Search Documents

عوامل التصفية

326 نتائج

 1. 51

  رسالةT-S 10J17.29

  Letter addressed to Yosef ha-Kohen. Contains initial greetings, a request for assistance, a congratulations on recovering from an illness, and wishes for the forthcoming high …

  1. עזרי מעם ייי עושה שמים וארץ
  2. ויהי דויד לכל דרכיו משכיל וייי עמו
  3. חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים //לייי//
  4. אשרי משכיל על דל וג ימלטיהו ייי
  5. מלוה ייי חונן ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 52

  رسالةT-S 12.354

  Letter from X b. Menahem to Elazar ha-Kohen b. Meshullam asking for assistance after losing 350 nasiri and 25 dinars at sea. (Information from Goitein's …

  1. ראש אדונינו ונזר ראשינו ועטרת תפארתינו נחל
  2. . . . . . . ]ן התכונה נר ישראל אור מזרח ונר מערב
  3. מ]עין המתגבר יריח ברום עולם ומשוש חתנ [ . .
  4. תפ[אר]ת יש...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 3. 53

  رسالةT-S 13J20.4

  Calligraphic letter requesting help for a man who is out of work and has a large family which would be satisfied with getting a mere …

  1. בש רח
  2. והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצ וג
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ייי ג
  4. אללה תעאלי דכרה יסתגיב פי מולאי אלשיך אלאגל
  5. צאלח אלאדעיה ויאריך ימי...

  Recto

  In (your) n(ame, O) Me(rciful) 

  "For the work of charity shall be peace, and the effect of ch(arity, calm and confidence forever)" (Isaiah 32...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 4. 54

  رسالةHalper 379 + T-S AS 160.324

  Petition appealing for help from Shemuel ha-Nagid (1140–59). A woman asks him for help paying the capitation tax for her husband, who is in detention …

  1. لے
  2. אלעבדה תנהי אלי הד[רת מרינו ורבינו אדונינו
  3. שמואל הנגיד הגדול [שר השרים ונגיד הנגידים
  4. ימין המלוכה גביר ה|[גבירים נז]ר הנשיאות תכון
  5. משרתה לנצח אן...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • p. 1
  • 1r
  • p. 2
  عرض تفاصيل المستند
 5. 55

  رسالةT-S 8J9.20

  Beginning of a petition from Yosef b. Moshe asking the addressee, his lord and master (mawla and sayyid) for a favour, describing himself as modest, …

  1. בש]מך סלאמה בן חננאל חזאם
  2. ]האדי אלרקעה לסידי ומולאי לשיך אטל
  3. אללה בק]אה ואדם נעמה ואנא מחתשם פי מא
  4. א]עלם אני אדקל עליה ואנת אהל אלמקצד
  5. ] למולאי סל...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 6. 56

  رسالةT-S 8J18.28

  Letter from Yahya b. ‘Ammar (basis for identification unclear), who had reached Jerusalem with the help of a benefactor in Fustat, petitioning for assistance so …

  Recto:

  1. קצדתך וקצדת פצלך אן תעינני באיש מא סהל אללה עלי אלמקאם פי
  2. הדא אלמוצע אלשריף פאסל אללה תע יכתר כירך ויזידך מן דלך מזיד
  3. כל כיר ויכתר פי אלאמה...

  [...] I turn to you and ask you that you kindly assist me with anything that God provides so that I might remain in Har-El, the noble place. I ask ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 57

  رسالةT-S 13J33.7

  Poetic epistle addressed to the poet and man of letters Yehuda ha-Levi, who was also a well-to-do physician and devoted time to public welfare and …

  1. עבדה וכאדמה
  2. יהודה אלבדגושי
  3. בשמ רח יקבל ידה אלכ{רימה}
  4. אור מאיר י/ו/פיע . לו זוהר רקיע . החכם היקר בנדבות .
  5. ההולך צנוע . המאושר בנכוחות //ובנדבות// ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 58

  وثيقة رسميّةT-S NS 327.131

  Verso (original use): Petition in Arabic script. From three merchants. Opens with blessings for the caliph. None of the substance is preserved. The formula "ضاعف …

  Verso

  1. المماليك علي بن مسلم ومعمر بن
  2. ابراهيم ومبارك بن ابراهيم
  3. التجار
  4. [بسم الله الرحمن]الرحيم
  5. صلوات الله وبركاته وافضـ]ـل تحياته وسلامه على سيدنا و...
  1. The slaves ʿAlī b. Muslim, Muʿammar b.
  2. Ibrāhīm, and Mubāra b. Ibrāhīm
  3. the merchants
  4. [In the name of God the merciful] and compassionate
  5. [the bened...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 9. 59

  وثيقة رسميّةT-S AS 218.155

  Recto: Petition, fragment. Perhaps involving the plunder and occupation of a house (....al-bayt wa-nahabū... ikhrājuhum ʿanhu... fa-mā li-l-mamlūk illā marāḥim al-mawlā...). The form of the …

  Recto

  1. ]ـقول على المملوك وترهم
  2. ]البيت ونهبوا قماشه
  3. ]لوجه الله تعالى اخراجهم عنه
  4. ]ـهم عنه فما للمملوك الا مراحم المولى
  5. ]م نقمة امته تهلك(alt=نعمة ام...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 60

  وثيقة رسميّةT-S Ar.35.235

  Petition in Arabic script. Begins with a taqbīl and praises for "al-majlis al-ʿālī... khallada allāh ayyām sulṭānahu....). Concerning "my father Abū Zikrī al-Ṭabīb (the physician)." …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 11. 61

  رسالةT-S 10J20.2 + T-S 13J25.17

  Two eloquent drafts of complaint addressed to the Nagid Avraham and two of the chief justices in Fustat, against against Zikrī b. Musallam Ibn al-Naʿja …

  T-S 10J20.2, recto:

  1. זורו רשעים מרחם תעו מבטן דוברי כזב [ . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אל הדרת הצדק שושנת החדק פלי הבדק מחלפת האליל מרימת
  3. דגל . . ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 62

  رسالةT-S Ar.38.128 + T-S Ar.42.195

  (Bottom) Charity letter from a woman, in Arabic script. addressed to a dignitary (al-rayyis al-jalīl). After a long, rhymed introduction, the sender complains of poverty …

  Verso

  1. ليس لمن قلت حيلته وعظمت فاقته وعميت بصيرته اطال الله بقا مولاي الريس الجليل وادام تاييده وعلوه وتمكينه

  2. وكبت عدوه ملجا يلجا اليه ولا سندا ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 63

  رسالةT-S 8J21.12

  Letter from the Alexandrian community to Shemuel ha-Levi, "the prince of Levites, the glory of doctors" b. Shelomo, requesting his help in countering a decree …

  Recto

  צד ימין

  1. וללוי אמר [ ]ב' שומ[ר הבטחתו ] כי אורך ימים

  צד שמאל

  1. [ ]אלי יסתגיב פי אלחצרה אלסאמיה [אל]כרימה הדרת כג'ק מ'ר' ור' שמואל השר היקר שר...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 64

  وثيقة رسميّةT-S NS 261.128

  Petition. Small fragment. Contains a taqbīl clause (and not much else). The beginning formula following the taqbīl resembles petition openings during the time of the …

  Verso

  1. [بسم الله الرحمن الرحيم]
  2. المملوك يقبل الارض امام[الموقف النبوي الطاهر ضاعف الله انواره]
  3. [و]اعلا مناره               وينهي

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 15. 65

  وثيقة رسميّةT-S Ar.39.418

  State document, in Arabic script. Fragmentary but from what is preserved, it is indicative that the petition is addressed to a caliph due to the …

  1. قيوله ويتلو خدمته مـ[

  2. من الرقعة والتوقيع والجواب على[

  3. في ارجـ[..؟] الثمن عنه على العادة كونه لم يبلغ

  4. الحكم فسبوني عليه وطالع بذلك

  5. امتثالا...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 16. 66

  رسالةT-S 8J28.4

  Letter in Hebrew, complete but letters smudged on right side and crossed out in line 7. Apparently an appeal for charitable assistance.

  1. יבא דבר אדוננו אם יצלח לי
  2. . . . . . . . . . . המתוק בעת אשר
  3. . . . . . . . עומד אל עם רמון
  4. ואמוץ מימיו אם //אכל// לחמו בתוך
  5. . . . עמים עדיין אני עו...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 17. 67

  وثيقة رسميّةT-S Ar.51.107

  State document, Fatimid period. Petition to a vizier of Al-ʿĀḍid li-Dīn Allāh from a baker in Fusṭāṭ concerning a debt that he had incurred with …

  Verso

  1. المملوك 
  2. أبو عبد الله بن يحيى الفران بمصر
  3. بسم الله الرحمن الرحيم 
  4. صلوات الله وبركاته ونوامي زكواته وأفضل تحياته وسلامه على مولانا وسيدنا 
  5. ال...

  Verso

  1. The slave

  2. Abū ʿAbdallāh, the baker from Fusṭāṭ.

  3. In the name of God, the merciful and compassionate.

  4. The benedictions of God and his b...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 18. 68

  رسالةT-S 16.186

  In the form of a legal document (see lines 3-4), a fragment of a petition to a Nagid from a small town, signed by twenty-six …

  1. . . . . . . . . . . . . . . ] . . . נא [ . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]פה טאע[ . . . . . . ] דא [ . . . . . . ....

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 19. 69

  رسالةT-S Ar.14.12

  Petition in Judaeo-Arabic. Very wide spaces between the lines. Very thoroughly blotted out, but might be legible with multispectral imaging. Some of the phrases include: …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 20. 70

  وثيقة رسميّةT-S Ar.42.194

  Petition to addressed to a noble woman, probably the Fatimid empress Sitt al-Mulk given the honorifics. In Arabic script. Written in two columns. The petitioner …

  Recto

  1. مملوك مولاتنا خلد الله ملكها

  2. الخلف(؟)

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

  4. عبد مولاتنا السيدة الشـ[ـريفة]

  5. الملكة حرس الله ملكها وحرس عزها

  6. وادام...

  1. The slave of our mistress, may God make her reign eternal

  2. (al-Khalaf?)

  3. In the name of God, the compassionate, the merciful.

  4. The slave of ou...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 21. 71

  رسالةT-S Ar.42.13

  Letter/petition in Arabic script. The tarjama containing the name of the sender at upper left seems to have been deliberately torn away; the remainder of …

  Recto

  1. يخدم مجلس المولى السيد الاجل الحكيم الفاضل ادام الله ايامه

  2. وينهي لكريم عالم(؟) ان المانع له عن الحضور بخدمة المولا الان

  3. ما يعلمه المولا...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 22. 72

  رسالةT-S 12.341

  Hebrew letter, sent by Shemuel b. Shelomo of Lucena, Spain, to Mevorakh b. Saadya requesting assistance. (Information from Goitein's index cards)

  1. מגדל עז שם ייי בו ירו{ץ} צדי{ק} ונש{גב} רבות רעו{ת} צדי{ק} [ומכלם יצילנו ייי
  2. כי תע{בור} במים אתך אני ונה{רות} לא יש{טפוך} כי תלך במו אש ל[א תכוה
  3. ב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 23. 73

  رسالةT-S 8J27.3

  Letter to the Nagid by a woman who had taken steps to convert to Judaism requesting that he accept her conversion, which, she assures him, …

  Recto

  1. [. . . . . . . ] חצרה אלאגליה ואן ע [ . . . . . . . . ]
  2. [. . . . . . . ] לם אבדל לא עיד ולא סבת
  3. [. . . . . . . ] אן אמות פי מדהב ישראל ופ [ ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 24. 74

  وثيقة رسميّةT-S NS 134.34

  Either or a petition or a letter of gratitude for the caliph's favorable response to a prior petition. In Arabic script. The ends of approximately …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 25. 75

  وثيقة رسميّةENA NS 2.33

  Verso: Draft (probably) of a petition. In Arabic script. "The slave... wishes to maintain the traditions... we wish to maintain our traditions and the traditions …

  1. بسـ[ـم الله الرحمن الرحيم]
  2. العبد المملـ[ـوك
  3. ونشتهي ان نبقى عل رسمنا[
  4. ونشتهي ان نبقى على رسمنا وعلى رسم ابونا
  5. قبلنا وهـ[ ] ونحن في مكان وهو كنيستنا
  1. In the name [of God the merciful and compassionate]
  2. The slave [
  3. and wishes to maintain the traditions
  4. and wishes to maintain our traditions and th...

  1 نسخ

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 26. 76

  رسالةT-S NS J277

  Letter of request, in which a silk-weaver who owed money to his employer, but wanted to quit his job, asks the Nagid to instruct his …

  1. עבדהא אבו אלעלא
  2. בן אבו אלפצל בן
  3. אלעניני
  4. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ייי אשרי איש
  5. ירא את ייי במצותיו חפץ מאד הדרת אדונינו ואור
  6. עינינו ומחמד לבינו ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 27. 77

  رسالةT-S NS J343

  Petition to Avraham al-Nafis from Bu al-Faraj. (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 602) EMS

  1. אלממלוך בו אלפרג יכדם מגלס אלמולי אלשיך אלאגל אלתלמיד ר אברהם אלנפיס שצ
  2. וינהי בעץ אלשוק למשא [ . . . . אל]בארי יקרב אלפרג ויעין עלי דלך במנה ולטפה...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 28. 78

  وثيقة رسميّةT-S NS 297.18

  Petition addressed to a dignitary. In Arabic script. The petitioner may be named Abū ʿAlī b Abū Bakr al-Bazzāz (the clothier). Needs further examination.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 29. 79

  رسالةT-S 8J16.30

  Letter requesting charity in which the petitioner describes that he is unemployed, starving, from a distant land (al-Raḥba), and has ‘uncovered his face’ to the …

  1. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל{טהו} ייי
  2. אשרי שומרי משפט עושה צדקה ב{כל} ע{ת}
  3. אשרי איש ירא את ייי במצותיו חפץ מ{אד}
  4. כתבת הדה אלאחרף לחצרה מולאי אלשי...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 30. 80

  وثيقة رسميّةT-S NS 306.159

  Fragment of a petition in Arabic script. Difficult hand. Portions of 5 lines are preserved. It could be a draft or was later reused for …

  Recto

  1. [بسم الله الرحمن الرحيم]

  2. [المملوك يقبل] الارض امام المقام الطاهر النبوي ضاعف الله 

  3. [واعلى]ابدا مناره    ويسل الانعام عليه والاحسان اليه...

  1. ]In the name of God the merciful and compassionate]
  2. ]The slave kisses] the ground in the pure Prophetic presence, may God multiply
  3. ]and elevate] i...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 31. 81

  وثيقة رسميّةPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.31 (Michaelides 31)

  Petition to ʻUthmān ibn ʻUmar to Jawhar al-Ṣafawī, asking him for money. [Described on a separate small piece of paper: "Important"; [next line] "A letter …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 32. 82

  رسالةT-S 10J14.18

  Letter in Hebrew with introductory phrases of appeal. Closes with verses about the ephemeral nature of wealth and the mitzvah of charity. (Information from Goitein's …

  1. פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים:
  2. ויהי ייי משגב לדך משגב לעתות בצרה:
  3. רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד:
  4. קראו לפתחי תום ושערי רחמים יפי מגורי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 33. 83

  نوع غير معروفPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.22b (Michaelides 23)

  Petiton from some students at al-Azhar against a landowner. [Described on the paper wrapper as: "Complainte des etudiants d'El Azhar au Waliʹ" ; on a …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 34. 84

  رسالةPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.18 (Michaelides 19)

  Petition from the Mamluk period. [Described on the paper wrapper as: "Un esclave mamelouk demandant à son ancienne maitresse de retourner dans sa première maison" …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 35. 85

  رسالةT-S 8J20.24

  Letter from a certain Efrayim concerning consignments of wheat and sums of money, written in a very polite form with many Hebrew phrases, among them …

  1. וכתאב לחצרתך [
  2. אשתכית מן תפצלך ותבעת לעבדך ד אראדב קמח מנהא ארדבין ונצף מן תמנהם

  // מקארב מן סער סו דרהם אלארדב // וארדב ונצף

  1. תתצרף בהא עלי עבדך...

  Recto

  I wrote to your excellen[cy …]. I entreat[ed] you to kindly send your slave 4 irdabbs of wheat // above the line: their price is about 15 dir...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 36. 86

  وثيقة رسميّةT-S Ar.42.200

  State document, in Arabic script. Petition, Mamlūk era.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 37. 87

  وثيقة رسميّةENA 2762.8

  State accounts (makhzūma) in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Two names, Bū l-ʿAlā (..) and ʿAbd al-Raḥmān, can be read in the third line. Written …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • verso
  عرض تفاصيل المستند
 38. 88

  رسالةT-S Ar.6.26

  Business or official letter in Arabic script, top only; continues on verso. Likely from Ḥamīd b. Qāsim to a qāḍī; mentions Abū l-Ḥasan b. Salīm. …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 39. 89

  وثيقة رسميّةT-S AS 150.195

  State document, Fatimid period, 1130–49. Opening lines of a petition with a blessing on al-Hāfiẓ. On verso there is additional Arabic text in a different …

  Recto

  1. [بسم الله الرحمن الرحيم]
  2. صلوات[الله وبركاته ونوامي زكواته وافضل تحياته على سيدنا ومولانا]
  3. الامام الحافـ[ـظ لدين الله وعلى ابائه الطاهرين واب...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 40. 90

  وثيقة رسميّةT-S Ar.35.368

  Draft of a petition or note, in Arabic script, asking for charity on account of the sender's poverty. At lower left the name(s) of the …

  Recto

  1. يقبل الارض وينهي ان المملوك رجل صعلوك
  2. وله عائلة وما هو عادة يرميه ولوجه الله تعالى
  3. النظر في حاله لوجه الله تعالى
  4. المملوك
  5. ابراهيم ابن محسن(؟)...
  1. Kisses the ground and reports that the slave is a pauper
  2. and he has a family, and this [his state of poverty] is not usual, for the sake of God th...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 41. 91

  ثيقة شرعيّةT-S NS 134.126

  Legal document in Arabic script. The beginnings of 6 lines are preserved. Mentions a qāḍī, a Christian, and possibly 16 dinars. Quite damaged. Reused for …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 42. 92

  وثيقة رسميّةT-S NS 171.28

  Petition addressed to a Jewish dignitary. Dating unknown. The document is mainly in Arabic script but interspersed with biblical quotations and phrases in Hebrew. The …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 43. 93

  رسالةT-S 20.148

  Enormous letter from Yoel ha-Melammed to Avraham the pious and to his brother Yosef, containing a request for help. (Information from Goitein's index cards)

  1. שלומות רבות מרוכב ערבות וישועות קרובות
  2. ממביך מחשבות ומשיב לבבות לרבני הגולה
  3. ושרי עם סגולה גבירי המשרה וצורי התורה
  4. . . . . סוד פירוש המקרא וידעי דע...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 44. 94

  وثيقة رسميّةT-S AS 184.230

  Bottom of a petition. In Arabic script. Dating: Perhaps Ayyubid-era, based on the titles. The addressee (the caliph or vizier?) is asked to issue (or …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 45. 95

  وثيقة رسميّةT-S AS 184.198

  State document, in Arabic script. Fragment of a petition addressed to al-Ḥāfiẓ ʿAbd al-Majīḍ (1132–49). Apart from the opening formula and the blessings on the …

  1. [بسم الله الرحمن الرحيم]
  2. [صلوات ا]لله وبركاته و[نوامي زكواته وافضل تحياته وسلامه
  3. [على سيدنا ومـ]ـولانا الامـ[ـام                         امير المؤ...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 46. 96

  وثيقة رسميّةENA 3754.2

  Mamluk or early Ottoman petition.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 47. 97

  وثيقة رسميّةT-S NS 324.117

  Verso (original use): Petition in Arabic script. Four lines from near the top are preserved. Late Fatimid period.

  Verso

  1. المملوك يقبل الارض [امام المجلس العالي...]
  2. الجيوشي السيفي الناصري العادلي الصافي الهادي
  3. عضد الله به الدين وامتع بطول بقاه امير المؤمنين
  4. وادا...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 48. 98

  وثيقة رسميّةT-S AS 177.268

  Verso (original use): Petition in an elegant Arabic hand. The sender's name probably appears at the end of the tarjama, but it difficult to read. …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 49. 99

  وثيقة رسميّةT-S Ar.42.158

  State document. Petition to the caliph al-Mustanṣir regarding a murder on a boat. The son of the petitioner was traveling with a young fellow-merchant from …

  Recto

  1. بِسْم الله الرحمن الرحيم

  2. صلوات الله وبركاته ونوامى زكواته وافضل تحياته على مولانا وسيدنا الامام المستنصر بالله

  3. أمير المومنين صلوات الله...

  1. In the name of God, the merciful and compassionate.

  2. The benedictions of God and his blessings, his increasing benefactions and most excellent g...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 50. 100

  وثيقة رسميّةT-S AS 102.90

  Petition to a Fatimid caliph, end only, with long lower margin enabling it to be reused as a biofolio transverse to the original text.

  Recto

  1. عليـ]ـهم ما شمل كله المعظم (؟) في هذه الايام

  2. الزاهرة القاهرة عدلا واحسانا ورهبة ور حمة

  3. ولمولانا صلوات الله عليه رايها العالي في ذلك

  4. ا...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند