Search Documents

عوامل التصفية

44 نتائج

 1. 1

  نصوص أدبيّةBodl. MS heb. e 76/50

  Poem by Yosef Abitur, sent to the community of Andalusia from the place of his exile.

  recto

  1. בשם אל רס[אלה] רבי יוסף בן שטנאש רוח יי' תניחנו לאהל אנדלוס
  2. [א]ם בעת צרה ידי קצרה ולאלהים אקרא ושם היה ייי/י/
  3. עלי . . . אלהים ילוני חיים הנה...

  1 نسخ

  العلامات

  • 50 recto
  عرض تفاصيل المستند
 2. 2

  نصوص أدبيّةBodl. MS heb. f 29/65

  Poem for a groom.

  left column

  אחר לחתן

  1. .]. . .ך חתן האל ימהרה לשמוח בארוסתך
  2. שמחה גמורה ילדים תוליד ותגדיל בתורה
  3. . . . .] ותצליחו כאברהם ושרה פז ישמחו
  4. שניהם ויראו בנ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 65 recto
  • 65 verso
  عرض تفاصيل المستند
 3. 3

  نصوص أدبيّةBodl. MS heb. f 29/67

  Two poems.

  left column

  1. עצובת רוח שכולה וגלמודה
  2. לענייה תיראה כי לעפר ירדה
  3. יגילו בניה ויריעו בתודה
  4. בקיום נואם רני עקרה לא ילדה
  5. יחיד זקוף קרן אשר נעה ונדה
  6. לבל ת...

  1 نسخ

  العلامات

  • 67 recto
  • 67 verso
  عرض تفاصيل المستند
 4. 4

  رسالةT-S 10J13.7

  Letter from Yiṣḥaq b. Yosef Yerushalmi to Abu al-Mansur Elazar the scribe from whom the writer asks a favor. The letter opens with six lines …

  1. בר אהובו וצגיר
  2. תלמידיו . . . .
  3. בר יוסף ירושלמי
  4. היוכלו דבריו להכיל אמריו
  5. ואינם באצבע אלהים כתובים
  6. ומי יתנני בכנפי נשרים
  7. להשיג אהובים רחוקים קרובים
  8. ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 5

  نصوص أدبيّةT-S 10J22.5

  Poem of praise for a scholar visiting Alexandria, and for an Avraham, possibly the scholar himself. Written by his brother, Hananel. (Information from Goitein's index …

  1. פז[מ]
  2. מ[ . ] . איש חכם ונבון אגיד והוא הרב שמו
  3. איש מצליח ואיש תחכמון כי ייי אלהיו עמו
  4. וחכמה מלא כרמון ומשרת אלהיו על שכמו
  5. בבואו בשלום לנא אמון ושמ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 6. 6

  نصوص أدبيّةT-S 13J14.19

  Panegyric composed by Arah b. Natan (Musafir b. Wahb) for someone in a high governmental position. (Information from Frenkel).

  1. עבדהא יקבל ידהא ורגלהא ארח ביר' נתן
  2. מגדל עוז שם יי' בו ירוץ צדיק ונשגב
  3. בשם צורי אתחיל ואת חסדו אוחיל: ומפניו אוחיל בסלד עם חילה
  4. ואענה עוז גדלו בעמ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 7

  نصوص أدبيّةT-S 8J31.2

  Poems, evidently pages from a collection, beginning with the final section of Avraham ibn Ezra's 'Aha yarad,' the lament over the communities of Spain and …

  1. לשאגותי בתוגותי ימסו כמו מים
  2. עיני עי
  3. הוי אקרא במצרה על קהלות סגלמסה
  4. עיר קצינים ונבונים מ/א/ורם חשך כסה
  5. ושח עמוד התלמוד והבניה נהרסה
  6. [[והבניה]]
  7. והמ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 8

  نصوص أدبيّةT-S 8J31.3

  Fol. 2: Poem written by Abū l-Maḥāsin b. Abū Naṣr al-Ḥasid. According to CUDL, it is a copy of a polemic against a Gaʾon.

  1. התקבצו יחד מתי הבין שמעו אשר חובר בימנו (!)
  2. חכמת יחיד הדור אשר תעיד כי הוא ארי תורת אלוהנו (!)
  3. שמעו והלילו וספדו גם תאנחו תמיד לשברינו
  4. חיבור אשר ח...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  عرض تفاصيل المستند
 9. 9

  رسالةT-S 10J13.16

  Letter to Shemuel ha-Hazzan with a long Hebrew poem and a few lines of Judaeo-Arabic containing a request for the Kitāb al-ʿAnṣara by Ibn Ghiyāth. …

  Recto

  1. בר
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. אל תירא מפחד פתאום ומשאת רשעים כי תבא
  4. כי //ד//ייי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד
  5. והדא אלאפסוקין ען שמריה
  6. ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 10

  نصوص أدبيّةT-S 13J26.14

  Fragment of a poem praising the Nagid, whose name is only hinted at. (Information from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ רננו צדיקים בייי לישרים נאוה תהלה
  2. צדיקים ירשו(!) ארץ וישכנו לעד עליה
  3. פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפ[ט
  4. תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו
  5. ות...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 11

  ثيقة شرعيّةT-S 10J14.18

  Responsum by Yosef Tawazi concerning religion and marriage

  1. . . . יוסף תווזי
  2. כל מתנה שיתן הבעל לאשתו בין בעת אירוסין ונישואין
  3. או לאחר שנישאת . . ל . . . בין היא בעין בין א[ינ]ה
  4. בעין כיון שמת הבעל אין המתנה ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 12

  رسالةT-S 10J12.23

  Letter in Hebrew (possibly the upper part). Many lines of poetic-sounding Hebrew, then homage to a woman starting 6 lines from the bottom, then "our …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 13

  نصوص أدبيّةT-S 13J16.1

  Hebrew poem written by the cantor Aharon b. Efrayim for a man named Shelomo. (Information from Bareket, Shafrir misrayim, p. 41). Other poems on verso.

  1. לך השר ושר כל שר נשיא עם אב אשר נוסה עשרה
  2. נגיד הדור וראש כל דור פאר הודם כמו עזרה בצרה
  3. והנחמד עלי כל רון יקדים בקרית עוז כמו חומה בצורה
  4. נשאו צור ו...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 14

  نصوص أدبيّةT-S 10J30.6

  Small fragment of a poem praising a man named Avraham, who taught his children religious virtues and showed them the right way. (Information from Goitein's …

  1. ] אברהם ושמנים
  2. [ במגן יבורך תחלה בהמונים
  3. ] . . . . . . הים ולמד לבניו דרכי המבינים
  4. ]ל . אלהים רובי הברכות כמו צוה לניניו משפטים ודינים
  5. ] . בעם אלה...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 15. 15

  نصوص أدبيّةT-S 13J26.20

  Poem praising the generosity of a philanthropist. (Information from Goitein's index cards)

  1. צניף ההוד ואדר התהלה ותפארת עטרת הגדולה
  2. דעה כי משבחיך בלבי ואף גם על לשוני קול המולה
  3. לכן שים לי לספר מהללך נתיב דרך והמציא לי מסלה
  4. ואז תמצא שבחיך ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 16. 16

  ثيقة شرعيّةT-S AS 145.299 + T-S AS 135.261 + T-S AS 104.178 + T-S NS 145.160 + T-S NS 324.75 + T-S 6J2.26

  Final draft of mixed Qaraite-Rabbanite court document concerning the sale of a house. On verso there is rhymed poetry (seliḥa). Joins by Oded Zinger. For …

  1. ]יתום [. . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ]תם אוקף אלחאל פי האמ[. .]צחתהא
  3. ]תם נטר פי אלדאר אלגדידה
  4. ]פהם נצפין פחכם בית //דין// אן תוערץ
  5. ללביע] נבונ...

  2 نسخين 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 17. 17

  نصوص أدبيّةBodl. MS heb. f 32/35

  A lament.

  left column

  1. רהט שברי ומחלי וחשך תארי בצר לי מרוב חטאי ומעלי
  2. חרב היכלי לבבל הגלוני שונאיי להשפילי נווה בית שמם למאור
  3. שבת הלולי ישבתי שכולה וגלמודה ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 35 recto
  • 35 verso
  عرض تفاصيل المستند
 18. 18

  نصوص أدبيّةBodl. MS heb. f 29/68

  Two poems, celebrating a circumcision.

  right column, bottom of the page

  למילה

  1. ערלות חמש נביא הגליף לב ובשר
  2. ושפה ואוזן האליף יידע מקום

  left column

  1. ערלת אלין מבשר להקליף כי יש לעץ
  2. תקוה ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 68 recto
  • 68 verso
  عرض تفاصيل المستند
 19. 19

  رسالةT-S 12.422

  Poem in Hebrew. 17 lines in praise of a dignitary, then 2 lines of blessing in Judaeo-Arabic, then it ends. "From your grateful slave, Shemuel." …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 20. 20

  نصوص أدبيّةT-S 16.31

  Poems by Yehuda ha-Levi, copied by the India trader Avraham Ibn Yijū. (Information from CUDL and Goitein's index card)

  1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 21. 21

  نصوص أدبيّةT-S 10J17.13

  Recto: Poem. Long Hebrew poem, congratulating Shelomo on being elevated, like a second Yosef, from prison to the rank of the "Deputy of the king" …

  1. יצוה אל לברכתו ונעמו לשרינו גבירנו שלמה
  2. אשר נבחר ולוקח לגדולה וצור משנה נתנהו וש .
  3. להתיצב מול מלכים לא חשוכים בחכמתו ושב טעמו ונאמ[ו
  4. ומבית האסורים...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 22

  نصوص أدبيّةT-S 8J31.10

  Dirge on the death of a scholar which also appears in another document (Or 5557 P. f. 56) believed to have been written on the …

  1. שחה ישיבת צבי בחבל
  2. עם ישיבת בני בבל
  3. ושמו יד עלי שובלי
  4. בתמהון לב עלי מוקשי
  5. ירד מראשם זר
  6. מתי יהיה חוזר
  7. וסר שהרון וגם נזרי
  8. ומלבוש שש ומשי
  9. כל עמוק ידל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 23. 23

  نصوص أدبيّةT-S 16.283

  Dirge of 38 lines by the judge Natan b. Shemuel on one Moshe. (Information from Mediterranean Society, II, p. 574)

  1. . . . . .]מ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. .]אתי בי נשבעתי יצא מפי צדקה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 24

  نصوص أدبيّةT-S 8J16.20

  Recto (secondary us): Poetry, possibly a riddle, with allusions to Moshe, Abraham, and the spies from Numbers 13-14, (Hosea) b. Nun and (Caleb) b. Yefune. …

  1. י
  2. אהרן פרח. מוציא פרח. מטהו לפני כל
  3. קונה
  4. במטות מטות עמו קדם ובזה זמן
  5. נצר הנה.
  6. רענן הציץ //מנו מינו // [[לנציב עמים]] להרנין לב
  7. מתאנה.
  8. המשכילים יבי...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 25. 25

  رسالةT-S 10J16.9

  Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from …

  T-S 10J16.9 2 verso (A)

  1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
  2. יושב נסתרים בסתרים
  3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
  4. נורא בחדרים
  5. גם ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 26

  نصوص أدبيّةT-S 8J15.23

  Document containing a lines of poetry in the hand of the judge Natan b. Shemuel. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:235, 574) EMS

  בכתב ידו של נתן בן שמואל החבר

  1. א [ ]מאסמי רחמיו
  2. משגיאת שוטיה ו ה עתר
  3. מהזה העידות בצדק בעשות
  4. עגלה וביתר בתר
  5. עד אן דבר חזיון סתומה נעלם
  6. מתי תגלי לי ו...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 27

  نصوص أدبيّةT-S 10J22.3

  Panegyric (madḥ) in the hand of Sahlān b. Avraham. Addressed to Abū Saʿīd al-Dāʾūdī (a Nasi). In Hebrew with the heading in Arabic script. Calligraphic. …

  1. كتـ]ـب في אייר שנז امدح ابا سعيد الداوودي //الريس الجليل// ادام الله علـ[ـوه
  2. . . . . . ] העם וכתר הנשיאים: ותפארת המון כל היראים
  3. מיוחס לאבי בית המ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  • 2r
  عرض تفاصيل المستند
 28. 28

  نصوص أدبيّةENA 2804.1

  Dirge (seliḥa) written by Efrayim b. Shemarya after the death of the gaʾon Shelomo b. Yehuda, May 1051.

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 29. 29

  نصوص أدبيّةENA 1810.1

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  II, 69a

  1. לך אודה אדוני האדונים / עלי טובך וחסדך הנכונים /
  2. אשר תראה אלי דלות עדתך / אשר הנה נפוצה בהמונים
  3. ותשלח לה אנוש חיל וגיבור / להושיעה בעיתותי...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • verso
  • recto
  عرض تفاصيل المستند
 30. 30

  نصوص أدبيّةIOM D 55.10

  Three poems by Avraham Ibn Yiju in honor of Madmun b. Ḥasan, Aden, ca. 1140, who was expecting his third son.

  [ל]ה קול איצֹא תאני ימדח פיה אלשיך מצֹמון בן חסן נִעִ[ג]

  […] היום והשמחה לנו תאות

  באדני מצֹמון נגיד עם יֹי צב[אות]

  [אספ]וִ אחי וחדשו המלוכה

  לגיבור ...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 31. 31

  رسالةT-S 20.106

  Poem on the occasion of a marriage, followed by a letter from Shelah b. Nahoum, probably from Tyre, to Abu al-Khair Efrayim ca. 1085, which …

  1. [אני] שלה הששי בן נחום חרטתי שיטתויים הללו במשאת
  2. [חן וחסד] וברכה ותפארת וגדולה וחיים עד העולם למרינו ורבינו
  3. [אפ]רים הוא גם הוא הנקוב בשם אבו כייר ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 32. 32

  وثيقة رسميّةT-S K25.211

  Recto: Petition or report to a Fatimid vizier, ending only, including raʾy, ḥamdala and ḥasbala. 5th century AH/11th century CE. Possible join with T-S Ar.22.140 …

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 33. 33

  ثيقة شرعيّةT-S 12.284

  Recto: Fragment cut out from a poem of Natan b. Shemuel ha-Ḥaver. In the margin is a fragment of a Judaeo-Arabic letter. Verso: Legal query …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 34. 34

  رسالةT-S 20.140

  Letter from Shemarya b. Elhanan (966–1011 CE) about a woman abandoned by her husband (an ʿaguna) for seven years. The letter is apparently written to …

  page b

  1. (שא שלום מאת יושב שמים וכיו"ב ...ומ)מנו ו(מחמודנו אלחנן)
  2. ומתלמידינו ה(יושבים) לפנינו יהי רצון לה..(
  3. לך השלום בא לפנינו דבע קובל על חבח בן
  4. א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 35. 35

  نصّ غير أدبيّENA 4011.3

  Colophon or ownership note on a book cover. 'This booklet belongs to Yiṣḥaq b. Ghālib ha-Ḥazzan (the cantor).' Dating: first half of the 12th century, …

  1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 36. 36

  نصوص أدبيّةENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186. Untranscribed Arabic text at the bottom of recto

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • verso
  • recto
  عرض تفاصيل المستند
 37. 37

  نصوص أدبيّةT-S 8J31.1

  Poem by Avraham Ibn Yiju praising Madmun b. Ḥasan as a defender of the faith (and as a defender of Avraham Ibn Yiju himself). Aden, …

  Recto

  1. ולה איצא ימדח אלשיך מצמון נגיד עם יי
  2. בר יפת ירום הודו ויגדל יקרו
  1. אני אשיר באיש עשיר נפש ועוד אכשיר
  2. ואצפצף דברי שיר יכהימן וכלכול ודרדע
  3. אבו...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  عرض تفاصيل المستند
 38. 38

  نصّ غير أدبيّT-S Misc.29.4a

  India Book III,29a: Poem by Avraham Ben Yiju in honor of Labrāṭ b. Moshe b. Labrāt Ibn Sughmār. Location: Yemen. Dating: ca. 1140 CE.

  III, 29a

  1. ראש מקהלות ישראל הוגה דת יקותיאל
  2. בן אבהן ואוריאן מבין כרב ושמואל
  3. יברכך צור בחופן היד הגדולה ויואל
  4. הוד והדר ללבושיך ורוחך עול מסלפת
  5. פז הבי...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 39. 39

  نصوص أدبيّةBodl. MS heb. f 29/69 + Bodl. MS heb. f 29/68

  End of two poems, praising and praying to the Lord; poem for a fiancee.

  Bodl. MS Heb. f29/68 recto - middle

  אחר

  1. עשה עמנו לטובה אות להפליא פלא
  2. עושה ניפלאות ייבושו צרים בכלמות
  3. ותלאות במנוחות נרבץ ונגיל בנאות
  4. יחזק אל ידינ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 69 recto
  • 69 verso
  • 68 recto
  عرض تفاصيل المستند
 40. 40

  رسالةT-S 18J3.4

  Letter from the daughter of Yosef b. Yoshiyya, in Damascus, to her younger cousin (father's brother's daughter) and daughter-in-law Sitt al-Nās bt. Moshe b. Yoshiyya, …

  Recto:

  1. אלפרג מן אללה
  2. וצל כתאבך יא בנתי ואעז אלכלק ענדי אללה יגמע שמלי
  3. בך קריב ואנתי תערפי עטם מחבתי לך ומנזלתך
  4. פי קלבי ומא קטעת כתבך ענכי אלא אן א...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 41. 41

  نصوص أدبيّةT-S 8J16.23

  One of two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. Written in Aden. This copy, T-S 8J16.23, is …

  1. [ ]ה
  2. [ ]בדיקה [ ]
  3. ה[לו]א [את ] סדים והזב[ ] והענק[ ] עניקה [ ]
  4. והם עשו כמעשה בית יעזר להם בשת הפנים ולך הצדקה
  5. משכתיך בעבותות האהבה להודיעך כוחי שא...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 42. 42

  نصوص أدبيّةAIU IV.C.486

  One of two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. Aden. T-S 8J16.23 (PGPID 5403) is written in …

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 43. 43

  رسالةT-S 12.24

  Begging letter, prefaced with a rhyming poem, from Isaac the blind ("bereft of all the pleasures of the world"), asking for assistance from Ismaʿīl b. …

  1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 44. 44

  نصوص أدبيّةT-S NS 264.27 + T-S NS 224.181 + T-S AS 145.360 + T-S 12.537

  Poem(s) in Judaeo-Arabic containing advice for the lovesick, written as a faux medical prescription. In the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī. The recto contains a …

  Column 1

  1. אלעזת לאלאה וחדהו
  2. אוציכמו סאיר אלעאשקין בטאעת אלמ[ל]אח
  3. אגמעין וכרו בין ידיהם סאגדין ואקטעו אלשך
  4. בליקין וקולו אלחמד ללאה רב אלעאלמין אלדי
  5. ...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1v
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند