Search Documents

عوامل التصفية

327 نتائج

 1. 301

  وثيقة رسميّةT-S AS 150.3

  State document, Mamluk period, 1442. Draft of a petition from the Jewish community of Fustat to the Mamluk government concerning the malpractices of ‘Abd al-Latif …

  recto

  1. אלממאליך גמאעה אליהוד רע[ייה
  2. אלמקאם אלשריף ואלאסלאם אל[כרים
  3. יקבלו אלארץ וינהו אנהם [פי] בל[א
  4. עטים מן יום תולא [[עליהם]] עבד לטיף
  5. אלמתטבב ריי...

  Recto

  (1)Your slaves, the Jewish community, the su[bjects] of your noble highness and of [gracious] Islam 

  (3-5) kiss the earth and report that th...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 302

  رسالةT-S AS 170.226

  Letter/petition from a man to a group of judges asserting that he pays sufficient support to his wife [...] bt. Ḥayyim(?) b. [..]hā(?) and to …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 3. 303

  وثيقة رسميّةT-S Ar.40.16

  Petition to an Ayyubid sultan from a Jewish physician. "The slave Makārim b. Isḥāq, the doctor. In the name of God, the merciful and compassionate. …

  Recto

  1.                    المملوك 

  2.                    مكارم بن اسحق المتطبب

  3. بسم الله الرحمن الرحيم 

  4. يقبل الارض فينهى انه ممن نشا طبيبا ماهرا...

  1. The slave

  2. Makārim ibn 'Isḥāq, the doctor.

  3. In the name of God, the merciful and compassionate.

  4. (The slave) kisses the ground and reports tha...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 4. 304

  رسالةT-S 8J22.13 + T-S 10J6.17

  Recto: Letter from Natan, a foreigner from Jerba (the island off the coast of Ifrīqiyya), who claims that he has been unjustly placed under house …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ת
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

  Recto

  [...h]onor, gre(atness and) hol(iness), our mas(ter) and tea(cher) the great Dignitary [...] his welfare, [...ho]nored and precious, and whos...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 5. 305

  وثيقة رسميّةJRL Gaster ar. 360

  Draft of copy of a petition in Arabic script addressed to al-Malik al-ʿAzīz Sayf al-Islām Ṭughtakīn, the second Ayyubid amir of Yemen (and brother of …

  Recto

  1. الى ديار اليمن
  2. نسخة المنشو[ر](؟) الـ . . . . . . .
  3. ىىسور(؟) يقدم بالمقام الاجل الملك العزيز //[سـ]ـيف الاسلام//
  4. الاوحد المقدم الامير . . . ....

  1 نسخ

  العلامات

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  عرض تفاصيل المستند
 6. 306

  رسالةENA 2806.10

  Petition to the Gaʾon Maṣliaḥ ha-Kohen (in office 1127–39). Begins with six lines of Hebrew blessings, and ends with one line of Hebrew blessings. The …

  1. קד קצדת אללה תעאלי וחצרה
  2. מורינו ורבינו אדונינו גאונינו מצליח הכהן ראש ישיבת
  3. גאון יעקב יהי שמו לעולם כירח יכון עולם אלהים
  4. אלהינו יוסיף לו כבוד על כ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 7. 307

  رسالةCUL Or.1081 J10

  Letter from Ibrāhīm, in Sunbāṭ, addressed to a Nagid. In Judaeo-Arabic. Requesting assistance for his family in time of need. His family members are all …

  1. עבדהא אברהים אלמקים
  2. בסנבאט
  3. עבד הדרת הנגידות תכון משרתה לנצח ינהי אלי סאמיהא
  4. אנה מקים בסנבאט וענדה אולאד ועאילה
  5. ואלכל מרצא וקד קצרת ידה אן ינפק עלי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 308

  رسالةL-G Glass 15

  Calligraphic letter sent to a notable, possibly the Nagid Mevorakh b. Saadya, asking him to help Natan ha-Kohen, the legal representative of the writer's family, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . .]עיה ורעא[ה . . . [אללה
  2. תעאלי יגעל פיך אלברכה וימלא בך מקום
  3. אבותיך יא.[. . . .]חיאך אללה אנני אסאלך אן
  4. תפעל מעי ל[. ....

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 9. 309

  رسالةT-S Ar.40.187

  Letter of appeal/private petition in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to …

  Recto

  مملوكه فضائل اليهودي بن بقيلة

  2 بسم الله الرحمن الرحيم

  3 عبدها يقبل يديها ويعرفها بان عبدها له اليوم

  4 في اسكندرية ستة سنين مقيم باودي والجال...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 310

  وثيقة رسميّةCUL Or.1080 J7

  Petition to the caliph al-Mustansir concerning the schism of 1038–42 between Shelomo b. Yehuda, the gaʾon of Palestine, and a pretender to the gaonate, Natan …

  Verso, upside-down relative to Hebrew text

  1. بِسْم الله الرحمن الرحيم العبيد ينهوا الى الموقف الشريف  زاد الله شرف حالهم وذلك ان لما

  2. جرى على ريسه...

  3 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 311

  رسالةT-S 10J20.8 + T-S 10J5.22

  Letter from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Dating: ca. 1051 CE. He is worried for his status and thinks that people will prefer Yosef …

  1. [ ]יה ותחקקה מעתקד [ ]
  2. [ ו]קת תצלני כתב סיידי אלשיך אבו אסחק
  3. [אברהם ישמרו] אלהינו [בר] דויד זכרו לברכה ממלוה בשכרה ادام الله

  تاييده

  1. משחנה באלדעא...

  4 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 312

  ثيقة شرعيّةT-S 8J4.13 + T-S 20.92

  Three unsigned court depositions. Location: Damascus. Dating: July 1094 CE and March 1095 CE. They have to do with properties owned by the Zawbaʿa ("Tempest") …

  A: TS 8 J 4, f. 13 B: TS 20.92

  1. אלגרב מלכה איצא (ומן) אלשרק מלך נהאיה ברת סקר זוגה / חפאט בן
  2. אלחבאל ומן אלשמאל איצא רואק משתרך ופיה אלבאב ואמא אלמר...

  1 نسخ 1 ترجمة 3 مناقشات

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 313

  رسالةENA 3754.11

  Petition. Dating: Late 16th or early 17th century, as it involves the well-known rabbi and judge Ḥayyim Kapūsī (1540–1631). The petitioner makes accusations against a …

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 14. 314

  رسالةT-S 13J21.3

  Recto: Letter from the teacher Abū Yaʿqūb to an unknown recipient. Written in a good hand and pleasant style. This letter implores the addressee to …

  1. כאדם חצרתה
  2. אלמעלם אבו יעקוב
  3. . . . . . ]ת אלכאלק תעאלי וחצרה
  4. מול]אי אלשיך אלגליל אלהי ישראל
  5. יצלח חאלה ויוסע רזקה ויכפיה
  6. מוונה כל אדם //רע// ויגן על...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 15. 315

  وثيقة رسميّةT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل ط...

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 16. 316

  رسالةT-S 10J19.17

  Letter of appeal addressed to Shelomo ha-Nasi. The writer asks for assistance after having been arrested. He suffers severe poverty and illness and bedbugs (al-baqq). …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 17. 317

  رسالةT-S 13J13.16

  Petition to David b. Daniel from a destitute woman with no family and afflicted with a serious illness (leprosy, it seems). Dating: ca. 1090 CE. …

  1. יענך ייי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב
  2. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך
  3. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע
  4. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת ושם טוב ...

  Recto

  1. "May the Lord answer you in time of trouble, the name of Jacob's God keep you safe" (Psalm 20:2). 
  2. "May He send you help from the sanctuary,...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 318

  رسالةENA 1822a.50

  Letter of request in which the widow of Abu Sa'id b. Shalom, writing to a Nagid, expresses a cry for help on behalf of her …

  1. אלעבדה אלממלוכה
  2. אמראה אבו סעיד בן שלום נע
  3. בש רח
  4. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה
  5. השקט ובטח עד עולם
  6. אן אללה תעאלי קד אהל סידנא אלנגיד
  7. ירום הודו וי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 19. 319

  رسالةT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תע...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 20. 320

  رسالةBodl. MS heb. d 66/16

  Recto: Petition to Masliah Gaon from a woman wishing to have a divorce. Probably 1127 CE. Discussed in detail, with translation, in Oded Zinger's dissertation, …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. יענך יי ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב וג
  3. אעלם חצרה אדונינו גאונינו נזרינו וכתרינו ועטרת ראשינו
  4. מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו ...

  2 نسخين

  العلامات

  • 16 recto
  • 16 verso
  عرض تفاصيل المستند
 21. 321

  رسالةT-S 8J15.3

  Petition of a cantor, son of a judge, who is sick and poor, asking God and a Nasi for help (the Nagid Mevorakh per Goitein's …

  1. בשם רחמ
  2. על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה
  3. עד ישקיף ו[ירא ייי] משמים
  4. חסדי יי כי לא תמנו כי לא כלו [רחמו (רחמיו)
  5. שלום שלום מארץ השלום ה...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 322

  رسالةCUL Or.1081 J8

  Letter of appeal in the name of an old woman, whose mantle was stolen while she was about to wash it in the Nile, asking …

  1. בש רח
  2. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה והח
  3. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  4. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה
  5. אעלם מואלי אלדיאנין נר ואלגמאעה ברוכים
  6. י...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 23. 323

  رسالةT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא ש...

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 324

  وثيقة رسميّةBL OR 5552.2–2a

  Fragment of a Fatimid state document. Reporting that an official document belonging to an unnamed person (the -hū of kitābuhū) and dated 4 Rajab 523 …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 25. 325

  رسالةT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. (the "mysterious sign")
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 326

  رسالةT-S 12.575

  Letter on behalf of a Byzantine woman named Rachel, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. The main part of the letter (in Judaeo-Arabic) …

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נז...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 327

  رسالةT-S 10J11.25

  Letter from a penniless woman, the widow of Abū Surrī, to Mevorakh b. Saadya (1094–1111). She begs him to come to her rescue in a …

  1. בש [רח
  2. אעלם חצרה [ס]ידנא אלרייס שר השרים נגיד הנגידים
  3. עוז כל ב[ית יש]ראל יברכו אלהינו וישמרו ויהיה בעזרו
  4. אני אמר[אה] אבו סרי רחמה אללה כנת קד זוגת...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند