Search Documents

Filters

11,067 total results

 1. 151

  LetterBL OR 5542.9

  Letter from Ismaʿīl b. Faraḥ (Alexandria) to Nahray b. Nissim (Fustat), 9 September 1056. Confirms the arrival of goods and letters and sends information about …

  recto - other

  1. מכתב מאסמעיל בן פרח, מאלכסנדריה, אל נהוראי בן נסים, פסטאט

  recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך ואצרף אלאס…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 2. 152

  LetterT-S NS J42

  Petition requesting that the addressee intervene on behalf of the writer, whose trees have been sold by an abusive ḍāmin named Karīm without permission. It …

  1. חצרה אלשיך אלתפארת
  2. ישמרו אלהינו ויחיה חמודו
  3. התלמיד רצוי הישיבה שצ
  4. תעלם מא אוגבו חכמ[י] התורה
  5. זל פי מעשה צדקה וקאלו [גדול
  6. המעשה יותר מן העושה וי . [

  Recto

  1. His excellency the glorious elder, 
  2. may our God protect him and preserve his beloved (son),
  3. the scholar, propitiation of the yeshiva, may his …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 153

  Letterp. Heid. Hebr. 12

  Memorandum from Khalaf b. Isḥāq al-Yamanī. In Arabic script, with additional notes in Judaeo-Arabic. Ordering pharmaceuticals from Egypt. There is an entire short book devoted …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم تذكرة مباركة صحبة الشيخ
  2. مشرقة كتب الله سلامة اصحبه عبده خلف

  3. بن اسحق صرة هيل الوزن اربعة عشر رطل يتفضل حرس الله

  4. عزه…

  3 Transcriptions 2 Translations

  Tags

  View document details
 4. 154

  LetterENA NS 21.14

  Recto: Letter from Abū Naṣr b. Avraham, in Alexandria, to an India trader (probably not Ḥalfon b. Netanʾel). Dating: 20 Adar II, likely 1448 Seleucid …

  Recto

  [ ]

  1. סלאמה פסררת עלם אללה אללה בדלך [ ]
  2. אלערציאן אללדאן יכתצאן בחצרתה פקד
  3. עמל פיהם אלצאנע שאהדין כמא אמרת
  4. וגאו עלי אלגאיה קצארה אלדביקי עלי בטא…

  3 Transcriptions 2 Translations 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 5. 155

  LetterT-S Ar.54.93

  Letter from Natan b. Avraham, in Fustat, to Abū Yūsuf Elʿazar b. Ismāʿīl, in Qūṣ. Dating: ca. 1030s CE. The address is probably identical with …

  Recto:

  1. וצל כתאבך יאסידי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מע צאחב
  2. מולאי אלשיך אלגליל אדאם אללה נעמאה וטלב פי אלוקת גואבה
  3. פעלקת לך הדה אלאסטר ודכרת אן לם יצלך…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 156

  LetterT-S 13J18.14

  Letter on behalf of Yaḥyā b. ʿAmmār of Alexandria addressed to ʿŪlla ha-Levi b. Yosef, a.k.a. Abū l-ʿAlā' Ṣāʿid b. Munajjā, a parnas (social welfare …

  עבדהא יחיי אלאסכנדראני

  בן עמאר

  1. בשמ רחמ
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו וגו
  3. אלכאלק תעאלי דכרה ותקדסת אסמאה יסתגיב פי חצרה אלשיך אלגליל אבו אלעלא
  4. צאע…

  Recto

  1. Your slave Yaḥyā the Alexandrian 

  b. ʿAmmār 

  1. In (your) name O M[e]rc(iful)

  2. “Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 157

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the P…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 158

  LetterT-S 12.122

  Letter in Hebrew from the community of Kiev on behalf of Yaʿaqov ben R. Hanukkah. He had been seized by Christian creditors (goyim) of his …

  1. ראשון שבראשון המעוטר בכתר אחרון וראשון
  2. שומע קול לחשון ומקשיב ניב ולשון ינצרם
  3. כאישון ויושיבם עם נחשון במרום מראשון
  4. אנשי אמת שנאי בצע גומלי חסד ורודפי…

  Recto

  1. [...] the first among the foremost, He who is adorned with the crown, "Final and First,"
  2. who hears the whispered voice and listens to utteranc…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • multispectral1
  View document details
 9. 159

  LetterT-S 13J13.6

  Letter from the widow of the cantor Ben Nahman to a Head of the Jews (entitled Gaon) concerning the difficulties she is having with her …

  1. אלעבדה זוגה
  2. אלחזאן בן נחמן
  3. אלעבדה תנהי אלי הדרת הגאונות תכן משרתה לנצ[ח
  4. חאלהא הו וולדהא וגועהם ועריהם וכונהא להא אליום
  5. ענד? בין?] אלנאס משתתה ה שהור…

  Recto

  Your slave, the wife (= widow) 

  of the cantor Ben Naḥman 

  [I(n the name of the)] M(erciful) 

  Your slave informs your excellency the Gaon, may…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 160

  LetterT-S 8J16.29

  Letter written by a Byzantine scribe in Egypt on behalf of an unnamed blind man, addressed to a charitable administrator called ‘Eli ha-Kohen b. Hayyim …

  1. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת
  2. אל מרנא ורבנא עלי הפרנס הנאמן החכם והנבון
  3. הצדיך התם הישר שעשה עמי טובות הרבה
  4. מיום בואי ואני עבדו הסגי נהור אתענה
  5. בכ…

  Recto

  1. To your honor, greatness, and holiness, excellent diadem and crown. 
  2. To our master and teacher Eli the parnas, the trusted, the wise and disce…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 161

  LetterT-S 13J7.25

  Letter from the Jerusalem community in Fustat, in the hand of ha-Hazan Yefet b. David b. Shekhanya in Tamuz (July) 1028. R. Shlomo b. Yehuda …

  אלכתאב מן גמאעה אלריבונין

  1. יקול גמיע מן כתב כטה פי אכר הדא [אלכתאב מן גמאעה אלריבונין (אלמקימין) במצר
  2. מותעאצדין עלי תקוא אללה גל ועז [חארצין עלי קיאם…

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 162

  LetterT-S 13J35.2

  Letter of the cantor Yefet b. Shekhanya to Egypt. The transcribed portion of the letter describes how he came to Acre but did not take …

  1. בשמך
  2. כתאבי יסיידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ען חאל
  3. סלאמה פי אלנפס ושוגל פי אלקלב באכבארך פלא תוכר כתבך
  4. עני פהדא [ ] אלא דלך ואעלמתך אני וצלת א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 163

  LetterBodl. MS heb. c 28/60

  Letter from Avraham b. Ḥabīb, in Alexandria, to Abū Zikrī Kohen, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Goitein's attached notes include discussions of how this letter was …

  Recto

  1. תובלנה בשמחות וגיל תבואינה בהיכל מלך
  2. וממא אעלם בה מולאי אלשיך אלאגל אלסאמי אלמחל אטאל
  3. אללה בקאהא ואדאם נעמאהא אן אתצל בי באלאגתמאע
  4. באלבית אלשר…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 60 recto
  • 60 verso
  View document details
 14. 164

  LetterT-S AS 145.81 + T-S 13J23.18

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tāhartī, to Yeshuaʿ b. Ismāʿīl al-Makhmūrī (according to Gil) or to Nahray b. Nissim (Ben-Sasson) in Fustat. Mentions Abū Ibrāhīm …

  recto

  1. אן [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] בלגנא
  2. ען מ[. . . . . . . . . . . …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 15. 165

  LetterT-S 13J15.16 + T-S 13J15.20

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel, in Fustat. Dating: 24 Elul [1451] Seleucid = 8 September 1140 CE. The writer …

  Continuation of recto (T-S 13J15.20 r)

  1. אלמרגלית מולאי אלנזר השר הנכבד החכם
  2. והנבון ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה ואלא ויסמעו אלנאס אלצדיק ואלעדו.
  3. בינהם הדה אלמקאמאת מע …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 166

  LetterENA NS 18.30

  Letter drafts from Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dating: 1139 CE. This fragment contains three different drafts of letters. The first draft …

  Recto (as conserved)

  1. מולאי וסידי אלמע̇צם בחקה אלסני אלמקדם בסבקה אלח̇צרה אלעאליה אלסניה ומן אטאל אללה בקאהא
  2. ואדאם רפעתהא וסמוהא וסנאהא ומד טוילא פי …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 17. 167

  LetterT-S 10J24.3 + CUL Or.1080 J174

  Fragment of a letter (written by Ṣedaqa Nes), to the head of the exile, Natan ha-Kohen Sholal (d. 1502) in Cairo (the penultimate Nagid), concerning …

  1. ושלא היה לו בביתו שום ממון ועתה נודע [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ודברים מוקצים ומקום הנכבד רישומו ניכר עד…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 18. 168

  LetterT-S 12.693

  Detailed business and personal letter from Alexandria to Fustat. The letter narrates the difficult situation in Alexandria during a siege, probably al-Afdal's siege of 1094, …

  Recto

  1. קד עלם אללה תעלי מסרתי בוצול מולאי אלשיך
  2. אטאל אללה בקאה ואדאם סעאדתה וסלאמתה ונעמאה
  3. וכבת אעדאה מה (!) לו דהבת אצפה למה וסעה כתא[ב]
  4. אסל אללה קר…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 19. 169

  LetterENA 2805.16

  Letter from Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī to Nahray b. Nissim, ca. 1045-1096. Contains details regarding flax shipments that were arranged in partnership with Nahray. The …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך יום אלאחד לג בקין מן אב כתמה אללה עליך

  2. באחסן כאתמה ברחמתה ואלחאל סלאמה ונעמה…

  4 Transcriptions

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 20. 170

  LetterENA 2805.2 + ENA 2740.3

  Letter from Shela b. Mevasser, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, probably in Fustat. (Frenkel previously identified the addressee of ENA 2740.3 as Mevorakh b. …

  1. ]קף . הדה אלתרכה אלי אן
  2. נע]שה כפי הדין וכמא יצח ענדה ולמא וקפו האולי
  3. ] . . . . לטלמו ללשופט ואלעמל וכותב פיהם לם
  4. ] אן אגתמענא אלשיוך וכאן ראינא כלה …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 2
  View document details
 21. 171

  LetterENA 2727.38

  Letter from Ismāʿīl b. Faraḥ to his son Abū l-Surūr Faraḥ b. Ismāʿīl b. Faraḥ. Written on the eve of the New Year. Reporting that …

  recto

  1. ולדי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך וכאן לך ומעך עוזר וסומך עירב(!) ראש השנה תכתב בסיפר(!) חיים

  2. בסי[פר] פר[נסה] וכלכלה ותזכה לשנים רבות תראה בני…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 2
  • 1
  View document details
 22. 172

  LetterT-S 13J9.12

  Letter from a certain Binyamin to a certain Ḥayyim, perhaps the son of Ḥananel b. Shemuel. Dating: Middle of the 13th century, during the time …

  בש רח

  עבדו בנימין

  1. ינהי אלי חצרה אלמולא אלסיד אלאגל כגק מר ורב חיים
  2. מגמל אלנעות ואלאוצאף אסתיחאשה מן מלאחצה
  3. גלאלה ותאספה עלי פראקה ופראק אלמולי אלסיי…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 2r
  • 1r
  • 2v
  View document details
 23. 173

  LetterT-S 16.13

  Letter from Hayyim b. 'Ammar (Gil) or Zakkar b. 'Ammar (Ben-Sasson), Palermo, to Yūsuf b. Mūsā Tāhartī in Fustat. Dating: ca. 1069 (Gil).The writer writes …

  verso

  1. על שמך
  2. כתאבי יא] סידי ומולאי [אטאל] אללה בקאך ואדאם סלאמתך ונעמתך מן אלמדינה
  3. ואנא בחאל כמא שא אללה [וכמא ות]עלם מן גאיחתי וגואיח אלנאס פי הדה …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 24. 174

  LetterCUL Or.1080 J167

  Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria, to Nahray b. Nissim. Offers details of ill-fated ships that were destroyed in a storm or met with …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה

  3. מן אלאסכנדריה לנצף מן תמוז כתמה אללה עלינא ועליך בא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 175

  LetterBodl. MS heb. d 66/81

  Letter from Avraham b. Farāḥ, Alexandria to Yeshuʿa b. Ismāʿīl, Fustat. The letter deals with the shipping of goods and money transfers. The writer describes …

  Recto

  1. בסם אללה אלעטים כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה
  2. ונעמתה מן אלאסכנדריה יום אלגמעה ראש חרש מרחשון אקדמה אללה עליה באימ…

  Recto

  1. In the name of God the Almighty. I am writing this letter [to you] - may God elongate my master’s life, and make permanent his glory, support…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 81 recto
  • 81 verso
  View document details
 26. 176

  LetterBodl. MS heb. d 76/59

  Letter from Faraḥ b. Yַūsuf b. Faraḥ al-Qābisī in Alexandria to Abū Zikrī Yehuda b. Menashshe in Fustat. Gil dates the letter to May 1069. …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלמאתה ונעמאה וכבת א[עדאה
  2. מן אסכנדריה לי כלאת מן איאר כתמה אללה עליך באחסן כאתמה ואלחאל סלאמה . . .
  3. קרב…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 59 recto
  • 59 verso
  View document details
 27. 177

  LetterENA NS 21.7

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq, in Aden, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in ʿAydhāb. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1131 CE. Ḥalfon was probably en route …

  1. [... א]כִד כתאב דכר [...]
  2. אלכתב ויגריהא ואן [לם] יראה ראי פיתרכה [...]
  3. [כ]תבת למולאי נסכה אִ[לר]סאלה והדה נסכתהא כ[למה בכלמה]
  4. ..מִןִ עוד סן ברסם מלא…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 28. 178

  LetterT-S 13J26.22

  Letter from Abū l-Manṣūr b. Ṭāhir al-Kohen, in Alexandria, to Abū ʿAlī Manṣūr b. Yiṣḥaq al-Dimashqī, in Fustat. Dating: 1170s CE. The addressee was just …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. אלדי נעלם בה חצרה מולאי וסידי אלשיך אלאגל אבן אלמנצור
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה ומן חסן תופיקה לא
  4. אכלאה געלני אללה מן גמיע אלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 179

  LetterT-S 18J3.15

  Letter from Barakāt b. Abū l-Ḥasan, in Alexandria, to his relative the judge Eliyyahu b. Zekharya, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1228 CE, according to …

  Recto

  1. [ ] מולאה ומן אגל אןקטאע(!)
  2. כתבה מנה יעלם אלמולא אן אלממלוך מא יצלח לה אן יכאתב
  3. מתל אלמולא ולאכן אלמולא יחתמל אלממלוך עלא גהלה
  4. אללה יעלם כיף ק…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 30. 180

  LetterF 1908.44U

  Letter from Yiṣḥaq Ibn Ezra, in Spain, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: before Nisan, probably of 1139 CE (Goitein and Friedman), or less …

  1. יאמולאי וסידי אדאם אללה עזّך ואטאל מדתך כתבתה ליל̈ה אלאחד
  2. ען שוק לא יעלמה גיר אללה תעלי וח̇צרתני סכאפה פי דלך אלשכץ
  3. אלדי פי עלמך אי̇צא ולעמרך פקד קצ…

  4 Transcriptions

  Tags

  View document details
 31. 181

  LetterT-S 8J23.13 + T-S 13J27.17

  Letter from Abū Saʿīd b. Abū l-Ḥasan al-Abzārī, somewhere in the Maghrib, to his brother Abū l-Barakāt, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: Last decade of …

  Recto - lower fragment

  1. בין אלמס|למין ובין אלרום ומא בקי אחד יגסר ידכר
  2. ס]פר פי אלבחר פבקית אנתטר אחד אלמראכב
  3. אמא] אלפכרי ואמא אלגיטאני פשא אללה אנהם …

  Recto

  1. . . . between the Mus]lims and the Rūm. Nobody dared to talk any more

  2. about t]ravel by sea. I had indeed awaited the arrival of a ship,

  3. e…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 182

  LetterHalper 414

  Letter from Salāma b. Mūsā Safāquṣī (Māzar) to Yehuda b. Moshe b. Sughmār, 1064. This letter is a follow-up from the letter in Halper 389 …

  Recto

  1. מע אלכד רבאעי תמן אלפרכתין ואלרדתין תכאתכני בה ואן כאן ועאיד באללה לא ילזמה שי ולא יצח
  2. מנהא שי תכאתבני בדאלך ותקץ הדה אלכד רבאעי ומא יכצבי פי …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  • p. 1
  View document details
 33. 183

  LetterT-S 12.254

  Letter from Marduk b. Musa in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat. Contains details concerning a number of complex, but interesting, accounts between Nahray …

  recto

  1. על שמך
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה מן אסכנדריה
  3. ל ד' איאם בקין מן שבת כתמה אללה עלינא ועליך באחסן כאתמה ואל חאל…

  Recto

  1. In your name.
  2. I am writing — may God lengthen the life of my lord the elder and preserve his wellbeing, happiness and benefactions — from Alex…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 184

  LetterT-S 10J14.11

  Letter from Makhlūf b. Musa ibn al-Yatim, Alexandria, to Abu Yiṣḥaq Avraham b. Yahya Fasi, Fustat. The main part of the letter is an apology …

  Recto

  1. ק]ד עלם אללה סבחאנה מא עז עלי ספר חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  2. א]טאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וכבת חסדתה ואעדאה
  3. אלדי לם] נגתמע בה וסבבה אני מן אלמ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 185

  LetterT-S 10J12.20

  Letter from Mevasser b. David in Damsis to Nahray b. Nissim in Fustat, ca. 1053. The main issue discussed in the letter is an argument …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וכלאיתך מן

  2. דמסיס יום ערובה סכות אעאדה אללה עליה אעואם כתירה תזכה לביאת גואל

  3. ובנין…

  Recto

  1. I am writing to you, my lord and master — may God prolong your existence and make eternal your wellbeing, happiness and his protection for you…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 186

  LetterBodl. MS heb. d 65/17

  Business letter sent from Qayrawan by Efrayim b. Ismail, probably to Yaʿaqov b. Yosef b. Awkal in Fustat (Gil) or from Ifrīqiya by 'Allush b. …

  recto

  1. [                                                                                             ] כביר ואלכרא 
  2. ] בראיה [                        …

  recto

  1. …גדול והשכירות 
  2. …על פי דעתו…והיה…ו' דינרים והסכום שלה…בתמורת מחצית דמי ההובלה, ב־90 דינר 
  3. …מנכים מהם פ' דינר ח' קיראטים, בעד עשרה, יהיה (הסכום…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 17 recto
  • 17 verso
  View document details
 37. 187

  LetterMoss. II,141.1 + T-S 13J22.17 + Moss. II,141.5 + T-S 10J13.22

  Letter from Shelomo b. Yehuda Gaʾon or from Avraham, the son of Shelomo b. Yehuda (Gil identifies the hand differently for different fragments of the …

  ....

  1. ] הכאב
  2. אסיפת גאון אשר [
  3. הכפיל האון והאפיל ה[
  4. [הג]און הקדמון הנאסף לנוחו [
  5. והנה ברוב עונות עוד לא נחה נפשינו ולא שקטה [
  6. לא יתנני השב רוחי ישביענ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 188

  LetterCUL Or.1080 J180

  Letter from Abū Zikrī Kohen in Fustat, to Abū Zikrī Yaḥyā b. Sulaymān b. al-Shāmī, in ʿAydhāb. In Judaeo-Arabic. Dated: Ṭevet 1452 Seleucid = December …

  Recto:

  1. ב
  2. תקדמת כתבי אלי מולאי אלשיך
  3. אלאגל אטאל אללה פי אלכיר בקאהא ואדאם
  4. תאיידהא וסעאדתהא וסלאמתהא ונעמתהא
  5. ורפעתהא ותמכינהא וסנאהא וכבת באלדל
  6. אלמהין…

  Recto

  1. I(n your name)
  2. I previously sent letters to my lord, the most glorious
  3. elder — may God prolong his existence in health and make eternal
  4. his su…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 189

  LetterT-S 12.133

  Letter from Mūsā b. Barhūn al-Tāhartī and his brother Yiṣḥaq b. Barhūn, in Qayrawān, to the senior Tustari brothers (Abū l-Faḍl Sahl (Yashar), Abū Yaʿaqov …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וריסי וכבירי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וזאד פי א[חסאנה] 
  2. אליך וענדך ו ט' מרחשון ען סלאמה ועאפיה ללה אלחמד וצלת כתבך יאס…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 190

  LetterT-S 8J17.15

  Letter from ʿAllān b. Ḥassūn, in 'Aydhab, to his sons, before embarking again for the east. He reports that he had dismissed his traveling companion …

  3 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 191

  LetterT-S 13J36.1

  Letter from the sons of Berekhya concerning the matters of the yeshivot of Baghdad when Dosa b. Saʿadya Gaon was the head of the yeshiva …

  Recto

  1. אטאל אללה יאשיכנא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם ציאנתך וסעא[דתך
  2. ודפע ענך אלמחדור ברחמתה כתבנא כתב אללה תופיקך פי אלציפ[יה ען סלאמה ללה]
  3. אלשכר דאי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 192

  LetterCUL Or.1080 J22

  Letter from Yosef b. Shemuel al-Dani in Palermo to Isma’il b. Avraham in Damsis. The first part of the letter deals with the tragedy that …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. וזאד מן פצ'לה וגזיל מואהבה לדיך מן צקליה לו' כלון מן תשרי
  3. געלהא אללה עלינא ועליך וע' גמ…

  Recto

  My elder and master, may God prolong your life and make your welfare and happiness permanent. May he augment his bounty and spiritual gifts gra…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 193

  LetterT-S 10J18.16

  Secondary use: Letter from ʿIwāḍ b. Ḥananʾel to Nahray b. Nissim. Dating: 1045–96. Dealing with numerous business matters. He reports that Shemuel dropped a vessel …

  על שמך

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל חבר
  2. ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה
  3. ונעמתה ומא אעלמך אן וצל
  4. כתאבך עלי יד שמואל ווקפת מנה
  5. עלי סלאמתך וסלאמת ולדך
  6. אדאמהא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 194

  LetterT-S 13J18.8

  Letter from Barhun b. Salih Tahirti in Fustat to his cousin and partner, Barhun b. Moshe Tahirti in Alexandria, reporting about merchandise sold in Fustat …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. ואצרף אלאסוא ענך ברחמתה מן מצר לט בקין מן אב כתמה אללה עליך

  3. באחסן כאתמה ען סלאמה …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 195

  LetterT-S 13J35.15

  Letter from Abū l-Faraj and his son Abū l-Majd in Bilbays to Eliyyahu the Judge (who is the cousin, ibn khāl, of Abū l-Faraj). They …

  Recto

  מן ענד ממלוכה אבו אלמגד וואלדה אבו אלפרג

  1. בשמ׳ רחומ׳
  2. כתאבי אלי אלאך אלשקיק אלריס
  3. אלפאצל אדאם אללה סעאדתה
  4. וירינא (?) עליה נעמתה וגמע שמלנא
  5. בטלעת…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 196

  LetterT-S 13J20.26

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: Ca. 1062 CE (Gil). Topics: trade in oil, cumin, paper, books; the serious …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמתה וכבת
  2. אעדאה מן אל מסתקר מסתהל ניסאן כתמה אללה עליך באחסן כאתמה וקבול אל
  3. מעוד (!) א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 197

  LetterT-S 13J27.9

  Letter sent from Alexandria by Zikri b. Hananel to Arus b. Yosef in Fustat. It is a copy of a previous letter informing the recipient …

  1. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אטאל
  2. אללה פי אלכיר בקאה וחפצה ותולאה
  3. ומן חסן תופיקה לא אכלאה ען חאל
  4. סלאמה ועאפיה ושוקי אליה שדיד
  5. אסאל אללה קרב אלאגמאע(…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 198

  LetterT-S 10J20.18

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, in which the writer states that an amount of money sent by Nahray was …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה

  2. תקאדם כתאבי למולאי ארגו וצולה אליה ואנא מהניא למולאי בהאדא

  3. אלצום אלמבארך תכתב בספר ח…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 199

  LetterT-S 12.251

  Letter sent from Qayrawān by Yosef b. Khalfa to Khalluf b. Faraḥ b. al-Zarbī, probably in Fustat dealing with goods and their prices in Palermo. …

  1. אטאל אללה יאכי בקאך ואעזך ואכרמך ואתם נעמתה עליך כתאבי אליך מן אל
  2. קירואן אול יום מן כסליב (!) ואנא משתי ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד עלי
  3. דלך ואכי כ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 200

  LetterBodl. MS heb. a 3/13

  Letter from Khalaf b. Musa, probably from Mahdiyya, to Yusha b. Isma’il al-Makhmuri, Fustat. Dated September 8, 1051. The writer mentions goods that he bought …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  • 13 recto
  • 13 verso
  View document details