Search Documents

عوامل التصفية

125 نتائج

 1. 1

  رسالةBodl. MS heb. c 28/64 + CUL Or.1080 J125 + DK 357

  Letter from Abū l-Faraj the father-in-law of Shelomo b. Eliyyahu to his son-in-law Shelomo b. Eliyyahu. In Judaeo-Arabic. Admonishing him to treat his young wife, …

  1. ותמן ולא תסאל מא גרי בינו ובין [. . . . . . . . . . .
  2. זוק וגבה אלשיך עמראן וטלב מנהא אלכרי ודנו. .
  3. עליא מא תלקאה פי ראס אבנהא וקד טלבת
  4. אלגיר אן בכ...

  3 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 64 recto
  • 64 verso
  عرض تفاصيل المستند
 2. 2

  رسالةENA 1822a.19

  Letter addressed to Sitt al-Khayr. It seems that the writer had learned that Sitt al-Khayr's daughter was going to get married and expresses her expectation …

  1. ] ב ר
  2. ] אוחש אללה תע מן טלעה אלאכת אלעזיזה
  3. אלמו]פקה אלסעידה סת אלכיר אטאל אללה בקאהא
  4. ]חסן אלתופיק לא אכלאהא וגמעני ואיאהא
  5. ] אסר חאל ואנעם באל וינה...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  • 3
  عرض تفاصيل المستند
 3. 3

  رسالةENA 1822a.71

  Letter sent from the Egyptian capital by a man to his brother in the countryside, reporting that their mother is well and praying for him …

  1. אלדי אערפך בה בעד אלסלאם
  2. עליך אן אלסת בכל נעמ[ה
  3. וללה אלחמד וסוא דלך אן
  4. כאן אלקמח בד אלויבה כד
  5. מנה מא אמכן חמלה ואמא
  6. אלפראריג פקד אכדוא לא
  7. תאכד שי ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 4. 4

  رسالةMoss. II,195

  Letter. A Maghribi Karaite asks his wife in the most humble terms to come back to him in Cairo. Otherwise, he would marry a girl …

  Recto, main text:

  1. בשמ' רחמ'
  2. ישא ברכה מאת יי וג' שלום רב לאהבי תורתך
  3. חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלרייס אלאכמל
  4. אלפאצל אלבארע אלנביל אלסדיד פצל בן כלף
  5. אע...

  Recto

  In Your name, oh Allmerciful. 

  He will receive blessing from the Lord [and vindication from the God of his salvation]. Plenty of peace have t...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 5

  رسالةT-S 10J17.27

  Letter draft. In Hebrew. Abandoned after the introduction. Addressed to Aharon (identified by Scheiber as Aharon b. Yeshuʿa Ibn al-ʿAmmānī) and conveying blessings to his …

  1. להדרת השר האדיר הנכבד החכם והנבון
  2. מרינו ורבינו אהרן נטע השכל ונצר היושר
  3. וגזע הבין וסעיף הכושר שתיל הדעת
  4. והמזמה נחל נובע מקור חכמה עץ נחמד
  5. למראה וט...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 6. 6

  رسالةT-S 10J30.9

  Letter written by a man on behalf of his wife to her brother, inviting him to come out to the countryside for a full month …

  1. כאדמהא יוסף
  2. כתאבי אלא(!) חצרת מולאי וסיידי אלשיך אלאגל אבראהים
  3. אטאל אללה ואחיאה ומן חסן אלתופיק לא אכלאה גמע אללה
  4. ביננא עלא אסר חאל אן שא אללה ואמ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 7

  رسالةT-S 12.426

  Letter from Ya'qub to his mother (שקר בנת מבחל?) in Cairo, mainly assuring her that everyone is doing well. Isḥāq recently arrived from the writer's …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 8. 8

  رسالةT-S 13J18.23

  Letter from Aharon ha-Kohen b. Namir to ʿEli ha-Kohen b. Moshe. The writer informs the addressee that the item he expects is now on its …

  1. בשמ רחמ
  2. שלום לאמר בלי החבר ישקיף ממעלי ותגזר עליו
  3. ברכת תעל וישתכלל במימי ההצלחות ויתעטר
  4. באופני השמחות העומדות הנתאחות בששת
  5. מערכות המה נחות במשכנות...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 9. 9

  رسالةT-S 13J23.12

  Condolence letter from Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon to Avraham Ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat.

  Recto

  1. תנחומי ש[ ]רצ [
  2. נחרצות מחוללים [ ]צות יסורים [ ]
  3. זעוכים וזעומי הפרצות דרכיו גוחימו בעליצה אשר יאשרי[מו]
  4. לאחוז צדקימו במועיצות לדעת בטוהר ידי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 10

  رسالةT-S 13J13.22

  Letter from Bū Manṣūr b. Abū Saʿd Shemuel to Avraham al-Maḥallī al-Talmid (the student/scholar). Addressed to Fustat, the synagogue of the Palestinians, situated in Zuqāq …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום
  2. ממלוכה בו מנצור
  3. בן בי סעד נע.
  4. ממלוך כגק מר ור אברהם התלמיד המבין המלמד החכם
  5. והנבון ישמרו אלהינו ויהיה בעזרו ויצ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 11

  رسالةT-S 13J14.6

  Letter containing a note of congratulations for a marriage contract and wishing the new husband a fertile union, citing the biblical blessing conferred on Ruth …

  1. לזקיני ופאירי ונזרי וכתר ועטרת ראשי ומחמד עיני ואלופי
  2. ומיודעי הוא כב גד מ ור אפרים החבר החכם והנבון האדיר
  3. המופלא הבקי בחכמה המובהק המאיר באור השחר...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 12

  رسالةT-S 13J15.18

  Family letter sent from Qal'at Ja'bar on the Euphrates River Syria, by a man to his brother, saying that he had learned about the death …

  1. וצל כתאב מולאי אלאך אלח. . . אל. . . אטאל אללה בקאה ואדאם עלוה ותאיידה
  2. וסעאדתה וסלאמתה ונעמתה וחראסתה ותמכינה וכבת אעדאה
  3. וקראתה ופהמת מצמונה ומא ד...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 13

  رسالةBodl. MS heb. c 50/24

  Letter sent to Sitt al-Ghazal, wife of the judge Eliyyahu b. Zechariah (?), by her elder son (?), Abu Zikri, asking her to put up …

  Recto

  1. יקבל ידי אלסת אלואלדה
  2. אדאם אללה צונהא וכתר
  3. מן מתלהא ומגמלת בהא
  4. אלנסואן ואלבלדאן אללה יפרחהא
  5. באלולד אלנפיס אלסיד אלאך ואלמאתור
  6. מן אחסאנהא אלנ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 24 recto
  • 24 verso
  عرض تفاصيل المستند
 14. 14

  رسالةMoss. VII,200

  A family letter written by Meir b. Hillel b. Sadoq to his three brothers. He objects to the marriage of Abu al-Mufadal, one of his …

  Recto

  1. וצל כתאב מולאי אלאכוה אלעזיזין אטאל אלבארי פי דואם אלעז בקאהם וכל
  2. צד יכפיני פיהם ויחסן תופיקהם ומא תצ'מנה מן אלשוק פקד יעלם אן ענדי
  3. אצ'עאפה ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 15. 15

  رسالةT-S 8J36.8

  Beginning of a letter from a certain Abū l-Faraj to "the judge" (perhaps Eliyyahu the Judge). Dating: ca. early 13th century. Opening with blessings and …

  1. אלממלוך אבו אלפרג
  2. בש רח
  3. אלדי נעלם בה מולאי וסיידי רבינה אלדייאן
  4. אדאם אללה בקאה ועזה ועלאה ורפעתה וסנאה
  5. וופק חרכאתה בתקואה וגמעני ואיאה בעד קציאן
  6. א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 16. 16

  رسالةT-S 18J3.19

  Letter, detailed, sent from Tripolitania, Libya, by a man to his brother who had settled many years before in Alexandria. Dated August 1089. (Information from …

  1. אלי אכי וסיידי ורייסי וגלילי ואתירי אטאל אללה פי
  2. ב]אלכיר בקאה ואדאם איאם סלאמתה וכאן לה
  3. . . . . . ו]לי ונאצר פי גמיע אמורה תקדם
  4. כתאבך א]לי אעז אלכ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 17. 17

  رسالةT-S 8J24.4

  Family letter in Judaeo-Arabic. In which a woman with a child asks her sister and mother to take more interest in her because of her …

  1. געל פדאה
  2. בר אכוהא אברהים
  3. דמעי אם כמטר יערופון מעט
  4. קט מתשוקתי מגלים ואלו שערות
  5. גופי לשונות להגיד תאוה עצרו
  6. במלים קד עלם אללה סבחאנה שוקי
  7. אלי אלחצרה...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 18

  رسالةT-S 8J38.8

  Personal letter from Yehuda b. Ya'qub (Yehuda b. Yaʿaqov) to Abu 'Imran in very poor spelling.

  1. בשם ייי נעשה ונצלח (!)
  2. כתאבי אלא מולי אשיך אבו עמרן אטל(!)
  3. אללה בקה (!) ואדאם עזו ותעלה ומן חסן אתופק (!)
  4. לאכלה (!) נעלם מולי אשיך (!) אלאגל אן עב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 19. 19

  رسالةT-S 13J20.6

  Personal letter sent by the court clerk Mevorakh b. Natan, apologizing for his younger brother Abu al-Fakhr Yehosef, who had made fun of the son …

  1. בשמ רחמ כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  2. ייי שומריך ייי צלך על יד ימיניך
  3. ברוך אתה בבואיך וברוך אתה בצאתיך
  4. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום
  5. קד ע...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 20

  رسالةT-S 13J24.9

  Family letter sent to New Cairo. Mainly in Judaeo-Arabic. Dating: Likely 14th–15th century if not later. Starting with biblical quotations and containing greetings to various …

  1. בר לקי עמי עשו
  2. יענך ייי ביום צרה | ישלח עזרך מקודש |
  3. יתן לך כלבבך | ימלא ייי כל משאלותיך |
  4. תרום ידך על צר | לא תאונה אליך רעה |
  5. ואל שדי יברך אותך ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 21. 21

  رسالةT-S 10J15.23

  Letter from a husband to his wife after she bore him a daughter while he temporarily left her, waiting until her father gave the couple …

  1. יצל הדא אלכתאב אלי ס"ת אלפצלה(!) אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא
  2. ונעמאהא ומן חסן אלתופיק מא אכלאהא ואגמעני ואייאהא עלי
  3. אסר חאל אן שא אללה בפצלה וכרמה ו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 22

  رسالةT-S 8J13.1

  Letter on the topic of friendship between two educated young men. In Judaeo-Arabic, possibly with influence from Judaeo-Persian in the iḍāfa constructions, as ציק אלצדר …

  1. ]לך [
  2. ואני מא טב לי עיש בגיבתך פבלה עליך לעלך
  3. תרחם גרבתי וצעפי ומא אנא פיה מן ציק יצדר
  4. ותשבעני בנצרך קבל אן אמות וסעא לא תגיב
  5. עני אכתר מא גבת פמא ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 23. 23

  رسالةT-S 12.65

  Family letter from a brother to his sister trying to dissuade her from marrying a certain man whom he describes as being "not a Jew, …

  Recto

  1. ]א והו יק[ו]ל לנא אן . [ 
  2. תחמל הדא אלכתאב ו[
  3. להא הדה אלפעאיל אלדי פ[
  4. אכדתי אלצביה תרמיהא פי [
  5. מעאמלה ותקול להא אבצרתי אנס[
  6. ותרמו בנאתכם יקע ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 24

  رسالةT-S 13J24.23

  Sentimental letter sent by a man to his maternal uncle reporting that he and his wife are well and healthy, but perishing from longing for …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . .] ואזכאת חיאתה עלי
  2. . . .] ואלדי מן סלימאן אבן אכתך מסלם עליך
  3. כתיר אלסלאם וסאיל ען חאלך כתיר וגאני
  4. כתאבך וכאן ענדי מ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 25. 25

  رسالةT-S 13J28.12

  Letter from a father living in the countryside to his son's grandmother residing in Fustat. The father expresses his concerns that bad company is leading …

  recto

  1. בש רח
  2. ואלדי אערפך [א]נה וצל צהרך לילה אלגמעה . . . . . . . .
  3. אלסלאמה ואלעאפיה וגד אלצגיר בניה //פרח// מר[יץ] . . . . . . .
  4. ואסבתנא בין אלכוף...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 26

  رسالةT-S 6J3.22

  Letter from a woman in the countryside to her husband in Fustat. She refuses to join him there in the capital. The letter is to …

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי סיד כלף אטל אללה בקה ואדאם
  3. עזה ונעמאה וגמעני ואיאה עלי אסר
  4. חאל ועאפיה אלדי נעלמך בה אני מן חית אן
  5. כנת קאעדה חאירה מא ענדי מן יקצ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 27

  رسالةT-S 10J10.11

  Letter. Personal letter in which the writer reassures the recipient that he had acted according to his wishes and delivered five letters to his brothers-in-law …

  Recto:

  1. ] . . ך אטאל אללה עמרה וכפאה וחמאה
  2. ]בה ואעלמה כפאני אללה פיה מא
  3. אחאדרה . . . . . . . . . ] אלכהן אלאגל אלטריף אלנפס אלשריף ענד
  4. . . . . . . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 28. 28

  رسالةT-S 10J11.24

  Letter in Hebrew. The writer of the letter sends his apology and emphasizes he did not intend to offend the addressee. The writer ends (lines …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . בח וה ה . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 29. 29

  رسالةT-S 10J20.19

  Letter conveying good wishes for Purim and Passover. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 5:351, 603; and Goitein's index cards) VMR

  1. ואעדאהא וקד עלם אללה תעאלי [שדה] שוקי [אליהא
  2. וארתיאחי נחוהא ותאספי עלי מא יפות מן קרבהא
  3. ואלי אלבארי גלת קדרתה ארגב ואיאה אסל באן יגמע
  4. ביננא עלי אס...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 30. 30

  رسالةENA NS 2.11

  Letter, extensive and profuse, by a cantor in a provincial town to his widowed mother named Umm Farjun, inviting her to Cairo(?) to visit him …

  1. בשמ רחמ
  2. לו דהבת אצף מא ענדי מן אלשוק אליך יא וא[לד]תי ואעז
  3. אלנאס עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך ותמכ[ינך
  4. וכבת אעדאך ומן חסן אלתופיק [מא] אכל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 3
  • 4
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 31. 31

  رسالةT-S 16.295

  Esther writes to her parents in law after having returned from Safed to Cairo, describing how she learned certain needle work and expressing thanks to …

  1. בה
  2. שלומות רבות לאלפים ורבבות מלפני שוכן ערבות
  3. כולם יחולו על ראש //אדוני// מי תיא/ו/ה כתר ועטרה לראשי
  4. ועל ראש אדונתי עטרה לראשי ממני אסתר כלתכם
  5. הננ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 32. 32

  رسالةT-S 8J13.22

  Letter from Abū Saʿīd b. Abū l-Ḥasan al-Abzārī, possibly in al-Mahdiyya, to his mother, probably in Fustat. He also addresses the letter to his brother …

  Recto

  1. יאואלדתי ומולאתי וסידתי אלמנעמה עלי
  2. אלמחסנה אלי ומן אדאם אללה מדתהא וחרס עלי
  3. מהגתהא וגמע בהא ושיכא עלי אבלג אמל
  4. ואסוג גדל(?) סבב כתאבי יא מו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 33. 33

  رسالةT-S 8J38.6

  Letter to Yefet b. Sason (aka Ḥasan b. Surūr) who is described as 'the Modest' (הצנוע). Mainly in Judaeo-Arabic, with the introductory blessings in Hebrew …

  Recto

  1. ויהי משגב לדך משגב לעתות בצרה
  2. ברכה עודפת וטובה נודפת ו . . . . ה מוק[פת] ו . . . . . מו . . . . .
  3. ורפואה מושקפת וחנינה מרחפת וחמלה מרופפת ור...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 34. 34

  رسالةT-S NS J87

  Letter fragment (middle part) in which the writer describes how he was insulted in the synagogue by the scholar, Sheikh al-Najib, but expresses no resent …

  1. תמא.א.ך אן כאן . . .[. . . . . . . . . . . . . .
  2. פיא תרי מן געל הדא אלמחאל פי קלבה פחאשאה
  3. אן יכון חושד כשרים ויאכי אן כאן יצעב עליה
  4. דכולי אלכניס ר...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 35. 35

  رسالةT-S NS J171

  Family letter from Meir b. Hillel b. Sadoq to his son. The letter reflects the personal and economic distress of the writer, who was far …

  Recto

  1. [ ]
  2. [ ] אלוחשה [ ]
  3. [ ] היקר [ ]
  4. [ תא]ספת בה עלי אלגרבא לא סימא [ ]
  5. [ ]ן כאנו יגו אלצגאר בשרט אנני אחמלהם [
  6. [ ] מא ינקעד לי אבי אלכלאת וולדי ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 36. 36

  رسالةT-S NS J499

  Letter from a certain ʿAbd al-Karīm possibly to someone named Ḥasan or Iḥsān (margin, line 1). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 13th or 14th century, based …

  מ]חליו ויהיה לו עוזר וס[ומך

  ו]מעוז ומחסה ואן יפרחנא

  בעאפייתה ויבקי לה אלולד אל

  אלעזיז אלשיך סלימאן יזכי מולאנא

  יזכינא ויזכי מולאנא ללשיך סלימאן

  בבי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 37. 37

  رسالةL-G Lit.II.140

  Family letter from Yosef to Abū l-Ḥasan (his brother-in-law?). In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: 13th–15th century. The sender defends himself against …

  Recto:

  1. עבדו יוסף
  2. בש רח
  3. חצרה אלתלמיד אלגליל אלשיך
  4. אבו אלחסן ופקה אללה תע מכצוצ
  5. באתם סלאם מן מחבהא אלדאעי
  6. להא יוסף וסואה אעלאמה
  7. ופקה אללה כתרה אלשוק...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 38. 38

  رسالةT-S 10J29.15

  Letter from Abū Saʿīd al-Bazzāz, in Alexandria, to Abū l-Barakāt b. Yefet, at the shop of Abū l-Fakhr Ibn al-Mashshāṭī (better known as Ibn al-Amshāṭī), …

  Recto

  1. . . . . . . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ועא . ל . [ . ]ה עלי ג[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. אן לטיף פא...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 39. 39

  رسالةT-S 8J14.27

  Letter from Yeḥiel b. Yiṣḥaq ha-Ṣarfati, in Jerusalem. In Hebrew. Dating: No earlier than 1221 CE, as that is the year Anatoli died. He sends …

  1. . . . . . . . . . .] ושלמה בני בית . .ם
  2. ותודיעו לנו שלוותכם על יד מקדים
  3. ונשמח בשמחתכם ופרסו
  4. שלומותיי לאהבי נדבה החבר
  5. המלמד החכם ר יפת יפת אלהים
  6. לי...

  2 نسخين 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 40. 40

  رسالةCUL Or.1080 J25

  Family letter addressed to a place north of Qus in upper Egypt, beginning with two Hebrew verses from a poem, in which a woman with …

  1. בש רח עבדהא אברהם
  2. דמאעי אם כמטר יערופון
  3. מעט קט מתשוקתי מגלים
  4. ואלו שערות גופי לשונות
  5. להגיד תאוה עצרו במלים
  6. לחצרה אלמולא אלשיך אבו אלחסן
  7. דאם עזה סבב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 41. 41

  رسالةT-S 10J17.32

  Letter in Judaeo-Arabic in which the sender (probably Masʿūd) asks his uncle to send a certain document. Refers to different business activities including trade in …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . מך
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אלדי[ . . . . . . . ]...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 42. 42

  رسالةT-S 6J3.8

  Letter to a father from his son, reporting business troubles he is having with his brother. The son requests a small loan from his father. …

  1. אעלם מולאי אלואלד שצ אנני קד
  2. וחלת מע אכי ודלך אנני אשתרית
  3. מנה אלעמאמה בסתה וארבעין דרהם
  4. וטלבת מנה אן יחאסבני בסבעה
  5. עשר דרהם מא פעל וקבץ מני
  6. אחד וע...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 43. 43

  رسالةT-S 8J27.1

  Fragmentary letter to a friend mentioning repeatedly the writer's gratitude. The hand resembles that of the cantor Yedutun ha-Levi, supported by his mention of his …

  1. . . . . . . . . . . . . . . ] . . כ. . . [ . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . ] לה פי אלעז אלדאי [ . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 44. 44

  رسالةT-S 10J11.8

  Letter from a mother to her children, sent to the shop of Abū l-Ḥasan b. Masʿūd. She is writing from Rashid (Rosetta) on her way …

  1. בשמ וחמ
  2. כתאבי אליכם יא אולאדי ואלעזיזין עלי וענדי אטאל אללה [ בקאכמ ואדאם עזכם
  3. ותאיידכם וסעאדתכם וסלאמתכם ונעמתכם וכב[ת אעדאכם . . . . . .
  4. אליכם ש...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 45. 45

  رسالةT-S 8J15.22

  Letter to the mother of Abū Zikrī, Umm Abū Zikrī (אם אבו זכרי), who is also mother of the referenced Abū al-Barakat and wife of …

  1. אלדי אעלם בה אם אבו זכרי דאם עזהא
  2. ונעמאהא ובקאהא ואלדי תריד עלמה
  3. אללה תעאלי יטמן קלבך עלי אולאדך [כמא
  4. טמנתי קלבי עלי אלצגאר אלדי הם [. . . . .
  5. וול...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 46. 46

  رسالةT-S 10J11.11

  Letter from a brother admonishing Sitt Ikhtiṣār and Sitt al-Wasṭāniyya to take good care of their mother and younger sister (by pawning something to send …

  1. ואן אלערצי ואל . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אללה יעלם מא פי קלבי מן צגא [ . . . . . . . ] . . . . . . כנת ת...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 47. 47

  رسالةT-S 13J6.17

  Letter in Judaeo-Arabic. The addressee is asked to intervene in a divorce case where the woman is being treated unfairly by her husband, who is …

  1. מן אפראט קמאשא ומוכרהא וגירה יחרם להא עלי
  2. מן אגואהא ואנצב עליהא ואחתאל עליהא אצאגרהא
  3. פי כל פן מן אלפנון מן אלאבדתא פי אלקמאש ופי אלמוכר
  4. ופי קלה אנ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 48. 48

  رسالةT-S 13J7.16

  Family note from Hilal. He is requested to meet Avi al-Fakhar, the brother-in-law of the writer, because the Christian Ibn Badir is not being trusted; …

  1. בשמ רחמ
  2. ממלוכה
  3. אלאצגר הלאל
  4. וצלני כתאב מולאי אלשיך אלאגל אלאכרם אדאם
  5. אללה סעאדתה וקרב סרעה גמע אלשמל בה עלי
  6. מא יסר ברחמתה ולם ידכר אלמולא שי מן אלש...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 49. 49

  رسالةT-S NS 321.46

  Letter from Avraham, son of the Gaon, to a business partner in Fustat.

  TS NS Box 321, f. 46, ed. Gil, Palestine, pp.286-287 (Doc. #163), C.B. 02-09-88 (p)Letter from Abraham, son of the Gaon, to a friend in Fustat.

  ......

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 50. 50

  رسالةT-S 10J11.10

  Letter in which the writer asks not to be removed from the addressee's service or friendship. Very effaced. Dated to the late 12th century. (Information …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . בי תורתין וג
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ו . . ל ואה . [וג
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ס...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند