Search Documents

عوامل التصفية

29 نتائج

 1. 1

  رسالةT-S 8J19.33

  Letter from a brother in Byzantium to his sister in Fustat.

  1. ] לא אהיה בטוב כי
  2. ]מ[ ]חק מצא אותנו עת רעה
  3. ימ]ים חמשה ואחר כך מלטנו האל
  4. ]פנת המזרח אל שיטא וכל אשר
  5. היה לנו לקחו ] הישמעאלים ולא נשאר בידי
  6. דבר כי א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 2

  رسالةT-S NS 228.49

  Letter from Iṣḥaq b. Eli al-Majānī (al-Mahdiya?) to his son Wāfī (Fustat?), probably spring 1059. Badly preserved. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 114.)

  recto

  1.                         ] להדא אלוקת פוצל כתאבכם מע

  2.            וז]נת עליהא ח דנא ושק עלי דלך ווצל אל

  3.                 ]יס טויל אלרוח כמא...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 3. 3

  رسالةENA 4100.2

  Family letter in Judaeo-Arabic. From a man or woman, likely in Damascus, to their brother, likely in Fustat. The addressee is rebuked in strong terms …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 4. 4

  رسالةMoss. II,131.2

  Letter from Yeshuʿa b. Ismaʿīl al-Makmūrī (Fustat) to ʿAyyāsh b. Ṣedaqa (Alexandria), ca. 1050. Yeshuʿa b. Ismaʿīl al-Makmūrī asks ʿAyyāsh b. Ṣedaqa to secretly find …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 5

  رسالةT-S 10J11.11

  Letter from a brother admonishing Sitt Ikhtiṣār and Sitt al-Wasṭāniyya to take good care of their mother and younger sister (by pawning something to send …

  1. ואן אלערצי ואל . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אללה יעלם מא פי קלבי מן צגא [ . . . . . . . ] . . . . . . כנת ת...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 6. 6

  ثيقة شرعيّةT-S 18J1.23

  Verso: A man who possessed five-eighths of a house gives one-eighth to his wife and her son as lodgings 'belonging to them forever.' Dated Shevat …

  1. חצר אלינא אנן חתומי מטה אלשיך
  2. אבו אלחסן בן כגק מ ור נתנאל ראש
  3. הקהילות וקאל לנא והו פי צחה
  4. עקלה וגואז אמרה טאיע מן גיר
  5. קהר ולא גבר אשהדו עליי
  6. ואקנו...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 7

  رسالةT-S 16.150

  Verso: Drafts of at least half a dozen letters and other texts in Arabic script. One letter (written between the lines of another one) is …

  Bottom of the page

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتب عبد سيدنا الناصر للدين عماد المسلمين
  3. للاجل الاوحدالمكين سيد الوزراء وتاج الاصفيا
  4. قاضي القضاة وداعي ا...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 8

  رسالةT-S 10J12.28

  Letter from Abū l-Manṣūr b. Abū l-Faraj al-Qubaybiyya(!) to his mother in Fustat. In Judaeo-Arabic. He apologizes for not visiting the house while he has …

  1. כתאבי אליך יאולדתי אלאעז אלכלק עליי וענדי אטאל
  2. אללה בק/א/ך פאנה ול . דאלך ואלקאדר עליה א . שיר לה
  3. ומא אעלמך ביה אנני סרת אלא אלצעיד עלא
  4. גומלת אלסל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 9. 9

  رسالةL-G Misc. 109

  Letter from Sulaymān to his father. In Judaeo-Arabic, with the address in both Judaeo-Arabic and Arabic script. There is also a basmala in Arabic script …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم المملوك سليمان
  2. מודדה סלימאן כתאבי אלי אלשיך ואלדי אלעזיז
  3. גמע אללה ביננא אן שא אללה ואן וצלו כתאבך
  4. ואנה תוציני עלי אלמ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 10

  رسالةT-S 8J18.16

  Letter from Barhun b. Yiṣḥaq ha-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to a younger relative. Around 1050. Barhūn informs that a shipment of goods is on its way, …

  1. . . . . . . . . [. . . . . .] עלי אל אלאכבאר ואלדי אעדפך בה אני אסתכרת
  2. אללה וחמלת פי הדה אלקאפלה מחמד בן סלומה בן אלולדה(?) אלגמאל אלגביני
  3. גואדה פ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 11

  رسالةT-S 10J11.3

  Letter. Family letter dealing with grain and payments, and extending greetings. Largely effaced. (Information from Goitein's index cards)

  1. . . . . . . . . . . . . . . יאסיי]די אטאל אללה בקאך ואדאם ע[זך . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ף מן טבת ען סלאמה ונעמה [ . . . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 12

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. b 13/46

  Deathbed will of a notable, dividing his landed property, his flocks of sheep and all the orchards possessed or leased by him between his brother …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 46 recto
  عرض تفاصيل المستند
 13. 13

  رسالةCUL Or.1080 J22

  Letter from Yosef b. Shemuel al-Dani in Palermo to Isma’il b. Avraham in Damsis. The first part of the letter deals with the tragedy that …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. וזאד מן פצ'לה וגזיל מואהבה לדיך מן צקליה לו' כלון מן תשרי
  3. געלהא אללה עלינא ועליך וע' ...

  Recto

  My elder and master, may God prolong your life and make your welfare and happiness permanent. May he augment his bounty and spiritual gifts g...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 14

  رسالةT-S Ar.42.70

  Letter, possibly a draft. In Arabic script. Fragment (bottom part only). The sender may be a merchant writing from Qūṣ (l. 3) or describing his …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 15. 15

  رسالةBodl. MS heb. a 3/29

  Detailed but incomplete letter to an army doctor, possibly from his son-in-law, end of the 11th century. Contains many details about accounts, selling of books, …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 29 recto
  • 29 verso
  عرض تفاصيل المستند
 16. 16

  رسالةCUL Or.1080 J278

  Letter from a man, in Fustat, to his mother, unknown location. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th or maybe 13th century. He speaks about his children …

  1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 17. 17

  رسالةBodl. MS heb. d 66/21

  Letter from a mother in Aden to her son in Egypt.

  1. בעד
  2. מן אלואלדה אלעזיזה תכץ חצרה אלולד אלעזיז אלמופק ופקה אלל : תע
  3. ואנא בטול בקאה וסהל סרעה לקאה עלי אסר חאל ואנעם
  4. באל במנה וכרמה ותנהי וצול כטך אל...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 21 recto
  • 21 verso
  عرض تفاصيل المستند
 18. 18

  ثيقة شرعيّةT-S 24.44

  Legal deed. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: Av 1413 Seleucid, which is July/August 1102 CE. The blind teacher Abū Saʿīd …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא] כן הוה חצר אלינא אבו סעיד מר חלפון המלמד סגיא נהור בר מבורך נע
  2. וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשו ו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 19. 19

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. b 3/7 + Bodl. MS heb. b 3/8

  Draft(?) of a court record. Dated: 29 Nisan 1543 Seleucid, which is April 1232 CE. The widow (Sitt al-)Tujjār bt. Manṣūr claims that 10 shares …

  1. למא כאן יום אלתלתא אלתאסע ואלעשרין מן שהר ניסן אתקמג
  2. חצר אלי [[בית דין]]//נא// אנו בית דין החתומים למטה תגאר בנת
  3. מנצור אלבלביסי ארמלה מוסי בן גליב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 7 recto
  • 7 verso
  • 8 recto
  عرض تفاصيل المستند
 20. 20

  رسالةT-S 18J3.4

  Letter from the daughter of Yosef b. Yoshiyya, in Damascus, to her younger cousin (father's brother's daughter) and daughter-in-law Sitt al-Nās bt. Moshe b. Yoshiyya, …

  Recto:

  1. אלפרג מן אללה
  2. וצל כתאבך יא בנתי ואעז אלכלק ענדי אללה יגמע שמלי
  3. בך קריב ואנתי תערפי עטם מחבתי לך ומנזלתך
  4. פי קלבי ומא קטעת כתבך ענכי אלא אן א...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 21. 21

  رسالةT-S 10J19.8

  Letter from Nahray b. Nissim from Fustat to a person in Qayrawan. Around 1045. Mentions galls, Camphor, and shipment of money. Nahray Also expresses his …

  recto

  1. ] ביעה רקד ךצלת 
  2. ] לסידי אבי אלפרג 
  3. ] אבי אסחק ברהון 
  4. ] פתרכת לך [                                    ]מעה [        ] סאלוך
  5. ] אן תדפע ללבית ...

  recto

  1. …צרורות, והגיעו 
  2. …לאדוני אבו אלפרג' 
  3. …אבו אסחַק ברהון 
  4. …והשארתי לך
  5. …עמו
  6. …ביקשו ממך
  7. …שתמסור לביתם מה שרצו
  8. …עפצים (בשותפות) ביני ובין… הכול, ה...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 22

  رسالةT-S AS 151.2

  Letter in Judaeo-Arabic. Possibly in the hand of the court clerk Yosef b. Shemuel b. Seʿadya. The letter opens with condolences for the addressee's loss. …

  1. ותשועת צדיקים מייי מעוזם בעת צרה
  2. נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם
  3. כאיש אשר אמו תנחמנו אנכי אנחמכם
  4. ובירושלים תנוחמו
  5. ומא אקדר אעזיך בל אקול אללה ילהמך
  6. אלצב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 23. 23

  رسالةT-S 10J17.3

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi (active 1190s–1212 CE), in Qalyūb, to a family member in Fustat. Moshe requests a silver mirwad (stick for applying …

  Recto:

  1. لے
  2. בעד אלסלאם עליכם ותקביל איאדיכם אשכו
  3. אליכם בעץ שוקי אליכם פאללה תע לא יכליני
  4. מנכם למען שמו וסוא דלך אתפצלו וסירו לי
  5. צחבה חאמלהא אלמרוד א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 24

  رسالةT-S 10J14.12

  Letter from Mansur b. Salim in Alexandria to a friend in Cairo inquiring about his son, who had run away to the army and had …

  1. שאכר תפצלהא
  2. מנצור אבן סאלם
  3. קד עלם אללה תעאלה(!) שדד(!) שוקי לחצרה מולאי
  4. אלשיך אלאגל אלמונעם אלמותפצל שצ וגיר
  5. דאלך יא מולאי ממלוכה יעלם אלמולא אן
  6. ו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 25. 25

  رسالةBodl. MS heb. b 13/52

  Family letter from Natan b. Yehuda (Alexandria, ca. 1160) to Moshe b. Ṣemaḥ and his brother (Fustat), the writer’s cousins-in-law. Natan b. Yehuda reports that …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 52 recto
  • 52 verso
  عرض تفاصيل المستند
 26. 26

  ثيقة شرعيّةT-S NS J2

  A mother buys her little son the privilege of reading the book of Esther in public, Damira in the Nile Delta, February/March 1244.

  TS NS J 2, ed. S. D. Goitein, "Side lights on Jewish education from the Cairo Geniza", Gratz College Anniversary volume, 1971, pp. 105-106, 12-16-8...

  Recto

  In the second decade of the month of Adar, in the year 1555 of the era of the documents, in the town of Little Damīra, which is situated on t...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 27

  رسالةDK 238.3 (alt: X)

  Letter (likely a draft) dictated by the wife and written by the son (Zayn al-Dār) of the India trader ʿAllān b. Ḥassūn, beseeching him to …

  Recto:

  1. בשמך רחמנה
  2. וצלת כתב חצרה מולי אלאגל אלואלד געלני אללה פדאה
  3. מן כל סו וופקה וגמע שמלי בה בפצלה ורחמתה
  4. אן שא אללה ואלדי תריד עלמה יא מולי אן נ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 28. 28

  رسالةT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במ...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 29. 29

  رسالةT-S Ar.18(1).137

  Letter from Manṣūr b. Sālim, in Alexandria, to his son Abū Najm, who has gone on an adventurous journey or had run away to the …

  1. אלדי [א]עלם בה ולדי ולעזיז עלי גמע אללה אלשמל
  2. בה קריב אן שא אללה וגיר דאלך מא ראית ולא
  3. סמעת לא מתל כולקך ולא מתל דינך איש אנת
  4. פיה חתא וצלת להאדה א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند