Search Documents

عوامل التصفية

144 نتائج

 1. 101

  رسالةENA NS 21.12

  Letter from the office of Yehoshua Maimonides dealing with the capitation tax and with the kashrut of meat, first half of the 14th c.

  1. כק ונוגשיך צדקה וכאצה אלגאליה אנהא
  2. ען דם אלאנסאן ובהא יעמל אלישראלי
  3. דינה שבת ומועדים וכפור וגמיע מא
  4. יכתאר פי דינה ולא לאחד ישוש עליה השם
  5. למען שמו ...

  2 نسخين 1 ترجمة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 2. 102

  رسالةENA NS 45.2

  Letter in Judaeo-Arabic. Likely in the same hand as T-S 13J7.24. Describing difficult circumstances: The slave of the king came . . . 30,000 dinars …

  Recto:

  1. ] יכתב(?) מכאן(?) כלפה(?) . . . .
  2. פיה אללה יעינך ויגע{ל}ני פדאך מן כל באס
  3. ומא וצל מן ענד אלמולא כתאב מן חין(?)
  4. סאפרת אלא פרד כתאב וגמ/י/עהם...

  1 نسخ

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 3. 103

  رسالةT-S NS 99.10

  Recto: Abū l-Faḍāʾil the cantor begs for money from Sitt Futūn, who also helped fund the construction of the synagogue (!), since he owes four …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 4. 104

  رسالةT-S 18J3.3

  Letter probably from Shelomo b. Eliyyahu, probably in Fustat, to his paternal aunt (Umm Dāʾūd) and paternal uncle (Abū Manṣūr), probably in Alexandria. He says …

  Recto:

  1. כתאבי לחצרת אלסת אלגלילה אלרשידה עמתי
  2. אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא ונעמהא
  3. ומן חסן אלתופיק לא אכלאהא וגמעני
  4. בהא עלי אחואל סארה ואעין קארה
  5. במנה...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 5. 105

  رسالةCUL Or.1081 2.4

  Letter in Judaeo-Arabic to a certain Abū Ṭāhir containing interesting technical details of the capitation tax administration. The writer heard from Manṣūr al-Dimashqī "may God …

  Recto

  1. [בש ר]חמ

  2. אלדי אעלם חצרה מולאי אל[שיך אלא]גל אטאל

  3. אללה בקאהא ואדאם ת[אי]ידהא ועלאהא וכבת אעדאהא

  4. [  אבו א]ל מנצור אלדמשק[י] נטריה רחמנא...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 6. 106

  رسالةT-S Misc.25.62

  Letter from Abū l-Khayr b. ʿIwāḍ, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The sender, an Ifrīqiyyan merchant, describes his problems with …

  recto

  1. בשמך רחמנא
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה 
  3. ונעמתה וממא אעלמה אן מן וקת אן מצ'ית מן ענדנא מא גרא עלי 
  4. קליל ...

  recto

  1. בשמך רחמנא; 
  2. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתך ואת עזרתו לך ואת אושרך
  3. ואת חסדו לך, והריני מודיע לך כי מאז...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 107

  رسالةT-S 10J15.17

  Letter (petition) asking for help to free the writer’s brother who apparently had been incarcerated for failing to pay the capitation tax (here, called kharāj). …

  1. ואלרחמה לכל אחד סימא למן יערפוה והוא ברכאת ותר . . . . יוסף אבן
  2. אלמלהמי אכו סאביק אלחזן ר אל וקד כאן . עש פי פעל מולאי אשיך
  3. וגאהוה עליה אילא אין מ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 108

  رسالةT-S 13J24.4

  Letter from the office of the Nagid Yehoshua Maimonides (d. 1355), to the Jewish community in Cairo. He is ordering them to pay back to …

  שבת....

  הנה אל ישועתי וכולי

  1. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין במצר
  2. [י]ברכם צורם ויהיה בעזרם יוצרם אנס
  3. יעלמו באן לא תסאלו מא גרי עלינא בסבב
  4. תגליק אלגואלי וא...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 9. 109

  رسالةT-S 10J10.10

  Letter from Ibrāhīm b. Isḥāq, evidently of al-Maḥalla, to Abu Saʿd Hibatallāh (aka Netanʾel b. Yefet Rosh ha-Qahal), in Cairo. The beginning is in Hebrew …

  1. כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת
  2. איש זקן מכובד . בברכות יוזבד . בתפארת עטרה יורבד . כעטה מכנסי בד שהוא
  3. לבד . השר היקר . הנברר ונחקר . ובצדק וזוריח כא...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 110

  ثيقة شرعيّةCUL Add.3417

  Recto and verso: Draft of a legal document. Abu Saʿd al-Levi undertakes to provide his elderly father Shemuel with food and drink and the money …

  1. . . . אמונה אטעמה ואסקיה ואזן ענה נצף גאליתה אן דאמת
  2. עלי הדא אלצרף //אעני באלפלוס// ואן עאדת אלי אלמנהאג אלאולי מן דינארין אלי דון דלך
  3. פאזנהא ענה ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 111

  رسالةPER H 17.2

  Letter from a European Jew whose ship sank en route on his way to fulfill a vow to visit Jerusalem, and lost all his belongings …

  1. תפול נא תחינתי לפני קהל הקדוש המרחמים על אחיהם
  2. המחזיקים ידי נבוכים את צרתי וצערי אגיד לפניכם מה ש[גרמו
  3. לי בעוונותי הרבים נדרתי לילך לירושלים ונכנס...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 12. 112

  وثيقة رسميّةENA 3901.5

  State petition regarding a Maghribī Jewish trader caught drinking with a Muslim woman and imprisoned. Cuts off right before the request: there arrived from the …

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 13. 113

  رسالةT-S NS 324.48

  Business letter from a father, probably in Alexandria, to a son, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Fragment. Dating: Looks 12th century, but this is a …

  1. חסדתך ואעדאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע
  2. אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה אן שאללה ואלדי
  3. תריד עלמה אן יא ולדי אני קד וגהת לך עדה כתב
  4. ולם יצלני ל...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 14. 114

  قائمة/جدولT-S Misc.8.67 + Halper 465

  Secondary use: Two fragments from a list of male persons, mostly craftsmen or foreigners (Goitein surmises that they are people for whom the capitation tax …

  Right column:

  1. ..] בן יוסף טואף ס
  2. ..]. בן סלימאן דמשקי

  Left column:

  1. יוסף בן אבראהים צבאג
  2. יחזקאל בן אסחק
  3. יוסף בן עמראן [[...]]
  4. צח יעקב בן מוסי חלב...

  2 نسخين

  العلامات

  • p. 1
  عرض تفاصيل المستند
 15. 115

  رسالةT-S 10J17.19

  Letter from the son of the Nezer (i.e., Mevorakh b. Natan b. Shemuel) to the notable Netanʾel b. Avraham, a physician living in the Rif …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  3. שלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלהיך
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  5. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 16. 116

  رسالةT-S 12.289

  Letter of recommendation from Yehuda to Avraham ha-Zaqen about a righteous silk weaver named Tahor al-Talmid from the pupils of Avraham Maimonides (min jumlat aṣḥāb …

  recto

  1. עבדו ומודה חסדו
  2. יהודה
  3. וכהניה אלביש ישע וג
  4. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלחבר כגק' מר ור
  5. אברהם הזקן היקר השר הנכבד החכם והנבון תפארת...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 17. 117

  رسالةT-S 12.414

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat, dealing with sundry small business matters. He orders walnuts, sugar, and Sinnārī …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 18. 118

  رسالةT-S 13J20.12

  Letter from Tamīm to his two brothers. In Judaeo-Arabic (for the body) and Hebrew (for the learned blessings). Dating: Unknown. Goitein identifies the handwriting with …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עבדהם תמים שאכר
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך: והמשכילים
  3. יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים
  4. לעולם ועד וקווי יי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 19. 119

  ثيقة شرعيّةT-S K25.240.54

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the cantor Abū l-Ḥasan (=Yedutun ha-Levi?) 9 dirhams. T-S K25.240 consists of small written …

  1. ב
  2. אלשיך אחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללחזן אלגליל אלשיך
  4. אבו אלחסן שצ` ען אלמתובה?
  5. ל. מן רסם אלמזונות תסעה
  6. ושלום דרהם

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 20. 120

  قائمة/جدولT-S K15.94

  List: “Register (thabat) of the names of the elders who...” written upside down on the reverse side of a list of payers of incomplete capitation …

  1. בשמך רחם א.. אלשיך .......
  2. ..
  3. .. ע.. גרידה אלצע[ף]א מנהם
  4. ...........]ד[.........................
  5. א]לשיך אבו....ה]כה[ן.......
  6. אולאד? אכוה ר' אהרן ה...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 21. 121

  ثيقة شرعيّةT-S K25.240.11

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to expedite the payment of 81 dirhams to the Muslim Judge Shams al-Din. This …

  1. ב
  2. אלשיך אבו אלמגד שצ' יעגל בתסלים
  3. אחד ותמאנין דרהמא ללקאצי שמס אלדין
  4. תגליק מא בקי לה מן גואלי סנה ארבע
  5. ועשרה וסת מאיה יא` אלעגמה (עלעגמד/ר/י?...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 122

  رسالةT-S Ar.40.187

  Letter of appeal/private petition in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to …

  Recto

  مملوكه فضائل اليهودي بن بقيلة

  2 بسم الله الرحمن الرحيم

  3 عبدها يقبل يديها ويعرفها بان عبدها له اليوم

  4 في اسكندرية ستة سنين مقيم باودي والجال...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 23. 123

  رسالةENA 2738.37

  Petition in Judaeo-Arabic from Yaʿqūb b. Abū l-Yaman to the Nagid. The writer was sick for 8 months and is hiding at home because of …

  Recto:

  1. עבדהא יעקוב
  2. בן אבו אלימן
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל׳
  4. קד עלם אללה תע מא עבד הדרת
  5. הנגידות תכון משרתה לנצח //עליה// וינהי
  6. אלי סאמיהא חאלה ו...

  Recto

  Your slave Yaʿqūb 

  b. Abuʾl-Yumn 

  ln (your name, O Mercifu)l

  "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep h...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 24. 124

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.24

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 10 dirhams to Yeshuʿa for teaching Ibn al-Ziftāwī through the end …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללשיך ר` ישועה שצ`
  4. מן גהה וקף אלמהדב ען
  5. תעלים אבן אל.... אלי אכר
  6. פסח אתקכט עשרה דרהם ושלום

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 25. 125

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.21

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the judge 20 dirhams apparently on account of the closure of …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 26. 126

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.12

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to send to al-Shaykh al-Thiqa quickly ('and by any stratagem') the payment of …

  12

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלאגל אבו אלמגד שצ` יוצל ללשיך
  3. אלאגל אלתקה שצ` מן גהה אלרבע כמסה ותלאתין
  4. דרהמא ען תגליק בקיה מא בקי עלי אלקאדרי
  5. לדיואן אלסלט...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 27. 127

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.46

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Mainly in Arabic script with some Hebrew script. Abū l-Majd is to do something for the …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 28. 128

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.13

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Written in a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script. Dated: 2 Iyyar 1529 Seleucid, which is …

  13

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ' {למוצלהא אלשיך
  3. פצל אלרשיד? ........ בסבב גבאיה
  4. אלגואלי עשרין? ... תאני} אייר אתקכט
  5. ושלום

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 29. 129

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.53

  Small scrap with ~2 words of Arabic script. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 30. 130

  قائمة/جدولT-S NS 226.8

  Three, much damaged columns, seemingly in the hand of the scribe of App. C 1, 2, containing about sixty names of male persons, recipients of …

  recto (left side only)

  I

  1. ה
  2. ..........
  3. החב]ר? תשר? וי[
  4. ..ק. יגב[
  5. אל]שׁיך אלמנגא [
  6. אבו נצר .[
  7. נתן [
  8. אבו [גא]לב בן[
  9. אה[ר]ן ושׁלמה י[
  10. לוי ואבנה [
  11. מנחם...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 31. 131

  وثيقة رسميّةT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل ط...

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 32. 132

  رسالةHalper 410

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to an unidentified benefactor. Shelomo asks him to help him out with the payment of the capitation tax, as he …

  1. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל יי ישמרך מכל רע
  2. אלממלוך אלאצגר שלמה המלמד ברבי אליה הדיין סט
  3. ינהי אלי אלמולא אלמנעם אלמתפצל אלצדיק אלותיק
  4. אלרשיד א...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • p. 1
  • p. 2
  عرض تفاصيل المستند
 33. 133

  قائمة/جدولT-S K15.93

  List of about ninety persons receiving subsidies for their capitation tax obligation, similar to T-S K15.14 + T-S K15.66, Apps. 4-5. Many names and sums …

  recto

  1. בן אל[.]ך.. נצף בשׁר בן מרה אלאלתי נצף
  2. בן ויעה[י]ם? מן אלפסיקה רבע בן חב... נצף
  3. אברהים אלאקרע תלת בן כתיר רבע ותמן
  4. אסמעיל אנדלסי נצף שׁועה ב...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 34. 134

  رسالةT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 35. 135

  رسالةENA 3754.11

  Petition. Dating: Late 16th or early 17th century, as it involves the well-known rabbi and judge Ḥayyim Kapūsī (1540–1631). The petitioner makes accusations against a …

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 36. 136

  رسالةT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תע...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 37. 137

  رسالةENA 1822a.49

  Letter from an unknown sender, in Fustat, to his nephew (ibn ukht) Mūsā, in Qalyūb. Dating: Unknown, but perhaps dateable on the basis of the …

  1. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלשיך מוסי ופקה אללה תע
  2. ועווצה כיר ורדה לאפצל מא עוודה מן עואידה
  3. אלגמילה וינהי כתרה שוקה אליה ואלי גמיע מן ענדה
  4. גמע אללה אלש...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 38. 138

  رسالةT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא ש...

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 39. 139

  رسالةT-S NS J3

  Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  Recto:

  1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
  2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
  3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
  4. [א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 40. 140

  وثيقة رسميّةT-S NS 234.50

  Order or report in multiple hands to do with 131 dīnārs paid to the treasury (bayt al-māl). Person mentioned is Saʿd al-Mulk Ilyās, possibly a …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 41. 141

  رسالةT-S 13J18.27

  Abū ʿAlī b. ʿImrān, Alexandria, writes to the son of his dead sister, to Abū Mūsā Hārūn b. al-Muʿallim Yaʿaqov, Fusṭāṭ, the shop of Abū …

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 42. 142

  رسالةHalper 415 + Halper 416

  Letter draft from an anonymous shaliaḥ, in Fustat/Cairo, to an unknown addressee, in Jerusalem. In Hebrew. Dated: Monday, 22 Raḥamim, 5595 AM, which is 1835 …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 43. 143

  رسالةCUL Or.1080 J27

  Letter of appeal from a cantor to a certain Moshe ha-Sar who is in government service. The letter also addresses Ṣedaqa ha-Sar. He asks for …

  1. בש רח
  2. ומצא חן ושכל טוב וג
  3. כי ארך ימים ושנות חיים וג
  4. ותגזר אמר ויקם לך וג
  5. לכבוד גד קד מר ור משה השר הנכבד העשה
  6. כמה חסדים וכמה טובות יעזרהו אלהינו ו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 44. 144

  رسالةT-S 24.38

  Recto: Letter from somebody, in Minyat Zifta, to the Nagid Avraham Maimonides, in Fustat/Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1230s. The purpose of the …

  1. נוטה ]קו הפליל מסלפת ממלכת האל[וף
  2. מרי]מה דגל דת משה המבארת תלמוד רב
  3. רבינא ורב אשי המחביר המהדיר יגדיל תורה
  4. ויאדיר הוא אדונינו צניף תפארתינו הודינו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند