Search Documents

عوامل التصفية

11032 نتائج

 1. 1

  رسالةT-S AS 149.184 + T-S AS 146.12 + T-S NS J181 + T-S 10J12.5

  Letter from Yosef b. Avraham to Avraham b. Yiju reconstructed from four fragments (the last discovered after the publication of the English edition). The letter …

  III, 6a

  1. וצלאח חאל[...]
  2. תפצל בה [...]
  3. היל קימה [...]
  4. אללה גזאה [...]
  5. אלמחדת אלדי לחצרתה פקד קבצה אלש[יך ...]
  6. דפע לכל רגל רחלה וכתאבה תצלך ב[...]
  7. מא...

  5 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 2. 2

  رسالةBodl. MS heb. d 66/15

  Letter sent from Alexandria to Fustat by Sedaqa b. 'Ayyash to Abu Nasr b. Sahl (Bareket and Ben- Sasson) or Hesed b. Yashar (Gil). The …

  column 1

  1. כתבת אטאל אללה בקא שיכנא וגלילנא ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה
  2. ונעמה לת. בקין מן אייר אלמבארך ען סלאמה ונעמה למוליהמא
  3. אלחמד כתירא וען שווק שד...

  4 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  • 15 recto
  • 15 verso
  عرض تفاصيل المستند
 3. 3

  رسالةT-S 20.76 + T-S 10J20.10

  Letter from Ya’aqov b. Isma’il al-Andalusi, from Sicily, to Yoshiyyahu b. Natan, Fustat. Around 1050. The letter mentions “the enemy,” the identity of which is …

  1. . . . . . . . . . . ] רבאעיה [ . . . . . . . . . ] כלפה ג רבאעיה וקד . . ת . [
  2. רזמה פיהא ק פרכה עריצה מקצורה ופרכתין כאס לפאיף צו עמאמה [
  3. תלאליס ו...

  3 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 4. 4

  رسالةDK 327 + DK 327 (alt: 13)

  Letter from Samḥūn b. Dāwūd ibn al-Siqillī (Qayrawān) to Yosef b. Yaʿaqov b. ʿAwkal (Fustat). The letter deals with a conflict between the sender and …

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם [עזך] וסלאמתך וציאנתך
  2. לז בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפיה [ואלחמד ללה] כתירא [ען שוק אלי]...

  Recto

  I am writing to you, my esteemed elder, master, and chief, may God prolong your life and make lasting [your honored position], well-being, an...

  4 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 5. 5

  رسالةBodl. MS heb. c 28/64 + CUL Or.1080 J125 + DK 357

  Letter from Abū l-Faraj the father-in-law of Shelomo b. Eliyyahu to his son-in-law Shelomo b. Eliyyahu. In Judaeo-Arabic. Admonishing him to treat his young wife, …

  1. ותמן ולא תסאל מא גרי בינו ובין [. . . . . . . . . . .
  2. זוק וגבה אלשיך עמראן וטלב מנהא אלכרי ודנו. .
  3. עליא מא תלקאה פי ראס אבנהא וקד טלבת
  4. אלגיר אן בכ...

  3 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 64 recto
  • 64 verso
  عرض تفاصيل المستند
 6. 6

  رسالةT-S 10J15.15

  Letter from Isma’il b. Farah, Alexandria, to his son Farah, Fustat. Dating: November 1056. The writer describes the terrible famine in Egypt, which even leads …

  recto

  1. קד כאתבך ר נהראי אדאם אללה ע[זה] פי מא בקי לנא במצר וקד אעלמתך איש הו אן לם יקר לי עלי שי

  2. או אעמל עלי טלועי [     ] בל אנה יטלע ללמדינה ו...

  Recto

  The office of Ismaʿīl b. Faraḥ, from Alexandria to the Banū Faraḥ in Fusṭāṭ

   1. Nahray wrote to you, may God perpetuate his glory, regarding ...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 7. 7

  رسالةAIU VII.A.23 + T-S 13J35.3

  Fragment of a draft letter in the name of the community of Fustat regarding the imposition of an excommunication, ca. 1035.

  א

  1. ]או יא[
  2. ] אנא עמלתה [
  3. ] נריד נתשלי ב[ס]בי הק[הל
  4. והייתם נקיים [ ] עמי ישראל ת[
  5. ]ואן אכותי אן יעלם בה אן באיע ע[
  6. מן אשנענא באלמחאל ואלכדב[ ] בעד[
  7. ...

  3 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 8. 8

  رسالةENA 1822a.8

  Letter, India book VII66 (unpublished). Letter from South Arabia to Egypt giving order on a large gift to Maimonides. On verso an Arabic account of …

  Recto

  1. ] . . . ונפדתה צחבה אבו
  2. סעד וקד דפע אבו סעד אלגוזה ואלענבר אלי אל
  3. שיך מצמון פבאללה עליך לא תשגל אמה קלבהא
  4. חית לם יצל מנה כתאב וחק אלתורה מא ...

  3 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 9. 9

  رسالةT-S NS 324.17 + T-S 8J13.25

  Pastoral letter with widely-spaced lines, from a Nasi, possibly David b. Daniel. Announcing that Meʾir ha-Sar and Yiṣḥaq ha-Dayyan will appoint all ritual slaughterers (טבחים) …

  recto

  1. ויעמ[י]ד שופטים בכל ערי יהודה הבצורות וככה | נעשה
  2. והניחוץ אינה טובה אלא מתון מתון ארבע מאה שויא
  3. והנה צוינו לאדירנו מרנו ורבנו מאיר השר היקר
  4. ...

  1 نسخ 4 مناقشات

  العلامات

  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 10. 10

  رسالةT-S 13J23.3

  Letter of Benayahu b. Musa, an Alexandrian from Maghribi origin, to Nahray b. Nissim in Fustat. The letter contains severe complaints on the local Alexandrian …

  recto

  1. בשמך רחמ

  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל גדול הישיבה ואדאם סלאמתה

  3. וסעאדתה ונעמתה מן אלמסתקר כאן קד בלגנא אן מולאי אלשיך לחקה וגע...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 11. 11

  رسالةENA 2556.2b

  Verso: Letter from Moshe b. Barhūn al-Tāhirtī, in Qayrawān, to Yosef b. Yaʿaqov Ibn ʿAwkal, in Fustat. Dating: ca. 1010 according to Gil. Mentions consignments …

  1. ...פלמא וצלת כתב סידנא ראס אלמתיבה נר אשתמעו בי
  2. ...אבי יעקוב ואבי אלפרג אידהמא אללה וסאלוני אן נדבר מעהם אלחאל כיף

  יגרי פוקפת עלי אלכתב

  1. [פדכל] ק...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 12. 12

  رسالةT-S 10J20.8 + T-S 10J5.22

  Letter from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Dating: ca. 1051 CE. He is worried for his status and thinks that people will prefer Yosef …

  1. [ ]יה ותחקקה מעתקד [ ]
  2. [ ו]קת תצלני כתב סיידי אלשיך אבו אסחק
  3. [אברהם ישמרו] אלהינו [בר] דויד זכרו לברכה ממלוה בשכרה ادام الله

  تاييده

  1. משחנה באלדעא...

  4 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 13. 13

  رسالةENA NS 2.29

  Business letter in Arabic script from Khalaf b. Yiṣḥaq, in Aden, to Abū l-Ḥasan ʿAllān b. Ḥassun, in Fustat. Reused on verso for Judaeo-Arabic accounts …

  Recto:

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتبت اطال الله بقا حضرة مولاي الشيخ الاجل وادام تاييده وعلاه ونعمته
  3. وسناه وتكمينه وكبت اعداه من عدن عن حال سلامة وعا...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 3
  • 4
  عرض تفاصيل المستند
 14. 14

  رسالةT-S 20.145 + T-S AS 153.176 + T-S AS 153.177 + T-S 18J5.3

  Letter/petition probably from ʿAmram b. Aharon ha-Kohen "the seventh" (the son-in-law of the head of the Palestinian Yeshiva, Evyatar b. Shelomo ha-Kohen) to "our rabbi …

  upper fragment

  1. ]מא

  2. ]אתר[ ]ה אשרח יסיר ממא

  3. שרחה סיידנא ראם אלמתיבה יסתירו

  4. אלהינו בסתר תכפיו פי כתאבה ממא

  5. קד בלגת אליה חאלתה ואנה קד

  6. בקי ...

  3 نسخ 1 ترجمة 3 مناقشات

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 15. 15

  رسالةT-S 8J19.28 + T-S 13J26.12

  Letter from Yosef Ibn ʿEzra and Avraham b. Muʿṭī, in Tilimsān, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. Mainly in Judaeo-Arabic, with some phrases in Judaeo-Persian. Dated: …

  1. ב̇ש ר̇ח
  2. שלום לאסוף / לאין תכלית ואין סוף / וטוב אשר לא יסוף / וברכות לאין סוף /
  3. וישועה קרובה ותאוה נהיה ואורה ושמחה וחסד ורחמים ויקר
  4. וגדולה / ומלו...

  3 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 16. 16

  رسالةENA 3793.2 + T-S NS J402

  Letter from Yosef b. Avraham b. Bundār, in Aden, to Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in India. Dating: Ca. 1134 CE. Concerning textiles, musk, and pepper …

  1. בִ[ש]̇מִ רחִמִ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלא[גל וכאן דלך] אִסִרִ [כתאב ורד] ואב[הג]
  3. כטאב ופד וקראתה מסִרִורא ותאמלתה גִ[דלא מחבור]א ופהמ[תה]
  4. וסרני עלם ס...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 17. 17

  رسالةT-S 13J14.1

  The second page of a two-page letter written in the 11th of May 1141 by Abu Nasr b. Avraham from Alexandria to Ḥalfon b. Nethanel …

  Recto

  1. עונך יא רב
  2. והו אן וגד אלסביל אלי כתב כתאב לסידנא אלנגיד פאנא
  3. אנפדה אליהא אן שא אללה פי יומי הדא וצל פיג' מן אלמריה
  4. פמצית אליה ווגדת מעה כתאב...

  3 نسخ 2 ترجمتين 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 18. 18

  رسالةT-S 13J17.4 + T-S 10J10.9

  Letter from Shelomo b. Yehuda (or Avraham son of the Gaon?) to Efrayim b. Shemarya. In Hebrew. Asking Efrayim to organize the Jewish community in …

  1. שלומות להרבות וישועות קרובות ומגדים ותנובות
  2. וששונות וטובות והצלחות עריבות ליקירנו וחשוב[נו]
  3. [ו]אהובינו וגדולינו כב גד קד מרנא ורבנא אפרים
  4. החבר בסנ...

  Recto

  1. This man was one of the notables of his community in his place, and he was rich.
  2. The ruler of his land imposed a punishment upon him, so he ...

  2 نسخين 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 19. 19

  رسالةT-S 13J14.16

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the congregation of Alexandria from around the year 1025. The letter deals with complaints from the Palestinian congregation in …

  1. אל אחינו הקהל הקדוש הדרי[ם] בנוא אמון הסמוך אל ירושלם
  2. הזקנים והחשובים ובראש כ' קדו' מר' ורב' שלה החזן הראוי
  3. הרצוי להקראות בשם ייטיב אלהינו את שמו ...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 20. 20

  رسالةT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 21. 21

  رسالةT-S 24.65

  Letter from Ṣadoq b. Yoshiyya, in a border town somewhere in the Levant, to the judge Yosef b. Avraham, in Fustat. Dating: probably the beginning …

  1. בשמ רחמ
  2. לי מדה טוילה מא קראת ליקירנו השופט
  3. היקר אטאל אללה בקאה ואדאם תאיידה
  4. וחראסתה ונעמאה כתאבא ולא ערפת
  5. לה כברא מן גהתה בל ממן יצל פאסתעלם
  6. חאלה ...

  3 نسخ ترجمات 3 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 22. 22

  رسالةT-S 13J17.1

  Letter from Marduk b. Musa in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat. (c. July 1048 CE). Marduk expresses outrage as he reports on the …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה וציאנתה וכפאיתה ורעאיתה
  2. מן אל אסכנדריה יב כלון מן אב ערפה אללה ברכתה וברכת מא יליה מן אל שה...

  Recto

  1. May God lengthen the life of my lord and master and preserve his well-being, happiness, safety, sufficiency and protection.

  2. I am writing ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 23. 23

  رسالةENA NS 18.24

  Letter from Barhūn b. Mūsā al-Tahirtī, in Trapani, Sicily (Gil prefers to read אטראבנש in line 2 over Goitein's and Ben-Sasson's אטראבלש), to Nahray b. …

  recto

  1. [כתאבי] יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעא[דתך ונעמאך] וצרף אלאסוא ענך ברחמתה מן

  2. אטראבנש לה כלון מן אלול ואלחאל סלאמה ועאפיה ...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند
 24. 24

  رسالةT-S 10J16.18

  Letter from Natan b. Nissim in Alexandria to Nahray b. Nissim, in Fustat, from 1080s. Natan sends his regards to Avraham b. R. Yaʿaqov Darʿi. …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלאגל ואדאם תאידה וסלאמתה

  2. ונעמאה וכבת אעדאה מן אלאסכנדריה גד ראש השנה אעאדה אללה

  3. עלי מולאי סנין כתירה ו...

  4 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 25. 25

  رسالةT-S 12.389

  Letter from Yeshuʿa b. Ismāʿīl, in Fustat, to Khallūf b. Mūsā, in Palermo. In Judaeo-Arabic, with the address in both Judaeo-Arabic and Arabic script. Dating: …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך מן אל

  2. פצטאט לה איאם מצת מן אייר ערפך אללה ברכתה וסעאדה מא יליה ברחמתה

  3. וא...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 26. 26

  رسالةT-S 13J15.5

  Letter from Mūsa b. Yaʿqūb, in Damascus, to Abū l-ʿAlāʾ Yūsuf b. Dāʾūd b. Shaʿya (aka Yosef b. David), in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the …

  Recto:

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולי אלשיך ואדאם
  2. עזה ונ עמתה מן דמשק ליומין כלת מן גמאדה
  3. אלאכיר ען סלאמה ונ עמה ואלחמד ללה וחדה
  4. כאן תקדם כתאב אלא מולי ...

  2 نسخين 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 27. 27

  رسالةT-S 16.163

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: August 3, 1063, based on Gil's assessment. …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן אלמהדיה ה(!) כלון מן אלול
  2. ען סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך פי אלמראכב ו...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 28. 28

  رسالةBodl. MS heb. a 2/20

  Letter from Mūsā b. Yiṣḥaq in Sfax to Yehuda b. Moshe Ibn Sughmar in Fustat. Contains details about shipments of coins, oil and soap from …

  1. כתאבי אליך יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ונעמאך יום אלג לד בקין מן שהר אלול ען חאל סלאמה ונעמה ללה אלחמד
  3. שכרא וען שוק אל...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 20 recto
  • 20 verso
  عرض تفاصيل المستند
 29. 29

  رسالةT-S 13J17.3

  Letter from Efrayim b. Ismāʿīl al-Jawharī, Alexandria, to Yosef b. ʿAwkal.

  1. כתאבי למולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם איאם סלאמתה וסעאדתה ליומין בקין
  2. מן איאר אכתמה אללה עלי מולאי אלשיך באחסן כאתמה ואסעדה פי סאיר אוקאת...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 30. 30

  رسالةT-S 13J15.9

  Letter sent from Alexandria to Fustat, by Avraham b. Farah to Nahray b. Nissim, reporting on the arrival of ships in Alexandria and dealing with …

  recto

  1. בסם אללה אלעטים
  2. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך
  3. מן אלאסכנדריה לג כלון מן אב אקדמה אללה עליך באימ...

  3 نسخ 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 31. 31

  رسالةT-S 13J26.10

  Letter from Abū Saʿīd, in Palermo, to his brother Abū l-Barakāt known as Ṭāriq, in Fustat. Abū Saʿīd reports that he had fled the unrest …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וג
  2. ייי ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
  3. ייי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם
  4. חצרה אכי וקרה עיני וסיידי ורייסי וגלילי ותא...

  Recto 

  And say to him: All your life - peace upon you, peace upon your house, etc. The Lord will guard you from all evil, he will guard your soul, ...

  2 نسخين 1 ترجمة 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 32. 32

  رسالةBodl. MS heb. a 2/11

  Gigantic and calligraphically written account by Abū l-Bishr regarding the sale of merchandise in Ifrīqiya from the beginning of the 11th century, probably for Ya’aqov …

  Recto - 1

  1. מערפה חסאב אבי אלבשר מן דלך עדל לך אלוזן 
  2. וסך קנטרין פט רטל ידהב ללטרף ואלטרח יד 
  3. רטל אלכאלץ קנטרין עה רטל מן סער יו דינר אל 
  4. קנטר אלתמן...

  Recto

  1. Statement of account by Abū l-Bishr, as follows: A bale of lac weighing

  2. two qinṭars gross and 89 raṭls minus the containers and tare, 14

   ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 11 recto
  • 11 verso
  عرض تفاصيل المستند
 33. 33

  رسالةCUL Or.1080 J21

  Letter from Ṭoviya b. Moshe, in Jerusalem, to his daughter, in Fustat, April 1040 or 1041. "The following description of the writer's well-being is altogether …

  Recto:

  1. כתאבי אליך יא בנתי מן אלקדס אלמחרוס לתלת בקי מן שהר רגאב (!) ממא אעלמיך יא
  2. בנתי מא פי קלבי מן אמריך אן פי קלבי אלנאר בסבביך ואללה ביניך ובי...

  Recto

  I am writing to you, my daughter, from Jerusalem, may God keep it, on the 27th of Rajab. I wish to tell you, my daughter, what I think about ...

  2 نسخين 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 34. 34

  رسالةDK 228.2 (alt: 228/A, XVIII)

  Letter from Natan b. Nahray, the uncle of Nahray b. Nissim, in Alexandria, to Nahray's son, Abū Saʿd Nissim b. Nahray, in Fustat, ca. 1066. …

  Recto

  1. עלקת אליך האדה אל רקעה ען סרעה יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך
  2. ונעמאך ען סרעה וקד תקדמת כתבי אליך עדה ארגו וצולהא אליך אן שא אללה ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 35. 35

  رسالةCUL Add.3347

  Left side of a calligraphic letter in Hebrew sent by Yosef ha-Kohen b. Gaon Shelomo to Efrayim he-Ḥaver, in the name of a widow, asking …

  1. שלו]ם מאדון השלום
  2. ]שעון שקט גבול גודל רפוד רווח
  3. ]צנוף צדק וועוד וותק פקוד פאר
  4. ] אפוף טוהר נכון נוהר ימון ישע
  5. ]קח לשוב להט לבוב למד<
  6. מ]שפט להתמד לחי...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  عرض تفاصيل المستند
 36. 36

  رسالةT-S 13J27.15 + T-S 8J13.2

  Letter from Eliyahu b. Nissim, in Alexandria, to Shela b. Isḥāq, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably early 13th century. The sender, a foreigner, asks …

  T-S 13J27.15, recto

  1. בש רח . . . . . תוחלת ממשכה מתלה לב . . . . אצגר אלממאליך אליה בר נסים נע
  2. יקבל אלארץ בין ידי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלאכ...

  2 نسخين 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 37. 37

  رسالةT-S 8J20.16 + T-S NS J485 + T-S NS 283.96

  Letter describing the claims of the writer's brother-in-law on the half of a house that was sold by the mother to her daughter, the writer's …

  1. אעלם רבינו הרב המבהק בישראל יחיד הזמן
  2. ופלאו ממזרח שמש עד מבואו אן אלממלוך
  3. אתצל אלי זוגה ואנה(!) דכלת בקמאש וכאן לאבוהא
  4. דארין דאר כבירה ודאר צגירה ...
  1. I inform our Rabbi, the most distinguished Rabbi of Israel, the singular of (our) time

  2. and its wonder from east to west, that the servant

  3. mar...

  1 نسخ 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 38. 38

  رسالةENA 3765.10 + T-S 18J4.16

  Letter from Shemarya b. Maṣliaḥ, in Fustat, to the Nagid Yaʿaqov b. ʿAmram, in Qayrawān. Dating: probably spring or summer of 1039 CE, and in …

  A: ENA 3765, f. 10r B: TS 18 J 4.10v ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.332-335 (Doc. #192) C.B. 02-03-88 (p) Rough draft of a letter written by Ghalib ...

  3 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1
  • 1r
  عرض تفاصيل المستند
 39. 39

  رسالةT-S 10J10.14

  Letter from Abū l-Ḥayy b. Ṣāliḥ al-Ṣabbāgh, in Palermo, to Barhūn b. Mūsā al-Taherti. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1050 CE. The sender came to Palermo …

  1. על שמך
  2. אטאל אללה יאסיידי ומולאי ורייסי וגלילי ואתירי ומן אנא מעתרף בגמילה בקאך ואד[אם
  3. עזך וסעאדתך וציאנתך ואצרף גמיע אלאסוא ענך ואחלהא דונך ען סלא...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 40. 40

  رسالةBodl. MS heb. c 28/65

  Letter from Natan Ha-Kohen b. Mevorakh from Ascalon to Eli Ha-Kohen b. Hayyim in Fustat. 26 October 1093

  1. בשמ רחמ
  2. שלום אתוי מארבע פינים וטובות מסביבות מכל ד פנים ושלות השקט ושאנונים עם שאר כל המעוזנים
  3. אשר מאת יי נתנים ליקר כגק מר ור עלי הכהן הפרנס נאמן...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 65 recto
  • 65 verso
  عرض تفاصيل المستند
 41. 41

  رسالةT-S 18J4.4

  Letter from Natan Ha-Kohen b. Mevorakh, Ashkelon, to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat.

  1. בשמך רחמנא
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יי אשרי איש חונן ומלוה רב לכל דבריו
  3. במשפט מלוה יי חונן דל וגו הלא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית...

  Recto

  1. In your name, O Merciful 
  2. "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep him (from harm)" (Psalm 41:2). "Hap...

  2 نسخين 1 مناقشة

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 42. 42

  رسالةHalper 389

  Letter from Salāma b. Mūsā of Sfax, in Mazar, Sicily, to his partner Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The longest letter …

  Recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה כתאבי אליך מן מאזר לז בקין מן אלול ען סלאמה ונעמה
  2. נשכר אללה תעאלי אסאלה אלמזיד מן כל ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • p. 1
  • p. 2
  • p. 1
  عرض تفاصيل المستند
 43. 43

  رسالةT-S Ar.40.113

  Business letter in Arabic script to Abū Zikrī Yehuda b. Yosef ha-Kohen, representative of the merchants, from an anonymous correspondent in Alexandria. Mentions the gaʾon …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 

  2. كتابي اطال الله بقا حضرة مولاي الشيخ الاجل وادام تاىىدها وعلاها وسموها وسنا[ها]

  3. وتمكينها وارتقاها وكبت بالذل حس...

  4 نسخ

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 44. 44

  رسالةT-S Misc.8.103

  Detailed account of monthly sales of products from the east in Sicily, especially spices and flax, covering the period from August 1064 to October 1065, …

  recto

  1. אוביע בעד אקלאע אלמראכב פי אל[            ] מן אלול פי אלתאריך

  2. עטיה בן אלעלאש נג רטלא נ דינ [ ] אלנפוסי כו רטלא ונצ ה דנא

  3. צאחבה יג רטל ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 45. 45

  رسالةBodl. MS heb. b 3/16

  Letter in the hand of Yehoshuaʿ b. Yosef to Yehuda b. Sighmar. The letter reflects the economic difficulties of the Jewish community of Alexandria due …

  Recto

  1. וצל כתאב אדירנו הזקן הנכבד ישמרהו מגננו וינצרהו מעוזנו
  2. ווקפת עלי מצ'מונה וסררת במא אודעה מן אכבאר סלאמתה וגמיל
  3. צנע אללה לה וסאלתה אגראה עלי ...

  3 نسخ 1 مناقشة

  • 16 recto
  • 16 verso
  عرض تفاصيل المستند
 46. 46

  رسالةBodl. MS heb. f 56/130

  Fragment of a report on measures taken to save pious foundations from the rapacity of the finance minister, known as 'the Monk'' (active 1127-1129). (Information …

  1. והי סנה מצאדרתהם ללנאס ראי מן אלדא
  2. לא שך בעד משאורה רבינו המעולה
  3. זל אן יחצל הדא אלנצף ללעניים בהדא
  4. אלמבלג פצא אלוראק אקתרח
  5. עליה באן יכתב פי אלכתאב...

  Verso

  1. that is the year when they dispossessed people he found it proper, 

  2. most probably after having consulted our Master ha-Me‘ullē, 

  3. of ble...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 130 verso
  عرض تفاصيل المستند
 47. 47

  رسالةBodl. MS heb. b 3/22

  Letter written by Nissim b. Ḥalfon on behalf of Marduk b. Salih Tahirti (Gil) and sent from Alexandria to Abu Ishaq Barhun b. Salih Tahirti …

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ונעמתך מן אסכנדריה
  2. לכו כלת מן מרחשון ען חאל סלאמה ונעמה אעלמת כתבת אליך כתב [. .
  3. ולם נרא לואח...

  3 نسخ 1 مناقشة

  • 22 recto
  • 22 verso
  عرض تفاصيل المستند
 48. 48

  رسالةCUL Or.1080 J258

  Letter from Abu Nasr b. Ibrahim, Alexandria, to his partner Abu Ishaq the nāʾib (deputy). Dating: 11 May 1141. The first page of the letter …

  Recto

  1. עונך יא רב
  2. מגארי גמאדי וגמאדי ורגב פי גמלה תוקיעאת
  3. ביד אלצמאן הדא אלדי וגדת פי אלדיואן פאן
  4. כאנא אלכרגין המא לרביעין פקד צאעא
  5. אגעל צאחבהמא יא...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 49. 49

  رسالةT-S 10J16.1

  Letter from ʿAllān b. Ḥassūn, in Sindābūr (India), to his uncle and father-in-law ʿArūs b. Yosef, in Fusṭāṭ,. In Judaeo-Arabic. He found a slow market …

  3 نسخ 1 ترجمة 2 مناقشتان

  العلامات

  • 1r
  • 1v
  عرض تفاصيل المستند
 50. 50

  رسالةENA 1822a.67

  Letter from Yosef b. Farah, Fustat, to his brother Farah b. Ismail in Busir, December 1055 (Gil), or to his nephew Ibn al-Surur Farah b. …

  1. אכי וסידי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ועמאך וכאלך ומאלך ולי יחאפץ פי גמיע
  2. אמורך מן אלמסתקר במצר יום אלגמעה מסתהל טאבת ען חאל סלמה בבקיאך וא...

  3 نسخ 1 مناقشة

  العلامات

  • 1
  • 2
  عرض تفاصيل المستند