Search Documents

عوامل التصفية

70 نتائج

 1. 1

  رسالةCUL Or.1080 J182

  Letter from the scribe of the yeshiva to Yosef b. Avraham b. Bundar. Cairo, ca. 1128-39.

  II, 45

  1. מחנה השלום ומענה יהלום ומבנה
  2. הבא עוד [[י]]הלום מקנה ישע כולן ויחלום
  3. והזמן המתאנה במתג ורסן עדיו לבלום
  4. עם שאר מנעמי הברכות ישא שרינו
  5. כליל הי...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 2

  رسالةENA 1822a.43

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: mutual assistance. Aden, ca. 1136.

  II, 30

  1. [... ]ן עדד כל צרה כ קטעה
  2. ואיצא קטעתין רצאץ וצרה צפר קצב
  3. אל וזן כמסין רטל וצחבתה איצא צרה פיהא
  4. ארבעין מתקאלא מצרייה וסבעין דינאר
  5. מלכיה קדם ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 3. 3

  رسالةENA NS 48.8

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq about turmoil in Yemen and measures taken by Abu Zikri Kohen for ensuring Khalaf’s rights after the death of Abu …

  1 ترجمة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 4. 4

  رسالةMoss. IV,7

  Letter on the forced conversion of Yemenite Jews, but business as usual. Aden, August 1199.

  II, 66

  1. דינ[...]
  2. דיננא
  3. עדן וסאעה וצולה אגצ[ב ...]
  4. וקאל לה תסלם או תקתל אכת[ר אליהוד]
  5. ובכא בכא שדיד ולם יגד וגה ללת[כלץ]
  6. סוי אנה אסלם וכאן קבל וצולה...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 5

  رسالةMoss. Ia,26.2

  Letter of apology for a complaint that Madmun had mismanaged a trust. Aden, ca. 1135.

  II, 35

  1. ...
  2. יראם [...]
  3. [י]שאו רבותינו פארי קהלתינו רוב [ברכה ושלום מעושה]
  4. במרומיו שלום ומעולים ויורדים ב[סולם ... בית] אל
  5. ומן התורה הקדושה אשר היא ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 6. 6

  رسالةT-S NS 323.2

  Letter from Ḥalfon b. Madmun to Saadya b. Avraham, an Egyptian teacher. Aden, 1154.

  II, 63

  1. ושלום יוסיפו
  2. לך
  3. לך יובלון שלומות מעורבות בנעימות
  4. בברכות מתאמות אגודות אגודות ואלומות
  5. אלומות בגיל והנח רשומות בחדוה תאוה
  6. וענוה ורוממות בחיים...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 7

  رسالةT-S 13J8.17

  Letter from the rabbinical court of Fustat to Madmun b. Ḥasan regarding the estate of Ibn Jumayhir. Fustat, 1146.

  II, 70

  1. אנו בית דין חתומי מטה נועדנו במושב אדננו נגיד אל-ים בתוכינו נגידנו שמואל הנגיד
  2. יכון שמו לנצח להשתדל ולשקוד על עסק עזבון מר ורב חלפון בר שמר...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 8

  رسالةT-S NS J5 + T-S 13J7.13 + T-S K25.252

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ben Yiju. Dating: 1133–40 CE. This is the original in the hand of Maḍmūn. There is …

  Verso - Hebrew-script address

  1. אלשיך אלאגל מולאי אברהם
  2. בן ישו חרס אללה נעמתה 
  3. עבדה מצמון
  4. בן אלחסן בן בנדאר

  Verso - Arabic-script address

  1. الشيخ ال...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 9. 9

  رسالةAIU VII.E.35

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: first pick of merchandise for Bilal b. Jarir. Aden, between 1136-1138 or 1145-1149.

  1. בשמ רח
  2. וצל כתאב חצרה מולאי אלשיך אלאגל אטאל אללה
  3. בקאה ואדאם תאיידה ועלאה ורפעתה
  4. וסנאה ותמכינה וכבת אעדאה פכאן אסר
  5. וארד ואבהג ואפד וקראתה ופהמת מצמ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 10. 10

  رسالةT-S 8J15.24

  Letter from Mukhtar b. Yaʿaqov to Sa'id b. Naja describing Ḥasan b. Bundar's assistance. Aden, ca. 1100.

  II, 1

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם
  2. עזה ונעמאה וכבת אעדאה אעלמה שדה שוקי
  3. אליה וארתיאחי נחוה אסל מן אללה אן ימן באלאגתמאע
  4. עלי אפצל א...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 11

  رسالةT-S 18J5.5

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq to a merchant in Egypt: Attack on Aden by the King of Kish. Aden, ca. 1135-6.

  II, 46

  1. [ ]רש[ ] ותאבי
  2. [...] ען אדא אלשהאדה פאלבארי תעאלי חא[ס]בהם
  3. וקד קאל אלכתאב לא אמונה בגוים ואמא אכבארנא
  4. ומא טרא עלינא בעד ספרכם פהו שי יטול ש...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 12

  رسالةT-S Ar.40.56

  Letter from Bū ʿAlī b. Bū ʿUmar, in Upper Egypt, to his family (his son Abū l-Maḥāsin and his wife), probably in Fustat. In Arabic …

  II, 64

  1. شاكر اياديه
  2. بو على بن بو عمر
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. كتابي اطال الله بقا حضرة مولاى الشيخ الاجل السيد وادام
  5. تاييدها وعلاها ورفعتها وسناها وم...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 13

  رسالةCUL Or.1081 J6

  Letter from Shemarya b. David to a prominent Egyptian Jew. Aden, late twelfth century.

  II, 67a

  1. אלממלוך
  2. בשם רחמן
  3. שמריה בן דויד רית
  4. יכץ אלחצרה אלעאליה אלסאמיה אלשיכיה
  5. אלאגליה אלמאלכה אלמנעמה אלמתפצלה
  6. אלמופקה אלסעידה אדאם אללה עזהא
  7. וגדד...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 14

  رسالةStras. 4078/31

  Letter from Ḥalfon b. Madmun to Ezekiel b. Natan acknowledging condolences on Madmun's death. Aden, 1152.

  II, 62

  1. וכהומים משאננים קרבות ולבבות עגומים
  2. ריחקו יגונות מסמפונות ורעיונות מחוץ ופנימים
  3. חזקו ידים ואמצו מתנים אמוץ מתאמים
  4. במו ברכות אגורים צמודים ע...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 15. 15

  رسالةENA NS 48.9

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: freight jettisoned. Aden, ca. 1137–39 or 1145–49.

  II, 31

  1. בקאה וחרס [מדת]ה ... [... ומן חסן]
  2. תופיקה לא אכלאה וכבת חסד[ת]ה ואעדאה
  3. פקראתה ופהמתה וסרני עלם סלאמתה וצלאח
  4. חאלתה ושכרת אללה עלי דלך כתיר ו...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 16. 16

  رسالةBodl. MS heb. a 3/19

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Abu Zikri Kohen. Aden, 1130s.

  II, 32

  1. [...] יגי מעה [..................]
  2. ומא דכר{ה} מולאי מן סבב זכרי בן אבו אלפרג אלטראבלסי
  3. וקד וצל (!) עלא גמלה אלסלאמה ובאע ואשתרא ותכלץ
  4. וכרג ...

  1 نسخ 2 ترجمتين

  العلامات

  • 19 recto
  • 19 verso
  عرض تفاصيل المستند
 17. 17

  رسالةENA 3616.19 + CUL Or.1081 J3

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: two fragments. Aden, 1134. See also T-S AS 173.380 (PGPID 38566).

  Recto

  1. שלום עד אין קץ וברכה עד אין
  2. מספר ליקר אדוני מר ור אברהם
  3. בר כגק מר ור יגו נעג אהבך מצמון
  4. בר חסן נעג וצל כתאב מולאי
  5. וקראתה ופהמתה וסרני עלם סל...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 18

  رسالةT-S AS 154.116 + T-S 24.66

  Letter from Madmun b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ben Yiju. Dating: 1133–40 CE. This is the scribe's copy of Maḍmūn's original found in T-S …

  II, 16

  1. ברחמתה ואנתהית אלי מא דכרה
  2. פי כתאבה אלעזיז מן אנפאדה פי
  3. מרכב אלנאכדא ראמשת מן אלפלפל
  4. אתני עשר בהאר באלצגיר וקד וצל
  5. דלך וצאר עבדה אלי קבצה י...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 19. 19

  رسالةMoss. II,160

  Letter from Khiyār b. Yaʿaqov to Netanʾel b. Yefet (aka Abū l-Mufaḍḍal Hibatallāh b. Ḥusayn). In Judaeo-Arabic. The letter concerns a consignment of mercury (zaybaq), …

  II, 9 Verso:

  1. [מול]אי אלשיך אבו אלמפצל שאכר תפצלה כיאר בן יעקב
  2. [הב]ת אללה בן חסין [[בן י]]נע נע
  3. [אט]אל אללה בקאה ואדאם עזה

  Postscript:

  (1) ונחב יא...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 20

  رسالةENA 4045.9

  Letter from Yosef b. Avraham b. Bundar to Sulayman b. Abu Zikri Kohen denying misappropriation of a deposit. Aden, 1152.

  II, 45a

  1. ראס [א]לספט [...]
  2. כטי ופיה מכתוב וגדת אלשדה מא ערפת מן
  3. אודעהא ענדי תבקא אלי //אן// יצלני טאלבהא פלדלך
  4. ערפו אלגמאעה אנהא אלדי לחצרתה פוחק מ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 21. 21

  رسالةBodl. MS heb. e 98/67

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq to Egypt. Aden, ca. 1130-39.

  II, 52

  1. ג כתב מרבוטה בכיט ואחד אלואחד מנהא
  2. ללשיך אבי זכרי ואלתאני ללשיך אברהם
  3. אלעכאוי ואלתאלת למסלם אלכעכי אדא מן
  4. אללה תעאלי באלסלאמה כאן יסלם לכלן...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 67 recto
  • 67 verso
  عرض تفاصيل المستند
 22. 22

  رسالةT-S 16.345

  One of two copies of a letter from Mahruz to Sulayman b. Abu Zikri Kohen before sailing back to India. Aden, ca. 1137-1147. The other …

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה
  3. בקאה ואדאם עזה ונעמאה וחראסתה וזלפאה
  4. וגבטתה וארתקאה ורפעתה וסנאה ועונה ועליאה
  5. ומן חסן תופי...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 23. 23

  رسالةBL OR 5542.17

  Part of a copy of the same letter that is preserved in full in T-S 16.345 (PGPID 5447), a letter from Mahruz to Sulayman b. …

  1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 24. 24

  رسالةT-S Misc.28.187

  Letter to a merchant away in the Far East, whose interests were protected by the 'Nagid David'. Aden, ca. 1180.

  Recto:

  1. חרס אללה עז חצרה אלשיך אלאגל אלסייד
  2. אלמולא אלמאלך אלמנעם אלמתפצל חראסה
  3. דאימה אלאתצאל בעידה אלאנפצאל מחרו'
  4. ס'ה ען אלזואל מקרונה באלעז ואלאקב...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 25. 25

  رسالةMoss. IV,21.1 + T-S NS J240 + T-S 20.137

  India Book, II,22 (T-S NS J240r) + II,22a (Moss. IV,21.1r) + II,23 (T-S 20.137r). Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. …

  II, 22a

  1. [... יו] קטעה אולוזן בהאר ונצף אלקימה
  2. [בעד] כרג אלפרצה תסעין דינ ופי מרכב
  3. אלנ[א]כדה ראשמת עלא ידי סיד[א]ן בן אבו אלפתח
  4. מן אלפצה סת מאיה וה...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 26. 26

  رسالةT-S NS J1

  India Book, II,24: Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. 1135 CE. There are fragments of four or five …

  recto

  1. ד דנ ותמן ואיצא פי מרכב אלנאכדא אבו אלחסן
  2. קטעה רצאץ אלוזן מאיתין וסתין רטל אלתמן
  3. סבעה עשר דינ ותלת וכרג אלפרצה תלת וביד
  4. במה באבה שרא מא וחוא...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 27

  ثيقة شرعيّةT-S 12.527

  Legal testimony. In Judaeo-Arabic. Location: Fustat. Dating: ca. 1156 CE. Sitt al-Ahl bt. Sayyid al-Kull, the widow of Hiba b. Abū Saʿd who had drowned …

  II, 72

  1. שהדותא דהות באנפנא אנ[ן שהדי דחת]מות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה בחדש [...]
  2. בפסטאט מצרים דעל נילוס [נהרא מותב]ה רשותיה דאדוננו שמואל הנגי...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 28. 28

  نصوص أدبيّةENA 1810.1

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  II, 69a

  1. לך אודה אדוני האדונים / עלי טובך וחסדך הנכונים /
  2. אשר תראה אלי דלות עדתך / אשר הנה נפוצה בהמונים
  3. ותשלח לה אנוש חיל וגיבור / להושיעה בעיתותי...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • verso
  • recto
  عرض تفاصيل المستند
 29. 29

  نصوص أدبيّةIOM D 55.10

  Three poems by Avraham Ibn Yiju in honor of Madmun b. Ḥasan, Aden, ca. 1140, who was expecting his third son.

  [ל]ה קול איצֹא תאני ימדח פיה אלשיך מצֹמון בן חסן נִעִ[ג]

  […] היום והשמחה לנו תאות

  באדני מצֹמון נגיד עם יֹי צב[אות]

  [אספ]וִ אחי וחדשו המלוכה

  לגיבור ...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 30. 30

  رسالةT-S 10J17.4

  Letter from Yosef b. ʿIwāḍ to Hananel b. Shemuel. Alexandria, probably 1214-1215.

  II, 74

  ב אלממלוך יוסף בן עלאן {עואץ}

  אלאסכנדרי

  1. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי
  2. ר חננאל החכם והנבון בר כבוד גדולת קדושת מר
  3. ור שמואל...

  Recto

  I(n the name of the) M(erciful) Your slave Joseph b. ʿAllān

  the Alexandrian 

  kisses the ground before the [l]ofty, most illustrious seat of t...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 31. 31

  ثيقة شرعيّةT-S NS J242

  Quittance by the rabbinical court of Fustat for money sent to Madmun II. Fustat, probably 1214.

  II, 73

  1. למא כאן יום אלאתנין תאני ע[שר] חדש ניסן ש[נת ...]
  2. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה [רשותיה דאדוננו ... אברהם]
  3. הפטיש החזק נר המערבי דגל הרב...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 32. 32

  ثيقة شرعيّةT-S 12.19

  Power of attorney to Perahya ha-Kohen to recover in India goods entrusted to Abū l-Faraj Nissim al-Raqqī. Location: Fustat. Dating: early 1090s CE.

  II, 8

  1. גמורה גלויה ומפ[ור]סמ[ת יהי]בא ומשלמא [בי]דיה [מיומא ד]נן עד לעלם [ואגבן]
  2. אקמתה לי וכילא לימצי אלי דיאר אלהנד ויטאלב לי כב מר נסים אלמכני אב...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 33. 33

  رسالةT-S 20.130

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju. Aden, 1133.

  Recto

  [וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל ... וחרס עליה]

  1. צאלח מא או[לאה] ו[…….וכ]בת [ח]ס[דתה ...]
  2. וכאן אסר כתאב ואבהג כטאב וקראה עבדה מסרור בקראת[ה]
  3. ראגב ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 34. 34

  رسالةT-S 28.11

  Letter from Madmun b. David: Murder of the 'Caliph' and return of Jewish life to normalcy. Aden, 1202.

  II, 67

  1. בשם רחמן
  2. כץ אלחצרה אלעאליה אלסאמיה אלשיכיה אלאגליה אלמאלכה
  3. אלמנעמה אלמתפצלה אלמופקה אלסעידה אלאמינה
  4. אדאם אללה עזהא וגדד סעדהא ובלגהא מן
  5. אלז...

  1 نسخ 2 ترجمتين

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 35. 35

  نصّ غير أدبيّMoss. Ia,26.2

  Magical text copied by Ibn Yiju, probably in Yemen around 1135. The text begins with a magical square (cf. sudoku) of which every line, row …

  III, 59

  [ח] [א] [ו]

  1. [ג] [ה] ז
  2. ד ט ב
  3. [הוציאה מ[מסגר נפשי להודות את שמיך בי יכתירו [צדיקים כי תגמול עלי]
  4. אחר לעינא בישתא בשם אל חולים ויסיר מן [פ'ב'...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 36. 36

  رسالةBodl. MS heb. b 11/22

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, Mangalore, to Abū Zikrī Yehuda b. Yosef ha-Kohen, Bharuch, Gujarat, ca. 1145–48. Abū Zikrī was a representative of the merchants …

  II, 55

  1. בשמ רח
  2. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי ורייסי אלשיך
  4. אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  5. וכאן לה ומעה ולי וחאפט פי גמיע ...

  Recto

  1. IN (YOUR) NAME, O MERCI(FUL)!
  2. "Your hand shall be lifted upon your adversaries, and all your enemies shall be cut off."
  3. I am writing to you,...

  1 نسخ 2 ترجمتين

  العلامات

  • 22 recto
  • 22 verso
  عرض تفاصيل المستند
 37. 37

  رسالةNLI 577.2/15

  Letter from the court to the community of Dhū Jibla in defense of Maḍmūn. Aden, ca. 1135.

  II, 36

  1. [...] והו [...]
  2. [...] מא הם עלא דא[לך ...]
  3. [...א]ן כאן מעכם ביינה או[ ]
  4. [...] אכואנה ל[כ]ם ועליכם פלם יכרג [...]
  5. [...] מא קאלו נחנא עלי וצי...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 38. 38

  قائمة/جدولENA 2728.2

  List of the honorary titles of the Bundar family of Aden, ca. 1120. Written by Halfon b. Menashshe Halevi. Names and titles in the list: …

  II 11b

  1. בנדאר שר הקהלות בר יפת ש[ר הקהלות …]
  2. ו[[חמודיו]] //עמומתה דוד[י]ו// אברהם שר הקהלות […]
  3. ואחיו יצחק נדיב [ה]קהלות ב[ר בנדאר …]
  4. וכלף חמודו חמ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 39. 39

  رسالةT-S 6J4.14 + T-S 18J2.7

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: three fragments of two copies. Aden, ca. 1130s.

  II, 13

  1. תרום ידיך על צריך וכל אויביך יכרתו
  2. ליקר מר ור אברהם זל בר כגק מר ור
  3. יגו נעג אהבך מצמון בר חסן נעג
  4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל וקראתה

  II, 14...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 40. 40

  ثيقة شرعيّةENA 2728.2

  Left side of inquiry with regard to an inheritance of a quarter of a house. (Information from Goitein's index cards). Written by Halfon b. Menashshe …

  1. ] אחצר זוג אלבנת אלצגירה אלכתובה אלד[י . .].[פי]ה אלשרט אלמדכור
  2. ]. .ל. מא אלואגב פי אלסתה דנא[ניר . . . .] עליה אלכדאם מנהא ד
  3. ]אדין אלכפן אא.ח אן ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 41. 41

  نصوص أدبيّةENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186. Untranscribed Arabic text at the bottom of recto

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • verso
  • recto
  عرض تفاصيل المستند
 42. 42

  رسالةT-S 12.416 + JRL Gaster heb. ms 1863/13

  India Book II,15. Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Yijū, on the Mangalore coast of India. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130s CE. Join: …

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 43. 43

  نصوص أدبيّةT-S 8J31.1

  Poem by Avraham Ibn Yiju praising Madmun b. Ḥasan as a defender of the faith (and as a defender of Avraham Ibn Yiju himself). Aden, …

  Recto

  1. ולה איצא ימדח אלשיך מצמון נגיד עם יי
  2. בר יפת ירום הודו ויגדל יקרו
  1. אני אשיר באיש עשיר נפש ועוד אכשיר
  2. ואצפצף דברי שיר יכהימן וכלכול ודרדע
  3. אבו...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  عرض تفاصيل المستند
 44. 44

  نصوص أدبيّةMoss. VIII,119.2

  Dirge by Avraham Ibn Yiju on Madmun b. Ḥasan's death. Yemen, 1151.

  II, 41

  1. ולה קינה מתל דלך
  2. (א) אל מה ישראל סופדים בנפש מרה
  3. על שר כי נעדר ופס במהרה
  4. ועל מה ישראל בוכים ברוח נשברה
  5. על נגיד כי נפטר ונגנז ארון התורה
  6. ובט...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 45. 45

  رسالةBodl. MS heb. a 2/16

  Letter of thanks from Ḥalfon ha-Levi b. Menashshe to Khalaf b. Yiṣḥaq. Fustat, ca. 1120s.

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. מה טובו אהלי משכנות ישרים. המצויינים בארחות מישרים. ובמעגלי צדק
  3. התקועים כאוהל בל יצען במקום נאמן.הנטועים כאהלים נטע יי להחסו[ת] בצלם...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 16 recto
  • 16 verso
  عرض تفاصيل المستند
 46. 46

  رسالةT-S AS 158.393 + T-S NS J241

  India Book, II,21 (T-S NS J241) and II,21c (T-S AS 158.393). Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. 1135 …

  recto

  1. מכלוף בן עינין סרה אליתים מצאלחה
  2. ען מא כאן לה מעה בעד אלפתנה ואלתעב
  3. תלאת מאיה דינ וביד סידאן ק מתקאלא
  4. מצרייה אלתמן דתכ דינ וקימה בהאר
  5. ונצף ד...

  3 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 47. 47

  رسالةENA NS 48.2

  Copy of a letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: 1136–39 or 1145–49. Written by one of Maḍmūn's clerks, in …

  1. אלספר ביומין [...]
  2. גריב עלי ידה וע[לי ...]
  3. לצאחב דהלך פיה לשיך [...]
  4. בלאל בן גריר עלי אלרגל אל[די באע]
  5. אלדרכי אשתראה מנה לנפס[ה]
  6. וליס יקדר אחד יטל...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 48. 48

  رسالةT-S 12.355

  Memorandum from Yosef b. Avraham to Abu Nasr al-Halabi. Aden, ca. 1130-50.

  II, 43

  1. בשמ רחמ
  2. תדכ[ר]ה מבארכה ביד אלשיך אבו נצר בן מוסי אלחלבי
  3. כתב אללה סלאמתה. לעבדה יוסף בן אברהם
  4. אצחבת מולאי צרה פלפל אלוזן בהאר וארבעין רטל
  5. ו[...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 49. 49

  رسالةL-G Misc. 9

  Memorandum from Yosef b. Avraham to Ishaq Nafusi. Aden, 1130s. See also Moss. IV,84.2 (PGPID 36651).

  II, 44

  1. בש רח
  2. ת[דכרה] תד[כר]ה אסחק נפו[סי ...]
  1. כמס מאיה וע[שר ...]
  2. מןّ ואיצא עדה עדל [...]
  3. יכרג מא ילזמהא מן [... מן אלמון]
  4. מן באב עידאב אלי [......

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 50. 50

  ثيقة شرعيّةT-S NS 184.52 + T-S NS 184.55 + T-S NS 184.56

  Bill of sale for the purchase of a house by Maḥrūz. Constructed from three fragments: T-S NS 184 52, T-S NS 184 55 and T-S …

  II, 60

  1. מן צמאן דרכה ואחריות זבינין | אילין עלאי אנא ישועה הלוי ועלי ואלדתי
  2. מוכלתי ועלי וראתנא בעדנא ע|ל כל שפר ארג נכסין קנין וממון דאית
  3. לנא ודיהו...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند