //כמסה// שהור אולהא
  3. מסתהל [[רביע]] //גמאדי// אלאו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 48 recto
  • 48 verso
  View document details
 38. 88

  List or tableT-S NS 190.1 + T-S NS 190.2 + T-S 8K22.7

  Book list in Judaeo-Arabic. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe (dates: 1100–38). T-S NS 190.1 mentions: וטריפות וניקוי... לרבנו סעדיה זל... דרג לבני פאס …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 39. 89

  List or tableT-S 8J13.14

  Verso: List of contributors of wheat. Dating: Early 13th century, per Cohen. Goitein speculated that the wheat was contributed in connection with mourning rites (as …

  1 Translation 1 Discussion

  • 1v
  View document details
 40. 90

  List or tableCUL Or.1081 J48

  List of names (memorial list?)

  1. אברהם השר היקר החכם והנבון והנכבד הח(סיד)
  2. ושלשת חמודיו כקג מרור יעקב השר
  3. ואחיו אברהם השר היקר הקרוי אלקירואני
  4. ואחיו כגק מר יוסף הרב המובהק החסיד הח(…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 41. 91

  List or tableENA NS 2.1

  Accounts of Arus b. Yosef. (Information from Goitein's index cards). See PGP 20645

  } column 1

  1. נצר קנב. נצרך קע
  2. לה לח רטל ולה צ רטל ציף
  3. . . . . קכג רטל ית. .
  4. ולה ק רטל צעפי טו רטל
  5. . .ת קע ומוע. . ירח
  6. ו.צת ל. . זבידה מ. . .

  ________…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 42. 92

  List or tableBodl. MS heb. c 56/10

  Account of building operations ca. 1240. Written on a sheet of paper made into a booklet of four leaves, it is a record of current …

  13 ½ 9 14 4 9

  1 3 ½ 11 42 11

  d c margin:

  6 ½ 1 ¼ 1 ¼ 15

  1. ואיצא מרכם גדאהם
  2. 1 ½ 20

  margin:

  1. נגארין לתטביק אלבאב
  2. 17 ½
  3. [[פרש וסנט]] [[סלבה]]
  4. [[ ]] [[מאג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 10 recto
  • 10 verso
  View document details
 43. 93

  List or tableBL OR 5549.6

  Account of the qodesh, ca. September 1201. This is an accoutning written on both sides of a single leaf, detached from a notebook. The peculiar …

  Recto

  1. אלמסכון דון אגרה
  2. ר אנטולי שצ ה
  3. ר יפתח ו בן ר שמואל ז
  4. מראה עניה ה אלחבר ו
  5. סאלם בן שלומ י בו סחק ו
  6. מה
  7. אלגמלה ען אלכאל ואלמסכון
  8. שלו>
  9. תצקיע אלמסכו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 44. 94

  List or tableENA 1822a.26

  Accounts in four columns containing names and dates of debtors. (Information from Goitein's index cards).

  column 1

  1. ביד אבו עלי אלעסקלאני
  2. ברקעתה יב

  ___________

  1. ועליה ללשיך לוי י

  ____________

  1. וביד א. . אלצירפי
  2. כרא אצטבל לז>

  ___________________________…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 45. 95

  List or tableCUL Or.1080 J138

  Recto: Account of Abū l-Faraj the physician upon his arrival from Damietta. Dating: ca. 1130 CE (based on the dating of verso). In Judaeo-Arabic, Arabic …

  Recto - left side

  1. בש רחמנא
  2. אלדי ענד אלשיך אבו אלפרג אלטביב
  3. ענד וצולה מן דמיאט ה דנאנ[יר
  4. ענדה תמן דאבה וסרג ד דנאניר
  5. ענדה ען עמל זרב קס דרהם
  6. ענדה ען …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 46. 96

  List or tableCUL Or.1080 J190

  Page of the account book of ʿArūs b. Yosef, containing accounts and a note about the beginning of a pregnancy, birth and weaning. (Information from …

  column 1

  1. כאנת טהרת אלחמל אלמבארך
  2. ד איאם מצת מן כסליו
  3. ערפנא אללה ברכתה
  4. וכאן אלמילאד יום אלתלאתה ליב
  5. מצת מן רגב או אלול וכאן
  6. אתפקת באכד . .ל. .
  7. חומר ט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 97

  List or tableCUL Or.1080 J95

  Two accounts of Ibn Yiju about transactions with the Nakhuda Abu Abd Allah Ibn al-Kataib, Aden, 1140-1145. This is the verso of III, 19.

  III, 21a

  1. [אל]נאכודה אבו עבד אללה
  2. [ל]ה ח אבהרא פלפל בעדל
  3. [תמ]נה נו מתקאל ולה כב
  4. מתקאל חסאב תפאריק ולה
  5. ולה (!) קימה בהארין חדיד [[ובהארין]]
  6. [ו]סת ומאי…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 48. 98

  List or tableENA 2591.21

  Fragment of a list of recipients of bread (twelve out of 22 receive 2 loaves each). Ca. 1107 (Information from Mediterranean Society, II, p. 465, …

  ....].[....]. ג

  ...]יה טיב ד

  ...]. ועמה ב

  ..]כלה א

  ..]ה ב

  ....]אני ג

  ...........] ב

  ......]ן ד

  אלבעלבכי ג

  אבן אלסקא ב

  חמאה עיאש ג

  אם הלאלה ב

  צריר ב

  ב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 49. 99

  List or tableENA 2591.14 + ENA 2591.15

  Accounting for five months, ca. 1230. Two leaves, the first of which has writing on both sides. The first part is an estimate of the …

  1. ת בש רח
  2. תסקיע אלרבע אלמסכון מנה באלאגרה
  3. זקאק אלכניס
  4. אלשיך אבו אלסרור שצ אלשיך אבו אלמפצל
  5. כ בן אכיה שצ יג
  6. טאהר אלקוצי שצ אלשיך אבו אלבקא שצ
  7. ה ען אלכר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 1
  View document details
 50. 100

  List or tableENA 2712.16 + ENA 2712.17

  Accounts in Judaeo-Arabic. In the hand of Nahray b. Nissim. Dated: 451 AH, which is 1059/60 CE. Goitein describes these as "important." See his note …

  1 Transcription 1 Discussion

  • recto
  • verso
  • recto
  View document details