Search Documents

عوامل التصفية

20 نتائج

 1. 1

  رسالةT-S 24.25

  Letter in which a merchant returning, it seems from overseas, and embarking on another prolonged journey, lists 27 assets totaling 460 dinars regarding which action …

  1. כחלי בדינארין וסד[א]סי בדינארין ומערקה ת [. . . . . . . . . . . . . .
  2. מגרז דהב בדינאר ומלחפה גבאר גדידה בדינארין ונצף ועדה
  3. שוארין ועדה עצאיב //. ....

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 2

  رسالةT-S 10J17.7

  Letter from a merchant, who had been out of work for a year and a half and suffered heavy losses, to an unnamed individual into …

  1. בשמך רחמנה
  2. אלדי אעלם חצרה מולאי אלשיך אבו אלחסן
  3. חפצה אללה ותולאה וגעלני מן גמיע אלאסוא
  4. פדאה אן מא כפי ענך אמר הדה אלניל
  5. אלדי וקענא פיה ואנה אעלם כ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 3. 3

  رسالةBodl. MS heb. d 66/123

  Letter from Salmān b. Dawud al-Barqi, probably from Tripoli, Libya, to Nahray b. Nissim, Fustat. Mentions beads and ships, but most of the letter is …

  1. אן בין יום אן מרצנא
  2. ענדכום הוא דאך אל עדאל אלדי תערף אלא אלאן חתא
  3. סדורה וקד בלג אל סער אן עצים ולם יביעוה
  4. פלמא כסד דורה וקד בלגו גירצהם לא עין
  5. מתכ...

  3 نسخ

  العلامات

  • 123 recto
  • 123 verso
  عرض تفاصيل المستند
 4. 4

  ثيقة شرعيّةT-S 16.56

  Legal document. Location: somewhere in Egypt, probably Fustat. Dated: Kislev 1286 Seleucid = November/December 974 CE. The merchant Maṣliaḥ b. Yiṣḥaq b. David acquits another …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו ב. . בשבת ב]שנת אלף ומ[. .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . ע]שר יום לחדש כסלו שנת אלף ומאתים ושמנים ושש
  3. . . . . . . . . . . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 5

  رسالةT-S 18J4.20

  Part of a letter, from Sivan 1508 (= 1197 CE), from a businessman-scholar in Raqqa (Kalneh) on the Euphrates, replying to the recipient’s letter that …

  recto

  1. [               ]אב להם לגדוליהם וקטניהם וספק צורך העת
  2. [     ] וכולה המכור בהתר ולא באסור בבטח ולא בפחד
  3. [        ] לי[        ] ועצבי ושקטתי...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 6. 6

  رسالةBodl. MS heb. d 47/62

  Letter from Efrayim b. Ismaʿil al-Jawharī to Yosef b. 'Awkal.

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ען חאל סלאמה ועאפיה למוליהא אלחמד כתירא תקדם כתאבי אליך יאשיכי וסיד...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 62 recto
  • 62 verso
  عرض تفاصيل المستند
 7. 7

  رسالةT-S 20.172

  Letter from the merchant Abū l-Riḍā ha-Kohen in Tiberias to his brother Seʿadya, in Jerusalem. In Judaeo-Arabic with the address mainly in Arabic script on …

  1. אכוה אלכהן
  2. אבו אלרצא
  3. יוי נסי
  4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל
  5. אלסיד אלאך אלאעז אדאם אללה
  6. סעאדתה וערפת מא דכרה
  7. ומא כאן אלאמר בינה וביני
  8. הדא אלא כאן קאל ת...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 8

  رسالةT-S 16.64

  Letter from Yosef and Nissim, the sons of Berekhya, in Qayrawan, to the merchant, Yosef b. 'Awkal, in Fustat (was written after Avraham b. 'Ata' …

  Recto

  1. אטאל אללה יאכינא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם צ[יאנתך
  2. וכאן לך ולייא כתבנא לי' כלון מן טבת ען חאל סלאמה אדא[מהא אללה לך
  3. וקד כאן תקדמת כתבי יאסי...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 9. 9

  رسالةT-S 8J18.18

  Letter from a merchant in Alexandria to a business associate in Fustat, advising him to dispose of goods costing a large amount of money and, …

  Recto

  1. כתאבי ישיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ואתם נעמה עליך לד' בקי מן שבט וקד תקדם עני אליך עדה
  3. כתב ארג'ו וצולהא אליך וקד טמן אללה...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 10

  رسالةT-S Ar.7.13

  Letter from Eliyyahu the Judge. He is prepared to give a refresher course in the reading of the Torah to Abū l-ʿAlā ha-Kohen and his …

  1. אבנהא שלום אלי אליהו ברבי זכריה
  2. אלשיך אלאגל אלכהן אלגליל אבו אלעלא שצ
  3. אן אראד אן יתדכר מא קראה
  4. מן אלמקרא פאלממלוך כאדמה ואיצא
  5. כאדם ואלדה אלמולי אל...

  Recto

  Your son Elijah b. Zechariah

  To the most illustrious elder, the illustrious Kohen Abu ʾl-ʿAlāʾ, m(ay his) R(ock) k(eep him). If you wish to r...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 11. 11

  ثيقة شرعيّةT-S 8J6.13

  Certificate of kashrut. Location: Alexandria. Dated: First decade of Tammuz 502[.] AM, which is 1260–69 CE. Abū l-Ḥasan b. Abū l-Karam b. Bū l-Barakāt purchases …

  1. חצר אלינא אנן חתומי מטה פי אלעשר אלאול
  2. מן אב המ יהפך אבלו לגילה
  3. חמשת אלפין [ ]ע שנין ליצירה במדינת
  4. נא אמון דעל [כיף] ימא רבה מותבה אל
  5. אבו אלחסן בן...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 12

  ثيقة شرعيّةT-S 20.152

  Legal query addressed to the Gaon and Nasi Daniel b. ʿAzarya in Jerusalem with regard to the goods of a merchant, Moshe b. Yehuda ha-Ma'arvi, …

  recto

  1. שאילה לבית דין הגדול לכ[בוד מא יקול] אדוננו דניאל הנשיא והגאון
  2. יחי לעד פי ראובן מצרי [ יכו]ן לראובן אלתלתי ולשמעון אלתלת וכתב
  3. עליה בדלך שט...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 13

  رسالةT-S 12.470

  Letter in Arabic to a certain Amīr [...] al-Dawla wa-[...]hā, perhaps reporting on business setbacks and the imposition of a new tax. The sender begins …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 

  2. عدل مولاي الامير الجليل رشيد(؟) الدولة وموصيها (؟) اطال الله بقاه وادام 

  3. تاييده وتمهيده  وقدرته ورفعته وسلطانه ...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 14. 14

  رسالةT-S NS J38

  Letter, fragmentary and calligraphic, regarding business. Mentionins dealings in corals, storax, and zaituni (silk), and merchants of the second half of the eleventh century (Joseph …

  Recto:

  1. ] אלשיך אבו [
  2. ]תקצא עלי צחה דלך ואמא מא דכרתה מן אלמזאיר
  3. . . . צחבת אלשיך אבי סעיד אידה אללה פסאלתה אנא ען דלך וקאל תרכתהא
  4. ענדך לאן לם יתמכ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 15. 15

  رسالةT-S 24.78

  Letter containing the testimony of Makhlūf, a respectable merchant, who had to flee from Alexandria before an oppressive government official, 'the plundering monk,' Abu Najah, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כתאבי אטאל אללא בקא חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. ואדאם עזה ונעמאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת חסדתה ואעדאה אעלמה אן לו רמת אלי
  5. שרח אליסיר ממא ...

  Recto

  1. In your name, O merciful.
  2. I am writing to you my lord, the most illustrious elder —
  3. may God prolong the life of your excellency and make per...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 16. 16

  قائمة/جدولT-S Ar.30.84

  Accounts of a merchant. Mentioning goods such as pepper (filfil), oil (dihn), cumin (kammūn), bitumen (qifār), brazilwood (baqqam), sugar and syrup (sukkar wa-sharāb). Mentioning names …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 17. 17

  ثيقة شرعيّةT-S 12.582

  Legal document detailing how Ṣāfī, the slave (ghulām) and agent of the Jewish Academy in Fustat, insulted a notable in ʿAydhāb, Ibn Jamāhīr, in the …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה. חצרנא פי
  2. עידאב וכאן יום אלתלאתה אלחאדי ואלעשרין מן חדש טבת שנת דכל אבו סעיד
  3. בן מחפוט אלמערוף...

  3 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 18

  ثيقة شرعيّةT-S NS J161 + T-S 12.5

  Recto: A partnership contract that is the subject of the legal queries to Daniel b. Azarya, the Palestinian gaon, edited in Gil, Palestine #395 (PGPID …

  1. אלתמן סתה [דנאניר ורבע ועדל ניל תמנה ]
  2. אלקנטאר מנה בעד אלכ[ ]
  3. כאלץ מאיתי רטל פלפ[לי אלתמן אחדי עשר דינר ]
  4. ותלת ורבע ותלתה אמנא ורבע טבאשיר אלתמן ת...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 19. 19

  رسالةT-S 8J18.33

  Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya, in Tinnīs, to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī al-Maghribi, in Fustat, both prominent in the Geniza correspondence of the …

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך וסעא[דת]ך
  2. מן תניס ען סלאמה ונעמה אעלמך אן לי מדה מא קרית לך כתאב ארגו
  3. שגל כיר וקד כנת כלפ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 20

  رسالةBodl. MS heb. b 11/7

  Letter from an older Maghribī traveler, in Alexandria, to his cousin, somewhere in the Maghrib. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1100 CE. Evidently this letter was …

  1. בשרח
  2. לו דהבת אצף נא ענדי מן אלארתיאח נחו מולאי אכי ובן דודי
  3. [[לם ת]] אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמת[ה]
  4. ונעמתה ות[מכינה וכ]בת אעדא...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 7 recto
  عرض تفاصيل المستند