Search Documents

عوامل التصفية

78 نتائج

 1. 51

  ثيقة شرعيّةT-S 20.37

  Legal testimony. Location: Aden. Dating: Ca. summer 1131 CE. Concerns the controversy caused by a Persian Jew, the nephew of the exilarch in Baghdad, who …

  1. נקול אנן מקבלי עדות דחתימי לתחתא [אננא וצלנא בעצנא מן] בלאד אלהנד
  2. ובעצנא מן דיאר מצר ווגדנא קד וצל אלי [הדא אלבלד רגל פארסי אסמה ...]ן ידכר אנה
  3. ינ...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 52

  ثيقة شرعيّةT-S AS 147.27

  Legal fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. The wife of the speaker had given a share in a house to the widow of …

  1. ]הא זוגתי אלמתופאה פלונית נע
  2. ]אלמנת אלשיך אבו עלי חסן אלאמדי
  3. ] כתאב אלמתנה אלדי בידהא מנהא אלדי
  4. אלעש]ר אלאכיר מן אדר שנת אתכח לשטרות
  5. ] אלחכר לאזם ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 3. 53

  ثيقة شرعيّةCUL Add.3339b

  Court testimony in the hand of Yehuda b. Ṭuviyyahu. Location: Bilbays. Dated: Thursday, end of Kislev 1530 Seleucid = 20 December 1218 CE, under the …

  1. שהדותא דא דהות באנפנא אנן שהדי
  2. דחתמות ידנא לתתא כן הוה ביום חמישי בשבה
  3. דהוא שלהי כסליו שנת אתל לשטרות בעיר בלביס
  4. חצר אלינא מותבה רשותיה דאדונינו מ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 4. 54

  ثيقة شرعيّةT-S 13J1.1

  Legal document concerned with a case of slander. Location: Aleppo. Dated: Tishrei 1326 of the Seleucid Era (= 1014 CE). A notable was suspected of …

  1. ]ח[
  2. ]ר אלחנן
  3. ]ח וגרר בדמה וקאל לגל[אם
  4. ]כד גלאם מסלם ו[ר ?]ודה (צ"ל וראודה ?)
  5. ]ן אלפנדק ודכרה בכל קביח
  6. ] מעאיתה מצא אלי אלבגדאדי
  7. ] אלחנן גלאם אלחאכ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 5. 55

  ثيقة شرعيّةT-S 8J4.19 + T-S 12.528

  Bill of release. Location: Minyat Zifta. Dated: Monday, 23 Ṭevet 4864 AM, which is 24 December 1103 CE. Shelomo b. Yiṣḥaq ha-Kohen had sent with …

  בירבי צדקה

  1. שהדותא דהות קדמנא אנן שהדי דחתמת (!) ידנא למטה ביום
  2. תרי בשבה דהוא עשרים ותלת יומי לירח טבת דשנת ארבעת
  3. אלפין ותמני מאה וששים וארבע שנין ...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 6. 56

  ثيقة شرعيّةT-S 8.161

  Testimony made by unknown members of the Jewish community (the signatures are either cut off or were never added). Location: Fustat. Dated: First decade of …

  1. נקול נחן אלשהוד [אלכא]תמון בהדה
  2. אלשהאדה אן למא כנא סכאן בירשלים
  3. אלמכרובה בעונותנו הרבים כאן ישועה
  4. הבחור הלוי [בן שלמה ה]לוי נע כאן יטלע
  5. ספר תורה ל...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 57

  ثيقة شرعيّةCUL Or.1080 4.15

  Testimony of woman, Sittuna bt. Hayyim, about her husband, Faraḥ b. Bānūqa, who left her "a widow in his lifetime" (ʿaguna). She is indigent because …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנחנו העדים החותמים [
  2. כי באה לפנינו סחונה בת ר חיים …. הידוע בן [
  3. ואמרה דעו רבותי כי מכמה שנים יצא בעלי ר פרח הנודע
  4. הניכר ...

  Recto

  1. The] testimony which to[ok pla]ce before us, we, the undersigned witnesses to this deed [of appointment]: 

  2. Sittūna bt. Ḥayyīm b. Solomon,...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 8. 58

  ثيقة شرعيّةT-S NS 154.165

  Declaration of a father and husband, testifying that he had not married anyone before the mother of his first-born and that he had not sired …

  1. מא תזוגת קבל אתצאלי בואלדתה באמ[ראה
  2. ולא רזקת מעודי ולד קבלה וכל דפע [
  3. הדא אלכלאם ובדלך אשהד ואקטע אל[
  4. ארתיאב בהא והדא מא ענדי מן הד[
  5. דאשהיד קדמנא ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 9. 59

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. d 66/78

  Legal document. Location: Fustat. Dated: 27 Tammuz 1472 Seleucid, which is 1161 CE. The widow of Bunyān(?) b. Durra(?) testifies that she received 10 dinars …

  1. אשהדתנא ארמלה בניאן בן דרה אנהא קבצ'ת
  2. ותסלמת מן אלשיך אבו אלמעאלי בן בו אלחסן בן אסד
  3. מן אלעין אלואזן אלמצרי עשרה דנאניר דהב תפצילהא
  4. ברקעה סיידנא נ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 78 recto
  • 78 verso
  عرض تفاصيل المستند
 10. 60

  ثيقة شرعيّةCUL Or.1080 J58

  Legal document: testimony on the date of a bill of divorce written by Yaʿaqov b. Avraham, Yosef Lebdi's travel companion. Dated: Thursday, 27 Nisan 1406 …

  I, 19

  1. תאריך אלגט
  2. [בחמש]ה בשבא דהוא עשרין ושבע[ה]
  3. יומי בירח ניסן דשנת אלפא
  4. וארבע מאה ושית שנין למנ
  5. קאבלנא נחן אלשהוד אלכאתמין
  6. לתתא בהדא אלתאריך וצח...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 61

  ثيقة شرعيّةSassoon 1055g

  A testimony of a person who received 47.5 harf (each of them equal to 40 baqsha silver coins) for selling his part of a house …

  1. [במדינת צנעא דעל נהרא דמיא אלמרבכי מותבא ביומא דנן אתא לקדמנא אנן סהדי דחתימין]
  2. לתתא סלימאן בן יוסף בן אלמעלם אבואלסעוד מרגז וחיניד נטק וקאל אשהדו...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 12. 62

  ثيقة شرعيّةT-S 10J6.14

  Testimony signed by Aharon ha-Kohen b. Amram and two others regarding the kashruth (ritual lawfulness) of some cheese made by the Karaites (of Samaritiqa), ca …

  1. בשמך רחמנ
  2. אודיע לרבותינו אשר בארץ מצ[רים]
  3. כי בא יפת בר משולם שהוא מכת הקראים
  4. אשר בסמרתקה וקנה שלושים רטלין גבינין
  5. ממעשה הר זיתים והם כשרים וטובים ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 63

  ثيقة شرعيّةT-S AS 145.1

  Testimony regarding Mubāraka, a freed female slave formerly belonging to Abū l-Faraj b. Hilāl al-Miṣrī, whom he betrothed to a kohen, Ḥasan al-Ṣabbāgh al-Bardārī. Location: …

  1. בשם רחם
  2. שהדנא עלי אבו אלפרג בן הלאל אלמצרי יום אלתלתא
  3. חאדי עשר אייר שנת אתקב לשטר במד[י]נת צובה
  4. וכאנו אלשהוד ר יהודה בר משה וכרים בן אלטויל
  5. ודאוד ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 64

  ثيقة شرعيّةT-S 8J4.15

  Lengthy testimony. Dated: Thursday, 21 Av 1490 Seleucid = 22 July 1098 CE. Describing that at the time of arrival of the ships from the …

  Fol. 1v:

  1. בחמשה בשבה דהוא עשרין וחד יומין בירח [אב
  2. דשנת אתט למנינא דרגיליננא ביה בפס[טאט
  3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה חצר אלי [בית
  4. דין מ שלמה בר הלל ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 2r
  • 2v
  عرض تفاصيل المستند
 15. 65

  ثيقة شرعيّةT-S 13J2.17

  Legal testimony. Location: Sunbāṭ (Sambuṭya). Dated: Adar 1427 Seleucid = February/March 1116 CE. In which Hilāla bt. Natan (aka Hilāla bt. Hiba), a widow with …

  1. חצרת בין ידינא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא הלאלה בת נתן נע בעד צח
  2. ענדנא מערפתהא באסמהא ושכצהא וקאלת לנא אשהדו עליי וקנו מני מן
  3. אלאן מימות עולם ועד ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 16. 66

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. f 22/43

  Recto: (I) The upper text block is the bookseller's accounts, apparently referring to a woman (שפתל?). (II) Record of a deposition regarding donation of parts …

  Recto: second text block

  1. שהדת אנא ובוסרור בן אלצבאג
  2. ופצאיל אלחזאן מעאלי בן
  3. אלארבלי עלי סת ריאץ
  4. אלנאיחה ואשהדתנא עלי
  5. [[נפש]] ופסהא אנהא קד
  6. והבה מן ...

  Recto, second block of text

  1. (1-3) I, and (A)bū Surūr b. al-Ṣabbāgh, and Faḍāʾil al-Ḥazzān Maʿālī b. al-Arbilī are witnesses concerning Sitt Riyāḍ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 43 recto
  • 43 verso
  عرض تفاصيل المستند
 17. 67

  ثيقة شرعيّةT-S 10J21.14 + T-S 8J32.9

  Legal testimony (קבלת עדות). Location: the testimony was collected in Sunbāṭ and the document was drawn up three months later in Minyat Ashna. Dated: Middle …

  1. . . . . ]א אנה אלדי גמו בהא עלי לסאן אבו אל
  2. . . . ] . ראפע ללאסתאד וקאל איש יכאלי סלום בן
  3. יצחק ב . . .ן הדה אלעיאלה מא כסר אלי הדה
  4. אלסאעה רבע //וי...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 68

  ثيقة شرعيّةT-S 20.162

  Court record in the hand of David b. Daniʾel and Hillel b. Eli (draft). This is the testimony of Yefet b. Menashshe, acting as power …

  1. בשמך
  2. אן [על[ם] יפת בן מנשה ו[כי]ל בנאת [ואלדהא]
  3. אלמ[תופ]א אבי אלרצי אלדמשקי אן כאן בין אביה[א]
  4. ובין מסאפר בן שמואל שרכה מבולגהא אלף דינ'
  5. ענהא כמס ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 19. 69

  ثيقة شرعيّةT-S 18J2.14

  India Book, III,22: Statements by two Yemenite merchants about consignments that Ibn Yiju had sent from India and were mostly lost. The first statement is …

  Recto

  1. אלדי נשהד //[[אנ]]// בה //אנא// מצמון בן סאלם באן כתב אברהם בן ישו
  2. אלכתב מן קבל //מחאסבה// אלנאכדה בשיר באים אעדה וסלמנאהא
  3. אנא מצמון בן סאלם...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 70

  ثيقة شرعيّةT-S 8.116

  Segment of a court testimony. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (Date: 1100-1138). Regarding dowry arrangements after the renewal of a lost ketubba. …

  1. [שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות] ידנא לתחתא כן הוה חצר אלינא

  אלשיך אבו אלפצל כגק מרור צדוק הזקן

  1. [הנכבד בן כגק מרור ה]זקן הנכבד נע בר חלפון ב...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 21. 71

  ثيقة شرعيّةT-S 6J2.11

  Legal document: testimony about the will of Yosef Lebdi. This fragment, written in the hand of Hillel b. Eli, records that before leaving for his …

  I, 31a

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן חתומי […]
  2. יוסף אללבדי רצי אללה ענה ביר דויד […]
  3. אלתי לם יעאוד בעדהא אלי מצר ות[לף? ...]
  4. ידינא בוציה אתבתנאה ענה וא[…...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 72

  ثيقة شرعيّةT-S 8J6.8 + T-S 13J30.3

  Fragment of a Hebrew deed in which witnesses testify that Ezra b. Shemuel b. Ezra, the representative of the merchants, came to them to complain …

  ....

  1. ושיבדי[ל]וה מעדת ישראל והניחה
  2. מבארכה זאת דברינו והלכה אל שופט
  3. השופטים ולקחוהו הרגלים וביזת אתו
  4. והצרך לברוח מפניה והיא עומדת
  5. על דבריה ועל עזות...

  Recto

  1. (1–2) What took place before us, we the witnesses undersigned on this document, on the month of Elul, 

  2. (3-4) 4994 AM (= 1034 CE) in Fus...

  2 نسخين 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 23. 73

  رسالةT-S 24.78

  Letter containing the testimony of Makhlūf, a respectable merchant, who had to flee from Alexandria before an oppressive government official, 'the plundering monk,' Abu Najah, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כתאבי אטאל אללא בקא חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. ואדאם עזה ונעמאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת חסדתה ואעדאה אעלמה אן לו רמת אלי
  5. שרח אליסיר ממא ...

  Recto

  1. In your name, O merciful.
  2. I am writing to you my lord, the most illustrious elder —
  3. may God prolong the life of your excellency and make per...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 74

  وثيقة رسميّةHalper 354

  Testimony in Arabic script probably meant to accompany an investiture petition from the gaʾon Shelomo b. Yehuda to the newly appointed caliph al-Mustanṣir billāh, listing …

  Recto

  1. [ بعد ما التمسوا]جميعا وفرادا
  2. [ ان يشهدوا هذه الشهاده قال كل]منهم من كتب شهادته بخطه
  3. [ فى اخر هذا الكتاب ان ا]لذى عرفوه وعقلوه ويشهدوا
  4. [ به ...
  1. (Having been requested,) we, all together and each separately, 

  2. (to deliver this testimony,) namely all those writing their witness and signing...

  1 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • p. 2
  عرض تفاصيل المستند
 25. 75

  ثيقة شرعيّةT-S 12.531

  Court document dated 15 Kislev 1469/26 November 1157 acknowledging that the court had heard the testimony of the wife of the addressee, the Shaykh Abu …

  1. למא כאן פי יום אלתלאתא אלכאמס עשר
  2. מן כסליו אתסט לשטרות ארסלנא בית דין אלי
  3. בית אלשיך אבו מנצור בר שמואל נע לנסמע
  4. כלאם זוגתה סת אלדאר בת משה הידוע ב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 76

  وثيقة رسميّةCUL Or.1080 J7

  Petition to the caliph al-Mustansir concerning the schism of 1038–42 between Shelomo b. Yehuda, the gaʾon of Palestine, and a pretender to the gaonate, Natan …

  Verso, upside-down relative to Hebrew text

  1. بِسْم الله الرحمن الرحيم العبيد ينهوا الى الموقف الشريف  زاد الله شرف حالهم وذلك ان لما

  2. جرى على ريسه...

  3 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 77

  ثيقة شرعيّةT-S 8J4.13 + T-S 20.92

  Three unsigned court depositions. Location: Damascus. Dating: July 1094 CE and March 1095 CE. They have to do with properties owned by the Zawbaʿa ("Tempest") …

  A: TS 8 J 4, f. 13 B: TS 20.92

  1. אלגרב מלכה איצא (ומן) אלשרק מלך נהאיה ברת סקר זוגה / חפאט בן
  2. אלחבאל ומן אלשמאל איצא רואק משתרך ופיה אלבאב ואמא אלמר...

  1 نسخ 1 ترجمة 3 مناقشات

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 28. 78

  ثيقة شرعيّةT-S 10J7.10

  Legal testimony declaring that Hassun of Ascalon was the father of Abū Saʿd, the illegitimate son of Wuhsha the Broker. Mentions Abū ʿAlī al-Parnas Yefet …

  1. חצר אלינא אנן חתומי מטה אבו עלא אלפרנס (?) מרור יפת
  2. הזקן ביר מצליח הזקן נע ושהד בין ידינא ואנן במותב תלתה
  3. כחדא וקאל אנני כנת ענד אלחזן אלנזר רצי א...
  1. The elder Abū ‘Alā Japheth, the …,

  2. the son of the elder Maslī’aḥ—may he rest in Eden—appeared before us and made the following deposition, whil...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 2v
  عرض تفاصيل المستند