Search Documents

عوامل التصفية

532 نتائج

 1. 301

  رسالةT-S 13J19.17

  Page from a letter sent by Abū Naṣr b. Avraham from Alexandria to Ḥalfon b. Netanel in Cairo on the 23 of October 1140. The …

  1. עונך יארב
  2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
  3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע2 אלנהי תם
  4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
  5. מעה פי אלמרכב ודפע3 לה א...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 302

  رسالةJRL Series B 4089 + T-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + T-S NS J240 + T-S 20.137 + T-S NS J1

  India Book, II, 21a (T-S NS J241). See PGPID 5479.

  II, 21a

  1. [...].ב.
  2. [...]בלג ח ע ולא
  3. יקדר עליה [...] ולא יקדרו
  4. עליהא וקד לישתמע [...] מן ענדי
  5. [...]בהם אלשיך אבו גאלב אלרבאן ובאללה
  6. לקד אהדית לה מן ע...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 3. 303

  رسالةT-S 10J15.3

  Letter from Ḥalfon ha-Levi b. Netanʾel to Ibn Barukh, Almeria. Asks him to handle a shipment that the judge Elʿazar al-Qaṣabī has sent from Fustat …

  1. יא מולאי וסידי עלקת הדה אלאחרף עלי קדם לצרורה אתפקת
  2. ודלך אן אלדיין אלאגל רבי אלעזר אבן אלקצבי שצ ארסל רסאלה אלי אכיה
  3. אלי אליסאנה ואתפק ראי גמיענא ...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 4. 304

  ثيقة شرعيّةENA 4010.3

  Power of attorney by Shemuel Ibn al-Lebdi from late tenth-early eleventh century Fustat. Shemuel appoints a man (only 'son of Ḥalfon' survives) to sue Nissi …

  I, 43b

  1. [עדות שהיתה בפנינו] אנו החתומים למטה בחמישי
  2. [בשבת ... ] בחדש תמוז שנת אלף ושלש מאות
  3. [ ... לשטרו]ת למנין שאנו רגילין למנות בו
  4. [בפסטאט מצרים ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 5. 305

  رسالةT-S 28.11

  Letter from Madmun b. David: Murder of the 'Caliph' and return of Jewish life to normalcy. Aden, 1202.

  II, 67

  1. בשם רחמן
  2. כץ אלחצרה אלעאליה אלסאמיה אלשיכיה אלאגליה אלמאלכה
  3. אלמנעמה אלמתפצלה אלמופקה אלסעידה אלאמינה
  4. אדאם אללה עזהא וגדד סעדהא ובלגהא מן
  5. אלז...

  1 نسخ 2 ترجمتين

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 6. 306

  نصوص أدبيّةENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • verso
  • recto
  عرض تفاصيل المستند
 7. 307

  نصّ غير أدبيّMoss. Ia,26.2

  Magical text copied by Ibn Yiju, probably in Yemen around 1135. The text begins with a magical square (cf. sudoku) of which every line, row …

  III, 59

  [ח] [א] [ו]

  1. [ג] [ה] ז
  2. ד ט ב
  3. [הוציאה מ[מסגר נפשי להודות את שמיך בי יכתירו [צדיקים כי תגמול עלי]
  4. אחר לעינא בישתא בשם אל חולים ויסיר מן [פ'ב'...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 8. 308

  نصّ غير أدبيّT-S 12.190

  Recto and verso: Draft of a commentary on a Talmudic passage, which Ḥalfon b. Netanel wrote during his time in Spain. (Information from Goitein and …

  1. שלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה
  2. מאמוריהן ' אכתלפו אצחאב אלארא
  3. פי דלך מנהם מן געל כלאם רבא תחקיק
  4. ואיגִאב ומנהם מן געלה נפי וסלב
  5. כדלך מנהם מן געל...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 9. 309

  رسالةBodl. MS heb. d 66/66–67

  India Book I, 13: Draft of a letter from Yosef Lebdi, the India trader, to Ḥasan b. Bundar, 'the representative of merchants' in Aden, dealing …

  I, 13 Bodl MS Heb d 66 66v:

  1. בשמך רחמ
  2. כאן קד תקדם כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך
  3. אלגליל אבי עלי מר ור יפת הזקן היקר הנכבד
  4. שר הקהלות ואדאם תאיידה ו...

  66 recto

  1. In Your name, O Merciful.
  2. Previously, a letter had been sent by me //to your noble excellency//—may God lengthen the life of my lord, the...

  1 نسخ 2 ترجمتين

  العلامات

  • 66 verso
  • 67 recto
  • 67 verso
  عرض تفاصيل المستند
 10. 310

  رسالةT-S 10J15.2

  Letter from a member of the Ibn Muhājir family, probably in Seville, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1128 CE. There are many …

  1. אלחכם אלאגל אלרייס אלאכמל ̇ר חלפון אטאל אללה בקאה נאשר מעאליה אלשיק אליה אבן מהא̇גר
  2. יאמולאי וסידי ועמאדי וסנדי ומן אטאל אללה בקאה ווצל ג'בטתה
  3. וסנא...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 311

  رسالةT-S 12.416 + JRL Gaster heb. ms 1863/13

  Letter from Maḍmūn b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Yijū, on the Mangalore coast of India. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130s CE. There are two copies …

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 12. 312

  ثيقة شرعيّةT-S 10J27.4

  India Book I, 9: Draft of court proceedings from Fustat dealing with the dispute between Yosef ha-Lebdi the India trader and Yequtiʾel b. Moshe, 'the …

  I, 9

  1. בחמשה בשבה דהוא תמניה יומי בירח תמוז דשנת
  2. אלפא וארבע מאה ותשע שנין למניינא דרגיליננא ביה
  3. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה
  4. חצר אלי בית...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 313

  رسالةNLI 577.2/15

  Letter from the court to the community of Dhū Jibla in defense of Maḍmūn. Aden, ca. 1135.

  II, 36

  1. [...] והו [...]
  2. [...] מא הם עלא דא[לך ...]
  3. [...א]ן כאן מעכם ביינה או[ ]
  4. [...] אכואנה ל[כ]ם ועליכם פלם יכרג [...]
  5. [...] מא קאלו נחנא עלי וצי...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 14. 314

  نصّ غير أدبيّAIU IV.C.486 + T-S 8J16.23

  Two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. T-S 8J16.23 is written in the hand of Ben Yiju …

  1. [ ]ה
  2. [ ]בדיקה [ ]
  3. ה[לו]א [את ] סדים והזב[ ] והענק[ ] עניקה [ ]
  4. והם עשו כמעשה בית יעזר להם בשת הפנים ולך הצדקה
  5. משכתיך בעבותות האהבה להודיעך כוחי שא...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 15. 315

  ثيقة شرعيّةENA 2728.2

  Left side of inquiry with regard to an inheritance of a quarter of a house. (Information from Goitein's index cards). Written by Halfon b. Menashshe …

  1. ] אחצר זוג אלבנת אלצגירה אלכתובה אלד[י . .].[פי]ה אלשרט אלמדכור
  2. ]. .ל. מא אלואגב פי אלסתה דנא[ניר . . . .] עליה אלכדאם מנהא ד
  3. ]אדין אלכפן אא.ח אן ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 16. 316

  قائمة/جدولENA 2728.2

  List of the honorary titles of the Bundar family of Aden, ca. 1120. Written by Halfon b. Menashshe Halevi. Names and titles in the list: …

  II 11b

  1. בנדאר שר הקהלות בר יפת ש[ר הקהלות …]
  2. ו[[חמודיו]] //עמומתה דוד[י]ו// אברהם שר הקהלות […]
  3. ואחיו יצחק נדיב [ה]קהלות ב[ר בנדאר …]
  4. וכלף חמודו חמ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 17. 317

  رسالةJRL Gaster heb. ms 1760/14

  Lower fragment: Letter in Judaeo-Arabic. Opens with a poem in Hebrew mourning separation and praising the addressee (אהה עלי אחים אשר היו אגודה והפרידם זמן …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 18. 318

  نصّ غير أدبيّENA 3925.8

  Medical prescription. Some ingredients mentioned are pear (ijjāṣ), jujube (ʿunnāb), almond oil, seeds of chicory (bizr hindabāʾ), Egyptian Cuscuta epithymum (aftīmūn Miṣrī), Syrian Borage (lisān …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • recto
  • verso
  عرض تفاصيل المستند
 19. 319

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. d 66/47–48

  The engagement contract of Abu Mansur, Semah b. Yefet, to Sitt al-Khassa in Fustat, 1146. Sitt al-Khassa was the daughter of Abu Barakat, son of …

  47r, right side

  1. אלתקוים
  2. זוג חלק מכלל כמסה דנא
  3. עצאבה דהב מכללה בלולו סבעין דינא
  4. זוג אבר שמאריך כמתרא במינא
  5. מכלל בלולו עשרין דינא
  6. זוג אבר מכלל תלאתה...

  48 Recto

  1.  This is a copy of the engagement contract of Abū Manṣūr Ṣemaḥ., son of Rabbānā Japheth [known as] the elder
  2. Abū ʿAlī, the perfumer, to S...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 48 recto
  • 47 recto
  • 47 verso
  عرض تفاصيل المستند
 20. 320

  ثيقة شرعيّةENA 4020.26

  Legal testimony about the customs of the merchants of Fustat regarding partnerships. The testimony describes how partnerships are established. Dated: middle decade of Iyyar 1452 …

  1. נקול אנן שה[די] דחתמות ידנא לתחתא אלדי נעלמה ונשהד בה

  2. אלשהאדה אלקאטעה במא גראת בה אלעאדה במצר בין אל

  3. תגאר פי אלשרכה ודלך אדא דכלוא מנהם גמא...

  1. We, the undersigned witnesses, say what we know and testify to, an

  2. irrefutable testimony about what is the custom in Miṣr between 

  3. merchants ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 21. 321

  رسالةT-S 8.60 + T-S AS 147.62

  Letter from Ḥalfon b. Netanel, in Alexandria, to his brother Yeḥezqel b. Netanel, probably in Qalyūb. Dating: Prior to 21 February 1140 CE. Mentioning Qalyūb, …

  Recto

  1. עלקת הדה אלאחרף אלי מולאי אכי וסידי ואנא עלי חפז לסרעה
  2. אלרסול מעלמא לה אנני קד ארסלת לה פימא תקדם עלי ידִ אבו
  3. אלכיר אלברקי עשרה ארטאל חריר ר...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 322

  قائمة/جدولENA 2592.28

  Memorial list for the family of Yosef b. Perahya Yiju, Egypt, early thirteenth century.

  1. זכרון טב וניחות נפשת
  2. לזכר המ המיחסת משפחת החכמים
  3. מר ורבינו יוסף הח והנבון רוח י יי תנ
  4. ושלשת חמודיו בראשם הד יק צפ תפ
  5. מרינו ורבינו פרחיה הדיין המעו...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 23. 323

  رسالةT-S 10J14.2

  Letter from Yeshua ha-Kohen b. Yaʿaqov, in Dhu Jibla, Yemen, to Avraham Ibn Yiju regarding the renting of a house. Around 1150-51.

  III, 33

  1. שלומות להגדילה / וברכות להכפילה /
  2. וחן וחסד וחמלה / ורוח והצלה /
  3. ופדות וגאולה / ושמחה וגילה /
  4. מלפני שוכן מעלה / יהיו כלם
  5. זר ונזר ועטרה / וצ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 324

  نصّ غير أدبيّT-S Misc.29.4a

  Poem by Avraham Ben Yiju in honor of Judge Labrāṭ II (aka Labrāṭ b. Moshe b. Labrāt Ibn Sughmār. Location: Yemen. Dating: Possibly ca. 1140 …

  III, 29a

  1. ראש מקהלות ישראל הוגה דת יקותיאל
  2. בן אבהן ואוריאן מבין כרב ושמואל
  3. יברכך צור בחופן היד הגדולה ויואל
  4. הוד והדר ללבושיך ורוחך עול מסלפת
  5. פז הבי...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 25. 325

  رسالةT-S 10J14.16

  Letter from Moshe b. Yosef Yiju, in Alexandria, to his brother Perahya in Fustat. Sent to the shop of Abū l-Fakhr b. Avraham the perfumer/pharmacist. …

  III, 47

  1. אלי אכי אל עזיז עלי אטאל אללה בקאה וצאנה ווקאה ומן
  2. חסן אל תופיק לא אכלאה וכאן לה ולי ונאצר וחאפט
  3. פי גמיע אמורה וכפאה במא יהמה וצד ענה מא
  4. י...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 326

  نصّ غير أدبيّT-S 20.26

  Prayer written by Ibn Yiju on fabric in India.

  1. גבהו[...]
  2. מיוצר התבל וממעל לשמים ממלאכים ומ[...]
  3. ומאופנים ומרוחות ומברקים ומרעמים ומעננים ומאש וממים [...]
  4. ומשלג ומקיטור ומ[ר]ק/י/עים ומשמש ומירח ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 327

  رسالةT-S 12.320

  Business letter from Yosef b. Avraham, in Aden, to Avraham Ibn Yiju, on the Malabar Coast of India. Dating: ca. 1137–40. The letter goes into …

  1. בשמֹ רחמֹ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי וכאן אסר כתאב ורד
  3. ואבהג כטאב ופד וקראתה ופהמתה וסרני עלם סלאמתה
  4. וִצִלִאִח חאלתה וחמדת אלרב עלי דלך כתירא...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 28. 328

  رسالةT-S 10J10.15

  Letter from Avraham Ibn Yiju to his brothers and sisters after his safe return from India to Aden, 11 September, 1149. Alternate description: Letter written …

  III, 29

  1. [... אלדי] אעלמך בה יאכי אנני מא אדרי מא אכתב בה [אליך]
  2. מן כתרת אל שוק ועצמה אל תוק פאסאל אללה פי קרב אל אגתמאע בכם עלי אפצל אחואל
  3. אלדי נע...

  2 نسخين 2 ترجمتين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 29. 329

  رسالةCUL Or.1080 J23

  Letter from a man who might be Perahya b. Yosef Ibn Yiju, probably in Fustat, to his wife, in al-Maḥalla. She is the daughter of …

  III, 56

  1. כתאבי אליך יאסתנא אל עזיזה עלינא תאג ראסנא
  2. ועזנא לא עדמנאך פלא תסאל (!) ען שוקנא אליך אלבארי
  3. תעאלי יסאהל מא עסר ויקרב מא בעד פהו תעאלי
  4. אלע...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 30. 330

  ثيقة شرعيّةT-S Ar.41.81

  Court record, or deposition of witnesses. Written on cloth by Avraham ben Yiju. Location: India, perhaps Mangalore. Dating: 1132–39 or 1145–49 CE, based on ben …

  III, 36

  1. חצ[ר] אלי [בי ד]ינא [דחתימין] מטה פל בן פל
  2. וקאל לנא פל הדא קד כאן תקאל עליי
  3. […]לע[…] אלפץ ב..
  4. או סקט ו[ט]אלמא //אנא// דפעה מן אנני תלפט[ת]...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 31. 331

  رسالةT-S 8J36.3

  Letter of Perahya b. Yosef Yiju to his father in Mazara Sicily, probably June 1154. (India Book III, 45)

  1. עלקת אליך הדה אלסטרין ען חאל סלאמה ועאפיה [...] לילהً אלאתנין מן
  2. גמעהً ויקח קרח בתנא פי אלמרכב ונזלת יום אלב[...] פי חואיג פאלתקא
  3. ביי אנסאן גא [מן...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 32. 332

  رسالةT-S 8J21.10

  Distrust between associates and disruption of family life, on the way to Egypt. Aydhab, probably 1152. (India Book III, 39)

  1. בשֹ רחֹ
  2. כי יי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד ותֹגֹזר אומר וֹיֹקם לֹך וגמֹ
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי אלשיך אלאגֹל אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  4. ען חאל סלאמה ו...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 33. 333

  ثيقة شرعيّةENA NS 16.27

  Rental contract for a Jewish woman, Umm al-ʿIzz bt. Zurʿa to Yosef Yiju. The contract is for an apartment in Sicily, for 40 years, paid …

  1. חצרת אלינא נחן אל כאתמין פי הדא אל כתאב אם אל עז בנת זרעה
  2. וקאלת לנא אשהדוא עלי ואקנוא מן ידי מעכשיו בכל לסאן חגה 
  3. ואכתבוא ואכתמוא עלי דלך במא הודא...
  1. There appeared before us, we the signatories to this document, Umm al-{Izz d. Zur{a.
  2. She said to us: "Testify to me and perform with me the symbo...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  • recto
  • verso
  عرض تفاصيل المستند
 34. 334

  ثيقة شرعيّةENA 4010.2

  Partnership agreement. Dated: 11 Sivan 1347 Seleucid, which is May/June 1036 CE. Gil identifies the handwriting as that of Sahlān b. Avraham. The contents are …

  recto

  1. [אק] חצר ר שמואל בן סהלאן אלברקי [ושרט עלי נפסה]

  2. [ברצאה בלא אונס] וקאל לנא אנה כאן אנפ[ד] מעי פראח

  3. בן סהלון [מעי] מרגאן מן אלקירואן ווצ...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 35. 335

  رسالةT-S 16.255

  Enthusiastic letter by Yaʿaqov b. Yeshaʿyahu ha-Kohen, a leader of the Jews of Yemen, to Mevorakh b. Saʿadya, congratulating him on his appointment as Head …

  1. נז[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מרע אדונינו ומ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 36. 336

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. b 12/17

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. David b. Yiṣḥaq Ibn al-Ṣafaṭ (? אלצפט) acknowledges receipt of a sum of money from Abū …

  1 نسخ

  العلامات

  • 17 recto
  • 17 verso
  عرض تفاصيل المستند
 37. 337

  رسالةT-S 8J13.6

  Letter from a certain Maḥāsin, in ʿAydhāb, to his "brother" the cantor Abū Isḥāq b. al-Mumḥe, in Fustat. Sent to the shop of Abū l-Munajjā …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 38. 338

  ثيقة شرعيّةT-S Ar.30.258

  Text of the oath that Bū ʿImrān must swear to his brother Abū l-Maʿānī concerning his mercantile activities, the price of a house, and the …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 39. 339

  ثيقة شرعيّةMoss. VII,77

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involving Abū l-Baqā' and the late Abū l-Riḍā, who had business dealings in Yemen. Needs further …

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 40. 340

  قائمة/جدولMoss. VII,55

  Inventory of what was found in the house of a certain Yiṣḥaq. Written in Judaeo-Arabic. Written on textile (cotton?). Scribed by Avraham b. Ismāʿīl al-Maghribī. …

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 41. 341

  رسالةBodl. MS heb. f 103/39

  Letter of recommendation for charity for the judge Avraham b. Yosef. The addressee is on a boat and about to set out for a voyage. …

  2 نسخين

  العلامات

  • 39 recto
  • 39 verso
  عرض تفاصيل المستند
 42. 342

  رسالةT-S Ar.30.178

  Business letter. Introduction in Hebrew, body in Judaeo-Arabic. Mentions the arrival of the Yemeni merchants (v3). Also mentions R. Shemuel Ismāʿīl b. Yūsuf and someone …

  2 نسخين

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 43. 343

  ثيقة شرعيّةT-S NS 224.40 + T-S NS 184.67

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Ṣāfī b. Yakhin appoints [Yaʿ]aqov(?) b. Yiṣḥaq(?) al-Sijilmāsī as his agent to collect aloe from another …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 44. 344

  ثيقة شرعيّةL-G Misc. 48

  Legal deed. On parchment. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. In which Abū ʿAlī Ḥasan al-Tinnīsī (aka Yefet b. Shemarya) appoints Makārim b. Shelomo …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 45. 345

  رسالةT-S NS J23

  Letter from an India trader, probably in Yemen. In Judaeo-Arabic. He recently came from India (Kullam, recto margin l. 15) and intends to return to …

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 46. 346

  قائمة/جدولT-S 10J30.12

  Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Payment for customs in the Red Sea ports of ʿAydhāb, Bāḍiʿ, and Sawākin. Commodities include: lac; boxthorn; myrobalan; …

  2 نسخين

  العلامات

  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 47. 347

  ثيقة شرعيّةENA 4020.14

  Bifolium from a court notebook. Dating: One entry is dated Shevat 1411 Seleucid, which is January 1100 CE. The four pages have four different cases …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 48. 348

  قائمة/جدولT-S 8K22.2

  Karaite Nesiim. A memorial list.

  (fol. 1 recto)

  1. דכרן טאב לניחא נפשתה לזיכר
  2. המשפחה המיוחשה משפחת בית
  3. דויד הנשיאים השרים הנכבדים
  4. עד כבוד גק מו נו וע רו יפת הנשיא
  5. הגדול וכגק מור נו ו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 49. 349

  رسالةMoss. Ia,18

  Business letter from Aden to ʿAydhāb, mentioning Yīṣḥaq al-Nafūsī and Hiba Ibn al-Dabbāgh (‘the tanner’), referring to ships and dinars. (Information from CUDL.) [NB: PGP …

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 50. 350

  رسالةCUL Or.1080 J178

  Letter from Barakāt b. Khulayf to ʿArūs b. Yosef. In Judaeo-Arabic. Concerning a shipment of tartar and a report about the arrival of ships from …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند