Search Documents

Filters

10,905 total results

 1. 51

  LetterT-S 16.63

  Letter. Appointment of a general administrator of the qodesh, ca. 1150. Copy of a decision taken in the court presided over by Nagid Shemuel b. …

  (ר' ישעיה הלוי הזקן)

  1. היקר בר מר' ( ) בט מן שמיא
  2. פי תוליה אלהקדש (ברשות...הדרת) הנגידות המעול(ה)
  3. אדונינו שמו (אל בן...חנניה...) שים לברכה ובית
  4. דינו נ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 2. 52

  LetterT-S 24.72

  Letter in the hand of Abū Zikrī, physician to the sultan al-Malik al-ʿAzīz (Saladin's son and successor), sent to his father Eliyyahu the Judge. In …

  1. גמיע אלמלבוס אלדי כאן עלי לם יבק עלי שי יסתר סוא
  2. אלחזה ואלעמאמה נצפהא עלי ונצפהא פי אלטין מרמיה
  3. וכל מן יבצרני פי דלך אלחאל ימשי כלפי ויטלב אן
  4. יקדר י…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 53

  LetterT-S AS 145.81 + T-S 13J23.18

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tāhartī, to Yeshuaʿ b. Ismāʿīl al-Makhmūrī (according to Gil) or to Nahray b. Nissim (Ben-Sasson) in Fustat. Mentions Abū Ibrāhīm …

  1. אן [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] בלגנא
  2. ען מ[. . . . . . . . . . . . . . …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 4. 54

  LetterT-S 13J25.18

  Letter sent from al-Ahwaz by Efrayim b. Sa'id to the three senior Tustari brothers, Abu Nasr Sahl, Abu Ya'qub Yosef and Abu Sahl, in Fustat, …

  1. בסם אללה אלרחמן אלרחים
  2. כתאבי אטאל אללה בקא סאדאתי אלמשאיך אלפצלא ואדאם תאיידהם וסעאדתהם וריאסתהם
  3. מן אלאהואז יום אלגמעה אלתאני עשר מן אלמחרם סנה סבע …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 55

  LetterT-S 13J26.10

  Letter from Abū Saʿīd, in Palermo, to his brother Abū l-Barakāt known as Ṭāriq, in Fustat. Abū Saʿīd reports that he had fled the unrest …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וג
  2. ייי ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  3. ייי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם
  4. חצרה אכי וקרה עיני וסיידי ורייסי וגלילי ותאג …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 56

  LetterT-S 13J26.8

  Letter sent from Alexandria by Ibrahim b. Farah to Yehuda b. Musa b. Sighmar in Fustat, dealing with merchandise sent to Sicily, describing the itineraries …

  1. בסם אללה אלעטים
  2. כתאבי אטאל אללה בקא אלשיך ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה
  3. ונעמתה מן אלאסכנדריה ללנצף מן סיואן(!) ואלחאל סלאמה אנעמנא בבקא
  4. מולאי אלש…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 57

  LetterT-S 13J27.14

  Letter of Efrayim b. Shemarya to the Gaon Shelomo b. Yehuda, containing a question about butchering animals and also discussing the status of the Maghribis …

  1. ]בו וחדוה למצוא חפץ ותאוה
  2. ה]זה ולעולם הבא לכגק מ ור אדו
  3. בן] כגק מור יהודה הנקוב בענוה
  4. ] קץ ותכלה משמי מעלה נס
  5. ]בה תפלה ותתחזק בחילה לקיים
  6. ] רצון נצח…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 58

  LetterT-S 13J27.15 + T-S 8J13.2

  Letter from Eliyahu b. Nissim, in Alexandria, to Shela b. Isḥāq, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably early 13th century. The sender, a foreigner, asks …

  1. בש רח . . . . . תוחלת ממשכה מתלה לב . . . . אצגר אלממאליך אליה בר נסים נע
  2. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלאכמלי אלאפצלי
  3. ואלורעי אל…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 59

  LetterT-S 13J27.9

  Letter sent from Alexandria by Zikri b. Hananel to Arus b. Yosef in Fustat. It is a copy of a previous letter informing the recipient …

  1. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אטאל
  2. אללה פי אלכיר בקאה וחפצה ותולאה
  3. ומן חסן תופיקה לא אכלאה ען חאל
  4. סלאמה ועאפיה ושוקי אליה שדיד
  5. אסאל אללה קרב אלאגמאע(…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 60

  LetterT-S 13J28.13

  Letter from the office of Yehoshua Maimonides regarding a collection (jibaya), ordering that the addressee's 'wife' (bayt) and the wife of the beadle Sulayman collect …

  1. אל[ג]באיה ויגתהד פיהא ויחלצהא
  2. ענדה וערפנאה איצא באן
  3. ביתה ובית אלשמש אלש(יך) סלימאן
  4. הם אלדי יגבו מן אלנשים ויגתהדו
  5. פי אלגבאיה [ול]א תכלונא מן
  6. כואטרכם…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 61

  LetterT-S 13J28.2

  Business letter from Farah b. Yosef in Alexandria to Yehuda b. Menashshe in Fustat concerning the delivery of goods, namely items of silver, olive oil, …

  1. תקדמת כתבי למולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה וכבת אעדאה ענה לא את . . .
  2. פלם ארא לאחדאהא גואב ארגו אללה תעאלי אן ישגלה פי אלכיר …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 62

  LetterT-S 16.7

  Letter from Yaʿaqov b. Ismail al-Andalusi, in Sicily, to Yoshua b. Natan al-Andalusi, in Fustat. Dealing with business matters and listing prices of goods in …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וכאן לך ומעך ופי גמיע אמורך וליא וחאפטא
  2. מן אלמסתקר ה איאם כלת מן שהר אלול ערפנא אללה ואיאך ברכתה…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 13. 63

  LetterT-S 12.693

  Detailed business and personal letter from Alexandria to Fustat. The letter narrates the difficult situation in Alexandria during a siege, probably al-Afdal's siege of 1094, …

  Recto

  1. קד עלם אללה תעלי מסרתי בוצול מולאי אלשיך
  2. אטאל אללה בקאה ואדאם סעאדתה וסלאמתה ונעמאה
  3. וכבת אעדאה מה (!) לו דהבת אצפה למה וסעה כתא[ב]
  4. אסל אללה קר…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 14. 64

  LetterT-S 13J13.27

  Letter sent by a man from Sicily who had immigrated to Tyre, describing a civil war in Sicily and the bad economic conditions under which …

  1. כתאבי יאכי וסידי וריסי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך
  2. וסע/א/דתך מן צור ז מצא מן כסלאב ען סלאמה ועאפיה ושוק אן
  3. שדיד גדא אסל מן אללה קרב אלאגתמאע עלי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 65

  LetterT-S 10J30.3

  Letter from a Kohen, possibly a family member of Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yosef, to Efrayim b. Shemarya, consisting solely of praises and florid phrases. …

  1. למימיה ומלאה ארבה הודות ומוריש ומעשיר
  2. אעצים הוידות יומם וגם ליל מוצמדות תדורות
  3. לעד והמודות בלי זזות ונפרדות בישע מעותדות
  4. ועמם אען בחינון ועתר בשינון…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 66

  LetterT-S 12.133

  Letter from Mūsā b. Barhūn al-Tāhirtī and his brother Yiṣḥaq b. Barhūn, in Qayrawān, to the senior Tustari brothers (Abū l-Faḍl Sahl (Yashar), Abū Yaʿaqov …

  1. כתאבי יא שיכי וריסי וכבירי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וזאד פי א[נעאמה
  2. אליך וענדך לט מרחשון ען סלאמה ועאפאה ללה אלחמד ידלת כתבך יא סידי אידך…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 67

  LetterT-S 12.224

  Letter from the merchant Abū Zikrī Yehuda b. Yosef, in Qayrawān, to Ismāʿīl b. Barhūn al-Tāhirtī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1020 CE (Gil) …

  1. . . . ] . . . . . וסידי אלעזיז עלי בקאך ואדאם סלאמתך ועאפיתך וכראמתך וכפאיתך וכלאיתך וחפטך
  2. . . . . . . . ] אית[ . . . . . . . ]מה עליך וענדך כתבת ען…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 68

  LetterT-S 12.251

  Letter sent from Qayrawan by Yosef b. Khalfa to Khalluf b. Farah b. al-Zarbi, probably in Fustat (Gl) (from Yosef b. Khalluf b. Farah to …

  1. אטאל אללה יאכי בקאך ואעזך ואכרמך ואתם נעמתה עליך כתאבי אליך מן אל
  2. קירואן אול יום מן כסליב (!) ואנא משתי ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד עלי
  3. דלך ואכי כ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 69

  LetterT-S 12.262

  Letter from a woman in al-Mahdiyya to Ismāʿīl b. Barhūn al-Tahirtī in Fustat, reporting about the family members in al-Mahdiyya and mentioning his daughter called …

  1. כתאבי יאכי וסידי ועזיזי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וצאנך ווקאך ומן תופיקה לא
  2. אכלאך ראש חדש אב ען חאל סתר וסלאמה ללה אלחמד למוליה מא מן שוק שדיד למא

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 70

  LetterT-S 12.366

  Letter sent by Nahray b. Nissim (according to Gil) or by Barhun b. Yiṣḥaq al-Tahirti (according to Ben-Sasson) to Barhun b. Musa al-Tahirti in Fustat, …

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך מן מא[זר
  2. בקין מן תשרי כתמה אללה עליך באחרא כאתמה אנה עלי מא ישא קאדר ואלחאל סלאמ[ה
  3. למ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 71

  LetterT-S 12.371

  Letter sent by ʿAṭā' b. Zikri from Alexandria to Mevorakh b. Israel Januni in Fustat, containing a legal question to Nahray b. Nissim about the …

  1. כתאבי אלי מולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה
  2. ותאיידה ונעמאה מן אלאסכנדריה ען חאל סלאמה פי אלגסם ושגל
  3. פי אלקלב אללה תעאלי ירד אלעאקבה אלי כיר …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 22. 72

  LetterT-S 12.373

  Letter from Mardūk b. Mūsā, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1060 CE, based on Gil's assessment. The letter …

  1. על שמך
  2. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך מן אסכנדריה
  3. מסתהל מרחשואן(!) ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אללה א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 73

  LetterBodl. MS heb. f 56/130

  Fragment of a report on measures taken to save pious foundations from the rapacity of the finance minister, known as 'the Monk'' (active 1127-1129). (Information …

  1. והי סנה מצאדרתהם ללנאס ראי מן אלדא
  2. לא שך בעד משאורה רבינו המעולה
  3. זל אן יחצל הדא אלנצף ללעניים בהדא
  4. אלמבלג פצא אלוראק אקתרח
  5. עליה באן יכתב פי אלכתאב א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 130 verso
  View document details
 24. 74

  LetterBodl. MS heb. a 2/17

  Letter dated September 1040 (Gil), sent from al-Mahdiyya by Yahya b. Musa al-Majjani to Zechariah b. Tammam in Fustat. The letter deals with a financial …

  1. כתאבי יאכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם לך אלסלאמה ואלכראמה מן אלמהדיה ל
  2. איאם בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד עלי דלך לם נרי לך יאכי ט…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  • 17 recto
  • 17 verso
  View document details
 25. 75

  LetterBodl. MS heb. b 3/22

  Letter written by Nissim b. Ḥalfon on behalf of Marduk b. Salih Tahirti (Gil) and sent from Alexandria to Abu Ishaq Barhun b. Salih Tahirti …

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ונעמתך מן אסכנדריה
  2. לכו כלת מן מרחשון ען חאל סלאמה ונעמה אעלמת כתבת אליך כתב [. .
  3. ולם נרא לואחד …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 22 recto
  • 22 verso
  View document details
 26. 76

  LetterBodl. MS heb. d 65/17

  Business letter sent from Qayrawan by Efrayim b. Ismail, probably to Yaʿaqov b. Yosef b. Awkal in Fustat (Gil) or from Ifrīqiya by 'Alush b. …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] כתיר ואלכרא
  2. . . . . . . . .…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 17 recto
  • 17 verso
  View document details
 27. 77

  LetterENA 1822a.67

  Letter from Yosef b. Farah, Fustat, to his brother Farah b. Ismail in Busir, December 1055 (Gil), or to his nephew Ibn al-Surur Farah b. …

  1. אכי וסידי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ועמאך וכאלך ומאלך ולי יחאפץ פי גמיע
  2. אמורך מן אלמסתקר במצר יום אלגמעה מסתהל טאבת ען חאל סלמה בבקיאך ואלח…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 28. 78

  LetterT-S 10J10.14

  Letter from Abū l-Ḥayy b. Ṣāliḥ al-Ṣabbāgh, in Palermo, to Barhūn b. Mūsā al-Taherti. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1050 CE. The sender came to Palermo …

  1. על שמך
  2. אטאל אללה יאסיידי ומולאי ורייסי וגלילי ואתירי ומן אנא מעתרף בגמילה בקאך ואד[אם
  3. עזך וסעאדתך וציאנתך ואצרף גמיע אלאסוא ענך ואחלהא דונך ען סלאמה…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 79

  LetterT-S 10J14.11

  Letter from Makhlūf b. Musa ibn al-Yatim, Alexandria, to Abu Yiṣḥaq Avraham b. Yahya Fasi, Fustat. The main part of the letter is an apology …

  מכתב ממכלוף בן מוסי אבן אליתים המכונה גם: 'עיניין סרה'. עיקר המכתב הוא התנצלות על שלא באו לפגוש את הנמען ולהיפרד ממנו לפני יציאתו לפסטאט. מקום המפגש …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 80

  LetterCUL Or.1080 J167

  Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria, to Nahray b. Nissim. Offers details of ill-fated ships that were destroyed in a storm or met with …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה

  3. מן אלאסכנדריה לנצף מן תמוז כתמה אללה עלינא ועליך בא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 81

  LetterCUL Or.1080 J169

  Letter from Natan b. Nahray b. Natan to Nahray b. Nissim.

  1. [כתאבי] אטאל אללה בקא מולאי אלרייס אלגליל ואדאם תאידה וסלאמתה וסעאדתה
  2. ונעמתה וכבת אעדאה יום ראש חדש ניסאן ואקבל מועד אלמבארך אעאדה
  3. אללה עלי מולאי וע…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 82

  LetterT-S 8.12

  Letter from Faraj, the emancipated slave of Barhun Tahirti, Qayrawan, to Yosef b. Awkal and his two sons.

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ואתם
  2. נעמתה עליך ודפע אלאסוא ואלמכארה ענך ברחמתה מסתהל שבאט אסל
  3. אללה אן יגעלה עלינא ועל…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 83

  LetterT-S 13J13.2

  Letter from Yehuda b. Avraham b. Faraj, in Ṣahrajt (Goitein) or Jerusalem (Gil), to ʿEli b. ʿAmram (aka Abū l-Husayn ʿAllūn b. Muʿammar), in Fustat. …

  1. שלומות רבות כמימי ארובות וחמלה
  2. וחנינה מלפני דר מעונה ורוח והצלה
  3. מלפני שוכן מעלה לכ גקד מר ור ואדוני
  4. ועטרת ראשי וכתרי וניזרי ופארי אדוני
  5. עלי החבר המע…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 84

  LetterT-S 13J16.3

  Letter from the year 1103 (established according to Shela's biography, see Frenkel, Compassionate, p. 76). The letter is written in the hand of Shela b. …

  1. [ אל] כניסיה מחלקת ואנא אהדי אלקהל
  2. ואסוסה אלי אן טמע פיי וצאר יגבהני באלקביח ואתגאצא ענה
  3. ואקול לעלה ירתגע והו ינתסב אלי אלברקיין ואקול אלוקת צעב
  4. ולי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 85

  LetterT-S 13J17.1

  Letter from Marduk b. Musa in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat. (c. July 1048 CE). Marduk expresses outrage as he reports on the …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה וציאנתה וכפאיתה ורעאיתה
  2. מן אל אסכנדריה יב כלון מן אב ערפה אללה ברכתה וברכת מא יליה מן אל שהור…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 86

  LetterT-S 13J17.11

  Letter from Khalluf b. Zakariyya, Alexandria, to Yosef b. 'Awkal.

  1. בסם אללה אלעטים כתאבי יאשיכי ורייסי [....].......אטאל אללה
  2. בקאך ואדאם נעמתך ומן תופקיה (!) לא אכלאך מן אסכנדריה יום אלה
  3. מסתהל מרחשון ען חאל סלאמה ול…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 87

  LetterT-S 13J17.4 + T-S 10J10.9

  Letter from Shelomo b. Yehuda (or Avraham son of the Gaon?) to Efrayim b. Shemarya. In Hebrew. Asking Efrayim to organize the Jewish community in …

  1. שלומות להרבות וישועות קרובות ומגדים ותנובות
  2. וששונות וטובות והצלחות עריבות ליקירנו וחשוב[נו]
  3. [ו]אהובינו וגדולינו כב גד קד מרנא ורבנא אפרים
  4. החבר בסנה[…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 88

  LetterT-S 13J19.27

  Letter from Nahray b. Nissim, Egypt, to Abu al-Faraj Yeshu'a b. Isma'il.

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה מן מצר לז'
  2. כלון מן תשרי בהדה אל אעיאד אל מבארכה בלגנא אללה אמתאלהא
  3. ששים ושמחים במשכנת מב…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 89

  LetterT-S 13J20.26

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: Ca. 1062 CE (Gil). Topics: trade in oil, cumin, paper, books; the serious …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמתה וכבת
  2. אעדאה מן אל מסתקר מסתהל ניסאן כתמה אללה עליך באחסן כאתמה וקבול אל
  3. מעוד (!) א…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 90

  LetterT-S 13J36.1

  Letter from the sons of Berekhya concerning the matters of the yeshivot of Baghdad when Dosa b. Saadya Gaon was the head of the yeshiva …

  1. אטאל אללה יאשיכנא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם ציאנתך וסעא(דתך) א
  2. ודפע ענך אלמחדור ברחמתה כתבנא כתב אללה תופיקך פי אלציפ(?)(יה ען סלאמה ללה עז וגל)
  3. אל…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 91

  LetterT-S 13J9.12

  Letter from a certain Binyamin to a certain Ḥayyim, perhaps the son of Ḥananel b. Shemuel. Dating: Middle of the 13th century, during the time …

  בש רח

  עבדו בנימין

  1. ינהי אלי חצרה אלמולא אלסיד אלאגל כגק מר ורב חיים
  2. מגמל אלנעות ואלאוצאף אסתיחאשה מן מלאחצה
  3. גלאלה ותאספה עלי פראקה ופראק אלמולי אלסיי…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 2r
  • 1r
  • 2v
  View document details
 42. 92

  LetterT-S 10J10.27

  Letter from ʿIwāḍ b. Ḥananel, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Around 1060. The letter is in the hand of Benāya b. Mūsā …

  1. וצל [כתאב] מולאי אל חביר אל אגל גדול הישיב[ה] [אטאל] אללה בקאה
  2. ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה ונעמתה ואנת תדכר פיה חאל אל
  3. ניל ואל כאפור פסאלת מסלם אל מעלם…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 93

  LetterT-S 10J12.26

  Letter from Nahray b. Nissim in Fustat to Abu Ishaq Barhun b. Musa in Busir. Contains multiple references to jahbadh fees, as well as mention …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא סידי אלשיך אלפאצל ואדאם סלאמתה וסעאדתה
  2. וצרף אלאסוא ענה ברחמתה מן מצר לי"ו כלון מן שבט ערפה אללה ברכתה
  3. וסעאדתה מא יליה ואלחאל סלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 94

  LetterT-S 10J15.11

  Letter from Nahray b. Nissim in Fustat to Abu al-Faraj Daniel b. Allan ha-Kohen in Alexandria, discussing the problem of the ransom of captives and …

  1. [כתאבי] יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ועאפיתך מן מצר ליב כלון מן אב ערפך אללה ואיאנא ברכתה
  3. ויזכינא לנחמה ציון בעד וצול כתאבך ביד…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 45. 95

  LetterT-S 10J15.14

  Letter from Nahray b. Nissim in Alexandria to Abu Ishaq Avraham b. Hananel, known as Awad, in Fustat, in which the writer asks for information …

  1. כתאבי יאכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך מן אלאסכנ[דריה ל...]
  2. כלון מן תשרי ערפך ברכתה ואעאדה עלינא ועליך סנין כתירה וגמענא [עלי ב…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 96

  LetterT-S 10J15.25

  Letter from Nahray b. Nissim, Fustat, to Abu al-Faraj Yeshu'a b. Ismail, Upper Egypt. The recipient is buying goods. Nahray writes with the news of …

  1. כתאבי [יא סידי] ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל אסוא ענך ברחמתה
  2. מן מצר ליו כלון מן שבט ערפך אללה ברכתה וסעאדה מא יליה ואל חאל סלא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 97

  LetterT-S 10J16.17

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to his father, Nahray b. Nissim, in Fustat, concerning the arrival of ships, ca. 1045-1096.

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך ואדאם תאידה וסלאמתה
  2. ונעמאה וכבת אעדאה לח' בקי מן אב יהפך לשמחה בעד אן
  3. תקדמת כתבי אליך צחבה ברוך ארגו וצולהא אליך אע…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 98

  LetterT-S 10J17.21

  Letter from Awad b. Hanan'el in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat, in which the writer complains of hardships he has endured, and asks …

  1. כתאבי יא שיכי וסידי ומולאי אטאל אללה בקאה
  2. ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה
  3. לי מדה מא וקפת לה עלי כתאב אללה ת"ע
  4. יגעלה פי חיז אלסלאמה ויגעל ולדה
  5. וקד אנפדת …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 99

  LetterT-S 10J18.16

  Secondary use: Letter from ʿIwāḍ b. Ḥananʾel to Nahray b. Nissim. Dating: 1045–96. Dealing with numerous business matters. He reports that Shemuel dropped a vessel …

  על שמך

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל חבר
  2. ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה
  3. ונעמתה ומא אעלמך אן וצל
  4. כתאבך עלי יד שמואל ווקפת מנה
  5. עלי סלאמתך וסלאמת ולדך
  6. אדאמהא…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 100

  LetterT-S 10J20.17

  Letter from Natan b. Nahray, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat.

  1. [כתאבי אטא]ל אללה בקא מולאי אל שיך אל אגל ואדאם תאידה וסלאמתה
  2. [וסעאדתה] וכבת חסדתה ואעדאה לי מצא מן כסליו כתמה אללה עלי
  3. מולאי באחסן כאתמה וערפה ברכת…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details