Search Documents

Filters

10,905 total results

 1. 201

  LetterCUL Or.1080 J92

  Letter from Nahray b. Natan b. Nahray, in Alexandria, to a certain Abū Saʿīd. Fragment (upper part only). In Judaeo-Arabic. Dating: Late 11th century. The …

  I, 31b

  1. בשמ רחמ
  2. אטאל אללה בקא חצרה מולאי אלש[יך אלא]גל ואדאם
  3. תאיידה ועלאה ורפעתה וסנאה [ומן] חסן תופיקה
  4. לא אכלאה אעלמה אן כאן וצלני כתאב אלשיך
  5. אבו סל…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 202

  LetterMoss. IV,88

  Petition, probably to Avraham Maimonides, of a widow who lives in a small upper apartment of a ruin belonging to the pious foundation. Recently the …

  1. אלממלוכה
  2. תנהי אלי סיידנא אבקאה אללה תעאלי אנהא קד
  3. אסתכרת אלי אלכאלק ואלי בית י"י ודלך אנהא סאכנה
  4. פי טביקה כראב שעתה דהרה לא כזאנה ולא כ/ו/ם
  5. ולא חוט …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 203

  LetterT-S 10J17.4

  Letter from Yosef b. ʿIwāḍ to Hananel b. Shemuel. Alexandria, probably 1214-1215.

  II, 74

  ב אלממלוך יוסף בן עלאן {עואץ}

  אלאסכנדרי

  1. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי
  2. ר חננאל החכם והנבון בר כבוד גדולת קדושת מר
  3. ור שמואל ה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 204

  LetterENA 4194.3

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, in Fustat, to his in-law Abū Zikrī Kohen, in Alexandria. Dating: Sunday, 15 Jumāda = 16 Adar, which is probably …

  II, 59

  1. [... א]טא[ל] אללה בקאה ואדאם עזה וסו[אלי מן]
  2. [אללה תעאלי אן יגמע] ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה וממא אעלמך
  3. [...]ם ראס אלמתיבה בכרה יום אלאחד א…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 5. 205

  LetterENA 1822a.43

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: mutual assistance. Aden, ca. 1136.

  II, 30

  1. [... ]ן עדד כל צרה כ קטעה
  2. ואיצא קטעתין רצאץ וצרה צפר קצב
  3. אל וזן כמסין רטל וצחבתה איצא צרה פיהא
  4. ארבעין מתקאלא מצרייה וסבעין דינאר
  5. מלכיה קדם וצ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 206

  LetterHalper 394

  Letter from ʿAmram b. Yosef to Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria. Dating: 1094–97 CE. "The addressee Moses, mostly referred to as Mūsā, was active in …

  II, 5

  1. [אטא]ל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם סלאמתה
  2. [וסעאדתה] ותאיידה ונעמתה ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליה
  3. [שדיד קרב אל]לה אלאגתמאע בה במנה ופצלה ע…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 7. 207

  LetterT-S 13J8.17

  Letter from the rabbinical court of Fustat to Madmun b. Ḥasan regarding the estate of Ibn Jumayhir. Fustat, 1146.

  II, 70

  1. אנו בית דין חתומי מטה נועדנו במושב אדננו נגיד אל-ים בתוכינו נגידנו שמואל הנגיד
  2. יכון שמו לנצח להשתדל ולשקוד על עסק עזבון מר ורב חלפון בר שמריה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 208

  LetterT-S 10J16.15

  Letter. Memorandum from Abu Zikri Kohen to Mahruz. Alexandria, ca. 1136-1149.

  II, 58

  1. בשמ
  2. תדכרא (!) למולאי אלשיך אלאגל מחרוז בן יעקב נע אטאל אללה פי אלכיר
  3. בקאה ואדאם סעאדתה ונעמאה וכבת באלדל חסדתה ואעדאה וכאן לה
  4. ומעה ולייא וחאפ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 209

  LetterT-S 6J2.10

  Letter from a certain Ḥ[alfon] (?) to Shemarya b. David requesting an appointment as a religious functionary. Egypt, 1213 (?). He cannot work because of …

  II, 68

  1. אלעבד חל[פון...]
  2. יק צפ תפ הוד ועטרת וצניף כותרת מ[רנא ורבנא]
  3. שמריהו הנגיד הגדול נגיד הנגידים וראש
  4. החסדים וינהי אנה מן בעץ צנאיעה דאעי
  5. לאללה ת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 210

  LetterT-S 16.345

  Two copies of a letter from Mahruz to Sulayman b. Abu Zikri Kohen before sailing back to India. Aden, ca. 1137-1147.

  II, 56

  בשמ רחמ

  1. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה
  2. בקאה ואדאם עזה ונעמאה וחראסתה וזלפאה
  3. וגבטתה וארתקאה ורפעתה וסנאה ועונה ועליאה
  4. ומן חסן תופיק…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 211

  LetterENA 1822A.75

  Letter from Yeshua ha-Kohen b. Yaʿaqov in Dhu Jibla, Yemen, to Avraham Ibn Yiju, then in Aden, 1150.

  III, 31

  1. וסרנ[י עלם סלאמתה וצלאח]
  2. חאלתה וסאלת אללה סבחא[נה אלמזיד]
  3. לחצרתה מן כל כיר ו[שכרתה]
  4. וחמדתה עלי סלאמתה וסלאמ[ה]
  5. אלעיאל חפצהם אללה ורעאהם וגעל…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 12. 212

  LetterENA 2557.151

  Letter from Perahya b. Yosef Ibn Yiju (which he wrote in his and his brother Moshe's name) in Messina to his father Yosef Ibn Yiju …

  1. ואלדי אל עזיז עלי אלאתיר ואל[… אטאל אל]לה בקאה וצאנה
  2. [ווק]אה וכפאה מא יהמה וצד ע[נה] מא יגמה וקרב אסבאב
  3. אללקא בה במנה ופצלה אעלמך סלמך אללה אן קד וצ…

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  View document details
 13. 213

  LetterT-S 18J1.5

  Fragment of a letter by Israel ha-Kohen Gaon b. Shemuel to a certain Alluf, concerning books which he promised to send the addressee. The sender …

  1. מצמנה אכבארה וחאגאתה ומהמאתה ואן יגריני פי דלך עלי גמיל עאדתה
  2. ומא ישבה פצלה ולא יקטעהא עני וידכר מא וצל אליה ומא לם יצל ומא ירידה
  3. מן אלכתב פמא יתעדר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  View document details
 14. 214

  LetterT-S 20.174

  Shelomo b. Eliyyahu writes to a relative (his father-in-law Abū l-Faraj?) complaining about the behavior of Abū l-Barakāt (Sitt Ghazāl’s paternal uncle and Shelomo’s first …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . .]ן אעיאן מצר נכשא
  2. אנני אדא בטלת אלצגאר פי מצר מא נציב מתלהם
  3. פי אסכנדריה ואיצא מן גהה אלגאליה אלשאמיה לאן
  4. אלאחואל מש…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 15. 215

  LetterT-S 20.177

  Letter from Avraham b. Yaʿaqov Der'i to Mevorakh b. Saadya. A new governor arrives at the city and is received by the leaders of the …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. לכבוד גדולת קדושת נגיד עמים להדרת יקרת צפירת
  3. [תפ]ארת עד לא[ומ]ים [ל]פינת עזרת הגלת שלומים יצילהו
  4. צור ממתק מגדים ויתמיד משרתו שוכן מר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 216

  LetterT-S 24.27

  Letter of appeal written by Menashshe, the Alexandrian school teacher, to Abu al-Barakat Yehudah ha-Kohen b. Elazar, Thiqat al-Mulk (Goitein translates 'Trusted Servant of the …

  Recto

  1. בשם שומע אל אביונים
  2. כי שפתי כהן ישמרו דעת וגו'
  3. ואומ' כהני יי' הקראו משרתי וגו'ִ
  4. וכהניה אלביש ישע ו[ ]יה רנן ירננו
  5. [ ]ר אומר ויקם לך ועלי דרכיך…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 217

  LetterT-S 6J1.24

  Letter fragment describing the visit of the Nasi in the Babylonian synagogue. (Information from E. Bareket, Shafrir misrayim, 25)

  1. ל]מא כאן פי אלתאסע
  2. עשר מן שהר תמוז חטר
  3. שידנא אלנסי ירום הדו
  4. פי כניסה אלערקין יעמרהא
  5. אללה תעאלי בחיאת שידנא
  6. אלראיס אלנביל אלעאלם
  7. אלחסיד אלזהה אלורע
  8. א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 218

  LetterT-S 6J1.8

  Letter in which a notable to whom Abu al-'Izz b. Imran owed about 60 dirhams proposes, as a charitable act, to let him work off …

  1. אלממלוך יקבל אלארץ טאיעא ללה תע אמאם מגלס סיידנא אלנגיד ירום
  2. הודו ויגדל כבודו יחייה חמודיו יברכם ישמרם ישימם לכבוד ולתהלה אמן
  3. וינהי אן לה ענד אלשיך …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 219

  LetterT-S 6J3.28

  Letter of recommendation concerning one of the chief people in Sunbat, who had to flee because he could not afford to pay his own and …

  1. בר עבדו מודה חסדו

  יהודה

  1. אלדי אעלם בה חצרה מולאי אלחסיד אלאגל אלדיין
  2. שצ אן חאמלהא כאן מן אעיאן סנבאט וכאן
  3. ביתהם לכל עובר ושב ומא טלב מן אחד
  4. קט ולא …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 220

  LetterT-S 6J6.12

  Letter from a teacher reporting to a father that his child arrived at school with a little packet containing some silver (fidda), which the teacher …

  1. אלשיך אברהים יעלם באן אלצגייר יוסף
  2. גא אליום אלי אלכתאב ומעה כרקה
  3. צגירה פיהא פצה ואכדתהא אנא
  4. מנה וכשית ליאל יוזרהא ויצייעהא
  5. ווזנהא תלאתה דראהם אלא תמ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  • 1r
  View document details
 21. 221

  LetterT-S 6J8.4

  Letter in the hand of Avraham Maimonides (d. 1237) or his son David asking a cantor to arrange a collection in the synagogue on a …

  1. אמת
  2. אלחזן אבו אלרצא שצ
  3. ידבר חאמלהא פי
  4. פרוגין וכבז יום
  5. אלכמיס פי בית
  6. הכנסת תחצלהם לה
  7. ענד כרוג ספר
  8. תורה המקודש
  9. לאנה עני וזקן וחולה
  10. ואין לאל ידו ושלום

  2 Transcriptions 2 Translations

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 222

  LetterT-S 8.9

  Letter sent from Sicily by a widow to her son, Abu Sulayman Dawud b. Na'aman in Barqa, asking him to take care of his brother …

  1. בסם אללה אלרחמן אלרחמן
  2. אטאל אללה יאבני בקאך ואדאם איאם סלאמתך וכאן לך ומעך
  3. וליא וחאפצא פי גמיע אמורך כתאבי אליך ען סלאמה ועאפיה
  4. פי גמיע אמורך ונעלמך…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 223

  LetterT-S 8J14.27

  Letter from Yeḥiel b. Yiṣḥaq ha-Ṣarfati, in Jerusalem. In Hebrew. Dating: No earlier than 1221 CE, as that is the year Anatoli died. He sends …

  1. . . . . . . . . . .] ושלמה בני בית . .ם
  2. ותודיעו לנו שלוותכם על יד מקדים
  3. ונשמח בשמחתכם ופרסו
  4. שלומותיי לאהבי נדבה החבר
  5. המלמד החכם ר יפת יפת אלהים
  6. ליפת…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  View document details
 24. 224

  LetterT-S 8J16.31

  Letter from Yosef b. Musa Tahirti, in Busir, to his cousin Barhun b. Salih, in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in both Judaeo-Arabic and …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך

  2. וסעאדתך מן בוציר ען סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אללה אלאגתמאע

  3. בך עלי אפצל אלאחואל מ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 225

  LetterT-S 8J16.19 + T-S NS 323.13

  Letter from Nissim b. Salāma to Abū Saʿd Khalaf b. Salāma. In Judaeo-Arabic. Concerning commercial matters, including a grocer ordering for his store one hundred …

  T-S 8J16.19 Address

  1. מולאי אלשיך אלגליל אבו סעד כלף
  2. בן סלאמה נע
  3. אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה
  1. שאכרה נסים בן סלאמה נע

  Body

  1. כתאבי] אלי //מולאי// אלאלשיך…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  View document details
 26. 226

  LetterT-S NS 324.112 + Moss. VII,157

  Recto: Letter from Hayya Gaʾon to Neḥemya b. Avraham, in Fustat. Dated: Nisan 1348 Seleucid, which is April 1037 CE. Neḥemya had had a fight …

  1. האיי ראש הישיבה שלגולה בן שרירה ראש הישיבה שלגולה
  2. בן חנניה ראש הישיבה שלגולה בן יהודה ראש הישיבה של גולה
  3. לידידו וחביבינו ונכבדינו מרי ורבנא נחמיה רי…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 227

  LetterT-S NS J16

  Letter from Hilāl b. Avraham, in Alexandria(?), to his brother Abū Naṣr b. Avraham, in Fustat(?). The sender is worried about Abū l-Karam whose only …

  recto

  1. בשמך
  2. תקדמת כתבי אלי אכי ואעז אלכלק עלי אטאל אללה
  3. בקאה ואדאם עזה וגעלני מן גמיע אלאסוא
  4. פדאה וכאן לה וליא חאצרא פי גמיע אמורה
  5. ואלדי תריד עלמה אן…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 228

  LetterT-S NS J171

  Family letter from Meir b. Hillel b. Sadoq to his son. The letter reflects the personal and economic distress of the writer, who was far …

  Recto

  1. [ ]
  2. [ ] אלוחשה [ ]
  3. [ ] היקר [ ]
  4. [ תא]ספת בה עלי אלגרבא לא סימא [ ]
  5. [ ]ן כאנו יגו אלצגאר בשרט אנני אחמלהם [
  6. [ ] מא ינקעד לי אבי אלכלאת וולדי גא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 29. 229

  LetterT-S NS J197

  Letter in which Arus b. Yosef mentions accounts of the export of five qintars of wool worth thirty dinars from Alexandria to Almeria in Spain. …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא סיידי ומולאי
  2. אלשיך אלגליל ואדאם עזה ותאיידה
  3. וסעאדתה וסלמאתה ונע[מתה וכבת
  4. אעדאה מן אלמסתקר באלאסכנדר[יה
  5. ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 230

  LetterT-S NS J24a

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Alexandria, to his brother, Avraham b. Natan the seventh, in Cairo. Dating: 1094–1111 …

  Recto

  1. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  2. שלום ממרומים כנחלי ימים וחסד ורחמים מלפני שוכן מעונים יחולו ויוכללו ויובלו
  3. על ראש כב' גד' קד' מר' ור' אברהם …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 31. 231

  LetterT-S NS J271

  Draft of a letter to the 'the Rav' in Mahdiyya, in which the sender writes that he bought quires of books from the inheritance of …

  1. תאני
  2. [[מן אלתשובות]] פכתבת אלפהרסת [[ואנפד]] בגמיע מא ענדי
  3. מן אלתשובות ואנפדתה //[[ען]] סנתין// עטף כתאבי אלי אלשיך אבי
  4. זכרי בן [[בן ופא]] //חיים ב…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 32. 232

  LetterT-S NS J288

  Left upper corner, of list of persons receiving emoluments from the community, headed by judges and including 2 scholars, 3 parnasim, the beadles of the …

  1. ] מולאי אלרייס אבו אלמפצל
  2. ] מולאי אלנזר
  3. ] אלשיך אבו נצר בן שלום
  4. ] אלפרנס אבו אלרצא
  5. ] אלפרנס אבו אלחסן
  6. י]עקוב בן קטאיף
  7. ] נציר בן תאבת
  8. ] ר מנחם
  9. ] אכוה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 233

  LetterCUL Or.1080 J35

  Letter from Yosef b. Simha, Alexandria, to the Taharti brothers (Isma'il and Salih b. Barhun), Fustat. The writer is aboard a ship in Alexandria and …

  1. על שמך
  2. כתאבי אליכם יאכותי וסאדאתי אטאל אללה בקאכם ואידכם ואסעדכם ואתם נעמתה
  3. עליכם מן לסכנדריה יום אלג בקי מן תמוז ה איאם ען סלאמה ועאפיה ללה אלחמד ע…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 234

  LetterBL OR 5544.3

  Letter from Natan Ha-Kohen b. Mevorakh, Ascalon, to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat, approximately 1090.

  1. בשמ רחמ
  2. עוז ותעצומות [ ] ורומימות וכל הברכות וההצלחות [ ]אל יהיון

  כולם ליקר כגק מר ור

  1. עלי הכהן הפרנס נאמן בית דין יברכו אלהינו וישמרו וינצר[הו ויא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  View document details
 35. 235

  LetterBodl. MS heb. b 13/54

  Letter from Shelomo b. Semah, Ramla (?), to Efrayim b. Shemarya,approximately 1030.

  1. וצל כתאב סידי אלחבר אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאידה ונעמתה
  2. וסרני עלם סלאמתה אדאמהא אללה לה ברחמתה אנה גואד כרים ומא דכר
  3. מן אלשוק פענדי אצעאפה אללה ת…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 54 recto
  • 54 verso
  View document details
 36. 236

  LetterBodl. MS heb. c 28/33

  Letter from Nahray b. Nissim (Misr) to Abu Ishaq Barhūn b. Salih at-Tahirti (Busir).

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאס[וא ענך]
  2. ברחמתה מן מצר יום אלב' לו' בקין מן שבט כתמה אללה עלינא ועליך באימן כ(אתמה …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 33 recto
  • 33 verso
  View document details
 37. 237

  LetterBodl. MS heb. c 28/44

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham Ha-Kohen b. Hagay, Fustat.

  1. ליקר פאר כק מ ורב אברהם הכהן החכם והנבון החשוב יהי צור [עזרו וצל]
  2. סתרו וירבה כבודו וישלח מקודש עזרו ומציון יסעדו ויתן לו כלבבו וכל עצתו
  3. ימלא בן מר ו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 44 recto
  • 44 verso
  View document details
 38. 238

  LetterBodl. MS heb. c 28/43

  Letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat, ca. 1060

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך מן אלקדס לב
  2. כלון מן ניסן וחאלי סלאמה ועאפיה ושוקי שדיד ווחשתי לקטע כותבך עני אללה עז
  3. וגל יגמע שמ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 43 recto
  • 43 verso
  View document details
 39. 239

  LetterENA 3616.9

  Recto: Letter from the Qaraite Mahbub b. Nissim, Ramla, to Abu al-Faraj in Fustat, middle of the 11th century (12 Iyar). Mahbub has traveled from …

  1. אחייך אללה יאסידי ו[מולאי] וגלילי כתאבי אליך מן אלרמלה יב כ[לון מן]
  2. שהר אייר ומא ען חאל סלאמה ועאפיה ומא נקדר נצף לך מא [כאן שגלי]
  3. מן אן פרקתך ודלך …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 40. 240

  LetterT-S 13J27.6

  Letter from Ali ha-Mumhe b. Avraham to Efrayim b. Shemarya

  1. [וצל כתאב אל]חבר אלמעולה אטאל אללה
  2. [בקאה ואדאם עז]ה וקראתה וסרני שדיד
  3. [תעלים אמר ס]לאמתה אדאמהא אללה
  4. [לה בפצלה ו]מא דכר שי מן אלשוק
  5. [אלא וענדי אצע]א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 241

  LetterT-S 18J4.4

  Letter from Natan Ha-Kohen b. Mevorakh, Ashkelon, to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat.

  1. בשמך רחמנא
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יי אשרי איש חונן ומלוה רב לכל דבריו
  3. במשפט מלוה יי חונן דל וגו הלא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית
  4. כ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 242

  LetterT-S NS 320.16

  Fragment of a letter from Avraham the son of the Gaon probably to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. (Identifications by Gil; Goitein understands this to …

  ....

  1. ] و[يغ]فر(؟) ما لعله يكون صنع من الله
  2. ] اليه وجلال شاكر ذاكر باث بشكره
  3. ] يجتهد في صلاح شانه فالله يحرسه وﻻ يخلي منه
  4. ] ت شرح ل לשון קדש כל המתחד…

  1 Transcription 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  View document details
 43. 243

  LetterCUL Or.1080 J37

  Letter from Musa b. Abi l-Hayy from Alexandria to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1055. Mentions details about changing coins and business between the two …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא

  3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה לד בקין מן אב ען חאל סלאמה ושוק אליך …

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 244

  LetterENA 4010.32

  Letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, approximately 1030. The writer cites his illness as an excuse for something (recto, 18–19).

  1. שלום וברכה ומרפא וארוכה ועט[רה
  2. רע לחסכה וימיו בטוב להאריכה [
  3. אפרים החבר ההולך תמים ופועל [
  4. בר שמריה תנצכה אעלם מולאי אל[חבר אן פי]
  5. יומי הדא טלע אשכא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 45. 245

  LetterDK 233.2 (alt: 7, 120, 233/A)

  Letter from Yeḥezqel b. Eli ha-Kohen b. Yeḥezqel, in Jerusalem, to Eli ha-Kohen b. Ḥayyim (aka Abū l-Ḥasan ʿAllūn b. Yaʿīsh), in Fustat. In Judaeo-Arabic …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלפרנאס אלכהן אלנאמן ואדאם
  2. עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה ונעמתה ען חאל
  3. סלאמה ועאפיה ושוק אליה שדיד גמע אללה ביננא עלי
  4. אפצל אל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 46. 246

  LetterT-S 18J2.6

  Letter from Simḥa Kohen, probably in Alexandria, to Abū l-Manṣūr. Dating: ca. 1205 CE. The writer complains about the extortions of a tax farmer who …

  Recto:

  1. ואמרתם לחי ואתה שלום וביתך שלום
  2. וכל אשר לך שלום
  3. ממלוכהא אלדאעי להא שמחה כהן
  4. ינהי תקדמה כתבה לחצרת אלמולא
  5. אלסייד אלאגל אלוגיה אלשיך אלאגל
  6. אבי …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 247

  LetterT-S 13J28.20

  Letter from a nightwatchman (?) to a dignitary requesting help. He is still owed 1 1/4 dinar from the year that ended and is afraid …

  1. ...............]..[.....
  2. מכשל ..[.......]. וישד ם געלת
  3. ונאי תהלת ושלם וברכת משמי
  4. מרמות אעלם חצרת אדונינו
  5. ועטרת רשינו אני רגל קטע
  6. מלי (=מא לי) מעישה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  View document details
 48. 248

  LetterT-S NS 320.9

  Letter in Arabic script from Ravaḥ Ha-Kohen ha-ḥazzan (the cantor) al-Baghdādī b. Pinḥas, Ramla, to Efrayim b. Shemarya, end of 1029.

  1. שלום עד אין קץ ברכות עד אין מספר ומרובות עד אין סוף והצלחות עד אין

  שיעור

  1. והבטחות עד אין תכלה ונעימות עד אין קצה לך אדוני וישישי ונזר ראשי

  ואהבת

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 49. 249

  LetterT-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

  Letter from Yosef b. Avraham, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. 1135–38 CE. The address is on part B, as Yosef used to …

  TS 10 J 32, f. 6

  1. בשמֹ רחמֹ
  2. וצל כתאב חצרה אִלִשִיִךִ אלאגל מולאי וִכאן אסר כתאב ורד ואבהג
  3. [כטאב] ופד וקראתה מסרורא ותאמִלִתִהִ גדלא מחבורא ופהמתה וסר…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 250

  LetterT-S 16.288

  Letter by Yosef Yiju, in Mazara, to his sons Perahya and Moshe, in Fustat or Alexandria. In Judaeo-Arabic and Hebrew. Dating: Fall or Summer, 1156 …

  1. שלום רב לאוהבי תורתך וגמֹ
  2. אלי אולאדי ואלעזיזין עלי ואלדיהם אטאל אללה בקאהם
  3. וכאן להם עוזר וסומך ושומר ופֹדה ומציל אמן
  4. קתלני שוקכם וכופי עליכם ישמור צ…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details