Search Documents

عوامل التصفية

689 نتائج

 1. 501

  رسالةT-S 6J2.10

  Letter from a certain Ḥ[alfon] (?) to Shemarya b. David requesting an appointment as a religious functionary. Egypt, 1213 (?). He cannot work because of …

  II, 68

  1. אלעבד חל[פון...]
  2. יק צפ תפ הוד ועטרת וצניף כותרת מ[רנא ורבנא]
  3. שמריהו הנגיד הגדול נגיד הנגידים וראש
  4. החסדים וינהי אנה מן בעץ צנאיעה דאעי
  5. לאללה...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 2. 502

  رسالةT-S Ar.40.187

  Letter of appeal/private petition in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to …

  Recto

  مملوكه فضائل اليهودي بن بقيلة

  2 بسم الله الرحمن الرحيم

  3 عبدها يقبل يديها ويعرفها بان عبدها له اليوم

  4 في اسكندرية ستة سنين مقيم باودي والجال...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 3. 503

  رسالةT-S 32.7

  Letter from Abū l-Bayān either to his father or to a distinguished elder. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. The father is titled …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 4. 504

  رسالةENA 2738.37

  Petition in Judaeo-Arabic from Yaʿqūb b. Abū l-Yaman to the Nagid. The writer was sick for 8 months and is hiding at home because of …

  Recto:

  1. עבדהא יעקוב
  2. בן אבו אלימן
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל׳
  4. קד עלם אללה תע מא עבד הדרת
  5. הנגידות תכון משרתה לנצח //עליה// וינהי
  6. אלי סאמיהא חאלה ו...

  Recto

  Your slave Yaʿqūb 

  b. Abuʾl-Yumn 

  ln (your name, O Mercifu)l

  "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep h...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 5. 505

  رسالةT-S 20.97

  Copy of a long letter sent by Ḥananya b. Yosef ha-Kohen, Av Bet Din. Dating: ca. 1020 CE, according to Gil. Probably addressed to the …

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 6. 506

  رسالةT-S AS 149.17

  Letter of Abū l-Maḥāsin b. ʿAlī the trader, introduced by citations from Proverbs 3:4, Psalms 37:11 and 119:165. Mentions consingments of medical commodities such as …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 507

  رسالةT-S 8J16.2

  Letter (bottom part) from Alexandria to Fustat, dictated by Abu l-Najm Hilal, written down by Abu l-Muna, and addressed to Abu Ishaq b. Yaʿaqov at …

  Recto:

  1. ותבלג סואלי לזוגתך ולא [
  2. לי פי אלסטל מן כל בד ואנא [. . . . . . . . . . ] והדא
  3. פתח אללה בשי אנפדה יהון עליך [סער?] אלגאליה פי ...הא
  4. וקד אלת...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 508

  رسالةL-G Misc. 35

  Letter from a Jewish woman, in or near Tripoli (Lebanon), to her brother-in-law, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She is a refugee from Jerusalem who has …

  1. [כתאבי אליך יאולדי ורייסי] וגלילי אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה
  2. [ ] אליך יאולדי [ואלעזיז ע]לי אמר אן נצפה
  3. [ כאן אבו אלכיר] מע אלמנתצר פמאת אלמנת[צר]
  4. [ו...

  Recto

  1. [My lord and] illustrious master, may God make your welfare and happiness permanent.

  2. [I have to convey] to you, my dear boy, something wh...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 9. 509

  رسالةT-S 8J16.27

  Letter from Natan b. Shelomo ha-Kohen, Fustat, to his cousin Toviyya b. Eli ha-Kohen, in a smaller town, in which the writer refers to the …

  1. כתבת הדה אלאחרף אלי מולאי אלחבר נט רחמ
  2. ענד כתרה שוקנא לכתאבה אד קד אנקטע ענא
  3. מדה ארגו יכון לכיר וכאן קד וצלני כתאב אכוך
  4. רבי חייא שצ מע יוסף אלסקלי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 10. 510

  رسالةT-S 6J8.4

  Letter in the hand of Avraham Maimonides (d. 1237) or his son David asking a cantor to arrange a collection in the synagogue on a …

  1. אמת
  2. אלחזן אבו אלרצא שצ
  3. ידבר חאמלהא פי
  4. פרוגין וכבז יום
  5. אלכמיס פי בית
  6. הכנסת תחצלהם לה
  7. ענד כרוג ספר
  8. תורה המקודש
  9. לאנה עני וזקן וחולה
  10. ואין לאל ידו ושלום

  Truth  

  May the cantor AbuʾI-Riḍā, (may your) R(ock) p(rotect you), kindly arrange a collection for the bearer for two chickens and bread on Thursd...

  2 نسخين 2 ترجمتين

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 11. 511

  رسالةENA NS 17.19

  Letter from Moshe b. Elʿazar the teacher (ha-Melammed) to Elʿazar the scholar (ha-Talmid). In Hebrew (for the introduction and address) and Judaeo-Arabic (for the body). …

  1. אשרי אדם מצא חכמה וג
  2. הבוטח בייי חסד יסובבנו וג
  3. שלום רב לאוהבי תורתיך וג
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב [וג]
  5. ברכות רבות וישועות קרבות וחמלה ורעדה
  6. ושלום ושל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 12. 512

  رسالةT-S 8J14.4 + T-S 6J6.1

  Letter from a woman, unknown location, to her brother Yūsuf b. Makārim the cantor and dyer, in Bilbays. In Judaeo-Arabic with the address in both …

  T-S 6J6.1

  1. כתאבי אלא אלאך אלעזיז אטאל אלאה בקאה ואדאם
  2. עזה ונעמאה ומן אלתופיק לא אכלאה גמע אלאה ביננא
  3. עלא {א}סר חאל ואלדי תריד עלמה אן קד וצל{נ}י כת...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 513

  نصّ غير أدبيّT-S 10J22.6

  Astrological instructions for a doctor regarding how to know the illness of a patient by using the constellation of the stars at the time of …

  1. בשמ רחמ
  2. הדא חסאב אלסאעאת אלז ואסאמיהא . .
  3. אולהא חמה והו אלשמס אדא גאך אלסאיל
  4. פי סאעה אלשמס פהו סעוד אן אוסיל ען
  5. מריץ פאעלם אן מרצה חמי וחר וכרב
  6. על...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 2r
  • 2v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 514

  رسالةT-S 8J28.7

  Recto: Letter in which a teacher complains about an unruly pupil. "Whenever I beat him, I do so excessively; but as soon as I begin, …

  1. צפרך טב ובריך אעלם בה
  2. אלמולי באן קד גלבת פי תרביה הדא
  3. אלצגיר אבו מנצור פלעל אן תקדר
  4. עלי מסאעדתי פיה פאנני אנה
  5. אדא צרבתה אסרף פי צרבה ואנה
  6. אדא צרבת...

  Verso

  A good and blessed morning! I have to inform you, my lord, that I have not been successful in educating this boy, Abū Manṣūr. Perhaps you can...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 15. 515

  رسالةCUL Or.1080 J237

  Letter from Abū al-Riḍa, in Qūṣ, to Abū Zikrī, in Fustat, c/o the sugar factory (maṭbakh) of Abū al-Maʿānī. In Judaeo-Arabic with the address in …

  1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 16. 516

  نصّ غير أدبيّENA 4011.76

  Sermon in Judaeo-Arabic based on a narrative of real events. Dated: shortly after Kislev 1460 Seleucid, which is 1148 CE. The writer may be Mevorakh …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 17. 517

  رسالةT-S 13J25.6

  Letter from Ḥalfon b. Menashshe to Avraham b. Bundār. Location: Fustat. Dating: Early 12th century. Ornate thank you letter and narrative in which Ḥalfon b. …

  II, 11a

  1. בשמ רח
  2. לאלוף השרים. ונזר אדירים. וכתר אבירים. ודגל גבורים.
  3. ולגדול המשרה. וצניף ועטרה. ומקל תפארה. שאו שלום הרים.
  4. וענדוהו ענוד. ביקר גם כבו...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 518

  رسالةT-S 13J17.21

  Letter probably from Shemuel b. Daniel b. ʿAzarya (the eldest brother of David b. Daniel). Describing his grief over his father's death. Dating: 1062 CE …

  1. . . . . . . . ן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. וישע שגור וטוב דגור וע . ן בגו...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 19. 519

  رسالةT-S 13J18.18

  Letter from the wife of Maʿānī. Desperate letter of appeal to the 'courts' (judges) from a blind woman whose husband had fled to Alexandria and …

  1. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה(שור) והח(מור)
  2. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד'
  4. ד' ישמרהו ויחייהו ואשר בארץ ...

  Recto

  "Happy shall you be who sow by [all waters, Who let loose the feet of (cattle) and (asses)" (Isaiah 32:20).

  "Happy are those who act justly, ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 520

  رسالةT-S 13J22.23

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Fuwwa, to his brother Abū Isḥāq Avraham b. Natan (Wahb) the Seventh, probably …

  Recto

  1. בשמך רחמ
  2. סבב הדה אלאחרף אלי חצרה מולאי
  3. אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאהא ואדאם
  4. עזהא ונעמאהא וסמוהא וארתקאהא
  5. ונעמתהא וכבת אעדאהא אנני תעדבת
  6. פי ספרי...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 21. 521

  رسالةENA 3962.5

  Letter from a physician in Arabic script giving detailed instructions for the care of a sick man, especially about diet, baths, and regimen. It concludes …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 22. 522

  رسالةBodl. MS heb. c 28/37

  Letter from Yehuda Ibn Sighmar, at Alexandria, to Nahray b. Nissim, at Fustat, from the year 1097. The letter contains three parts: First, blessings over …

  Recto

  1. וצל כתאב חצ'רה רב'נ'ו הר'ב' גד'ו'ל הישיבה אטאל אללה בקאהא ואדאם עלאהא
  2. ותאיידהא וכבת עדוהא ושנוהא באלעואפי וכאן ענדי וקופי עליה
  3. כמ'י'ם קר'י'ם...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 37 recto
  • 37 verso
  عرض تفاصيل المستند
 23. 523

  رسالةT-S NS 321.93

  Letter from Jalāl al-Dawla (or at least a person from the family of Shelomo b. Yishai the Nasi), written during an epidemic, and mentioning the …

  TS NS Box 321, f. 93, ed. S. D. Goitein, "Chief judge R Hananel B.Samuel, in-law of R. Moses Maimonides" (Hebrew), Tarbiz, 50(1981), p.375, 06-06-9...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 24. 524

  رسالةL-G Glass 15

  Calligraphic letter sent to a notable, possibly the Nagid Mevorakh b. Saadya, asking him to help Natan ha-Kohen, the legal representative of the writer's family, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . .]עיה ורעא[ה . . . [אללה
  2. תעאלי יגעל פיך אלברכה וימלא בך מקום
  3. אבותיך יא.[. . . .]חיאך אללה אנני אסאלך אן
  4. תפעל מעי ל[. ....

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 25. 525

  رسالةT-S 12.373

  Letter from Mardūk b. Mūsā, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1060 CE, based on Gil's assessment. The letter …

  Recto

  1. על שמך
  2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך מן אסכנדריה
  3. מסתהל מרחשואן ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אל...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 526

  رسالةT-S AS 180.128

  Family letter in Arabic, in Arabic script. There are a handful of Hebrew words, also in Arabic script. Dating: Likely 11th century, based on the …

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 27. 527

  رسالةT-S 13J15.16 + T-S 13J15.20

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, in Alexandria, to Ḥalfon b. Netanel, in Fustat. Dating: 24 Elul [1451] Seleucid = 8 September 1140 CE. The writer …

  Continuation of recto (T-S 13J15.20 r)

  1. אלמרגלית מולאי אלנזר השר הנכבד החכם
  2. והנבון ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה ואלא ויסמעו אלנאס אלצדיק ואלעדו.
  3. בינהם הדה אלמקאמאת מ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 28. 528

  رسالةT-S 12.361 + T-S 8J22.9

  Letter from Avraham Ibn Miṣbāḥ, in Alexandria to Eliyyahu the Judge, in Fustat. Written in the hand of Avraham ha-Melammed b. Yefet. "I arrived in …

  2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 29. 529

  رسالةBodl. MS heb. d 76/65

  Letter from Suhayl, in an unknown location, to his wife Umm Wuhayb and to his son, in Fustat. He asks in the most urgent terms …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי תרידו עלמה אנני משתאק אליכם
  3. ואלי אכבארכם ואריד מנכם סאעה
  4. וקופך עלי הדה אלאחרף תקול לואלדתך
  5. לא תקעד סאעה ואחדה ען אלמגי פאן
  6. ואל...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 65 recto
  • 65 verso
  عرض تفاصيل المستند
 30. 530

  رسالةCUL Or.1080 J232

  Recto and beginning of verso: Letter from a sick man to a physician. In Judaeo-Arabic. He reports that he has collected the prescription that the …

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 31. 531

  رسالةT-S 10J13.10

  Letter from Manṣūr b. Sālim, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge (Abū l-Faraj b. al-Rayyis), in Fustat. Manṣūr asks Eliyyahu to help find his son, …

  1. שאכר תפצלהא
  2. מנצור אבן סאלם
  3. אלדי אעלם בה אלשיך אלאגל אלריס אלמונעם
  4. אלמותפצל שצ אנני אנפדת ללחצרה גומלת
  5. כותב פי קצית ספר ולדי לאנה סאפר בגיר
  6. עלמי אל...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 32. 532

  رسالةENA NS 6.24

  Letter by the son of the judge (dayyan) of Minyat Zifta to a certain Peraḥya, requesting his intercession with a certain sayyidnā David. Dating: If …

  1. ו.נת[. . . . . . . . . . . מא לא
  2. יליק דכרהא מן אל[.]חה ואלשתימה
  3. ואלעתב ליש [. .] מא סתר עליה פי אמר
  4. אלנקה אלדי כאן אכרגהא ואלדי עליה
  5. ויהדדה בעלי א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 33. 533

  رسالةENA NS 2.8

  Letter in the hand of Berakhot b. Shemuel. Possibly addressed to Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. The letter is an extremely polite reminder to give the …

  1. בר
  2. אלממלוך יקבל אלארץ אמאם אלמגלס
  3. אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלמנצורי
  4. נצרה אללה תע ותבת מגדה וצאעף
  5. סעדה ובלגה אמאלה אלסארה
  6. וכפאה כל מחדור וינהי אנה יות...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 34. 534

  رسالةENA NS I.85

  Letter from Saʿīd, in Alexandria, to his brother Bū l-Majd Meir b. Yakhin the cantor, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Rudimentary hand and phonetic spellings throughout, …

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 35. 535

  رسالةMoss. Ia,12.2

  Letter from Yehuda b. Sahl, probably in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat, ca. 1050. Mentions the sale of a house that may have …

  recto

  1. [כתאבי יאסידי ומולאי אטאל] אללה בקאך ואדאם נעמאך וצאנך ווקאך ומן תופיקה

  2. [לא אכלאך ] יום אלא מסתהל מרחשון ערפך אללה ברכתה

  3. [ כת]בת עדה כת...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 36. 536

  رسالةT-S Ar.53.37

  Letter from a blind man in Salonica to his son Ismāʿīl in Egypt. In Judaeo-Arabic. Written on vellum in a scholarly hand. The first page …

  Page B

  1. מע צביה [[נ]] צגירה ולהא חט ואיצא אליהוד מא
  2. יתחשוני ומא ענדי שי נכרג בה אליכם ואנא פי
  3. ג נפוס ואכשא אן נתקל עליכם ואכתר מא
  4. בשרתמוני אנכם מא ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 37. 537

  رسالةT-S 12.279

  Letter from Abūn b. Ṣadaqa, Jerusalem, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: 31 March 1059 CE, according to Gil. Deals with various business matters. He …

  Recto

  1. וצל כתאב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה בעד אשתיאק עטים אליה
  2. פבלג מני אלמבלג אלעטים ממא סררת בה גאיה אלסרור ודעות אלי אללה ...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 38. 538

  رسالةT-S 13J18.11

  Letter from Avraham b. Seʿadya the Hebronite, in Bilbays, to Moshe ha-Kohen b. Ghulayb, in Fustat. Dating: beginning of the twelfth century. Recto 1-15: Flowery …

  1. בשמך רחמ
  2. שלום וחמלה וישועה מעולה ופדות וגאולה ורוח והצלה
  3. ושמחה מגודלה וטובה מהללה וסיקול מסילה וכל
  4. הברכות האמורות בעשרים וארבעה ספרים יהיו כולם
  5. זר...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 39. 539

  رسالةT-S 13J18.4

  Business letter from Seʿadya b. Avraham b. Sasson of Alexandria to his relative Ṣedaqa b. Ṣemaḥ of Fustat, a maker of Sūsiyāt textiles. Seʿadya opens …

  1. לו דהבת אצף מא ענדי מן אלשוק אלי מואליי אלאכוה למא וסע
  2. כתאב וכנת סאכן אלנפס בתואתר כתבכם פלמא אנקטעת
  3. אנזעגת לתגויזי אלמרץ ומא סואה אללה תעאלי יכפי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 40. 540

  رسالةT-S 13J20.22

  Letter from Ḥalfon b. Menashshe's wife, in Fustat, to her brother Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel, probably in Bahnasa (based on T-S 13J21.18). In the …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. לו דהבת אן אשרח לך יא אכי וסידי ואתירי ומולאי מא חאלנא מן אלוחשה
  3. לפראק חצרתך אלכרימה ל[מא] וסע דלך ביאן ולא חמלתה מכאתבה ואלי
  4. אלכאל...

  Recto

  1. In your name, O merciful one

  2. If I were to begin to elaborate for you, my brother, my lord and favored one, and he who [...] those longing...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 41. 541

  رسالةT-S 13J21.3

  Recto: Letter from the teacher Abū Yaʿqūb to an unknown recipient. Written in a good hand and pleasant style. This letter implores the addressee to …

  1. כאדם חצרתה
  2. אלמעלם אבו יעקוב
  3. . . . . . ]ת אלכאלק תעאלי וחצרה
  4. מול]אי אלשיך אלגליל אלהי ישראל
  5. יצלח חאלה ויוסע רזקה ויכפיה
  6. מוונה כל אדם //רע// ויגן על...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 42. 542

  رسالةT-S H10.95

  Business letter dealing with spices. In Judaeo-Arabic. The hand is likely that of Yedutun ha-Levi. (Goitein, too, flagged the script as familiar.) The letter is …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .אל. . . . . . . בהדה אל. . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . .הא ואתה .מ. . .ם . . . . . . .בק.ואנה . . ....

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 43. 543

  رسالةENA 3793.6

  Letter from Yosef b. Yehuda b. Simḥa (Alexandria) to Abū Zikrī Yaḥyā b. Nissim (Fustat), ca. 1050. The writer mentions a number of deals in …

  recto

  1. אטאל אללה יא[שיכי] וסידי וריסי בקאך וצאנך בנפסך ואמואלך וא[      ]ך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך [ ]

  2. נעלמך אן וצלת אלי רקעתך ווגדת פיהא ראחה ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 44. 544

  وثيقة رسميّةT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل ط...

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 45. 545

  رسالةCUL Or.1081 J42

  Recto: Note from Rashīd inviting a physician to come urgently to Rashīd's home, and to bring a friend. Verso: The physician responds that if he …

  1. אלאך אלעזיז אלמופק יחצר סרעה
  2. פי בית אלרשיד פאן אלצרורה דאעיה
  3. לחצורך ואן כאן לך אחד מן אלאצחאב
  4. פתחצרה צחבתך ולא תנעאק סאעה ואחדה
  5. מחבה רשיד [. . . ....

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 46. 546

  رسالةT-S 18J4.10

  Letter from Simḥa ha-Kohen (Alexandria) to his father-in-law Eliyyahu the Judge (Fustat), explaining a recent incident involving two cloaks worth 109 dirhams and a brush …

  Recto:

  1. עקב ענוה יראת יי עושר
  2. וכבוד וחיים
  3. ממלוכהא אלדאעי להא //שמחה// כהן
  4. ינהי ורוד כתאב הדרת יקרת צפירת
  5. תפארת ועטרת כבוד גדולת קדושת
  6. מרנו ורבנו אל...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 47. 547

  رسالةHalper 410

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to an unidentified benefactor. Shelomo asks him to help him out with the payment of the capitation tax, as he …

  1. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל יי ישמרך מכל רע
  2. אלממלוך אלאצגר שלמה המלמד ברבי אליה הדיין סט
  3. ינהי אלי אלמולא אלמנעם אלמתפצל אלצדיק אלותיק
  4. אלרשיד א...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • p. 1
  • p. 2
  عرض تفاصيل المستند
 48. 548

  رسالةBL OR 5544.1

  Letter from a Spanish community to Egypt concerning an impoverished and aging man from Rhodez, France, who appraoched the ruler of his land for redress …

  1. הם אחינו מקהילות קדש תפוצת הגולה [
  2. הו[ ]רים אוצרי חיים בוחרי [
  3. [מ]צניעי לכת מ...לימ. מליאי מצוות ברוכי ייי [
  4. אלופים מסובלים לשונם מרפא ייראי אים [...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 49. 549

  رسالةT-S 16.278

  Letter from a husband, probably a merchant belonging to the elite, to his wife of a second marriage. In Judaeo-Arabic. He expresses his yearning and …

  Recto

  1. ב[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. הנכבד והנורא וממא [תרידי עלמה אנני
  3. אלאן עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיה בעד מקאסאת
  4. אמראץ מ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 50. 550

  رسالةT-S 13J6.22

  Letter from Moshe b. Yaʿaqov, Jerusalem, to his wife's brother Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: June 1053 CE. The letter is mainly about arrangements for …

  Recto

  1. ב[שרת במגי סיידנא א]לינא בעד אלפסח וכאן דלך ענדי אכבר
  2. אלב[שרה ואחסן אלאכב]אר נגד למן נתפרג ובמן נאנס וכנת נתוקע
  3. [מגיה וסכנאה פי ביתי] תם בלג...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند