Search Documents

عوامل التصفية

4460 نتائج

 1. 4351

  ثيقة شرعيّةENA NS 17.31

  Unusually, the agreement between Sa‘āda and the other two partners required him to take an oath attesting to partnership accounts should the partnership assets lose value.

  1. בחמשה בשבה דהוא עשרין ושיתה יומין בירח
  2. ניסן דשנת אלפא ותלת מאה ותשעין וחמש שנין למנינא
  3. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
  4. חצר יפת בן ...

  Recto

  1. On Thursday, the twenty-sixth day of the month
  2. of Nisan of the year one thousand three hundred and ninety-five years according to the count
  3. t...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 2
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 2. 4352

  رسالةT-S 13J15.16 + T-S 13J15.20

  He describes his sorrow on account of the death of ʿEli the judge (Ḥalfon's brother), and on account of his wife's severe illness.

  Continuation of recto (T-S 13J15.20 r)

  1. אלמרגלית מולאי אלנזר השר הנכבד החכם
  2. והנבון ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה ואלא ויסמעו אלנאס אלצדיק ואלעדו.
  3. בינהם הדה אלמקאמאת מ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 3. 4353

  ثيقة شرعيّةHalper 345

  Ayyūb), allowing the court to allocate the funds from the partnership to Peraḥya while the partnership accounting was ongoing. The funds then became Peraḥya’s free and clear.

  They testified before us—we, the court—
 4. that the two of them knew //and they set out to clarify the claims concerning the account of [what he had pa]id with his partner// that this … the [afore]mentioned from
 5. the sum total of the obligation … // … that which is from their reckoning … the sum total of the obligation// was a partnership (shirka) between Abū Naṣr and Abū al-Ḥasan.
  • p. 1
  • p. 2
  عرض تفاصيل المستند
 6. 4354

  رسالةT-S 18J4.20

  On verso: Sundry jottings in Arabic script and some Judaeo-Arabic, including accounts, phrases from a petition or letter, and possibly a medical text.

  recto

  1. [               ]אב להם לגדוליהם וקטניהם וספק צורך העת
  2. [     ] וכולה המכור בהתר ולא באסור בבטח ולא בפחד
  3. [        ] לי[        ] ועצבי ושקטתי...

  2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 4355

  رسالةT-S 13J8.13

  The letter was probably from Susa to Fustat and it contains the account of Musa b. Barhun al-Tahirti after his death.

  recto

  1. אכר חסאב אן דפעה אלמרחום ממא אנפדת אליה נסכתה בקא עלי אלכלטה לה

  2. סלף כמסין דינ ותלתין מנהא לו דינ תסקט מן אללו דינ אלדי וצלת לידה אולא מן

   ...

  2 نسخين

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 4356

  قائمة/جدولT-S Ar.52.247

  Account of expenditures in Dammuh (ca. 1182-3) by Sayyid al-Ahl, consisting of a list of disbursements made at the plantation in Dammuh in the course of a year.

  recto right side: d

  1. תבת מא אמלאה אלשׁיך סיד אלאהל בן אל[....] אנה
  2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שׁנת אתצד א[למופ]קה
  3. לסנה תמאן וסבעין וכמסה מאיה לתאריך ...
 9. of expenditures made by him on the account of the plantation at Dammūh during the year 1494, corresponding

 10. to the year 578 of the Arabic calendar, namely,

 11. to begin with: Paid to the (man) nicknamed Turkī, 10.

 12. 2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 13. 4357

  قائمة/جدولT-S K2.32

  Account of Barhūn b. Sāliḥ ha-Tāhartī, 1055. Three bifolios (six pages) with two binding-holes on either side of each centerfold.

  recto - left side

  1. ברכת יי היא תעשיר

  2. שרח מא בקי לנא במצר ענד אבי יחיי סלמה אללה

  3. ממא הו לכאצה אבי אלפרג ישועה זוג שקאק כאם

  4. וממא הו ללכלטה איצ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 14. 4358

  رسالةT-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S 20.137 + T-S NS J1 + T-S AS 151.222 + T-S AS 158.393

  Ibn Yiju reused verso for writing accounts (cf II,23v = PGPID 5537). II,22a (Moss.

  II, 21

  1. מכלוף בן עינין סרה אליתים מצאלחה
  2. ען מא כאן לה מעה בעד אלפתנה ואלתעב
  3. תלאת מאיה דינ וביד סידאן ק מתקאלא
  4. מצרייה אלתמן דתכ דינ וקימה בהאר
  5. ונצף ...

  1 نسخ 1 ترجمة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1 / 1 leaf, recto
  عرض تفاصيل المستند
 15. 4359

  ثيقة شرعيّةENA 2559.6

  (4) On verso, there are accounts of communal collections (pesiqot). The righthand page is in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 16. 4360

  ثيقة شرعيّةT-S 16.21

  Abū al-Barakāt also declares that his partner’s testimony would be trusted, even though both partners are supposed to perform an accounting. A copy of the partnership agreement is written for each of the parties' records.

  1. . . . . . . . . . . .]חאגה ולא יכפי אלשיך . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . א]סתקר פי הדה אלשרכה אן יכון [. . . . ...

  Recto

  1. […] need and the Elder Abū […] did not satisfy […]
  2. [… e]stablishing in this partnership (shirka) that there would be […]
  3. […] and the two of the...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 17. 4361

  ثيقة شرعيّةYevr. II A 1303

  Legal deed, apparently settling accounts at the end of a lease. Probably from a Rabbanite court.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 18. 4362

  رسالةENA 3754.11

  The Hebrew script in the margin likely belongs with the accounts on verso; it does not appear to be a filing note.

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 19. 4363

  ثيقة شرعيّةCUL Add.3412

  Moshe Ibn Majjān about various business disputes (maybe this is the lawsuit recorded in L-G Misc. 50), but now that he has found the relevant accounts, they can settle. He lists the commodities/values that he thinks he is still owed.

  1 نسخ 1 مناقشة

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 4364

  ثيقة شرعيّةT-S Ar.18(1).35 + T-S 20.96

  The concluding part stresses the custom of giving full publicity to the accounts of the qodesh; also, the duty of any dissatisfied person to file his claims before the court, otherwise risking excommunication.

  [a]

  1. יקול מן כתב כ[טה] פי אכר הדא אלכתאב אן אלדי נעלמה ונשהד בה אן גמיע
  2. מא לחקנאה מן אלמואצע אלמחבסה עלי כניסה אלשאמיין במצר דאר תערף
  3. בדאר אלברקי כ...
  Khayyāṭ
 21. al-Maghribī. And there are in it accounts of each year, in which the revenues and expenditures are stated and summed up. Before

 22. the synagogue was closed the account of these years was fastened from Passover until the "Small Fast", and (a ban) was proclaimed

 23. several times against whoever had any objection to it and did not appear before the court.

 24. 1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 25. 4365

  قائمة/جدولT-S Ar.43.71

  This fragment contains additional accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals, as well as a recipe in Judaeo-Arabic for a kind of wine (nabīdh al-dā[..]).

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 4366

  رسالةENA NS 2.23

  Letter in which the sender relates about some letters that reached him, discussing financial matters, among others some account books of different people and a registration document to be taken by the recipient to a Muslim judge, and also mentioning some letters that should be brought to Cairo.

  recto

  1. אכרגת מן אלדאר ודלך עלא ופאה סלאמה(?) [ ] פיה [ ]

  2. מותה ואעצם מא עלי רחל אלנאס ואמא [ ]

  3. [        ] אלאעדאל אלדי תקדמת כתב אליה [     ]ל ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 3
  • 4
  • 1
  عرض تفاصيل المستند
 27. 4367

  رسالةT-S 12.545

  ʿAyyāsh mentions deals of silk and pearls with Abd al-Rahman the jeweler, and several other goods. Verso: Draft of an account regarding flax and other goods, as well as details about the expenses for ship rental, bribe, and taxes.

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף

  2. אלאסוא ענך ברחמתה מן אלאסכריה לג כלון מן סיון ערפך אללה ברכתה

  3. וכתמה עלינא ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 28. 4368

  رسالةT-S 8.5

  Do not be heartsick on your brother's account. Do not spurn (? tufqir) my advice, and you will overcome much misfortune (?).

  1. בשם ייי
  2. אלדי אעלמכם בה אנני מסתוחשה מנכם
  3. ופי קלבי מנך מא אללה עאלם בה כיף כרגתי
  4. מן ענדי ולא כאן אלמחבה תגלב קלת לך אקפי
  5. קלתי אן פארקתיהם מאתו יא א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 29. 4369

  رسالةT-S Ar.18(1).137

  Abū Najm's mother perishes on account of his actions, and her vision is fading (alternate readings are possible, but "inḍarra baṣaruhā" seems likely as inḍarra derives from the same root as ḍarīr/maḍrūr, both meaning "blind").

  1. אלדי [א]עלם בה ולדי ולעזיז עלי גמע אללה אלשמל
  2. בה קריב אן שא אללה וגיר דאלך מא ראית ולא
  3. סמעת לא מתל כולקך ולא מתל דינך איש אנת
  4. פיה חתא וצלת להאדה א...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 30. 4370

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. a 3/16

  Partnership profits are divided equally, despite the unequal investments. The brothers will account for their expenses by subtracting from partnership profits 2 dinars per molded block of sugar.

  I, 41

  1. [נקול] נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנ[א פי אכר הדא אלמסטור אן למא כאן פי … לחדש]
  2. [תש]רי שנת אתקנא לשטרות בפסטאט [… חצרו אלינא אלשיךֹ]
  3. [אב]ו אל רצ...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 16 recto
  • 16 verso
  عرض تفاصيل المستند
 31. 4371

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. d 66/10

  The document was written around the text of a fiscal account in Arabic relating to the kharāj payments of 437 Kharaji (ca. 1046 CE) (PGPID 34343).

  Verso

  1. מעשה שהיה בפנינ[ו ] אדוננו כב גד קד מר ור יהודה ראש המעולים

  2. וראש כגק הנגיד יהו[דה ירום] הודו ויגבה . . . לי בן כבוד גד קד מר ור סעדיה זקל...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 10 verso
  عرض تفاصيل المستند
 32. 4372

  نوع غير معروفDK 36

  There is a calendar for the year 1430/31 CE (folio 26), written in an interesting ink that has faded to pale silver; the page now looks blank at a glance, but much of the text is legible. There are accounts (folios 1 and 15) with a Hebrew grammatical structure (X של Y) but in which nearly all of the nouns are in a different language, presumably Greek in Hebrew characters, but needs examination by an expert.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 33. 4373

  رسالةENA NS 48.10

  "I have begun a task and I am unable to obtain my wage on his account." He uses the stock phrase, "The knife has reached the bone."

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 34. 4374

  رسالةENA 2808.25

  Some time later, he came to me screaming for help, saying, 'Divorce me from this woman lest I kill her and lose my life on her account,' and I said to him, 'What is the meaning of this?'

  1. ] . . . [
  2. ]ארבע מגאל[ס
  3. אל]מגלס אלאכר ואנהם יש[
  4. ] מעהם פלמא קיל לי דלך ארסלת [
  5. במא קיל לי וובכתה ורדעתה פי דלך פקאל [
  6. לה אלואגב אן תנתקל מן הדא אלמ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 35. 4375

  رسالةT-S 8J25.10

  At 180 degrees there are jottings of accounts in Arabic script listing quantities in arṭāl.

  1 ترجمة 1 مناقشة

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 36. 4376

  نصوص أدبيّةT-S NS 102.110

  In the bottom margins there are jotted accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  لا توجد ثبت المراجع والمصادر

  عرض تفاصيل المستند
 37. 4377

  رسالةT-S 10J12.16

  She urges him not to drink wine "on account of your illness. . . May God protect us from illness while separated (al-maraḍ fī l-ghurba). . .

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  3. אלדי אעלם בה ולדי ואלעזיז עלי וענדי גמע אללה שמלי בה קריב עלי מא...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 38. 4378

  رسالةT-S 13J20.22

  Quran 28:10)—perhaps she means that she could spare no attention for this matter, because she was so preoccupied on account of her children, who are still sick, as the addressee knows.

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. לו דהבת אן אשרח לך יא אכי וסידי ואתירי ומולאי מא חאלנא מן אלוחשה
  3. לפראק חצרתך אלכרימה ל[מא] וסע דלך ביאן ולא חמלתה מכאתבה ואלי
  4. אלכאל...

  Recto

  1. In your name, O merciful one

  2. If I were to begin to elaborate for you, my brother, my lord and favored one, and he who [...] those longing...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 39. 4379

  رسالةDK 230.3 (alt: XIX)

  ʿAmram excuses himself from paying his respects to the Nagid on account of his ophthalmia, so he asks Netanel to represent him.

  II, 6 Verso:

  1. בש רח
  2. כגק מרנ ורבנ נתנאל ישמרהו שומר ישראל ויהיה בעזרו
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה
  4. ונעמתה ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק שד...

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 40. 4380

  ثيقة شرعيّةT-S 16.195

  Moses ha-Levi settles a partnership account on behalf of Samuel due the father of Abū Naṣr and Abū al-Majd, perhaps upon the death of the father and the termination of the partnership.

  1. . . . . . . ] אלמדכור מן [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

  Recto

  1. [...] the aforementioned from […]
  2. [...] the Elder, the aforementioned Abū al-Makārim al-‘Aṭṭār ha-Levi b. M(r.) Moses ha-Levi (who) r(ests in)...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 41. 4381

  رسالةT-S 12.575

  Shemuel seems to conclude by saying that he has taken on the name "Kalev" (or vice versa?) on account of his illness, evidently an effort to change his fortune by changing his name.

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נז...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 42. 4382

  رسالةT-S 12.234

  He concludes (starting in v13, middle of the line) with an account of the mysterious illness of his wife, whose name may be Bahā' (although בהא is an extremely common word, "in it" or "in her" does not seem to fit here).

  1. . . . . . קד על]ם סובחאנה כתרה שוקי אלי הדרת כגק
  2. מרנו ורבנו] נתן הכהן החכם והנבון ישמרו שומר יש[ראל
  3. ויעזרו וכאנת רקעתה קד [[וס]] וצלתני קדים ות . ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 43. 4383

  رسالةT-S NS J380

  He visited Alexandria, but it seems that Mufaḍḍal discouraged him from seeking a ruling from the judge [A]natoli on account of his strictness. In the remainder of the letter, he repeats his request in various ways.

  Recto:

  1. מן אבו אלפרג בן כלף
  2. אלדי אעלם אלשיך אלאגל
  3. רבי אלייה אטאל אללה בק[אה]
  4. ואדם עזה ונעמה ומן חסן
  5. אלתופיק לכלה וגמע שמל
  6. בה קריב ולדי אעלמך בה
  7. אן ...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 44. 4384

  رسالةT-S NS 298.11

  And I know that you are angry on account of the china (el sini)... greetings from myself, Khalifia Ajiman... and from your mother Doña Jamila, widow of the perfect scholar Rabbi Yom Tov Shalom, may his soul rest in Eden...."

  Recto:

  1. אי איגו מיאו קרידו אי אמדו טילאץ די מי קורסון שאבריש כומו אישטאמוש
  2. בואינוש די פאש אי די שאלוד מיגוראדו אוייגה די ווש אכיר
  3. שאביריש קומו אה ו...

  1 نسخ

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 45. 4385

  رسالةENA 3792.4

  This will be counted as a tremendous sin on my account." She reiterates several times that he must come back before she perishes.

  recto

  1. מן עברתי אלדי אדא אתדכרת פל דכרך ופי א[ ]

  2. תסבק כלמתי גמיע דאלך מן קוה חסרתי ומן א[ ]

  3. אלשדיד ואשתיאקד אלבעיד פי בלד ל[א לה] [ו]ל[א] קריב...

  1 نسخ

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 46. 4386

  رسالةT-S 16.305

  Yehuda devotes the bulk of the letter (r.17-v.19) to a detailed account of the resolution of the conflict in the al-Ammani family between Yehuda and his uncle, R.

  Recto

  1. עבדו ומשרתו
  2. יהודה המלמד
  3. בשמ' רחמ
  4. ותשועת צדיקים מיי' וגו'
  5. תרום ידך על צריך וגו'
  6. מתהלך בתומו צדיק וגו'
  7. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלרייס...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 47. 4387

  رسالةCUL Or.1080 J113

  A letter with Abu l-Ḥasan arrived with the news that you are sick, and we were pained on your account, myself and the mother. As for Tawus and Mas'udah, they did not greet us (?).

  1. יגמע אלשמל בה קריב גיר בעיד פי כיר ועאפיה
  2. אן קד וצל כתאבך מע אבן אלגלאגלי ושכרנא אללה תע
  3. עלי עאפיתך ופהמת מצמונה וקראה נגם אלדין ענדי
  4. פי אלגיזה וכ...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 48. 4388

  رسالةDK 327 + DK 327 (alt: 13)

  Letter from Samḥūn b. Dāwūd ibn al-Siqillī (Qayrawān) to Yosef b. Yaʿaqov b. ʿAwkal (Fustat). The letter deals with a conflict between the sender and …

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם [עזך] וסלאמתך וציאנתך
  2. לז בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפיה [ואלחמד ללה] כתירא [ען שוק אלי]...

  Kindest personal regards to my master, the elder, and to his two sons Hillel and Benjamin, may God protect and keep them.

  Margin: I copied for you from my account book the account for the sale of the silk, and the expenses involved from beginning to end, including a description of each item and showing how it was sold without any loss for you.

  4 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 49. 4389

  رسالةBodl. MS heb. d 66/5

  Letter from Yehuda b. Moshe ibn Sighmār, in Alexandria, to ʿEli ha-Kohen b. Yaḥyā (aka Ḥayyim) the parnas, in Fustat. Yehuda explains the problems he …

  1. ענדי מן אלשוק אלי מולאי אלפרנס אלנאמן אטאל אללה בקאה
  2. ואדאם עזה ונעמאה וכבת אעדאה מא יעלמה אלכאלק עז וגל
  3. ואלכאלק סבחאנה יקרב אסבאב אלאגתמאע קריבא ב...
  Then he said: “I will carry
 50. what  is on your own personal account to the Maghreb.” [I] w[rote] to him to  turn over what is on my personal account
 51. to the son of my brother.
 52. 3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 5 recto
  • 5 verso
  عرض تفاصيل المستند
 53. 4390

  رسالةT-S 8J21.10

  Letter from Avraham Ibn Yiju, written in Aydhab, probably around 1152, while on his way to Egypt. The letter reveals the distrust between associates and …

  III, 39

  1. בשֹ רחֹ
  2. כי יי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד ותגזר אומר ויקם לך וגמ
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  4. ען חאל סלאמה ...
  I have heard that you had mentioned that I owe you the balance
 54. of an account and that the smaller packages left in the warehouse do not cover the sum. Your account ,
 55. my lord, is this: I owe you five dirhems, no more no less!
 56. 2 نسخين

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 57. 4391

  ثيقة شرعيّةENA NS 18.22 + T-S 16.87

  Legal document. Record of release. Dating: March 1097. Written in the hand of Hillel b. Eli. This fragment seems to be the continuation a document, …

  Recto

  1. […] all that […]
  2. [… from] now on, since no (claim) r[emains for me with him]
  3. [nor in his possession nor on his behalf, any claim whatsoever, nor any matter whatsoever, neither a dirham nor a dinar, n]either gold nor silver, [neither]
  4. [jewelry nor silk, neither cop]per nor tin nor lead, neither merchandise nor an item of trade, neither a partnership (shirka) nor a commenda (muḍāraba), neither clothing
  5. […] nor a deposit which we have deposited for someone else nor a deposit which someone else deposited for us, neither an account nor the remainder of an account
  6. [neither capital] nor a remainder, neither profit nor loss, neither a legal document in Jewish law nor a document in gentile law
  7. [… no]r any other thing which one could possess or utilize under the Heavens, whether small or great,
  8. [magnificent or lowly, from the value of a farthing or more, neither] a debt nor a judgment nor nor a dispute nor an account nor an (oral) statement (of debt), nor debate nor controversy nor acquittal nor complaint nor quarrel nor
  9. [a claim nor a challenge nor an oa]th nor a rider oath nor a pronouncement, even ḥerem setam.

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 58. 4392

  ثيقة شرعيّةBodl. MS heb. c 28/11

  Legal document, Sunday 3 Adar II 4845 A.M. (1085), Alexandria. Yehuda b. Moshe b. Sighmar appoints Eli ha-Kohen b. Hayyim (=b. Yahya) as his agent …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא בכתבא דנן כן הוה חצר אלינא כ(בוד) ג(דלת) ק(דשת)
  2. מר(נו) ור(בנו) יהודה בחיר הישיבה ביר משה נ(וחו) ע(דן)...
  Then I received another letter of his saying: ‘I am going to carry  what is on your own personal account to the Maghrib.’ Afterwards he travelled to the Maghrib twice.

  (14-15) I asked him to hand over what was on my own personal account to the son of my brother, but he did not pay him a thing.

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 11 recto
  • 11 verso
  عرض تفاصيل المستند
 59. 4393

  ثيقة شرعيّةT-S 18J1.13

  Legal document. Record of release. Dated 1085. Location: Alexandria. This document is a largely-complete release signed and executed by well-known members of the rabbinical court …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן [שהדי דחתמות ידנא לתחתא סוף שטרא]
  2. דנן כן הוה חצר אלינא מ יוסף בר שמו[אל. . . . . . . . . . . והו פי צחה
  3. עקלה ובדנה וגואז אמ...
  Phineas (who) r(ests in) E(den), in order that he would have in his hand proof and a legal claim [from now] on
 60. that I have no claim to anything which he has, nor anything in his possession, nor anything to which he can lay claim, nor a demand of any sort,
 61. nor a legal claim of any sort, neither dinar nor dirham, neither gold nor silver, neither smithed
 62. nor raw, neither anklets nor black clothing, neither clothing nor cloth, neither appliance nor instrument,
 63. neither equipment nor material, neither merchandise nor goods, neither a partnership (shirka) nor a joint investment (khulṭa), neither deposit
 64. nor pledge, neither loan nor commenda, neither rental nor lease, neither wages nor deposit,
 65. neither dispatch nor directive, neither loan nor responsibility, neither account nor remainder of account nor error
 66. in accounting , nor anything under all the Heavens which one could possess and by which one could become wealthy, whether real estate
 67. or movable property.
 68. 1 نسخ

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 69. 4394

  رسالةT-S 20.149

  He continues with an account of the illnesses afflicting his family members (r23–v1), all of which he has described in previous letters but has not received any response.

  Recto:

  1. בש' רח'
  2. יחנ'
  3. אשרי תמימי דרך ההול'
  4. אשרי תמימי דרך ההול
  5. והמשכילים יזהירו כזו'
  6. וידע כל יש מ כ נ שמואל
  7. יוי עוז
  8. קומי אורי כי בא אורך וכ[בוד] יוי...

  1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 70. 4395

  ثيقة شرعيّةT-S 16.11

  Legal document. Record of release. This document describes the termination of a partnership and a release from Efrayim b. Ḥalfon Ibn Zaffān, upon the apparent …

  1. ארבעין [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. דידיע באבן זפאן אד כאן [. . . . . . . . . ...
  Moses, m(ay his) s(oul find rest), nor in that which proceeded between me and them in
 71. their own possessions from the beginning of time up till now, since nothing remains with me on their part, nor is there on the part of
 72. their heirs any sort of claim, neither a legacy, nor a dinar nor a dirham nor merchandise
 73. nor a guarantee nor a security, nor an account nor an accounting error nor the remainder of an account , nor a legal judgment, nor anything whatsoever from
 74. all matters which people may possess under all the Heavens equivalent to or greater than a farthing.
 75. 1 نسخ 1 مناقشة

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 76. 4396

  رسالةT-S 6J4.16

  Letter from Shelomo ha-Melammed (=Shelomo b. Eliyyahu) to the teacher Abū l-ʿIzz. In Judaeo-Arabic. Concerning money owed. Mentions Abū l-Munā and Ibn al-Dihqān. (Information in …

  Please be beneficent with that which God has given to you or accredit my account with your brother for what I owe him. May your welfare increase and not diminish. N(eṣaḥ) s(ela).

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 77. 4397

  ثيقة شرعيّةT-S AS 177.591

  Draft of the beginning of an Arabic letter to a judge. See separate entry for verso. (Information from CUDL)

  Registration mark on left

  1. Let it be registered in [the office of accounts ],

  2. if God wills.

  3. They have registered the amount of two, a third and an eighth.

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 78. 4398

  رسالةT-S 13J20.15

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli ha-Kohen to his cousin the Judge Natan b. Shelomo ha-Kohen regarding alleged arrears in a compound of the Qodesh, ca. …

  a

  1. בשם רחם
  2. סבב הדה אלאסטר אערף הדרת
  3. רבנו יהי לעד אן וצלני כתאב הדרת
  4. הגאונות תכון תאמרני אן אסתדעי
  5. אבו אלחסן בן אלחזן ואטאלבה
  6. בכרא דאר מן דור אלקודש...
  So you will set his account right and
 79. (8-11) the speedy time of (giving) the answer will spare them his reproaches.

 80. 1 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 81. 4399

  رسالةT-S 10J13.13

  Letter of recommendation for the bearer, a certain Yefet, an inhabitant of Fustat, who is said to be a respectable man who fell on hard …

  1. שלום עד אין קץ ואין מספר וברכות רבות כחול וכעפ[ר
  2. וברית עולם אשר לא יופר וחן מפואר והוד והדר
  3. ועטרת רצון וגיל ועלצון ואריכות ימים ומשוכות
  4. הזמן לכבוד...
  Accept my personal greetings and forgive us on account of the misfortune that has stricken us by the departure of our brother, (who) r(ests in) E(den), and Sitt ʿAbd a[l-...], may God perpetuate her life, on account of her setback.

  1 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 82. 4400

  وثيقة رسميّةBL OR 5566B.19

  Petition from al-Ḥasan b. Abū Saʿd probably to a vizier (several of the titles are similar to those of Ṭalāʾiʿ Ibn Ruzzīk). He complains of …

  1. المملوك

  2. الحسن بن ابو سعد

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

  4. خلد الله تعالى ايام المجلس السامي السيدي الاجلي الناصري

  5. الـعادلي ناصر الائمة كاشف ا...

 83. He reports his weak state, delicate situation, and abundance of dependents and asks for a gracious
 84. benefaction in employing him in the company of the brokers of pharmaceuticals as a merchant in the dār al-wakkāla in Fusṭāṭ on account of
 85. of his experience and vigor (alt: by means of an injunction and its execution), since the (other) merchants are ruining him out of envy for his business (alt: query him on account of his expertise), and since the brokers
 86. are discouraging him from carrying out (his tasks) by means of imposed rules.
 87. 2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند